Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

S

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, herberg De Swaen Visé steen Visé-Maaskalksteen 4renaissance   zijmuur, muur binnenkoer   False   grijs 0   fijnzandig   calcietaders kalksteen onder    
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, herberg De Swaen Carboonzandsteen   4renaissance   zijmuur, muur binnenkoer   False   bruin 0   gevarieerde kleur; fijnkorrelig en schieferig; een blok in grof conglomeraat (met keien tot 10 cm)     breuksteen, tussen kalksteen, binnenkoer boven dom   idem omgevende huizen, hoe ouder hoe meer zandsteen (afgerond en bruinig, soms grof rood en fijn grijs)
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, herberg De Swaen Verkiezeld krijt vuursteeneluvium 4renaissance   binnenkoer muur   False   bruinverweerd 0         tussen zandsteen, hoekig uitgeprepareerd idem omgevende huizen, hogerop en meer naar oosten gaat vuursteeneluvium domineren ten nadele van kalksteen, soms ook grotere gekapte blokken
Voeren kerk 's Gravenvoeren, Onze-Lieve-Vrouwkapel Maastrichtersteen   8restauratie   parement, hoekstenen   False   hel bleekgeel 0              
Voeren kerk 's Gravenvoeren, Onze-Lieve-Vrouwkapel Visé steen Visé-Maaskalksteen 5barok   portaal, vloer, zijmuur onder   False   bleekblauwgrijs 0   fijnbioklastisch zijmuur onder in bleekgrijze fijnzandige kalksteen dik dooraderd sporen van bouchardering grof afsplijtend  
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, Onze-Lieve-Vrouwkapel Carboonzandsteen   4renaissance   zijmuur boerderij tegenover ingang kerk   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0   rode zeer grofkorrelige kwartsietische zandsteen en grijze fijngespleten schieferige zandsteen massief        
Voeren funerair 's Gravenvoeren, Onze-Lieve-Vrouwkapel Carboonzandsteen   4renaissance   grafkruisen   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   zeer donker micahoudend massief   primitieve grafkruisen   grafkruisen ouderdom ca 1600, lokaal bewerkt, det. Dr Jaak Nijssen
Voeren funerair 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafkruisen   False 1 - beperkter wit, grijs patina 0     witte met dikke oncolieten, grijze met brachiopoden en koralen, soms in afwisselende banken, dooraderd        
Voeren kerk 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   toren boven   False     0         grote blokken    
Voeren funerair 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Carboonzandsteen   4renaissance   grafkruisen   False   donkergrijs, bijna zwart 0   massief micahoudend       grafkruisen beschreven door Jaak Nijssen
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Carboonzandsteen   10vernaculair   zijmuur boerderij kant kerkplein   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0         afgerond    
Voeren burg gebouw 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   10vernaculair   zijmuur boerderij kant kerkplein   False 1 - beperkter bleekgrijs 0   meestal fijnkorrelig en licht verkiezeld     breuksteen    
Voeren kerk 's Gravenvoeren, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur schip   False 1 - beperkter bleekgrijs en grijs 0     laminaire bleke kalksteen, grijze kalksteen met dikke oncolieten rond vergane brachiopoden   restauratie gebouchardeerde blokken   zelfde oorsprong van materiaal als de grafkruisen
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Visé steen siliciet 1romeins   onderste band , tussen zandste   False   bleek 0     o.a. breksie, donkere lydiet met gaatjes waar opgeloste fossielen en pyriet   kleine stenen, recuperatie Romeinse villa    
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Verkiezeld krijt   1romeins   fundering   False     0              
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Romeinse zandsteen   1romeins   derde laag, 3 rijen van 30 cm   False   bruin 0   soms groengrijs of grijs, lichtbruinglanzend aan frontzijde, korrelig verschillende sets in echte gekruiste gelaagdheid   ook enkele stenen tussen kalksteenlaag    
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Maaskalksteen   8restauratie   raam, dorpel   False   bleek 0     fijn stromatolietisch vol donker lijkende sparietische of verkiezelde fenestrae       ook bleekrode F2j marmerplaat op de vloer
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Kalktuf   1romeins   bovenband   False   lichtbruin 0   van binnen soms zanderig en uitgehold, overigens zeer compact          
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Carboonzandsteen   1romeins   derde laag, zijgevel   False   donkergrijs-grijs-bruin 0   niet korrelig aanvoelend, soms zacht soms kwartsietisch meestal structuurloos zelden kwartsader romeins zachtere stenen sterk afschilferend ook enkele stenen in kalksteenlaag
Voeren kapel 's Gravenvoeren, Steenboskapel Rode marmer       marmerplaat op vloer   False 0 - zelden tot eenmalig bleekrood 0              
Tongeren   's Herenelderen, kasteelhoeve de Renesse Maastrichtersteen   4renaissance   poort spek fronton   False   geel 0 grof echinidengruis en volledige grote Hemipneustes       65x12x36 30x25x30 groot verstevigd, deels bestreken gesculpteerd fronton 1622
Tongeren   's Herenelderen, kasteelhoeve de Renesse Maaskalksteen   4renaissance   raam lomperik blazoen   False   lichtgrijs patina 0   wackestone         deels vervanging van Maastrichtersteen door Maaskalksteen in funderingsstenen
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   volledig   True     0         52x28 40x14   Sibbesteen als restauratiesteen
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk silex   3gotisch   lage ondermuur   False     0         gekapt    
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Romeinse zandsteen   3gotisch   ingang ondermuur   False     0         romeins    
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Kalktuf   3gotisch   ingang ondermuur   False     0         romeins    
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ingang ondermuur   False     0     verschillende facies: stromatolietlaminieten, bioklastisch, oncolietisch   recyclage   hergebruik in sacristie
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Petit Granit   8restauratie   ingang ondermuur   False     0         vervanging romeinse recyclage    
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Bentheimer zandsteen   8restauratie   portaal   False   rozig grijs 0   middelmatige poreuze kwartsareniet fijn gescharreerd        
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie       False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 oester, weinig serpuliden           restauratie door Building, arch Michel Janssen, Tongeren; Sibbesteen als restauratiesteen
Tongeren kerk 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   tussen oude Maastrichtersteen   False     0              
Sint-Joost-ten-Noode omheining Saint Josse, Botanique Brusseliaanse steen   75eclectisch   keermuur achterzijde (zeldzaam)   False 1 - beperkter geel 0         nodulair knolvormig afschilferend  
Sint-Joost-ten-Noode tuindecoratie Saint Josse, Botanique Petit Granit   75eclectisch   sokkels standbeelden, trappen   False 2 - opmerkelijk   0              
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Botanique Petit Granit   75eclectisch   ondermuur, portalen, lisenen, zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       soms nodulair-wolkig voorkomen      
Sint-Joost-ten-Noode omheining Saint Josse, Botanique Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 75eclectisch   keermuur achterzijde (algemeen)   False 2 - opmerkelijk grijs 0   middelmatig kwartsareniet met enkele % glauconiet en soms wel soms niet veel kalkbioklastkorrels met korte dikke gele kalkmergellenzen en met geelmergelig omrande graafgangen (typisch) glazig uitzicht door fijn kwartscement plaatvormig soms groot tot 50x15x25 overlangs splijtend; muur erg vuil petrografisch gelijkend op grotsteen (2 monsters 0007 en 0008)
Sint-Joost-ten-Noode straatsteen Saint Josse, Botanique Porfier   75eclectisch   kasseien tegen rand gebouw   False 1 - beperkter polychroom 0         21x13 eerder groot   enkel tegen gebouw, rest tuinpaden in dolomiet
Sint-Joost-ten-Noode tuindecoratie Saint Josse, Botanique Gobertangesteen   75eclectisch   tuinmuren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   -1         zeer groot 45x19 58x12 62x20 met afgeschuinde kanten   uitzonderlijk voorkomen als bewerkte steen
Sint-Joost-ten-Noode tuindecoratie Saint Josse, Botanique Grotsteen   75eclectisch   sierpanelen in tuinmuren   False 2 - opmerkelijk beigegrijs 0   middelmatig, zeer licht glauconiethoudend sporen van graafgangen doorheen de knollen   knolvormige uitsteeksels    
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Botanique Rode marmer byzantiné 8restauratie   orangerie   False 2 - opmerkelijk sterk grijs met rood 0         9x9 klein    
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Botanique Petit Granit   8restauratie   orangerie tussen rood marmer   False 1 - beperkter   0         gezoet    
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Botanique Rode marmer Rouge royal 8restauratie   inkomhal   False 1 - beperkter rood 0         9x9 klein    
Sint-Joost-ten-Noode straatsteen Saint Josse, Botanique Petit Granit   75eclectisch   overdekt portaal   False 1 - beperkter   0 soms veel grote Productiden, zeldener Michelinia koraalkolonie als witte calcietvlekken       grote platen 105x105    
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Crowne Plaza hotel Petit Granit   12post-1960   gelijkvloerse gevelsteen   False 1 - beperkter   0         strakke vlakke platen    
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Crowne Plaza hotel Petit Granit   77art deco   gevelsteen 1ste verdieping   False 2 - opmerkelijk   0         sterk gesculptuurd    
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Galileegebouw, Dexia Massangis-achtig   92modernistisch 1971 achtergevel Brialmontstr 8   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 grote (tot 5 cm) ronde kalkroodwieren, grote crinoiden grote cortoiden vaag schuin gestratifieerd   platen 10 cm dik opp verweerd, verruwd, vuil; harsachtig opp (behandeld anti-graffiti) arch Hugo Van Kuyck, 1ste vliesgevel Brussel
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Galileegebouw, Dexia Mocca crème   12post-2000 2001 platen inkom en voorgevel Galileelaan 5   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 kleine afgeronde bioklasten kleine vlekjes grijze spariet vaag gestratifieerd soms vage rosse strepen glad glanzend opp verweerd, verruwd, vuil; harsachtig opp (behandeld anti-graffiti) arch Atelier d'Art urbain
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Galileegebouw, Dexia Labradoriet larvikiet 12post-2000 2001 zuilen inkom Galileelaan 5   False 1 - beperkter   0       licht bleekgrijs verwerend nog glad glanzend   arch Atelier d'Art urbain
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Galileegebouw, Dexia marmer Vert Eucalyptus type 12post-2000 2001 vloer binnenpilasters inkom Galileelaan 5   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs 0   kristallijn lichtgevlekt met rose granaat en grote witte iriserende veldspaat   contactmetamorf granuliet     arch Atelier d'Art urbain
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Galileegebouw, Dexia Gneiss Topazio granaat-gneiss 12post-2000 2001 vloer binnenpilasters inkom Galileelaan 5   False 2 - opmerkelijk lichtgeelgrijs 0   vrij grote granaat tussen kwarts-veldspaat vuilgeel gevlekt, vaag gefolieerd blekere verkleuring langs vroegere barsten (nu dicht)     arch Atelier d'Art urbain
Sint-Joost-ten-Noode kerk Saint Josse, Gesù kerk, Koningsstraat 165 Euville Senonville 77art deco   voorgevel en portaal   False 4 - in deel volledig   0   crinoiden met bryozoa, schalen, bioklasten ongelijk van grootte tot 0.5 cm matrix poreuze oranje micriet (niet overal aanwezig)     buitenhoeken afschilferend arch Antoine Courtens
Sint-Joost-ten-Noode kerk Saint Josse, Gesù kerk, Koningsstraat 165 Petit Granit   77art deco   voorgevel onderplaat   False 1 - beperkter   0 vrij veel brachiopoden            
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Justice de Paix, rue du Méridien 29 Euville Lérouville 76neobarok   volledige gevel incl raamdorpels sierplaten   False 6 - volledig gebouw   0 met grote crinoiden (0.5 cm), plaatselijk grote dunne schelpen en algaire kalkklasten grof encriniet, enkele oranje korrels zwakhellende gelaagdheid aangegeven door verschillen in korrelgrootte tussen 0.5 mm en 2 mm   platen dwars gezaagd 120x57 vlekvormig vuil, maar in goede staat  
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Wit marmer Carrara 70neoclassicistisch 1892 tegels vestibule en tussenverdieping   False 1 - beperkter wit 0              
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Zwart marmer   70neoclassicistisch 1892 deurdorpels vestibule   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rouge royal 70neoclassicistisch 1892 muurplaten vestibule   False 2 - opmerkelijk roodachtig 0              
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer griotte 70neoclassicistisch 1892 vestibule: tegels: boord rond wit marmer   False 1 - beperkter rood met wit en grijs 0              
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Grijs marmer genre Ste Anne 75eclectisch 1892 schouw rookkamer(vooraan kant St-Josse)   False 1 - beperkter donkergrijs met lichtgrijs en wit 0     niet breccie-achtig maar delaminatie en calcietvulling volgens horizontale lagen       arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marmer Rose boréal (Espagne) 75eclectisch 1892 vrijstaande ronde zuil in rookkamer   False 0 - zelden tot eenmalig rose 0   licht metamorfe marmer donkerrood generfd (stylolietische breccieuse contacten)       arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marmer Bois Jourdan (Mayenne) 75eclectisch 1892 vrijstaande ronde zuil in rookkamer   False 0 - zelden tot eenmalig grijsroze 0 dikschalige schelpen, grote crinoiden           arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Musée Charlier Petit Granit   70neoclassicistisch 1844 portaal en raamlijsten 1ster verdieping   False 1 - beperkter grijs 0             hotel Vancutsem, geërfd door Charlier, gemeentemuseum 1925, monument 15,7,1993
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Musée Charlier Wit marmer Carrara 10vernaculair 1925 gedenkplaat voorgevel   False 1 - beperkter grijs 0             hotel Vancutsem, geërfd door Charlier, gemeentemuseum 1925, monument 15,7,1993
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rouge incarnat 70neoclassis/neorenaiss 1844 schilderijgalerij dekplaat kast   False 0 - zelden tot eenmalig wijnrood 0     breccie-achtig met grijze calcietvulling van cm-grote structuren       arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Wit marmer Carrara 70neoclassis/neorenaiss 1844 schilderijgalerij dekplaat commodes; schouwen verdieping kamers zuidkant en dekplaat commodes   False 1 - beperkter wit met grijs generfd 0             arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Royal byzantiné 75eclectisch 1892 trap   False 2 - opmerkelijk rood 0 grote witte en enkele verspreide grijze stromatoporoiden, veel witte bioklsten (vnl crinoiden) wijnrode matrix; wackestone vulling van buisvormige of lamellaire sponsen         arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rouge royal 75eclectisch 1892 trap tussenverdieping (met carrara)   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0 veel grote stromatoporen           arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marmer contactmetamorf 75eclectisch 1892 Chinese salon schouw   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruinrood met brede witte aders 0   idioblasten diagenetisch met lokaal helrode verkleuring van de matrix of donkere verkleuring langs barsten       arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marmer jaune de Siene? 75eclectisch 1892 boudoir schouw en vensterplaten   False 0 - zelden tot eenmalig geel met rode nerf 0   breccieusdoor rode styolietische voegen (niet gebroken in klasten, enkel gebarsten)         arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode beeld Saint Josse, Musée Charlier Serpentiniet Thessalie 75eclectisch 1892 boudoir bimbelots op kast   False 0 - zelden tot eenmalig groen / donkergroen 0   2 soorten serpentiniet         arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rance 70neoclassis/neorenaiss 1844 boudoir dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0 rattenstaarten, grote grijze stromatoporen           interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer byzantin 70neoclassis/neorenaiss 1844 boudoir dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrood 0             interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Grijs marmer Ste Anne 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping (boven vestibule), dekplaten commode   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit 0     zowel petit mélange als moyen mélange en grand mélange met grote niet-breccieuse kernen       interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Grijs marmer Florence 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven vestibule dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig groengrijs, lichtgrijs gevlekt 0 kleine (0,3 - 5 cm) lichtgrijze ronde stromatoporen           interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Grijs marmer genre Ste Anne 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven rookkamer, dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit 0 met grote (8 cm) gastropoden van verschillende soort; ook ronde stromatoporen grote witte sparietvlekken tussen onregelmatige bioklasten niet breccieus       interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Byzantin 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven rookkamer, dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig rood met blauwzwarte vlekken 0             interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rance 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven rookkamer, dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig wijnrood 0 veel grote stromatoporen           interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Grijs marmer Gris des Ardennes 70neoclassis/neorenaiss 1892 verdieping boven rookkamer,schouw   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met roze 0             interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer Rouge royal 70neoclassis/neorenaiss 1892 verdieping boven rookkamer, vensterplaten   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit 0 veel kleine grijze stromatoporen           interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marmer genre bleu turquin 70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven rookkamer, dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   metamorf dooraderd         interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Brèche de Waulsort   70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping slaapkamer boven schilderijengalerij, schouw en venstertabletten   False 0 - zelden tot eenmalig polychroom 0   donkerrode matrix klasten veelkleurig en van wisslende grootte, van cm- tot dm-schaal       interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier marbre du Boulonnais Napoléon 70neoclassis/neorenaiss 1892 verdieping antichambre boven concertgalerij   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeige 0   vage lichtbeige - bleekbeige structuren, sterk diagenetisch gehomogeniseerd fijne rode stylolieten       interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum; renovatie-architect V. Horta
Sint-Joost-ten-Noode beeld Saint Josse, Musée Charlier marmer jaune de Siene? 75eclectisch 1892 steunplaar bimbelot op venstertablet in Waulsort breccie   False 0 - zelden tot eenmalig donergeel 0   breccie         arch Victor Horta (vanaf 1925 gemeentelijk museum)
Sint-Joost-ten-Noode beeld Saint Josse, Musée Charlier Wit marmer Carrara 75eclectisch 1836 sculpturen door diverse kunstenaars (Charlier e.a.)   False 2 - opmerkelijk wit 0   eerder fijnkorrelig maar glinsterend kristallijn          
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Musée Charlier Rode marmer   70neoclassis/neorenaiss 1844 verdieping boven boudoir, dekplaat commode   False 0 - zelden tot eenmalig rood met groengrijze strepen en banden 0     uitzonderlijk facies van Belgisch rood marmer       interieur Vancutsem; vanaf 1925 gemeentelijk museum
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Musée Charlier Petit Granit   art nouveau 1892 ondergevel en hoeksteen achterzijde Liefdadigheidsstr 44   False 2 - opmerkelijk   0         gefrijnd    
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, Musée Charlier Gobertangesteen   art nouveau 1892 achterzijde Liefdadigheidsstr 44 blinde muur verdieping   False 4 - in deel volledig   0              
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Noordstation Petit Granit   92modernistisch   ondermuren   False 1 - beperkter   0         gefrijnde platen    
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, Noordstation Savonnières Savonnières type 92modernistisch 1950 hoofdgebouw en toren   True 6 - volledig gebouw cremegeel 0   zeer grof bioklastisch, gebande afwisseling tussen schelpengruislagen (zonder oölieten) en ooietisch-fijnbioklastische lagen; met iets meer schelpengruis dan oolieten; zowel dikwandige holle als volle oölieten fijn kriskras gelaagd in sets van 10 cm   hoogte platen 90x65 cm vuil in macroporiën; schelpengruis uitgeplukt arch Saintenoy
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Noordstation Wit marmer Arabescato 92modernistisch   vloer   False 4 - in deel volledig wit vol grijze voegen 0     metmorfe tot kataklastische textuur aangegeven door grijze foliaties, banden en insluitsels, met breuken en breccie        
Sint-Joost-ten-Noode binnen Saint Josse, Noordstation marmer Botticino 92modernistisch   binnenbekleding   False 2 - opmerkelijk creme (beige-rose) 0   vooral fijne wackestone afwisseling tussen banden met birdseyes en blekere gerolde intraklasten van ca 1 cm groot veel grote rode stylolieten      
Sint-Joost-ten-Noode kerk Saint Josse, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   75eclectisch 1891 onderbouw   False     0 grote ronde Michelinia favosa kolonies     grote witte geodes     kerk officieel St. Joost; bouwstijl neobarok (bouwjaar 1891)
Sint-Joost-ten-Noode kerk Saint Josse, Onze-Lieve-Vrouwkerk Savonnières Morley 75eclectisch 1891 voorgevel   True   bleek creme 0   hol-oolietisch schuine en zwakhellende stratificaties volgens lenzen rijk aan schelpengruis dicht gecementeerde band ca 5 cm dik vol gladde dubbel- en enkelkleppige schelpen 130x50x45 vuilgeel door behandeling; goede staat kerk officieel St. Joost; bouwstijl neobarok (bouwjaar 1891)
Sint-Joost-ten-Noode kerk Saint Josse, Onze-Lieve-Vrouwkerk Savonnières Morley dure à demi-dure 75eclectisch 1891 voorgevel plintlijst   False   bleek creme 0   volle oolieten         kerk officieel St. Joost; bouwstijl neobarok (bouwjaar 1891)
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, tour P&V, Konings 151 x Brialmont 2-4 Petit Granit   92modernistisch 1957 plint   False 1 - beperkter   0         mechanisch gefrijnd   arch Hugo Van Kuyck, 1ste vliesgevel Brussel
Sint-Joost-ten-Noode utiliteitsgebouw Saint Josse, tour P&V, Konings 151 x Brialmont 2-4 Massangis-achtig   92modernistisch 1957 sokkel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 grote (tot 5 cm) ronde kalkroodwieren, grote crinoiden grote cortoiden vaag schuin gestratifieerd   platen 10 cm dik opp verweerd, verruwd, vuil; harsachtig opp (behandeld anti-graffiti) arch Hugo Van Kuyck, 1ste vliesgevel Brussel
Sint-Joost-ten-Noode burg gebouw Saint Josse, winkelpui Koningsstraat 163 Serpentiniet   92modernistisch   voorgevel platen   False 4 - in deel volledig bleek- tot geelgroen met donkergroene vlekken 0     breedgeband vergruisde fijne aders schuin op banding     opmerkelijk facies: overwicht matrix op dronkergroene breccie, geen gecarbonateerde aders, wel banding
Tubize landel burg geb Saintes, Cense d'Herbecq Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 10vernaculair   parties de murs et soubassements parmi briques   False   vert, vert bleuâtre, brun sur diaclase 0     schistosité apparente aux bords   irrégulier aplati à triangulaire, large de 25 cm sur 10 cm de haut en moyen    
Tubize landel burg geb Saintes, Cense d'Herbecq Petit Granit   10vernaculair   portail   False     0 grande colonie de coraux         surface altérée  
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent Petit Granit   5barok   portaal hoek lijst zuil   False     0              
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent calcaire tournaisien   5barok   ondermuur   False     0 grote Spirifers, type tornacensis; ook kleine bekervormige koraalkolonies, naast crinoiden grof bioklastisch          
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent Doornikse kalksteen   5barok   in ondermuur   False   grijs, soms beige-geel 0   siltige wackestone          
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent Avendersteen   5barok   nis Christus-op-de-koude-steen   False     0           sterk verweerd, afbladderende pleister lichtgele lijsten bovenaan mogelijk ook Avendersteen in betere staat
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent Carboonzandsteen   4renaissance   afbakening keldergat   False   beige grijs 0   middelmatig; kleiig ijzerhoudend cement tussen korrels, oppervlakkig uitgeprepareerde kwartskorrels (cement opgelost)     55x22 grof afschilferend (kops) hoort niet tot Ancien couvent maar tot buurhuis langs steeg
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Ancien couvent Grandglise zandsteen   4renaissance   ondergevel en hoek zijhuis   False   groenig 0         h 30 sterk bepleisterd of gecementeerd, verweerd  
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, ancien hôtel de ville Grandglise zandsteen   6classicistisch/rococo   overdekt portaal ondermuur   False   bleek kakigrijs 0   matig-grof soms roodachtig   28x14 gebikt roetbedekking voor de muur grote gesculptuurde rozig grijze dichte, sterker gecementeerde zandsteen met halfopen roestige barsten 280x20X57 (kops), herdenking Napoleon
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, ancien hôtel de ville Petit Granit   6classicistisch/rococo   zuil raam lijst kroonlijstà   True     0 Michelinia kolonie, solitaire koraaltjes (naast crinoiden) grofkorrelig   dooraderd 40x25 ruw gefrijnd met randslag    
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, monument à nos morts glorieux Petit Granit   75eclectisch   zuil   False     0              
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, monument à nos morts glorieux Gileppezandsteen   75eclectisch   sokkel   False   grijsgroen tot pistachegroen 0   kleiig breukvlak     32x18 40x18x25 gebosseerd licht kleiige afsplijtend  
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, St.-Martin et St.-Ghislain Petit Granit   92modernistisch   portaal   False     0              
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, St.-Martin et St.-Ghislain Famenniaanzandsteen   91mijnstijl   overal   True   vnl bruin, veel grijs 0   fijnkorrelig, dicht gecementeerd, micahoudend dikwijls fijn gestratifieerd, overwegend horizontaal; bruine stenen met uitgeloogde donkerbruine mudclasts   onregelmatig 20x11 25x7 40x14   bouwjaar 1963; veel grijze stenen met donkerroestbruine vlakken
