Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

V

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Brusseliaan ijzerzandsteen   3gotisch   zijmuur   False   paarse schijn, enkele roestbru 0   glinsterend op kwarts, middelmatig tot grof (ook roestbruine stenen)   met verdichte limonietringen volgens bioturbaties onregelmatig ruw behouwen 35x20 tot 55x35    
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   raamdorpels   False     0     eikenhout        
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Luxemburgse zandsteen   6classicistisch/rococo   portaal   False   vaalgeel 0   middelmatig korrelig kwarts en bioklasten zeer vaag gestratifieerd   tot 30cm dik, randslag    
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 3gotisch   zijmuur (naast Bxl Fe)   False   groenig bleekbeige 0   poreus, licht glauconiethoudend, vrij grof scherp zand; bijna geen kalkbioklasten   kiezelig cement tot 75x30 onregelmatig    
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Brusseliaanse steen   3gotisch   zijmuur (minder)   False   geel-beige 0   meer kalkhoudend dan de Bxl zandsteen (bioklasten+cement), middelmatig       sterk afschilferend hier als variÙteit van Bxl zandsteen
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 3gotisch   zijmuur (weinig)   False   blauwachtig grijs 0   middelmatig   opaalcement platte steen tot 30x8    
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Gobertangesteen   3gotisch   zijmuur top (1 ex)   False     0     eikenhout   35x8    
Oud-Heverlee   Vaalbeek, Sint-Maria-Magdalenakapel Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   ondermuurN+W(gevel raamdorpels   False   gelig 0   middelmatig, zandrijk soms fijne mergelige laminaties (overgang naar Gobertange) maar bijna geen afgelijnde bioturbaties   voor 25tot40x10; zij: regelmatig 25x12 geschaafd afschilferend lokaal facies van Gobertange, tussen Gobertange en Diegem in
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Holset-zandsteen   2romaans   in toren   False     0   of middelmatig in afgeplatte stenen, of met granule inonregelmatiger blokken     75x20 45x30 40x20   qua volume in evenwicht met Kunrader
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Kunrader kalksteen   2romaans   in toren   False     0     o.a. fijn gelamineerd;geen structuur op verweerde oppervlakken   tot 25x25 kleinere stenen meestal sterk verweerd traptreden in regelmatig gelamineerde kunrader
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Maaskalksteen   2romaans   in toren   False     0 1x sneeuwwit, meetal grijs, soms met rode schijn fijnsiltig     80x40   traptreden (barok) in blauw afgesleten kalksteen vol koraalkolonie (phacellophullum) of grote holle oncolieten
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Verkiezeld krijt   2romaans   in toren   False     0              
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 5barok   kerkhofmuurtje   False     0         40x25 40x18 gebosseerd   grote blokken, rustiek
Vaals   Vaals, Sint-Pauluskerktoren Blaustein   5barok   schip ondermuur   False     0   wackestone   soms sterk dooraderd volgens tektonische patronen 75x45x55   Duits equivalent maaskalksteen
Riemst   Valmeer, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans   zijbeuk Lemaire middebeuk 1846   True   bleekbeige, zz roestgeel 0 gevarieerd: echinidenfragmenten, veel dunschalige afgeplatte zeeÙgels (tot 7 cm), dubbele rhunchonella, zz serpula met echinidenbrokken; Sibbe: lijkt meer groenig beige met serpula en grote oester   grote ronde bioturbaties; 1 steen met lag vol echinidengruis   35x22 35x14 tot 45x25 goede staat  
Riemst   Valmeer, Sint-Stefanuskerk Portland Stone   8restauratie   verspreid   False   witachtig, soms wat oranje 0   grove onherkenbare bioklasten grainstone, compact          
Riemst   Valmeer, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren   True   bleker 0 veel slierten van echinidenbrokjes fijn homogeen, dicht gestapeld       goede staat  
Riemst   Valmeer, Sint-Stefanuskerk Euville   72neoromaans   portaal   False     0           vuil  
Riemst   Valmeer, Sint-Stefanuskerk Gileppezandsteen   72neoromaans   ondermuur toren   False   vuilgroen 0   middenkorrelig          
Jabbeke kerk Varsenare, Heilige-Mauritiuskerk Veldsteen       kleine plint naast voordeur   False     0              
Heers   Vechmaal, boerderij Sint-Martinusstr. 17 (tgo kerk silex   6classicistisch/rococo   zijmuur   True   donker- + bleekgrijs 0   soms glazig met bruine schijn typische donkere bollen   tot 28x15, 40x25 onregelmatig brokkelig klievend  
Heers   Vechmaal, boerderij Sint-Martinusstr. 17 (tgo kerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   zijmuur   False     0 soms vol echinidenresten       plat 40x13    
Heers   Vechmaal, boerderij Sint-Martinusstr. 17 (tgo kerk Tauw   6classicistisch/rococo   zijmuur   False   beigebruin + bleek 0 soms fossielrijke banden: serpula, echinidenresten, prunella            
Heers   Vechmaal, boerderij Sint-Martinusstr. 17 (tgo kerk Zoetwaterkwartsieten   6classicistisch/rococo   zijmuur   False   bleekgrijs 0   middelmatig korrelig       rond 25x25  
Heers   Vechmaal, Hinnisdael kasteel Maastrichtersteen   3gotisch   ondertoren, boorden   False     0 veel echiniden en oesters, ook in gemengde slierten (typisch voor Vechmaal)       rijen van 18 en van 13 hoog (betrekkelijk klein) graffitti en deels bestreken sculpteerwerk in medaillon en kroonlijst verweerd; overigens nog in goede staat (van jongere datum?); nb: er is ook veel silex, echter onzichtbaar in parement
Heers   Vechmaal, Hinnisdael kasteel Maaskalksteen   3gotisch   ralen onderhoek   False   witgrijs patina 0   homogeen fijnkorrelig         vermoedelijk vervangsteen voor Maastrichtersteen en dus vermoedelijk jonger)
Heers   Vechmaal, Sint-Maternuskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   portaal lijsten pare ondermuur   False     0     gekruiste ss (Vinlmont facies)        
Heers   Vechmaal, Sint-Maternuskerk Maastrichtersteen   70neoclassis/neorenaiss   kroonlijst   False     0              
Namur kerk Vedrin Notre-Dame du Mont Carmel Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss 1843 parement hoek liseen portaal   True   vnl lichtgrijs 0 platen vol Siphonodendron kolonies, ook bolvormige dubbelwandige brachiopodenbanken (productiden), ook lagen vol grote ronde dikwandige oncolieten rond brachiopodenkern vanaf nodulaire algaire laag   minder talrijk grijswitte gelamineerde wackestones met gestoorde laminieten   platen, meest kops geplaatst    
Laakdal kerk Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Diestiaan ijzerzandsteen   93regionalistisch 1920 speklagen in schip   False 3 - in hoeveelheid belangrijk kleurvariaties 0   zeer variabel facies en korrelgrootte, weinig grof graafgangen zelden limonietbanden en kleine (cm-schaal) holle lionietconcreties   zelden metselbijen; afsplijtend wederopbouw na brand van 1910, olv arch Taeymans (Turnhout)
Laakdal kerk Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV toren koor   True 4 - in deel volledig   0         grote formaten tot bijna 40 cm hoog    
Laakdal funerair Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Petit Granit   76neobarok 1888 grafmonument Raymond de Zerezo de Tejada   False 0 - zelden tot eenmalig   0     zeer grote witte calcietgeoden       met witmarmeren buste
Laakdal kerk Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Euville   8restauratie 1920 raamstijlen   False 0 - zelden tot eenmalig   0   eerder fijnkorrelig          
Laakdal kerk Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   vervanging Diestiaan rond ramen   False 1 - beperkter paarsig bruingrijs 0   witte korrels         vrij recente restauratie
Laakdal funerair Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Gobertangesteen   11traditioneel XVIII grafkruis noordkant van Jan-Baptist Caeymax   False 0 - zelden tot eenmalig   -1           vol korstmossen  
Laakdal omheining Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch 1857 portaal en ramen langs straatkant   False 2 - opmerkelijk zwartbruin 0           som rood (verbrand)  
Laakdal kerk Veerle, Onze-Lieve-Vrouw-in-de-Wijngaardkerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   vervanging Diestiaan rond ramen   False 1 - beperkter   0         nog hoekig en uitstekend   vrij recente restauratie
Lanaken   Veldwezelt, Berenhof Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   muurpartijen   False   bleekgrijsgeel 0 veel slierten van echinidenfragmenten; ook geplette serpula ge´soleerd of in slierten in zelfde soort stenen als de echiniden (zelfde oorsprong, geen restauratie) fijnzandig compact       vaak zandig uitgeprepareerd (verwijdering kalei)  
Lanaken   Veldwezelt, Sint-Lambertuskerk Luxemburgse zandsteen   72neoromaans   portaal en raamomlijstingen   False     0              
Lanaken   Veldwezelt, Sint-Lambertuskerk Famenniaanzandsteen   72neoromaans   overal   True   groenbruin-roodgrijs evenwicht 0     droogtespleten, wormgangen, stroomribbels, intraclasten van dolomiet, kolige laagoppervlakken   ruwe breuksteen    
Sint Truiden   Velm, jeugdhuis (achter kerk) Lincent tufsteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen onder dak   False   geel 0 uitgeprepareerde fossielen       gesculpteerd verweerd  
Sint Truiden   Velm, jeugdhuis (achter kerk) Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False     0     schitterende complexe voorbeelden van gekruiste gelaagdheid in wisselende richting        
Sint Truiden   Velm, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   toegangstreden   False   donkergezoet 0 opvallend grote crinoiden in stengels tot 7-8 cm lang en 1 cm breed [foto waard, lijkt soms op orthoceren]; ook doorsneden van ronde gastropoden en solitaire koralen            
Sint Truiden   Velm, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur deurstijlen, ramen   False     0     grote (5 cm) platte (3 mm) kalkmudstone klasten in ooliet-pelspariet matrix ook verkiezelingen (geen chert) in de matrix aanwezig en dan afsplijtend     naast kerk staat beeld H. Hart van Jezus; muur langs straatkant bestaat uit ruwe afvalblokken, met fijngelamineerde en schieferige passages, bioklasten en oncolietische mudstones en rudstones, calciet
Sint Truiden   Velm, Sint-Martinuskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   ondermuur schip   False     0         kassei vorm    
Herent   Veltem, St.-Laurentiuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren   True   bleekgeel 0 geen fossielen homogeen van samenstelling: fijnkorrelig, tamelijk kwarts- en glauconietrijk (zandige kalksteen) soms vage ronde bioturbatie, verder structuurloos vage roestbanden en liesegang homogeen 32x11 licht meelzak  
Herent   Veltem, St.-Laurentiuskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   ondermuur, ramen, hoekketting   False     0   vrijwel zoals toren, maar soms nog kwartsrijker intens gebioturbeerd   38x12 28x14 hoek raam grof afschilferend  
Herent   Veltem, St.-Laurentiuskerk Ledesteen Lede graafgangen 71neogotisch   koor hoekketting en raam   False   mosterdgeel 0 schelpgeesten, nummulieten   witgerande (sigaarvormige) graafgangen   40x13x22 vuil in regenschaduw  
Zottegem burg gebouw Velzeke, arbeiderswoningen Ledesteen       plint, rommelige stenen gemengd met porfier en andere   False 1 - beperkter   0              
Zottegem tuindecoratie Velzeke, brievenbus paddestraat Ledesteen   10vernaculair   2 stenen van 30 x 100   False 4 - in deel volledig haaietand 0         30 x 100    
Zottegem klein monument Velzeke, Julius Ceasar Ledesteen Balegemse steen 13recent vernaculair   sokkel beeld   False 0 - zelden tot eenmalig   0   glad          
Zottegem tuindecoratie Velzeke, PAM Ledesteen   10vernaculair   grote steen aan inkom, waterput reconstructie, tuinvloer, tuinbanken, zuil, steen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 zee-egel            
Zottegem landel burg geb Velzeke, Schaliënhof, paddestraat Ledesteen       hoekkettingen, kapelomranding, raamlijst, deurlijst, watergootje   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         20 x 30    
Zottegem landel burg geb Velzeke, Schaliënhof, paddestraat Ieperiaanse kalksteen       dunne speklagen   False 2 - opmerkelijk   0 nummulieten, turritella       10 x 30    
Zottegem klein monument Velzeke, Sint-Martinuskerk Grotsteen   75eclectisch   calvarieboog   False     0   vrij grof scherp kwarts; soms nog bleke mergel laminaties geweivormige bioturbaties        
