Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

U

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Maasmechelen kerk Uikhoven, Sint-Nicolaaskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur, plint, deur   False     0   mooie foresets; oncoiden          
Maasmechelen tuindecoratie Uikhoven, Sint-Nicolaaskerk silex   71neogotisch   Mariagrot   False     0              
Maasmechelen tuindecoratie Uikhoven, Sint-Nicolaaskerk Maaskeien   71neogotisch   Mariagrot   False     0     Burnot conglomeraat       Burnot conglomeraat, dooraderde kwartsiet
Berlare beeld Uitbergen, monument sokkelsteen       steenmonu   False     0             onvolledige data mdc
Berlare kerk Uitbergen, Sint-Pieterskerk Ledesteen   3gotisch   koor   True     0             onvolledige data mdc
Berlare kerk Uitbergen, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 1 - beperkter   0              
Berlare kerk Uitbergen, Sint-Pieterskerk Euville           False     0              
Ukkel kerk Ukkel St Job (Carloo), St.-Jobkerk Luxemburgse steen   72neoromaans 1911 ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   matig fijn met grotere gemicritiseerde kalkbioklasten macroporiën door opgeloste korrels   wisselend 52x26 38x14 gebosseerd   arch Jules Bilmeyer, inspiratie dom Aachen
Ukkel kerk Ukkel St Job (Carloo), St.-Jobkerk Savonnières   72neoromaans 1911 plintlijst speklagen raamomlijstingen   False 2 - opmerkelijk   0     gekruiste gelaagdheid   wisselend 52x26 38x14 gebosseerd   arch Jules Bilmeyer, inspiratie dom Aachen
Ukkel kerk Ukkel St Job (Carloo), St.-Jobkerk Franse steen   72neoromaans 1911 portaal   False 1 - beperkter geelwit 0   grofbioklastisch     32x22x30 grote alveolen en mechanische beschadiging arch Jules Bilmeyer, inspiratie dom Aachen
Ukkel omheining Ukkel, KMI-KSB Gobertangesteen   75eclectisch   delen muur   False     0              
Ukkel utiliteitsgebouw Ukkel, KMI-KSB Gobertangesteen   75eclectisch 1890 ondermuur speklagen   False 2 - opmerkelijk   0              
Ukkel utiliteitsgebouw Ukkel, KMI-KSB Petit Granit   75eclectisch 1890 decoratieve elementen   False 1 - beperkter   0              
Ukkel binnen Ukkel, KMI-KSB Rode marmer Rouge royal 75eclectisch 1890 schouw bureau directeur   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrood met kleine grijze-witte vlakken (weinig levendige kleur) 0         eenvoudig model    
Ukkel binnen Ukkel, KMI-KSB Grijs marmer Ste Anne petit mélange 75eclectisch 1890 venstertabletten burelen   False 1 - beperkter   0              
Ukkel binnen Ukkel, KMI-KSB Petit Granit   75eclectisch 1890 venstertabletten doorgangen   False 1 - beperkter   0         gezoet    
Ukkel binnen Ukkel, KMI-KSB marmer mozaïek 75eclectisch 1890 centrale gang hoofdgebouw   False 2 - opmerkelijk rood, grijs, zwart, wit, geel 0     rood is Belgisch F2j marmer, wit is carrara, zwart is Mazy, grijs is breed dooraderd type Antique de Nord, geel is Franse marmer   blokjes van +1 cm   klassieke patronen
Ukkel straatsteen Ukkel, KMI-KSB Porfier   10vernaculair 1890 kasseien hoofdwegen Plateau van Ukkel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ertussen zeldzaam Tiense (bleek voskleurig)en Blanmont-Dongelberg (blauw met aders)
Ukkel straatsteen Ukkel, KMI-KSB Famenniaanzandsteen   10vernaculair 1890 kasseien verbindingswegjes Plateau van Ukkel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs, maar veel bruin dolomietisch 0     kalkhoudende fossielhoudende banden        
Ukkel utiliteitsgebouw Ukkel, KMI-KSB Euville Lérouville 75eclectisch 1890 speklagen torengebouw blok B   False 1 - beperkter   0 veel schelpen en samengestelde croiden eerder fijne crinoiden          
Ukkel binnen Ukkel, KMI-KSB Petit Granit   75eclectisch 1890 ondergevel deurlijst druiplijsten torengebouw blok B   False 1 - beperkter   0              
Ukkel tuindecoratie Ukkel, Museum David en Alice van Buuren Bontzandsteen flagstone 77art deco 1928 platte tegels tuin   False 2 - opmerkelijk rood 0   fijn micahoudend       sommige gebarsten Léon Govaerts & Alexis Van Vaerenbergh arch.; gelegen Leo Erreralaan 41
Ukkel   Ukkel, OLV Bijstandskapel Brusseliaanse steen   3gotisch   volledige muren, ook Ledesteen   True     0              
Ukkel   Ukkel, OLV Bijstandskapel Ledesteen   3gotisch   grote delen muren   False     0              
Wellen   Ulbeek, Sint-Rochuskerk Famenniaanzandsteen   92modernistisch   ondermuur   False     0              
Eghezée straatsteen Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair XVII koer inkompartij   False 1 - beperkter polychroom van paarsrood tot blauwgrijs 0         onregelmatig tot 25x20    
Eghezée straatsteen Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Kwartsiet van Tienen   10vernaculair XIX koer centrale deel   False 2 - opmerkelijk vos 0         regelmatig 14x14,in geometrisch patroon    