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, St.-Martin et St.-Ghislain Andenne zandsteen   91mijnstijl   enkele stenen   False   bleek asgrijs 0   grofkorrelig kwartsiet met hoekige zwarte grove korrels (steenfragmenten)          
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, St.-Martin et St.-Ghislain Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen 91mijnstijl   enkele stenen   False   paarsig 0   kwartsietisch          
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Tour de ville Grandglise zandsteen   3gotisch   muren, ook orig. Lijsten ramen   True   groengeel met lichtgroen patin 0   middelmatig tot matig grof kwartsrijk, grof poreus met (pseudo)bioturbaties, deels echt maar ook vorm door alveolaire verwering be´nvloed   40x16 40x22 53x23 78x44 105x30   veel roodverkleuringen; met randslag en schuin gefrijnd
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Tour de ville Doornikse kalksteen   3gotisch   ondermuur voorgevel   False     0 met tot cm grote uitgeprepareerde crinoiden wackestone     100x28 doorlopende open steken  
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Tour de ville calcaire tournaisien   71neogotisch   nieuwe lijsten portalen   False     0 rijk aan grote dunschalige productiden, crinoiden fenestella     calcietgeoden      
Saint-Ghislain   Saint-Ghislain, Tour de ville Petit Granit   3gotisch   zuilvoeten afgebroken kerk   False     0   grofkorrelig          
Jodoigne stadorpsdeel Saint-Remy-Geest Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   overal   True 6 - volledig gebouw   0 stenen met dubbelkleppige schelpgeesten, met grovere glauconiet en zonder eikenhout       2 bewerkingen glad en ruw fris ook kasseien en plavuizen, grafzerk, ruwbehouwen buitenmuren; veel huizen in zelfde steen
Nandrin kerk Saint-Séverin, église Saints Paul et Pierre Carboonzandsteen   2romaans   hoge deurlijsten portaal   False 0 - zelden tot eenmalig paarsbruingrijs 0   matig fijne dichtgestapelde zandsteen, micahoudend, met zwarte kolige micarijke laagvlakken     kops geplaatst 22x200x35 splijtend volgens laagvlakken, onderkant grof afgeschilferd  
Nandrin beeld Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Zwart marmer   2romaans   fonts baptismaux   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Nandrin kerkbinnen Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Petit Granit   8restauratie 1963 vloertegels   False 2 - opmerkelijk   0         gezoet 28x28   vroeger cementtegels (bewaard in doopkapel)
Nandrin kerkbinnen Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Kalktuf   2romaans   afgrenzing opening tussen koor en pastorie   False 0 - zelden tot eenmalig   0         horizontale en verticale platen    
Nandrin kerkbinnen Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen flagstone 8restauratie   afgrenzing opening tussen koor en pastorie   False 0 - zelden tot eenmalig   0         horizontale en verticale platen   mogelijk oude vervanging van kalktuf
Nandrin funerair Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1747 grafplaten   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0             ook oudere
Nandrin beeld Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Petit Granit   8restauratie 1963 2 wijwatervaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0         blokvorm met romaans-aandoende versiering   restauratie 1963 olv abbé Thunus
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen   2romaans   muren (ook muuropvulling binnen)   True 6 - volledig gebouw bruin (geel tot grijsbruin), zelden groengrijs 0   bruin gestratifieerd, grijs massief     moellons 42x16 38x18 soms grof afschilferend  
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 2romaans   in muren   False 2 - opmerkelijk geelbruin 0   gestratifieerd     40x12 platter ontkalkt  
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen flagstone 2romaans   in muren   False 1 - beperkter rood 0   plat, fijngelaagd     moellons 42x16 38x18 soms grof afschilferend  
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Petit Granit   8restauratie 1963 portaal traptreden   False 0 - zelden tot eenmalig   0 Michelinia en zeer dikke productiden           doen denken aan Givetiaan met stringocephalus
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Onder-Devoonzandsteen   2romaans   funderingslagen kant presbytère   False 2 - opmerkelijk zwartbruin 0   kwartsietisch,met zeer grove hoekige kwarts (2 mm)     ruw behouwen 38x22 50x28 afgerond, vermoedelijk ruwenatuurlijke vorm ongebruikelijk steentype; ook 2 zeer massieve mangaanglanzende mogelijk magmatische stenen (kersantiet)
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Andenne zandsteen   2romaans   kant presbytère   False 1 - beperkter asgrijs en zwartgrijs 0   grofkorrelig     plat klein formaat    
Nandrin straatsteen Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Maaskalksteen   10vernaculair   betegeld paadje kant presbytère   False 1 - beperkter grijswit patina 0             zijn stenen die normaal binnen liggen
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Onder-Devoonzandsteen   2romaans   kant presbytère   False 1 - beperkter donerbruingrijs 0   compact en (grof)korrelig dooraderd met kwarts        
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Maaskalksteen   2romaans   kant presbytère   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   stromatolietisch          
Nandrin burg gebouw Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen   8restauratie 1963 presbytère gelijkvloers   False 4 - in deel volledig bruin 0         rechthoekig    
Nandrin burg gebouw Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Petit Granit   8restauratie 1963 presbytère gelijkvloers raam- en deurlijsten   False 2 - opmerkelijk   0              
Nandrin burg gebouw Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Calcaire dinantien   6classicistisch/rococo   presbytère hoekstenen   False 1 - beperkter   0   fijnbioklastische packstone to wackestone     tot 60x42   disfunctioneel
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 8restauratie 1963 vieringtoren en hoekstenen   False 4 - in deel volledig bruin 0         rechthoekig    
Nandrin funerair Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Onder-Devoonzandsteen grès emsien 4renaissance 1633 grafkruis op kerkhof   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0         rechthoekig    
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Udelfanger zandsteen   8restauratie 1963 hoekstenen en lateien binnen en buiten   False 2 - opmerkelijk grijsbruin 0   micarijk, zonder macroporiën     42x35 grofscharreerd helklinkend maar toch al barst mogelijk restauratie van Carboonzandsteen
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Famenniaanzandsteen   8restauratie 1963 vervangstenen   False 1 - beperkter bruin 0         grofgescharreerd   mogelijk recenter
Nandrin kerkbinnen Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Calcaire dinantien   2romaans   pilasters en pilaren, voet steunberen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   diverse facies     tot 60x28 68x44    
Nandrin kerk Saint-Séverin, Saints Pierre et Paul Onder-Devoon magmatisch   2romaans   2 stenen in funderingslagen kant presbytère   False 0 - zelden tot eenmalig geelgroen roodverweerd en paarsgroen mangaanbruinverweerd 0   zeer compact fijnkristallijn     grote ruwe blokken   ongebruikelijk steentype (kersantiet)
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   bleekgrijs 0   fijne wackestone     15x12 25x12 ruwbehouwen tss grote hoekstenen    
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert silex   6classicistisch/rococo   lage ondermuur zz   False   grijs 0             recuperatie van vorige bouwfase
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert Andenne zandsteen   6classicistisch/rococo   lage ondermuur + verspreid   False   bleekgrijs soms rood liesegang 0   grof; wat kwartsietisch; bleekroodgevlekt = grit schuine gelaagdheid   30x13    
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert Blanmont-Dongelberg kwartsiet   70neoclassis/neorenaiss   traptorentje   False   bleekblauwgrijs 0   dichte kwartsiet     kasseiformaat vol rosbruine vlekken  
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   lage ondermuur   False   donkergrijs 0   fijnkorrelig   zz kwartsaderoppervlak 45x17 met bruine oppervlakken recuperatie van vorige bouwfase
Faimes kapel Saives, Chapelle Saint-Lambert Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 6classicistisch/rococo   zz in lage ondermuur   False   hooikleurig 0   matig korrelig       ruwverweerd volgens stratificaties lijkt Famenniaanzandsteen
Walhain kerk Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Petit Granit   71neogotisch   sober gebruik in portaal ramen plintlijsten   False 2 - opmerkelijk   0              
Walhain kerkbinnen Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Maaskalksteen Livien 71neogotisch   vloertegels in gehele kerk   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0         38x38 soms uitgebrokkeld  
Walhain kerkbinnen Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Wit marmer   71neogotisch   vloertegels in stroken hoogkoor   False 1 - beperkter   0         38x38 sterk verweerd met oranjeverkleurde putjes  
Walhain kerkbinnen Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Zwart marmer   71neogotisch   fonts baptismaux   False 0 - zelden tot eenmalig bijna zwart 0   met bioklasten         geen echte zwarte marmer, eerder type Denée
Walhain straatsteen Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei 71neogotisch   kerkvoorplein   False 2 - opmerkelijk vaak met paars patina 0         14x14 wisselend    
Walhain straatsteen Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Porfier   71neogotisch   kerkvoorplein afgewisseld met Blanmont kwartsiet   False 2 - opmerkelijk   0         19x13    
Walhain funerair Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Maaskalksteen   71neogotisch   grafplaten   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit of gtijs 0   wackestone, indien grijs met talrijke bioklasten          
Walhain funerair Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Petit Granit   71neogotisch   grafplaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Walhain funerair Sart-lez-Walhain, Saint-Martin Devoonkalksteen       grafplaat ouder dan de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   -1 lokaal vol pachyporakolonies   subnodulair     sterk afschilferend, vol korstmos dateert van voor de huidige kerk, onleesbaar door sterke afschilfereing
Jodoigne kapel Sart-Mélin, chapelle Saint Antoine Gobertangesteen       volledig   True     0              
Jodoigne tuindecoratie Sart-Mélin, woonhuis Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   grote stenen voor huis versiering   False     0              
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Rode marmer Rouge royal 74neorenaissance 1911 traphal en lambrisering   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis marmer Escalettes 74neorenaissance 1911 lambrisering traphal   False 2 - opmerkelijk   0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Rode marmer Rance 74neorenaissance 1911 kolommen lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk   0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Rode marmer zébré 74neorenaissance 1911 platen onder kolommen lokettenzaal   False 1 - beperkter   0   variëteit van byzantin, van onbekende herkomst         arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Grijs marmer Ste Anne 74neorenaissance 1911 platen in vloer lokettenzaal   False 1 - beperkter   0     petit mélange       arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Grijs marmer Bleu belge 74neorenaissance 1911 salle des mariages, lambrisering onder   False 2 - opmerkelijk   0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Rode marmer Byzantin 74neorenaissance 1911 salle des mariages, lambrisering boven   False 1 - beperkter bijna zwart 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis marmer Hauteville 74neorenaissance 1911 vloertegel   False 2 - opmerkelijk   0   kronkelende rode lijnen, tussen Larrys en Comblanchien in         arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Rode marmer inconnu 74neorenaissance 1911 traphal sokkel bronzen beeld   False 0 - zelden tot eenmalig oranje-rood 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Larrys   74neorenaissance 1911 wandplaten inkomhal, lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk beige 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Comblanchien   74neorenaissance 1911 trappen, wandplaten   False 2 - opmerkelijk lichte koffie met melk 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Euville   74neorenaissance 1911 parementsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Massangis   74neorenaissance 1911 1 schouwmantel   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Zwart marmer   74neorenaissance 1911 enkele schouwmantels burelen   False 1 - beperkter zwart 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis marmer Waulsort 74neorenaissance 1911 versiering in schouwmantel   False 0 - zelden tot eenmalig bontgekleurd 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek binnen Schaarbeek, gemeentehuis Petit Granit   74neorenaissance 1911 enkele schouwmantels burelen   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             arch Jules & Maurice Van Ysendijck
Schaarbeek burg gebouw Schaarbeek, rue Royale Sainte Marie 2141 Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch   parement voorgevel (vooral boven)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roos-wit 0         gebosseerd    
Schaarbeek burg gebouw Schaarbeek, rue Royale Sainte Marie 2141 Petit Granit   75eclectisch   plint lijsten deeur- en raamomlijsting (dominant op geijkvloers)   False 2 - opmerkelijk   0         brede stestijlen brede steen    
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Sainte-Marie kerk Gobertangesteen   71neogotisch   bijna alle muren   False 6 - volledig gebouw   0              
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Sainte-Marie kerk Petit Granit   71neogotisch   grote plint, portaal   False 1 - beperkter   0              
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Sainte-Marie kerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   versiersteen naast portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Sainte-Marie kerk Massangis   71neogotisch   restauratie muur   False 1 - beperkter   0              
Schaarbeek straatsteen Schaarbeek, Sainte-Marie kerk Petit Granit   71neogotisch   stoeptegels   False 4 - in deel volledig   0              
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Saints-Jean et Nicolas Petit Granit   70neoclassicistisch 1847 voorgevel ondeste geleding portaal sculpturale elementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       steken in kops geplaatste stenen zeer massief tot ca 240x70x210   arch JPJ Peeters & G. Hansotte, bienfaiteur Jean Nicolas Nevraumont (1774-1849), classé 1994
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Saints-Jean et Nicolas Gobertangesteen   70neoclassicistisch 1847 toren, oorspronkelijk ook voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch JPJ Peeters & G. Hansotte, bienfaiteur Jean Nicolas Nevraumont (1774-1849), classé 1994
Schaarbeek kerk Schaarbeek, Saints-Jean et Nicolas Massangis   8restauratie 2001 parement voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk vuil grijsgeel 0 grote crinoiden met grove bioklasten     29x13 32x13 zeer regelmatig geïmpregneerd  
Schaarbeek straatsteen Schaarbeek, Saints-Jean et Nicolas Petit Granit   70neoclassicistisch 1847 plavuizen voor hoofdingang   False 2 - opmerkelijk donker blauwgrijs 0 Michelinia cristallisé en calcite, Syringopora, brachiopodes complets, grosses crinoides     geoden 52x52 verschillende formaten schots en scheef, soms gebroken  
Brussel kerk Schaarbeek, Sint-Servaeskerk Ledesteen   18e-19e eeuw 1876 volledige kerk   False 6 - volledig gebouw gelig 0           sterk verweerd en vuil //www.orgels.irisnet.be/nl/Edifice/105/Eglise-Saint-Servais.rvb
Brussel kerk Schaarbeek, Sint-Servaeskerk Ledesteen   recent   enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek 0 nummulieten, schelpgeesten           recente restauratiesteen
Schaarbeek burg gebouw Schaarbeek, VLEKHO, Koningstraat 328 Gobertangesteen       muur muv speklagen   False 6 - volledig gebouw   0              
Schaarbeek burg gebouw Schaarbeek, VLEKHO, Koningstraat 328 Petit Granit       speklagen en afwerking   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   koor, speklagen ondermuurtoren   True   roestbruin - oranjebruin (koor 0 zelden graafgangen grof tot zeer grof en dan soms donkerbruin   veel holle limonietconcreties meestal cm-schaal 30x20 of 45x25x20 tot 10 cm uitgehold, verweerd en brokkelig soms cementvulling
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Leisteen   3gotisch   stelwiggen in toren   False   lichtgrijs 0     grofklievend        
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Bontzandsteen   71neogotisch   portaal raamlijsten   False   grijsrood 0   grof glinsterend fijngelaagd, ook schuine gelaagdheid        
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch   zijbeuken, ondermuur   False     0   redelijk grof       soms sterk verzandend, geel korstmos zelfde kwaliteit (iets minder concreties) en verweringsgraad als gothische bouwelementen, mogelijk uit zelfde groeve afkomstig
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Petit Granit   71neogotisch   deuren plint lijsten   False     0              
Diest kerk Schaffen, Sint-Hubertuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   71neogotisch   vervangstenen   False   meestal dofbruin, soms grijs 0   grof kwartsrijk wanneer grijs, fijner wanneer bruin          
Herk-de-Stad kerk Schakkebroek, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch   hoekstenen, portaal   False     0              
Hoeselt kerk Schalkhoven, Sint-Brixiuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   speklagen   False     0              
Hoeselt kerk Schalkhoven, Sint-Brixiuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False     0              
Hoeselt kerk Schalkhoven, Sint-Brixiuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     0              
Hoeselt kerk Schalkhoven, Sint-Brixiuskerk Savonnières   71neogotisch   poort, ramen   False     0   oolietisch          
Merelbeke omheining Schelderode, Kasteel Ten Dale Franse steen Chauvigny, bancs à oolithes moyens 71neogotisch 1864 muur rondom domein598   False niet te schatten geelwit -1 met korrels bestaande uit echinidenresten sterk poreuze matig-fijne tot middelmatige kalkareniet (grainstone) uit dense gemicritiseerde korrels restanten van matrixvulling, bestaande uit oranje verkleurde sterk poreuze micriet   gesculpteerd element groene biokolonisatie bron: arch Callebaut
Merelbeke kerk Schelderode, Sint-Maartenskerk Doornikse kalksteen       halve muur achteraan   False     0             onvolledige data mdc
Merelbeke kerk Schelderode, Sint-Maartenskerk Ledesteen       toren, ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Merelbeke kerk Schelderode, Sint-Maartenskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 1 - beperkter   0              
Oosterzele beeld Scheldewindeke, gedenksteen Ledesteen   10vernaculair   monument ode winning False   boven bruiner patina hardgroun 0 veel serpula, forams, grote nummulieten, bekervormige bryozoa, oesters, fosfaat bioklasten grof fossielrijk facies grote vertakte bioturbaties (25x10 cm: FOTO) dwarsdoorsnede: onregelmatige zones van verschillende cementering FOTO ca 200x45x150    
Oosterzele tuindecoratie Scheldewindeke, grote steen met hoofd Ledesteen   10vernaculair   volledige steen   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Oosterzele tuindecoratie Scheldewindeke, kerkhof, welkomsteen Ledesteen Balegemse steen 13recent vernaculair   volledige steen   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Petit Granit   71neogotisch   voorbeuk zijbeuk   True   vrij donkergrijs 0         ruwbehouwen 25x12   gebruik petit granit met bedrieglijke bedoeling! FOTO contrast Balegem - petit granit ! ; gladgezaagd in portaal
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Ledesteen   3gotisch   dwarsbeuk   True   groenbeige of rosbruin 0   zowel zandig groenig-beige met verspreide nummulieten als rosbruin met geconcentreerde nummulieten     45x18, hoek 45x30x20, koor 40x11 plat grijs op in-uitspringende delen koor: sterk uitgeplukt rond uitverweerde schelpen (sterkere verschillen in hardheid), ook meer donkerbruin; zowel steen als cementvoeg zwart blaasvormig botryoidaal afbladderend
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   ts Balegem   False     0       fijngeschilferd volgens ss 30x9    
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Veldsteen   3gotisch   zz ts Balegem   False 0 - zelden tot eenmalig   0         klein    
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   sacristie ts Balegem   False     0         herbruikt ook zwart blaasvormig afbladderend door verweringskorst niet te onderscheiden van Balegem: FOTO linksboven en midden, rechts onder = Doornikse, rechtsboven en linksonder = Balegemse
Oosterzele kerk Scheldewindeke, Sint-Christoffelkerk Ledesteen   71neogotisch   sacristie herbruikt   False   rosbruin 0         glad opp    
Wichelen kerk Schellebelle, Sint-Janskerk Brusseliaanse steen       kerk   False     0             onvolledige data mdc
Wichelen kerk Schellebelle, Sint-Janskerk Ledesteen       kerk   False     0             onvolledige data mdc
Geraardsbergen burg gebouw Schendelbeke, huis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen kerk Schendelbeke, Sint-Amandskerk Ledesteen       enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen kerk Schendelbeke, Sint-Amandskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     muren, hoekstenen, plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Geraardsbergen kerk Schendelbeke, Sint-Amandskerk Doornikse kalksteen       smalle strook enkele stenen   False     0              
Geraardsbergen kerk Schendelbeke, Sint-Amandskerk Bergsteen       smalle strook enkele stenen   False     0              
Geraardsbergen kerk Schendelbeke, Sint-Amandskerk Veldsteen       smalle strook + deel fundering + deel plint   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Schendelbeke, woonhuis dorp 5 Ieperiaanse kalksteen       deurlijst onder verflaag   False 1 - beperkter   0              
Dilbeek kerk Schepdaal, Sint-Rumolduskerk Ledesteen   71neogotisch   ondermuur hoek   False   bleekbeige, groenig-bleekgrijs 0 serpula en oesters in lagen met meer en grotere kwartskorrels middelmatig (vnl opgebouwd uit bioklasten) slecht gesorteerd met grove kwartskorrels tot fijne granule (vrij veel); in grote formaten meer kwartskorrels zelden herkenbare bioturbaties (soms gelijkend op Brusseliaan met lange graafgangen ?)   45x20 40x15 45x30 75x25 goede staat alhoewel afschilferend (groenig bleekgrijs is patina); rosbruin patina rond portaal (nochtans geen verschil in facies); soms aan 1 zijde rood: verbrand
Dilbeek kerk Schepdaal, Sint-Rumolduskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal raam   False     0              
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, basiliek arcadengebouw Massangis   8restauratie   overal   True   bleek-creme en à 0 grovere lenzen met 2 cm grote crinoiden       45x25, 40x33 gefrijnd   sterk oranje verkleuring in grovere meer macroporeuze lenzen
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, basiliek arcadengebouw Ledesteen   5barok   intern portaal met zuilen   False     0             zuilen met simpele acanthusbladeren volledig in Ledesteen
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Koepelkapel en kiosken Euville   75eclectisch   overal (ook lage kerpleinmuur)   True   bleek creme (grof: meer roest) 0 grote samengestelde crinoiden 1 mm korrelgrootte (zeer grof +2-3 mm in lage muur rond kerkplein)     40x25 (x30 Koepelkapel) vuil in poriÙn lage muur krijgt door grofheid en pokdaligheid en kleurschakering het uitzich van vulkanische bims; grote formaten: 50x50x15 in pijlers, 100x12 dekstenen)
Scherpenheuvel-Zichem klein monument Scherpenheuvel, kruisweg Petit Granit   71neogotisch   kruisweg: volledige kapelle,   False     0 grof crinoidenrijk facies            
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Gobertangesteen   5barok   ondermuur tot plintlijst   False     0     geen eikenhout facies, maar grote witte platte klasten (3x1 cm)   40x18 (1ste kwaliteit) soms afbladerend, meestal goed steeds bleker dan Ledesteen, restauratie met SavonniÞres; ook verspreide smalle stukken Gobertange hogerop tussen Ledesteen
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Duitse zandsteen   8restauratie   zuilen kaarsjeskapellen achter   False   asgrijs 0   sterk poreus, grove goed gesorteerde heldere kwarts structuurloos kleurzonering door uitloging     vervangsteen voor Ledesteen
Scherpenheuvel-Zichem kerk Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Diestiaan ijzerzandsteen   5barok   hoge muren achter zijkapellen   False   rood-roestbruin 0 veel wormgangen grof poreus   weinig limonietbanden en -kringen tot 65x32 sterk afbladerend afgeronde hoeken  
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   hoeksteen vervanging Diestiaan   False   dof roodbruin 0   glinsterende korrels         restauratie vermoedelijk zowel Diestiaan als brusseliaanse ijzerzandsteen (verschillende staat van Diestiaanstenen)
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Ledesteen   5barok   muren   True   mostertbruin patina (beschut) 0 serpula, forams 2-3 mm, veel bioturbaties met langgerekte witte randen met regelmatige dikte fijn tot middelmatig, goed verkit en weinig macroporeus     60x32 randslag of 45x15 achter   kleine steenformaten in achterbouw (deels inwerking Gobertange) en kaarsjeskapellen zijn meer groenig met zelfde korrelgrootte en structuren, maar meer fijne glauconiet; in kaarjeskapellen lijkt Ledes
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Savonnières   8restauratie   vervanging Ledesteen voor   False   bleekbeige 0   middelmatig-grof met holle ooieden, in evenwicht met bioklastengruis flaserige gekruiste gelaagdheid op verweerde oppervlakken        
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Massangis   8restauratie   massale vervanging Lede achter   False   bleek, nog geen patina 0 soms zeer grote crinoiden (2 cm doormeter)       gefrijnd    
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Euville   8restauratie   onderste plintlijst   False   wit- asgrijs -1 (met mos)            
Scherpenheuvel-Zichem   Scherpenheuvel, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Petit Granit   5barok   latei en dorpel grote achterpo   False     0 veel macrosielen (grote ronde productiden, grote langgerekte solitaire koralen   250x40        
Scherpenheuvel-Zichem omheining Scherpenheuvel, vestingmuur Ledesteen   5barok   ondermuur   False   groenachtig beige 0 nummulieten, schelpen, serpula, bioturbaties fijn-middelmatig, zeer licht glauconiethoudend, bijna geen fijne kwarts, wel zwevende grote (1-2 mm) doffe kwartskorrels   soms met opaalcement (buitenlaag dan sterker afschilferend) tot 40x15 ook kleiner dunne witte korst onderaan vol zoutuitbloeiingen (van urine?)
