You are here: Home / Collections Rules / Reglement van de collecties NL / 3. Toepassingsgebied

3. Toepassingsgebied

by Mars user test last modified Nov 10, 2016 03:58 PM
  1. Het reglement voor de collecties geldt voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van het KBIN, vrijwillige of wetenschappelijke medewerkers, het personeel van de verenigingen met zetel op het Instituut, bezoekers, studenten, doctorandi en stagiairs.
  2. Het Diensthoofd van de Wetenschappelijke Dienst Patrimonium is belast met het toezicht op de toepassing van dit reglement.
  3. Wie het reglement voor de collecties overtreedt, wordt de toegang tot de collecties ontzegd. 
 
 
 
 
 
Patrick Semal
(Head conservator)
+32 (0)2 627 43 80
  patrick.semal@naturalsciences.be