Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

P

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Beringen kerk Paal, Sint-Jan-de-Doperkerk Franse steen Liais de Morley 72neoromaans   plinten, portaal   False   bleek geelgrijs -1   fijnbioklastische kalksteen       vuilgrijs of groen door groenwieren identificatie Veerle Meul (ook Euville); + bleke middelmatige kalkzandsteen met roestverkleuring, lijkt synthetisch, zonder onderverdeling in de zuilen
Beringen kerk Paal, Sint-Jan-de-Doperkerk Petit Granit   72neoromaans   ondermuur platen   False   bleekgrijs 0 rijk aan grote productiden, solitaire en kolonievormende koraalresten, grove crinoiden     beginnende chertvorming   afsplijtend  
Beringen kerk Paal, Sint-Jan-de-Doperkerk Maastrichtersteen   72neoromaans   plint achteraan   False   geel 0   fijnkorrelig          
Beringen kerk Paal, Sint-Jan-de-Doperkerk Nivelsteiner zandsteen   72neoromaans   plinten, portaal   False   bleekgrijs -1   suikerig glanzende middelmatig tot grove zandsteen (lijkt Tertiair)       vuilgrijs of groen door groenwieren arch Jaminé
Beringen kerkbinnen Paal, Sint-Jan-de-Doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   volgens Veerle Meul   False     0             hergebruikt door arch Jaminé uit vorige kerk
Juprelle kerk Paifve, Assomption de la Vierge Petit Granit   75eclectisch   portaal met korinthische zuiltjes   False 2 - opmerkelijk   0              
Juprelle kerk Paifve, Assomption de la Vierge Maaskalksteen Longpré 72neoromaans   kerkramen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs 0 soms rijk aan grotere fossielen en korralkolonies; banken met tabulate buisjes brachiopoden en wat solitaire koralen            
Juprelle kerk Paifve, Assomption de la Vierge Petit Granit   72neoromaans   hoekstenen   False     0 grote soms complete productiden            
Juprelle kerk Paifve, Assomption de la Vierge Maaskalksteen stromatoliet 72neoromaans   koor   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs tot asgrijs 0     onder blake wackestone, boven lichtgrijze packstone gestoord sedimentair contact (met diepe spleet)      
Juprelle klein monument Paifve, grotte de Lourdes silex vuursteeneluvium 10vernaculair   Mariagrot   False 5 - volledig klein monument (beeld) grijs tot caramelbruin 0     2 types: grijsgeband (type lanaye) of zwart vol holtes (type Lixhe), beide zowel knolvormig als geband   onregelmatig of gekloven, soms groot tot 60 cm lang    
Oudenaarde kerk Pamele, Onze-Lieve-Vrouwe-kerk Doornikse kalksteen       dominant   False     0              
Oudenaarde kerk Pamele, Onze-Lieve-Vrouwe-kerk Brusseliaanse steen       nieuwer deel   True     0              
Oudenaarde kerk Pamele, Onze-Lieve-Vrouwe-kerk Gobertangesteen       met brusseliaanse steen   False     0              
Brakel kerk Parike, Sint-Lambertuskerk baksteen   6classicistisch/rococo       False     0              
Zonnebeke kerk Passendale, St.-Audomarus Bergsteen   8restauratie XX noordtransept als getuigenis van vroegere kerk   False 4 - in deel volledig   0             kerk verwoest in WOII
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Bergsteen   2romaans   steen tussen doornikse   False     0             onvolledige data mdc
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Doornikse kalksteen       ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Ledesteen   3gotisch   koor   True     0             onvolledige data mdc
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   schip   True   grijs, soms beige 0 enkele stenen met uitgeÙtste grof bioklastengruis (0,5cm); zelden graafgangen wackestone   voorgevel met veel chert 45x12 schilferig uiteinden  
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0              
Zwalm straatsteen Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Ledesteen   71neogotisch   plaveien   False   zeer bleekgrijs 0 soms vol nummulieten   graafgangen   27x27 onder asfalt  
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Basaltlava   2romaans   1x tussen Doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig   0         12x6    
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Bergsteen   2romaans   zz tussen Doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig donkerroodbruin 0   grofkorrelig homogeen     15x12    
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Veldsteen   2romaans   1 brokje tussen Doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0           verschilferd  
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Ledesteen   2romaans   boogsteen verspreid voorkomend   False   roestverkleurend 0 verspreide kleine nummulieten grove kwarts bioturbaties        
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Oosterbantzandsteen Grès de Bray 2romaans   1x tussen Doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs, ros ptina 0   kwartsietisch     16x8    
