Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 9. Toegang

9. Toegang

De toegang tot de bewaarplaatsen valt onder de verantwoordelijkheid van de Conservator. Hij bepaalt de regels voor de toegang tot de bewaarplaatsen waarover hij de leiding heeft. Voor het wetenschappelijk personeel van het instituut moet de toegang tot de collecties verzekerd zijn op alle werkdagen van 09u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00.

De externe bezoekers moeten een afspraak maken. 
Er moet een permanentiesysteem worden opgesteld voor wanneer de Conservator afwezig is.  
Behalve in uitzonderlijke gevallen, met de goedkeuring van de Conservator en van het Diensthoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium, mogen interne of externe bezoekers de bewaarplaatsen enkel betreden onder begeleiding van een collectieverantwoordelijke. Het te bestuderen materiaal wordt hen ter beschikking gesteld in een laboratorium en wordt na studie en eventuele preventieve handelingen in de bewaarplaatsen teruggeplaatst.
De Conservator kan een niet-begeleide toegang enkel aan de statutaire wetenschappers van het KBIN toestaan, maar deze toelating moet worden goedgekeurd door het Diensthoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium.
Wanneer de Technische Dienst en/of de Dienst voor Veiligheid en Hygiëne tijdens de openingsuren van het instituut de bewaarplaatsen moeten betreden, wenden zij zich tot de Conservator.

 
  Scientific heritage
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be

 

 

DaRWIN CMS

 

 
Naturalheritage Portal

 

Ticketing
Virtualcollections

 

 

Library


 

 
Open Access publications