Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

T

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Namur kerkbinnen Temploux, Saint-Hilaire Zwart marmer Mazy     tegels inkomhal   False 2 - opmerkelijk zwart 0         44x26 28x24 oorspronkelijk gegroefd zacht en afgerond  
Namur beeld Temploux, Saint-Hilaire calcaire tournaisien   4renaissance XVI fonts baptismaux   False 0 - zelden tot eenmalig gris foncé 0 gros crinoides épars       monobloc 105x50x50    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Petit Granit   75eclectisch 1910 portail   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Maaskalksteen   3gotisch XV tour hoekstenen   False 2 - opmerkelijk   -1   meestal wackestone, soms laminiet en wit, deels fijn bioklastisch en grijs     groot tot 75x27x32 oranjegeel korstmos  
Namur omheining Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1910 omheining en pijlers toegangsdeur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk muur grijs en pijlers polychroom (ook rood) 0         als kopse flagstone in wild verband in de pijlers    
Namur straatsteen Temploux, Saint-Hilaire Petit Granit   11traditioneel 1910 kerkwegel, tussen grijsgele zandsteen   False 1 - beperkter blauwgrijs 0 slierten van grove crinoiden       12x12    
Namur straatsteen Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen ?? 11traditioneel 1910 kerkwegel,opvallend tussen grijze zandsteen en kalksteen   False 2 - opmerkelijk bruingeel, soms rood verkleurd 0     soms sedimentaire structuren   12x12 of 15x10    
Namur beeld Temploux, Saint-Hilaire Petit Granit   70neoclassicistisch 1918 monument gesneuvelden op kerkhof zuil   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Namur beeld Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 70neoclassicistisch 1918 monument gesneuvelden op kerkhof zuilvoet   False 0 - zelden tot eenmalig geelbruin 0         groot 52x20x22 afsplijtend (spalling) op hoeken  
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Dolomie de l'Orneau   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met witte vlekken 0   macroporeus     klein (recyclage)    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire pierre d'Avoine   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 1 - beperkter geelbruin 0   fin     variable    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Maaskalksteen   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 1 - beperkter gris et blanc 0   wackestone microstylolites laminé   variable, mais plus petit que les boutisses    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Luxemburgse steen   10vernaculair 1910 sacristie raamlijsten   False 1 - beperkter kakibruin tot roestbruin 0   poreuze zandsteen     groter dan Famenniaanzandsteen, gebikt ruw oppervlak identificatie onzeker
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen grès dur 10vernaculair 1910 sacristie ondermuur   False 1 - beperkter grijs (vuil) 0             Montfort facies
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Maaskalksteen   3gotisch XV koor en kort transept   False 4 - in deel volledig grijs en bleekgrijs tot wit 0   meestal wackestone     groot en gladgeschaafd 75x34 sporen van zwarte roetneerslag met ingemetste witte wackestone grafplaat 1560 (in principe jonger dan het parement: wat wijt op restauratie
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen Evieux facies 72neoromaans 1910 zijbeuken ondermuur en ramen   False 4 - in deel volledig divers (patchwork) 0   facies divers, beaucoup de pierre d'avoine     25x18 à 22x11   opm. veel brokjes paare leisteen op het kerkhof omheen de kerk
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire ?? Grès tendre vert   72neoromaans 1910 zijbeuken kant voorgevel, onderaan in de spatzone   False 1 - beperkter bleekgroen 0   matig grof, licht micahoudend     gebosseerd, groot 32x26 48x20 verweerd mogelijk recyclage van oudere bouwfase
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire silex   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 0 - zelden tot eenmalig brun foncé 0         14x10    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Grès du Dévonien inférieur   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 0 - zelden tot eenmalig variabel 0   overwegend matig grof diverse facies: donkergrijs met rode vlekken, bruinig grijs grof met kwartsader, oranjebruin kwartsietisch met kwartsader (mogelijk jonger stratigrafisch niveau)   variable, mais plus petit que les boutisses    
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Famenniaanzandsteen   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 1 - beperkter grijs, rood tot bruin tot geelbruin 0   middelmatig zelden fijne kwartsaders   h tot 20 meestal plat fijn afgeschilferd identificatie onzeker (lokale facies)
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire ?? Grès blanc   2romaans XIV-1 tour opvulling   False 1 - beperkter wit, geelwit, soms oranjebruine rand 0   matig fijn kwartsareniet, zowel kwartsiet textuur als zandsteen textuur     eerder plat   identificatie onzeker (lokale facies), mogelijk Tertiair of Krijt ouderdom
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire Petit Granit   72neoromaans 1910 zijbeuken raamstijlen en deurlijsten   False 1 - beperkter   0              
Namur kerk Temploux, Saint-Hilaire phtanite   2romaans XIV-1 tour opvulling (zelden)   False 0 - zelden tot eenmalig gris foncé tâche blanches 0   glad oppervlak (zer fijnkorrelig) maar heterogeen (insluitsels)     klein splinterig base du Namurien
Temse burg gebouw Temse, gemeentehuis Petit Granit   74neorenaissance 1903 plint en decoratie op onderverdiep   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Karel Nissens 'vereende macht is heldenkracht'
Temse burg gebouw Temse, gemeentehuis Devoonkalksteen   74neorenaissance 1903 plint-opvulling   False 2 - opmerkelijk   0   wackestone     wild verband (eclectisch)   arch Karel Nissens 'vereende macht is heldenkracht'
Temse burg gebouw Temse, gemeentehuis Famenniaanzandsteen   74neorenaissance 1903 lijsten in ondergevel   False 2 - opmerkelijk brengt kleur: paarsgrijs en paars 0   middelmatig korrelig (vrij grof voor een Famenniaanpsammiet)     ruw gekloven   arch Karel Nissens 'vereende macht is heldenkracht'
Temse burg gebouw Temse, gemeentehuis Euville   74neorenaissance 1903 lijsten en decoratie bovengevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Karel Nissens 'vereende macht is heldenkracht'
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Ledesteen   3gotisch   delen muur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bruin patina in raambogen 0              
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Gobertangesteen   71neogotisch 1888 kleine delen muur   False 1 - beperkter   0             kerk herbouwd olv arch P Van Kerckhove
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Brusseliaanse steen   3gotisch   dominant in muur en tussen lede   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Doornikse kalksteen   2romaans   oud deel restant romaanse kerk(boog zuidertransept, basis toren)   False 1 - beperkter   0             noordelijk schip
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Massangis   8restauratie 1978 voorgevel volledig   False 4 - in deel volledig bleek, onderaan met oranje vlekken 0         in westgevel kops geplaatst   restauratie 1978-1994 arch A Bressers & M Hoste
Temse klein monument Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Massangis   13recent vernaculair   achterwand monument Edward Poppe voor westgevel kerk   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Petit Granit   71neogotisch 1888 balustrade trap westgevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch P Van Kerckhove
Temse kerk Temse, Onze-Lieve-Vrouwekerk Doornikse kalksteen banc à moules 71neogotisch 1888 buitentrap   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0 in 2 treden concentraties van ronde dunschalige brachiopoden packstone (wackestone voor banc à moules ss)         arch P Van Kerckhove
Temse burg gebouw Temse, Wilfordkaai 36 Petit Granit   75eclectisch   sokkel   False 1 - beperkter   0         ruw gebosseerd    
Temse burg gebouw Temse, Wilfordkaai 36 Imitatie   75eclectisch   gevelparement   True 5 - volledig klein monument (beeld) witachtig 0   ronde witte kalkkorrels ingebed in kalkfilm ziet op afstand eruit als Euville     schijnvoegen (similisteen) fijne barsten  
Affligem   Teralfene, grot Grotsteen   75eclectisch   volledig   True   grijs, donkergijs, wit 0         knolvormig   hard, siliceux
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Brusseliaanse steen           False     0              
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Ledesteen   3gotisch   dwarsbeuk volledig   True   bleekgroenig grijs 0 weinig verspreide kleine nummulieten en andere bioklasten, zeldzame oesterschalen fijnkorrelig, veel mm-grote matte afgeronde kwarts soms schuine stratificaties dicht kalkig cement groot regelmatig 60x25 50x25 55x20 N sterk gesulfateerd fijn opblazend afschilferend kakibruin patina en gesulfateerd (N), zuid afgeregend en natuurkleur op fijnschilferige oppervlakken
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Ledesteen   6classicistisch/rococo   koor ondermuur en hoek   False     0 meer nummulieten, soms zeer overvloedig met oesterschalen in zandiger homogener banken; ook stenen rijk aan grove kwarts meer gestratifieerd meer putjes 50x23 23x23    
Affligem funerair Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   grafplaten   False     0 wisselend: veel solitaire koraaltjes / langgerekte koralen met kleine ronde gastropoden en serpuliden            
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Petit Granit   71neogotisch   voorgevel portaal   False     0   klassiek facies          
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Ledesteen Lede putjes 71neogotisch   voorgevel ondermuur   False   grijswit tot gelig 0   fijnkorrelig met putjes en fijne witte bioklasten (ander facies dan laatgotische dwarsbeuk), ook wat groenig met kleine nummulieten   grote holtes van schelpen      
Affligem   Teralfene, Sint-Jan-Evangelist Ledesteen Lede graafgangen 3gotisch   S dwarsbeuk   False   creme, weinig kakibruin patina 0   soms geleidelijk overgaand in meer gele stenen met verspreide serpula, kleine nummulieten en andere bioklasten, ook met grove kwarts (vermoedelijk uit zelfde bank) rechte scherpgerande graafgangen tot 10x2 cm soms gevuld met grove korrels (bioklasten en kwarts); ook sigaarvormige witgerande graafgangen   55x28 40x28    
Affligem   Teralfene, voormalig gemeentehuis Petit Granit       plintlijst   False     0              
Affligem   Teralfene, voormalig gemeentehuis Ledesteen       plint   False     0         regelmatige blokken 20 x 40    
Aalst kerk Terjoden, kerk Petit Granit       inkomtrappen   False     0              
Overijse   Terlanen, Sint-Michielskerk Brusseliaanse steen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False   grijswit 0   zandig met eikenhout met beige verkiezelde plakketten 70x11 35x12   zandrijk facies vertoont gelijkenissen met zandrijke Ledesteen
Overijse   Terlanen, Sint-Michielskerk Savonnières   70neoclassis/neorenaiss   ramen   False     0   holle oolieten kriskras gelaagdheid     grijs stof volgens laminaties  
Overijse   Terlanen, Sint-Michielskerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   raamdorpels portaal   False     0              
Overijse   Terlanen, Sint-Michielskerk Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   voorgevelondermuur sacristie   False     0              
Overijse   Terlanen, Sint-Michielskerk Ledesteen   70neoclassis/neorenaiss   ts Bxl   False   licht beige - grijswit 0 vol putjes van opgeloste fossielen, zelden uitgeprepareerde serpula-doorsnede zeer grove hyaliene kwarts (soms weinig) in fijne matrix     35x12 85x12 (zandig) meelzak afgeschilferd beige kleur is frisse kleur op afgeschilferde vlakken, is niet de patinakleur (afgeschilferd Brusseliaan heeft gelijkaardige, iets blekere kleur)
Tervuren burg gebouw Tervuren, kasteel de Robiano, Hertenbergstraat 6 Franse steen Richemont 11traditioneel 1877     False   romig wit 0 goed gesorteerde pellets en gemicritiseerde bioklasten: veel schelpen en minder foraminiferen met dikke gemicritiseerde wand, wat gefosfatiseerde korrels, cidarisstekel, dikke schelp met vezelige schaal hard wit krijt: Biopelspariet waarvan de oorspronkelijke micriet door oplossing en rekristallisatie grotendeels is omgezet in spariet; van zeer fijn zand fractie (80µ) macroporositeit die op 25% wordt geschat en goed geconnecteerd lijkt te zijn. Deze porositeit is ontstaan door oplossing van de micrietmatrix en mogelijk een deel der bioklasten, die niet door nieuwe sparietkristallisatie is ingenomen sterkere pyritisatie fijner dan 30µ als opvulling van holtes binnen korrels, de sterkere oplossing en rekristallisatie met hoge macroporositeit tot gevolg   op zaagvlak komen wat oranje vlekjes voor van geoxideerde korrels ID 42772, 'romantische stijl', op basis van monster en slijpplaatjes KIK
Tervuren burg gebouw Tervuren, Koloniaal Paleis Luxemburgse zandsteen   70neoclassicistisch   voorgevel   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   matig-grof     85x38    
Tervuren burg gebouw Tervuren, Koloniaal Paleis Petit Granit   70neoclassicistisch   ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         140x70x70 blok, 180x70 plaat    
Tervuren   Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False   licht blauwgrijs 0 Michelinia favosa     steken over de ganse lengte van de steen 150x50x150    
Tervuren   Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Euville   70neoclassis/neorenaiss   raamdorpels en -ondermuur   False   bleekbeige met grijs stof 0   grof granoclassement (van 1 naar 3 mm) te zien in dwars geplaatste platen (gelaagdheid verticaal)   170x45    
Tervuren   Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Luxemburgse zandsteen   70neoclassis/neorenaiss   gehele gevels tot nok   True 4 - in deel volledig beigegeel 0   vrij grof (0,5 mm) met 2 facies: met wat kalkbioklastengruis en kalkcement of kwartszandsteen en meer poriÙn schuine en kriskras gelaagdheid   80x50; grootste blok 225x105x85 soms alveolisatie of zoutschade Stanley paviljoen: verroeste raamijzers doen steen wijd opensplijjten = GrÞs d'Ernzen; cf artikel Engels et al 4de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, Delft 2012
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Zwart marmer Bleu belge 75eclectisch   stroken ster inkomhal en wandbekleding restaurant   False 1 - beperkter zwart met witte strepen 0       calcietgevulde en echelon breukjes     bouwjaar 1934
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Grijs marmer Ste Anne 75eclectisch   treden inkomhal, restaurant   False 1 - beperkter zwart met witte strepen 0       breccieus calcietgevuld     bouwjaar 1934
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer Gris des Ardennes 75eclectisch   stroken ster inkomhal, restaurant   False 1 - beperkter grijs met wit, sims wijnrood 0       zeer sterk calcietdooraderd     bouwjaar 1934
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marmer Rosso ammonitico veronese 75eclectisch   stroken ster inkomhal, restaurant   False 1 - beperkter dieprood en oranjerood 0 grote ammoniet     oplossingsknollen     bouwjaar 1934
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Wit marmer Arabescato 75eclectisch   stroken ster inkomhal, restaurant   False 1 - beperkter wit met groengrijze of bruine strepen 0       veel onzuiverheid in groengrijze foliaties     bouwjaar 1934