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Ledesteen   5barok   sacristie   False   lichtgroenig rosbruin patina 0 wat kleine nummulieten en serpula   sigaarvormige bleekgerande graafgangen; concentraties van nummulieten in slierten en lenzen   groot 50x27x21 70x24x18 fijnblazig afschilferend  
Zwalm kerk Paulatem, Sint-Gangulfuskerk Ledesteen   3gotisch   koor   True   gelig 0   homogeen uitzicht en samenstelling     steunberen groot 45x48x34 sterk afschilferend  
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Maaskeien   3gotisch   koor ondermuur   False   groen+bruinrood zd, wit+rood q 0   bleekgrijs meestal grijsroodachtig kwartsiet, vaak kleine pyrietholtes; veel groen+bruinrood zandsteen ook conglomeraat, quartzofyllade, zz silex zandsteen soms dooraderd, ook breksie meestal klein rond en groot afgeplat genaamd "dru´dieke stenen" Christusbeeld achter kerk (kant kerkplein) op sokkel in roodachtige Famenniaanzandsteen en grofbioklastische franse steen
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Diestiaan ijzerzandsteen siderietisch? 3gotisch   koor ondermuur   False     0   zeer hard     zeldzaam tussen Maaskeien afgerond  
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Maaskalksteen   3gotisch   koorondermuur hoekstenen kruis   False     0     fijn gelamineerd tot stromatolietisch       ook toren onder + plint, ged. restauratie: gebikt; ged. vermengd met petit granit
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Petit Granit   8restauratie   plinten, ondermuur toren   False     0 productiden, michelinia wolkig nodulair en/of bioklastrijk     ondermuur gebouchardeerd gefrijnd    
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Maastrichtersteen   8restauratie   schip   True     0 Sibbe: weinig verspreide echinidenresten, vooral serpuliden met oester en zz kleine zeeÙgel; onderste steen boven plint recentere restauratie in Sibbesteen rijk aan serpulabanken, vaak met groenige schijn hard, ruwzandig aanvoelend, soms roestbruinig geel tot grijs calcin       verzandende stenen rijker aan echiniden ramen sacristie Franse steen beige weinig poreus grofbioklastisch ge´mpregneerd of afschilferend
Peer kerk Peer, Sint-Trudokerk Maastrichtersteen   3gotisch   koor boven   False   gelig 0 Zicherblok met complete grote zeeÙgel soms roestbruinig geel tot grijs calcin         Christusbeeld achter kerk (kant kerkplein) op sokkel in roodachtige Famenniaanzandsteen en grofbioklastische franse steen
Peer kapel Peer-Deust, kapel Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen   False   grijs calcin 0 serpulidenkalk met kleine zeeÙgels hard         bestrating rondom kapel in kleine ronde Maaskeien, meestal donker, maar wit voor de deur
Peer kapel Peer-Deust, kapel Petit Granit   8restauratie   koorramen   False     0         vervanging Maastrichtersteen    
Lincent   Pellaines dorpscentrum Lincent tufsteen   10vernaculair   zijgevels onder 3hoekig bakste   False     0              
Lincent straatsteen Pellaines dorpscentrum Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   stoep   False   blauwig met rosse kop 0   metamorf kwartsietisch     rechthoekig licht afgerond    
Lubbeek kerk Pellenberg, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren speklagen hoek   False     0   grof vet soms wormgangen zeer veel grote ronde limonietconcreties (sommige stenen volledig hieruit opgebouwd) en banden 40x20,15x8 niet limoniet: verzandend ged. vervanging door Brusseliaan
Lubbeek   Pellenberg, Sint-Pieterskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren spek en hoek   False   paarsig grijs glinsterend 0   grof goed gewassen structuurloos homogeen   hoek 40x25x15   bovendeel toren: veel vervanging van vierkanten stenen (Diestian => Brusseliaan)
Lubbeek   Pellenberg, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   2romaans   toren (afw. met Diestiaan)   True     0   duidelijk glauconiethoudend en zandiger, zelden typisch eikenhout     30x15,15x8 niet gladgeschaafd liesegang en rosse vlekken  
Lubbeek   Pellenberg, Sint-Pieterskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren tussen Gobertange   False   iets geelgroene tint 0   middelmatig, niet meer glauconiet         1 donkergrijze glinsterende glauconiethoudende grofkorrelige zandsteen (eerder ijzerzandsteen facies)
Lubbeek   Pellenberg, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   portaal, zij ondermuur hoek   False     0     typisch eikenhout   gladgeschaafd fris; hoek: soms afschilferend  
Lubbeek kerk Pellenberg, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   zijbeuken fundering   False   roest+mangaanbruin 0   grofkorrelig, glinsterend     45x20x18   kan ook, ten minste gedeeltelijk Brusseliaan zijn
Pepingen   Pepingen, De kinderschuur Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     plint en poortlijst   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Pepingen   Pepingen, hoeve achter kerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 10vernaculair   ondermuur   False 2 - opmerkelijk chocobruin 0              
Pepingen burg gebouw Pepingen, hoeve achter kerk Ledesteen   10vernaculair   ondermuur   False   bleekbeige 0              
