Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 10. Spoedprocedures

10. Spoedprocedures

In noodgevallen en buiten de openingsuren moet de dienstdoende huisbewaarder worden opgeroepen. In geval van brand moeten het Diensthoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium en de betrokken conservator(en) onmiddellijk worden verwittigd.

Bij een langdurige stroomonderbreking moet de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium worden verwittigd, zodat deze de noodzakelijke schikkingen kan treffen voor de bewaring van weefsel- en DNA-collecties en alle bevroren en koudbewaarde monsters.

Voor elke andere interventie waarbij zij niet aanwezig moeten zijn, moeten het Hoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium en de betrokken conservator(en) zo vlug mogelijk op de hoogte worden gebracht van de plaats van de interventie, het soort probleem en de uitgevoerde werkzaamheden. Samen met de verantwoordelijke van de Technische Dienst en de Veiligheidsdienst bekijken ze welk gevolg ze aan het voorval moeten geven.

 
 
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be

 

Specimens database


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ticketing
3D models & Images of type specimens
 
 
 
 
 
 
 
 
Library

RBINS Open Access publications