Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / SRBAP / NL / Publicaties

Publicaties

Richtlijnen voor auteurs


 

1. Enkel originele artikels worden aanvaard. Deze zullen aan ten minste twee referenten worden voorgelegd. De artikels mogen in het Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Italiaans worden geschreven. Het artikel dient te worden voorafgegaan door een samenvatting in twee talen, waaronder die waarin het artikel zelf is geschreven. Teksten (PC) zonder enige opmaak en bij voorkeur in .rtf formaat.

2. Het manuscript en de illustraties moeten per e-mail worden ingediend bij het secretariaat-generaal van de vereniging (Dr. Caroline Polet: srbap@naturalsciences.be) en aan de redacteurs (Dr. Anne Hauzeur: ahauzeur@yahoo.fr & Dr. Kevin Salesse: kevin.salesse@gmail.com).

3. Illustraties

  • Figuren mogen niet in de tekst gevoegd worden. Verwijzingen naar figuren in de tekst onder de vorm (fig. n), (fig. n,m), (tabel n), (pl. n,m). De figuren dienen te worden aangeleverd in .tif of in PostScript formaat (bij voorkeur .eps), eventueel in .ai of .dsf formaten voor gevectoriseerde tekeningen, in .xls formaat voor berekeningen.
  • In alle andere gevallen worden ze ingescand (resolutie 600 dpi) en aangeleverd als niet gecompri-meerde TIFF (.tif). Vermijd JPEG (.jpg) formaat.
  • Afmetingen: ‘Portret-layout’: 16 cm x 23/24,5 cm hoogte, afhankelijk van de omvang van het bijschrift; ‘landschap-layout’: 26 cm x 14/15 cm hoogte; op de breedte van één tekstkolom: maximaal 7,75 cm breed.
     

4. Bijschriften bevinden zich op een aparte bladzijde, op het einde van het tekstdocument: Fig. + nummer bijschrift.

5. Tabellen bij voorkeur in aparte documenten in .rtf of .xls formaat.

6. Bibliografische referenties

  • In de tekst volgens het referentie systeem Harvard: naam auteur(s), jaar en eventueel pagina(‘s). Voorbeeld: (Tillier, 1983) of (Tillier, 1983: 52) of (Boné et al., 1983).
  • De volledige bibliografische referenties worden opgenomen in een lijst achteraan de tekst met de auteursnamen in gewoon schrift (niet volledig in kapitalen).
  • voor een artikel in een tijdschrift:

Auteursnaam gevolgd door de initialen van de voorna(a)m(en), publicatiejaar + a, b, c... in het geval van meerdere publicaties in hetzelfde jaar. Volledige titel van de publicatie. Titel van het tijdschrift in extenso of afgekort volgens de World List of Scientific Periodicals of de Abkurzungen Zeitschrift van het DAI, nummer volume in arabische cijfers (nummer van de bundel): eerste - laatste pagina van het artikel.

Voorbeeld: Canet H. & Roudil J.-L., 1978. Le village chalcolithique de Cambous à Viols-en-Laval (Hérault). I : Étude préliminaire. Gallia Préhistoire. Fouilles et Monuments archéologiques en France métropolitaine,21(1) :143-181.

  • voor een artikel verschenen in een collectief werk, in de acten van een congres of in een boek:

Zoals voor een tijdschrift artikel, gevolgd door In : redacteur(s), referentie naar het boek.Voorbeeld: Bostyn F., Andrem F., Lanchon Y., Martial E. & Praud L., 1997. Un nouveau site d’habitat du Groupe de Villeneuve-Saint-Germain à Poses «Sur la Mare» (Eure). In: C. Jeunesse (red.), Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine. Actes du 22e colloque interrégional sur le Néolithique, Strasbourg, 1995. Cahiers de l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, supplément, 3. Strasbourg : 447-466.

Voorbeeld: Knörzer K.-H., 1977. Pflanzliche Grossreste des bandkeramischen Siedlungsplatzes Langweiler 9. In: R. Kuper, H. Löhr, J. Lüning, P. Stehli & A. Zimmermann (red.), Der bandkeramische Siedlungsplatz Langweiler 9, Gemeinde Aldenhoven, Kreis Düren. Beiträge zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Flatte, II, Rheinische Ausgrabungen, 18. Bonn: 279-303 en 418-432.

  • voor een boek

Auteursnaam gevolgd door de initialen van de voorna(a)m(en), publicatiejaar. Titel. collectie, nummer. Plaats publicatie, uitgever (eventueel editie), aantal volumes, aantal pagina’s.

Voorbeeld: Siegel S., 1956. Nonparametric Statistics for Behavioral Sciences. London, McGraw-Hill, 312 p.

7. Adresgegevens van de auteur(s)

postadres (eventueel ook elektronisch adres) onderaan het artikel, na de bibliografie.

8. Correctie proefdrukken

De proefdrukken (aan de auteur aangeleverd in .pdf formaat) dienen te worden gecorrigeerd met rode inkt op een papieren versie of met de ‘notes’ in het .pdf document. Indien de gevraagde deadlines niet worden gerespecteerd, zullen de proefdrukken enkel door de redactieraad worden nagekeken.9. OverdrukkenDe auteur ontvangt twee volumes van het tijdschrift en een .pdf versie van zijn eigen artikel.Opmerking: gewoonlijk volgen we de algemene tips van //vrttaal.net/taaldatabanken_master/spellen_schrijven/schrijftips.shtml.

Opmerking: Gewoonlijk volgen we de algemene tips van //vrttaal.net/taaldatabanken_master/ spellen_ schrijven/schrijftips.shtml.

 

   

    

 

Koninklijke Belgische Vereniging voor Anthropologie en Prehistorie

Vautier straat, 29, 1000 Brussel - Belgie