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Kalktuf   3gotisch   meerdere in ondermuur koor   False   witachtig 0     onregelmatige holtes zeer hard oorspronkelijk maatsteen    
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Basaltlava   3gotisch   1 steen in ondermuur koor   False 0 - zelden tot eenmalig bruinig 0     fijnverdeelde holtes   oorspronkelijk maatsteen    
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Porfier   3gotisch   1 steen in ondermuur koor   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen 0   met roze kristallen     afgeronde steen    
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Bergsteen   3gotisch   talrijk in ondermuur koor, enkele tussen ieperiaanplint en in veldsteenplint   False   grijsrood tot bruinzwart 0   middelmatig tot grof lenzen met gecacheloniseerde goed gesorteerde silex in bruinzwarte matrix zelden limonietische ijzerbanden in rode steen (cf Tongeriaan) variabel, van plat tot afgerond   vooral in koor terug te vinden; eerder gelijkend op ijzerzandsteen van Heuvelland dan van Hageland; 1 steen in bleekgrijze zeer grofkoorelige kwartszandsteen (korrels 1-3 mm, 95% doorschijnend wit; 5%
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch   maatstenen, hoekstenen lateien   False 2 - opmerkelijk (choco)bruin patina 0             ook ondermuur en hoekketting in boerderij achter kerk; vervangstenen groene Tubize zandsteen
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   3gotisch   zeldzaam in ondermuur koor   False   grijs patina 0 grote gebroken bioklasten       onregelmatig (recuperatie)    
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 3gotisch   dominerend in ondermuur koor   False   phylliet ook bruin opp tot gro 0   phylliet fijn met soms schieferige splijting   kwartsaders tot 1 cm dik; ook kwartskristal-oppervlakken     1 steen bestaande uit aderkwarts (ca 18 op 12 cm zoals andere stenen); uitzonderlijk bruin met rode brandsporen
Pepingen kerk Pepingen, Sint-Martinuskerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 2romaans   centrale westbouw   False   groen (phylliet ook bruin opp) 0       soms dooraderd      
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   hoekstenen, steunberen toren   False     0           meelzak restauratie in compacte steen met dubbelkleppige schelp tot 7 cm groot en veel kleinere bioklasten vol opgeloste schelpfragmenten
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 11traditioneel   zuidelijke sacristie   False   groen, groenbruin 0         breuksteen in rustiek verband   20ste eeuwse imitatie met gedeeltelijk recuperatie van zelfde materialen (gedeeltelijk zelfde oorsprong als Lembeek)
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Famenniaanzandsteen   11traditioneel   zuidelijke sacristie   False   groen, bruin, rood 0     ook bruin, horizontaal splijtend, met kakigele dolomietklasten, ontkalkt   breuksteen breuksteen    
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Euville   11traditioneel   zuidelijke sacristie, portaal   False   witachtig 0           ja  
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Leisteen   11traditioneel   dak en puin   False   donkergrijs; vroeger paars 0             paarse enkel in kleine fragmenten
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   11traditioneel   plint zuidelijke sacristie   False   witachtig verweerd 0              
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Petit Granit   11traditioneel   ondermuur zuidelijke sacristie   False     0              
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Bergsteen   2romaans   zelden in westbouw   False     0              
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 2romaans   ronde noordtoren ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   groen=zandig, bruin=nummulietrijk          
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Tubize arkose Tubize arkose 3gotisch   ondermuur koor   False   groen 0   grof heterogeen met hoekig kristallijne korrels         deels vervanging van Zandbergse steen
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Lutetiaankalksteen   8restauratie   lateien   False   bleekbeige 0 met grote opgeloste gastropoden            
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Veldsteen groene en blauwe 3gotisch   enkele in plint tussen ieperiaan, onderste del voorgevel, dominant in deel plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Pepingen   Pepingen, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch       False     0              
Steenokkerzeel   Perk, boerderij, landsackers hoeve Brusseliaanse steen       hele gebouw   True     0             huis in renovatie 2009
Steenokkerzeel   Perk, dorp Brusseliaanse steen       dominant in vele huizen   False     0              