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   toren   True   beige-geel => lichtgrijs 0 veel verspreide nummulieten, soms veel ingespoelde serpula veel fijnkorrelig zand en glauconiet (=> gele kleur), vrij weinig kalkbioklasten   zelden diep uitgeholde limonietkernen (rond 2 cm) ruwbehouwen toren 20-50x25x25 45x30x18 krijgt meelzakvorm sporen van grove afschilfering (grote plakken), meer uitgesproken in dominant zandig facies => tot 2-3 cm uitgehold, maar rest van steen lijkt gezond => MEELZAK IS STABIELE VORM; sporen van bepleister
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Bergsteen   2romaans   schip en vnl koor FOTO patchwo   False   paarsbruin 0   vrij grof kwartsrijk glinsterend lijk Brusseliaan; vnl in kleinere stenen: verweerde beige gebroken silex granule   in grote stenen: limonietbanden of donkere ringen tot 60x25 ongelijk meer 18x5   1/3 schip, meer in koor (zie foto)
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   lagen in schip en koor   False     0       ook met chert 25x10   1/5; gebruikt om regelmatig leger te krijgen tussen ruwbehouwen ongelijke steenformaten; ook in rondbogen vroegere ramen te samen met romeinse dakpannen
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Ledesteen   2romaans   schip en koor   True     0 schelpenrijke nummulietenkalksteen (grote lucina's) fossielrijk facies met hyaliene kwarts, naast fijnzandig facies zoals in toren     35x16 ongelijk, f-rijk is kleiner sterk meelzak >1/2 schip, <1/2 koor; nauwelijks vormverschil met bergsteen
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   zijbeuken   False   groenig, rosbruin patina -1 fijne nummulieten in banden tot 10 cm dik FOTO met hyaliene kwarts ook veel bioturbaties limonietknopen regelmatig 45x27x27 45x30 tot 65x25 meelzak sterk korstmos; ertussen zeldzme bergsteen met gebroken beige silex; zou op Ieperiaankalksteen gelijke maar hyaliene kwarts maakt onderscheid
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Massangis   8restauratie   ramen en vervanging sommige Ba   False     0              
Zottegem kerk Velzeke, Sint-Martinuskerk Veldsteen   2romaans   enkele in muur koor   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Beveren kerk Verrebroek, Sint-Laurentiuskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Beveren kerk Verrebroek, Sint-Laurentiuskerk Ledesteen           False     0              
Beveren kerk Verrebroek, Sint-Laurentiuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   zijschip ondermuur en hoekketting   False   veel roestkleuren 0   rijk aan glauconiethoudend midelmatig zand, minder witte mergellaminaties     rustiek 40x12   raamlijsten en dorpels in grote stukken
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   2romaans   toren   True     -1         25x10 tot 40x12 ruwbehouwen begroeid met kleine grijze korstmos lijkt op oude (19de eeuwse renovatie)
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Tongeriaan ijzerzandsteen   2romaans   toren met enkele verspreide stenen   False   donkerroodbruin 0   zeer fijnkorrelig, vrij compact     kassei 13x10 afgerond  
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren met zeldzame steen in ondermuur   False     0         22x17 wat groter dan Gobertange    
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Franse steen   8restauratie   zuiltjes in portaal   False   cremewit 0   vol fijn schelpengruis (tot 1 mm)         type Savonnières echter geen oolieten
Boutersem funerair Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Petit Granit   71neogotisch   grafplaten   False     0              
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   3gotisch   dwarsbeuk koor volledig   True     0         groot 45x19 40x11 35x15    
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   71neogotisch   sacristie   False     0     eikenhout   glad groot 40x14 47x13   20ste eeuws
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   2romaans   traptoren   True   vol liesegang 0         35x16 microkarst, sterk uitgeëtst lijkt echt oud
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   lage kerkhofmuur   False     0         rustiek, zelfde maten als zijschip verweerd  
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Tongeriaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   1x in lage kerkhofmuur   False   donkerroodbruin met groene vlekken 0   zeer fijnkorrelig, vrij compact     32x13 taps    
Boutersem   Vertrijk O.L.Vrouw-Tenhemelopneming Gobertangesteen   8restauratie   portaal   False     0         gladgeschaafd   lijkt recent
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Gobertangesteen   6classicistisch 1750 ondermuur lisenen ramen dorpels lijsten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     zowel typisch eikenhout als sterk zandige variëteit raamdorpels met lange laminaties 47x12x7 afw kops rond ramen; kelderlatei 140x21, raamdorpel 125x12x24 soms sterk uitgeëtst Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Kwartsiet van Tienen   6classicistisch 1750 verspreid tussen Gobertange   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   fijnkorrelige zandsteen     kasseivorm   Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Euville Senonville 8restauratie 1893 sommige raamdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0 grote schelpen zeer grofkorrelig (1-2 mm)         Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Euville   74neorenaissance 1893 balusters en balkon   False 2 - opmerkelijk   0           vermoedelijk sterk verweerd en bedekt onder cementpleister Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Basaltlava   6classicistisch 1750 1 deksteen muuropening achtergevel   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   vesiculair     30x6x27   Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923; ongetwijfeld recyclage
Boutersem burg gebouw Vertrijk, kasteel Kwabeek (gemeentehuis) Franse steen Chauvigny ? 70neoclassis/neorenaiss 1923 dienstvleugel achteraan   False 4 - in deel volledig bleekromig 0 lenzen van fijn schelpengruis fijn oolietisch subparallelle stratificaties   56x28x30, naar boven toe in Gobertange-formaat   Erfgoed ID 41588, middeleeuwse kern, bouwwerk 1750, verbouwing 1893, restauratie en dienstvleugel 1923
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Maaskalksteen   8restauratie   torenondermuur parement   False     0 productidenbanken oolietisch mooie structuren: foresets, oncolieten [foto]   grote platen, gefrijnd    
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Petit Granit   71neogotisch   ondermuur, plint, raamdorpels   False     0              
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk silex   3gotisch   toren onder   True     0   gevlekt (Vechmaal facies) onderste laag beige-witte silex uit top Nekum, soms doorschijnen en meer beige (45x18)   tot 35x25    
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   zijbeuken   True     0 zeer fijn echinidengruis, soms serpulalaagjes (geen bank) en verspreide bolle oesters       40x20x17 48x17 ge´mpregneerd gelijkt op Sibbe maar ook op Vechmaal
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Tauw   3gotisch   toren onder, veel ts silex   False     0 vol serpulabuisjes (Vechmaal facies) glazig verkiezeld     tot 20x9 30x7    
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren boven, schip   False     0              
Heers   Veulen, Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopnemingskerk Zoetwaterkwartsieten   3gotisch   toren onder, zeldzaam   False     0              
Veurne burg gebouw Veurne, Appelmarkt 3, De Hoorn (resto De Oogappel) Ledesteen   5barok XVIIA ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0             ID 16656
Veurne burg gebouw Veurne, Appelmarkt 3, De Hoorn (resto De Oogappel) Oosterbantzandsteen   5barok XVIIA ondermuur, tussen Lede   False 1 - beperkter bleekgrijs, soms rozig 0   suikerige textuur; ook 1 donkerbruin grofkorrelig         ID 16656
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 26, De Valk (galerie EMERGENT) Ledesteen   4renaissance 1624 constructieve elementen gelijkvloers   False 1 - beperkter   0           veel vervanging ID 16698
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 26, De Valk (galerie EMERGENT) Euville   8restauratie 1906 kruiskozijnen   False 1 - beperkter   0             ID 16698
Veurne tuindecoratie Veurne, Grote Markt 26, De Valk (galerie EMERGENT) Ledesteen Balegemse steen 14natuur   2 grote stenen op de Grote Markt   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0 veel kleine fossielen (roggentanden, nummulieten, schelpfragmenten)   verroeste siderietconcreties        
Veurne binnen Veurne, Grote Markt 26, De Valk (galerie EMERGENT) Wit marmer   10vernaculair   trap   False 2 - opmerkelijk wit met grijs 0   vrij sterk breccieus met lichtgrijze voegen          
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 27, Stadhuis Petit Granit   4renaissance 1612 pui   False 4 - in deel volledig   0             ID 16699 ontwerpers Hieronymus Stalpaert en Ferri Aerts, restauratie 1880 J. Vinck (hergebruik van oude materialen)
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 27, Stadhuis Oosterbantzandsteen   4renaissance 1612 sokkel voor pui   False 2 - opmerkelijk asgrijs, soms paarsig 0         52x17   ID 16699 ontwerpers Hieronymus Stalpaert en Ferri Aerts, restauratie 1880 J. Vinck (hergebruik van oude materialen)
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 27, Stadhuis Ledesteen Lede groot geel 4renaissance 1612 omlijsting doorgang   False 2 - opmerkelijk geel 0 serpula, veel nummulieten, sigaarvormige witgerande bioturbaties       38x28 sterk verzand ID 16699
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 27, Stadhuis Massangis   8restauratie   omlijsting doorgang, vnl onderaan   False 1 - beperkter   0 zeer grote crinoide (4 cm)       vervanging Ledesteen   ID 16699
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 9, Hoge Wacht Doornikse kalksteen   3gotisch XIV negblokken keldervenster   False 1 - beperkter   0             ID 16690
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt 9, Hoge Wacht Bentheimer zandsteen   4renaissance 1636 bogengalerij, zware bovendorpel keldervenster   False 1 - beperkter asgrijs vuil geworden 0     soms oranje verkleuring aan regenkant zuilen       ID 16690
Veurne burg gebouw Veurne, Grote Markt, Landhuis met Belfort Petit Granit   4renaissance 1613 volledige voorgevel   False 6 - volledig gebouw   0             zg. Arquennes, ID 16700 ontwerp Sylvain Boullain, naar Cornelis Floris de Vriendt, resto 1873 J. Vinck
Veurne binnen Veurne, Grote Markt, Landhuis met Belfort Öland   4renaissance 1613 tegels vestibule (nu Info Toerisme)   False 2 - opmerkelijk roos-beige 0     vaak rode laminaties (vermoedelijk diagenetisch)   klein afgesleten maar nog glanzend ID 1670
Veurne binnen Veurne, Grote Markt, Landhuis met Belfort Petit Granit   4renaissance 1613 tegels vestibule (nu Info Toerisme), tussen Öland tegels   False 1 - beperkter grijs 0 crinoiden       zoals Öland afgesleten ID 1670; lijkt zeer oude vervanging van öland
Veurne klein monument Veurne, Grote Markt, Openbare pomp Petit Granit   6classicistisch 1827 geheel   False 0 - zelden tot eenmalig   0             zg. Ecaussines, ID 201029, sinds 1997 terug op Grote Markt
Veurne burg gebouw Veurne, Ooststraat 2, Spaans Paviljoen Ledesteen Lede groenig 3gotisch 1448 ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         23x12   ID 16764, typologie van oude woontoren
Veurne burg gebouw Veurne, Ooststraat 2, Spaans Paviljoen Brusseliaanse steen   3gotisch 1448 ondergevel, tussen Ledesteen   False 2 - opmerkelijk witachtig 0     sterk gelamineerd   plat 32x8   ID 16764, typologie van oude woontoren
Veurne burg gebouw Veurne, Ooststraat 2, Spaans Paviljoen Euville   8restauratie 1890 ondergevel vervanging van witsteen   False 0 - zelden tot eenmalig zilverwit glanzend 0         23x12   ID 16764, restauratie J. Vinck
Veurne burg gebouw Veurne, Ooststraat 2, Spaans Paviljoen Euville   8restauratie 1890 volledige vervanging witsteen in deel van 1530   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zilverwit glanzend 0         58x16 (mogelijk oorspronkelijk geel Ledesteen)   ID 16764, restauratie J. Vinck
Veurne burg gebouw Veurne, Ooststraat 2, Spaans Paviljoen Château Landon   8restauratie 1890 traptreden bordes   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0   compact, gebioturbeerd         ID 16764, restauratie J. Vinck, toewijzing onzeker (Comblanchien?)