Scherpenheuvel-Zichem burg gebouw Scherpenheuvel, Vossekotstraat 95 Diestiaan ijzerzandsteen grauwe schollen 93regionalistisch   ondermuur hoekkettingen portaal laage tuinmuren en paaltjes   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donker roestbruin 0   zandsteen met limonietbandjes     afgeplat gelijkmatig ca 25x8   polychroom tov witgeschilderd parement, perfect onderhouden
Dendermonde burg gebouw Schoonaarde, huis Gileppezandsteen       ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Dendermonde kerk Schoonaarde, OLV van 7 Weeënkerk Ledesteen       enkele stenen afwerking   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Bilzen burg gebouw Schoonbeek, waterkasteel Zoetwaterkwartsieten Tongeriaan 10vernaculair   blokken als lomperik ingang kasteelhoeve   False 0 - zelden tot eenmalig asgrijs, ros verkleurend 0     glad gemamellonneerd oppervlak        
Bilzen burg gebouw Schoonbeek, waterkasteel Maastrichtersteen   4renaissance 1628 ondermuur hoek lijsten   False 2 - opmerkelijk strogeel 0         wisselende formaten soms bruin verkleurend (vocht)  
Bilzen burg gebouw Schoonbeek, waterkasteel Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1785 portaal ramen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   fijnbioklastisch          
Scherpenheuvel-Zichem landel burg geb Schoonderbuken, Groenhoef 54 Diestiaan ijzerzandsteen grauwe schollen 10vernaculair   zijgevel   False 4 - in deel volledig   0             foto P. Laga
Scherpenheuvel-Zichem kerk Schoonderbuken, Sint-Jozef en Sint-Antoniuskerk Diestiaan ijzerzandsteen grauwe arduin 72neoromaans 1876 plint voorgevel, achterpoort   False 2 - opmerkelijk warm bruin (rrodroestbruin) 0   vrij veel glauconiet, verspreide grove korrels (1-2 mm) van kwarts en verweerde silexfragmentjes     28x19x18 18x30x18 56x28 (afgeschaafd met cirkelzaag) soms grof afbladerend  
Scherpenheuvel-Zichem kerk Schoonderbuken, Sint-Jozef en Sint-Antoniuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   ondermuur, deel voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsbruin gevlamd, glinsteren 0   middelmatig totmatig- grof homogeen, glauconiethoudend (<20%) beginnende brede liesegangringen kleine holle limonietnesten (cm-schaal) 42x28x8 42x32x10 gladgezaagde platen fris, limoniet-oranje zaagsporen veel talrijker dan Diestiaan ijzerzandsteen
Scherpenheuvel-Zichem kerk Schoonderbuken, Sint-Jozef en Sint-Antoniuskerk Petit Granit   72neoromaans 1876 dorpels   False 1 - beperkter   0           halfopen steken  
Scherpenheuvel-Zichem kerk Schoonderbuken, Sint-Jozef en Sint-Antoniuskerk Jaumont (Grandcourt)   72neoromaans 1876 kleine steekramen, raamneggen, portaal (geverfd in Savonnières-kleur)   False 2 - opmerkelijk oranjegeel 0 bioklastengruis (vaak grof tot 0,5 cm) vnl holle ooieden (ca 1 mm) sporen van kriskrasgelaagdheid     fris en massief  
Balen kapel Schoor, kapel van St.-Thomas van Kantelberg Gobertangesteen   3gotisch 1618 deel van plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   -1           deels vervangen door schuin kops geplaatste baksteentjes (geribbeld voorkomen)  
Maarkedal kerk Schorisse, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Maarkedal kerk Schorisse, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     deurlijst, raamlijst , in plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Maarkedal kerk Schorisse, Sint-Pieterskerk Veldsteen           False     0              
Maarkedal kerk Schorisse, Sint-Pieterskerk Ledesteen           False     0              
Maarkedal kerk Schorisse, Sint-Pieterskerk Bergsteen           False     0              
Schoten utiliteitsgebouw Schoten, De Poort, Marktplein Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1964 stijlen tussen ramen/deuren in overdekte galerij   False 1 - beperkter   0         breuksteen   arch M. De Vocht
Schoten utiliteitsgebouw Schoten, De Poort, Marktplein Petit Granit   11traditioneel 1964 zuilen met gebeeldhouwde kaagstenen   False 2 - opmerkelijk   0         ruw gebikt   arch M. De Vocht
Schoten utiliteitsgebouw Schoten, De Poort, Marktplein Imitatie   11traditioneel 1964 raamlijsten en stijlen verdieping   False 2 - opmerkelijk roomkleurig 0         ranke opbouw in kunststeen = imitatie Franse steen   arch M. De Vocht
Schoten burg gebouw Schoten, gemeentehuis Petit Granit   74neorenaissance 1907 ondermuur   False 1 - beperkter   0             arch Louis Gife (1854-1929)
Schoten burg gebouw Schoten, gemeentehuis Euville   74neorenaissance 1907 verticale raamstijlen hoofdgebouw   False 1 - beperkter   0             arch Louis Gife (1854-1929)
Schoten burg gebouw Schoten, gemeentehuis Savonnières   74neorenaissance 1907 plintlijsten speklagen raamlijsten, raamstijl bijgebouwen   False 2 - opmerkelijk   0         43x11 = imitatie witsteen   arch Louis Gife (1854-1929)
Schoten kerk Schoten, kerk van de Heilige Familie, Villerslei Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1938 gehele voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend bruine tinten 0     soms gele klasten liesegangringen op boogstenen portaal breuksteen, veel kops geplaatst   arch De Belder
Schoten kerk Schoten, kerk van de Heilige Familie, Villerslei Savonnières   11traditioneel 1938 2 raamdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig geel waar verzand 0     schuine gelaagdheid     diep verzande strepen arch De Belder
Schoten klein monument Schoten, monument gesneuvelden (achter St.-Cordula Petit Granit   11traditioneel   hoge sokkel voor bronzen beeldengroep   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0           groen uitgelopen door verwering bronzen beelden sculpt J. Strijmans
Schoten funerair Schoten, Sint-Cordula Petit Granit   11traditioneel 1832 grafplaten tegen kerkmuur (van verschillende ouderdom)   False 1 - beperkter   0              
Schoten funerair Schoten, Sint-Cordula Wit marmer Carrara 11traditioneel 1832 versiering van grafplaten tegen kerkmuur (van verschillende ouderdom)   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0           sculptuur versuikerd en sterk afgerond  
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Brusseliaanse steen   3gotisch 1611 koor en dwarsbeuk plint hoekkettingen en speklagen   False 2 - opmerkelijk romig wit 0         28x8 sterk meelzak ID 14339
Schoten straatsteen Schoten, Sint-Cordula Indische zandsteen Kandla 13recent vernaculair   kerkplein en parkings   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend grijs, zelden bruin 0              
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Gobertangesteen   71neogotisch 1878 toren plint en deurlijst   False 1 - beperkter   0             arch Louis Gife, restauratie J. Faes & M. De Vocht
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Gobertangesteen   71neogotisch 1852 plintlijst restauratie en vergroting gotische kerk   False 1 - beperkter   0     laminaties bewaard op niet-geërodeerde oppervlakken     in plaketten afschilferend arch F. Berckmans; gaat door verwering gelijken op brusseliaanse steen
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Petit Granit   71neogotisch 1852 raamdorpels   False 1 - beperkter   0              
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Savonnières   71neogotisch 1852 raamstijlen   False 2 - opmerkelijk wit zuidkant en geel noordkant 0              
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Petit Granit   11traditioneel 1848 zuidersacristie raamdorpels en lijsten   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Gobertangesteen   11traditioneel 1848 zuidersacristie hoekkettingen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Savonnières   71neogotisch 1869 noordersacristie raamstijlen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch Eugène Gife
Schoten kerk Schoten, Sint-Cordula Franse steen Reffroy - St. Joire 71neogotisch 1869 noordersacristie raamlijsten   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   kleine volle oolieten en grote samengestelde klasten         arch Eugène Gife
Heist-op-den-berg kerk Schriek, Sint-Jan de doperkerk Gobertangesteen   6classicistisch 1795 toren, plint   False     0             arch Ferdinand Berckmans
Heist-op-den-berg kerk Schriek, Sint-Jan de doperkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren, plint   False     0              
Heist-op-den-berg kerk Schriek, Sint-Jan de doperkerk Ledesteen   3gotisch   deurlijst, enkele tussen brussel   False     0              
Heist-op-den-berg kerk Schriek, Sint-Jan de doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   enkele onderaan toren   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heist-op-den-berg klein monument Schriek, Sint-Jan de doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   roepsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         grote blok    
Herk-de-Stad   Schulen oude toren Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0              
Herk-de-Stad burg gebouw Schulen oude toren Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   ondermuur hoek   True   roestbruin, roodachtig 0 zeldzame wormgang matig of zeer grof, soms met bleelverweerde silexsplinters (grof meer roodbruin of donker)   veel kleine (0,5-2 cm) holle afgeplatte en gebande limonietconcreties, zelden limonietbanden 28x18 40x15, hoek 45x28x25   FOTO
Herk-de-Stad kerk Schulen, Sint-Jan-Baptist Famenniaanzandsteen   91mijnstijl   vooral in ondermuur   False   grijsbruin, groengrijs, grijs, 0 zeldzaam grijs kalkhoudend met spiriferen met bruine rand ook roodachtig; fijnkorrelig soms fijngelamineerd, soms micarijk met bruine intraklasten   breuksteen, veel kops   afgewisseld met Gileppesteen
Herk-de-Stad kerk Schulen, Sint-Jan-Baptist Emsiaankwartsiet   91mijnstijl   tussen Gileppezandsteen   False   wit 0   matig tot grofkorrelig glad-kwartsietisch of met macroporiÙn, zwartgespikkeld   kwartsaders of fijne open diaklazen; roestbruine vlakken 22x17x18 15x12x13 ongelijke grootte ruwbehouwen   30% Emsiaan, 60% Gileppe, 10% Famenniaan (meer in ondermuur) FOTO
Herk-de-Stad kerk Schulen, Sint-Jan-Baptist Gileppezandsteen   91mijnstijl   overal   True   groen 0   fijnkorrelig     30x20 22x16 tot 48x28 breuksteen, gebosseerd   afgewisseld met witte Emsiaankwartsiet of met Famenniaanzandsteen FOTO
Herk-de-Stad kerk Schulen, Sint-Jan-Baptist Petit Granit   91mijnstijl   plintlijst   False     0              
Herk-de-Stad funerair Schulen, Sint-Jan-Baptist Maaskalksteen   3gotisch   3 grafkruisen   False     0   1 wit wackestone, 1 asgruis met gekruiste gelaagdheid Vinalmont type, 1 asgrijs grof bioklastisch en met mos begroeid         FOTO
Sint Truiden kerk Schurhoven, Sint-Jacobskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   raam, portaal   False     0              
Sint Truiden kerk Schurhoven, Sint-Jacobskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   lage ondermuur zijgevel   False     0              
Sint Truiden kerk Schurhoven, Sint-Jacobskerk Maastrichtersteen   8restauratie       False     0 Sibbe: talrijke oester en serpula horizonten         fris ogend  
Andenne kerk Sclayn, Saint-Maurice Maaskalksteen   2romaans   overal   True 6 - volledig gebouw wit tot grijs 0 donkergrijs met brachiopoden en Syringophyllum kolonies diverse facies; zeer grote stenen ook licht kiezelig (grijs met zwart afschilferende vlakken) stromatolietisch, laminiet, grofbioklastisch met uitgeprepareerde bandjes, packstone met chert, donkergrijs bioklastisch, mudclasts   60x35 in toren; onregelmatig, onder met reuzenblokken 100x125x25 tot 140x60x42 grote stenen staan kops bouwjaar 1123, met restauraties
Andenne kerk Sclayn, Saint-Maurice dolomie de Namur   2romaans   tussen Naamse steen, vooral onderaan in toren   False 1 - beperkter grijs -1 sporen van crinoiden, solitaire koralen en kolonies van Syingophyllum en Syringopora licht pokdalig met kleine putjes     eerder vierkant 28x25 korstmossen  
Andenne kerk Sclayn, Saint-Maurice Carboonzandsteen   2romaans   tussen Naamse steen   False 1 - beperkter roodbruin 0   middelmatig       afschilferend  
Andenne kerk Sclayn, Saint-Maurice Maaskeien   2romaans   tussen Naamse steen   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0   kwartsiet     kei    
Andenne kerk Sclayn, Saint-Maurice Onder-Devoonzandsteen   2romaans   tussen Naamse steen   False 1 - beperkter mangaanbruin en paars 0   kwartsiet   met kwartsader      
Andenne stadorpsdeel Seilles, rue du Cimetière Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 11traditioneel   portaal- en raaamlijsten   False 2 - opmerkelijk grijs tot grijswit gevlekt 0 meerdere grote Orthoceras, turritella (type Murchisonia), visbeen (6 cm lang)   wolkige verdeling zuivere (lichtgrijze) en onzuivere (grijze) nodulaire kalksteen, type luipaardsteen        
Andenne kerk Seilles, Saint-Etienne Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   portaal   False 2 - opmerkelijk   0 koraalkolonies   enkele donkergrijze schiederige bioklastische stenen   75x55    
Andenne kerk Seilles, Saint-Etienne Maaskalksteen   2romaans   toren   True 4 - in deel volledig overwegend bleek patina 0     verschillende facies        
Andenne kerk Seilles, Saint-Etienne Andenne zandsteen   2romaans   ca 5% tussen Naamse steen   False 2 - opmerkelijk grijsrood tot donkerbruin 0              
Andenne funerair Seilles, Saint-Etienne Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   grafplaat   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0 koraalkolonies            
Andenne funerair Seilles, Saint-Etienne Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 70neoclassis/neorenaiss   grafplaat langs portaal   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 fossielrijk met gastropoden, brachiopoden (spirifer, camarotoechia, globulaire brachiopoden), donere ronde stromatopoor            
Andenne kerk Seilles, Saint-Etienne Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   zijbeuken, sacristie   True 6 - volledig gebouw overwegend bleek patina 0     verschillende facies   tot 30x20 (2de keuze)    
Gavere kerk Semmerzake, kerk Sint-Pietersbanden Doornikse kalksteen       muren   False     0             onvolledige data mdc
Wichelen kerk Serskamp, Sint-Denijskerk Petit Granit           False     0              
Wichelen kerk Serskamp, Sint-Denijskerk Gobertangesteen           False     0              
Damme kerk Sijsele, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   beperkt afwerking   False 1 - beperkter   0              
Damme kerk Sijsele, Sint-Martinuskerk Franse steen   71neogotisch   raamrooster   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sinaai, Sint-Catharinakerk Ledesteen           False     0              
Sint-Niklaas kerk Sinaai, Sint-Catharinakerk Brusseliaanse steen           False     0              
Brussel kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Ledesteen     1744 muren hoofdzakelijk   True 6 - volledig gebouw   0              
Brussel kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Brusseliaanse steen     1744 in muren maar minder dan Ledesteen, ook kerkhofmuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Gobertangesteen       enkele stenen restauratie   False 1 - beperkter   0              
Brussel kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Massangis       enkele stenen restauratie   False 1 - beperkter   0              
Sint-Agatha-Berchem kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Ledesteen   3gotisch   toren   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Sint-Agatha-Berchem kerk Sint-Agatha-Berchem, voormalige St.-Agathakerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Huldenberg kerk Sint-Agatha-Rode St.-Agathakerk Gobertangesteen   3gotisch   overal   True   grijswit patina 0   middelmatig, vrij veel kwartskorrels eikenhout   h tot 20 cm; 60x20 50x11 50x14x25 25x17 bleekbeige afgeschilferd, veel roest FOTO kerk
Huldenberg omheining Sint-Agatha-Rode St.-Agathakerk Brusseliaan ijzerzandsteen Ottenburgse ijzerzandsteen 3gotisch   ondermuur kerkhofmuur   False   paars of roodbruin 0         30x14    
Huldenberg kerk Sint-Agatha-Rode St.-Agathakerk Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0              
Huldenberg straatsteen Sint-Agatha-Rode St.-Agathakerk Blanmont-Dongelberg kwartsiet   71neogotisch   kassei rond kerk   False     0              
Huldenberg kerk Sint-Agatha-Rode St.-Agathakerk Ledesteen   3gotisch   ts Gob   False   meer geel op vlak profiel 0   met hyaliene kwartsgranule maar bijna geen kwartskorrels in gewone fractie (enkel bioklastengruis)         bleekgeel afgeschilfers = Gobertange, felgeel afgeschilferd + Ledesteen
Brugge kerk Sint-Andries, Sint-Andrieskerk Veldsteen       enkele stenen in zijmuur   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgroen 0              
Brugge kerk Sint-Andries, Sint-Andrieskerk Brusseliaanse steen       hoekketting plint vooraan   False     0              
Brugge funerair Sint-Andries, Sint-Andrieskerk Doornikse kalksteen       grafmonument op kerkhof   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Sluis kerkbinnen Sint-Anna ter Muiden Doornikse kalksteen   3gotisch   kerkvloer   False 2 - opmerkelijk zwart 0   fijnkorrelig (wackestone)     32x32 tot grafplaat sterk geschonden (mechanisch gefragmenteerd) in historische dorpskern onder druiplijst rondom huizen liggen gevrarieerde magmatische keien, vermoedelijk als scheepsballast vanuit Skandinavië tot hier geraakt
Sluis kerkbinnen Sint-Anna ter Muiden Öland   5barok   kerkvloer   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0   fijnkorrelige silteuze kalkzandsteen     28x28    
Sluis kerkbinnen Sint-Anna ter Muiden Öland   5barok   kerkvloer   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0     onduidelijke structuur door behandeling   32x32 tot grafplaat   samen met Öland roos enkele exemplaren bij de ingang, vermoedelijk latere fase dan de Doornikse; vermoedelijk 17de eeuws
Sluis funerair Sint-Anna ter Muiden Zwart marmer   3gotisch   in de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0   fijnkorrelig       fragmentarisch bewaard  
Sluis funerair Sint-Anna ter Muiden Doornikse kalksteen   3gotisch   in de kerkvloer tussen de tegels   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0   fijnkorrelig wackestone   fijne splijting   sterk afgesleten in 1961 opgegraven en binnen de kerk gebracht
Sluis funerair Sint-Anna ter Muiden Doornikse kalksteen   4renaissance   in de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   fijnkorrelig          
Sluis funerair Sint-Anna ter Muiden Grijs marmer   4renaissance   in de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   korrelig         stratigrafie onzeker (ook Doorniks?)