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   ondermuur   False   bleekgrijs-beigegrijs 0   grote dikke stenen: fijn tot middelmatig, soms grovere bioklasten, vrij homogeen, met grote bioturbaties     30x10 afgeschuind (lokale bron), ook 30x15x15 groo fijne liesegangringen  
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Ledesteen   71neogotisch   ondermuur ts Bxl   False     0 forams en andere grote bioklasten grof kwartsrijk poreus en fijne (1-2 mm) hyaliene kwarts; ook middelmatige variÙteit eveneens met forams     nog onregelmatiger dan Bxl    
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Brusseliaanse steen   5barok   voorgevel   True   lichtgrijs patina 0   middelmatig kalkrijk soms fijn gelamineerd   ruw zeer ongelijk 40x7 25x10 kassei en brokken veel roestverkleuring op beige stenen gothische stijl maar daterend 1700
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0 grote solitaire koralen     rechte fijne doorlopende calcietaders   steken  
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   transept koor   True   bleekbeige patina 0   middelmatig of grof (enkel transept), gelijkmatig, glauconiethoudend; kalkcement gebioturberde en gekruiste laminaties   regelmatig 20x10, ondermuur 30x8 ondermuur bolvormig afschilferend krijgt roetschil op beschutte delen; noordersacristie: eerder fijnkorrelig, met onregelmatig formaat tot 40x7
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Massangis   8restauratie   plintlijst   False     0   grof bioklastisch (tot 0,5 cm)       verweerd (slechte variÙteit)  
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Ledesteen   3gotisch   transept zz ts Bxl, koor 50/50   False     0 minder maar meer opvallende grotere bioklasten middelmatig tot grof ongelijke verdeling       putjes  
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Ledesteen   4renaissance   noordersacristie deurlijst   False     0         regelmatig tot 50x12 ge´mpregneerd  
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   zuidersacristie dominerend   False   ros-beige 0 serpula en grote bioklasten grof, met hyaliene kwarts     regelmatig 30x11    
Steenokkerzeel   Perk, Sint-Nicolaaskerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   zuidersacristie ondermuur (ged   False     0              
Peruwelz   Peruwelz St.-Quentin Petit Granit   6classicistisch/rococo   doopvont   False     0              
Peruwelz   Peruwelz St.-Quentin Zwart marmer Noir de Tournai 6classicistisch/rococo   tegels   False   donkergrijs 0         45x45 aangevreten door zuren  
Peruwelz   Peruwelz St.-Quentin Petit Granit   6classicistisch/rococo   zuilen, lisenen, muurplaten   True     0       lisenen in subnodulaire vorm      
Peruwelz   Peruwelz St.-Quentin Grandglise zandsteen   3gotisch   ingebouwde toren   False   groot groen hoeksteen 0             hoekstenen groot en groen, rest meer grijs en kleiner
Peruwelz   Peruwelz St.-Quentin Avendersteen   3gotisch   medaillons   False   creme-wit 0           verweerd  
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Zwart marmer   81wederopbouw 1923 vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0              
Diksmuide funerair Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Doornikse kalksteen   11traditioneel 1463 3 grafplaten binnen en buiten   False 0 - zelden tot eenmalig beige-grijs 0           grof afschilferend VTB vermeldt grafsteen pastoor Carel Weyn
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Serpentiniet Vert des Alpes 77art deco 1933 hoofdaltaar panelen en platen   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0              
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Wit marmer   81wederopbouw 1933 vloertegels centrale stroken   False 1 - beperkter wit met vage grijze strepen 0              
Diksmuide beeld Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Petit Granit   11traditioneel 1933 doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig donker gezoet en bleek blauwgrijs 0              
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Wit marmer   77art deco 1933 zijaltaar N   False 0 - zelden tot eenmalig wit met fijne doorlopende grijze strepen 0             met mozaiek inlegwerk
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Grijs marmer genre Bleu belge 77art deco 1933 zijaltaren zuilvoeten   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met witte aders 0     onregelmatige maar zuivere witte aders        
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina marmer   77art deco 1933 hoofdaltaar en kleine vloertegels onder hoofdaltaar   False 2 - opmerkelijk wit met overvloedig rosse banden en strepen (50/50) 0     is witte marmer verkleurd langs vroegere barsten       met mozaiek inlegwerk
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Wit marmer type rose aurore 77art deco 1933 zijaltaar S   False 0 - zelden tot eenmalig wit gdeeltelijk roe verkleurd met donkergroene kleiige strepen 0     verkleuring zowel langs voormalige barsten als vlekvormig       met mozaiek inlegwerk
Diksmuide kerkbinnen Pervijze, St.-Nicolaas en Catharina Petit Granit   81wederopbouw 1933 traptreden naar koor   False 1 - beperkter   0           veel putje  