Veurne kerk Veurne, Sint-Niklaaskerk Bergsteen   3gotisch 1494 ondermuur zuidbeuk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkerbruin 0   wisselende korrelgrootte tot fijne kwartsgranule zeer donkerre goethiet   wisselend tot 45x21   ID 16812
Veurne kerk Veurne, Sint-Niklaaskerk Krijtsteen   3gotisch 1494 zuidbeuk speklagen, volledig boven zuidportaal, afzonderlijke stenen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gee tot wit 0         vierkant   ID 16812
Veurne kerk Veurne, Sint-Niklaaskerk Euville   8restauratie   zuidportaal en deel van omringende muur   False 4 - in deel volledig roomwit glinsterend 0             ID 16812
Veurne beeld Veurne, Sint-Niklaaskerk Rode marmer   4renaissance   doopvont bekken   False 0 - zelden tot eenmalig donker roodachtig 0             ID 16812, vermoedelijk Franse marmer
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch 1494 zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     soms vacuolair   65x27   ID 16812
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen   3gotisch 1494 zuilen langs koor   False 2 - opmerkelijk   0         zoals zuilen in Ledesteen   ID 16812
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Petit Granit   71neogotisch   2 zuilen onder doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0         slanke zuilen, gezoet   ID 16812
Veurne beeld Veurne, Sint-Niklaaskerk Petit Granit   71neogotisch   groot vrijstaand wijwatervat in vorm van doopvont onder doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             ID 16812, gaat samen met gezoete zuilen onder doksaal
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer   71neogotisch   vloertegels   False 2 - opmerkelijk zwart 0         29x29   ID 16812
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer   8restauratie   vloertegels zijkant koor   False 1 - beperkter zwart met wit 0       veel witte tektonische (reguliere) aders 29x29   ID 16812
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Wit marmer   71neogotisch   vloertegels centrale as, afwisselend wit en zwart   False 1 - beperkter wit 0         24x24   ID 16812
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Imitatie   71neogotisch   zijaltaren   False 2 - opmerkelijk polychroom 0             ID 16812, rood (Rouge royal) + wit (Carrara) + oranje (Öland)
Veurne funerair Veurne, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen   4renaissance 1664 epitaaf vooraan in kerk   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0             ID 16812
Veurne funerair Veurne, Sint-Niklaaskerk Öland   4renaissance   epitaaf buiten langs zuidportaal   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0             ID 16812; Nederlands
Veurne beeld Veurne, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer   4renaissance   doopvont voet   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 16812, in combinatie met vermoedelijk Franse marmer
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Niklaaskerk Comblanchien Rocherons 71neogotisch   zijaltaar plaat   False 0 - zelden tot eenmalig bleek rozig-beige 0   met bloedrode vlekken in de vorm van sponsen         ID 16812, onder altaarstuk in imitatiemarmer
Veurne funerair Veurne, Sint-Walburga Wit marmer Carrara 4renaissance 1613 grafplaten in kerkvloer   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0              
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Zwart marmer   10vernaculair   tegels kooromgang (met rood en grijs afgeboord)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zwart 0         28x28    
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Rode marmer Rouge royal 10vernaculair   tegels kooromgang (met zwart en grijs afgeboord)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zwart 0   voornamelijk wit dooraderd facies met sterk parallelle dooradering enkele rouge uni met kleine witte vlekjes; enkele byzantiné met grote grijze ronde stromatactis   28x28    
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Grijs marmer Gris des Ardennes 10vernaculair   afboording stroken rond tegels kooromgang (in rood en zwart)   False 1 - beperkter grijs en wit, soms roze schijn 0              
Veurne kerk Veurne, Sint-Walburga Petit Granit   71neogotisch 1904 zuidportaal   False 4 - in deel volledig   0             ID 16814
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Maaskalksteen Naamse steen 71neogotisch 1904 vloertgels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs + beigegrijs 0         28x28   ID 16814
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Doornikse kalksteen   71neogotisch 1904 bundelzuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         85x25   ID 16814
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Doornikse kalksteen   3gotisch XIV zuilen   False 2 - opmerkelijk   0   schieferige bovenrand bewaard (stenen te dik)         ID 16814
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Rode marmer Rouge royal 8restauratie 1904 kleine panelen als sokkel voor beeldengroep Kruisweg van 1637   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 16814
Veurne beeld Veurne, Sint-Walburga Zwart marmer Dinant 4renaissance 1638 Koude Steen, grote plaat   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             ID 16814, plaat waarop Christus wordt neergelegd
Veurne beeld Veurne, Sint-Walburga Zwart marmer Doornikse marmer 4renaissance 1638 Christus op de Koude Steen, sokkel voor beeldengroep   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0             ID 16814
Veurne beeld Veurne, Sint-Walburga Öland   4renaissance 1638 Christus op de Koude Steen, monumentale achterplaat   False 0 - zelden tot eenmalig roos met bleek patina 0     roestrode kleiige flaseerige voegen       ID 16814
Veurne beeld Veurne, Sint-Walburga Bentheimer zandsteen   3gotisch   vermoedelijk oude kraagsteen, niet in-situ onder afdak zuidkant kerk   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0   fijn-suikerig glinsterend         ID 16814
Veurne beeld Veurne, Sint-Walburga Lutetiaankalksteen ?? 8restauratie 1939 kooromgang boven   False 2 - opmerkelijk geel 0         groot   ID 16814, identificatie onzeker (Inventaris Bouwkundig Erfgoed: 'noordfranse kalksteen'), mogelijk vervanging Bentheimer
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Imitatie   6classicistisch/rococo XVIII straalkapel noord OLVrouw van Zeven Smarten   False 0 - zelden tot eenmalig poychroom 0             ID 16814, altaar imitatie Belgisch: Bleu belge, Rouge royal, Carrara, op tegelvloer met beschadigde kleine tegels 12x12 zwart+rood+wit marmer
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Imitatie   6classicistisch/rococo XVIII straalkapel zuid Salvator met beeld Sint Anna ten Drieën   False 0 - zelden tot eenmalig poychroom 0             ID 16814, altaar imitatie exotisch: Portor goud, Siena, Turquin, op tegelvloer met kleine tegels 12x12 zwart+rood+wit marmer
Veurne funerair Veurne, Sint-Walburga Doornikse kalksteen   3gotisch 1421 grafplaat op wand aangebracht   False 0 - zelden tot eenmalig   0         klein maar +10 cm dik zeer sterk afgeschilferd ID 16814
Veurne funerair Veurne, Sint-Walburga Öland   3gotisch   grote grafplaat dwars in vloer Heilig Kruiskapel   False 0 - zelden tot eenmalig oranjegeen 0           afgesleten ID 16814
Veurne kerkbinnen Veurne, Sint-Walburga Rode marmer   71neogotisch 1904 Heilig Kruis kapel tegelvloer   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0         18x18   ID 16814, vermoedelijk Languedoc of Spaans, afgewisseld met bleekbeige tegels type Larrys
Veurne kerk Veurne, Sint-Walburga westertoren Ledesteen Lede groot geel 3gotisch XIV kraagstenen ribben inkomportaal   False 2 - opmerkelijk geel 0   korrelig     tot 60x28 niet weervast, soms zeer sterk afgesleten ID 16814
Veurne kerk Veurne, Sint-Walburga westertoren Ledesteen   3gotisch XIV parement rond inkomportaal   False 4 - in deel volledig   0         gewone formaten tot eerder plat onderaan alveolen ID 16814
Veurne kerk Veurne, St.-Walburga Bergsteen   3gotisch XIV delen van plint en westgevel   False 1 - beperkter   0              
Veurne burg gebouw Veurne, Vleeshouwersstraat 17 Öland   6classicistisch XVIIIc plint   False 2 - opmerkelijk wit patina, intern grijs of paarsroos 0   wackestone fijne laminaties gegroepeerd volgens granoclassement fijne steile aders, geheelde drukontlastingsvoegen (geen diepe begraving) 52x13 48x16   ID 16831
Veurne burg gebouw Veurne, Vleeshouwerstraat 21 Franse steen Chauvigny 10vernaculair   raamdorpels in doorlopende lijst   False 1 - beperkter wit 0   kleine volle oolieten en onregelmatige pseudo-oolieten foreset (schuine gelaagdheid)   dunne plaat    
Veurne burg gebouw Veurne, Vleeshouwerstraat 21 Oosterbantzandsteen   10vernaculair   plint bovenaan   False 1 - beperkter asgrijs, soms roestverkleuring in grote ronde vlekken 0              
Veurne burg gebouw Veurne, Vleeshouwerstraat 21 Öland   10vernaculair   plint midden   False 1 - beperkter wit patina 0   wackestone kleiige laminaties en oranjebruine kleiige substylolietische voegen   gebikt    
Veurne burg gebouw Veurne, Vleeshouwerstraat 21 Grès d'Ecaussines   10vernaculair   plint onderaan   False 1 - beperkter groen 0   middelmatige korrelig       sterk schilferig, ten dele gecementeerd identificatie twijfelachtig
Veurne burg gebouw Veurne, Zwarte Nonnenstraat 20 Öland   6classicistisch/rococo 1760 buitentrap, centrale trede   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit patina, intern paarsrood 0   wackestone          
Veurne straatsteen Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28 Porfier Bolzano 13recent vernaculair   stoep   False 3 - in hoeveelheid belangrijk purper 0     soms fijngeband   vlakke rechthoekige blokken   gehele straten
Veurne straatsteen Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28 Porfier   10vernaculair   straatsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwgrijs 0         groot 20x13   algemeen in Veurne
Veurne straatsteen Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28 Bergsteen   10vernaculair   parkeerstrook   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin 0   zeer grof met fijne kwartsgranule          
Veurne straatsteen Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28 Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   parkeerstrook   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs met vos patina 0   matig fijn goed gesorteerd dicht gestapeld met kiezelcement         (of Bray - Oosterbant, Artois), nog algemeen in Veurne
Veurne kapel Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28, klooster Petit Granit   5barok 1724 voluten rond poort   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 16908