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Bentheimer zandsteen   5barok   hoekstenen in toren boven   False 1 - beperkter bleekgrijs 0   korrelig met glinsterende kwarts, serk poreus   zelden liesegang   wat groenverweerd (door biokolonisatie) niet van zeer dichtbij onderzocht
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Brusseliaanse steen   3gotisch   stukken speklaag of tussen baksteen in torenmuur en langs trap   False 1 - beperkter witachtig 0   matig fijn, gespikkeld door glauconiet, kalkrijk opgebroken laminaties   38x11 53x8 zeer plat    
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Doornikse kalksteen   3gotisch   stukken speklaag of tussen baksteen in torenmuur en langs trap   False 1 - beperkter donkergrijs 0   wackestone to sterk schieferig     56x13 27x6 eerder plat zeer schieferige stenen lijken verweerd hout kleinste stuk is roodverbrand
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Bentheimer zandsteen   3gotisch   1 steen in torenmuur onderaan   False 0 - zelden tot eenmalig donker asgrijs 0   middelmatige goed gesorteerd zuiver kwarts poreus     afgerond blokje sterk afgerond  
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Caen   3gotisch   enkele blokken in ondermuur, restanten van gesculpteerde kapitelen   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0   heterogeen grofbioklastisch, zeer weinig glauconiet   soms versmolten oppervlak 32x24 groot sterk afgerond bij blootstelling  
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Doornikse kalksteen   5barok   treden torentrap   False 1 - beperkter   0             ook restauratiesteen
Sluis kerk Sint-Anna ter Muiden Marquise   5barok   treden torentrap   False 1 - beperkter   0             minder talrijk dan Doornikse steen
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo   onderste trap achteraan   False     0             ook Ledesteen in zelfde functie
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 6classicistisch/rococo   hoekstenen, raamlijsten, bovenste trap achteraan   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   voormuur palen en ondermuur treden   True     0 kleine verspreide nummulieten, ook met zeeëgels en oesters grove kwarts     52x25x38   onvolledige data mdc
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0              
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Veldsteen   6classicistisch/rococo   brokstukken   False     0              
Herzele kerk Sint-Antelinks, Sint-Gertrudiskerk Leisteen paars 6classicistisch/rococo       False     0              
Wielsbeke kerk Sint-Baafs-Vijve, cultureel centrum Doornikse kalksteen       lage plint   False     0              
Wielsbeke kerk Sint-Baafs-Vijve, pastorij naast kerk Veldsteen       kleine plint   False   groen 0              
Wielsbeke kerk Sint-Baafs-Vijve, Sint-Bavokerk Veldsteen       volledig   True   bruine, groene, doffe 0         meestal vrij klein    
Wielsbeke kerk Sint-Baafs-Vijve, Sint-Bavokerk Doornikse kalksteen       tussen veldsteen   False     0              
Wielsbeke kerk Sint-Baafs-Vijve, Sint-Bavokerk Ledesteen       deurlijst   False     0              
Zwalm kerk Sint-Blasius-Boekel, Sint-Blasiuskerk Ledesteen       ledesteenonderboord+hoekstenen   False     0             onvolledige data mdc
Meise kerk Sint-Brixius-Rode Ledesteen   3gotisch   enkele stukken van de muur achteraan   False 2 - opmerkelijk   0             ID40173
Meise kerk Sint-Brixius-Rode Brusseliaanse steen   3gotisch   dominant , nagenoeg gehele kerk buiten   False 6 - volledig gebouw   0             ID40173
Gent utiliteitsgebouw Sint-Denijs-Westrem, KBC Arteveldetoren Graniet Galaxy Grey (China) 12post-1960 2012 gevelbekleding volledig   True 6 - volledig gebouw   0         11,000 m² platen 4 cm dik   geleverd Beltrami, geplaatst Opus Marble, Nijvel
Gent kerk Sint-Denijs-Westrem, Sint-Denijskerk Petit Granit           False     0              
Gent kerk Sint-Denijs-Westrem, Sint-Denijskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Waregem kerk Sint-Eloois-Vijve, Sint-Jan-Baptistekerk Doornikse kalksteen       volledig   True     0              
Waregem kerk Sint-Eloois-Vijve, Sint-Jan-Baptistekerk Ledesteen       plint en deurlijst   False     0              
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Maastrichtersteen   3gotisch   schip koor   True 6 - volledig gebouw   0              
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   schip koor   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Maaskeien   3gotisch   plint   False 1 - beperkter   0   o.a. rood conglomeraat, donkere kwartsiet          
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk silex   2romaans   plint   False 2 - opmerkelijk   0             waarschijnlijk uit Romaanse voorkerk
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Carboonzandsteen   3gotisch   plint   False 1 - beperkter   0              
Eijsden - Margraten kerk Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Kunrader kalksteen   8restauratie   plint   False 1 - beperkter   0              
Eijsden - Margraten funerair Sint-Geertruid, St.-Gertrudiskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafkruisen   False 1 - beperkter   0              
Sint-Genesius-Rode straatsteen Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Blanmont-Dongelberg kwartsiet   6classicistisch/rococo   toegangsweg   False 2 - opmerkelijk blauwig met witte strepen en rosbruin patina 0       veel brede kwartsaders, wit afgetekend      
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   hoekketting ondermuur portalen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkerbruin, maar ook roodbruin en paars 0   matig-fijn zelden kleine limonietringen   40x18; ook in wild verband in onderkant zijmuren    
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Ledesteen Lede groenig putjes 6classicistisch/rococo   steunmuur van schuur   False 2 - opmerkelijk bleekgeel 0     2 facies: bioklastrijk met turritella en kleine nummulieten (putjes), of meer gebioturbeerd (met bruin patina tenzij afgeschilferd)   38x9    
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaanse steen verkiezeld 6classicistisch/rococo   in ondermuur in wild verband, tussen de ijzerzandsteen   False 0 - zelden tot eenmalig glazig-blauwig met geelwitte strepen 0   glazige textuur onderbroken door witte kalkige laminaties   klein en plat 22x7 15x7    
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaanse steen eluvium 6classicistisch/rococo   in zijmuur kant dorp   False 2 - opmerkelijk variabel oranjegeelbruin 0   grofkooremig helder kwarts, bleek grijsgeel: weinig cement en grote holtes of intergranulaire ruimtes, oranjegeel wanneer met matrix+cement in de poriënruimtes aanwezig wisselende verkalking, verkiezeling en verijzering soms met limonietbanden langs de buitenkant schollen met hoofdzakelijke gele kleur en sterk pokdalig voorkomen vermoedelijk oude verwering, in de bodem vergelijkbare ontwikkeling met krijteluvium, ontwikkeld op zowel grotsteen als ijzerzandsteen, veruit de meeste vanuit grotsteen ontstaan
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Grotsteen   6classicistisch/rococo   zelden in zijmuur kant dorp   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0         ronde concretievormen in de schollen    
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaanse steen verkiezeld 6classicistisch/rococo   zelden in zijmuur kant dorp   False 0 - zelden tot eenmalig glazig lichtgrijs met witte strepen 0     sporen van oorspronkelijke zandige -kalkige laminaties zandige banden met kiezelcement (korrel en cement heldere kwarts) kleine platte stukken in de schollen    
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   weinig in zijmuur kant dorp   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   kalkig     witte stenen in de schollen sterk afgeronde formaten  
Sint-Genesius-Rode burg gebouw Sint-Genesius-Rode, Boesdaalhoeve Brusseliaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   beperkt in zijmuur kant dorp   False 1 - beperkter meestal roestbruin, soms paars 0   met voorbeelden van overgang tussen brusseliaans eluvium en echte ijzerzandsteen (verijzeringsfront zichtbaar) soms met bioturbaties met kleine limonietringen schollen met bruine kleur   vergelijkbare ontwikkeling met krijteluvium, ontwikkeld op zowel grotsteen als ijzerzandsteen, veruit de meeste vanuit grotsteen ontstaan
Sint-Genesius-Rode kerk Sint-Genesius-Rode, St.-Genesiuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo 1776 ondermuur schip en abscis, raamlijsten   False 2 - opmerkelijk grijsbruin 0   middelmatig kwartsrijk soms bioturbatie (graafgangen) zelden meest kleine limonietringen 72x30 44x28 gebikt met randslag abscis: uitholling en kleine alveolen arch Dewez iov abdij Vorst
Sint-Genesius-Rode kerk Sint-Genesius-Rode, St.-Genesiuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1776 dorpels plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Sint-Genesius-Rode kerk Sint-Genesius-Rode, St.-Genesiuskerk Ledesteen   72neoromaans 1860 toren hoekketting, voorgevel ondermuur   False 2 - opmerkelijk geelwit 0   zeer kalkrijk facies, kalk versmolten met andere korrels, regelmatig verdeelde kwarts zonder korrelcontact, weinig grove matte kwarts, fijngespikkeld met middelmatige glauconiet     24x18x15 zeer gelijkmatig, 1 enkele herkomst en levering sterk afgeschilferd arch Spaak
Sint-Genesius-Rode kerk Sint-Genesius-Rode, St.-Genesiuskerk Leisteen paars 72neoromaans 1860 stelwiggen voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig paars 0              
Sint-Genesius-Rode kerk Sint-Genesius-Rode, St.-Genesiuskerk Brusseliaanse steen eluvium 6classicistisch/rococo 1776 1 blok in abscis, en ook gele verzande zones in ijzerzandsteenblokken   False 0 - zelden tot eenmalig oranje-geel 0       uitgeloogd facies tussen ijzerzandsteen zoals ijzerzandsteen abscis: uitholling en kleine alveolen arch Dewez
Sint-Gillis utiliteitsgebouw Sint-Gillis, Bronstraat 19 Petit Granit   77art deco 1922 kunstig bewerkte poortomlijstin, geometrische inzetstukken in de gevel   False 2 - opmerkelijk   0     verschilende facies: bioklastisch, met geoden, subnodulair   tussen oranjegele baksteen   arch Armand Delalieux iov cooperatieve Le Home des Infirmières
Sint-Gillis utiliteitsgebouw Sint-Gillis, Ecole communale N°4, Pl. de Bethléem Petit Granit   70neoclassicistisch 1902 zware decoratie en ondermuur, vnl hoek Denemarkenstraat x Place Bethléem   False 2 - opmerkelijk   0         zeer grof gefrijnd gezandstraald arch JB Maelschaelk (sic), Ecole Primaire Filles N°4
Sint-Gillis utiliteitsgebouw Sint-Gillis, Gare de Bruxelles-Midi Petit Granit   92modernistisch 1949 ondermuur kant av Fonsny   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     grote geoden   platen   op gele baksteen 'Fauquemberg', arch Adrien & Yvan Blomme, Fernand Petit
Sint-Gillis beeld Sint-Gillis, Gare de Bruxelles-Midi Petit Granit   92modernistisch 1957 sculptuur tegen gevel kant av Fonsny   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Ledel
Sint-Gillis utiliteitsgebouw Sint-Gillis, Gare de Bruxelles-Midi Grijs marmer Ste Anne grand mélange 92modernistisch 1949 buitentrappen   False 1 - beperkter   0         zeer grote traptreden vergrijsd niet meer functioneel en bedreigd
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Hotel Winssinger, Munthofstraat 66 Petit Granit Denée 75eclectisch 1894 ondergevel   False 2 - opmerkelijk   0 grote crinoiden witte calcietgeoden met centrale holte         art nouvau, arch Horta
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Hotel Winssinger, Munthofstraat 66 Euville   75eclectisch 1894 bel étage en decoratieve steunelementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   compact met wisselende korrelgrootte schuine gelaagdheid vaag maar zeker       art nouvau, arch Horta
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Hotel Winssinger, Munthofstraat 66 Gobertangesteen   75eclectisch 1894 parement in vlakke delen bel étage en vooral bovenverdieping   False 2 - opmerkelijk   0             art nouvau, arch Horta
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Munthofstraat 42-46 Petit Granit   75eclectisch 1905 overvloedig decoratieve elementen, diamanten   False 2 - opmerkelijk polychroom: grijs in felrode baksteen 0             van neoklassiek tot art nouveau
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Munthofstraat 48-50 Petit Granit   75eclectisch 1903 plint, raam- en deurlijsten, cordonlijst, boogstenen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk polychroom effect 0             aannemer Charles Joseph Davaux; op basis van neoklassiek (50) en art nouveau (48) ontwerp
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Munthofstraat 48-50 Euville   75eclectisch 1903 parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         klein formaat 32x16 !imitatie Gobertange !   aannemer Charles Joseph Davaux; op basis van neoklassiek (50) en art nouveau (48) ontwerp
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Munthofstraat 52 Petit Granit   75eclectisch 1902 zware en overdadige decoratie   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Jules Pottier, op basis van neorenaissance ontwerp
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Munthofstraat 52 Euville   75eclectisch 1902 parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Jules Pottier, op basis van neorenaissance ontwerp
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Residence Pulman, Berckmansstr 34 Petit Granit   92modernistisch 1938 lage sokkel   False 1 - beperkter   0         grofgefrijnd   architect Léon Janlet
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Residence Pulman, Berckmansstr 34 Travertijn   92modernistisch 1938 gelijkvloers nauw aansluitende platen (bijna geen voeg)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel - donkergeel - bruingeel 0     regelmatige geband (onyx-achtig ook door hevige kleur)   105x78x2,5 recht tegen groefleger gezaagd en volgens gelaagdheid geplaatst   architect Léon Janlet
Sint-Gillis burg gebouw Sint-Gillis, Residence Pulman, Berckmansstr 34 Duitse zandsteen   92modernistisch 1938 console uitsprong verdieping   False 1 - beperkter grijsgeel 0             architect Léon Janlet; mogelijk Luxemburgs, Ernzen (Larochette) of Dillingen; erboven bestreken betonlintelen (simili)
Sint-Gillis binnen Sint-Gillis, Residence Pulman, Berckmansstr 34 Rode marmer Rouge royal byzantiné 92modernistisch 1938 tegels inkomhal   False 1 - beperkter grijsrood met brede grijsblauwe banden 0         grofgefrijnd   architect Léon Janlet
Sint-Gillis kerk Sint-Gillis, St.-Gilliskerk Savonnières   72neoromaans 1878 volledig oostgevel met toren, bovenste raamlijsten in schip en koor   True 4 - in deel volledig   0     soms fijn kriskras   groot 105x42; ramen plomp veel alveolen van verschillende grootte en amalgamtie arch Victor Besme plan 1862, bouw start koor 1866 einde toren 1878
Sint-Gillis kerk Sint-Gillis, St.-Gilliskerk Euville   72neoromaans 1878 zuilen en console voorgevel   False 1 - beperkter   0     compact       arch Victor Besme plan 1862, bouw start koor 1866 einde toren 1878
Sint-Gillis kerk Sint-Gillis, St.-Gilliskerk Petit Granit   72neoromaans 1866 hoge plint   False 2 - opmerkelijk   0 solitaire koralen of Michelinia (verschillende platen)   soms subnodulair gevlekt       arch Victor Besme plan 1862, bouw start koor 1866; mogelijk platen van verschillende herkomst (gewone petit granit en petit granit du Bocq)
Dendermonde kerk Sint-Gillis-Dendermonde, Sint-Egidiuskerk ??       plint   False   groen 0              
Sint-Gillis-Waas kerk Sint-Gillis-Waas, Sint-Egidiuskerk Petit Granit   71neogotisch   restauratie plint   False     0              
Sint-Gillis-Waas kerk Sint-Gillis-Waas, Sint-Egidiuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   plint   False     0              
Sint-Gillis-Waas kerk Sint-Gillis-Waas, Sint-Egidiuskerk Savonnières   71neogotisch   hoekkettingen   False     0              
Sint-Gillis-Waas kerk Sint-Gillis-Waas, Sint-Egidiuskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   portaal deel   False     0              
Zottegem tuindecoratie Sint-Goriks-Oudenhove, grotje in tuin Ledesteen   10vernaculair   verschillende stenen grot en errond   False     0              
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Bergsteen   3gotisch   parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   vaak met silex keien (soms groot)     hoek 80x37x48, muurvulling in kleine blokjes 14x7   voorgevel met baksteen opus spicatum
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   verspreid in parement   False 1 - beperkter   0              
Zottegem funerair Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Ledesteen   13recent vernaculair   grafsteen op kerkhof   False     0              
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Ledesteen   3gotisch   eerder weinig: rond klein deurtje, verspreid, ondermuur kerkhof   False     0         onregelmatig, behalve plintlijst en plint 38x27x28 groot    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Veldsteen   3gotisch   verspreid in parement   False   groen 0 sporadisch bros schelpje verschillende facies zacht + hard zowel sterk verweerd brokkelig als donkergroen en glad   variable, max 5 x 15 sommige stenen zeer sterk verweerd  
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Ieperiaanse steen   3gotisch   een enkele in kerkmuur, hellende raamdorpel transept   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0 sliert nummulieten       5 x 25    
Zottegem beeld Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Bergsteen   2romaans   maskers aan kleine zijdeur   False 0 - zelden tot eenmalig donkerroodbruin 0             mogelijk herbehouwen
Zottegem omheining Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Ledesteen   4renaissance   roepsteen buitenkant kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0 nummulieten       vierkant    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Basaltlava   3gotisch   meerdere kleine verspreide blokjes   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Gobertangesteen   6classicistisch XVIII zeldzame herbruikte steen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         afgerond    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Poudingue de Burnot Onder-Devoonzandsteen 3gotisch   enkele stenen in parement   False 0 - zelden tot eenmalig   0   kwartsgranule met rozig cement donkerrood conglomeraat met wisselende keien   afgerond of afgeplat 20x4   zijn dit gerecycleerde maalstenen?
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Kwartsrhyoliet Euriet van de Mark 3gotisch   1 steen in parement   False 0 - zelden tot eenmalig rozig geel met mosterdbruin patina 0   eerder verweerde grondmassa met insluitsels op mm schaal     rechthoekig 18x12    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk chert   3gotisch   1 steen in parement   False 0 - zelden tot eenmalig matzwart 0       schelpbreukmet hoekige splijtingen langplat22x6    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Porfier   3gotisch   gebroken fragmenten in parement   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem kerkbinnen Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   2 zuilen   False 2 - opmerkelijk   0             altaren in imitatiemarmer
Zottegem kerkbinnen Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Ledesteen   3gotisch   2 zuilen bovenstuk   False 1 - beperkter   0              
Zottegem kerkbinnen Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Zwart marmer   6classicistisch 1760 vloertegels   False 2 - opmerkelijk   0              
Zottegem kerkbinnen Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Wit marmer Carrara 6classicistisch 1760 vloertegels   False 1 - beperkter   0              
Zottegem funerair Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Petit Granit   11traditioneel 1959 grafsteen op kerkhof   False 0 - zelden tot eenmalig   0         kunstig bewerkt    
Zottegem kerk Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Grès de Bray   3gotisch   1 steen noord schip   False 0 - zelden tot eenmalig bleekpaars 0 wortelgaten            
Zottegem kerkbinnen Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Gorikskerk Wit marmer   6classicistisch   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem burg gebouw Sint-Goriks-Oudenhove, woonhuis Ledesteen   11traditioneel   hoge plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Zottegem tuindecoratie Sint-Goriks-Oudenhove, woonhuis, straat Ledesteen   10vernaculair   enkele stenen decoratie in voortuin   False 0 - zelden tot eenmalig   0 kleine nummulieten       ongeveer 25 cm    
Zottegem tuindecoratie Sint-Goriks-Oudenhove, woonhuis, tuingrot Ledesteen   10vernaculair   stenen rond grotje   False 1 - beperkter   0              
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Kalktuf   3gotisch   koor tussen zandsteen   False     0         gerecycleerd romeins    
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Franse steen   3gotisch   koor tussen zandsteen (1)   False 0 - zelden tot eenmalig bleek 0   lumachelle     ts zandsteen, gerecycleerd romeins    
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Vulkanische tufsteen   3gotisch   koor tussen zandsteen   False   beige-roos 0         min. 12 op enkele m▓ verweerd  
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Carboonzandsteen   3gotisch   koor ts Tertiaire? Zandsteen   False     0   gen mica   dikke kwartsaders      
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk silex   3gotisch   toren ondermuur, koor ts zdstn   False     0         regelmatig gekapt (vernieuwd?)    
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Petit Granit   8restauratie   plint   False     0 Michelinia favosa            
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren, koor bove plint hoekste   True   geel, meestal grijs patina 0 verspreide echinidenbrokken, soms gealigneerd, zelden kleine zeeÙgeltjes; in koor: slechtbewaarde ronde bioturbaties 2-3 cm doorsnede met witte mergelige wand 1-3 mm         zanderig met loskomende roetlaag 0,5 cm raamdorpels in grofkorrelige Euville vol crinoiden, soms samenhangende stengelleden
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Maaskalksteen   3gotisch   portaal, koor ts zandsteen   False     0              
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Maastrichtersteen   9modernistisch/mijnstijl   nieuwe kerk   True   bleekgrijs, grijs patina 0 gelaagde echinidenbrokken, zelden fijne serpuliden, meer deels platgedrukte zeeÙgeltjes tot enkele cm groot fijnzandig en dicht       sterk contrast met oude steen  
Hoeselt kerk Sint-Huibrechts Hern, Sint-Hubertuskerk Romeinse zandsteen   3gotisch   koor   True   grijs, bruin,groenbruin 0         gerecycleerd romeins    
Neerpelt kerk Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   lage ondermuur   False     0   micahoudend          
Neerpelt kerk Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk Petit Granit   71neogotisch   plint, ramen, steunberen   False     0              
Neerpelt kerk Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   toren plint   False     -1 zuidzijde: 1 steen met kronkelige wormgangen 0,6x3 cm grofkorrelig, lokaal zachter binnenin     vervanging Buntsandstein mosgroei (noordzijde) bovenkant plint bestreken met rode cement
Neerpelt kerk Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk Bontzandsteen   8restauratie   toren plint, deurstijlen   False   donkerrood 0   fijn tot middelmatig gekruiste gelaagdheid   gesculpteerd    
Beernem kerk Sint-Joris-ten-Distel, Sint-Joriskerk Petit Granit   8restauratie   grote plint platen, deurlijst   False     0              
Oud-Heverlee kerk Sint-Joris-Weert St.-Joriskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur hoek   False   cremegeel, wit op glad oppervl 0   kalkig, fijn glauconiethoudend door sterke afschilfering slechts zelden eikenhout te zien     verzandende voegen, sterk afgeschilferd  
Oud-Heverlee kerk Sint-Joris-Weert St.-Joriskerk Massangis   8restauratie   portaal ramen   False   rossige vlekken 0   bioklastisch (gem. 1 mm, wisselende grootte)     gefrijnd    
Oud-Heverlee kerk Sint-Joris-Weert St.-Joriskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   raamdorpels   False     0             grafmonumenten WOI en II met grote koralen en productiden (ook mzt grof Euville)
Tielt-Winge kerk Sint-Joris-Winge St.-Joriskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False     0   middelmatig-grof (oude steen), fijn-middelmatig (restauratiesteen, mogelijk ook Brusseliaan) zeer homogeen zelden een limoniettubulatie in de vorm van een graafgang groot 40x20 cm korstmossen boven op plint neoclassicistische zijbeuken met zee lage ondermuur (gerecupereerd uit kleiner schip?)