Wortegem-Petegem kerk Petegem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       dominant   False     0              
Wortegem-Petegem kerk Petegem, Sint-Martinuskerk Petit Granit       vervangsteen v doornikse   False     0              
Wortegem-Petegem kerk Petegem, Sint-Martinuskerk Veldsteen       niet typisch, tss doornikse   False     0              
Deinze kerk Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo   lage ondermuur   False     0       ook veel bleekbeige met teruglopende wispy stratificaties tot 140x25 of 80x25 veel siltig fijn afschilferend herbouwde romaanse kerk
Deinze kerk Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martinuskerk Petit Granit   8restauratie       False     0             van Doornikse steen
Deinze kerk Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martinuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   portaal   False   bleekgeelbeige zonder patina 0 fijne nummulietenbanden en slierten, ook verspreide nummulieten en serpula; ook koraaltjes en schelpgeesten matig fijnzandig met weinig grote kwartskorrels     40x22x25 ook kops    
Deinze kerk Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   toren 4kantig onderdeel   False     0         kleinere formaten dan 18de eeuws herbouwd    
Deinze kerk Petegem-aan-de-Leie, Sint-Martinuskerk Ledesteen   4renaissance   toren boven tussen baksteen   False     0             toren herbouwd 1945
Gembloux   Petit-Leez, château Devoonkalksteen   10vernaculair   poort- en plintlijsten   False   blauwig 0 Disphyllumstruiken en banden 2 types   ook Rhisnes: nodulair gevlekte kalksteen     FOTO
Gembloux straatsteen Petit-Leez, château Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   binnenkoer   False   blauwig, zz bont 0         kassei klein vierkant en langgerekt ook rosse patina FOTO
Gembloux   Petit-Leez, château Brusseliaanse steen   10vernaculair   lage ondermuur (oude delen)   False   bleek creme 0 1 reuzennummuliet (2 cm) soms met duidelijke glauconiet, meestal vrij grof soms ook dikke witte mergelbanden zz lichtgrijze meer verkiezelde banden ongelijke formaten (vgl typisch Brusseliaanse) ruw pokdalig oppervlak FOTO
Gembloux landel burg geb Petit-Leez, château Blanmont-Dongelberg kwartsiet Devilliaankwartsiet 10vernaculair   bijgebouwen   False   bleekbruin schitterend 0             FOTO
Gembloux   Petit-Leez, château sokkelsteen Ordovicium kwartsofyllade 10vernaculair   ondermuren   False   groen- of bruingrijs 0   fijn goedgeband, soms een enkel laagvlak, soms geresedimenteerde klasten soms putjes door pyriet(?)oplossing tot 60x20 meestal onregelmatig gladgehouwen soms fijn schilferig volgens druksplijting onderscheid met Devilliaankwartsiet niet altijd te maken FOTO
Putte   Peulis, Mariagrot Brusseliaanse steen       enkele stenen tussen rest   False     0             allerlei afbraak?materiaal samen ????
Putte   Peulis, Mariagrot Petit Granit       enkele stenen tussen rest   False     0              
Putte   Peulis, Mariagrot Euville       enkele stenen tussen rest   False     0              
Putte   Peulis, Mariagrot Doornikse kalksteen       enkele stenen tussen rest   False     0              
Putte   Peulis, Sint-Jozefkerk Euville       deurlijst   False     0              
Putte   Peulis, Sint-Jozefkerk Petit Granit       trappen   False     0              
Vilvoorde omheining Peutie, afsluitmuur Ledesteen           False     0              
Vilvoorde omheining Peutie, afsluitmuur Brusseliaanse steen           False     0              
Vilvoorde klein monument Peutie, pastorij 2 kapellen en afsluiting Gobertangesteen     1937     False     0              
Vilvoorde klein monument Peutie, pastorij 2 kapellen en afsluiting Ledesteen     1937     False     0              
Vilvoorde klein monument Peutie, pastorij 2 kapellen en afsluiting Petit Granit     1937     False     0              
Vilvoorde klein monument Peutie, pastorij 2 kapellen en afsluiting Brusseliaanse steen     1937     False     0              
Vilvoorde kerk Peutie, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1900 kapelletjes tegen achtergevel   False     0             arch Alexander Sluys
Vilvoorde kerk Peutie, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch 1900 plint en onder cement plint   False     0              
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Maaskalksteen   70neoclassicistisch   koor hoek onder   False   lichtgrijs patina 0 fijne witte fossielen            
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Petit Granit   70neoclassicistisch   parement ondermuur voorgevel   False     0 productidenbank            
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Gobertangesteen   70neoclassicistisch   hoek   False 2 - opmerkelijk creme-geelwit 0   fijnkorrelig dichtgecementeerd met weinig zwarte puntjes     30x12x12 volledig glad afgeschilferd afsplijting op buitenhoek loopt over verschillende stenen door