Veurne klooster Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28, klooster Gileppezandsteen   11traditioneel 1921 ondermuur   False 1 - beperkter groen 0   eerder fijn soms fijngeband   ruwbehouwen   arch H. Lepoudre
Veurne klooster Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28, klooster Emsiaankwartsiet   11traditioneel 1921 ondermuur   False 1 - beperkter asgrijs met roze schijn 0   grof kwartsiet     ruwbehouwen   arch H. Lepoudre
Veurne klooster Veurne, Zwarte Nonnenstraat 28, klooster Waimes arkose   11traditioneel 1921 ondermuur   False 1 - beperkter   0         ruwbehouwen   arch H. Lepoudre
Geraardsbergen kerk Viane, Sint-Amanduskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Modave   Vierset-Barse Poudingue de Marchin pierre du diable 10vernaculair   épars dans murs   False   bont met witte vlekken 0   conglomeraat met kiezelcement en veel kwartskeien     ruwbehouwen   affleurement en face de la rue
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 1 Poudingue de Burnot   10vernaculair   murs   True   donkerrood 0   conglomeraat met rood cement en veel donkere keien     ruwbehouwen   affleurement le long de la rue
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 1 Kalktuf   10vernaculair   raamlijsten   False   cremegeel 0   fijnkorrelig     gladde oppervlakken vroeger gekalkt afkomstig van groeve X 212450 Y 131630
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 1 pierre d'Avoine   10vernaculair   murs   True   donkerstrogeel 0     fijngestratifieerd   vlak behouwen    
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 2 Poudingue de Burnot grès rouge 10vernaculair   murs   True   donkerrood 0   middelmatige slecht gesorteerde zandsteen goed klievend        
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 2 Poudingue de Burnot   10vernaculair   murs   True   donkerrood 0   rood congmomeraat     ruwbehouwen   affleurement en face de la rue
Modave burg gebouw Vierset-Barse, Rue du Grond Péri (Grand Porier) 3 Poudingue de Burnot   10vernaculair   murs   True   donkerrood 0   rood conglomeraat     ruwbehouwen   affleurement en face de la rue
Saint-Ghislain   Villerot, Saint-Pierre Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, 1ste geleding   True   grijs, bruinverweerd 0   matig fijn, soms fijnkorrelig fijn gestratifieerd met kleine helling     fijnschilferig (sterk wanneer kops)  
Saint-Ghislain   Villerot, Saint-Pierre Grandglise zandsteen   6classicistisch/rococo   hoekketting portaal   False   groenig grijs + roestig bruin 0 zelden bioturbatie (rechte graafgang met uitgeholde rand)       groot regelmatig formaat    
Saint-Ghislain   Villerot, Saint-Pierre Namuriaanzandsteen Grès de Villerot 6classicistisch/rococo   tussen Carboonzandsteen   False   bleekgrijs 0   kwartsietisch   bruine verweringsvlakken en barsten meer afgeronde blokken    
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Kalktuf   3gotisch XIII     False   bleekbeige 0   harde macroporeuse kalktuf met sporen van diverse ortganismen     25x10 cm   uit collectie E. Groessens
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Savonnières   8restauratie 1985 vervanging tuffeau de Lincent   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Euville   8restauratie   vervanging tuffeau de Lincent   False 1 - beperkter   0              
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Lincent tufsteen   3gotisch XIII diverse plaatsen (porte trilobée, fenêtres du réfectoire)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           zwaar beschadigd en vervangen door Franse steen, Maaskalksteen (idem kalktuf, brusseliaan)  
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Brusseliaanse steen   3gotisch XIII murs   False     0              
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Gobertangesteen       npmbreux piliers et arcs de l'église abbatiale   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Maaskalksteen   8restauratie       False     0              
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes schiste de Vielsalm violet 8restauratie 1893 façade de la brasserie   False 1 - beperkter   0             restauratie Ch. Licot & L. Pepermans (info Groessens, Bulletin du GEST, 1992)
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes quartzophyllade de Villers   3gotisch XIII gros oeuvre, colonnes, moulures   True 4 - in deel volledig   0   straticulites micropsammito-micacitique, à rubans micacitiques dominants         info Groessens, Bulletin du GEST, 1992; Formation de Villers-la-Ville
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Psammites de Tribotte   3gotisch XIII gros oeuvre, colonnes, moulures   False 2 - opmerkelijk   0 fucoides et perforations psammite fin micacé, voir psammo-quartzite fin, à plans micacés     zeer groot 50x50 cm verwerend en teruggeschreden info Groessens, Bulletin du GEST, 1992; Formation de Villers-la-Ville
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Quartzophyllades de Chevlipont   8restauratie 1893     False 1 - beperkter noir 0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Calcaire d'Alvaux   3gotisch XIII meneaux   False 1 - beperkter wit patina 0   argileux reflets rougeâtres sur cassures fraîches       info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Doornikse kalksteen   8restauratie 1893     True 4 - in deel volledig   0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Petit Granit   6classicistisch XVIII quartier de l'abbé et des hôtes   False 2 - opmerkelijk   0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Dolomie de l'Orneau   3gotisch XIII piliers de la nef   False 2 - opmerkelijk gris-clair 0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Maaskalksteen   3gotisch XIII piliers du transept uniquement   False 2 - opmerkelijk   0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Villers-la-Ville stadorpsdeel Villers-la-Ville, abbaye, ruïnes Maaskalksteen   6classicistisch XVIII encadrement de la porte d'entrée principale   False 1 - beperkter   0             info Groessens, Bulletin du GEST, 1992
Le Roeulx   Ville-sur-Haine, village Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 75eclectisch   ondergevel woningen   False   bont 0         wild verband    
Vilvoorde   Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brusseliaanse steen   2romaans   overal   True   bleekgrijs patina, bleekbeige 0   middelmatig; ook bleekblauwgrijs met zelfde facies (cf Nederokkerzeel) mergellaminaties, meestal fijn opgebroken door bioturbaties, soms schuine laminaties   40x9 30x12 25x11 45x12 50x10x15 veel groot regelma hoekstenen en kragen sterk afgeschilferd brokkelig 1ste keuze homogene gecommercialiseerde steen; volledige restauratie door impregnatie, ev vervanging door Fa Van Loy, benaming "oud brussels"
Vilvoorde   Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville   8restauratie   portaalzuilen pinakels kragen   False     0           nog sterker afbrokkelend, vervanging Massangis vervanging van Balegem (nu op zijn beurt door Massangis)
Vilvoorde   Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouwkerk Massangis   8restauratie   vnl kraagstenen pinakels   False     0             vnl restauratie van Euville
Vilvoorde   Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   traptoren ramen binnenportaal   False   rosbruin patina, bleekbeige 0   eerder fijn met weinig grotere bioklasten (schelpen); licht glauconiet; minder kwarts dan Brusseliaanse ronde bioturbaties   h 12, 40 cm, toren 60-75x25 gelijkmatig   impregnatie: zachter dan brusseliaanse
Vilvoorde   Vilvoorde, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   zeer zelden ts Bxl   False   groeniger 0   korrelig          
Lovendegem kerk Vinderhoute, Sint-Bavokerk Doornikse kalksteen       plint   False     0              
Veurne kerk Vinkem, Sint-Audomaruskerk Bergsteen       delen muren, plint, tussen baksteen   False   donkerroest 0         breuksteen en maatsteen   grote silexkeien
Veurne kerk Vinkem, Sint-Audomaruskerk Krijtsteen       deel van muur boven bergsteen   False   wit 0         regelmatige stenen, 15 x 15   bekrast
Veurne klein monument Vinkem, Sint-Audomaruskerk Doornikse kalksteen       roepsteen   False   grijs 0              
Deinze kerk Vinkt, Sint-Bartholomeuskerk Veldsteen           False     0              
Deinze kerk Vinkt, Sint-Bartholomeuskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Deinze kerk Vinkt, Sint-Bartholomeuskerk Ledesteen           False     0              
Tienen   Vissenaken, Sint-Martenskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   lijsten, boord, port, steunber   False     -1     grote platen portaal zeer grof gebioturbeerd       korstmossen op portaalstenen
Tienen   Vissenaken, Sint-Martenskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   lage ondermuur (4 rijen)   False   grijs 0       bruine splijtvlakken; grofkorrelige kwartsbedekking van splijtvlak (in buitenvlak) kleine formaten 20x13 cm 1 steen met grote diepe holte 3x6 cm  
Tienen kerk Vissenaken, Sint-Martenskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   1 steen tussen Tiense kwartsie   False 0 - zelden tot eenmalig warm bruin 0       grote holte met limonietkorst      
Tienen   Vissenaken, Sint-Martenskerk Petit Granit   8restauratie   trap   False   donkerblauwgrijs gezoet 0 talrijke Michelinia kolonies            
Tienen   Vissenaken, Sint-Pietersbandenkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   raam hoek ondertoren, spek ond   False     0     grof gebioturbeerd       ook speklagen met Tiense kwartsiet in ondermuur schip
Tienen   Vissenaken, Sint-Pietersbandenkerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   ondermuur speklagen   False   grijs 0             afw met Gobertange
Tienen   Vissenaken, Sint-Pietersbandenkerk Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   ondergeled hoekband en portaal   False   grijze knollen donkergrijze ma 0 Cyatophyllum koraalkolonie, Orthoceras, Murchisonia-achtige schelp, grote crinoiden met centrale holte, complete opgevulde brachiopoden (4 cm) ook fijner schelpengruis en fijnere bioklasten (uitgeÙtst op buitenvlak)   differentiatie kalk-klei gehalte; calcietgeoden (soms groot 4 cm; soms uitgerafeld) ook grote platen kleiige donkergrijze matrix verweert gemakkelijk  
Damme kerk Vivenkapelle, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   deel achteraan kerk, onderste plint   False     0              
Damme kerk Vivenkapelle, Onze-Lieve-Vrouwkerk Massangis   71neogotisch   middenplintlijst herstellingen   False     0              
Damme kerk Vivenkapelle, Onze-Lieve-Vrouwkerk Krijtsteen   71neogotisch       False     0             vervang avender ?