Tervuren burg gebouw Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Graniet Schotland? 75eclectisch   zuilen binnenkoer   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs en rood (rozig) 0   homogeen eerder fijnkorrelig (<0,5 cm) met donkerroze kaliveldspaat bimodaal verdeeld (tpt 2 cm); opmerkelijk veel biotiet; grote augiet grote intraklasten van ingesmolten nevengesteente lijkt basische graniet      
Tervuren burg gebouw Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Luxemburgse zandsteen Dillingen 70neoclassis/neorenaiss   kroonlijst en dak   False 2 - opmerkelijk geelgrijs met lichtgrijs patina 0   vrij grof (0,5 mm) kwartszandsteen met meer poriën   door uitloging uit gewoon facies   licht verzandend en afrondend  
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer Rance 70neoclassis/neorenaiss   wanden inkomhal   False 2 - opmerkelijk paarsrood 0     duidelijke banding        
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer Rouge incarnat 70neoclassis/neorenaiss   vloer inkomgalerij   False 1 - beperkter dofrood witgevlekt 0 afwezigheid van koralen; goniatieten (Orthoceras)            
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer Rouge royal 70neoclassis/neorenaiss   inkomgalerij muur boven   False 1 - beperkter   0              
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marmer Lioz 70neoclassis/neorenaiss   vloer inkomhal   False 1 - beperkter geel 0 veel grote witte rudisten     rode stylolieten      
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Grijs marmer Grand Antique du Nord 70neoclassis/neorenaiss   stroken op wanden inkomhal   False 1 - beperkter zwart met brede witte aders 0              
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marmer Campan vert 70neoclassis/neorenaiss   vloer inkomhal   False 1 - beperkter groenig-wit 0     heel fijn gefolieerd schuine calcietaders smalle stroken    
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marmer Escalettes 70neoclassis/neorenaiss   wanden inkomgalerij   False 2 - opmerkelijk rozig geel, deels bruin 0 koralen, brachiopoden, stromatoporen            
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer Incarnat turquin 75eclectisch   vloer   False 1 - beperkter rood met witte wormvormige knollen 0     stromatactis-achtig       bouwjaar 1934
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Grijs marmer Bardiglio capella 70neoclassis/neorenaiss   vloer afw met carrara (zelden)   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met witte strepen 0     witte foliaties   vierkant    
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marmer Brèche Médicis Calacatta 70neoclassis/neorenaiss   wanden boutique   False 1 - beperkter wit met paarsbruin 0   breksie van grote calciet brokken in paarsbruine matrix met fijnere calcietbrokjes          
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Comblanchien   75eclectisch   vloertegels inkomhal directiepaviljoen   False 1 - beperkter   0   2 facies: tegels en trapneuzen (dit laatste donkerder) rode groeilijnen van sponsachtige structuren   vierkant    
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Larrys   75eclectisch   vloertegels inkomgang directiepaviljoen   False 1 - beperkter   0         rechthoekig    
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika marbre du Boulonnais Notre-Dame 75eclectisch   muurplaten onderaan   False 2 - opmerkelijk beige 0              
Tervuren binnen Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Rode marmer     1970 vloer CAPA gebouw   False 4 - in deel volledig   0              
Tervuren straatsteen Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Brusseliaanse steen       binnenkoer   False     0   kalkzandsteen met hoog kwartsgehalte     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (monster 1)
Tervuren straatsteen Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Ledesteen   11traditioneel   binnenkoer kassei   False   oranjebeige 0   zandige kalksteen     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (2)
Tervuren archeo/opgraving Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Brusseliaanse steen   10vernaculair 1616 post-middeleeuwse weg   False   bleek beigegrijs 0 opgeloste sponsnaaldjes kalkzandsteen met gedeeltelijk kiezelcement     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (3)
Tervuren archeo/opgraving Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie 0   10vernaculair   vleilaag onder post-middeleeuwse weg   False     0   Tongeriaan plakzand (geen bouwsteen, maar funderingslaag)         gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (4)
Tervuren archeo/opgraving Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Brusseliaanse steen   10vernaculair   puinlaag onder schuur   False     0 bleekbeige gewone zeer kalkrijke bouwsteentype     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (5)
Tervuren archeo/opgraving Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Brusseliaanse steen   10vernaculair   oudste muur onder schuur   False     0 bleekbeigegrijs licht zandige kalkzandsteen     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (6)
Tervuren archeo/opgraving Tervuren, Pastorie Sint-Jansparochie Brusseliaanse steen   10vernaculair   fundering   False     0   grotsteen-achtige kalkzandsteen     ruwe breuksteen   gelegen Pastoor Van de Sandestraat 34; opgravingsmonster Studiebureau Lode De Clercq; verslag zie brief dd 30.8.2010 ref Geo/10/MD/103 (7)
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Ledesteen   3gotisch   tussen Brusseliaanse   False   rosbruin patina bleekgrijsbeig 0 serpula nesten in sommige stenen; grote afgeronde bioklasten meer kwartsrijk dan Brusseliaan, met hyaliene kwartsgranule, fijn tot middelmatig bestaande uit kwarts en bioklastenkorrels, zelden glauconiet, regelmatige poriÙnverdeling   grotere poriÙn op uithollingen mogelijk door geÙrodeerde bioklasten 45x14 tot 65x20x20 glad; wordt vuilgrijs niet veel patina (mogelijk door reiniging), toch meestal in goede staat
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   overal, ondermuur plintlijst   True   bleekbeige-cremegeel 0   middelmatig tot grof met kwartsrijker zandfractie maar meer kalkcement die poriÙn dichtpropt; ook grijs zeer grof facies (1 mm) met schelpgeesten en bioturbaties; plintlijst: beigegeel fijnkorrelig compact     plint tot 50x10; zeer grof 35x8 meer afschilferend, soms liesegang brusseliaan lijk Diestiaan voor korrel-poriÙnverdeling, Ledesteen lijk Brusseliaanijzerzandsteen; plintlijst zeer vuil vol korstmos
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Massangis   8restauratie   gespreide vervanging   False     0             zowel brusseliaan, ledesteen als balegem
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   westportaal   False   vanillegeel en oranjegeel 0 grote witwandige graafgangen (+5 op 1 cm) fijnkorrelig homogeen compact; zeldzame hyaliene kwartsgranule of heterogeen van fijn tot granule vol bioklastengruis (oranjegeel)     75x17; 85x25 kops sterk afgebladerd; rosbruin patina  
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   rond kerk   False   bleekbeigegrijs 0         groot formaat 15x12    
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   westgevel   False     0   zandig (facies van bioturbatie-opvulling) homogeen middelmatig, vrij glauconietrijk compleet doorwoeld (geen structuur)   40x12, 30x9 tot 50x16 regelmatig gezaagd ruwzandig uitgeÙtst  
Tervuren   Tervuren, Sint-Jan-Evangelistkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   plavuizen rond kerk   False     0     grof gebioturbeerd   25x25 tot donkergrijs  
Tessenderlo   Tessenderlo, pastorij Gobertangesteen   4renaissance   ramen, deuren   False     0 zeldzame dikschalige schelpenresten   typisch facies   veel stenen kops geplaatst   monumentje Mgr Keesen voor pastorij staat op ijzerzandsteen sokkel, homogeen zandig
Tessenderlo kerk Tessenderlo, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV schipondermuur, portaal, plint   True   donker patina 0 veel wormgangen binnenmuren en pilaren in homogene steen, onverweerd (groot contrast mey buiten) interne structuren gemaskeerd door patina     afschilferend  
Tessenderlo   Tessenderlo, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   3gotisch   ramen, hoekstenen   False     0     typisch gelamineerd vol bioturbaties en crustaceeÙngangen     afschilferend gothisch doksaal in gele zeer fijnkorrelige compacte mergelige kalksteen = Avendersteen
Tessenderlo   Tessenderlo, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur zijbeuken   False   wit patina 0              
Tessenderlo   Tessenderlo, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   hoge ondermuur en bijgebouwen   False   grijs patina 0   gespikkeld door crinoiden          
Tessenderlo kerkbinnen Tessenderlo, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV apsis   False 4 - in deel volledig   0             thesis Bos
Tessenderlo utiliteitsgebouw Tessenderlo, Tiendenschuur Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   volle muren   True     0 veel wormgangen, vaak uitgeprepareerd soms grofzandig met nesten van fijn grind (2-5 mm) of zeer grof zand (1-2 mm) en versplinterde witverweerde silexfragmenten   gelimonitiseerde holtes, soms geassocieerd met bioturbaties; lenzen in donkere kristallijne limoniet groot 40x60 tot 80x40 cm, soms dun kops zeer lamentabele toestand  
Scherpenheuvel-Zichem kerk Testelt St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   overal   True   levendig roestbruin 0 met sterker verharde wormgangen matig fijn tot matig grof; weinig donkere glauconiet; plintlijst grofkorrelig schuine gelaagdheid aangegeven door limoniet kleine limonietholtes toren 45x23x23 35x23 afgeschaafd grof gescharreerd soms paarsbruine vulpasta; koor sterkverweerd kleur rood op verzande oppervlakken; donkerdergrijs wanneer meer limoniet; met limoniet verharde korst, wanneer zwart grof afbladderend; dwarsbeuk met fijnkorrelige kwartsrijker paarse tot paargrijze
Scherpenheuvel-Zichem kerk Testelt St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   weinig   False   roestbruin, soms grijzer 0   zelfde steen als origineel   geen limoniet maar wel vage donkerder banden in de vorm van limonietringen     dateert van zestiger jaren; vervangsteen koor meer roodachtig 30x25 hoeksteen 30x32x23
Scherpenheuvel-Zichem kerk Testelt St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   schip   True     0   heterogener; vaak ook grofkorreliger met witverweerde silexsplinters en groen glauconiet     35x13x13 kleinere formaten roodachtig op verzande opp (niet op frisse of glad gaatjes KIK boringen in meer kruimelige matig-grove glauconietarme steen
Scherpenheuvel-Zichem kerk Testelt St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   lage kerkhofmuur   False     0   zoals kerk   limonietringen ook in deksteen deksteen 85x53x13; 45x33    
Scherpenheuvel-Zichem kerk Testelt St.-Pieterskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   raamlijsten   False     0              
Scherpenheuvel-Zichem utiliteitsgebouw Testelt, abdijmolen Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance 1608 gebouw   True 4 - in deel volledig roestbruin, ook wijnrood 0 veel stenen met uitgeprepareerde wormgangen en bioturbaties middelmatig tot grof (lokale steen)   veel stenen met deels wijnrode uitspringende limonietringen en onrgelmatige bandjes van mm-dikte 45x22 35x16 70x16 meeste stenen 3-5 cm teruggeschreden; fijn afschil datum 1608; wijnrode steen is harder, soms nog met vlak oppervlak; verzande stenen met roodachtig bruin cement; plintlijst middelmatig homogeen; recente metselbijen
Scherpenheuvel-Zichem utiliteitsgebouw Testelt, abdijmolen Gobertangesteen   5barok   portaal, hoek- raamrestauratie   False 2 - opmerkelijk   0     typisch met mergellaminaties en ronde bioturbaties   38x17 soms bleekroest uitgelopen ook steen met wapenschild, nu boven ingang; hoekstenen onderaan langs waterkant zijn restauratie
Scherpenheuvel-Zichem beeld Testelt, abdijmolen Basaltlava   5barok   molensteen   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   sterk vesiculair     1,50 m rond en 37 cm dik in frisse staat: weinig gebruikt?  
Scherpenheuvel-Zichem beeld Testelt, abdijmolen Gobertangesteen   5barok 1678 wapenschild boven de deur van abt Servaas Vaes   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Scherpenheuvel-Zichem utiliteitsgebouw Testelt, abdijmolen Diestiaan ijzerzandsteen   11traditioneel   grote dekstenen watermolen   False 1 - beperkter grijsbruin 0   zandsteenachtig en hard     groot en plat    
Hannut   Thisnes, Saint-Martin Kwartsiet van Tienen   2romaans   tour   True     0         clivage régulier    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Gobertangesteen   6classicistisch 1757 portaal ramen lijsten hoekkettingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     typisch facies en afwerking   32x10x17 28x8    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Maaskalksteen   6classicistisch 1757 keggen langs portaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   siltigmet donkergrijze laagvlakken     kops 28x28 fijn afschilferend  
Perwez straatsteen Thorembais Saint-Trond, église Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei 6classicistisch   kerkweg   False 1 - beperkter blauw en roos-wit 0         14x12    
Perwez straatsteen Thorembais Saint-Trond, église Famenniaanzandsteen kassei 6classicistisch   voor kerkingang   False 1 - beperkter   0              
Perwez funerair Thorembais Saint-Trond, église Maaskalksteen   4renaissance   grafsteen rechts langs portaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   packstone met gevarieerd fijn bioklastengruis          
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Gobertangesteen moellon 2romaans   toren en ondermuur   True 4 - in deel volledig gelig 0         35x7 32x11x24 gebosseerd grof afschilferend  
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Gobertangesteen intraformationeel conglomeraat 2romaans   verspreid onderaan in toren   False 1 - beperkter geel 0   overgangsfacies naar opgebroken klasten, zowel groot en plat als kleinere gerolde fragmenten (lijkt grofkorrelig)     zeer groot 30x20x18 40x19x30    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Blanmont-Dongelberg kwartsiet quartzite du Devillien 2romaans   verspreid onderaan in toren en in fundering   False 2 - opmerkelijk bruin splijtvlak, intern grijs-beige en -roos tot asgrijs 0   soms schieferige rand   aders barsten groot en hoekig (splijtvlakken) 53x32 58x17 36x20    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Brusseliaan ijzerzandsteen   6classicistisch   verspreid tuusen Gobertange in zijmuur   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin 0   middelmatig     zeer klein 12x5 (overschotten)    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Kwartsiet van Tienen   6classicistisch   verspreid tuusen Gobertange in zijmuur   False 1 - beperkter variabel roos bleekgeelbeige paarsgrijs 0         29x8 12x11 15x10 (recyclage)    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   aanbouw   False 1 - beperkter wit 0         gladgezaagd    
Perwez kerk Thorembais Saint-Trond, église Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   aanbouw dorpels en lintelen   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0              
Anzegem kerk Tiegem, Sint-Arnolduskerk Ieperiaanse kalksteen       hoekstenen en raamlijsten toren   False 2 - opmerkelijk   0              
Anzegem kerk Tiegem, Sint-Arnolduskerk Brusseliaanse steen       toren   False     0              
Anzegem splits Tiegem, Sint-Arnolduskerk Doornikse kalksteen       plint, calcarie   False     0         50x15, klein deel breuksteen    
Anzegem kerk Tiegem, Sint-Arnolduskerk Bergsteen       1 of 2 in muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             een steen duidelijk bergsteen, de tweede steen nogal poreus en niet typisch dus ?