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Savonnières   70neoclassicistisch   portaal ramen lijsten   False 1 - beperkter vuilgeel 0   holle oolieten gekruiste gelaagdheid        
Incourt straatsteen Pietrebais chapelle St.-Laurent Gobertangesteen   70neoclassicistisch   kasseien in verband voor porta   False 1 - beperkter   0         tot 18x12 ook klein vierkant    
Incourt omheining Pietrebais chapelle St.-Laurent Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   laag muurtje voor gevel   False   blauwgrijs 0   schelpbreuk, intern korrelig met sericiet-chloriet     kasseivorm   naast kerk op grond talrijke paarse leisteenbrokken
Incourt omheining Pietrebais chapelle St.-Laurent Grotsteen   10vernaculair   oude kerkhofmuur zuid van kerk   False   lichtgrijs tot roodbruin verkl 0   glazig, soms beige kalkhoudende diagenetisch begrensde lenzen en fijne aders     tot 45x9 onregelmatig    
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 70neoclassicistisch   ondermuur koor   False 1 - beperkter licht glazig grijs 0   fijngespikkeld soms kalkige insluitsels in diagenetische lenzen   35x13 35x16 regelmatig behouwen    
Incourt kerk Pietrebais chapelle St.-Laurent Brusseliaanse steen   70neoclassicistisch   zz in ondermuur koor   False 0 - zelden tot eenmalig vuilwit-oranje 0     doorlopend fijn gelamineerd        
Incourt omheining Pietrebais chapelle St.-Laurent Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 10vernaculair   tuinmuur naast kerk   False 2 - opmerkelijk licht glazig grijs 0   soms fijngespikkeld door glauconiet soms holle lenzen, mogelijk opgeloste kalk   zeer onregelmatig, meestal afgeplat tot licht knolvormig   voornaamste steen in deze tuinmuur maar ook in ondergevels van oudere huize langs de weg naar de kapel (naast ruwe Gobertange, en soms taltijke Dongelberg kwartsiet)
Incourt beeld Pietrebais, monument aux morts Petit Granit   11traditioneel 1924 gebouwd op Dongelberg kwartsiet   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Incourt beeld Pietrebais, monument aux morts Blanmont-Dongelberg kwartsiet   14natuur 1924 Site des Grosses Pierres   False 2 - opmerkelijk   0   kwartsiet     grote blokken van massief vrijgemaakt door erosie   natuurmonument
Tongeren   Piringen, hoeve Piringenstraat 8 Maastrichtersteen   4renaissance   ondermuur, sporadisch   False   geel 0   grofkorrelig     grote blokken   bouwjaar 1717
Tongeren   Piringen, hoeve Piringenstraat 8 silex   4renaissance   ondermuur   False     0 met ronde donkere prunella vlekken (Vechmaal facies)           bouwjaar 1717
Tongeren   Piringen, hoeve Piringenstraat 8 Maaskalksteen   4renaissance   raam- en deurlijsten   False     0     foresets     wit patina bouwjaar 1717
Tongeren   Piringen, hoeve Piringenstraat 8 Petit Granit   4renaissance   dorpel   False     0           donkergezoet patina bouwjaar 1717
Tongeren   Piringen, hoeve Piringenstraat 8 Zoetwaterkwartsieten   4renaissance   in ondermuur, sporadisch   False     0   grofkorrelig kwartsietisch     onregelmatig   bouwjaar 1717
Tongeren straatsteen Piringen, Merestraat Famenniaanzandsteen   75eclectisch   kasseistrook   False   donker gevarieerd 0 met opgeloste slierten van crinoiden stengellidjes gevarieerd, met gekruiste gelaagdheid, pseudoconglomeraat met dolomietische mudclasts (dieper verweerd)     kassei meest kops geplaatst splijtend volgens gelaagdheid wordt geklasseerd: bouwstenen van 2d keuze en kops geplaatst: ziet er slecht maar daardoor rustiek uit
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Romeinse zandsteen   3gotisch   toren   True   bont, ook rood 0   donkerrood, roodbruin, bruingrijs     romeins sterk verweerd  
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Famenniaanzandsteen   3gotisch   toren   False     0     gelamineerd fijne oranjebruine carbonaataders + grotere platte blokken    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Kalktuf   3gotisch   toren (algemeen)   False     0         romeins    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Bolderiaan zandsteen   3gotisch   toren   False   beige tot grijs 0   kwartsietisch of grofkorrelig met gaten     grotere onregelmatige stenen    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Maaskalksteen   3gotisch   toren (weinig)   False     0   ook bioklastisch gelijkend op petit granit     ook grotere blokken kiezelige stenen afschilferend 2de keuze
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Vulkanische tufsteen   3gotisch   toren   False   donkerbeige 0   hard     romeins    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren speklagen en hoekbanden   False     0 echinidenresten         afschiferende donkere korsten lokaal dikke hoekbanden in grofkorrelige bioklastische beige Franse steen
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Emsiaankwartsiet   72neoromaans   schip   True   beige, bleekgrijs, soms roos 0   arkose-achtig voorkomen, vrij grofkorrelig, zeldzaam kwartsiet   roestige diaklaasvlakken breuksteen    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Bontzandsteen   72neoromaans   schip   False   rood 0   vrij grofkorrelig en poreus     1 steen tussen weissersein    
