Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 15. Ethiek

15. Ethiek

Als lid van de ICOM leeft het KBIN de deontologische code hiervan na (nathcode_ethics_en.pdf). 

De personeelsleden van het KBIN mogen het personeel, de installaties of het materiaal van het KBIN niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken. 

De personeelsleden van het KBIN mogen zich niet laten betalen voor dienstverlening aan het publiek of aan wetenschappelijke bezoekers.

Zolang ze in functie zijn, mogen personeelsleden van het KBIN niet wedijveren met de collecties waarmee ze in het KBIN belast zijn, door een eigen collectie aan te leggen en/of voor persoonlijke doeleinden te verzamelen.

 
  Scientific heritage
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be

 

 

DaRWIN CMS

 

 
Naturalheritage Portal

 

Ticketing
Virtualcollections

 

 

Library


 

 
Open Access publications