Anzegem klein monument Tiegem, Sint-Arnolduskerk Petit Granit       roepsteen   False     0              
Temse kerk Tielrode, St.-Jozefskapel Ledesteen Lede putjes 6classicistisch/rococo XVIII gevel ondermuur lisenen muudammen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   vrij grofkorrelig (grofbioklastisch)     tot 30x21   gereduceerd tot centrale beuk in 1911 door ach H Geirnaert
Temse kerk Tielrode, St.-Jozefskerk Petit Granit   71neogotisch 1904 functionele elementen   False 1 - beperkter   0             arch H Geirnaert
Tielt utiliteitsgebouw Tielt, belfort Ledesteen Balegemse steen 4renaissance   hoekkettingen   False   bleekgroenig 0 weinig kleine nummulieten en losgewonden forams, soms ook seerpula fijnzandig     40x11x18 in goede staat  
Tielt   Tielt, belfort Petit Granit   72neoromaans   zuilen   False     0             neorenaissance
Tielt   Tielt, huis ?? Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 2 - opmerkelijk   0              
Tielt kerk Tielt, Sint-Pieterskerk Ledesteen Balegemse steen 3gotisch   ondermuur plint hoek   False   bleek groenig beige 0 nummulietenfacies fijnkorrelig met zeer fijne glauconiet; in de plintlijst ook grof kwartskorrels     40x22 h tot 25, plintlijst 80x15 meelzak (behandeld) FOTO
Tielt   Tielt, Sint-Pieterskerk Massangis   8restauratie   ramen, plintlijst   False     0         ook grote formaten    
Tielt   Tielt, Sint-Pieterskerk Euville   8restauratie   zijportaal   False     0           nieuw uitzicht  
Tielt kerk Tielt, Sint-Pieterskerk Veldsteen   3gotisch   oudste muren   False   grijsgroen, soms roestbruin ve 0   matig grof, met putjes van verdwenen glauconiet     scholvormig plat l gem 15 tot 30, h gem 5 min 3    
Tielt kerkbinnen Tielt, Sint-Pieterskerk Ledesteen Balegemse steen 3gotisch   zuilen   False   bleek beigebruin-grijs 0   grof bioklastisch met grote macroporiÙn (hardste variÙteit)     gebikt 55x15 60x30 50x45 80x30   FOTO (ook foto doopvont in rode marmer op vloer van Franse rode marmer)
Tielt   Tielt, Sint-Pieterskerk Savonnières Morley 8restauratie   hoofdportaal   False   bleekbeige 0   middelmatig, met gemicritiseerde bioklasten vage stratificaties   h 50 of 20   vervangt Balegemse die hogerop nog bewaard is; verwant aan SavonniÞres
Tielt straatsteen Tielt, Sint-Pieterskerk Porfier Bolzano 13recent vernaculair   straatstenen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk paars 0         egelmatige vlakke rechthoeken    
Tielt   Tielt, stadhuis Gobertangesteen       plint straatkant   False     0              
Tielt   Tielt, stadhuis Ieperiaanse steen       hoekstenen   False 1 - beperkter   0 nummulieten, turritella            
Tielt-Winge landel burg geb Tielt-Winge, Windmolenweg 1 Diestiaan ijzerzandsteen grauwe schollen 93regionalistisch   plint en zijgevels onder dakvan hoofd- en bijgebouw, waterput   False 2 - opmerkelijk warmbruin 0         plate schollen ca 5 cm hoog    
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, academie Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voorgevel   True     0         70x14 28x14 veel kops 65x27xmin 13    
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, academie Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False   blauwgrijs 0 vol dunschalige dubbelkleppige brachiopoden (type stringocephalus); balustrade boven ingang met grote koraalkolonie (type Disphyllum of Phacellophyllum)            
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, academie Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 6classicistisch/rococo   portaal onder, lomperik   False     0       luipaardsteen   lichte schieferige verwering  
Tienen kerk Tienen, begijnhofkerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   buitenmuren; ook binnen   True     0         regelmatig gehouwen met sporen van beitelslagen   vroeggothisch (13de eeuw) vergelijkbaar met St.Truiden; afgebrand 1976; binnen in steunberen en pilaren samen met Gobertange
Tienen kerk Tienen, begijnhofkerk Gobertangesteen   3gotisch   buiten spek, raam, plint, hoek   False     0         x bogen binnen: meelzak binnen beste kwaliteit in pilaren, steunberen en bogen, koor, samen met Tiense kwartsiet: variÙteit tamelijk groot 45x25 cm (koor 45x10, 45x15 cm), harder en licht verkiezeld, met typische roestlamina
Tienen   Tienen, begijnhofkerk Lincent tufsteen   3gotisch   volle binnenmuren   True   geel of groenig grijs; roodbra 0 kalkschalige schelpen en pholadomya, wormgangen, pyriteuze roestsporen in organische vormen glauconiethoudend soms vol bioturbaties in grijzere steen grijze kiezelige (glazige) kernen tot 10 cm, ook met glauconietspikkels in de vorm van bioturbaties (doormeter 1 cm) verzaagd meestal 30x25 cm afschilferend; roodbrand heeft hardere buitenlaag genaamd "Linsmeelse ovensteen"; hier goed te zien waarom zo weinig waargenomen elders; in muuropvulling een variÙteit: onregelmatige sterk verkiezelde bleke licht glauconiethoudende glad klievende ste
Tienen funerair Tienen, begijnhofkerk Maaskalksteen   5barok   grafsteen   False   bleekgrijs intern + patina 0 dominantie crinoiden, met solitaire koralen, mmoie strophonema brachiopode 4 cm groot         sterk afschilferend steen is te bleek om petit granit te zijn, ouderdom onbekend
Tienen   Tienen, Borggracht Kwartsiet van Tienen   2romaans 1210 stadswal (1210-1250)   False     0         clivage régulier    
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 12-14 Petit Granit   74neorenaissance 1908 lijststenen ondergevel   False 1 - beperkter   0             groot herenhuis
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 12-14 Petit Granit grofkorrelig 74neorenaissance 1908 ondermuur opvulling, met rode zandsteen (2 tegen 1)   False 1 - beperkter   0         wild verband tot 20x15   groot herenhuis
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 12-14 Rode zandsteen Born 74neorenaissance 1908 ondermuur opvulling, met petit granit (1 tegen 2)   False 1 - beperkter   0         wild verband tot 20x15   groot herenhuis
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 12-14 Franse steen Reffroy - St. Joire 74neorenaissance 1908 ramen lijsten decoratie   False 2 - opmerkelijk   0   fijn tot grofbioklastisch in vage laagvormige afwisseling vacuolaire holtes in grofbioklastische laagjes type Refroy - St. Joire     groot herenhuis
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 15 Bontzandsteen Born 74neorenaissance 1906 ondergevel in wild verband   False 1 - beperkter bruinrood 0   homogeen korrelig     kleine breuksteen in hoekige vorm   afgewisseld met petit granit met dezelfde afwerking
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 15 Petit Granit   74neorenaissance 1906 ondergevel   False 2 - opmerkelijk   0         gezaagd of moellon in rustieke kaders   rustieke kaders: afgewisseld met Born met dezelfde afwerking
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 15 Franse steen   74neorenaissance 1906 lijststenen   False 2 - opmerkelijk gelig 0 zelden grotere schelpgeesten, turritella pseudo-oolietisch met grotere (tot 1 cm) beige intraklasten; naar boven toe fijnkorreliger banden met meer macroporositeit (schelpengruis en schelgeest- concentraties)       fossielen lijken op Lutetiaan, korrels op Reffroy, algemeen uitzicht op Savonnères
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 21 Maaskalksteen   75eclectisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk grijs (waar bleker wordt verwacht) 0   wackestone       mogelijk verdonkerd door beschermlaag art nouveau; ernaastliggend huis vergelijkbaar met sierlementen en sokkel (ruw gebosseerd met randslag) in petit granit
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 21 Euville   75eclectisch   raam portaal lijsten (alle natuursteenelement bovenop de sokkel)   False 2 - opmerkelijk gelig (behandeld) 0   grofkorrelig       vuil door behandeling en op hoeken verzandend art nouveau
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 35 Petit Granit   70neoclassicistisch   lijststenen van ondermuur   False 1 - beperkter   0             rest gevel bestreken met valse natuursteenindeling (onopvallend gebouw)
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 35 Petit Granit grofkorrelig 70neoclassicistisch   ondermuur opvulling, met rode zandsteen (2 tegen 1)   False 2 - opmerkelijk   0   grofbioklastische grainstone     wild verband    
Tienen burg gebouw Tienen, Delportestraat 35 Rode zandsteen Born 70neoclassicistisch   ondermuur opvulling, met petit granit (1 tegen 2)   False 1 - beperkter rood (zeer opmerkelijk) 0     zelden fijngestratifieerd met donkere meer kleiige laminae in foreset verband   wild verband, klein tot 20x15 (driehoekig) soms grof afgeschilferd  
Tienen burg gebouw Tienen, Dr Geensstraat 21 Petit Granit   6classicistisch/rococo   plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Tienen burg gebouw Tienen, Dr Geensstraat 21 Gobertangesteen   6classicistisch/rococo XVIII volledige gevel   True 4 - in deel volledig   0     eikenhout   kops tussen bovenramen, ook sculpturen gelijkvloers verminkt (gecementeerd) Louis XVI stijl; ID 42965; naastliggend huis nr 23 bezit zelfde gevelopbouw (minder rijkelijk) maar is quasi volledig (op smalle strook na) beschilderd
Tienen burg gebouw Tienen, Dr Geensstraat 24-26, Banque centrale Dyle Petit Granit   70neoclassicistisch   ondergevel, portaalomlijsting en fronton, reuzen empêche-pipi   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Tienen burg gebouw Tienen, Dr Geensstraat 24-26, Banque centrale Dyle Savonnières   70neoclassicistisch   speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   holle ooiden     grote maten    
Tienen burg gebouw Tienen, Dr Geensstraat 3 Gobertangesteen   70neoclassicistisch   alle sierelementen zoals deze in petit granit of Franse steen voorkomen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         80x20 kops, 122x15 dorpel, diverse bewerkingsvormen soms oppervlakkige schade neigt naar neorenaissance
Tienen burg gebouw Tienen, Gilainstraat 10 Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   lage plint   False 1 - beperkter   0              
Tienen burg gebouw Tienen, Gilainstraat 10 Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   gehele voorgevel   True 4 - in deel volledig   0              
Tienen straatsteen Tienen, Grote Markt Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   voornaamste steen in parkeergebied   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs, vos tot caramel, wijnrood 0         12x15 variabel    
Tienen straatsteen Tienen, Grote Markt Porfier   10vernaculair   stroken tussen Tiense kwartsiet, buitenkern ster   False 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwgrijs tot groengrijs 0              
Tienen straatsteen Tienen, Grote Markt Porfier Bolzano 13recent vernaculair   rijstroken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk purperachtig 0         9x7    
Tienen straatsteen Tienen, Grote Markt Gobertangesteen   10vernaculair   afboording stervorm en sterkern   False 2 - opmerkelijk witachtig 0              
Tienen straatsteen Tienen, Grote Markt Kalksteen   10vernaculair   sterkern   False 0 - zelden tot eenmalig blauwig grijs 0         type plavuis vaak gebroken  
Tienen burg gebouw Tienen, Grote Markt 14 Gobertangesteen   6classicistisch XVIII onder hoek raam portaal sculpturen (alle natuursteenelementen)   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         tot 80x16 45x12   klassiek herenhuis met 7 traveeën
Tienen burg gebouw Tienen, Grote Markt 14 Euville   8restauratie   raamdorpels   False 1 - beperkter   0   grof     ruw oppervlak    
Tienen burg gebouw Tienen, Grote Markt 14 Petit Granit   6classicistisch XVIII bordes   False 0 - zelden tot eenmalig   0         tot 80x16 45x12   ID 42864; klassiek herenhuis met 7 traveeën over dubbele breedte
Tienen beeld Tienen, Grote Markt, monument 1830 - 1905 Euville   11traditioneel 1905 volledige hoge sokkel voor bronzen beeld   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0           boven groen uitlopend op regenschaduwzijde bekroond met beeld door Jef Lambeaux; lage sokkel in petit granit
Tienen burg gebouw Tienen, huis Van den Bossche in stadspark Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   middenrisaliet, raam- en deurlijsten, ook uitkragende delen   True 4 - in deel volledig   0     eikenhout   groot 43x16 56x12 35x10 met randslag; kops in ramen portalen 44x25x13    
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 26 Petit Granit   76neobarok   ondergevel lijsten   False 1 - beperkter   0              
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 26 Gobertangesteen   76neobarok   gevelsteen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk geel (lijnoliekleur) 0         23x15x20   naastliggend huis nr 24 vertoont identieke structuur zij het iets minder rijkelijk, bovenverdieping gepleisterd en gelijkvloers geheel verminkt
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 26 Savonnières   76neobarok   portaal   False 1 - beperkter geel (lijnoliekleur) 0     met cm-dikke laagjes rijk aan schelpengruis en meer pokdalig voorkomen     schelpengruislaagjes grijs door stof  
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 32 Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch 1900 restant van ondermuur achter verleersbord   False 1 - beperkter roos 0   matig-grof met gelijkmatig verdeelde macroporiën     sterk gebosseerd 30x15   voorbeeld van verminking Art nouveau
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 32 Petit Granit   75eclectisch 1900 sierelementen (spaarzaam in baksteenarchitectuur)   False 1 - beperkter lichtgrijs 0             voorbeeld van verminking Art nouveau
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 32 Wit marmer Thassos white 13recent vernaculair   nieuw winkelpui, afwisseling groen-wit (1/1)   False 2 - opmerkelijk wit 0   eerder fijnkorrelig     plaatjes 12x3x1 vlakbehouwen   voorbeeld van verminking
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 32 marmer Rosso Alicante 13recent vernaculair   nieuw winkelpui, in plaats van witte marmer   False 0 - zelden tot eenmalig oranjeroos 0   fijnkorrelig, vaag gevlekt     plaatjes 12x3x1 vlakbehouwen   te klein om goed te kunnen identicieren
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat 32 metamorf kwartsiet   75eclectisch   nieuw winkelpui, afwisseling groen-wit (1/1)   False 2 - opmerkelijk donkergroen 0   fijnkorrelig foliatie staat haaks op blokvorm (aangegeven door donkere lijntjes)   plaatjes 12x3x1 vlakbehouwen   voorbeeld van verminking