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk silex   3gotisch   toren (niet zeldzaam)   False     0         vervangsteen? met vorstputjes  
Tongeren   Piringen, Sint-Gertrudiskerk Carboonzandsteen   3gotisch   toren rechts 1x   False   grijs 0     zwart laagvlak   1 kops afbladerend volgens gelaagdheid  
Braives burg gebouw Pitet, ChâteauFerme de Pitet, Rue Alice de Donéa 2 sokkelsteen Corroy Fm 6classicistisch   dominant in gelijkvloerse gevel   True 4 - in deel volledig diverse grijstinten, donkerbruin tot mangaanbruin splijtvlak 0   fijnkorrelig, lijkt onzuivere harde zandsteen rechte splijtvlakken   tout venant onbewerkte moellons van wisselende vorm en grootte, gekloven volgens diaklazen    
Braives burg gebouw Pitet, ChâteauFerme de Pitet, Rue Alice de Donéa 2 sokkelsteen Eurite de Pitet 6classicistisch   tussen Grès de Corroy   False 1 - beperkter bleekgrijs 0   tuffacé schiefersplijting        
Braives burg gebouw Pitet, ChâteauFerme de Pitet, Rue Alice de Donéa 2 Maaskalksteen Vinalmont 6classicistisch   brede raam- en deuromlijstingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijswit 0              
Braives burg gebouw Pitet, La Forge, Rue Alice de Donéa sokkelsteen Eurite de Pitet 10vernaculair 1749 gehele gevel   True 6 - volledig gebouw bleek groenig grijs 0   kwartsrhyoliet, zeer grofkorrelig (vol kristallijne kwarts)     ruwe moellons, slechts voorzijde gekantrecht schiefersplijting  
Braives burg gebouw Pitet, La Forge, Rue Alice de Donéa Maaskalksteen Vinalmont 10vernaculair 1749 brede raam- en deuromlijsting   False 2 - opmerkelijk grijswit 0     veel substylolietische onregelmatige, soms opbrekende laagvlakjes   maatstenen    
Braives burg gebouw Pitet, Rue Alice de Donéa 1 sokkelsteen Pyllades gris des Falihottes 10vernaculair   gehele gevels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs met bleekgrijs patina, neigend naar groen 0   fijnkorrelig, soms met silt-tussenschakelingen schiefersplijting   afgeplat (roestige) craquelé op diaklaasvlak affleurement en face, derrièrre une série de maisons similaires mais construit surtout d'Eurite; membre D de la Formation de Falllais (notice explicative Wasseiges-Braives)
Braives burg gebouw Pitet, Rue Alice de Donéa 1 sokkelsteen Corroy Fm 10vernaculair   geïsoleerde stenen in gevels geheel in sokkelsteen   False 1 - beperkter bruine diaklaasvlakken 0         veel groter dan andere sokkelstenen    
Braives burg gebouw Pitet, Rue Alice de Donéa 1 sokkelsteen Eurite de Pitet 10vernaculair   gehele gevels, voornaamste sokkelsteen in tegenoverliggende huizen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs 0   tuffacé schiefersplijting        
Braives burg gebouw Pitet, Rue Saint-Sauveur 1 sokkelsteen Eurite de Pitet 10vernaculair   geheel gebouw   False 6 - volledig gebouw   0              
Braives burg gebouw Pitet, Rue Saint-Sauveur 9 sokkelsteen Eurite de Pitet 10vernaculair   volledige gevel bijgebouw   False 4 - in deel volledig bleekgroenig grijs 0   rhyolite, généralement finement grenu et tuffacé, à exoclastes de schiste et minces trainées d'échardes vitreuses ignimbrite        
Braives omheining Pitet, Rue Saint-Sauveur 9 sokkelsteen Phyllade du Bois Cornet 10vernaculair   couverture de mur sec   False 4 - in deel volledig   0   massif, très finement grenu, cassure conchoidale     plaquettes irrégulières épais de 5 cm   ressemblant du Crétacé silicifié
Braives burg gebouw Pitet, Rue Saint-Sauveur 9 sokkelsteen Schiste vert de Fallais 10vernaculair   kleinere afgeplatte stenen tussen de Euriet   False 1 - beperkter donkergrijsgroen 0   chlorietschiefer met zijdeglans     kleine fragmenten in de muur    
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldsteen   2romaans   koor transept toren   True   groenig grijs of grijsgroen 0   duidelijke mineralogische en granulometrische variatie, van matig grove tot zeer fijne glauconiet grof slecht gestapeld en gesorteerd, fijn bleker en meer geband   schollen in baksteenformaat 22x3 22x6 22x8 ma20x14 soms verzand (minder gecementeerd) afgewisseld met gele baksteenrijen voor maatwerk, grootste maten zijn rechthoekig gekapt, ook visgraatverband links van portaal; verschillende faciessen komen te samen voor, dus geen indicatie voor re
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Famenniaanzandsteen   8restauratie   hoekstenen   False   groenig grijs 0   fijnkorrelig zeer compact         vervanging van veldsteen
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen Balegemse steen 3gotisch   plintlijst hoek   False   bleek geelbeige 0 kleine nummulieten       35x35 45x15x25 (lijst) bleekgroeniggrijs patina, weinig verweerd  
Pittem klein monument Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldsteen   71neogotisch   kruiswegkapelletjes   False     0         onderaan enkel gekloven nodulair h tot 16    