Tielt-Winge kerk Sint-Joris-Winge St.-Joriskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   toren:hoek, ramen, deuren   False   witachtig 0     eikenhout   45x22x12 afbladderend, vuil, maar intern nog goed ook ramen zijbeuken: restauratie in bleke, witachtige Franse steen vol bioklasten (ook schelpengruis), echter geen o÷lieten, gem. 1 mm; ook dichte bleke Massangis-achtige steen met slecht verdeelde ma
Tielt-Winge   Sint-Joris-Winge St.-Joriskerk Brusseliaanse steen   70neoclassis/neorenaiss   zijbeuk ondermuur   False   creme-geel 0 holtes en steenkernen van dubbelkleppige schelpen tot 3 cm redelijk glauconietrijk zeer weinig laminaties ook met fijne liesegang roestringen grof schuingeribt (50░, om de 2 cm)    
Tielt-Winge   Sint-Joris-Winge, kasteel Roberti de Winghe Gobertangesteen   5barok   voorgevel trap ondermuur ramen   True   vuilwit 0         veel kops, ondermuur 33x13, trap 140x14x40   mooi en homogeen fronton
Tielt-Winge straatsteen Sint-Joris-Winge, kasteel Roberti de Winghe Kwartsiet van Tienen   11traditioneel   dominante kassei   False   asgrijs met ros tot rood patina 0 enkele stenen met wortels fijnsuikerig op breukvlak, onder glad oppervlak     klein en ongelijk, benadert vierkant    
Tielt-Winge straatsteen Sint-Joris-Winge, kasteel Roberti de Winghe Blanmont-Dongelberg kwartsiet   11traditioneel   ondergeschikte kassei, ook boordsteen   False   roodachtig patina, soms blauwig 0         groter en rechthoekig   moeilijk te onderscheiden van Tiense kwartsiet
Tielt-Winge straatsteen Sint-Joris-Winge, kasteel Roberti de Winghe Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 11traditioneel   ondergeschikte kassei   False   vuilwit 0     met laminaties   klein zowel vierkant als rechthoekig    
Tielt-Winge straatsteen Sint-Joris-Winge, kasteel Roberti de Winghe Porfier   8restauratie   ondergeschikte kassei   False   blauw tot purper-donkergrijs 0         klein vierkant tot trapeziumvormig oppervlak vol kleine holtes geeft steen pokdalig uitzicht (ontginning uit verweringslaag?) vervanging van de gemengde oude kasseien door gewone porfier
Tielt-Winge burg gebouw Sint-Joris-Winge, pastorij (CC De Maere) Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondergevelplaten, dorpels   False 1 - beperkter   0              
Tielt-Winge burg gebouw Sint-Joris-Winge, pastorij (CC De Maere) Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1753 portaal ramen pilasters toegenagspoort   False 2 - opmerkelijk   0     sterk en duidelijk gebioturbeerd   34x15x21 34x17x21    
Sint-Katelijne-Waver burg gebouw Sint-Katelijne-Waver, pastorie Luxemburgse zandsteen   71neogotisch   geheel gebouw, ook kerkhofmuur   True 6 - volledig gebouw   0           oostzijde vuil gebouwd samen met kerk
Sint-Katelijne-Waver burg gebouw Sint-Katelijne-Waver, voormalig gemeentehuis Euville Senonville 74neorenaissance   portaal   False 1 - beperkter   0   met veel oranje-roze korrels voet portaal: grof heterogeen, uitgeëtst       Lemanstraat 1; arch Van der Gucht 1925-26 in Vlaamse neorenaissance
Sint-Katelijne-Waver burg gebouw Sint-Katelijne-Waver, voormalig gemeentehuis Euville   74neorenaissance   ramen   False 2 - opmerkelijk   0   homogeen grof encriniet         Lemanstraat 1; arch Van der Gucht 1925-26 in Vlaamse neorenaissance
Sint-Katelijne-Waver burg gebouw Sint-Katelijne-Waver, voormalig gemeentehuis Savonnières   74neorenaissance   lijststenen   False 2 - opmerkelijk   0   holle oolieten met schelpengruislaagjes         Lemanstraat 1; arch Van der Gucht 1925-26 in Vlaamse neorenaissance
Horebeke kerk Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Corneliskerk Doornikse kalksteen       onderpleisterwerk   False     0             onvolledige data mdc
Horebeke kerk Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Corneliskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     onderpleisterwerk   False 1 - beperkter   0             onvolledige data mdc
Horebeke kerk Sint-Kornelis-Horebeke, Sint-Corneliskerk Veldsteen       onderpleisterwerk   False     0             onvolledige data mdc
Gent kerk Sint-Kruiswinkel, Heilige Kruiskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele vaste stenen toren links, gewone ieperiaanse plint sacristie   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Sint-Kruiswinkel, Heilige Kruiskerk Ledesteen       plint met andere, zeer veel kleine nummulieten   False     0              
Gent kerk Sint-Kruiswinkel, Heilige Kruiskerk Doornikse kalksteen       slechts enkele stenen, links achteraan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Sint-Kruiswinkel, Heilige Kruiskerk Brusseliaanse steen       hoekketting, ook in plint   False     0              
Gent kerk Sint-Kruiswinkel, Heilige Kruiskerk Massangis       restauratie   False     0              
Hasselt burg gebouw Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, lijsten   False   wit en grijs patina 0 koralen, brachiopoden verschillende soorten foresets, gebroken laagjes, bioklastenlagen stylolieten groot   zie Stenen en Heren van Wideux
Hasselt burg gebouw Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   speklaag onder dak kasteelhoev   False     0             zie Stenen en Heren van Wideux
Hasselt straatsteen Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux silex   6classicistisch/rococo   koer   False   caramelbruin verweerd 0         onregelmatig   zie Stenen en Heren van Wideux
Hasselt straatsteen Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux Maaskeien   6classicistisch/rococo   koer   False   wit en grijs 0   aderkwarts (wit) en kwartsiet     onregelmatig   zie Stenen en Heren van Wideux
Hasselt straatsteen Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   koer   False   ijzerrood patina 0         kassei   zie Stenen en Heren van Wideux
Hasselt burg gebouw Sint-Lambrechts Herk, kasteel Wideux Lincent tufsteen   6classicistisch/rococo   keldergewelf   False     0         tot 38x22 gewit nieuw ontdekt begin 2004
Hasselt kerk Sint-Lambrechts Herk, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   ramen en zijdeur   False   geel 0 restauratiesteen: oesterschalen in lagen (Sibbe facies) zeer fijnkorrelig       in goede staat  
Hasselt kerk Sint-Lambrechts Herk, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur   False   wit patina 0   variabel: mudstone vooral, fijn bioklastisch, gekruist, banden met verkiezelde fosfaatknolletjes   chert sliertige knollen; fijne styloliet moellons    
Hasselt kerk Sint-Lambrechts Herk, Sint-Lambertuskerk Euville Lérouville 71neogotisch   portaal, onderkant ramen   False   bleekgrijs 0 zeer grof crinoide (Euville) lijkt soms fijn conglomeratisch (granule)       wat pokdalig maar gezond  
Sint-Laureins burg gebouw Sint-Laureins, gemeentehuis Doornikse kalksteen       hoge plint ongeveer 2 meter   False     0         breukstenen    
Sint-Laureins beeld Sint-Laureins, monument reinaert Graniet       zuilen onder de beelden   False     0              
Sint-Laureins kerk Sint-Laureins, Sint-Laurentiuskerk Ledesteen       lijkdeur   False     0              
Sint-Laureins kerk Sint-Laureins, Sint-Laurentiuskerk Brusseliaanse steen       hoekkettingen koor, plint ongeveer 1 m   False     0              
Sint-Laureins kerk Sint-Laureins, Sint-Laurentiuskerk Massangis       vervangsteen   False     0              
Sint-Laureins kerkbinnen Sint-Laureins, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit       zuilen in kerk achteraan   False     0              
Sint-Laureins kerk Sint-Laureins, Sint-Laurentiuskerk Euville       restauratie in steunbeer achteraan   False     0              
Herzele utiliteitsgebouw Sint-Lievens-Esse, brouwerij Gobertangesteen       speklagen + afwerking   False 2 - opmerkelijk wit 0         10x20    
Herzele utiliteitsgebouw Sint-Lievens-Esse, brouwerij Petit Granit       plint   False 4 - in deel volledig grijs 0              
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, grot Ledesteen   10vernaculair       False     0              
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis Demeunynck dorpsplein Gobertangesteen       speklagen boven plint, afwerking   False 2 - opmerkelijk grijs 0   bioturbaties          
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis Demeunynck dorpsplein Ledesteen   10vernaculair   muurtjes, trap, allerlei   False 2 - opmerkelijk grijs 0   bioturbaties          
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis Demeunynck dorpsplein Ieperiaanse kalksteen   10vernaculair   deurlijst oud oude poort nu gerecupereerd, andere …   False 2 - opmerkelijk grijs 0   bioturbaties          
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis dorpsplein Ledesteen       1 speklaag, enkele hoekstenen   False 1 - beperkter geel 0 nummulieten,ditrupa            
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis dorpsplein Ieperiaanse kalksteen       enkele hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0 nummulieten            
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis dorpsplein Ieperiaanse kalksteen       deurlijst garagepoort   False 4 - in deel volledig roestbruin 0 nummulieten            
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, huis dorpsplein Ledesteen       deurlijst voordeur, 1 speklaag   False 4 - in deel volledig geel 0 nummulieten            
Herzele kapel Sint-Lievens-Esse, kapel Ledesteen       sluitsteen van deurlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, kinderopvang naast kerk (school Ledesteen       kleine plint   False 1 - beperkter geel 0 nummulieten,ditrupa bioturbaties     10x30   zowel recente als oude verweerde
Herzele burg gebouw Sint-Lievens-Esse, kinderopvang naast kerk (school Petit Granit       deurlijst   False 4 - in deel volledig grijs 0              
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, kiosk Doornikse kalksteen       basis kiosk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0              
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, kiosk Porfier       basis kiosk   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, oorlogsmonument Savonnières       volledig   False 5 - volledig klein monument (beeld) geel 0              
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniusbron Ledesteen   10vernaculair 1680 deksteen sokkel sokkel False 4 - in deel volledig grijsgeel 0 nummulieten,ditrupa       150x150x10    
Herzele klein monument Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniusbron Petit Granit   71neogotisch 1905 sokkel   False 4 - in deel volledig grijs 0              
Herzele kapel Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniuskapel Ledesteen   71neogotisch 1680 deurlijsten (2)   False 4 - in deel volledig geel 0 nummulieten       20x30    
Herzele straatsteen Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniuskapel Ledesteen   71neogotisch 1680 trap   False 4 - in deel volledig geel 0 nummulieten       1,50x90    
Herzele kapel Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniuskapel Gobertangesteen   71neogotisch 1905 plintlijst+1laag erboven   False 4 - in deel volledig wit 0   bioturbaties     15x20    
Herzele kapel Sint-Lievens-Esse, Sint-Liviniuskapel Petit Granit   71neogotisch 1905 plint   False 4 - in deel volledig grijs 0         20x40    
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Bergsteen   6classicistisch/rococo 1780 1 steen in voormuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo 1780 ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse kalksteen   2romaans 1780 vrij veel tussen Ledesteen, traptoren quasi volledig   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roestbruin 0 nummulieten       tot 40 x 100; in traptoren eerder 10 x 30 schilferig indien kops  
Herzele kerkbinnen Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Imitatie marmer   1780 pijlers   False 4 - in deel volledig geel 0              
Herzele omheining Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Petit Granit     1780 pijlers omheining   False 4 - in deel volledig   0              
Herzele funerair Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1780 grafplaten tegen kerkmuur   False 4 - in deel volledig   0              
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Massangis   6classicistisch/rococo 1780 portaal deur lijst   False 4 - in deel volledig   0              
Herzele kerkbinnen Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1780 sokkel peilers binnen   False 4 - in deel volledig   0              
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1780 raamlijst   False 4 - in deel volledig   0              
Herzele kerk Sint-Lievens-Esse, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo 1780 latei deurtje traptoren   False 4 - in deel volledig grijs 0              
Sint-Lievens-Houtem beeld Sint-Lievens-Houtem, De Romein Ledesteen   10vernaculair   sokkel   False     0             onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem klein monument Sint-Lievens-Houtem, kerkhofcalvarie Ledesteen       sokkel   False 2 - opmerkelijk   0              
Sint-Lievens-Houtem beeld Sint-Lievens-Houtem, kruis op de markt Ledesteen   10vernaculair   verschillende delen, wellicht oorspronkelijk volledig   False     0              
Sint-Lievens-Houtem klein monument Sint-Lievens-Houtem, liviniusbron Ledesteen     <1472 bovenrand   False 2 - opmerkelijk   0              
Sint-Lievens-Houtem kapel Sint-Lievens-Houtem, liviniuskapel Ledesteen     1658 hoekketting, plint   False 1 - beperkter   0             ledesteen, recente restauratie, herstelmortels
Sint-Lievens-Houtem kerkbinnen Sint-Lievens-Houtem, liviniuskapel Doornikse kalksteen       wijwatervat   False 4 - in deel volledig   0              
Sint-Lievens-Houtem kerk Sint-Lievens-Houtem, Sint-Michielskerk Ledesteen   2romaans   voormuur, koor, toren   False     0             onvolledige data mdc
Sint-Lievens-Houtem burg gebouw Sint-Lievens-Houtem, watermolen en huis ernaast Ledesteen   10vernaculair   muur watermolen, aan huis   False     0              
Sint-Lievens-Houtem burg gebouw Sint-Lievens-Houtem, Wittinck 49-51 Ledesteen   11traditioneel   volledig   True     0             ruwe steen, volledig huis, tweewoonst
Sint-Lievens-Houtem tuindecoratie Sint-Lievens-Houtem, woonhuis Veldsteen       stenen in tuin   False 4 - in deel volledig   0              
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren, schip   True   bleekgrijs, soms bruin doorwor 0 vnl in grote stenen maar dan ook in de meeste gevallen: fotogeniek: zeer veel wortels, zelfs versteend hout (bruin = sterk doorworteld, grijs = matig doorworteld, met overgang soms in een steen te zien)     met bruine fijngekristalliseerde splijtvlakken en barsten, glazige opaalkorst (zeldzaam) ruwgekloven tot 60x40 cm rond in oudste travee   toren en schip-west (XIII): maatsteen behalve oudste travee (schip-oost = IX-X volgens FD); beschreven als Galloromeinse recyclage, is echter niet juist = lokaal nauwelijks bewerkt materiaal
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Tongeriaan ijzerzandsteen   2romaans   schip achterste travee   False   dofroestbruin, groengrijs 0   fijnkorrelig         recyclage?, met oranjerode baksteen, kwartsiet en Brussel ijzerzandsteen
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Brusseliaan ijzerzandsteen   2romaans   schip achterste travee   False   donkerroodbruin 0   middelmatig tot grof, scherp         ijzerzandsteen maakt slechts enkele % uit, uitgesproken dominantie Tiense kwartsiet
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Franse steen   8restauratie   plint, ramen sacristie   False     0 gemicritiseerd fijn schelpengruis bioklastisch (0,5-2 mm)          
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Gobertangesteen   3gotisch   hoekketting, plint, lijsten   False     0     eikenhout     goede steen met roestverkleuring ondermuur voorgevel toren, portaal; verspreide stenen in he schip
Tienen   Sint-Margriete-Houtem, Sint-Margarethakerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   koor ondermuur   False     0              
Zottegem tuindecoratie Sint-Maria Oudenhove, St.-Antoniuskapel Bergsteen schollen 10vernaculair   keermuur   True 4 - in deel volledig   0   onderaan platte ijzerzandsteenblokken met kleine holtes en goethietbanden, bovenaan ijzerschollen van goethiet     h tot 15 (zandsteen) tot 2-3 cm (schollen) 42x15 22x3    
Zottegem kapel Sint-Maria Oudenhove, St.-Antoniuskapel Savonnières schelpengruis banden 71neogotisch   raamlijsten   True 4 - in deel volledig   0   onderaan platte ijzerzandsteenblokken met kleine holtes en goethietbanden, bovenaan ijzerschollen van goethiet          
Zottegem kapel Sint-Maria Oudenhove, St.-Antoniuskapel Petit Granit   71neogotisch   hoekketting portaal hoekstenenbalusters en trapleuning   True 4 - in deel volledig   0   onderaan platte ijzerzandsteenblokken met kleine holtes en goethietbanden, bovenaan ijzerschollen van goethiet          
Horebeke kerk Sint-Maria-Horebeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   6classicistisch/rococo 1790 ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     onderboord   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen           False     0              
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen           False     0              
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   72neoromaans   zijbeuken sacristie...   True   lichtgrijs 0 dunne, soms complete brachiopodenschalen licht siltige wackestone, soms fijne bioklasten bioturbaties soms schieferige splijting aan onder- en bovenkant van steen (onvoldoende weggekapt) 40x20x15 goed gekloven ruw gebikt (verouderend)   boogstenen zijdeuren roosvenster: met platte chertknollen FOTO (is normaal geen gesculpteerde steen maar hier extra stevig en bewerkbaar, dus minder schieferig)
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   72neoromaans   raam deur plintlijst   False     0             ook booglijst met beeldhouwde kopjes (restauratie)
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   koor gevel en dwarsbeuk   True     0         meer plat 40x9 sterk schieferig deels herbruikt bij vroeg 20ste eeuwse herbouwing: nieuwe onverweerde steen lijkt nochtans zelfde facies ans schieferige oude steen: schilfering = verweringsverschijnsel dat vordert met de tijd?
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   vieringtoren hoekstenen maaswe   False   beige (beschut rosbruin) 0 fossielrijk       45x25x20 zwarte blaasvormige korsten oostgevel: ook verspreid tussen Doornikse; maaswerk ten dele vervangen door Massangis
Zwalm kerk Sint-Maria-Latem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   8restauratie   boordsteen Szijdeur FOTO   False     0 grote echiniden, serpula, nummulieten hyaliene kwarts          
Deinze kerk Sint-Maria-Leerne, kerk Doornikse kalksteen       plint   False     0              
Lierde kerk Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Magdalenakerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 71neogotisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk bleekbeigegrijs -1 platte nummulieten 3 mm groot accumulatie van nummulieten in mergelige matrix bioturbaties: graafgangen   80x30 75x23 85x35; kops 65x52 grof afschilferend volgens gelaagdheidsvlakken onvolledige data mdc
Lierde kerk Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Magdalenakerk Ledesteen   71neogotisch   minder dan Ieperiaanse steen   False     0         zelfde grootte als Ieperiaanse steen meer verweerd dan ieperiaanse steen  
Lierde kerk Sint-Maria-Lierde, Sint-Maria-Magdalenakerk Petit Granit   71neogotisch   ramen en portaal   False     0         4 m lange stijlen rond portaal    
Zottegem tuindecoratie Sint-Maria-Oudenhove, Brakelstraat huis voortuin bergsteen   10vernaculair   grote blokken in voortuin   True 4 - in deel volledig donkerroest 0 geen       grote grillige blokken    
Zottegem kerkbinnen Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Petit Granit   6classicistisch/rococo   vloerinportaal, voorgevel   False     0       grote geodes     onvolledige data mdc
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Bergsteen   3gotisch   zijmuur, verspreid, opvallend veel   False     0       limonietringen tot 30x20 45x30x25   onvolledige data mdc
Zottegem kerkbinnen Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   vloerinportaal, tussen Lede, ramen   False 1 - beperkter   0             onvolledige data mdc
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Ledesteen   3gotisch   toren, zijmuur, transept   True     0       met grote donerroest-nagels (geoideerde pyrietnesten)     onvolledige data mdc
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Massangis   8restauratie   raam zijmuur   False     0             vervanging van Ledesteen
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Veldsteen   3gotisch   zijmuur, transept, enkele verspreid   False     0             ook Romeinse pannen in transept
Zottegem kerkbinnen Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Zwart marmer   3gotisch   vloer in portaal   False     0             onvolledige data mdc
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Savonnières   8restauratie   zz   False 0 - zelden tot eenmalig   0   veel fijn schelpengruis t.o.v. holle oölieten         vervanging van Ledesteen
Zottegem kerk Sint-Maria-Oudenhove, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Luxemburgse zandsteen   8restauratie   zijkapel boven   False     0   fijnkorrelig     48x29    
Bokrijk landel burg geb Sint-Martens Voeren langgevelhoeve (in Bokrijk) Devoon kwartsiet   10vernaculair   zeldzaam onder hoeksteen   False   eerder donkergrijs 0       fijne kwartsaders      
Bokrijk landel burg geb Sint-Martens Voeren langgevelhoeve (in Bokrijk) Verkiezeld krijt vuursteeneluvium 10vernaculair   zijgevel, ondermuur   True   bleekgrijswit over creme tot beige 0 zeldzame afdrukken homogeen fijnkorrelig     40cmx grotere hoogte   vuursteeneluvium: silex gladder, meer intens roestverkleuring; verkiezeld krijt (Gulpens - dominerend) bleker en iets zandiger aanvoelend
Bokrijk landel burg geb Sint-Martens Voeren langgevelhoeve (in Bokrijk) Holset-zandsteen   10vernaculair   hoekstenen, dorpel   False   licht grijs tot vuilbruin 0   midden tot grofkorrelig eerder zandsteen dan kwartsiet textuur soms licht gemamelonneerd blokvorm (40x40 cm) vuil in dorpel en onderaan muur  
Bokrijk landel burg geb Sint-Martens Voeren langgevelhoeve (in Bokrijk) Maaskalksteen   10vernaculair   hoekstenen   False   licht blauwgrijs 0       wat intern versplinterd blokvorm (30x40 cm)    
Voeren   Sint-Martens Voeren Veltmanshuis Petit Granit   6classicistisch/rococo   ramen deuren   False     0              
Sint-Martens-Latem kerk Sint-Martens-Latem, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Sint-Martens-Latem kerk Sint-Martens-Latem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   lichtgrijs, soms lichtgelig 0   homogene wackestone     tot 75x20x35 regelmatig    
Sint-Martens-Latem kerk Sint-Martens-Latem, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   plintlijst deels   False     0 grote Michelinia deels uitgeprepareerd            
Sint-Martens-Latem kerk Sint-Martens-Latem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   vierkant koor voorbij toren   False   meer schakering grijs-geel 0 fossielgruis geaccentueerd door gele verweringskleur van gehele steen     met chert ruwbehouwen met platte onder- en bovenkant    
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Namuriaanzandsteen   2romaans   toren   True   donker, bruin, bleekgrijs 0 grote blokken: doorworteling en ingekoolde boomschors (Sigillaria, Calamites) grote breuksteen (St Jean Sart): fijnkorrelig; ook zandsteen met glinsterende middelmatige kwartskorrels; grote blokken: glazige kwartsiet met herkenbare korrels ("ganister"), klein: vuile zandsteen sporen van verwering volgens laagparallelle vlakken breuksteen: zelden dooraderd; grote blokken: dooraderd en deels volgens diaklaas-drukontlastingsvoeg gespleten 50x50 cm (tot 1 ton) en regelmatige breuksteen   grote kwartsietische blokken St Jean Sart
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Verkiezeld krijt   2romaans   zeldzaam in toren   False   caramelgeelbruin tot vuilgrijs 0 1 Micraster            
Voeren kerk Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen Visé-Maaskalksteen 6classicistisch/rococo   schip   False   bleek 0     fijnbioklastische kalksteen vol wormgangen; hoeksten: met brachiopoden, laminaties, breccieuze laminaties, oncolieten rond brachiopoden, licht verkiezelde kalksteen   ondergeschikt    
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Verkiezeld krijt   6classicistisch/rococo   schip, kerkhofmuur   False   caramelgeelbruin tot vuilgrijs 0   silex + verkiezeld krijt; een enkele donkerbruine glazige silex     1/2 volume    
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   schip   False   grijstinten 0   groeniggrijze zandsteen in volgens stratificatie afgeplatte stenen, soms met kwartsaders; massieve harde donkergrijze goedsplijtende steen; 1 vuurrood gekleurde grijze fijne kwartsiet     1/2 volume   1 onregelmatige blok in beigegroene kleiige siltsteen met granulegrind
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Zoetwaterkwartsieten   6classicistisch/rococo   schip   False   bleekglinsterend (glazig) 0 geen = zandsteen van Holset suikerig zeer grofkorrelig (1-3 mm, korrels afgerond)       soms karmijnrood verkleurd; bijv. grove asgrijze zandsteen vol gebroken bruine silex keien of Carboonzandsteen keitjes; ook 1 onregelmatige blok conglomeraat met afgeronde keien tot 2 cm vnl kwarts in
Voeren kerk Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Visé steen siliciet 2romaans   toren hoeksteen   False   bleekgrijs 0   totaal verkiezeld   vertikaal dooraderd en gebarsten 50x50 cm    
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Basaltlava   2romaans   toren 2 stenen in onderste lag   False   zwartgrijs 0   gelijkmatig vesiculair     platte stenen (<8 cm)    
