Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 3. Toepassingsgebied

3. Toepassingsgebied

  1. Het reglement voor de collecties geldt voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van het KBIN, vrijwillige of wetenschappelijke medewerkers, het personeel van de verenigingen met zetel op het Instituut, bezoekers, studenten, doctorandi en stagiairs.
  2. Het Diensthoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium is belast met het toezicht op de toepassing van dit reglement.
  3. Wie het reglement voor de collecties overtreedt, wordt de toegang tot de collecties ontzegd. 
 
  Scientific heritage
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be

 

 

DaRWIN CMS

 

 
Naturalheritage Portal

 

Ticketing
Virtualcollections

 

 

Library


 

 
Open Access publications