Diksmuide utiliteitsgebouw Vladslo, Duits militair kerkhof Muschelkalk   10vernaculair 1957 inkompaviljoen omlijsting, zuilen, binnenmuur en -vloer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige met roomwit patina 0 schelp- en sponsafdrukken subtidale tot intertidale kalksteen met oncolieten vage banding door meer of minder gecementeerde banden (minder met macroporiën tot cm-grote holtes)   tot >1 m vloerstenen krijgen bruin patina arch Robert Tischler
Diksmuide beeld Vladslo, Duits militair kerkhof Petit Granit   77art deco 1957 replica beelden ouderpaar Käthe Kollwitz   False 0 - zelden tot eenmalig   0 grote productus grofkorrelig          
Diksmuide beeld Vladslo, Duits militair kerkhof Bergsteen   14natuur 1914 steen met inscriptie 'Alfred Schollmeyer'   False 0 - zelden tot eenmalig   0     gelaagdheid weergegeven door goethietbanden   ca 80x50x40   secundaire ligplaats
Diksmuide beeld Vladslo, Duits militair kerkhof Gneiss   14natuur 1957 steen   False 0 - zelden tot eenmalig roze 0   roze gneiss met fijne donkere glimmer foliaties     >1 m driehoekige plaat maat sterk afgerond   arch Robert Tischler
Diksmuide funerair Vladslo, Duits militair kerkhof dioriet   92modernistisch 1957 grafstenen met inscriptie gesneuvelde soldaten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs 0         50x50   arch Robert Tischler
Diksmuide kerk Vladslo, St.-Martinuskerk Veldsteen   2romaans XII vieringtoren   False 4 - in deel volledig   0              
Diksmuide tuindecoratie Vladslo, St.-Martinuskerk Porfier Lessines 10vernaculair 1925 mariagrot tegen westgevel, sokkel calvarie   False 5 - volledig klein monument (beeld) groengrijs 0              
Diksmuide kapel Vladslo, St.-Martinuskerk Veldsteen   93regionalistisch 1925 kerkhof gedachteniskapel zeldzaam   False 0 - zelden tot eenmalig   0   middelmatige asgrijze kwartsareniet , licthgespikkeld door glauconiet          
Diksmuide kapel Vladslo, St.-Martinuskerk Grès d'Ecaussines   93regionalistisch 1925 kerkhof gedachteniskapel, voornaamste bouwsteen   False 2 - opmerkelijk bruin tot groenig grijs 0   matig fijn tot matig grof, vooral de eeder fijne en bleke zandstenen bevatten grove mica's     tout venant, diverse vormen, meestal kleinere formaten (gebouwd met afvalsteen) sterk schieferig afsplijtend meerdere steensoorten, ook Famenniaanzandsteen, Carboonzandsteen, donkere zeer fijnkorrelige Namuriaanzandsteen
Diksmuide kerkbinnen Vladslo, St.-Martinuskerk Zwart marmer   81wederopbouw 1925 wijwatervaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Diksmuide kerk Vladslo, St.-Martinuskerk Leisteen   81wederopbouw 1925 schuine kant onder de ramen   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0             vermoedelijk Belgisch (weinig metamorf)
Diksmuide kerkbinnen Vladslo, St.-Martinuskerk Franse steen   81wederopbouw 1925 zijaltaren H. Livinus en OLVrouw   False 1 - beperkter bleekbeige 0   mm-grote afgeronde, soms tot 0,5 cm grote meer hoekige cortoiden (gerolde gemicritiseerde klasten) in grijzere (spariet) matrix         type Buffon
Diksmuide kerkbinnen Vladslo, St.-Martinuskerk Rode marmer Griotte impérial 81wederopbouw 1925 hoofdaltaar zuiltjes onder altaartafel   False 0 - zelden tot eenmalig donkerrod met grote witte vlekken 0   met witte aders en grijswitte fossielen          
Diksmuide kerkbinnen Vladslo, St.-Martinuskerk Comblanchien   81wederopbouw 1925 hoofdaltaar   False 1 - beperkter licht beige, donkereder beige 0   diverse facies: fijnkorrelig en meer homogeen, met cm-grote grijze oncoieden en sponsen (>10 cm), met cm-brede langgerekte witte stroken met geelwitte dichte kern die aan intertidale structuren doen denken          
Diksmuide beeld Vladslo, St.-Martinuskerk Zwart marmer   81wederopbouw 1925 doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig matzwart 0     zeldzame bleekgrijze ader en vage witte vlekjes       met witte marmer ringen; vermoedelijk replica van oorspronkelijke doopvont
Diksmuide kerkbinnen Vladslo, St.-Martinuskerk Zwart marmer   81wederopbouw 1925 tegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0   met schelpachtige breuk         Mazy of Basècles
Diksmuide funerair Vladslo, St.-Martinuskerk Caen ?? 11traditioneel 1696 enkele grafstenen ingemetst langs ingang kerk   False 0 - zelden tot eenmalig zeer bleekgrijs patina 0   matig fijnkorrelige biokastische kalksteen       gebroken toewijzing onzeker
Rotselaar burg gebouw Vlasselaar, Uythemmolen, Molenbaan 2 Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair 1602 hoekstenen en waterkant   False 2 - opmerkelijk   0             info website Rotselaar in beeld (Wim Vandersloten); grondige restauratie gebouw 1990
Dendermonde funerair Vlassenbroek, graf Ledesteen       volledig grafsteen False     0             met haaietanden
Dendermonde kerk Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Dendermonde kerk Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk Ledesteen           False     0              
Dendermonde kerk Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Dendermonde kerk Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele in plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dendermonde kerk Vlassenbroek, Sint-Gertrudiskerk Gobertangesteen           False     0              
Erpe-Mere kerk Vlekkem, Sint-Lambertuskerk Ledesteen   71neogotisch   ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Erpe-Mere kerk Vlekkem, Sint-Lambertuskerk Petit Granit           False     0              
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   5barok   overal   True   geelbruin 0 mooie pecten in verzande steen middelmatig; enkele hyaliene kwarts bioturbaties   40x12 60x25x12 70x18x45 h35 afschilferend 1xgraafwespen westgevel 1673; 2 verweringsvormen: meelzak en proper of formaat behouden maar bruin patina afbladerend
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   3gotisch   noorderzijkoor   False     0             heropgebouwd met recuperatiemateriaal; ouderdom dus twijfelachtig
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 3gotisch   noorderzijkoor   False   blauwgrijs, bruine vlakken 0         tot 50x12   vnl phylliet; heropgebouwd met recuperatiemateriaal, vermoedelijk niet in oorspronkelijk verband
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   Szijbeuk ondermuur raam steunb   False     0         80x30    
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   koor   False     0              
St.-Pieters-Leeuw   Vlezenbeek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Leisteen   5barok   stelwig   False   paars 0              
Leuven burg gebouw Vlierbeek, abdij abtsvleugel Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1776 voorgevel lijst hoek poort portaal spek   True 6 - volledig gebouw vrij veel roestverkleuring 0     eikenhout   tot 17 cm hoog veel meelzak bouw in aansluitende fasen van 17-18de eeuw; lijsten boven ramen overbrugd in zeer lange stukken Gobertange
Leuven burg gebouw Vlierbeek, abdij abtsvleugel Ledesteen   6classicistisch/rococo 1776 tussen Gobertange   False 1 - beperkter bleekroestbruin 0   fijnkorrelig ruwzandig homogeen     tot 35x30   ook Lede vermeld maar niet gezien op vrije wanden 'Gastenkwartier'
Leuven burg gebouw Vlierbeek, abdij Gastenkwartier Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   achtermuur kolom   False   oranjebruin 0   grote dichtheid     schuin gefrijnd   2004: in restauratie
Leuven burg gebouw Vlierbeek, abdij Gastenkwartier Massangis   8restauratie   achtermuur lijst   False   nog poederig gladgeschaafd 0 zeer grof bioklastisch           2004: in restauratie (vervanging van uitstekende Gobertange)
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   ruïnemuur poort   False   roestbruin 0 geen fijn tot zeer grof, kleiig bindmiddel   poort: grauwe arduin; ru´ne: vol limonietbanden en holle concreties poort 25x18, 50x20; ru´ne 50x25 poort: meelzak, ru´ne differentieel uitgeplukt ru´ne pre-16de eeuw; in restauratie door Van Loy, Aarschotsesteenweg 4, 2230 Herselt (tel 014 544397, fax 547272): typische steen voor binnen- en achterzijde
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Diestiaan ijzerzandsteen   5barok   ondermuur en kroonlijst en sierstenen bakkerij brouwerij (dienstgebouwen)   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0   middelmatig   met limonietbanden en holle concreties tot 52x23x32 wisselend    
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   ondermuur en kroonlijst en sierstenen bakkerij brouwerij (dienstgebouwen)   False 0 - zelden tot eenmalig   0   matig-grof         vervanging Diestiaan
Leuven straatsteen Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Famenniaanzandsteen   6classicistisch/rococo   toegangsstraat   False 2 - opmerkelijk grijs 0     soms met schelpengruisbanden   16x8   afgeboord met porfier
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Savonnières   8restauratie   noorderpoort vervangsteen   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0   hol-oolietisch met schelpengruisbandjes         oude vervanging Ledesteen
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Gobertangesteen   8restauratie   noorderpoort binnenkant   False 1 - beperkter wit 0             vermoedelijk ook oude vervanging
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Massangis   8restauratie   lijststenen in bakkerij brouwerij   False 1 - beperkter bleek 0             vervanging Ledesteen en Gobertange
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   lijststenen in bakkerij brouwerij   False 1 - beperkter wit 0             vervanging van Ledesteen en door Massangis
Leuven utiliteitsgebouw Vlierbeek, abdij Noorderpoort bakkerij brouwerij Ledesteen   5barok   lijststenen in bakkerij brouwerij   False 1 - beperkter groenig 0             vervanging door Gobertange en door Massangis
Leuven   Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   binnenmuur westerpoort   False   paarsgrijs glinsterend 0   grof, minder kleicement homogeen 1xmet roestbruine limonietcementatie in concretievorm zoals Diestiaan fris 19de of vroeg 20ste eeuwse restauratie; slechts enkele stenen gezien
Leuven   Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Brusseliaanse steen   4renaissance   poortgebouw achter portalen   False   beige-grijs 0   verspreide fijne glauconiet, in 1 geval grote kwartskorrels (2 mm) meer kiezelcement dan Gobertange met grote holtes op plaats van opgeloste fossielen en bioturbaties     lijsten rond portalen in hardere steen
Leuven   Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Petit Granit   5barok   deurstijlen In den Rozenkrans   False     0 zeer grof bioklastisch vol Siphonophyllum koralen            
Leuven klein monument Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   binnenmuur westerpoort en fundering   False 2 - opmerkelijk   0         27x18    
Leuven klein monument Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Ledesteen Lede putjes 4renaissance   westerpoort en sculpturen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         30x18x22    
Leuven klein monument Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Gobertangesteen   8restauratie   westerpoort vervanging Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven klein monument Vlierbeek, abdij Westerpoort en knechtenverblijven Leisteen Tubize leisteen 4renaissance   westerpoort stelwig   False 0 - zelden tot eenmalig groengrijs 0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   vloertegels afwisselend met donker   False 0 - zelden tot eenmalig   0         23x23    
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   vloertegels afwisselend met bleek   False 0 - zelden tot eenmalig   0         23x23    
Leuven kapel Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   portaal   False 2 - opmerkelijk   0       liesegangringen 12x15x15    
Leuven kapel Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Ledesteen   6classicistisch/rococo   boogstenen boven portaal   False 2 - opmerkelijk groenig 0 kleine nummulieten; uitkragende jaarsteen met turritella   sterk gebioturbeerd   soms sterk afgeschilferd    
Leuven kapel Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   opvulling houten balkgat, naast Gobertange   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   fijnkorrelige (silteuze) wackestone, licht kiezelig   fijne parallele stratificatie kopse splijtvlakken volgens gelaagdheid    
Leuven straatsteen Vlierbeek, abdij, tuinprieeltje Porfier   6classicistisch/rococo   straatstenen centrale deel abdij   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven kerk Vlierbeek, abdijkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1776 overal   True 6 - volledig gebouw wit patina; beigegeel afgeblad 0     eikenhout   h 10-15 cm afwisseling; tot 75x12x70; kops tot 25x60 cm veel afsplijting, soms Liesegang-roestverkleurin arch. Laurent-Benoit Dewez, restauratie R. Lemaire, 1956
Leuven kerk Vlierbeek, abdijkerk Ledesteen   6classicistisch/rococo 1776 ts Gob (10%)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groenig beige 0 holtes van turritella, fijne serpula, grof bioklastengruis (0,5-2 mm), buisvormige bioturbaties met deels opgeloste wand fijne goedverdeelde glauconiet; enkele grove kwartskorrels fijn gebioturbeerd kleine putjes zelfde maat als Gob soms sterk afgeschilferd een aantal stenen nog bestreken met mortel met grove kwartskristallen (Ledesteen ongelijk verdeeld: in binnenmuren mogelijk meer Lede, in voorgevel zeker 25%, schip in hogere geledingen afwezig)
