Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 2. Verantwoordelijkheden

2. Verantwoordelijkheden

Het Hoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium is verantwoording verschuldigd aan de Algemeen Directeur. Bij geschillen wordt de directieraad geraadpleegd om ze te beslechten.

Alle leden van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium vallen onder het gezag van het Hoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium.

Ieders taken staan uitvoerig in bijlage 1 beschreven.

De Operationele Directeurs zijn verantwoordelijk voor de bemonsteringszendingen. De onderzoekers bestuderen de verzamelingen, waarvan ze zo de wetenschappelijke waarde vergroten. Ze determineren de ingezamelde specimens en verschaffen de hier aan verbonden contextuele informatie. Op die wijze helpen ze tevens het bestudeerde materiaal inventariseren.

Het beheer van de collecties is aan de conservatoren toevertrouwd. Die behoren tot het wetenschappelijke personeel en moeten over voldoende expertise beschikken om de verantwoordelijkheid te dragen voor de aanwinst, de preparatie, de identificatie, het bewaren, het opbergen en inventariseren van de specimens.

De conservatoren werken nauw samen met de onderzoekers en raadplegen hen bij problemen rond de identificatie en de documentatie van de verzamelde specimens en bij de aankoop van collecties. Zij motiveren de onderzoekers opdat deze de collecties zouden verrijken en er zorg voor zouden dragen.

De conservatoren zijn verantwoordelijk voor het werk van hun ondergeschikte technici, maar ook voor de interne en externe bezoekers die werken op collecties waarmee ze belast zijn.

De verantwoordelijke voor de preventieve bewaring is belast met het vaststellen en controleren van de bewaringsomstandigheden (zie taakomschrijving in bijlage 1). Hij werkt samen met de conservatoren, de Dienst voor Tentoonstellingsontwikkeling, de Ondersteunende Directie en de O.D. Publiek.

De verantwoordelijken voor de preventieve bewaring, en de ondersteunende directie zijn belast met het conform maken van de collecties.

Verscheidene administratieve taken worden toevertrouwd aan een secretaris/secretaresse en een documentalist(e).

 
  Scientific heritage
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be

 

 

DaRWIN CMS

 

 
Naturalheritage Portal

 

Ticketing
Virtualcollections

 

 

Library


 

 
Open Access publications