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat2 hoek met Dr Geensstraat Gobertangesteen   4renaissance XVI lijsten ramen dorpels portaal   False 2 - opmerkelijk   0         groot tot 62x18   ID 43000; nu ING bank
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat2 hoek met Dr Geensstraat Gobertangesteen   6classicistisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk gelig 0   meer gelijkmatig zandig     ruwbehouwen 42x14    
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat2 hoek met Dr Geensstraat Gobertangesteen   8restauratie   plintlijst   False 1 - beperkter   0         mechanisch afgerond (geen zichtbare textuur)    
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat2 hoek met Dr Geensstraat Petit Granit   12post-1960   nieuwbouwgevel inkom kant Dr Geensstr   False 4 - in deel volledig   0         platen    
Tienen burg gebouw Tienen, Leuvensestraat2 hoek met Dr Geensstraat Imitatie   11traditioneel 1900 raamdorpels lisenen   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   pseudo-oolietisch, ronde kalkkorrels tot 1 mm groot in dichte stapeling dunne laag (<1 cm) op cementbed   zeer groot 220x24 dorpel en 58x22 pseudo-steenvorm vertoont barsten gelijkt op Reffroy-St. Joire; ondermuur in bruinbeige cement gerestaureerd; arch Albert Geens
Tienen   Tienen, Maria-Magdalenakapel Waaiberghof Kwartsiet van Tienen   2romaans   schip (XIII)   True     0         clivage régulier   pierres d'angle et encadrements des fenêtres taillées à la pointe
Tienen burg gebouw Tienen, Nieuwstraat 18-20 Gobertangesteen   74neorenaissance 1918 gelijkvloers ramen lijsten   True 2 - opmerkelijk   0         kopse steenboog in winkelpui   mooi voorbeeld van respect voor bouwstijl
Tienen burg gebouw Tienen, Nieuwstraat 29-31 Massangis Roche jaune claire 11traditioneel   volledige gevel   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0         platen vuil en vlekvormig verwerend (gaatjes)  
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   3gotisch 1410 overal   True 6 - volledig gebouw   0         65x14x25 50x16x15 fris beperkte vervanging afzonderlijke stenen door Massangis; ouderdom van transept en toren met bouwmeester Sulpitius van Vorst, in koor en noordelijke zijbeuk ouder
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   71neogotisch 1851 19de eeuwse restauratie, steunberen   False     0         randslag 45x17, 80x60x17 (steunbeer) fris, dunne plaatvormige afschilfering in regenschaduw zwart en dunne sulfatatiekorsten
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Euville   71neogotisch 1903 portaal, 1 muurpartij; consoles en kraagstenen portalen   False 2 - opmerkelijk   0   zeer grof bioklastisch met ook schelpengruis (gem. 2 mm)     Gobertange-maten vooral gesculpteerde stenen sterk verzandend  
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Kwartsiet van Tienen   3gotisch 1358 koor ondermuur   False 2 - opmerkelijk bleekbeigegrijs, soms kakibrui 0 zelden fijne wortels matig fijn     22x14 18x12 22x13 oppervlakken vol splinterige breukvlakjes bouwmeester Jean d'Oisy (FR)
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Franse steen Reffroy - St. Joire 71neogotisch 1903 portaal   False     0             naast Euville
Tienen straatsteen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   10vernaculair   kasseien zijportalen   False 1 - beperkter lijnoliekleur 0     sterk gelaagd, weinig bioturbaties   tot 20x15, nog hoekig, steeds op zijkant geplaatst beschermd, zelden gebarsten  
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Maaskalksteen   3gotisch 1358 portalen gesculpteerde consoles   False 1 - beperkter grijs 0   homogene packstone         sculpt Wouter Pans
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Maaskalksteen Lives 71neogotisch   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk licht en donkergrijs 0     gelamineerd (in lichtgrijze door beschadiging waar te nemen)   48x48 lichtgrijze vaak oppervlakkig beschadigd  
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   3gotisch 1410 kruisbloem opgesteld als museumstuk in de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0     opgebouwd uit meer gelaagde stenen        
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   3gotisch 1358 gesculpteerde consoles opgesteld als museumstuk in de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0   meer zandsteenachtig     telkens 1 reuzensteenblok tot 38x28x34    
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   3gotisch 1383 zuilen   False 4 - in deel volledig   0         zeer groot 80x19x75 (gesculpteerd)    
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Petit Granit   8restauratie   vloertegels   False 1 - beperkter donkergezoet gevlekt door crinoiden 0              
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   1 steen als opvulling tussen Tiense kwartsiet in koor   False 0 - zelden tot eenmalig groenbruin 0     putjes   klein formaat opvulling bij restauratie   gekozen vanwege gelijkenis (!?) met Tiense kwartsiet
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Rode marmer Rance 5barok 1638 medaillons zijkanten en vierkanten tegels in opstaand gedeelte hoofdaltaar   False 1 - beperkter diep rood met wit 0 zelden rattenstaarten            
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Wit marmer Arabescato 5barok 1638 omkadering inlegstukken en medaillons hoofdaltaar   False 1 - beperkter wit met fijne grijze strepen 0              
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Rode marmer Saint-Remy 5barok 1638 gecannelleerde zuilen hoofdaltaar   False 2 - opmerkelijk grijsrood met geelwit 0   grote witte vlekken in eerder donkere matrix (onduidelijk)         donkere kleur is ongebruikelijk; oorspronkelijk Roodklooster Oudergem, altaar sinds 1786 in Tienen
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Zwart marmer Dinant 5barok 1638 achtergrond inlegstukken hoofdaltaar, altaartraptreden   False 2 - opmerkelijk zwart 0     soms fijne witte ader, zwak en echelon (altaartrede)       toewijzing onzeker
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Rode marmer Griotte fleurie 5barok XIX antependium hoofdaltaar, omgeven door wit marmer   False 2 - opmerkelijk helrood met kleine witte vlekken 0              
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Zwart marmer Barbençon 5barok 1638 kaders rond wit marmer aan weerszijden van hoofdaltaar   False 1 - beperkter donkergijs met wit 0     onregelmatige brede clcietaders, maar duidelijk overwicht fijne donkere matrix        
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Serpentiniet Verde antico 5barok 1638 enkele inlegstukken voorzijde hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0   met witte tot zwarte klasten tegen bleekgroene achtergrond          
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Onyx   5barok 1638 enkele inlegstukken voorzijde hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0   fijngelaagd in ronde structuren          
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Onyx stalagmieten 5barok 1638 2 grote ronde inlegstukken voorzijde hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0   stalktietische structuur maar geen meteorische speleotheem          
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel breccie Calacatta 5barok 1638 meerdere inlegstukken voorzijde hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig wit met grijsbruine strepen 0   wit marmer breccie          
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Rode marmer ?? 5barok 1638 centrale en laterale grote inlegstukken voorzijde hoofdaltaar   False 1 - beperkter gevlekt met karmijnrood 0   breccieus       bruinig verweerd oppervlak  
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Gobertangesteen   71neogotisch 1841 sacristie en zuidelijke kapellen   True 4 - in deel volledig   0         groot formaat    
Tienen kerk Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Massangis   8restauratie   beperkte vervanging van Gobertangesteen   False 1 - beperkter   0              
Tienen beeld Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Petit Granit   11traditioneel   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0         in afgesloten zijkapel    
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Franse steen   11traditioneel   nieuw altaar zuidelijke afgesloten zijkapel   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0   bioklastisch          
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Rode marmer griotte coquillée 71neogotisch 1903 antependium hoofdaltaar, omgeven door wit marmer   False 2 - opmerkelijk helrood met kleine witte vlekken 0              
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Petit Granit Petit Granit de Denée 71neogotisch 1841 sacristie binnen traptreden   False 0 - zelden tot eenmalig   0   met grote witte vlekken in crinoidische wackestone         rustend op zwart marmer tegelvloer
Tienen kerkbinnen Tienen, Onze Lieve Vrouw-ten-Poel Zwart marmer   71neogotisch 1841 sacristie gang   False 0 - zelden tot eenmalig matzwart 0             geen Mazy, mogelijk Basècles of Doornik
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   2romaans   bogen, kolommen, profielen, sculpturen   False 2 - opmerkelijk   0         onderste hoekstenen onder verbreding toren 54x17    
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   voorgevel lintelen trap   True   grijstonen, ook bruin 0 soms wortels     onregelmatige barstjes fundering tot 95x25    
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   3gotisch   schip   True 4 - in deel volledig   0         zuilen 80x24    
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   schip speklagen onder ramen   False     0              
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   noordelijk transept speklagen 2 kwartsiet voor 1 Gobertange naar 1 voor 1   False     0             bouwjaar 1533-1534
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   3gotisch   noordelijk transept speklagen 2 kwartsiet voor 1 Gobertange naar 1 voor 1   False     0             bouwjaar 1533-1534
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   centrale toren   True     0             bouwjaar 1539-1555
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   3gotisch   centrale toren speklagen   False     0         groot 40x16x30 53x16   bouwjaar 1539-1555
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   zuidelijk transept   True 4 - in deel volledig   0             bouwjaar 1557-1577
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   3gotisch   zuidelijk transept speklagen   False     0             bouwjaar 1557-1577
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Leisteen grijs 2romaans   stelwig   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0     fijnsplijtend        
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Maaskalksteen   5barok   zuidportaal zuilen en sculptuur   False 1 - beperkter lichtgrijs 0   fijnbioklastisch          
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Maaskalksteen Lives 71neogotisch   vloersteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs en lichtbeigegrijs 0     bleekbeige stenen vertonen vaak fijn laminaties onder kleine hoek   32x32 uitgesleten volgens laminaties  
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Imitatie Rouge royal 5barok   2 zijaltaren   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs en roodgrijs 0         zuilen en platen   ook echte Rode Marmer onderaan altaar
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Petit Granit   8restauratie   vloertegels hoogkoor   False 1 - beperkter donkergrijs gevlekt 0         gezoet bleekgrijze randvlekken door agressieve reiniging  
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Grijs marmer Petit Granit 11traditioneel   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs gevlekt 0             imitatie van origineel romaans exemplaar in KMKG
Tienen kerk Tienen, St.-Germanuskerk Gobertangesteen   5barok   buitenkapel ondermuur en portaal   False 1 - beperkter   0         42x13x23    
Tienen straatsteen Tienen, St.-Germanuskerk Kwartsiet van Tienen   71neogotisch   opkant van kasseien tegen kerkgevel en rondom de kerk (hoge zijde)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         15x8 rechthoekig    
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Zwart marmer   5barok 1613 epitaaf Jacobus Van Ranst tegen zuil zuidzijde   False 0 - zelden tot eenmalig dofzwart 0             met bleke steen versierd, mogelijk gemarbreerde albast en/of avendersteen
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Zwart marmer   5barok   zuidelijke zijkapel vloer voor altaar, ster in rode marmer   False 0 - zelden tot eenmalig glanzend zwart 0              
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Rode marmer byzantin 5barok   zuidelijke zijkapel vloer voor altaar   False 0 - zelden tot eenmalig rood met grijs, wit en fijn zwart 0              
Tienen kerkbinnen Tienen, St.-Germanuskerk Audun-le-Tiche   93regionalistisch 1911 noordelijke zijkapel aanbidding sculptuur   False 0 - zelden tot eenmalig mostertgeel 0   gelijkmatig grofbioklastisch         identificatie onzeker
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, stadhuis Petit Granit   6classicistisch/rococo   grote pijlers onder en zuilen balusters boven   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, stadhuis Petit Granit   70neoclassicistisch   vloertegels portaal   False 1 - beperkter   0         110x80 gezoet    
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, stadhuis Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voorgevel   True 4 - in deel volledig   0         inkomhal 50x18x27 52x18 met insnoering soms sterk afgepeld en dan geel  
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, stadhuis Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   deels, met Gobertange speklagen   False 1 - beperkter   0              
Tienen tuindecoratie Tienen, Stadspark Kwartsiet van Tienen   14natuur   steencirkel als torenbasis met monolieten daarrond   False 2 - opmerkelijk   0     gemamellonneerde monolieten   grote rechtopstaande blokken 100x150x60    
Tienen omheining Tienen, stadspark omheining Gobertangesteen   70neoclassicistisch   Pilaren van portalen kant Broekstraat   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0     eikenhout liesegang 38x11x14 mechanisch gefrijnd  