Voeren   Sint-Martens-Voeren, Sint-Martinuskerk Kalktuf   6classicistisch/rococo   schip, 1 steen   False   bleekbeige 0     holtes en spren van buisjes of takjes        
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   73neobyzantijns   overal   True 6 - volledig gebouw   0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brusseliaanse steen   73neobyzantijns   toren, bovenaan   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Sint-Niklaas burg gebouw Sint-Niklaas, oud parochiehuis Brusseliaanse steen       dominant   False     0              
Sint-Niklaas burg gebouw Sint-Niklaas, oud parochiehuis Gobertangesteen       dominant   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, St.-Niklaaskerk Gobertangesteen       muur   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, St.-Niklaaskerk Ledesteen       enkele tss bxl   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, St.-Niklaaskerk Brusseliaanse steen       muur   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, St.-Niklaaskerk Petit Granit       plint   False     0              
Sint-Niklaas kerk Sint-Niklaas, St.-Niklaaskerk Ieperiaanse steen nummulietenkalksteen     1 steen in steunbeer   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Sint-Niklaas burg gebouw Sint-Niklaas, stadhuis Gobertangesteen   71neogotisch   dominant   True     0              
Sint-Gillis-Waas kerk Sint-Pauwels, Sint-Pauluskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Voeren stadorpsdeel Sint-Pieters Voeren, centrum Verkiezeld krijt   10vernaculair   volle muren   False   gelig 0   ook frisse donkerbruine silex en bleker verkiezeld krijt         elektriciteitskabine in Famenniaanzandsteen, ruwe breuksteen, micahoudend, vooral (rood)bruin, soms kronkelige kruipsporen, enkele blokken spiriferen kalkzandsteen
Voeren stadorpsdeel Sint-Pieters Voeren, centrum Krijtsteen Vylener bakovensteen 10vernaculair   kelders, binnenschouwen   False   wit 0 belemniet, schelpen krijt van Vijlen          
Voeren burg gebouw Sint-Pieters Voeren, commanderie Maaskalksteen   5barok   hoekstenen,parement   False   grijs bleekverwerend 0 dikwandige oncolieten rond opgeloste kern, koraalbanken fijn bioklastisch en minder wit fijn micrietisch     gebouchardeerd    
Voeren landel burg geb Sint-Pieters Voeren, huis 17 Verkiezeld krijt   6classicistisch/rococo   muren behalve hoeken in bakste   True   bleek, beige, geel 0 met zeeÙgeltjes     onregelmatige holtes achtergelaten bij kristallisatie      
Voeren landel burg geb Sint-Pieters Voeren, huis 17 Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   in de muren   False   wit, grijswit 0 zelden met fossielen (koraalgeesten)     zelden met calcietaders      
Voeren landel burg geb Sint-Pieters Voeren, huis 17 silex   6classicistisch/rococo   in de muren   False   bruinverkleurend 0             ook overgangen met verkiezeld krijt
Voeren landel burg geb Sint-Pieters Voeren, huis 17 Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   in de muren   False   bruin, grijs tot zwart 0 met fijn ontkoold haksel (oorzaak van porositeit) middelmatig, micarijk op kopse, donkere licht afslijtende laagvlakken   ook kwartsietische zandsteen (ganister), vnl grote verspreide blokken)      
Voeren landel burg geb Sint-Pieters Voeren, huis 17 Zoetwaterkwartsieten   6classicistisch/rococo   in de muren (meerdere blokken)   False   normaal wit 0   kwartsietisch middelmatig van korrelgrootte met kleine gegroepeerde intergranulaire poriÙn; ook microconglomeraat     onregelmatige (enkel gekloven)   = zandsteen van Holset
Voeren kerk Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Carboonzandsteen   5barok   overal   True   grijs en bruingrijs 0   ook donkergrijs kwartsietisch   kwartsaders      
Voeren kerk Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Zoetwaterkwartsieten   5barok   tussen Karboonzandsteen   False   bleekgrijs 0   soms rozig soms donkergrijs kwartsiet soms met wortels en takjes        
Voeren kerk Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Verkiezeld krijt   5barok   tussen karboonzandsteen   False   okergeel 0         zeer onregelmatig uitgeprepareerde holtes meer prominent in recentere bijgebouwen: steen heeft lokaal een lagere waarde; ook Famenniaanpsammiet en kalksteen als hoeksteen en raamlijst
Voeren kerk Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   5barok   ts Karboonzandsteen, grafsteen   False   witverweerd 0   fijne bioklasten          
Voeren kerk Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen   8restauratie       False     0 echiniden            
Voeren funerair Sint-Pieters Voeren, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   5barok   grafsteen   False 0 - zelden tot eenmalig witverweerd 0   fijne bioklasten          
Brugge burg gebouw Sint-Pieters, Blauwe Toren, Oostendsesteenweg 232 Grès d'Ecaussines   4renaissance <1641 console moerbalk   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeigegrijze 0   fijnkorrelige licht gespikkelde compacte zandsteen, rijk aan goedverdeelde fijne mica (glinsteringen) korrels van verschillende origine, met kwarts, donkere gesteentefragmenten en beige carbonaten (vermoedelijk dolomiet), soms roestkleurig verweerd ruwe breukvlak laat microporositeit vermoeden     dierenpension deblauwetoren.telenet.be: bron: arch Callebaut
Herne   Sint-Pieterskapelle, kapel Onze-Lieve-Vrouw van Ze Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 5barok   hoek en spek   True 2 - opmerkelijk rosbruin patina 0         grote platte stenen    
Herne   Sint-Pieterskapelle, Sint-Pieterskerk Schilfersteen   3gotisch   toren, ondermuur koor   True   grijs, groenbruingrijs; 0     splijtend volgens druksplijting; vaak kwartsofylladisch geband in wisselende hoek met sf in koor 1 schuine 2 cm dikke kwartsader door een steen grote maten tot 80x25 cm; toren boven ruwbehouwen soms mangaanzwart toren bij restauratie vrijgemaakt, daarom ruw oppervlak
Herne   Sint-Pieterskapelle, Sint-Pieterskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal, vervangstenen   False   soms beigegrijs patina 0   grof bioklastisch; slierten grote bioklastisch in beige stenen   buitenvlak soms calcietader   fossielen uitgeÙtst soms vervanging van nummulietenkalksteen in hoekkettingen; toren boven hoekstenen: zeer grote blokken; ook deur- en raamomlijsting in neogothisch deel; veel grafstenen en grafkruisen soms met grote Mi
Herne   Sint-Pieterskapelle, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch   rond portaal, hoekkettingen,   False 2 - opmerkelijk groenbeige met bruinbeige pati 0           houdt goed stand ook verspreid in de muur (schilfersteen >95%); soms bleekgroenig uitgeplukt wanneer weinig nummulieten; uitzonderlijk kops geplaatst kijkend op nummulieten 1 cm doormeter; stabiele oppervlakken rosbru
Herne   Sint-Pieterskapelle, Sint-Pieterskerk Porfier   3gotisch   verspreide kleinere stenen   False   donker groen, bleekgroen, soms 0   vaak kwartshoudend (grotere kristallen)         soms purperschijn; ook aderkwarts; meerdere variÙteiten, van typische profier (groenig en roodachtig), tot fijnblazig en kwartsgrit (Euriet van de Mark)
Herne   Sint-Pieterskapelle, Sint-Pieterskerk Porfier Euriet van de Mark 3gotisch   verspreide kleinere stenen   False   bleekgroen-oranjegeel 0   vaak kwartshoudend (grotere kristallen)         soms purperschijn; ook aderkwarts; meerdere variÙteiten, van typische profier (groenig en roodachtig), tot fijnblazig en kwartsgrit
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 3gotisch   ondermuur koor, kerkhofmuur   False     0   kwarts kristalloblasten     ongelijk of tot 40x20 80x30   phylliet; ook in koor plaatselijk dominant; in kerkhofmuur gemengd met Balegem; ook grove arkose
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Bergsteen   3gotisch   ondermuur koor   False   (rood)bruin 0         12x10; 1 maatsteen 40x12    
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Ledesteen   3gotisch   toren koor   True     0         45x20x15 60x25 h tot 35 lokaal meelzak ook zuilen in kerk h25cm
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Ledesteen   5barok   Nsacristie   False   nog lichtgriijs 0   kwartsrijk sterk gebioturbeerd   40x12x10   classicistische uitbreiding en restauratie ook door Balegemse
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   Nsacristie ts Balegem   False     0              
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   Ssacristie   False     0              
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Petit Granit   71neogotisch   Szijbeuk ondermuur   False     0         50x25    
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   Nzijbeuk westgevel   False   rosbruin 0 veel oesters en oesterbanken FOTO zandig, middelmatig; ook grof bioklastengruis en hyaliene kwarts     zelfde maatsteen 30x25 beginnende afschilfering  
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Euville   71neogotisch   ramen   False     0           korrelig verwerend  
St.-Pieters-Leeuw   Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieterskerk Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   dekplaten zuilen kerkhofmuur   False     0 stromatoporen         uitgeprepareerd, veel open steken  
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode kasteel van Horst Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 4renaissance   binnenkoer en brug   False     0              
Holsbeek   Sint-Pieters-Rode kasteel van Horst Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   True     0              
Holsbeek   Sint-Pieters-Rode kasteel van Horst Brusseliaanse steen   4renaissance   toegangspoort, spek- hoekstene   False     0       liesegangringen vooral in hoekstenen licht meelzak    
Holsbeek burg gebouw Sint-Pieters-Rode kasteel van Horst Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   tussen Brusseliaanse   False     0              
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode kasteel van Horst Diestiaan ijzerzandsteen ijzerschollen 4renaissance   kasseien toegangspoort, randgoot naast Brusseliaanse   False     0         afgeplat kops    
Holsbeek   Sint-Pieters-Rode St.-Pieterskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 4renaissance   toren boven spek en hoekstenen   False     0              
Holsbeek   Sint-Pieters-Rode St.-Pieterskerk Maaskalksteen   2romaans   zelden tussen ijzerzandsteen   False   grijswit 0     fijngelamineerd met lichte teepeestructuur   lange platte stenen (recyclage)    
Holsbeek kerk Sint-Pieters-Rode St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren   True     0       vnl grauwe schollen met limonietbanden, -kernen en holle concreties (klapperstenen), zelden ijzerschollen, maar ook arduin als hoeksteen onregelmatig ruwbehouwen   (veel cement oppervlakte tussen de onregelmatige stenen)
Holsbeek kerk Sint-Pieters-Rode St.-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   kerkhofmuur   False     0       arduin maar met veel limonietconcreties (lokale oorsprong)      
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode, Dries x Broekem Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   deel van driehoekig plein voor de huizen   False 4 - in deel volledig bleek rozig-lemig 0             gaaf geheel
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode, Putstraat - Preekherenberg Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   kasseistrook onderaan holle weg   False   grijswit, ros patina tot roodbruin - donkerpaarsbruin 0         kasseien in regelmatig formaat 13x11 19x12 13x8   zeldzaam porfier
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode, Putstraat - Preekherenberg Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   kasseistrook midden holle weg   False   staalblauwgrijs, purperbruin patina op afgesleten oppervlakken 0         zeer onregelmatig op zijkant gelegd, laggerekt tot 60 cm   vooral zandoppervlak, regelmatiger boordsteen
Holsbeek straatsteen Sint-Pieters-Rode, Putstraat - Preekherenberg Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   kasseistrook boven holle weg en in bocht   False   asgrijs met bont patina 0       vage kwartsaders, meestal fijn, soms breed en onregelmatig groter kasseiformaat gemiddeld 25x15 maar ook meer vierkant   boordsteen in Petit Granit
Sint Truiden   Sint-Truiden Brustempoort Lincent tufsteen   2romaans   fundering   True   groenbruin tot grijs 0 sponsnaalden glauconiethoudend, redelijk grof voor Lincent   redelijk sterk verkiezeld en grijsgekleurd 40 cm regelmatige homogene blokken met beitelslage blootgelegde steen, sporen van mortel of pleister 1ste kwaliteitssteen, oorspronkelijk onder beschermlaag (restauratie met vrijmaking in de vijftiger jaren); nu onder stof; fundering grotendeels baksteen maar Lincent tufsteen lijkt origineler (bouwja
Sint Truiden burg gebouw Sint-Truiden Brustempoort Maastrichtersteen   4renaissance   buiten omlijsting kanongaten   False     0             waarneming DoperÚ
Sint Truiden burg gebouw Sint-Truiden Brustempoort Gobertangesteen   4renaissance   balkgaten kanongat, rookafzuig   False     0             waarneming DoperÚ
Sint Truiden   Sint-Truiden Minderbroederskerk Maaskalksteen   5barok   ondermuur   False     0     prachtige gekruiste gelaagdheden deels afgesneden door stylolieten [foto]       interieur in diverse soorten namaakmarmer, wijwatervat in rode marmer (veel grijs en grote samengestelde crinoiden), zijkapel Maagd der Armen in bleu belge met prachtige en echelon aders, verder alomt
Bokrijk   Sint-Truiden, 3 washuis Melsterbeek Petit Granit       dorpel   False   donker 0              
Bokrijk   Sint-Truiden, 3 washuis Melsterbeek Maaskalksteen       raamomlijsting   False   bleek en grijs 0 bioklasten in stenen met grijs patina kruisgelaagdheid in stenen met bleek patina          
Bokrijk   Sint-Truiden, 3 washuis Melsterbeek Gobertangesteen       deur   False   witachtig 0   gebioturbeerd     groot formaat    
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   poortgebouw   False     0     variabel facies [foto]: serpuliden/oncolieten, bioclasten, gestylolitiseerde knollen, oolieten, pisolieten, uitgeprepareerde verkiezelde lenzen, wolken en knollen, serpulidenrifjes [macrofoto]; droogtespleten en LF-fabrics; wolkstructuren mini-karstverwering met ontstaan van mini-lapiaz randslag gefrijnd   met steenhouwersmerken
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   abts- + oostvleugel traptreden   False   donkergrijs -1 Frasniaan rifkalksteen: stromatoporen, hexagonaria, solitaire koralen, Alveolites [foto], oncolieten rond gastropoden (sterk verweerd en fossielen uitgeprepareerd);reuzengastropoden (15-20 cm groot)       platen: marmer type St Anne, Tailfer korstmossen  
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Schiefer   2romaans   muur opvulling   False   grijs 0         onbewerkt   verschillende soorten, mogelijk Devoon, zeker Ordovicium-Siluur
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Leisteen   2romaans   muur verticale stelwig   False   grijs 0         grote leien    
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Maaskalksteen   2romaans   muur opvulling   False   blauwgrijs 0 met crinoiden met oolieten en oncoieden     regelmatige blok 25 cm   geen gebruikelijk facies; herbruikt in de muur
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, abdij crypte Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   muur opvulling; parement   False     0         onregelmatig pulverig verste muur onder klooster: regelmatig gehouwen gladgeschaafde blokken, kleiner dan de dominerende Tiense kwartsiet
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Maastrichtersteen   2romaans   muur opvulling, zeldzaam   False     0           pulverig  
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte silex   2romaans   muur opvulling   False     0         onregelmatig    
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Kwartsiet van Tienen   2romaans   muur opvulling; parement   True     0   gemamelloneerd tot niervormig onder klooster: aantal regelmatig gehouwen zachtere blokken met wortels   muuropvulling: grote blokken >1m; of:=>   verste muur onder klooster: regelmatig gehouwen redelijk gladgeschaafde blokken ca 30 cm
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Kalktuf   2romaans   muur opvulling; parement   False     0   zeer poreus met grote holten (vooral in grote parementsblok)     klein onregelmatig in opvulling; =>   verste muur onder klooster: 1 zeer grote gladgeschaafde blok ca 40 cm (vergelijking: kerk Bierbeek)
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Lincent tufsteen   2romaans   muur opvulling; waterput   False   licht bruingrijs 0 grote graafgang (5 cm op <1 cm) redelijk grofkorrelig   ten dele meer verkiezeld en grijzer: vrij hard regelmatig geschaafd in waterput; => verpulverend oppervlak waterput: enige steensoort (naast baksteen, Lincent lijkt origineel: komt hiervan de oude naam watersteen?); in muuropvulling slechts kleine onregelmatige fragmenten
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdij crypte Tauw   2romaans   muur opvulling   False   wit 0 belemniet fijn suikerklontje     klein, onregelmatig   in feite heerd of sterk verkiezeld krijt; niet het gewone tauw facies
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Lincent tufsteen   2romaans   fundering toren   False     0   hard, licht verkiezeld, glauconietrijk       verweerd  
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren silex   2romaans   fundering + opvulling toren   False   bleekgrijs blok of zwart knol 0         grote onbewerkte blokken    
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Kwartsiet van Tienen   3gotisch   toren   True     0             gerestaureerde toegangstreden in grofkorrelige crinoiden (1 cm) kalksteen met gastropoden en brachiopoden; nieuwe grote plaveien in jurassische beige pseudo-oolietische steen met reuzencrinoiden (3-5
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Gobertangesteen   3gotisch   toren speklagen   False     0              
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Maastrichtersteen   5barok   toren gesculpteerde nis [foto]   False     0           sterk verweerd  
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   zijtoren   False     -1           dikke stromatolietische korst met gips roet [foto]  
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren opvulling   True     0         grote onbewerkte blokken    
Sint Truiden utiliteitsgebouw Sint-Truiden, abdijtoren Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren opvulling   False     0         grote onbewerkte blokken    
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Kalktuf   2romaans   toren opvulling (zelden)   False     0         kleiner, opvulling   mogelijk recuperatiesteen
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Schiefer   2romaans   toren opvulling   False   grijs, roodachtig, grijsgeband 0     golvende splijting; grote blok licht en donkergrijs geband (turbidietisch - Siluur?)   grote + kleine onbewerkte blokken verweerd verschillende soorten, mogelijk Devoon, zeker Ordovicium-Siluur
Sint Truiden   Sint-Truiden, abdijtoren Savonnières   2romaans   toren opvulling (zelden)   False   roos-beige 0   fijn oolietisch - bioklastisch     grote blok   mogelijk recuperatiesteen
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, abdijtoren IJzeroer   2romaans   toren   False 0 - zelden tot eenmalig   0         viernaten blok   aangebracht door Dr Johan Van Meerbeek via Yvette Cordie (LIKONA)
Sint Truiden   Sint-Truiden, begijnhof Maaskalksteen   5barok   ramen begijnhofhuisjes   False     0              
Sint Truiden   Sint-Truiden, begijnhofkerk St.-Agnes Kwartsiet van Tienen   3gotisch   ondermuur, voorgevel koor   True     0   homogeen     regelmatig gekapt   FD: muur boven druiplijst clivage régulier et taille à la pointe, toutes les pierres d'angle taillées à la pointe (XIII); koor (begin XIV) idem, pierres d'angles bien lissées à la pointe
Sint Truiden   Sint-Truiden, begijnhofkerk St.-Agnes Gobertangesteen   3gotisch   plint, portaal   False     -1           groene korstmossen of vuil met roestverkleuring gedeeltelijk vervangen door lumachelle-achtige Franse steen
Sint Truiden   Sint-Truiden, begijnhofkerk St.-Agnes Maastrichtersteen   3gotisch   ramen, gevel boven, hoekstenen   False     0 veel echiniden       vervanging homogenevuilgele steen zonder fossielen   deels vervangen door oolietische Franse steen die nog sneller verweert
Sint Truiden   Sint-Truiden, begijnhofkerk St.-Agnes Lincent tufsteen   3gotisch   zijmuren   True     0         grote blokken, normaal geel bepleisterd   vervanging door groen psammiet
Sint Truiden   Sint-Truiden, capucijnenklooster Maaskalksteen   5barok   portaal, plint   False     0              
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   muren schip   True     0 soms wortels            
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   3gotisch   plint   False     0              
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   71neogotisch   toren   True     0     faciesvariatie (bioturbaties-laminaties)   restauratie in Maastrichtersteen, ramen in grof Eu    
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   71neogotisch   toren boven [foto]   False     0              
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Romeinse zandsteen   3gotisch   koor   False   grijsbruin tot geel 0   kwartsrijk hoekige korrels met puntcontacten, micahoudend schuine gelaagdheden weinig cement      
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Lincent tufsteen   3gotisch   dichtgemetseld raamlijst N-kapel W- van transept   False niet te schatten geelwit 0 glanzende formainiferen, schelpfragmentjes, spicula's fijnkorrelige (met stofferig siltfractie) microporeuze glauconiethoudende, licht kwartshoudende kalksteen         gruismonster van Lode De Clercq, dec; 2012)
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville   71neogotisch   sacristie hoek raam n deurlijsten   False 2 - opmerkelijk zilverwit 0   encriniet          
Sint Truiden kerkbinnen Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen Livien 71neogotisch   tegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donker- en bleekgrijs 0         38x38 laminaties soms zichtbaar door oppervlakkige aantasting  
Sint Truiden kerkbinnen Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   71neogotisch   inkomportaal binnendeur boog boven   False 1 - beperkter geel 0 zelden serpula            
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   3gotisch   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gekaleid 0 zelden schelpgeesten middelmatig korrelig sporen van schuine laminaties, dieper verweerd oppervlakkige holtes en stratiforme oplossingen 65x21 tot 140x18   identificatie onzeker
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Averbode Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen, lijsten, sculpturen   False   vuil grijsgeel tot geel 0   fijnkorrelig, zeer compact (Roosburgblok) homogeen   glad gezaagd of bewerkt speklaag onderzwartbruine epoxykorst sculpturen en uitstekende lijst zeer hard en fijnkorrelig (Maastrichtse heerd kwaliteit)
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Averbode Franse steen   4renaissance   sculpturen   False   idem Maastricht 0   fijnbioklastisch (peloiden), poreus maar goed gecementeerd     sculptuur   Savonnières groep, zonder oolieten
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Averbode Gobertangesteen   4renaissance   speklagen kant Sluisberg   False   bleker dan Maastricht 0     bioturbaties     weinig roest vervangen door Maastrichtersteen; vermoedelijk ook enkele stenen in de bovenste speklagen van de puntgevel
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Averbode Maaskalksteen   4renaissance   ondermuur, hoekketting, raam   False   bleek 0         grote blokken met frijnslag   ondermuur langs straatkant, hoekketting kant Sluisberg; vermoedelijk ook bovenste steen onder nok van de puntgevel; afgeschraapte grote gekloven blokken (raam deels vervangen door petit granit)
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Herckenrode Kwartsiet van Tienen   5barok   ondermuur   False   bruin uitgeslagen 0              
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Herckenrode Gobertangesteen   5barok   plint, hoekstenen   False   bruin uitgeslagen 0           meer roet en zwavel, stof en asse in stadscentrum  
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Herckenrode Maaskalksteen   5barok   raamdorpels, portaal, hoekkett   False     0   oolietisch gekruiste gelaagdheid en nodulen; opstaande kanten portaal vol koraalkolonies (siphonophyllum)   vervanging dorpel in petit granit    
Sint Truiden   Sint-Truiden, refugiehuis Herckenrode Maastrichtersteen   5barok   raamlijst, speklagen   False   bruin uitgeslagen 0 echiniden, serpula grofkorrelig       vervuild mogelijk ter vervanging van Gobertange
Sint Truiden kerk Sint-Truiden, Sint-Gangulfuskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   ondermuren   True   grijs tot beige paarsig 0 zeldzamen buisvormige gaten als sporen van verdwenen wortels zeer hard, fijn tot middenkorrelig, kwartsietisch met schelpvormige breuk          
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Gangulfuskerk Gobertangesteen   2romaans   parement, toren onder   False   bleek, geel tot lichtgroen 0   zandrijke kalksteen, glauconiethoudend fijne laminaties afwisselend bioklastisch (kalkzand) en detritisch (glauconietzand) verstoord door bioturbaties (graafgangen kreeftjes)        
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Gangulfuskerk Lincent tufsteen   2romaans   bovenmuren, toren boven   True   donker groenig geel - strogeel 0 vol bioklasten (holtes van opgeloste foraminiferen en sponsnaalden) glauconiethoudend, met verkiezelde knolletjes van enkele cm doormeter vol sponsnaalde, licht kleihoudend lokaal vage bioturbaties bruine verkleuring door verweerd pyriet insluitsels grote regelmatige homogene blokken [foto] blootgelegde steen verweert zeer snel steen oorspronkelijk onder beschermlaag