Eghezée straatsteen Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair XVII koer verspreid   False 0 - zelden tot eenmalig rood of oranje-beige 0   korrelige compacte zandsteen (rood) of met kleine (1 cm) keitjes (oranjebeige)     erder vierkant (rood), rechthoekig (conglomeraat)   vemoedelijk Midden-Devoon
Eghezée straatsteen Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Graniet   10vernaculair 1985 koer noord en zuidkant   False 2 - opmerkelijk gestippeld 0   mogelijk gneiss-achtig     regelmatig rechthoekig    
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 10vernaculair XIX raam en deurlijsten, soms hoekstenen, vnl stallingen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0 soms rijk aan koralen, stromatoporen, brachiopoden (Huccorgne-facies) eerder wackestone soms knollig met luipaardpatroon (Falnuée-facies), soms fossielaccumulaties (Huccorgne-facies)   groot splijtend volgens kleilenzen, ook licht brokkelig volgens kleilenzen recente resto (post 1985) door fijnkorrelige blauwe hardsteen
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Maaskalksteen laminiet Liviaan 10vernaculair XIX hoekstenen logis   False 1 - beperkter wit - asgrijs, soms bleekgrijze lenzen 0   eerder wackestone met packstone lenzen met fijn gelamineerde banden   groot 60x35 (dikker dan Devoonkalksteen) niet  
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Maaskalksteen   10vernaculair XIX plintlijst logis en verspreid in ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   packstone, duidelijk korrelig met fijn gelamineerde banden   plintlijstformaat licht aangetast door kostmos (verwijderd)  
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Brusseliaanse steen grofglauconiethoudend facies 4renaissance XVII lage ondermuur logis , dominant in lage ondermuur stallingen   False 2 - opmerkelijk groenig grijstotromig grijswit 0 soms schelpgeesten van grote dikschalige schelpen middelmatig tot matig-grof door glauconiet gespikkeld gehomogeniseerde textuur, uitzonderlijk laminaties   groot 50x17 45x11 20x15( plat wanneer laminaties) romiggele concentrischafschilferend tot meelzak  
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) calcaire rougâtre de Mazy   4renaissance XVII verspreid in lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig roze 0   onzuivere kalksteen (wackestone), met kleige flaserige straticulaties     plat, soms kops (kleine stukken)    
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Blanmont-Dongelberg kwartsiet   4renaissance XVII verspreid in lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig roze of violet-grijs 0   kwartsietisch     hoekige blokken ca 20x13    
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Jodoigne kwartsiet   10vernaculair XIX uit lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig groenig grijs 0   zware middelmatige zandsteen met ijzerhoudend cement verspreide kleine holtes met limonietrand op mm- tot korrelschaal       monster van los afgerond fragment, gevonden aan de voet van muur in renovatie; stratigrafische toewijzing onzeker (kan ook Blanmont zijn)
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Brusseliaanse steen conglomérat de base brèchique 4renaissance XVII in lage ondermuur 1x   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen met witte tot zwarte insluitsels 0   breccie met cm-grote hoekige kwarts of kwartsietfragmenten dichtgestapeld in kleiige matrix     rechthoekig 25x12  
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) quartzophyllade de Villers   10vernaculair XIX enkele tussen brusseliaanse in ondermuur logis en stalling   False 0 - zelden tot eenmalig paarsbruin tot beigebruin 0   schieferig (paars : fijn; beige: grover), blauwgrijs: met siltsteenlaagjes schieferige splijting   plat 23x5 door splijting licht brokkelig  
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) Maaskalksteen   10vernaculair XIX poortomlijsting toegangspoort   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 Siphonodendrom kolonies fijn packstone          
Eghezée burg gebouw Upigny, Ferme d'Upignac (Assonleville, du Try) grès bigarrés de Mautiennes   4renaissance XVII in lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin tot geelbruin of wijnroodachtig 0   fijnkorrelige zandsteen: kleine keitjes in paarsige steen licht cellulair (grotere oplossingsholtes) vermoedelijk ontkalkt met Mn-oxide splijtvlakken      
Knesselare kerk Ursel, Sint-Medarduskerk Ledesteen       afwerking ramen in toren   False     0              
Knesselare kerk Ursel, Sint-Medarduskerk Brusseliaanse steen       bovenste deel toren   False     0              
Knesselare kerk Ursel, Sint-Medarduskerk Doornikse kalksteen       1 vensterbank   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Knesselare kerk Ursel, Sint-Medarduskerk Veldsteen   3gotisch   ingebouwde toren   True     0