Tienen omheining Tienen, stadspark omheining Ledesteen   70neoclassicistisch   Pilaren van portalen kant Broekstraat, tussen Gobertange   False 2 - opmerkelijk groenig 0 veel turritella, nummulieten grofkorrelig en poreus; geen grove kwarts     25x11x18   mogelijk meest oostelijk voorkomen van Ledesteen als bouwsteen
Tienen omheining Tienen, stadspark omheining Petit Granit   70neoclassicistisch   Pilaren van portalen kant Broekstraat, bolvormige top pilaren   False 1 - beperkter   0              
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, Stadstheater Euville   70neoclassicistisch   inkompaviljoen stadskant   False 4 - in deel volledig   0           beschilderd ID 42854, einde 18de - begin 19de eeuw
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, Stadstheater Petit Granit   70neoclassicistisch   afwisselend met Gobertange   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42854, einde 18de - begin 19de eeuw
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, Stadstheater Gobertangesteen   70neoclassicistisch   speklagen omlijstingen balustrade   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     variabel facies (doorlopende laminaties tot volledig zandige bioturbaties   grote stenen   ID 42854, einde 18de - begin 19de eeuw
Tienen binnen Tienen, Stadstheater Rode marmer   77art deco   vloertegels, per 4   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 fossielrijk met grote Receptaculites, ook Orthoceras           ID 42854
Tienen binnen Tienen, Stadstheater Zwart marmer Bleu belge 77art deco   plint, traprand   False 2 - opmerkelijk   0 witte schalen van grote brachiopoen in doorsnede   calcietaders en echelon, soms tot breccieuze structuur       ID 42854
Tienen binnen Tienen, Stadstheater Zwart marmer   77art deco   vloertegels omheen groepen van rode marmer tegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 42854
Tienen binnen Tienen, Stadstheater Travertijn   77art deco   wandpanelen inkomgalerij   False 1 - beperkter   0             ID 42854, vermoedelijk recenter dan de bouwperiode van het gebouw (eerder art deco)
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, station Petit Granit petit granit du Bocq 6classicistisch 1840 raam- en deurlijsten centraalbouw   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0 zeer grote solitaire koralen Siphonophyllia verspreid fijne tot mm-grote diverse bioklasten soms wolkig met donkere kleiige voegen      
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, station Petit Granit banc à moules 6classicistisch 1840 plint   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 talrijke grote brachiopoden            
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, station Petit Granit   8restauratie   plint   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   fijn encriniet, lijkt textuurloos soms wolkig met donkere kleiige voegen      
Tienen binnen Tienen, station Ledesteen   6classicistisch 1840 plint en wand centrale bouw   False 1 - beperkter witgeel 0 afdrukken van mm-grote nummulieten en mogelijk holle schelpjes fijnkorrelige kwarts en glauconiethoudende compacte kalksteen, zowel micriet microporeus cement (wit poeder) al zeer compact gecementeerd vage bioturbatie, aangeduid door verdichte witte rand zonder detrietische korrels   mogelijk tot 60x25   monster geleverd door Studiebureau Monumenttenzorg
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, suikermuseum Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voorgevel   False     0         32x13x20 28x14x20   waterput op binnenkoer binnen bruinverweerde Tiense kwartsiet, buiten porfier, recente deklaag petit granit
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, suikermuseum Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal zuilen   False     0 grote bioklasten     stylolieten (kopsstaand)      
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, suikermuseum Het Toreke Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur sierelementen   False     0         32x14x20 40x10x20    
Tienen utiliteitsgebouw Tienen, suikermuseum Het Toreke Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   bovenmuur (niet hoek)   False   lichtgrijs 0         regelmatig bekapt (ca 25x17)    
Tienen stadorpsdeel Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Gobertangesteen   5barok   ondermuur raam lisenen   True     0         50x14 55x15; 78x13 halve dorpel; 140xmin15x25 kops grote stevige kwaliteitsstenen, behandeld  
Tienen stadorpsdeel Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Petit Granit   5barok   portaal   False   blauwig 0   homogeen     gesculptuurd    
Tienen stadorpsdeel Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Devoonkalksteen   5barok   raamdorpels   False     0 kleine ronde fossielen       dunne platen 155x11 sterk hobbelig uitverweerd, schieferige randen  
Tienen stadorpsdeel Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Gobertangesteen   2romaans   ondermuur raambogen lage huize   False     0   middelmatig (iets grover dan meer recent ontgonnen stenen), ook meer glauconiethouded     stevig 50x18 korrelig oppervlak; behandeld  
Tienen stadorpsdeel Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Kwartsiet van Tienen   2romaans   opvulling boven raambogen   False   grijs 0         klein 8x12    
Tienen straatsteen Tienen, Van Ransthuizen (Wolmarkt) Porfier   10vernaculair   kassei over gehele hellende straat   True 4 - in deel volledig meerkleurig, van blauw tot paars 0         rechthoekig   slechts zelden een andere steensoort ertussen
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   funderingslaag S-transept (3 rijen stenen)   False 1 - beperkter donkerbruin 0   homogeen eerder fijnkorrelig, kleiig-limonietisch cement rond de korrels     groot formaat 53x28x35 regelmatig verzandend en grof afschilferend  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Ledesteen   3gotisch   plint plintlijst speklagen steunbeer raamlijsten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig, met kaki van lijnolie 0   fijnkorrelig, fijngespikkeld met glauconiet, verspreide kalkbioklasten sterk gebioturbeerd, soms witgerande sigaarvormige graafgangen soms liesegangringen of banden 44x15 52x13 plintlijst geel sterk schilferig of korstmos  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   tussen Lede in speklagen   False 1 - beperkter witachtig 0     sporen van laminaties, bioturbaties zoals Ledesteen (witgerand)   35x13 platter dan Lede en mogelijk meer afgerond vuilbruine korst (lijnolie + stof)  
Haacht straatsteen Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Famenniaanzandsteen kassei 10vernaculair   kerkomgang   False 2 - opmerkelijk tinten van grijs 0         14x14    
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Gobertangesteen   8restauratie   vervanging Lede in bovenkant raambogen   False 1 - beperkter wittter met grijze strepen en vlekken 0             oudere restauratie
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Ledesteen   3gotisch   hoekketting   False 2 - opmerkelijk witachtig 0 opgeloste gastropoden (turritella), kleine nummulieten, verspreide serpula fijnkorrelig kalkrijk soms witgerande graafgangen, soms ook met grijzer zandrijk facies opgevulde graafgangen zoals Gobertange soms liesegangringen of banden 54x23 plintlijst geel sterk schilferig of korstmos  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Ledesteen   3gotisch   toren volledig behalve onder de spits   True 4 - in deel volledig witachtig 0   zoals in de muren     ongelijk 32x16x18 licht meelzak tot grof afschilferend  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   in toren tussen Lede   False 2 - opmerkelijk   0     fijngelamineerd   31x12    
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Petit Granit   4renaissance   vierkant medaillon naast portaal toren   False 0 - zelden tot eenmalig   0 crinoidenrijk zeer grofkorrelig       sterk opgelost tot fijn schilferend  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0   homogeen eerder fijnkorrelig          
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   koor onderstegeleding, hoekketting, raamlijsten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk kakigeel patina 0 fijne kalkschalen van schelpen fijnkorrelig   soms liesegang 32x12 27x14x14 licht meelzak tot grof afschilferend  
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Leisteen   6classicistisch/rococo   fragmenten op grond gevallen   False 1 - beperkter zowel groen als grijs als paarsig 0           groenige lei is zeer zacht en fijnschilferig verschillende fase en materialen van dakbedekking
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   transept NE (vooral in banden bovenaan)   False 1 - beperkter donkerbruin 0   heterogeen overwegend matig fijn echter met matig grove kwartskorrels glauconietrijke ijzerzandsteen limonietcement gemengd met klei, maar met goethietrijke harde banden   zeer ongelijk en hoekig gebroken stenen zonder parement
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   transept NE (gemengd met Lede maar opvallend veel Brusseliaan)   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   matig-fijn licht gespikkeld met glauconiet, kalkrijk opvallend regelmatig afwisseling witte mergelige en grijze kiezelige mm)dikke laminaties   zeer ongelijk en hoekig gebroken stenen zonder parement
Haacht kerk Tildonk, Sint-Jan de Doperkerk Ledesteen   3gotisch   transept NE (gemend met brusseliaan)   False 2 - opmerkelijk geelwit met oranje verkleuring 0 kleine opgeloste schelpen matig-fijne zandrijke glauconiethoudende kalkzandsten compact (lijkt zwaarder, dus minder poreus dan brusseliaanse steen)   zeer ongelijk en hoekig gebroken stenen zonder parement
Galmaarden   Tollembeek, kerk Petit Granit       plint   False     0              
Galmaarden   Tollembeek, kerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     op 1 plaats onder plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal silex   75eclectisch   bekleding   False   mmestal grijs geband 0     soms knolvormig volgens bioturbatie   ruwbehouwen of natuur, tot 30x12 38x15    
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal silex   2romaans   overal   True   grijs, ook beige 0   ook bleek korrelig verweerd     15x12 gemiddeld    
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Maastrichtersteen   75eclectisch   bovenbekleding en steunberen   False     0 met complete licht afgeplatte echiniden tot 10 cm       groot 60x22x22   zelden restauratie met Sibbesteen (serpuliden) die grijsverkleurt
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Maastrichtersteen   2romaans   zelden in muurcellen   False     0           sterk verzand  
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Kalktuf   2romaans   frequent in muurcellen   False     0         12x8, ook grotere oranje steen 33x14    
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Romeinse zandsteen   2romaans   vrij frequent in muurcellen   False   varianten bruin tot oranje 0         12x8, ook grotere oranje steen 25x7    
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Vulkanische tufsteen   2romaans   zeldzaam in muurcellen   False   beigebruin 0         tot 50x12 uitgehold en deels cementbestreken  
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Franse steen divers 2romaans   eerder zeldzaam in muurcellen   False   beige-oranje of creme 0   meestal bioklastisch grovere bioklasten in modale verdeling (verschillend van heerd)   12x8 afgerond 1 steen van afwijkend type: compacte witte gladde kalksteenbandjes tot 0,5 cm dik gescheiden door lege (opgelsote) laminaties 1 mm dik met puntcontacten in dikkere bandjes
Tongeren   Tongeren St.-Maternuswal Tauw heerd 2romaans   zeer zeldzaam in muurcellen   False   oranjegeel 0 echinidengruis (kristallijne calciet) grofbioklastisch in fijnere matrix     grotere oranje steen afgerond kan ook Franse steen zijn, kleur en formaat wijst op heerd
Tongeren   Tongeren, Agnetenklooster Maastrichtersteen   4renaissance   kapelruïne, voorgevel   False   geel 0 complete hemipneustes en gebroken echiniden       groot 65x25 70x45 70x22x35 verweerd voorgevel geelgekalkt
Tongeren   Tongeren, Agnetenklooster Devoonkalksteen   4renaissance   kapelru´ne   False     0 ronde stromatoporen en hexagonaria       60x40x35 fossielen uitgeprepareerd  
Tongeren   Tongeren, Agnetenklooster Maaskalksteen   4renaissance   kapelru´ne onder devkalksteen   False     0              
Tongeren   Tongeren, Agnetenklooster silex   4renaissance   voorgevel ondermuur   False     0              
Tongeren   Tongeren, Ambiorix standbeeld Bontzandsteen   75eclectisch   grote steunblokken   False   rood 0   eerder homogeen fijnkorrelig op zijde enkele gelaagdheidsvlakken   kops, onbewerkte blokken uit steengroeve    
Tongeren   Tongeren, gerechtshof Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   gevelsteen   False     0     mooie sedimentaire structuren: gekruiste gelaagdheden [foto], birdseye textuur met mudcracks en verkarstingsbreccie; oncolieten en omkorstingen [foto]       ook huis ernaast (nr. 4)
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek Romeinse zandsteen   2romaans   buitenmuur   False   groengrijs, grijsbruin 0   micahoudend gelamineerd     sterk afschilferend bolverwering [foto]  
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek Andenne zandsteen   2romaans   buitenmuur   False   grijs 0   grofkorrelig kwartsietisch          
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek silex   2romaans   buitenmuur   False     0              
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek Kalktuf   2romaans   buitenmuur   False     0              
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek Carboonzandsteen   2romaans   buitenmuur boven   False   grijs 0         1 grote blok (vroeger hoeksteen) wat afgerond  
Tongeren   Tongeren, kapittelgebouw basiliek Maastrichtersteen   3gotisch   hoekketting, speklagen, bovenm   False   geel 0             hoekketting vermoedelijk restauratie van oorspronkelijke carboonzandsteen
Tongeren kerk Tongeren, kloostergang Romeinse zandsteen   2romaans   kooromgang, wijdingssteen, kapitelen   False   roodbruin, oorspr bleek 0     schuine gelaagdheden     volledig afschilferend of verpulverend restauratie in Franse steen (Chauvigny) - is roodbruine steen van kapitelen soms Buntsandstein?