Leuven kerk Vlierbeek, abdijkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1776 torengewicht in vorm van bol ipv pinakel   False 1 - beperkter   0              
Leuven kerk Vlierbeek, abdijkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1837 westportaal   True 4 - in deel volledig   0     eikenhout   veel kops   arch A. Van Arenbergh
Leuven straatsteen Vlierbeek, abdijkerk Indische zandsteen   8restauratie   voor ingang westportaal   False 1 - beperkter grijs 0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1776 zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Wit marmer Arabescato 8restauratie   tegels bij ingang   False 1 - beperkter   0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Zwart marmer Denée 6classicistisch/rococo   tegelstroken koor   False 2 - opmerkelijk   0     witte, vaak langgerekte calcietvlekken     sommige volledig gecraqueleerd Noir de Denée
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Rode marmer Rouge royal 6classicistisch/rococo   tegelstroken koor   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Rode marmer byzantin 6classicistisch/rococo   tegelstroken koor   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk marbre du Boulonnais Lunel 6classicistisch/rococo 1776 tegel in schip, afgewisseld met donkergrijs   False 2 - opmerkelijk cremegeel tot rozig 0     biolithiet witte aders 42x42   toewijzing hypothetisch
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo 1776 tegels in schip afgewisseld met roos   False 2 - opmerkelijk zwart 0 onduidelijke bioklasten tot 0.5 cm silteus schieferige flasers; soms gelamineerd en uitgeëtst door reinigingsproducten splijtvlakken 42x42 zowel oppervlakkige aantasting als barsten als brokkelig (monster)  
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk marmer Lioz 8restauratie   tegels in portaal   False 1 - beperkter geelroos 0 grote ronde dikschalige schelpdoorsneden (rudisten)           vervanging roze marmer
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Grijs marmer Ste Anne petit mélange 6classicistisch/rococo 1776 tegelstroken tussen schip en zijbeuk   False 1 - beperkter   0         langgerekt    
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk marmer roos 6classicistisch/rococo 1776 zijaltaren   False 2 - opmerkelijk wit met oranje vlekken 0   fijnkristallijne metamorfe marmer col grote oranje kleihoudende vlekken van ca 0.5 cm en zeer veel kleine zwarte vlekjes (mm-schaal) en grotere (0.5 cm) grijze vlekken witte parallelle soms dicht gstapelde aders   mechanische beschadiging (breuk, ook barsten (monster)  
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Grijs marmer Léopold (Waulsortien) 6classicistisch/rococo 1776 medaillons en dunne platen op zijaltaren   False 2 - opmerkelijk bleek- tot donkergrijze strepen, goudgele vlakken tegen roze achtergrond 0             herkomst: groeve bij Maredsous, enkel in ontginning einde 18de eeuw, met als voornaamste afnemer arch. Dewez (zeer zeldzaam)
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Rode marmer Griotte Féline 6classicistisch/rococo 1776 stroken op zijaltaren bovenaan   False 2 - opmerkelijk rood 0 goniatieten, mogelijk ook Orthoceras   geen stromatactis of aders        
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Grijs marmer Ferrières-la-Petite 6classicistisch/rococo 1776 een enkele tegel in doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs vol witte vlekken 0              
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk Rode marmer Rouge royal coquillié 6classicistisch/rococo   tegels hoogaltaar   False 1 - beperkter rood met witte vlekken 0 ronde gastropoden met dikke witte randen verspreide cm-grote afgeronde bioklasten,ook stromatoporen          
Leuven kerkbinnen Vlierbeek, abdijkerk marmer Blanc de Gourdinne 6classicistisch/rococo 1776 zijaltarenbekleding en tegels   False 2 - opmerkelijk roosachtig tot geelwit 0 grote ronde gastropoden met brede winding tot 20 cm, vermoedelijk ook lamellaire stromatoporen meestal wackestone van sedimentaire tot organische oorsprong, soms met fenestrae onregelmatig geband, soms gevolgd door calcietaders       2 sterk gelijkende bleek rozemarmers, deze sedimentair, de andere metamorf
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Druipsteen   2romaans   toren   False     0              
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk silex   2romaans   toren [foto]   True     0         onregelmatig verweerd nota: ook platte Romeinse baksteen in de muur verwerkt
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Famenniaanzandsteen   8restauratie   toren onder   False   grijsgroen 0         grotere breuksteen niet  
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Maaskeien   2romaans   toren (meerdere ex)   False     0   wit aderkwarts, roestgele kwartsiet vol brede kwartsaders, rood Burnotconglomeraat     natuurvorm   uit Maasvallei, meegekomen met andere steensoorten
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk IJzeroer   2romaans   toren vrij talrijk   False     0         [monster]    
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Potamideskalk   2romaans   toren (meerdere)   False     0 zowel potamides als, talrijker, lumachellen vrij compact, niet verbrokkelend          
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Zoetwaterkwartsieten   2romaans   toren   False   bleekgrijs tot beige 0         grote blok    
Kortessem   Vliermaal, Sint-Agapituskerk Romeinse zandsteen   2romaans   toren   False     0         kleine kasseien    
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Maaskalksteen   2romaans   toren, recyclage   False     0              
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Maastrichtersteen   2romaans   toren   False     0 echiniden            
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   schip ondermuur   False     0             restauratie in Sibbersteen
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Kalktuf   2romaans   toren   False     -1             verweerd en begroeid moeilijk te onderscheiden van potamideskalk
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Carboonzandsteen   2romaans   toren zeldzaam   False   grijs 0         verweerd   eerst voor famenniaanzandsteen aanzien
Kortessem kerk Vliermaal, Sint-Agapituskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren hoeksteen zeldzaam   False     0       liesegangringen gevolgd door limonitisatie gezaagd    
Kortessem funerair Vliermaal, Sint-Agapituskerk Maaskalksteen   2romaans   grafsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Kortessem kerk Vliermaalroot, Sint-Eligiuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans   vensters   False   oranjegeel 0              
Kortessem kerk Vliermaalroot, Sint-Eligiuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   parement langs poort en schip   False     0 reuzengastropoden (diameter 8-10 cm) [foto]            
Kortessem kerk Vliermaalroot, Sint-Eligiuskerk Franse steen   72neoromaans   portaal 4 kolommen   False   beige oorspronk. Bleek 0   middelmatig zandig; weinig cement       sterk verweerd  
Sint-Lievens-Houtem kerk Vlierzele, Sint-Fledericuskerk Savonnières     1780 voorgevel, toren   False     0             onvolledige data mdc: neogotisch ???
Sint-Lievens-Houtem kerk Vlierzele, Sint-Fledericuskerk Ledesteen   3gotisch 1780 1 steen in voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0         25x25   onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem omheining Vlierzele, Sint-Fledericuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   basis kerkhofmuur voor kerk   False     0         grote onregelmatige blokken   onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem kerk Vlierzele, Sint-Fledericuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch 1780 kleine plint   False     -1         grote platte blokken 20 x 120 ongeveer   onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem kerk Vlierzele, Sint-Fledericuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo 1780 enkele stenen rond venster sacristie   False 0 - zelden tot eenmalig   0         20 x 20 ongeveer   onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem tuindecoratie Vlierzele, woonhuis St Fledericusstraat, parkeerst Ledesteen   10vernaculair   stenen op parkeerplaatsen ode winning False     0              
Riemst kerk Vlijtingen, Sint-Albanuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   parement   False     0              
Riemst kerk Vlijtingen, Sint-Albanuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   onderste parement   False     0              
Riemst kerk Vlijtingen, Sint-Albanuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal, ramen   False     0              
Riemst kerk Vlijtingen, Sint-Albanuskerk Famenniaanzandsteen   6classicistisch/rococo   ondermuur koor   False     0   micahoudend          
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Petit Granit   8restauratie   bovenportaal, maaswerk roosvenster   False     0             ook oudere grafstenen
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   toren voorgevel ondermuur van zijbeuken kooropvulling   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Ledesteen   3gotisch   ingang lage zijmuur zijbeuk speklagen, koor onder   False     0             Ledesteen is latere fase dan Ieperiaanse, zeker in koor
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Veldsteen   3gotisch   koor   True     0 wortelsporen       tot 32x20x65   onvolledige data mdc
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Porfier   3gotisch   in koor   False     0         onregelmatig   onvolledige data mdc
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Ledesteen   8restauratie   boordsteen   False     0       liesegangringen recent gezaagd   waarschijnlijk afkomstig uit groeve Balegem
Geraardsbergen kerk Vloerzegem, Sint-Mattheuskerk Porfier Euriet van de Mark 3gotisch   in koor   False   lichtgroen 0   kwartsfenokristen     onregelmatig   onvolledige data mdc
Oudenaarde kerk Volkegem, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     in deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Oudenaarde kerk Volkegem, Sint-Martinuskerk Ledesteen       in deurlijst   False     0              
Oudenaarde kerk Volkegem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       plint dominante steen   False     0              
Oudenaarde kerk Volkegem, Sint-Martinuskerk Bergsteen       in plint tussen doornikse   False     0              
Galmaarden klein monument Vollezele, gedenkmonument eerste WO Euville       bovendeel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Galmaarden klein monument Vollezele, gedenkmonument eerste WO Luxemburgse steen ??     onderdeel   False 1 - beperkter   0              
Galmaarden   Vollezele, kerk Petit Granit       deurlijst, plint vooraan   False     0              
Galmaarden   Vollezele, kerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Galmaarden   Vollezele, kerk Bergsteen       tss iepriaan   False     0             grote blokken
Ninove tuindecoratie Voorde, kapsalon Ledesteen   10vernaculair   volledig blok   False 5 - volledig klein monument (beeld) bruingeel 0 ditrupa en nummulieten       groot 1 m op 1,5 m    
Ninove kerk Voorde, Sint-Pietersbandenkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     koor, ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Ninove kerk Voorde, Sint-Pietersbandenkerk Ledesteen       koor, ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Bokrijk   Vorselaar, woonstalhuis (in Bokrijk) Poederliaan ijzerzandsteen   10vernaculair   funderingslaag onder leembouw   False   roest tot oranje, soms nog grijsgroen 0   fijnkorreliger en kleiiger dan Diest   onregelmatig verijzerd, met harde kern; donkere uitstekende ondulerende limonietlaminaties en kleine holle limonietkernen 40cmx grotere hoogte buitenkant soms verzandend  
Bokrijk   Vorselaar, woonstalhuis (in Bokrijk) IJzeroer   10vernaculair   in opgaande stijlen   False   donkerbruin tot metallisch (niet zwartbruin) 0   1 cm dikke pisolieten     40cmx grotere hoogte    
Gingelom   Vorsen, Heilige Kruiskerk Devoonkalksteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur, portaal   True   blauwgrijs, soms bruinverweerd -1 talrijke Hexagonaria tot 30 cm groot, van dezelfde ondersoort, ook veel stromatoporen, solitaire koralen, crinoiden, gastropoden [foto] lokaal micriet of kalkschiefer tussen de knollen nodulair wormvormig gevlekt bleke diagenetische knollen in donkergrijze matrix: bioklasten lopen doorheen knollen en matrix, vaak uitgeprepareerd; kleine adertjes   zeer fijn ronde korstmossen (2 mm) vooral op matri  
Gingelom kerkbinnen Vorsen, Heilige Kruiskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   grafkruisen   False     0              
Gingelom funerair Vorsen, Heilige Kruiskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   grafkruisen   False 1 - beperkter wit patina 0              
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Abbaye des Dames Brusseliaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen buitenmuur, zuilen, kroonlijsten kastel   False     0   matig-grof kwartsrijk, met klei-limonietcement     groot 44x33x15 56x28x15 niet verweerd  
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Abbaye des Dames Ledesteen   6classicistisch/rococo   buitenmuur   False   beige -1 soms laagjes van opgeloste turritella glauconiethoudend, matig grof poreus grote wwitgerande graafgangen   moellon ongelijk 30x14 40x14 roodbruin verwerend onder mos  