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Gangulfuskerk Maaskalksteen   2romaans   portaal   False     0              
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Gangulfuskerk Famenniaanzandsteen   2romaans   ondermuur links   False     0   micarijk, poreus, psammietisch          
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Martinuskerk Euville   72neoromaans   plinten, portaal   False   bleek -1   zowel zeer grofkorrelig Euville als grofbioklastisch (tot 0,5 cm) Brauvillers type massief     groenwier, mos, korstmos monument voor de gesneuvelden in zeer grove Euville steen
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   72neoromaans   muren   True   bleek, soms roestig uitlopend 0 zeldzame kalkschalige schelpfragmenten, wat meer dubbele schelpafdrukken   klassiek gelamineerd/gebioturbeerd facies; stenen gelamineerd zonder bioturbatie of geheel bioturbatie     fris, gebioturbeerde zones fijn uitgespoeld (1 mm) gedeeltelijk zwart geworden, echter zonder aantasting van de steen zelf. Bij zwart worden bijna geen onderscheid meer tussen Gobertange, Franse steen en Maastrichtersteen, kleurschakering vnl te wijte
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Martinuskerk Petit Granit   72neoromaans   toren ondermuur   False   bleekgrijs 0         grote blokken 60x30 cm gebikt    
Sint Truiden   Sint-Truiden, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   4renaissance   toren boven (restauratie)   True   bleekgeel, soms roestig 0 weinig laagjes oesterschalen, verspreide serpulidenresten of echinidenplaatjes fijnkorrelig massief (goede kwaliteit)       fris, kleurverdonkering via groenig tot zwart mogelijk wijst de Sibbesteen op integrale vervanging van het oorspronkelijke materiaal tijdens de neoromaanse verbouwing (toren was mogelijk in Lincent?) rechts van portaal Sibbesteen vervangen door b
Sint Truiden   Sint-Truiden, stadhuis Maaskalksteen   8restauratie   ondermuur   False     0 fossielen (brachiopoden, ...)   mooie sedimentaire structuren (gelaagdheid, oncolieten) stylolieten [foto]    
Sint Truiden   Sint-Truiden, stadhuis Maastrichtersteen   8restauratie   speklagen   False   strogeel 0 bioturbaties fijnkorrelig          
Sint Truiden   Sint-Truiden, stadhuis Maastrichtersteen   3gotisch   belforttoren binnenmuur   False   strogeel; witgeel 0   fijnkorrelig     kapiteel (geel) en lijst (hard witgeel) sterk uitgeplukt (mechanische beschadiging)  
Sint Truiden burg gebouw Sint-Truiden, stadhuis Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   belforttoren binnen ondermuur   False   roestbruin, gevlekt 0 steen met wormgangen     limonietbandjes regelmatig geschaafd   onderste geleding volledig in ijzerzandsteen, naar boven als speklaag afgewisseld met Lincent; bouw haltoren dateert van 1366
Sint Truiden   Sint-Truiden, stadhuis Lincent tufsteen   3gotisch   belforttoren binnen speklagen   False   groengeel 0         regelmatig geschaafd   speklagen boven ijzerzandsteen; 1 uitspringende platte hoeksteen grijzer gekleurd en sterk verkiezeld
Sint Truiden   Sint-Truiden, voormalig seminarie Maaskalksteen   5barok   toegangspoort   False     0     gevarieerd facies: koralen productiden, oncoieden rond complete brachiopoden [foto koraalbank omgeven door stylolieten] [foto] aders, stylolieten ten dele gefrijnd    
Sint Truiden   Sint-Truiden, voormalig seminarie Maastrichtersteen   5barok   fronton   False     0 echiniden       destructief gezandstraald    
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Grijs marmer Notre-Dame de Dieupart 71neogotisch 1891 5 ronde zuilen   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0 grijswitte koralen, stromatoporen, en wsat grotere bioklasten rifkalksteen     ronde gepolierde zuil tegen groefleger herstellingen met fijne marmerbreccie arch Johannes Kayser
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt marmer terrazzo 71neogotisch 1891 mozaiekvloer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk polychroom 0             arch Johannes Kayser
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Petit Granit   71neogotisch 1891 plintlijst   False 1 - beperkter   0             arch Johannes Kayser
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Savonnières   71neogotisch 1891 afschuining steunberen en sculpturen   False 2 - opmerkelijk   0             arch Johannes Kayser
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Wit marmer Carrara 71neogotisch 1891 altaarblad in kruisweg Pandhof   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0             ontw. Te Poel & Stoltefuss, Den Haag (kruiswegstaties in gips met marmerstuc, uitgevoerd door Kasteleyn & Kühnen)
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Serpentiniet   71neogotisch 1891 altaar in kruisweg Pandhof: zuilen en inlegstukken   False 0 - zelden tot eenmalig groen + grijswit 0           licht verpoederd ontw. Te Poel & Stoltefuss, Den Haag
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt Rode marmer Verona 71neogotisch 1891 altaar in kruisweg Pandhof: horizontale strook en inlegstukken   False 0 - zelden tot eenmalig rozige tinten 0 ammoniet         lverpoederd oppervlak ontw. Te Poel & Stoltefuss, Den Haag
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt marmer Crema Valencia 71neogotisch 1891 altaar in kruisweg Pandhof: zuiltjes boven   False 0 - zelden tot eenmalig geel met rood 0     breccie-achtig       ontw. Te Poel & Stoltefuss, Den Haag
Sittard-Geleen kapel Sittard, Mariapark, Oude Markt marmer geel 71neogotisch 1891 altaar in kruisweg Pandhof: inlegstukken (opus sectile)   False 0 - zelden tot eenmalig geel met roze-witte aders 0             ontw. Te Poel & Stoltefuss, Den Haag
Sittard-Geleen kerk Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Devoonkalksteen Frasniaan koraalkalksteen 71neogotisch 1875 plintlijst, lage plint en onderkant portaal   False 2 - opmerkelijk asgrijs 0 rifkalksteen vol koralen, ronde en lamellaire stromatoporen wackestone soms grote calcietkristallen als geode-opvulling oranje vlekken (in backreef) rifkalksteen zeer nodulair-brokkelig   arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerk Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Petit Granit   71neogotisch 1875 portaal zuilen   False 1 - beperkter   0             arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerk Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Nivelsteiner zandsteen   71neogotisch 1875 ramen, kapitelen, pinakels, schuine kanten steunberen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs 0   glinsterende kwarts         arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerkbinnen Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Petit Granit   71neogotisch 1875 preekstoel trap   False 0 - zelden tot eenmalig   0         gezoet   arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerkbinnen Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Wit marmer   71neogotisch 1875 vloertegels afwisselend met zwart marmer   False 2 - opmerkelijk   0   fijnkorrelig     klein 13x13 (zoals cementtegels)   arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerkbinnen Sittard, OLV van Heilig Hart basiliek, Oude Markt Zwart marmer   71neogotisch 1875 vloertegels afwisselend met wit marmer   False 2 - opmerkelijk   0   fijnkorrelig     klein 13x13 (zoals cementtegels)   arch. Johann Kayser
Sittard-Geleen kerk Sittard, Sint-Michielskerk, Markt 24 Maastrichtersteen Sibbesteen 5barok 1659 voorgevel lisenen raamlijsten fronton   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 serpula's en oesters       deels gesculpteerd, groot formaat    
Sittard-Geleen kerk Sittard, Sint-Michielskerk, Markt 24 Maaskalksteen   5barok 1659 voorgeve ondermuur   False 2 - opmerkelijk grijswit en lichtgrijs 0 serpula's en oesters grijswit is wackestone, lichtgrijs is bioklastisch met solitaire koralen     deels gesculpteerd, groot formaat    
Sittard-Geleen kerk Sittard, Sint-Michielskerk, Markt 24 Nivelsteiner zandsteen   5barok 1659 portaal   False 0 - zelden tot eenmalig vuilgeel 0              
Sittard-Geleen kerk Sittard, Sint-Michielskerk, Markt 24 Maastrichtersteen   5barok 1659 plintlijsten en afschuiningen; lisenen en raam- en deurlijsten achtergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           ingekerfde graffiti  
Sittard-Geleen kerk Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Maastrichtersteen   71neogotisch 1857 toren boven, steunberen, luchtbogen   True 4 - in deel volledig   0             arch PJH Cuypers
Sittard-Geleen kerk Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Maastrichtersteen Sibbesteen 3gotisch 1505 speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 oesters en serpuliden       50x22x22   mogelijk restauratie Cuypers en/of in 1985
Sittard-Geleen kerk Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Maaskalksteen   3gotisch 1505 plintlijst   False 1 - beperkter wit 0 stromatolieten         vrij sterk verweerd  
Sittard-Geleen kerk Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Maastrichtersteen   3gotisch 1400 transept (op hoge sokkel)   True 4 - in deel volledig geel 0              
Sittard-Geleen kerk Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Maaskalksteen   71neogotisch 1857 lage sokkel toren, hoge sokkel transept   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs tot grijs bioklastisch 0 in grijze steen met Siphonodendron kolonie       90x40x15   arch PJH Cuypers
Sittard-Geleen beeld Sittard, St.-Petrus Stoel van Antiochiëkerk (Grote Savonnières Morley 71neogotisch   standbeeldje op kerkplein   False 5 - volledig klein monument (beeld) grijswit 0   holle en volle oolieten, weinig fijn schelpengruis vaag gestratifieerd, grote platte lithoklasten in zelfde materiaal   grote blokken, veel kops   beeld Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken
Evergem kerk Sleidinge, Sint-Joris-en-Godelievekerk Brusseliaanse steen       plint   False     0              
Evergem kerk Sleidinge, Sint-Joris-en-Godelievekerk Ledesteen       rond dichtgemetselde deur en tussen Bxl in plint niet gewitte muur   False     0              
Sluis straatsteen Sluis, belfort Indische zandsteen   12post-1960   kassei Groote Markt aanpalend aan belfort   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0   fijnkorrelig     verschillende maten   algemeen gebruikt voor herinrichting straten in stadskern (in plaats van fijne grijze graniet en basalt)
Sluis straatsteen Sluis, belfort Graniet   12post-1960   kassei Groote Markt aanpalend aan belfort   False 1 - beperkter lilaroze 0   fijnkorrelig mogelijk gneiss   klein als afboording oppervlakken in grotere grijze Indische zandsteen    
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Petit Granit   8restauratie   hoekstenen achteraan raadhuis   False 1 - beperkter   0             heropbouw na bombardement van 1944
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Doornikse kalksteen   8restauratie   vnl zijgevel onderaan meer ook vorgevel   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 kleine koralen en brachiopoden fijnkorrelige packstone-wackestone mengeling     grof gescharreerd in zijgevel   heropbouw na bombardement van 1944
Sluis beeld Sluis, belfort Petit Granit   6classicistisch   stadspomp op Groote Markt tegen belfort   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0              
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Doornikse kalksteen   3gotisch 1386 voorgevel en deel zijgevels belforttoren   False 4 - in deel volledig grijs 0   wackestone met ook fijne packstone   fijne barstjes in grote stenen voorgevel (niet normaal, gevolg bombardement?) voor: 80x40 78x21 (deels kops); zijgevel: 63x23x23 50x22x22 36x23 soms zeer schieferig  
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Brusseliaanse steen   3gotisch 1386 ondermuur zijgevels; deels hoekstenen voorgevel   False 2 - opmerkelijk witachtig; geel wanneer afgeschilferd 0   matig fijn met glauconietspikkels, kalkrijk met zandkorrels opgebroken laminaties   hoekstenen 42x10x20; zijgevel plat 42x8 tot 38x12 soms uitgeloogde oppervlakken ten dele mengeling doorniks - brusseliaans - lede
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Ledesteen Lede putjes 3gotisch 1386 in ondermuur zijgevels voornamelijk bovenkant ervan   False 1 - beperkter bleek tot groenachtig 0   kwartsrijker dan brusseliaanse steen, met grove matte kwarts     zoals brusseliaanse maar ook grotere dikte (ca 15 cm) kleine putjes  
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Graniet   3gotisch 1386 1 steen als opvulling in voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig roze 0   zeer grofkorrelig     afgeronde kei 8x17   naast verticaal geplaatstetegels van oranje pannen
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   raamdorpels en stijlen zijgevel   False 1 - beperkter   0   grote putjes          
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Petit Granit Denée 6classicistisch/rococo 1756 bordes traptreden   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0   eerder fijnkorrelig met weinig opvallende crinoiden talrijke witte geoden        
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo 1756 bordes ondermuur   False 1 - beperkter   0              
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Ledesteen   6classicistisch/rococo 1756 bordes ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0       soms liesegang      
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Savonnières   6classicistisch/rococo 1756 bordes stadswapen   False 0 - zelden tot eenmalig   0 slierten vol opgeloste schelpenschalen deels holle deels volle ooieden grofgelaagd soms oranjegeel versmolten oppervlak      
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Doornikse kalksteen   3gotisch 1386 portaal boogstenen boven   False 0 - zelden tot eenmalig licht beigegrijs 0         gesculptuurd    
Sluis burg gebouw Sluis, belfort Ledesteen Lede geel 3gotisch 1386 portaal onder   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0 soms vol kleine nummulieten heterogeen tot grofbioklastisch; zeer weinig glauconiet of kwarts       sterk afgerond  
Sluis kerk Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk Petit Granit   71neogotisch   plintlijst   False 1 - beperkter   0             zeer beperkt gebruik van natuursteen; neogotische kerk vernieuwd 1927 arch Oomen, verwoest 1944 en herbouwd volgens classicistisch grondplan
Sluis kerkbinnen Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk Petit Granit   77art deco   ronde zuilvoet op sokkel   False 1 - beperkter   0         gepolijst   zeer beperkt gebruik van natuursteen; neogotische kerk vernieuwd 1927 arch Oomen, verwoest 1944 en herbouwd volgens classicistisch grondplan
Sluis kerkbinnen Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk marmer Brèche Médicis (Calacata Vagli Rosato) 77art deco 1927 altaren (hoofd + zij)   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit en oranje 0   tektonische breccie met grote klasten (tot 20 cm) in wit marmer en ook in bruinrood verkleurde zeer grofkristallijne (1 cm) marmer, naast kleinere grofkristallijne klasten (tot 0,5 cm) matrix bestaat uit kleinere (mm-schaal) losse calcietkristallen die doorzichtig zijn en grijs lijken       zeer beperkt gebruik van natuursteen; neogotische kerk vernieuwd 1927 arch Oomen, verwoest 1944
Sluis kerkbinnen Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk Wit marmer   12post-1960   doopvont boven   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   weinig structuur en eerder fijnkorrelig         geschenk Boerenleenbank
Sluis kerkbinnen Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk Euville   12post-1960   doopvont zuil   False 0 - zelden tot eenmalig creme-beige 0   fijnkorrelig encriniet         geschenk Boerenleenbank
Sluis kerkbinnen Sluis, Sint-Johannes de Doper kerk Petit Granit   12post-1960   doopvont voet   False 0 - zelden tot eenmalig   0             geschenk Boerenleenbank
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk silex   2romaans   onderbouw koor, toren   True   grijs, beige 0 beigegrijs met fossielen (echiniden, turritella, serpula) gebande textuur en conchoidale breuk   grote holtes onregelmatig    
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Maaskalksteen   2romaans   zeer zelden tussen silex   False   wit patina 0              
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans 1868 bovenbouw   True     0 complete echiniden doorsneden, vnl getrieerde fragmenten compact, fijn bioklastisch; koor plintlijst grover (nog steeds middelmatig) en vol fijne echinidenresten     tot 45x20 40x15    
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Kalktuf   2romaans   zelden in toren   False     0              
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk silex   72neoromaans 1868 ondermuur   False   grijs, soms beige 0         regelmatig bekapt tot 25x15    
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Tauw heerd type Elst 2romaans   tussen silex, hoek toren   False   kaki (geel met groene schijn) 0   macroporiën en opgeloste fossielen   toren grote blok: met ronde silex kern (<10cm) koor tot 25x17, hoek 50x50x22 32x30x35 roestig grof beitelslagen public. NJG MONSTER is "heerd" kwaliteit zoals gevonden aan top krijt in groeve Maurissen te Elst en vermoedelijk afkomstig uit Onder Maastricht formatie
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Tauw   2romaans   tussen silex   False   asgrijs tot bleekbeige 0 turritella en serpula glad          
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Nivelsteiner zandsteen Herzogenrath 72neoromaans 1868 zuilen van boogramen, plintlijst   False   asgrijs tot bleekbeige 0   glinsterend         arch Herman Jaminé
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Romeinse zandsteen   2romaans   toren tussen silex   False   bleekbruin, roodachtig 0         kops, vaak gebroken kassei splijtend volgens stratificatie  
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Euville   8restauratie   portaal   False     0           sterk verweerd  
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Zoetwaterkwartsieten   2romaans   toren hoek onder   False   grijs, rosbeige verkleurend 0   glad, soms klein eputjes     38x25x25 een zijde afgerond    
Tongeren kerk Sluizen, Sint-Servatiuskerk Udelfanger zandsteen   72neoromaans 1868 noordportaal met zuilen   False   grijs grijsgeel 0   micarijk fijnkorrelig vaag fijngestratifieerd        
Tongeren kerkbinnen Sluizen, Sint-Servatiuskerk Maaskalksteen Samson 72neoromaans 1868 vloertegels   False   blauw en grijs 0             info Veerle Meul
Geraardsbergen kerk Smeerebbe, Sint-Amanduskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   ondermuur en hoekstenen   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Lanaken kerk Smeermaas, Sint-Jozefskerk Famenniaanzandsteen   12post-1960 1956 ondermuur   False 1 - beperkter bruin-groen-grijs 0         moellons   arch Daniels & Erens
Lede kerk Smetlede, Sint-Farahildekerk Ledesteen       ondermuur, hoekstenen   False     0             onvolledige data mdc
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Veldsteen   2romaans 1150 romaanse kerktoren   True 4 - in deel volledig overwegend groen 0     verschillende facies (groenig zandig tot donkermangaanbruin kwarsietisch   tot 52x21 deels afgerond, deels fris breukvlak  
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Doornikse kalksteen   2romaans 1150 romaanse kerk: een enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Ledesteen   2romaans 1150 romaanse kerk: portaal lijst   False 1 - beperkter gelig 0     bioturbatie   42x9x18 28x16x16    
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Gobertangesteen       vromaanse kerk: ervanging lede in deurlijst   False     0     lange laminaties   plat   mogelijk brusseliaanse, geen recente restauratie
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Petit Granit   71neogotisch 1893 portaal plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Jabbeke kerk Snellegem, Sint-Eligiuskerk Euville   71neogotisch 1893 raamdorrpels   False 1 - beperkter   0             raamstijlen lijken synthetisch
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent calcaire tournaisien   2romaans   tussen Ecaussines   False   lichtgrijs en helwit patina 0 uitgeprepareerde grote bioklasten: crinoiden, solitaire koralen (in grijze steen), 0,5 mm grote forams (in witte steen) grijze stenen ook silt uitgeprepareerd witte stenen vnl crinoiden, bijna zonder matrix tussen de fossielen (kalkrijk)   afgerond tot 20x20 oppervlakkig verweerd natuurlijk verweerde stenen uit top afzetting (jonger dan petit granit); soms rosbruin
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent Petit Granit   8restauratie   gehele muurpartijen   False   sombergrijs 0 grote fossielen grofbioklastisch of fijnkorrelig en lichtergrijs en fijnbioklastisch     ruwbehouwen 40x35 40x30   ook restauratie met gerecupereerde steen in rustieke stijl
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent Bergsteen   2romaans   1 stuk   False   donkerroodbruin 0   grofkorrelig met gesteentefragmentjes     8x8    
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 2romaans   zeldzaam   False   oranjegeel 0   matig grove kwartszandsteen met kleiig-kiezelig cement     tot 35x15    
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent Grès de Bray   2romaans       False   beige-oranjebeige-bleekroze 0 soms brokkelig door oranje strepen die aan wortelsporen doen denken kwartsareniet, fijngespikkeld     tot 45x18 18x13 grijs wordend mogelijk ook facies van GrÞs d'Ecaussines
Soignies kerk Soignies, Collégiale Saint-Vincent Grès d'Ecaussines   2romaans   overal   True   intern bleekgroengrijs 0   kwartsrijke zandsteen; dikwijls zeer compact en glad donkerroestbuin oppervlak in platte stenen fijngestratifieerd of massief; zelden foresets met sterke helling belangrijke secundaire macroporositeit (putjes) => dik afschilferend; zeldzame kwartsader tot 65x12 50x25, meer 30x14; ruwgeschaafd sterk afschilferend intern ook geelgroen-oranjegroen soms oranjeverkleuring, extern glad donkerbruin licht mangaanglans; 1 groenig grijze extern donkerroestbruine steen 22x15met gaten lijk veldsteen
Soignies burg gebouw Soignies, gare Petit Granit   74neorenaissance 1890 tous éléments structuraux à coté de la brique rouge   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         diverses finitions   arch Gédéon Bordiau, diverse herstellingen na brand en bombardement
Soignies burg gebouw Soignies, LPST, rue de la Station 59 Petit Granit   70neoclassicistisch   éléments structuraux entre brique rouge   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         architecture classique   = Lycée Provincial des Sciences et Technologies
Soignies burg gebouw Soignies, Modern'Hötel Petit Granit   art nouveau 1904 éléments structuraux   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             maison classée, rue de la Station 73; arch Emile François
Soignies burg gebouw Soignies, Modern'Hötel Gileppezandsteen   art nouveau 1904 ondermuur 2/3 gileppe 1/3 rode marmer   False 2 - opmerkelijk groen 0         28x13 fijn afschilferend maison classée, rue de la Station 73; arch Emile François
Soignies burg gebouw Soignies, Modern'Hötel Rode marmer   art nouveau 1904 ondermuur 2/3 gileppe 1/3 rode marmer   False 1 - beperkter rozig wit met dofrode srepen en vlekken 0         28x13 bleek patina maison classée, rue de la Station 73; arch Emile François
Soignies beeld Soignies, Place de la Station Petit Granit   12post-1960   sculptures diverses illustrant le pouvoir du petit granit   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Soignies burg gebouw Soignies, rue de la Station 61, Postes Petit Granit   74neorenaissance   in polychromie met baksteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         diverse afwerkingen    
Soignies burg gebouw Soignies, rue de la Station 75-79, Banque national Petit Granit   70neoclassicistisch   3 façades: éléments structuraux et soubassements   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         grands formats135x38x28 135x45x32 220x35   75-77:Banque nationale de Belgique, 79: maison de docteur avec élément art nouveau
Soignies burg gebouw Soignies, rue de la Station 75-79, Banque national Gobertangesteen   70neoclassicistisch   3 façades: parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             75-77:Banque nationale de Belgique, 79: maison de docteur avec élément art nouveau
Beaumont   Solre-Saint-Géry, Chapelle N.D. de la Salette Kalksteen       volledig   False     0              
Hasselt kerk Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Petit Granit   72neoromaans   portaal deels, sacristie raam   False   blauwgrijs 0              
Hasselt kerk Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Euville   72neoromaans   portaal deels   False   creme 0   grofkorrelig          
Hasselt kerk Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Maastrichtersteen   72neoromaans   portaal deels, ramen   False   mosterdgeel 0 serpula, echinidenbrokken: sibberblok fijnkorrelig     veel kops vuil en grijs of afgeschuurd portaal: kleurrijke opeenvolging blauw-wit-geel (Mariakleuren): petit granit - euville - maastrichtersteen
Hasselt kerk Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Maaskalksteen   72neoromaans   raamdorpels, portaal linteel   False   lichtgrijs 0     gekruiste gelaagdheid        
Hasselt beeld Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Rode marmer   5barok   wijwatervat, doopvont   False   rood met grijs = byzantin 0       brede witte aders     afkomstig uit Herkenrode abdij
Hasselt beeld Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouw-boodschapkerk Zwart marmer   5barok   sokkel wijwatervat   False   zwart 0 fijne dunschalige bioklasten = DenÚe ?            