Tongeren   Tongeren, kloostergang silex   2romaans   lage muur binnenkoer   False     0              
Tongeren   Tongeren, kloostergang Kalktuf   2romaans   lage muur binnenkoer   False     0              
Tongeren   Tongeren, kloostergang Maaskalksteen   2romaans   zuiltjes   False     0     laminieten [foto]     patina en uitgeprepareerd vervanging petit granit
Tongeren   Tongeren, kloostergang Maastrichtersteen   2romaans   rondbogen, speklagen   False     0              
Tongeren   Tongeren, kloostergang Carboonzandsteen   2romaans   wijdingssteen   False   roodbruin, oorspr bleker 0           volledig afschilferend of verpulverend boven toegangspoort
Tongeren   Tongeren, Lakenmakerstoren Romeinse zandsteen   2romaans       False     0              
Tongeren   Tongeren, Lakenmakerstoren Maaskalksteen   2romaans       False     0              
Tongeren burg gebouw Tongeren, Lakenmakerstoren silex   2romaans       False     0             ook Romeinse dakpan; oorsprong gelijk Leopoldwal
Tongeren burg gebouw Tongeren, Lakenmakerstoren Kalktuf   2romaans       False     0              
Tongeren   Tongeren, Lakenmakerstoren Franse steen   2romaans       False     0   grofkorrelig          
Tongeren burg gebouw Tongeren, Lakenmakerstoren Zoetwaterkwartsieten   2romaans       False     0       kwartsietisch      
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal Maaskalksteen   2romaans   middeleeuwse wal   False     0              
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal silex   2romaans   binnen + buitenmuur, fundering   True     0         gehouwen   oorspronkelijke zwart Romeins formaat, vervangsteen vnl hogerop in muur groter langgerekt formaat en bleekgrijs wat ruwer
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal Kalktuf   2romaans   binnenmuur (zeer veel)   False     0              
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal Vulkanische tufsteen   2romaans   binnenmuur (zelden)   False   donkerbruin+beige 0         romeins+groot >30cm    
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal Carboonzandsteen   2romaans   middeleeuwse wal   False   grijsbruin tot grijsgroen 0   veel bruinrode kleisiderietklasten splijtend volgens laminatie talrijke fijne aders, liesegang ringen Romeinse steen sterk verweerd talrijker dan Romeinse zandsteen
Tongeren omheining Tongeren, Leopoldwal Maastrichtersteen   8restauratie   ophoging wal   False     0 Sibberblok            
Tongeren   Tongeren, Leopoldwal Romeinse zandsteen   2romaans   binnenmuur (niet zelden)   False   grijsbruin 0   ruwer poreuzer dan carboonzandsteen         zeker minder talrijk dan carboonzandsteen en moeilijk te onderscheiden
Tongeren   Tongeren, Leopoldwal Basaltlava   2romaans   binnenmuur (zeer zelden)   False   bruinzwart dofglanzend 0     kleine gaatjes   klein stukje opvulling ts andere stenen    
Tongeren   Tongeren, Leopoldwal Zoetwaterkwartsieten   2romaans   binnenmuur (zeer zelden)   False   grijswit 0   eerder middelmatig, half korrelig breukvlak     ca 15x15 cm    
Tongeren   Tongeren, Leopoldwal Tongeriaan ijzerzandsteen   2romaans   binnenmuur (zelden)   False   roestbruin 0   eerder grofkorrelig     onregelmatig groot+klein   gelijkend op Diestiaan
Tongeren   Tongeren, Moerenpoort Devoonkalksteen   2romaans   naast Naamse steen   False     0 stromatoporen, koralen   Frasniaan rifkalksteen     plaketvormig afschilferend  
Tongeren   Tongeren, Moerenpoort Maaskalksteen   2romaans       False     0     prachtige algaire matten en stromatolieten met teepee structuren en pseudomorfosen naar gips [foto]   grote blokken (afw. mergelsteen)    
Tongeren   Tongeren, Moerenpoort Maastrichtersteen   2romaans   overal   True     0         grote blokken (afw. Naamse steen) [foto]    
Tongeren   Tongeren, Moerenpoort silex   2romaans   centrale delen   False     0         recyclage    
Tongeren   Tongeren, Moerenpoort Romeinse zandsteen   2romaans   centrale delen   False     0         recyclage    
Tongeren   Tongeren, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Maastrichtersteen   3gotisch   overal   True     0 echiniden (Zichen), serpuliden (Sibbe)       onderste rij 55x35   restauraties in blekere Sibbesteen en in Franse steen, Chauvigny (rond ramen); binnenmaat 45x22 Sibbe; 45x45 Roosburgblok zeer fijn en compact, donker door roet en verf
Tongeren   Tongeren, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Petit Granit   8restauratie   ondermuur, portaal   False     0              
Tongeren beeld Tongeren, Provinciaal galloromeins Museum Franse steen Chémery 1romeins   sculpturen in museumcollectie (secundaire ligplaats)   False 2 - opmerkelijk roomwit 0   middelmatige tot grofkorrelige heterogene biopelspariet-grainstone met vacuolaire meteorische porositeit     2 fragmenten ca 5x4x2 cm   documenten M. Gulinck
Tongeren utiliteitsgebouw Tongeren, Provinciaal galloromeins Museum diamictiet Ceppo Poltragno 12post-1960   gevelpanelen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend beige polychroom 0   poreuze kalksteenbreccie en bestaat uit hoekige fragmenten van kalksteen en dolomiet voornaamste componenten (hoekige bestanddelen) zijn afkomstig van de Dolomia Principale (kustnabije mariene kalkstenen afgezet in de getijdenzone) van Boven-Trias ouderdom resultaat van de cementatie (aaneenkitten) van heterogene glaciale sedimenten, die zelf ontstaan zijn door erosie op steile hellingen, gletsjerwerking en allicht aaneengekit zijn onder invloed van smeltwater     vermoedelijk Laat-Plioceen tot Vroeg-Pleistoceen; afkomstig uit het Noorden van Lombardië (Noord-Italië)
Tongeren   Tongeren, Repenstraat 12 - Vrijthof 6 Famenniaanzandsteen   9modernistisch/mijnstijl   ondermuur   False     0 spiriferen micahoudend horizontale en vertikale wormgangen; opgeloste kalkige intraklasten; lumachelles verweringsverschijnselen [foto]    
Tongeren   Tongeren, Romeinse wal silex   1romeins   muuropvulling   True     0 belemnieten en zeeÙgels [foto]            
Tongeren   Tongeren, Romeinse wal Kalktuf   1romeins   buitenmuur   False     0         grote gekapte blokken [monster]    
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren, schip   True     0 echiniden         pustuleuze gipskorsten [foto] restauratie op plint in Euville, elders in oolietische Franse steen
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk silex   3gotisch   ondermuur [foto]   False     0              
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Kalktuf   3gotisch   ondermuur   False     0              
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Romeinse zandsteen   3gotisch   ondermuur   False   bruin 0   fijn- en grofkorrelig       sterk verwerend  
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Zoetwaterkwartsieten   5barok   plint   False     0   gemamellonneerd          
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Maaskalksteen   5barok   plint   False     0              
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Vulkanische tufsteen   3gotisch   ondermuur (zeldzaam)   False     0              
Tongeren kerk Tongeren, Sint-Catharinakerk Maaskalksteen   3gotisch   ondermuur (zelden), grafstenen   False     -1     gelamineerd       schuine gelaagdheden en bioreceptiviteit op liggende en staande grafstenen
Tongeren   Tongeren, Sint-Catharinakerk Maaskeien   3gotisch   ondermuur (zeldzaam)   False     0   enkel aderkwarts          
Tongeren funerair Tongeren, Sint-Catharinakerk Maaskalksteen   3gotisch   liggende en staande grafstenen   False 2 - opmerkelijk   -1     schuine gelaagdheden     bioreceptiviteit  
Tongeren   Tongeren, Sint-Lutgardiskerk Maastrichtersteen   92modernistisch   overal   True   bleekgrijsgeel 0 slierten van fijne echiniden en verspreide grote echinidenschalen fijnkorrelig, zeer homogeen, witachtige korrels met gelijkmatige porositeitsverdeling     39x23 constant geen schade op hoeken, enkel graffitti gebouwd 1952-54, vermoedelijk Roosburgblok (foto's)
Tongeren   Tongeren, Sint-Lutgardiskerk Petit Granit   92modernistisch   ondermuur   False     0 grofbioklastisch met grote productiden en spirifers (foto)       38x20x20 grofgebikt   lijkt Tournai facies
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving silex   1romeins   buitenmuur fundering   False     0             afgedekt met als baksteen gebruikte dakpannen [foto]
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Kalktuf   1romeins   buitenmuur   False     0              
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Romeinse zandsteen   1romeins   buitenmuur   False   roodbruin 0   poreus middelmatig tot grofkorrelig     romeins sterk verwerend  
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Bolderiaan zandsteen   1romeins   buitenmuur, toren   False   bleek 0   grofkorrelig of kwartsietisch circulaire holtes (wortelgangen?)       restauratie met petit granit en donkergrijze kwartsiet blokken
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Devoonkalksteen   1romeins   buitenmuur   False   bruin-beige 0   breccie-achtig limoniethoudend (laterietachtig)          
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving silex   1romeins   toren   True     0             restauratie met petit granit en donkergrijze kwartsiet blokken
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Romeinse zandsteen   1romeins   toren   False   geel-, rood- tot mosterdbruin 0   fijnkorrelig tot middelmatig schuine gelaagdheid   [monster] sterk verwerend restauratie met petit granit en donkergrijze kwartsiet blokken
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Kalktuf   1romeins   toren (zeer veel)   False     -1           [foto]  
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving silex   2romaans   monasterium   False     0              
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Kalktuf   2romaans   monasterium   False     0              
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Bolderiaan zandsteen   2romaans   monasterium   False   bleek 0     met holtes        
Tongeren   Tongeren, Vrijthof opgraving Romeinse zandsteen   2romaans   monasterium   False   diverse tinten bruin 0   fijn tot middelmatig     romeins sterk verwerend  
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Bisschopshuis Brusseliaanse steen   4renaissance   ondermuur ramen lijsten   False     0     lange laminaties   40x12 grof afgeschilferd bouwjaar 1547
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Bisschopshuis Ledesteen Lede putjes 4renaissance   ramen   False   bruinig 0     lijkt op Brusseliaanse steen met grote witte bioturbaties   groot formaat, deels kops    
Westerlo   Tongerlo, abdij O.L.Vrouwkerk Zwart marmer Mazy 75eclectisch   2 ambones voor koor   False 0 - zelden tot eenmalig   0             paviljoen Katholiek Leven, Wereldtentoonstelling1935 versierd met neobyzantijnse mozaïeken; vermoedelijk Mazy (massief); voetstuk Gobertange, geel door lijnzaadolie; tegels blauwzwart niet gelamineerd
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij O.L.Vrouwkerk Gobertangesteen   71neogotisch   voorgevel   True     0         hoogte 8 of 15 cm (dus klein en smal, lijk bakstee    
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij O.L.Vrouwkerk Ledesteen Lede putjes 71neogotisch   voorgevel 1/3 ts Gobertange   False   wat groenig bleekgrijs 0 turritella schelgeesten, kleine schelpfragmenten en opgeloste schalen fijnkorrelig, zeer fijn glauconiethoudend, met matgrijze grove kwarts   met putjes hoogte 15 liesegangringen, in goede staat  
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Poortgebouw Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   ondermuur, aanzt bogen   True   donkerbruin, mangaan zwartbrui 0 grote wormgangen variabel: matig-grof tot zeer grof met limonietholtes (Mn-zwartbruine steen met metallische glans) zelden foresetsmet limonietische kleidrape laminaties met grote lensvormige deels holle limonietkern groot formaat 90x35x35 meelzak tot uitgehold maar nog stevig  
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Poortgebouw Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   speklagen ringmuur bovenboog   False   roestbruin 0   fijnkorreliger     h 25   bouwjaar 1479
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Poortgebouw Brusseliaanse steen   3gotisch   speklagen ringmuur binnenmuur   False     0              
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Poortgebouw Ledesteen Lede putjes 3gotisch   in speklagen, portaal   False   iets grijzer dan Brusseliaanse 0 serpula schelpfragmentjes matte kwartskorrels     groter dan Brusseliaanse    
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Poortgebouw Leisteen   3gotisch   stelwig   False   paars 0              
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Prelaatskwartier Gobertangesteen   5barok   voorgevel   True   cremewit 0         tot 80x15 frisse staat bouwjaar 1682
Westerlo utiliteitsgebouw Tongerlo, abdij Prelaatskwartier Petit Granit   5barok   raamlijsten   False     0              
Westerlo burg gebouw Tongerlo, abdij Tiendschuur Avendersteen   3gotisch   Madonnabeeld   False     0           wit geschilderd  
Westerlo burg gebouw Tongerlo, abdij Tiendschuur Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   portaal   False   roodachtig bruin 0   middelmatig homogeen     zeer groot 70x45x35 ook kops wat afgespleten 1618
Bree kerk Tongerlo, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   3gotisch   ondertoren, tussen maaskeien   False   bleek 0 (Michelinia favosa kolonies in petit granit vervangsteen) micrietische wackestone met calcietaders; in de toren vaak regelmatig gelamineerd; ook stenen vol fosfatische lenzen; plinten meer stromatolietisch   2 kwart delen van oude molensteen in gebroken en dooraderde micrietische wackestone, ingemetst tussen Sibbe steen restauratie petit granit; blokken tot 80x40 cm   18░ eeuwse grafkruisen in grofbioklastische koraalkalksteen met grijzer patina
Bree kerk Tongerlo, Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen   3gotisch   schip, toren boven   True     0 zowel serpuliden als echiniden (ook complete Hemipneustus)     restauratie in Sibbe steen in 2 fasen, duidelijk te zien rond zij-ingang: 1) bleekgrijze steen met serpuliden slierten en banken, ook veel oesters; 2) dof donkergele steen met weinig verspreide serpuliden      
Bree kerk Tongerlo, Sint-Pieterskerk Maaskeien   3gotisch   koor onderaan   False     0   vrij veel roze kwarts en mooie aderformaties; ook Burnotconglomeraat; veel kwartsofylladen met pyrietholtes; ook verkiezelde kalksteen     10-20 cm tot 1 m│ hoeksteen    