Vorst / Forest tuindecoratie Vorst, Abbaye des Dames Petit Granit   6classicistisch/rococo   reusachtige molensteen   False     0         225x45x225    
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Abbaye des Dames Massangis   8restauratie   vervanging Ledesteen, vooral aan buitenzijde   False     0             zijde kerk (restaurant): volledige vervanging met stenen van eenzelfde formaat (detaillering Ledesteen niet meer gerespecteerd)
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Abbaye des Dames Ledesteen   6classicistisch/rococo   lijsten poorten ondermuur poortgebouw buiten   True   kaki patina op beschutte wanden 0   kalkig (fijnbioklastisch), middelmatig, glauconiethoudend, homogeen verspreide grotere verspreide bioklasten bioturbaties   53x14x13 65x15 wat verzandend en afgerond (sterk in fundering) zelde variëteit als voornaamste bouwsteen van de kerk: mogelijk uit lokale groeve beheerd door abdij Affligem
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Abbaye des Dames Ledesteen Brabantse arduin 6classicistisch/rococo   raamdorpels kant poorten   False   geelgrijs, soms onder kaki patina 0   matig-grof en kwartsrijker, grote bioklasten, meer poreus ; met grove kwarts (enkel in raamdorpel, mogelijk andere oorsprong)   grote putjes gelijkmatig en plat 38x16x13; raamdorpel 100x20 scherpe randen  
Vorst / Forest straatsteen Vorst, Abbaye des Dames Brusseliaanse steen kassei 6classicistisch/rococo   beperkt rond gebouwen   False     0         tot 22x11 verschillende vormen sterk afgerond ertussen wat afgeronde Petit Granit kasseien
Vorst / Forest straatsteen Vorst, Abbaye des Dames grès d'Attre - Mévergnies kassei 8restauratie   doorgangswegen   False   licht blauwig grijs 0         groot vierkant soms delaminatie  
Vorst / Forest funerair Vorst, Abbaye des Dames Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaten tegen westkant   False     0              
Vorst / Forest funerair Vorst, Abbaye des Dames Gobertangesteen   3gotisch   1 grafplaat tegen westkant   False   witachtig 0     eikenhout   195x10x120    
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 361 Petit Granit   74neorenaissance   ondergevel   False 1 - beperkter   0             arch A. Delvaux
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 361 Savonnières   74neorenaissance   lijsten en decoratieve elementen   False 2 - opmerkelijk   0   veel gekruiste gelaagdheid   fijne bloemmotieven vervuild en mechanisch beschadigd   arch A. Delvaux
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 379 Petit Granit   75eclectisch   lage plint,zware console,neggen   False 2 - opmerkelijk   0              
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 379 Waimes arkose   75eclectisch   ondermuur en lijsten (tot en met verdieping 2)   False 2 - opmerkelijk bleekbeige, soms bruin 0   matrix is kwartsrijk, met opgeloste korrelsvan matig-fijn tot matig-grof fijngelamineerd   32x17, 42x17x28 rond portaal lijkt groot door ruwe afwerking    
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 393 Petit Granit   70neoclassicistisch   balkonconsoles, lijsten (rond deur)   False 1 - beperkter   0 zeer grofkorrelige crinoiden, soms samengesteld         gezandstraald  
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 393 Petit Granit petit granit du Bocq 70neoclassicistisch   ondermuur   False 1 - beperkter   0 groot aantal Siphonophyllia (>5 cm 'scampi') en dikschalige productiden       gladde platen   vernaculair gebouw van lage waarde maar uniek voorbeeld van fossielrijke petit granit du Bocq
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 409-413 Petit Granit   70neoclassicistisch   plint en versierde lijsten   False 2 - opmerkelijk   0              
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, av. Van Volxem 409-413 Gobertangesteen   70neoclassicistisch   parement boven   False 2 - opmerkelijk   0         soms zeer hoge (dikke) steen   idem av. Van Volxem 435 (rijkelijk petit granit), 497 (sober en zuiver van stijl)
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, avenue du Roi 113 Petit Granit   75eclectisch   zware decoratie en maatstenen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, avenue du Roi 113 Rode zandsteen burnotien 75eclectisch   grote stenen in ondermuur   False 1 - beperkter   0   grofkorrelig compact met bleke hoekige siltig-kleiige klasten tot 1 cm   zeer ruw gebosseerd 72x20 50x20   slechts enkele stenen; interpretatie Burnotiaan ipv Bontzandsteen omwille van sterke cementatie
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, avenue du Roi 138 Petit Granit   75eclectisch   zware decoratie en maatstenen, lage plint   False 2 - opmerkelijk   0         diverse afwerkingen, ook zweepvormige boog boven de ramen   Jugendstil-elementen
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, avenue du Roi 138 calcaire tournaisien banc à moules 75eclectisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0 vol brachiopoden (spirifers, strophonema) en grote crinoiden   grote open geoden met cm-grote vrijgroeiende calcietkristallen   ruwbehouwen 57x28 gezandstraald  
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, avenue du Roi 138 Rode marmer Baelen var. Poitié 75eclectisch   ondermuur 20 blokken tussen Tournaisiaankalk   False 2 - opmerkelijk rozerood tot rooswit 0 samengestelde crinoiden stengelleden tot 5 cm       vlakgehouwen 27x27 cm vierkanten blokken   Jugendstil-keuze
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Ecole primaire communale mixte N°9 Petit Granit   77art deco   zware dorpels kant rue du Monenégro   False 2 - opmerkelijk   0             = Institut communal de Commerce Forest (schoolgroep Jane Brigode); bekleding beige-grijze similisteen met kalkpitten gebikt met randslag
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Ecole primaire communale mixte N°9 Gileppezandsteen   77art deco   ondergevel 1/3 der moellons, kant rue du Monenégro 159   False 2 - opmerkelijk groen 0     schuine laminaties   27x20 moellon    
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Ecole primaire communale mixte N°9 Emsiaankwartsiet   77art deco   ondergevel 2/3 der moellons, kant rue du Monenégro 159   False 2 - opmerkelijk grijswit met oranje vlekken 0   variabele korrelgrootte, soms grof helder kwarts omgeven door wit cement en fijnere korrel   soms roestbruine splijtvlakken 27x20 moellon    
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, Ecole primaire communale mixte N°9 Doornikse kalksteen   77art deco   lage zijmuurtjes inkompartij, kant rue du Monenégro 159   False 1 - beperkter   0         zeer ruw afgewerkt    
Vorst / Forest kerk Vorst, Goddelijk Kind Jezuskerk (Barnabietenkerk) Gobertangesteen   71neogotisch 1905 volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0             arch Leopold Pepermans
Vorst / Forest kerk Vorst, Hoogte Honderdplein, St.-Augustinus Franse steen   77art deco 1934 stroken in de gevel   False 1 - beperkter geel 0   vol schelpengruis kriskras gelaagd, lijkend op Savonnières     bestreken met harsverf arch Léon Guiannotte en André Watteyne (betonstructuur), zonder bekleding, met waterdichte verf, echter gebarsten (identificatie quasi onmogelijk)
Vorst / Forest kerk Vorst, Hoogte Honderdplein, St.-Augustinus Luxemburgse steen Montauban 77art deco 1934 ondermuur   False 2 - opmerkelijk beigegeel 0   fijnkorrelig     ruwbehouwen, maar afgerond 'kalkig?) bestreken met harsverf arch Léon Guiannotte en André Watteyne (betonstructuur), zonder bekleding, met waterdichte verf, echter gebarsten (identificatie twijfelachtig)
Vorst / Forest klein monument Vorst, monument gesneuvelden Euville   75eclectisch       False   grote samengevoegde crinoidenstengels en gebroken dikschalige schelpen 0   grof       fossielen uitgeëtst op voet in Petit Granit
Laakdal burg gebouw Vorst, pastorie Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo 1690 zijraam-omlijsting   False   roestbruin, soms roodachtig 0 veel wormgangen grof met kleiig bindmiddel   soms limonietbanden tot 50x25 licht verzandend  
Laakdal burg gebouw Vorst, pastorie Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo 1690 raam- deurlijsten voorgevel   False   lichtbeige, eerder lichtgrijs 0   middelmatig korrelig; weinig glauconiet zeer fijn       ruwverwerend; ge´mpregneerd jaartal 1690; soms kiezelhoudend en glaziggrijze schijn
Laakdal burg gebouw Vorst, pastorie Ledesteen   6classicistisch/rococo 1690 ts Bxl   False     0   met meer middelmatige glauconiet structuurloos     meer verweerd dan Bxl  
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, rue du Montenégro 111 Petit Granit   75eclectisch   ondermuur tot bel-étage sokkel   False 2 - opmerkelijk   0             sober eclectisch, boven klassiek-vernaculair; gevel erboven in grijze grofzandige baksteen
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, rue du Montenégro 111 Grès d'Ecaussines   75eclectisch   ondermuur in wild vertband ca 1/3   False 1 - beperkter grijsgroen 0   schieferig splijtende zandsteen   bruine splijtingsvlakken hoekig ca 20x12   sober eclectisch, boven klassiek-vernaculair; goedkopere variant op Gileppezandsteen
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, rue du Montenégro 111 Rode marmer Baelen 75eclectisch   ondermuur in wild vertband ca 1/3   False 1 - beperkter bleek oranje-roos 0   eerder homogene kalksteen zonder macrotexturen maar wel kleurvariaties     hoekig ca 20x12   sober eclectisch, boven klassiek-vernaculair; een der 2 variëteiten van Baelen-marmer
Vorst / Forest burg gebouw Vorst, rue du Montenégro 111 Rode marmer Baelen var. Poitié 75eclectisch   ondermuur in wild vertband ca 1/3   False 1 - beperkter rood met bleker zones 0 grote crinoiden heterogene soms kleiige kalksteen     hoekig ca 20x12   sober eclectisch, boven klassiek-vernaculair; een der 2 variëteiten van Baelen-marmer
Vorst / Forest utiliteitsgebouw Vorst, rue du Montenégro 144 Grès d'Ecaussines   10vernaculair   ondermuur   False 2 - opmerkelijk grijsgroen 0   kleiig-schieferig, soms grof, met grote mica's, soms kleine roestige spikkels, soms groenig witte meer kleiige vlakken (mm-groot)   soms lichte bruine verweringszoom 30x21 ruw gebosseerd soms schieferig afsplijtend, soms geheel vergruisd (monster) laagwaardig gebouw, slechte staat van onderhoud, bedreigd
Laakdal kerk Vorst, Sint-Gertrudiskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV ondermuur toren onderste geled   True   onder:donkerroestbruin -1   matig grof   veel limoniet concreties en banden met diepe uithollingen (ondermuur); enkel wat kleine limonietconcreties (cm-schaal, o.a. Volgens bioturbaties) in 1ste geleding tot 60x25, soms 40x30 steen boven plintlijst diep verzand (5 cm) op cont ook toren onderste geleding (helroestbruin tot roodroestbruin), koor volledig (roodachtig), speklagen schip en ts Gob in toren boven (schip herbouwd 18de eeuw); ondermuur vol korstmos waaronder steen
Laakdal kerk Vorst, Sint-Gertrudiskerk Brusseliaanse steen   3gotisch XV toren boven, dwarsbe speklagen   False     0         h 11 of 17   1 laag Gob/ 4 lagen baksteen (ca 40 vol%); ook steunberen dwarsbeuk op Diestiaansokkel
Laakdal kerk Vorst, Sint-Gertrudiskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo 1756 portaal, zijbeuken   False   donkerroestbruin buiten 0   grofkorrelig       ook afbladderend jaartal 1756
Vorst / Forest kerk Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False     0   grof   grote putjes 75x28    
Vorst / Forest kerk Vorst, St.-Denijskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   3gotisch   1 funderingssteen tussen Alenakapel en hoogkoor   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0   middelmatig met limonietkleifilm, weinig glauconiet   putjes min 45x15    
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Zwart marmer Bleu belge 5barok   vloertegels koor   False   donkergrijs marmerglans 0       en echeloncalcietaders 25x25    
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   vloertegels   False   donkergrijs en lichtgrijs 0     fijngestratifieerd met schuine gelaagdheid   28x28 vooral bleke tegels uitgeplukt volgens korreliger laagvlakken; veel gebroken donkergrijze vermoedelijk Liviaan, bleekgrijze Vinalmont-type
Vorst / Forest funerair Vorst, St.-Denijskerk Doornikse kalksteen   2romaans   cenotaaf H. Alena in Alenakapel   False   donkergrijs, zwart op gepolijste vlakjes 0     millimeterbanding zichtbaar op een hoek   225x12x120   zie vermelding in publicaties E. Groessens; zijaltaar in imitatiemarmer, goed geschilderd maar verkleurd
Vorst / Forest kerk Vorst, St.-Denijskerk Massangis   8restauratie   vervanging Ledesteen, vooral doorgang naar noordelijke zijkapel   False   oranje 0 grote crinoiden       75x18 gesculpteerd, grof gescharreerd   zie vermelding in publicaties E. Groessens; zijaltaar in imitatiemarmer, goed geschilderd maar verkleurd
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen Lede groenig 3gotisch   in binnenmuren   False   groenig 0   korrelig     23x14 herbekapt    
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Grijs marmer Petit Antique 5barok   vloertegels noordelijke zijkapel   False   zwart met witte vlekken 0 witte brachiopodenschalen       32x32   vermoedelijk Givetiaanmarmer; afgewisseld met witte marmer
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen Lede geel 3gotisch   binnenmuren   True   geel 0   fijn kalkig     tot 80x15 55x18    