Hasselt kapel Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouwkapel Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   overal   True   roodbruin met oranje vlekken -1   matig grof met grovere kwartskorrels en wat witte silexsplinters, nog veel ronde donkere glauconiet vage wormgangen sterk gecementeerd en hard; oranjevlekken en grove kwartsen minder gecementeerd maar lokaal in bioturbaties 40x27 40x15 45x30 graafwespen in verweerde uitgeprepareerde steen MONSTER; oorspronkelijk bepleisterd, alzo terug gerestaureerd in 2005 door Herman van Meer
Hasselt kapel Spalbeek, Onze-Lieve-Vrouwkapel IJzeroer   2romaans   lage ondermuur   False     0              
Staden kerk Staden, Sint Jan Baptistkerk             False     0              
Beloeil kapel Stambruges, Chapelle de l'Arconpuits (Erconpuch) Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - bleekgroen 10vernaculair   gehele kapel   True   lichtgrijs met bleekgroen patina 0   licht glauconiethoudend     30x22x18 regelmatig   in Mer de sable, naast Arbre à clous
Beloeil kerk Stambruges, Saint-Servais Grandglise zandsteen   71neogotisch   overal   True     0              
Beloeil kerk Stambruges, Saint-Servais Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 71neogotisch   stijlen latei zijportaal   False     0         groot formaat 160x25 130x20    
Beloeil stadorpsdeel Stambruges, village Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 10vernaculair   (zij)gevels   False   geel, oranje, zelden rood 0         rustiek verband, eerder kleine formaten   ook witgekalkt
Beloeil stadorpsdeel Stambruges, village Grandglise zandsteen   10vernaculair   (zij)gevels (minder dan rood)   False     0         zoals Grandglise rood    
Alveringem kerk Stavele, Sint-Jan-Onthoofding Bergsteen       delen muur, plint, speklaag   False     0              
Alveringem kerk Stavele, Sint-Jan-Onthoofding Krijtsteen       enkele tussen bergsteen   False     0              
Alveringem kerk Stavele, Sint-Jan-Onthoofding Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     enkele grote tussen bergsteen   False     0              
Alveringem klein monument Stavele, Sint-Jan-Onthoofding Doornikse kalksteen       basis calvarie   False     0              
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye calcaire frasnien   6classicistisch/rococo   raamlijsten   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0 koralen en riforganismes rifkalksteen en wackestone met calcietaders en fenestrae   oranje vlekken   kleiige voegen uitverwerend  
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye Poudingue du Permien   6classicistisch/rococo   poortgebouw hoekstenen   False 2 - opmerkelijk rood 0   grove zandsteen met lithoklasten schuine en kriskras gelaagdheid (fluviatiel)   50x32x40 100x22x34 brokelig tot afgerond  
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye Emsiaankwartsiet   6classicistisch/rococo   lomperik voor poortgebouw   False 1 - beperkter bleekgrijs 0   grofkorrelige zandsteen          
Stavelot straatsteen Stavelot, abbaye Reviniaankwartsiet   11traditioneel   cour (oud deel)   False 2 - opmerkelijk polycroom 0     kwartsaders        
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye Reviniaankwartsiet   6classicistisch/rococo   poortgebouwen ondermuur   False 2 - opmerkelijk polychroom 0         ruwbehouwen    
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   poortgebouw medaillon raam en deurlijsten   False 2 - opmerkelijk wit tot bleekgrijs 0   meestal wackestone     grote formaten soms door oplossig licht afgerond mogelijk deels restauratie voor frasniaan rifkalksteen en/of paarse schiste de Vielsalm
Stavelot burg gebouw Stavelot, abbaye schiste de Vielsalm   6classicistisch/rococo   raamdorpel   False 0 - zelden tot eenmalig paars 0   fijnklievend maar compact          
Stavelot straatsteen Stavelot, abbaye Andenne zandsteen   8restauratie   cour   False 1 - beperkter bleekgrijs tot roze 0   korrelige compacte zandsteen met kleurbanden         gemengd met Onder-Devoonzandsteenkasseien
Stavelot straatsteen Stavelot, abbaye Onder-Devoonzandsteen   8restauratie   cour   False 1 - beperkter grijstinten 0   monochrome meer fijnkorrelige compacte zandsteen         gemengd met Namuriaanzandsteenkasseien
Stavelot burg gebouw Stavelot, Place St.-Remacle 18, Hotel L'Espion Petit Granit   70neoclassicistisch   volledige ondergevel,raamlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Stavelot burg gebouw Stavelot, Place St.-Remacle 18, Hotel L'Espion Gobertangesteen   70neoclassicistisch   parement bovengevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0             vermoedelijk meest zuidoostelijke voorkomen
Stavelot kerk Stavelot, Saint Sébastien calcaire frasnien   6classicistisch/rococo 1750 voorgevel lisenen cordon en raamlijsten   False 2 - opmerkelijk   0 met rifbouwende organismen   oranje vlekken        
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1754 tegels   False 2 - opmerkelijk bleekbeigegrijs en donkergrijs 0              
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Imitatie   6classicistisch/rococo 1754 communiebank, zijaltaren   False 2 - opmerkelijk   0              
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Wit marmer   6classicistisch/rococo 1754 tegels koor afw met zwart   False 1 - beperkter   0              
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Zwart marmer   6classicistisch/rococo 1754 tegels koor afw met wit   False 1 - beperkter   0              
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo 1750 zuilen en zijdeuren onder doksaal   False 2 - opmerkelijk grijs 0     onregelmatige brede calcietaders   grof gefrijnd (textuur van steen moeilijk te zien)    
Stavelot beeld Stavelot, Saint Sébastien Carboonzandsteen   4renaissance   fonts baptismaux   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   middelmatig korrelig schuine gelaagdheid, fijn schilferige splijting in kopse doorsnede        
Stavelot kerk Stavelot, Saint Sébastien Reviniaankwartsiet   6classicistisch/rococo 1750 ondermuur,koor   False 3 - in hoeveelheid belangrijk polychroom 0         ruwe steen    
Stavelot kerk Stavelot, Saint Sébastien Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1750 raamlijsten koor en schip   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs tot grijswit 0         groot formaat    
Stavelot beeld Stavelot, Saint Sébastien Wit marmer   11traditioneel 1919 gedenkplaat 1914-1918 onder doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo 1754 tegels doksaal inkom   False 1 - beperkter donkergrijs 0 grote koraalkolonies       klein formaat fossielen uitverwerend  
Stavelot kerkbinnen Stavelot, Saint Sébastien Wit marmer   70neoclassicistisch 1880 hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Londerzeel   Steenhuffel, kapel Ledesteen       tegel en dorpel   False     0              
Londerzeel kerk Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Ledesteen   3gotisch   schip, raamlijst, tss bxl   False     0              
Londerzeel kerk Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Brusseliaanse steen   3gotisch   schip   False     0              
Londerzeel kerk Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Gobertangesteen   3gotisch   plintlijst   False     0              
Londerzeel funerair Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Petit Granit   3gotisch   grafsteen in muur   False     0              
Londerzeel kerk Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Euville   8restauratie   restauratie   False     0              
Londerzeel kerk Steenhuffel, Sint-Genovevakerk Brusseliaanse steen   2romaans   onderbouw toren   False     0              
Herzele kapel Steenhuize, kapel Sint-Appolonia-ten-Doorn Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     kapel volledig   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0 nummulietenbanken; ook enkele schelpen met zwarte silexrolkeien van 3 cl middenin nummulietenbank     85x11x93 115x12x85x80x22x35   binnen rode marmer
Herzele landel burg geb Steenhuize, Prinsenhof Ledesteen       enkele hoekblokken aan de grond   False 0 - zelden tot eenmalig bruingeel 0 nummulieten            
Herzele kerk Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Catharinakerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   tussen lede   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Catharinakerk Ledesteen   3gotisch   ondermuur en toren   False     0             onvolledige data mdc
Veurne kerk Steenkerke, Sint-Laurentiuskerk Kalksteen       deel in toren   False   wit 0         blokjes 15 x 15    
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Cornellekesstraat 64 Savonnières   8restauratie   deur raamomlijsting   False     0             gerestaureerde watermolen
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Cornellekesstraat 64 Ledesteen   10vernaculair   volle muren   True     0         bolvormig putjes tot grotere holtes monster
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Cornellekesstraat 64 Brusseliaanse steen   10vernaculair   hoekstenen   False     0     horizontaal gelamineerd   plat   monster
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren, Bernarduskapel (zuid)   True   bleekbeigegrijs, bleekgrijs pa 0 dunne schelpenschalen middelmatig, soms glauconietrijk sterk gelamineerd tot gebioturbeerd; enkele platte stenen met grovere horizontale straticulaties (foto)   30x7 (meer laminaties), 25x15 (minder laminaties)   zeldzame restauratie door Massangis; Bernarduskapel: ge´mpregneerd, met grote stenen (h 25 cm) mogelijk kops geplaatst
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk Ledesteen   3gotisch   portaal hoek   False     0 meer bioklasten (cm-lange oester, serpula) middelmatig-grof, meer poriÙn, hyaliene kwarts     30x15    
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   ondermuur zijbeuken   False   veel bleekblauwgrijs 0         tot 40x12   herbruikt?
Steenokkerzeel   Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk Ledesteen   71neogotisch   raam achterbouw   False   vuil beige patina 0 zelden forams grofbioklastisch, kwartsrijk en poreus, korrelig uitzicht, hyaliene kwarts; veel MICA          
Steenokkerzeel omheining Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk kerkhofmuur Brusseliaanse steen   4renaissance   muur grafkruisen (3) ingemetst   False   vuile stenen 0       ook opaalcement plat    
Steenokkerzeel omheining Steenokkerzeel, Sint-Rumolduskerk kerkhofmuur Ledesteen   6classicistisch/rococo   in losstaande muur   False   vuile stenen 0 talrijke forams zeer grofkorrelig kwartsrijk poreus     bol of zeer groot 50x9    
Stekene burg gebouw Stekene, gemeentehuis Brusseliaanse steen           False     0              
Stekene kerk Stekene, H.Kruiskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Stekene kerk Stekene, H.Kruiskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Stekene kerk Stekene, H.Kruiskerk Ledesteen           False     0              
Stekene kerk Stekene, H.Kruiskerk Petit Granit           False     0              
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren   True     0 enkele grotere kalkschalige bioklasten fijn of middelmatig, zandrijk (gelijkend op bioturbatievulling in Gobertange, nu over gehele steenopp.)     ruwbehouwen ongelijke grote maten tot 45x18-12    
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   zijbeuken hoek ondermuur sacri   False   bleek, asgrijs 0   fijn tot middelmatig sterk gebioturbeerd, met langgerekte laminaties (FOTO) sterk gelijkend op Gobertange   regelmatig 40x12   uit zelfde niveau als Gobertange, van andere locatie; kerkhofmuur ofwel bleekbeige grofkorrelige glauconietriojke kalkzandsteen, ofwel grijswitte fijne sterk gelamineerde kalkzandsteen
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Ledesteen   2romaans   toren (vnl onder)   False   groengrijsbeige (fris geelbeig 0 zz foram fijngespikkeld met glauconiet, zeldzame heldere hyaline kwarts 1 mm vaag gebioturbeerd, geen laminaties     opp vol kleine putjes ondergeschikt aan brusseliaan
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Euville Senonville 6classicistisch/rococo   speklagen schip   False   bleekbeige 0   grof bioklastisch     30x15    
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   raamdorpels   False     0              
Zaventem   Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   raamlijsten, kerkhofmuur dekst   False     0         regelmatig, afm zoals Brusseliaan   dekplaat kerkhofmuur 70x15x40 sterk afgerond roetzwart vol korstmossen; veel grote kwarts en ook wat forams; 30x18 beigebruin vol zeer grove (2 mm) kwartskorrels, soms onregelmatig oranjebruin (volgen
Zaventem straatsteen Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   kasseiweg naar sacristie   False     0     licht verkiezeld        
Zaventem straatsteen Sterrebeek, Sint-Pancratiuskerk Blanmont-Dongelberg kwartsiet Dongelberg ? 6classicistisch/rococo   kasseiweg naar scacristie   False   glaswit rozerood tot paarsrood 0   zeer grof kwarts (1-2 mm), grote poriÙn (verwering hoekige kristallen) licht verkiezeld sporen van fijne witte calcietaders (slecht afgelijnd); fijne niet-doorlopende splijtvlakjes     onderscheid met Tiense: meer wit en/of meer rood, minder ros; veel grover en poreuzer (zie ook Neerijse)
Hasselt   Stevoort, Kannaertshof Maaskalksteen   3gotisch   hoekkettingen   False     0              
Hasselt   Stevoort, Kannaertshof Gobertangesteen   3gotisch   ondermuur ramen   False     0              
Hasselt   Stevoort, Mariaburcht Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   raam poort, ondermuur watergra   False   vuil 0              
Hasselt   Stevoort, Mariaburcht Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   fronton   False     0              
Hasselt straatsteen Stevoort, Mariaburcht Famenniaanzandsteen   8restauratie   kasseien binnenkoer   False     0              
Hasselt klein monument Stevoort, monument gesneuvelden Maaskalksteen   10vernaculair       False     0   oolietisch kris-kras gelaagdheid        
Hasselt klein monument Stevoort, monument gesneuvelden Savonnières   10vernaculair       False     0   oolietisch          
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   ondermuur toren naast ijzeroer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   -1 veel wormgangen en bioturbaties     vrijgemaakte stenen erg aangetast, vooral licht verpulverende zwak verkitte bleekgekleurde gebioturbeerde ijzerzandsteen; ook afsplijten door vorstwerking van grote nog harde brokken oorspronkelijk bepleisterd sterk verweerd; zwavelgele korstmossen  
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk IJzeroer   3gotisch   ondermuur toren tussen ijzerzandsteen   False 2 - opmerkelijk   0       oorspronkelijk bepleisterd grote vrij platte stenen   ijzerzandsteen en ijzeroer door elkaar gebruikt
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch 1891 portaal, ondermuur zijbeuken, ramen noordkant   False 2 - opmerkelijk   -1 veel Michelinia favosa         beige-bruine ronde korstmos  
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 71neogotisch 1891 speklagen, boordstenen steunberenhoekkettingen   False 2 - opmerkelijk geel tot donkergeel 0 serpulidenbanken en oesters fijnkorrelig     maatstenen   uitzonderlijke restauratie in geelwitte fijnkorrelige steen
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1787 koor en zuidzijde verspreid vooral ondermuur   False 1 - beperkter   0         zowel maatsteen als kleinere recyclageblokken   door elkaar gebruik en moeilijk onderscheid tussen ijzeroer en ijzerzandsteen
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch 1787 ramen, koor hoekstenen en grote maatstenen   False 2 - opmerkelijk overwegend bleekgrijs 0 in raamdorpels overvloedig ronde oncolieten rond bolle brachiopoden packstone   in raamomlijsting afgewisseld met bleke wackestone      
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   3gotisch 1557 speklagen in toren bovenste geledingen   False 2 - opmerkelijk witgeel met grijs calcin 0 doorsneden door complete grote zeeëgel (Hemipneustus)           uit Lid van Nekum
Hasselt funerair Stevoort, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   4renaissance 17-18e grote grafkruisen op kerkhof   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   fijnkorrelig (wackestone) en homogeen          
Hasselt kerkbinnen Stevoort, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   71neogotisch 1891 vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs, zelden lichtgrijs 0   homogeen, nogal monochroom     28x28   in koor zwartglanzende meer marmerachtige en grotere tegels
Hasselt kerkbinnen Stevoort, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch 1891 vloertegels stroken tussen de Maaskalksteen   False 1 - beperkter   0         rechthoekige tegels    
Hasselt kerkbinnen Stevoort, Sint-Martinuskerk Wit marmer Carrara 6classicistisch 1787 vloertegels Herenkapel   False 1 - beperkter wit met veel lichtgrijze wispy streaks 0              
Hasselt kapel Stevoort, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch 1787 fronton Herenkapel   False 0 - zelden tot eenmalig vuilgeel 0         assemblage van gesculpteerde kleinere stenen wat vervuild door stof en roet, maar hervoegd  
Hasselt kapel Stevoort, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch 1787 lisenen en grote platen onder raam Herenkapel   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 overvloedig koralen Siphonodendron            
Hasselt kerk Stevoort, Sint-Martinuskerk IJzeroer   6classicistisch 1787 koor en zuidzijde verspreid vooral ondermuur   False 1 - beperkter gevlekt donkerbruin en geelbruin 0   kleine ijzerconcreties tegen geelbruine zandige matrix     zowel maatsteen als kleinere recyclageblokken   door elkaar gebruik en moeilijk onderscheid tussen ijzeroer en ijzerzandsteen
Dilsen   Stokkem, bezoekerscentrum De Wissen Maaskeien   10vernaculair   14natuur   False   rood 0   enorme blok Burnotconglomeraat          
Dilsen   Stokkem, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand kapel Maastrichtersteen   8restauratie   buiten verspreid, binnen verba   False     0 oester-serpuliden       recyclage 17░ eeuw    
Dilsen   Stokkem, oude wal Maastrichtersteen   3gotisch   fundering   False     -1         genaamd blauwmuur (geen hardsteen) roodverweerd door mosgroei  
Dilsen   Stokkem, Sint-Elisabethkerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   portaal, ondermuur, hoekstenen   False   bleekgrijs patina 0 grote michelinia koralen, grote doorsnede brachiopode met inwendige structuur grofbioklastisch   microstylolieten     straat: Indische zandsteen en basalt kasseitjes, oud is Famenniaan
Dilsen   Stokkem, Sint-Elisabethkerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   koor   False   bleekgrijs patina 0   laminieten met teepeestructuur in traptreden          
Stoumont funerair Stoumont, St.-Hubert schiste de Vielsalm   93regionalistisch 1830 croix funéraires   False 1 - beperkter   0              
Stoumont kerk Stoumont, St.-Hubert Waimes arkose Boussire 72neoromaans 1927 gehele kerk   True 6 - volledig gebouw bleek beige, grijs, groen, beige, rose 0   middelmatige kwartsietische zandsteen met schiefrige streaks meer schieferig in schip, zuiverder zandsteen in toren soms fijn gestratifieerd ruwbehouwen moellons roestkleurige splijtvlakken  
Stoumont kerk Stoumont, St.-Hubert Maaskalksteen   72neoromaans 1927 raam en deurlijsten, cordons   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   grainstone facies     gezandstraald    
Weert kerk Stramproy, H. Willibrorduskerk Maastrichtersteen   3gotisch XVI toren volledig   True 4 - in deel volledig   0              
Zottegem funerair Strijpen, kerkhof rond kerk Ledesteen     19xx blokken in kapotte grafzerken   False 2 - opmerkelijk   0 veel nummulieten            
Zottegem kapel Strijpen, Sint-Andrieskapel Ledesteen   11traditioneel   deurlijst, plint   False 2 - opmerkelijk geel 0 nummulieten, ditrupa            
Zottegem kapel Strijpen, Sint-Andrieskapel Ieperiaanse steen   11traditioneel   1 steen in deurlijst   False 0 - zelden tot eenmalig roestgeel 0 nummulieten in sliert            
Zottegem kapel Strijpen, Sint-Andrieskapel Doornikse kalksteen   11traditioneel   sokkel onder ledesteen plint   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0              
Zottegem kapel Strijpen, Sint-Andrieskapel Euville   11traditioneel   boog bovenaan deurlijst   False 1 - beperkter wit 0              
Zottegem kerk Strijpen, Sint-Andrieskerk Ledesteen   71neogotisch   onderboord kerk, stukken op kerkhof   False     0              
Zottegem kerk Strijpen, Sint-Andrieskerk Franse steen       onderboord kerk, restauratie van Ledesteen   False 1 - beperkter   0              
Zottegem kerk Strijpen, Sint-Andrieskerk Petit Granit       plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Roosdaal   Strijtem, Sint-Martinuskerk Ledesteen   70neoclassis/neorenaiss   NWdeel ondermuur   False   groenig (fris bleekbeige) 0   met fijne kwartsgranule     60x20   mogelijk hergebruik van vroegere gothische kerk
Roosdaal   Strijtem, Sint-Martinuskerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   ramen deuren   False     0              
Roosdaal   Strijtem, Sint-Martinuskerk Euville   70neoclassis/neorenaiss   portaal lisenen   False     0              
Roosdaal   Strijtem, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 70neoclassis/neorenaiss   rest ondermuur hoek   False 1 - beperkter groenig beige soms rosbruin pa 0 vol kleine nummulieten en grote schijven div: eerder fijne kwartsrijke zandsteen//groenige groengespikkeld fijn met talrijke grote numm gelaagd of schuine foreset en donkerrosbruin patina (hoek koor)     25x12x18 (zdst) 40x20 75x25 (numkast) goed profiel oost ondermuur mengeling 2 soorten Ieperiaan en Balegem (licht overwicht numkalksteen)
Roosdaal   Strijtem, Sint-Martinuskerk Tubize arkose Tubize arkose 70neoclassis/neorenaiss   1 blok   False 0 - zelden tot eenmalig felgroen 0   grofkorrelig met kwarts (amethyst) en veldspaatgranule veel kleibindmiddel maar ook grote poriÙn (niet connecterend?)   50x30 sterk afschilferend duidelijk recuperatie
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Maaskeien   2romaans 1060 centraal schip (niet bereikbaar vanop volle grond)   False 4 - in deel volledig polychroom 0         ronde keien    
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Maastrichtersteen   74neorenaissance 1885 zuidelijke kapel-aanbouw boven   False 1 - beperkter geel 0           donker calcin arch. P. Cuypers
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Udelfanger zandsteen   74neorenaissance 1885 zuidelijke kapel-aanbouw deurposten   False 1 - beperkter kakigeel 0   micahoudend     formaat zoals hoogte deur   arch. P. Cuypers
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Leisteen paars   1885 grijs op dak; paars op reservestapel (monster)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs (nieuw) of paars (oud) 0             paars: vermoedelijk Fumay
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Namuriaanzandsteen zwart 72neoromaans 1885 gevels zijkapellen langs transept en koor   False 2 - opmerkelijk glanzend donkergrijs 0   fijne kwartsiet geen splijting, versplinterend oppervlak met roestige vlakken onregelmatig (moeilijk te behouwen)   gelijkt op donkere fijnkorrelige kwartsiet met mangaanglans in oude kerken van Luiks Haspengouw, arbitrair Onder Namuriaan genoemd (mogelijk ganister)
Echt-Susteren omheining Susteren, Amelbergabasiliek Maastrichtersteen   11traditioneel   speklaag in kerkhofmuur   False 1 - beperkter geel 0           zeer diep uitverweerd en metselbijen  
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Famenniaanzandsteen Pierre d'Avoine 72neoromaans 1885 vnl in zuidelijke kapellen   False 2 - opmerkelijk bleekbruin 0   matig-fijn soms gestratifieerd, meestal structuurloos zz met kleisiderietklasten moellons rechthoekig   arch. P. Cuypers; vreemde steen: lijkt Famenniaan maar heeft facieskenmerken van Carboonzandsteen, naamgeving is compromis
Echt-Susteren kerkbinnen Susteren, Amelbergabasiliek Zwart marmer   2romaans   reeks zeer grote platen tegen binnenmuren   False 2 - opmerkelijk zwart 0              
Echt-Susteren kerkbinnen Susteren, Amelbergabasiliek Petit Granit   8restauratie 1948 vloertegels, uniform geplaatst   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0         38x38 gezoet   vermoedelijk herstelling na Wereldoorlog II
Echt-Susteren kerkbinnen Susteren, Amelbergabasiliek Zwart marmer   11traditioneel   vloertegels OLV kapel naast portaal, afwisselend met rood marmer   False 1 - beperkter zwart 0         24x24    
Echt-Susteren kerkbinnen Susteren, Amelbergabasiliek Rode marmer Rouge royal 11traditioneel   vloertegels OLV kapel naast portaal, afwisselend met zwart marmer   False 1 - beperkter rood met drukke brede witte aders 0         24x24    
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Famenniaanzandsteen   72neoromaans 1885 vnl in Westbau en zijbeuken   True 4 - in deel volledig grijs-bruin 0         moellons 26x13x22 onregelmatig, grofgebikt   arch. P. Cuypers (vervanging Carboonzandsteen?), andere steensoorten komen ertussen voor
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Maaskeien   2romaans 1060 zeldzaam in Westbau en zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig polychroom 0         klein en rond   mogelijk restant van oude kerk
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Nivelsteiner zandsteen   2romaans 1060 zeldzaam in Westbau en zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig   0             mogelijk restant van oude kerk
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Vulkanische tufsteen Ettringer 72neoromaans 1885 kleine ramen, blindnissen, plintlijsten, hoekstenen   False 2 - opmerkelijk kaki 0             arch. P. Cuypers
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Nivelsteiner zandsteen   72neoromaans 1885 westbau portaalboog en timpaan   False 1 - beperkter donkergeel 0         zeer grote formaten   arch. P. Cuypers
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Kalktuf   2romaans 1060 zeer zeldzaam in zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig   0         zeer klein   mogelijk restant van oude kerk
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Vulkanische tufsteen Römer Tuff 72neoromaans   zuidelijk zijportaal   False 0 - zelden tot eenmalig kaki 0   met grove donkere bims       ruw oppervlak  
Echt-Susteren kerk Susteren, Amelbergabasiliek Nivelsteiner zandsteen   8restauratie 1948 zuidelijk zijportaal, vernieuwd zuiltje met kapiteel   False 0 - zelden tot eenmalig kaki 0