Bree kerk Tongerlo, Sint-Pieterskerk IJzeroer   3gotisch   zeldzaam tussen maaskeien   False   donker roestbruin 0   minder ijzer, meer zand dan steen uit Demervallei (die veel donkerder is)     afgerond dieperliggend  
Bree kerk Tongerlo, Sint-Pieterskerk Berggrind-ijzerzandsteen   3gotisch   tussen maaskeien   False   roodbruin 0   middelmatig korrelig, zacht       zacht inspringend  
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme Calcaire d'Alvaux   3gotisch   patchwork in muren   False   lichtgrijs 0   fijnkorrelige kleiige wackestone vaag flaserig   wat afgeplat wat onregelmatig afschilferend: ongelijk oppervlak afkomstig uit middelste lid van Alvaux van Bois-de-Bordeaux fm van Givetiaan-ouderdom (vallée de l'Orneau),
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, château-ferme Dolomie de l'Orneau   3gotisch   muren en lijsten   True   grijs, lichtgrijs, soms donkergrijs en meer schieferig 0 regelmatig met uitgeprepareerde witte bijna structuurloze crinoiden van wisselende grootte, soms in laagjes suikerige textuur door gerekristalliseerd dolomiet, fijn tot soms grof pokdalig meestal structuurloze accumuatie, soms fijne laminaties, zelden gekruist of met moadcast basis geodes met heldere prismatische kwartskristallen, soms heldere carbonaten; zelden fijne witte uitstekende steile kwartsadertjes meestal 30x17 40x17 25x22 licht afgerond; portaal 50x40x25 gladgeschaafd maar geen fijne bewerking, resistent oudste muren in patchwork; bij renovatie en latere heropbouw gaat dolomiet bijna exclusief gebruikt worden (bijv renaissance kasteel)
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme calcaire rougâtre de Mazy   3gotisch   patchwork in muren   False   bleek roosachtig grijs tot roze 0 dikwijls fossielhoudend: fragmenten van brachiopoden en crinoiden onzuivere, kleihoudende kalksteen lijkt soms intraklastische kalksteen (met ingebedde kalkintraklasten) meestal subnodulair, zelden knollenkalk als diagenetische structuur 20x16 25x10 geen vast formaat kleiige onzuiverheden uitgeprepareerd afkomstig uit bovenste lid van Mazy van Bois-de-Bordeaux fm van Givetiaan-ouderdom (vallée de l'Orneau), niet te verwarren met zwarte marmer van Mazy van Frasniaan-ouderdom
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme grès bigarrés de Mautiennes   3gotisch   patchwork in muren   False   donkerbruinrood 0   fijnkorrelig kwartsrijk meestal flaserig gestraticuleerd en met loadcaststructuren; ook regelmatig fijngestratifieerd, zelden massief   tot 60x12 geen vast formaat ontkalkt met opgeloste kalkschaaltjes afkomstig uit onderste lid van Mautiennes van Bois-de-Bordeaux fm van Givetiaan-ouderdom (vallée de l'Orneau), gelijkend op grauwacke van Rouillon (Rivière fm van noordrand bekken van Dinant)
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme Kwartsiet van Tienen   4renaissance   lomperik   False   grijswit met rosbruin tot bruinrood patina 0   medium korrelig kwartszuiver     zeer groot formaat    
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme Maaskalksteen   4renaissance   ingangspoort boerderij   False   grijs patina 0 fossielrijk, vnl brachiopoden en koraalbanden (Phacellophyllum)            
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme calcaire rougâtre de Mazy   3gotisch   patchwork onderaan in muren   False   bleekbeigegrijs tot kakigeel 0   kalkschiefer kleurovergang en faciesovergang naar roze kalksteen opgeloste (ingekeepte) steile calcietaders 40x11 afgeplat vrij compact (weinig schieferige splijting) variant van bovenste lid van Mazy van Bois-de-Bordeaux fm van Givetiaan-ouderdom (vallée de l'Orneau)
Sombreffe   Tongrinne, château-ferme grès bigarrés de Mautiennes   3gotisch   patchwork in muren   False   paarsroos tot paarsgrijs 0   siltsteen sterk gebioturbeerd       variant van onderste lid van Mautiennes van Bois-de-Bordeaux fm van Givetiaan-ouderdom (vallée de l'Orneau)
Sombreffe   Tongrinne, maison grès bigarrés de Mautiennes   6classicistisch/rococo   bas-façade gauche   False   rood met geelgroene schijn 0   homogene ontkalkte siltsteen lijkt soms gebioturbeerd   45x15 40x15 38x12 regelmatig licht afgerond met kleine schelpgeesten cf Tongrinne château-ferme
Sombreffe   Tongrinne, maison calcaire rougâtre de Mazy   6classicistisch/rococo   bas-façade gauche tussen Mautiennes   False   bleekroze kalkklasten ingebed in dieproze kleiige matric 0 met bioklastengruis   knolvormige kalksteen door opstapeling van kalkintraklasten in ijzerrijke kalkschiefer   zoals Mautiennes   cf Tongrinne château-ferme
Sombreffe burg gebouw Tongrinne, maison Dolomie de l'Orneau   6classicistisch/rococo   bas-façade droite   True   grijs 0         grote blokken tot 65x35    
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, maison devant Moulin Michel Dolomie de l'Orneau   10vernaculair   bovenmuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0 soms grof crinoide met samenhangende stengelleden   soms geband        
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, maison devant Moulin Michel Calcaire d'Alvaux   10vernaculair   in ondermuur   False 1 - beperkter bleekgeelgrijs 0         20x14 tot bijna vierkant schieferige voegen tot bolvormige verwering  
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, maison devant Moulin Michel calcaire rougâtre de Mazy   10vernaculair   ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lila 0   wisselend kalkgehalte (hoe kalkiger hoe witter, hoe kleiiger hoe roder) soms nodulair, schieferig in de kleirijker passages soms oranje-geelverkleuringsfront (van boven naar onder) ca 25x16 tot 40x22 grof schilferig oppervlak maar toch resistent  
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, maison devant Moulin Michel grès bigarrés de Mautiennes   10vernaculair   bovendeel bovenmuur   False 2 - opmerkelijk donkerrood tot bruinrood, soms bigarré de vert gris à jaune 0     bigarré selon bioturbations par des fouisseurs; parfois finement laminé en foreset   lang en plat 35x14    
Sombreffe landel burg geb Tongrinne, maison devant Moulin Michel Maaskalksteen   10vernaculair   in ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0              
Torhout kerk Torhout, kerk Veldsteen       dominant toren   False     0              
Torhout kapel Torhout, vredeskapel id 87590 Veldsteen     1943 enkele stenen tussen andere groene   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, calvaire Gobertangesteen       grote blokken basis calvarie   True     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, calvaire Brusseliaan ijzerzandsteen       enkele grote blokken basis calvarie   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Gobertangesteen   2romaans   binnenwerk, toren, muren, trappen in toren   True     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Kwartsiet van Tienen   2romaans   verschillende in noordgevel   False   wit 0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Brusseliaan ijzerzandsteen   2romaans   verschillende stenen in gevel en toren   False   roestbruin 0              
Beauvechain kerkbinnen Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Gobertangesteen       tegels vloer kerk afgewisseld met zwarte marmer   False     0              
Beauvechain kerkbinnen Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Zwart marmer       tegels vloer kerk afgewisseld met gobertange, wijwatervat   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Petit Granit       hoedjes op hekpeilers, deurlijst   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Brusseliaan ijzerzandsteen       kapiteel basis in kerk ?   False   roestbruin 0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Petit Granit       doopvont   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Rode marmer       stuk in tafel voor doopvont   False     0              
Beauvechain straatsteen Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   sentier en escalier   False 4 - in deel volledig grijsblauw 0         rechthoekige kassei met glad oppervlak    
Beauvechain straatsteen Tourinnes-la-Grosse, église Saint-Martin Gobertangesteen   10vernaculair   sentier en escalier bordure   False 4 - in deel volledig grijsblauw 0         rechthoekige kassei met glad oppervlak    
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, ferme Au Bon Vignet Brusseliaan ijzerzandsteen       raamlijsten, deurlijsten   False   roestbruin 0              
Beauvechain straatsteen Tourinnes-la-Grosse, ferme Au Bon Vignet Gobertangesteen       vloertegels koer binnenplaats   False   roestbruin 0              
Beauvechain beeld Tourinnes-la-Grosse, gedenkteken voor kerk Gobertangesteen       gedenkteken   True     0              
Beauvechain beeld Tourinnes-la-Grosse, gedenkteken voor kerk Brusseliaan ijzerzandsteen       sokkel   False     0              
Beauvechain   Tourinnes-la-Grosse, waterpomp op dorpsplein Petit Granit       volledig   True     0              
Tournai burg gebouw Tournai, beffroi Doornikse kalksteen   3gotisch       True     0              
Tournai kerk Tournai, Cathédrale Notre-Dame Doornikse kalksteen   2romaans       True     0              
Tournai straatsteen Tournai, Cathédrale Notre-Dame Emsiaankwartsiet       kasseien naast de kathedraal   False   roest en grijs 0         10 x 10   ?? Niet zeker
Tournai beeld Tournai, Cathédrale Notre-Dame Avendersteen   3gotisch   beelden in westportaal   False     0         dubbele laag van 2 tot 1 m    
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame Zwart marmer Noir de Tournai 2romaans   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Tournai kerk Tournai, Cathédrale Notre-Dame Doornikse kalksteen   3gotisch   koor   True 6 - volledig gebouw   0         maatstenen    
Tournai kerk Tournai, Cathédrale Notre-Dame Doornikse kalksteen   8restauratie   schip portalen   False 2 - opmerkelijk afgetekend donkergrijs 0 talrijke stenen met diverse fossielen (koralen, brachiopoden)   talrijke andere stenen met 'ogen' (afgeplatte donkere bioturbaties met blekere rand)   58x25x20 diverse maten (geen 2 gelijk)    
Tournai kerk Tournai, Cathédrale Notre-Dame calcaire tournaisien   71neogotisch   hoekstenen   False 1 - beperkter lichtblauw gezandstraald patina 0 slierten crinoidenfragmenten   talrijke grote geoden   60x28x80   vermoedelijk vroegere restauratiesteen
Tournai kerk Tournai, Cathédrale Notre-Dame Petit Granit   71neogotisch   zuiltjes portalen, ook langs transept   False 1 - beperkter lichtgrijs 0         redelijk ruw gesculptuurd op grove crinoiden   eind 19de eeuwse restauratie van elementen in Doornikse steen
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame calcaire tournaisien   71neogotisch   plaveien   False 1 - beperkter blauwig grijs 0   harde fijnsiltige organische koolstofhoudende packstone met fijne gerolde bioklasten     28x27   verwijderd uit zijbeuken bij restauratie Monument
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame Zwart marmer Mazy? 71neogotisch   plaveien in romaanse kerk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk matzwart 0   zeer fijnkorrelig en massieve textuur afwezigheid van fijne laminatie soms brede maar rechte calcietaders 28x28 met schelpachtige breuk hoekig brekend, randen verbrokkelend  
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame Rode marmer Rance 71neogotisch   4 voudige zuilenrijen binnenkant westportaal   False 2 - opmerkelijk   0              
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame marmer breccie 71neogotisch   westportaal binnen, platen tegen zuidwand   False 0 - zelden tot eenmalig   0   fragmenten van bleke kalksteen in bleke matrix fragmenten van cm tot dm schaal        
Tournai kerkbinnen Tournai, Cathédrale Notre-Dame Marquise   3gotisch   transept nord, frise bordant les carreaux au pied de la tour Brunin   False 0 - zelden tot eenmalig   0         dalles rectangulaires 29x49   SPW Archéologie 27 (2012) Brulet (éd.) Les structures archéologiques
Tournai   Tournai, église Saint-Jacques Doornikse kalksteen           True     0              
Tournai beeld Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Avendersteen Lézennes 5barok 1640 2 grote bas-reliefs op binnenkoer   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   homogeen wit zonder glauconietspikkels         monster KIKIRPA
Tournai stadorpsdeel Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Doornikse kalksteen   5barok 1731 ondermuur lijsten ramen enz   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0           fijnschilferend in natte plekken  
Tournai binnen Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Grijs marmer Bleu belge 70neoclassicistisch   staatsietrap wandbekleding   False 2 - opmerkelijk zwart met witte aders 0       tektonische calceitaders      
Tournai binnen Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Grijs marmer Ste Anne petit mélange 70neoclassicistisch   hulptrappen   False 1 - beperkter donkergrijs 0     lagen met gerolde koraaltjes weinig en kleine witte vlakjes laagvormig voorkomend traptreden    
Tournai binnen Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Grijs marmer genre Bleu belge 70neoclassicistisch   staatsietrap bekleding zuilen   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met fijne witte aders 0       met draderige en dunnere calcietaders      
Tournai binnen Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) marbre du Boulonnais Loupinnes 70neoclassicistisch   hal onder staatsietrap, vloertegels   False 1 - beperkter lichtbeige met fijne tekening 0              
Tournai binnen Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) marbre du Boulonnais Notre-Dame Sauvage 70neoclassicistisch   staatsietrap, traptreden   False 2 - opmerkelijk beige met bleke vlekken 0     gelaagd met grote calcietgevulde holtes in stromatolietische afzetting      
Tournai kerk Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Doornikse kalksteen   3gotisch 1601 église des Jésuites   True 6 - volledig gebouw grijs 0             arch. Henri Hoeimaker
Tournai kerk Tournai, séminaire (ancien Collège des Jésuites) Doornikse kalksteen   4renaissance 1601 église des Jésuites portail   False 4 - in deel volledig grijs 0             arch. Henri Hoeimaker
Tournai kerk Tournai, St.-Piat Doornikse kalksteen   2romaans XII overal   True 6 - volledig gebouw   0              
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Doornikse kalksteen   3gotisch XIII vierkanten zuilen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0         grote maatsteen 85x32x60 met randslag zoutuitbloeiing onderaan  