Vorst / Forest funerair Vorst, St.-Denijskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaten, ook vervangingstegels in doksaalvloer   False     0         gepolijst   over verschillende eeuwen 1668, 1709, 1820
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Petit Granit   5barok   doopvont   False     0             op recentere voet
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Gobertangesteen   5barok   vloertegels doksaal   False   lijnoliekleur 0     eikenhout niet overal te zien   ongelijk 23x25 32x44   beperkte vervanging door Petit Granit (ook oud); vermoedelijk deels Brusseliaanse steen
Vorst / Forest kerkbinnen Vorst, St.-Denijskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 3gotisch   enkele vloertegels doksaal   False   oranjebeige 0   korrelig, glauconiethoudend compact gecementeerd   gewelfd ongelijk 53x23 groter dan Gobertangetegels    
Vorst / Forest funerair Vorst, St.-Denijskerk Gobertangesteen   3gotisch   grafplaat in vloer doksaal   False   lijnoliekleur 0     eikenhout   160x85    
Vorst / Forest funerair Vorst, St.-Denijskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 3gotisch   grafplaten in vloer doksaal   False   oranjebeige 0   fijnkorrelig, glauconiethoudend     min 125x85    
Vorst / Forest funerair Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   grafplaat tegen achterwand   False   licht beige 0 grote schelpen,kleine nummulieten met grof bioklastengruis met witgerande graafgangen   230x10x110 zeer groot formaat en plat    
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen   3gotisch   buitenmuren   True   gelig 0         zuidportaal 23x21x18 33x15x17 37x11x15   fijnkalkig afschilferend met kaki korst; ongelijkmatig korrelig met witgerande graafgangen en afbrokkelend; matig-grofkorrelig grotere fossielen gebioturbeerd; zz fijnkorrelig zandiger met liesegang
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   in buitenmuren   False   geelgrijs 0 vol verspreide serpula veel zeer grove kwarts; witte flaserige lensjes en mm-grote bioklasten, zandhoudend          
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Gobertangesteen   71neogotisch   oude restauratie   False   wit 0           zones met kleine alveolen in steen met rechte kanten  
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ieperiaanse steen   3gotisch   zz tussen Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig groenig; kaki patina op nummulietenbank 0   fijnkorrelig met grofkristallijne nummulietenbank       in kleine plaketjes afschilferend  
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen   3gotisch   steunberen   False   gelig 0   fijnkalkig (fijn afschilferend); wisselende bioklastgehaltes bioklastenconcentraties soms lensvormig   50x28x45 sterk meelzak  
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Gobertangesteen   71neogotisch   toren   False   wit 0         lang en plat 32x12 53x10x23 grijs door vuil  
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen   3gotisch   buitenmuur noordkant   True   kaki patina 0         groot 55x30   fijnkalkig afschilferend met kaki korst; ongelijkmatig korrelig met witgerande graafgangen en afbrokkelend; matig-grofkorrelig grotere fossielen gebioturbeerd; zz fijnkorrelig zandiger met liesegang
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Ledesteen   4renaissance   zijkapellen   False     0         kleiner 52x14 33x14   fijnkalkig afschilferend met kaki korst; ongelijkmatig korrelig met witgerande graafgangen en afbrokkelend; matig-grofkorrelig grotere fossielen gebioturbeerd; zz fijnkorrelig zandiger met liesegang
Vorst / Forest   Vorst, St.-Denijskerk Savonnières   8restauratie   raamlijsten zijkapellen   False   vuilwit 0   holle oölieten     groot 55x30   fijnkalkig afschilferend met kaki korst; ongelijkmatig korrelig met witgerande graafgangen en afbrokkelend; matig-grofkorrelig grotere fossielen gebioturbeerd; zz fijnkorrelig zandiger met liesegang
Vorst / Forest   Vorst, stadhuis Petit Granit   75eclectisch   parement, naast baksteen; sculpturen   False     0 grote productiden            
Vorst / Forest   Vorst, stadhuis Grijs marmer Ste Anne moyen mélange 75eclectisch   lokettenzaal   False     0 lamellaire stromatoporen   afwisseling stromatoporenrijke zones en meer gebroken zones rijker aan witte calciet        
Vorst / Forest   Vorst, stadhuis Zwart marmer Bleu belge 75eclectisch   traphal opstaande wanden, balustrades lokettenzaal   False     0       fijne calcietaders     traphal: trap in witte breccieuse marmer met strips in Bleu belge; beelden in witte carraramarmer
Nevele kerk Vosselare, ruine oude toren Ledesteen           False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Vosselare, ruine oude toren Doornikse kalksteen           False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Vosselare, ruine oude toren Ledesteen           False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Brusseliaanse steen       muren   True     0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Gobertangesteen       sporadisch tussen bxl   False     0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Ledesteen       plintlijst, deurlijst, tussen bxl   False     0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Ledesteen       plintlijst, deurlijst, tussen bxl   False     0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Veldsteen       1 steen noordzijde   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Savonnières       1 steen noordzijde   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Nevele kerk Vosselare, Sint-Eligiuskerk Euville       noordzijde dekstenen steunbeer; oostgevel speklagen   False 1 - beperkter   0              
Tervuren   Vossem, Sint-Pauluskerk Brusseliaanse steen   2romaans   overal (behalve opvulling tore   True   beigegrijs bleekgrijs groenbei 0 veel bioturbaties (duidelijk afgelijnd in beigegrijze steen rijk aan liesegang ringen, vaag in bleekgrijs); geen macrofossielen beigegrijs: rijk aan glauconiet fijnkorrelig; bleekgrijs: minder glauconiet, fijn bioklastengruis, verspreide 2 mm grote hoekige kwartskorrels; groenbeige: licht glauconiet fijn-poreus middelmatig     30x8 12x25 (portaal), 25x12 tot 25x18 (zijmuren) meelzak of afschilferend of putjes vnl in bioturba mogelijk ten dele Ledesteen; regelmatig gehouwen rond portaal; elders meer veldsteen met ongelijke uiteinden; ook grotere formaten tot 38x22 of 45x10 minder liesegang (groen)beige meer homogeen; algem
Tervuren   Vossem, Sint-Pauluskerk Gobertangesteen   8restauratie   zeldzaam in zuiderzijbeuk   False     0     eikenhout   groot en plat regelmatig 40x8    
Tervuren   Vossem, Sint-Pauluskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   toegangsweg   False   soms hematietrood 0   niet verkiezeld     tot 12x10 en 18x7 met liesegang  
Tervuren   Vossem, Sint-Pauluskerk Ledesteen   2romaans   tussen Brusseliaans   True   groenbeige 0 veel bioturbaties (duidelijk afgelijnd in beigegrijze steen rijk aan liesegang ringen, vaag in bleekgrijs); geen macrofossielen licht glauconiet fijn-poreus middelmatig     30x8 12x25 (portaal), 25x12 tot 25x18 (zijmuren)   mogelijk ten dele Ledesteen; regelmatig gehouwen rond portaal
Beveren kerk Vrasene, Heilig Kruiskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Beveren kerk Vrasene, Heilig Kruiskerk Ledesteen           False     0              
Beveren kerk Vrasene, Heilig Kruiskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Tongeren   Vreren, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weën silex   5barok   ondermuur   False     0   grofkorrelig, homogeen     ook onbewerkte knollen tot 30x20 15x10    
Tongeren   Vreren, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weën Maastrichtersteen   5barok   raamlijsten hoekketting spekla   False     0 echinidengruis compact, matig fijn     tot 75x20    
Tongeren   Vreren, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weën Maaskalksteen   5barok   portaal   False   lichtgrijs patina 0 calcietgevulde holle brachiopoden; slierten grove gerolde bioklasten (0,05 m matrix volle o÷lieten en gerolde bioklasten   2 cm brede kristallijne aders; donkere hoekige verkiezelde bioklasten tot 40x30x18    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Romeinse zandsteen   2romaans   ondermuur   False   roodbruin-bruingeel, grijs, ro 0   kwartsrijk, middelmatig, goed poreus met limonietcement soms foresets zeldzame ader romeins (recyclage) verwerend ook rode (compacte) en roestbruine (verweerde) zandsteen
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk silex   2romaans   ondermuur (relatief weinig)   False     0         recyclage ook beigeverweerd  
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Kalktuf   2romaans   ondermuur (algemeen S-kant)   False     0         recyclage    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maaskalksteen   2romaans   ondermuur   False   bleek 0     laminiet   recyclage    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Vulkanische tufsteen   2romaans   ondermuur (vooral N kant)   False   bruingeel-beige 0         17x12 (ongelijk door verwering)    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maastrichtersteen   2romaans   ondermuur   False     0         recyclage    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   steunberen, portaal, ramen   False   grijs patina 0   bioklastische packstone steunberen: mooie zwart verkiezelde oncolieten [foto]   grote blokken (steunberen)    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekkettingen, ramen + bijbouw   False     0 grote echiniden       40x12 40x17   afgewisseld met Naamse steen (Maastrichtersteen overweegt); op grond brokstukken van fijne paarse leisteen en grove groene leisteen
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk silex   6classicistisch/rococo   straatmuur   True   grijs+zwart+caramel 0 belemniet (foto)   ook blokken grote zwarte uitgemagerde silex (Spiennes facies)(vermoedelijk eluvium) ook doffe rozig-beige silex (specifieke verweringsvorm uit boven-Maastricht formatie) tot 22x15 veel vorstpitten (foto)  
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Verkiezeld krijt   6classicistisch/rococo   straatmuur; ondermuur/hoek   False   bleekbeige-grijswit 0       grote holtes; ook sterrenstenen met gladde vlekken in korrelige textuur 12x12 gekapt tot 60x40 50x30   = vuursteeneluvium
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Romeinse zandsteen   6classicistisch/rococo   straatmuur   False   bleekbruingrijs donkergrijs 0   middelmatig poreus of fijn dicht gecementeerd schuingelaagd   12x10 bruinverwerende afschilferende korst ook gradaties van rood (gebrand); variÛteiten: met kleiige matrix en/of kolige laminaties is zeker Carboon (Westphaliaan); bruingroen kwartsrijk met limonietisch cement en nog veel poriÙnruimte kan Na
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   straatmuur, ook hoek   False   romiggeel 0 echinidengruis       50x12 32x20x20 dunne schilferige kankers  
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Franse steen Reffroy - St. Joire 6classicistisch/rococo   straatmuur (zeer zeldzaam)   False   roomkleurig 0   grofbioklastisch: uitgeprepareerde schelpengruis, algaire klasten en gemicritiseerde gerolde bioklasten     15x12 25x16 afgerond verwant aan SavonniÞres
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   straatmuur, vooral hoek   False     0   wackestone slierten en lagen donkerbruine gefosfatiseerde bolletjes, gelamineerd   tot 80x45x60    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Kalktuf   6classicistisch/rococo   straatmuur (zeer zeldzaam)   False     0         18x10    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   portaalboog, soms ramen   False     0 grote ronde stromatoporen   breccieus uitzicht door uitgeprepareerde gerolde koralen en stromatoporenresten        
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Verkiezeld krijt   2romaans   ondermuur   False   bruingrijs 0              
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Tauw   8restauratie   kerkmuur grote (hoek)stenen   False   grijsgroen roestbruin verkeurd 0   licht door talrijke opgeloste korrels in verkiezelde matrix   ronde donkerbruine chertkernen ca 5 cm groot grof gescharreerd 55x38x30 65x52x30 45x22    
Tongeren   Vreren, Sint-Medarduskerk Carboonzandsteen   2romaans   in kerkmuur   False   bruin of grijs roodbruin verwe 0     wispy laminaties   plat maar verweerd tot 30x10 fijnschilferig  
Riemst   Vroenhoven, Sint-Petrus en Pauluskerk Waimes arkose   72neoromaans   ondermuur   False   bleek en roodgetint tot beige 0   kwartsiet, middelmatig, regelmatig voorkomen van roestig uitgeprepareerde kleine circulaire holtes max enkele mm met bruin oxidatie-aureool (verweerde pyrietkristallen); lokaal kleine poriën lokaal parallel en schuine gelaagdheden veel roestbruine splijtvlakken in de bleke kwartsiet, lokaal met wrijfkrassen [foto]; kleine kwartsaders      
Maasmechelen   Vucht, Sint-Remigiuskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur, portaal   False   grijs patina 0     meestal (bio)micriet; lagen met kleine juveniele brachiopoden en oncolieten, veel koraalbanken        
Gavere beeld Vurste, gedenksteen Petit Granit       monument   False     0             onvolledige data mdc
Gavere kerk Vurste, Sint-Maartenskerk Franse steen       muren   False     0             onvolledige data mdc
Gavere kerk Vurste, Sint-Maartenskerk Doornikse kalksteen       deel   False     0             onvolledige data mdc
Gavere kerk Vurste, Sint-Maartenskerk Ledesteen       deel   False     0             onvolledige data mdc