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Zwart marmer       vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0   homogeen   soms en echelon calcietader 32x32 cm verblekend door alkalis  
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Doornikse kalksteen   2romaans XII binnenmuren   True 4 - in deel volledig grijs 0         ruwbehouwen en ongelijk van afmeting 45x15x24 33x20x24    
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Zwart marmer petit granit du Bocq     tegels rand koor   False 1 - beperkter donkergrijs 0 tot 10 cm grote solitaire koralen            
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Wit marmer Carrara     tegels koor afw met zwart   False 1 - beperkter wit met grijze lijnen 0              
Tournai funerair Tournai, St.-Piat Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo 1730 iinlegwerk grafplaten in vloer en zijkapel   False 2 - opmerkelijk wit 0   soms gelijkend op albast          
Tournai kerkbinnen Tournai, St.-Piat Rode marmer Rance 6classicistisch/rococo   doopvont en zuilen zijportaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             doopvont op voet in grijze marmer met brede witte aders en witte calcietkernen in de vorm van 'amandes' (brachiopoden)
Tremelo burg gebouw Tremelo, gemeentehuis Gobertangesteen       plint   False     0              
Tremelo burg gebouw Tremelo, gemeentehuis Ledesteen       tussen gobertange   False     0              
Tremelo kerk Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk Petit Granit   6classicistisch 1781 raamlijst   False     0              
Tremelo kerk Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk Gobertangesteen   6classicistisch 1781 hoekketting, plint, raamlijst, deurlijst   False     0              
Tremelo kerk Tremelo, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1781 kleine sokkel onderaan   False     0             recyclage van 3 kapellen Veldonk, Kruis, Ninde
Tubize kerk Tubize, Sainte Gertrude Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 3gotisch XVI parementsteen   True 6 - volledig gebouw groengrijs tot groenbruingrijs 0       bruine diaklaasvlakken moellons van wisselende vorm en grootte    
Tubize kerk Tubize, Sainte Gertrude Petit Granit   3gotisch XVI portaal ondermuur hoekstenen, verspreid in muur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0         maatsteen    
Turnhout burg gebouw Turnhout, Begijnhof 59-62 Savonnières   8restauratie   lijsten   False 2 - opmerkelijk   0     gekruiste gelaagdheid       oorspronkelijk late barok
Turnhout burg gebouw Turnhout, Begijnhof 59-62 Petit Granit   8restauratie   sokkel   False 1 - beperkter   0             oorspronkelijk late barok
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Petit Granit petit granit du Bocq 10vernaculair XVII rijen van grotere kasseien   False 2 - opmerkelijk grijsblauw 0 soms grote crinoiden     soms rechte calcietaders     complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Porfier   10vernaculair   soms als grotere kassei, soms als fragment   False 0 - zelden tot eenmalig   0   grote bijna ronde bleke kristallen (soms afwijkend facies)         complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Famenniaanzandsteen   10vernaculair   rijen van kleinere kasseien   False 1 - beperkter bruingrijs 0             complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Maaskeien aderkwarts 10vernaculair XVII onregelmatige kasseien, zowel groot als klein   False 2 - opmerkelijk wit 0   onregelmatig kristallijne interne textuur met zeer ongelijke splijtvlakken (met holtes, grijze tot groene vlekken)     meer hoekig   complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en lokaal gevonden (bijv maaskeien) stenen; ook een gebroken metalen deksel als kassei gebruikt
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Maaskeien aderkwartsiet 10vernaculair XVII onregelmatige kasseien, zowel groot als klein   False 1 - beperkter (bleek)grijs met wit 0         meer afgerond   complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en lokaal gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   enkele verspreide kasseien   False 0 - zelden tot eenmalig zeer bleek met rode verkleuring 0   matig-fijnkorrelig en glad van oppervlak     afgerond, eerder vierkantig   complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout straatsteen Turnhout, Begijnhof 59-62 Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair   enkele kasseien   False 0 - zelden tot eenmalig bleekrood 0             complexe opbouw van gezochte (bijv petit granit) en gevonden (bijv maaskeien) stenen
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Begijnhof poortgebouw Brusseliaanse steen   5barok 1700 volledige gevel   False 6 - volledig gebouw   0   fijnkorrelig, dicht gecementeerd       fijn schilferig (versmolten uitzicht) tot meelzak tot verzand  
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Begijnhof poortgebouw Ledesteen   5barok 1700 raamdorpels   False 1 - beperkter   0 opgeloste turritella's (schroeven) matig-fijn met zandtextuur regelmatig maar sterk poreus     wat afgerond maar overigens in goede staat  
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Begijnhof poortgebouw Petit Granit   5barok 1700 portaal   False 1 - beperkter   0           wat aangetast en met herstelmortel opgevuld  
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Begijnhof poortgebouw Euville   8restauratie   plint   False 1 - beperkter   0   grof       vuil  
Turnhout kerk Turnhout, H. Hartkerk Petit Granit   71neogotisch 1903 sokkel portaal   False 1 - beperkter   0             arch PJ en J Taeymans
Turnhout kerk Turnhout, H. Hartkerk Euville grof 71neogotisch 1903 plintlijsten   False 1 - beperkter   0           ruw en vervuild oppervlak arch PJ en J Taeymans
Turnhout kerk Turnhout, H. Hartkerk Euville fijn 71neogotisch 1903 portaal   False 2 - opmerkelijk   0           in fijne plaquetten afschiferend en deels opgevuld arch PJ en J Taeymans
Turnhout kerk Turnhout, H. Kruiskerk (Begijnhofkerk) Petit Granit petit granit du Bocq 5barok 1665 portaal   False 2 - opmerkelijk   0 lokaal opstapeling van Siphonophyllum koralen ('scampi's')            
Turnhout straatsteen Turnhout, H. Kruiskerk (Begijnhofkerk) Brusseliaanse steen   10vernaculair 1665 toegangsweg naar kerkportaal: een aantal rijen   False 1 - beperkter beigegrijs 0         kinderkopje (sterk afgerond)    
Turnhout straatsteen Turnhout, H. Kruiskerk (Begijnhofkerk) Devoonzandsteen?   10vernaculair 1665 toegangsweg naar kerkportaal: een aantal rijen   False 1 - beperkter grijs 0   korrelige textuur (ruw oppervlak) schuine gelaagdheid       korrelige textuur wijst op minder cement, minder diagenese
Turnhout funerair Turnhout, H. Kruiskerk (Begijnhofkerk) Petit Granit   10vernaculair 1717 enkele tegen zijmuur begijnhofkerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Turnhout burg gebouw Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Petit Granit   70neoclassicistisch 1889 omlijstingen   False 2 - opmerkelijk   0         massieve stijl   Begijnenstraat 28; ID 11860, aanleg XVI-XVII
Turnhout burg gebouw Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Savonnières Morley 70neoclassicistisch 1889 speklagen   False 2 - opmerkelijk   0 geesten van grote ronde completedunschalige schelpen holle ooieden en schelpengruis     groot 82x20 fijne barsten zoals in cement Begijnenstraat 28; ID 11860, aanleg XVI-XVII, oorspronkelijk inheemse witsteen (in andere maten, gevel herbouwd)
Turnhout straatsteen Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Andenne zandsteen   70neoclassicistisch 1889 kassei op koer   False 2 - opmerkelijk vuilgrijs maar oorspronkelijk bleker 0         vierkant 12x12 maar ook kleiner 10x10 en groter   Begijnenstraat 28; ID 11860
Turnhout straatsteen Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Brusseliaanse steen   70neoclassicistisch 1889 kassei op koer (zeldzaam)   False 0 - zelden tot eenmalig roomkleurig 0     witgerande bioturbatie in sigaarvorm   kinderkop   Begijnenstraat 28; ID 11860
Turnhout straatsteen Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Petit Granit   70neoclassicistisch 1889 kassei op koer (zeldzaam)   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Begijnenstraat 28; ID 11860
Turnhout straatsteen Turnhout, Hotel Taxandria, Huys metten Thoren Devoonzandsteen?   70neoclassicistisch 1889 kassei op koer (zeldzaam)   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Begijnenstraat 28; ID 11860
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Instituut Heilig Graf, Patersstraat 28 Savonnières   74neorenaissance 1898 speklagen   False 1 - beperkter   0     gekruiste gelaagdheid       arch PJ Taeymans
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Instituut Heilig Graf, Patersstraat 28 Euville   74neorenaissance 1898 portalen, plint, raamkozijnen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsverweerd 0           uitgebrokkeld op kruising raamkozijnen arch PJ Taeymans
Turnhout burg gebouw Turnhout, kasteel aan de Warande Petit Granit   5barok 1686 portaal   False 2 - opmerkelijk   0              
Turnhout burg gebouw Turnhout, kasteel aan de Warande Savonnières Brauvilliers type 8restauratie 1921 speklagen   False 2 - opmerkelijk   0         dun (formaat brusseliaan)   arch PJ Taeymans
Turnhout straatsteen Turnhout, kasteel aan de Warande Famenniaanzandsteen   8restauratie   kasseien ophaalbrug   False 1 - beperkter   0              
Turnhout burg gebouw Turnhout, kasteel aan de Warande Franse steen Massangis type 8restauratie   sluit- en hoekstenen waterkering   False 1 - beperkter wit 0 soms grote crinoiden grof bioklastisch weinig matrix, grote poriën   groot    
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Nationale Bank van België, Merodelei 13 Petit Granit   75eclectisch 1903 hoge sokkel   False 2 - opmerkelijk   0             ID 11920, arch L. De Rycker
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, Nationale Bank van België, Merodelei 13 Savonnières   75eclectisch 1903 speklagen   False 2 - opmerkelijk   0     kriskras gelaagd     grote maten ID 11920, arch L. De Rycker
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, posterijen, Grote Markt 39 Petit Granit   74neorenaissance 1899 plint, hoekstenen, constructieve elementen   False 1 - beperkter   0             ID 12027, ontwerper F. Tondeur, eclectisch; leegstand
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, posterijen, Grote Markt 39 Gobertangesteen   74neorenaissance 1899 voorgevel parementsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           in goede staat ID 12027, ontwerper F. Tondeur, eclectisch
Turnhout kerkbinnen Turnhout, St.-Pieterskerk Maaskalksteen marbre de Namur 10vernaculair 1775 tegels donkergrijs en beige-grijs   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         30x30    
Turnhout funerair Turnhout, St.-Pieterskerk Petit Granit   10vernaculair 1704 grafplaten in vloer   False 2 - opmerkelijk   0             ook 1707 1744 1763 ....
Turnhout funerair Turnhout, St.-Pieterskerk Wit marmer   10vernaculair 1704 grafplaten in vloer, witversiering op blauwsteen   False 1 - beperkter   0             ook 1707 1744 1763 ....
Turnhout beeld Turnhout, St.-Pieterskerk Wit marmer   11traditioneel 1933 paaskandelaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Alfons Peeters
Turnhout kerkbinnen Turnhout, St.-Pieterskerk Grijs marmer Gris des Ardennes 11traditioneel 1969 dienstaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch J. Stynen, 6000 kg (portiekaltarenhoogkoor en beide transepten zijn imitatie)
Turnhout beeld Turnhout, St.-Pieterskerk Grijs marmer Ste Anne 11traditioneel   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Turnhout kerk Turnhout, St.-Pieterskerk Petit Granit   6classicistisch 1775 portaal   False 1 - beperkter   0              
Turnhout kerk Turnhout, St.-Pieterskerk Franse steen Reffroy - St.-Joire 8restauratie   plintlijst   False 1 - beperkter   0   grof met macroporiën (putjes en vuil)         oude restauratie
Turnhout kerk Turnhout, St.-Pieterskerk Ledesteen   3gotisch 1484 plintlijst koor   False 1 - beperkter   0     liesegang ring       nog maar weinig oorspronkelijk materiaal
Turnhout kerk Turnhout, St.-Pieterskerk Brusseliaanse steen   3gotisch 1484 speklagen westgevels, hoekstenen toren, transept, koor   False 2 - opmerkelijk witachtig 0     fijne mergelige laminaties   klein 26x8 35x9x14    
Turnhout kerk Turnhout, St.-Pieterskerk Savonnières   8restauratie 1484 vervangsteen in speklagen westgevels, hoekstenen toren, transept, koor   False 1 - beperkter   0         vervanging vn-an Ledesteen (relatief klein formaat)    
Turnhout straatsteen Turnhout, St.-Pieterskerk Zweedse graniet - gneiss   10vernaculair   Grote Markt kasseien   False 4 - in deel volledig veel purperrrod of lichtgrijs 0   soms gefolieerd (gneiss of volcanosedimenair)     rechthoekig groot   rand met gladgezaagde porfier
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, stadhuis, Grote Markt Massangis   8restauratie   geïsoleerde stenen   False 0 - zelden tot eenmalig idem Euville 0 grote samengestelde crinoiden            
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, stadhuis, Grote Markt Euville   92modernistisch 1960 gehele gevel   True 6 - volledig gebouw   0 soms grote oesterachtige schelpen met getande rand grofkorrelig crinoidenkalksteen     38x42x36 regelmatig en hoog, ook sculpturen   arch Dumont en Patoux
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, stadhuis, Grote Markt Euville Senonville 92modernistisch 1960 in de gevel   False 6 - volledig gebouw   0   ongelijkmatige korrelgrootte, doorgaans zeer grof, met sporen van oranje matrix soms geband mtcompacte fijnkorrelige tussenschakelingen   38x42x36 regelmatig en hoog, ook sculpturen   arch Dumont en Patoux, onderscheid met gewone Euville arbitrair
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, station, Stationsstraat 1-7 Petit Granit   74neorenaissance 1896 veelvuldig in sier- en steunelementen (oa knoppen)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 12265, ontwerp De Ruddere, 'Vlaamse' neorenaissance
Turnhout utiliteitsgebouw Turnhout, station, Stationsstraat 1-7 Gobertangesteen   74neorenaissance 1896 speklagen en sierlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         groot 30x14x18 ook kops of dubbel   ID 12265, ontwerp De Ruddere