Pittem klein monument Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville   71neogotisch   kruiswegkapelletjes afwerking   False     0           oppervlakkig aangetast  
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 2romaans   tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0   poreus, nog duidelijk gelieerd aan veldsteen maar evoluerend naar glauconietvrije bruine zandsteen)          
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch   hoofdportaal   False     0              
Pittem kerk Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   2romaans   zeldzaam tussen veldsteen   False     0     met chert   onregelmatig 2de keus steen  
Ninove burg gebouw Pollare, dorpshuis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove burg gebouw Pollare, huis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove burg gebouw Pollare, huis-garagepoort Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     lijst garagepoort   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove klein monument Pollare, kruis Petit Granit       volledig   False     0              
Ninove omheining Pollare, Sint-Kristoffelkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     kerkhofmuur, plint, raamlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove kerk Pollare, Sint-Kristoffelkerk Veldsteen       hoek   False     0              
Ninove kerk Pollare, Sint-Kristoffelkerk Doornikse kalksteen       1 steen tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Ninove funerair Pollare, Sint-Kristoffelkerk Petit Granit       grafsteen   False     0              
Ninove kapel Pollare, sportzaalkapel Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     volledig   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Ninove burg gebouw Pollare, villa Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     parement, kapelletje volledig !!!   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Lo-Reninge kerk Pollinckhove, Sint-Bartholomeuskerk Bergsteen   3gotisch   muur naast en rond portaal, delen muren, plintdelen   False     0              
Lo-Reninge kerk Pollinckhove, Sint-Bartholomeuskerk Krijtsteen   3gotisch   een paar stenen tussen bergsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lo-Reninge kerkbinnen Pollinckhove, Sint-Bartholomeuskerk Petit Granit   3gotisch   wijwatervat   False     0              
Lo-Reninge funerair Pollinckhove, Sint-Bartholomeuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   grafplaat aan buitenmuur, sterk verweerd   False     0              
Poperinge kerk Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 3gotisch   heel hoge plint vooraan   False   beige grijs 0         mooie vierkante blokken ongeveer 15 cm    
Poperinge kerk Poperinge, Sint-Bertinuskerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 2romaans   brede plint, hoekketting   False   beige grijs 0         soms vierkante blokken, soms grote platte stenen (25 x 100 cm)    
Poperinge kerk Poperinge, Sint-Bertinuskerk Bergsteen   2romaans   in plint en tussen landeniaankwartsiet   False   soms hevig roest 0         soms baksteen formaat, soms onregelmatige blokken, soms grote stenen    
Poperinge kerk Poperinge, Sint-Bertinuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   torentje, hoekstenen vooraan   False     0         grote regelmatige stenen    
Poperinge burg gebouw Poperinge, stadhuis Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 71neogotisch   plint rechts deel   False     0              
Poperinge burg gebouw Poperinge, stadhuis Petit Granit   71neogotisch   plint links deel, pijlers, afwerking   False     0              
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Franse steen   6classicistisch/rococo   hoofdgevel   True   geel, wat oranjeverkleurend 0 met grote schelpen compacte bioklastische kalksteen     53x40   Massangis-type
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoofdgevel ondermuur   False   geelwit 0 met grote complete hemipneustes; plintlijst vol serpula en oester fijnbioklastisch     50x12 35x9 krasbaar 2 soorten: meestal Sicherblok, plintlijst Sibbe of gelokaliseerde fossielgruislaag uit Zichen
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   hoofdgevel steunlijst   False     0             tussen Maastrichtersteen; resto gefrijnde petit granit
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Bentheimer zandsteen   6classicistisch/rococo   zijvleugel sierlijsten sculptu   False   grijs 0   matig grof, goed gesorteerd, poreus kwartszandsteen   met limoniethoudende oranje verkleurende klasten en cement (slechts lokaal opvallend) 45x19 (in lijst), 85x18 (raamstijl) sculptuur wordt vuil  
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Famenniaanzandsteen   6classicistisch/rococo   zijvleugel ondermuur   False   veelkleurig 0   micahoudend, middelmatig (grover en poreuzer dan meer recente famenniaanzandsteen = oppervlakkige winning ?     20x13 gebosseerd, deels kops   meestal groengrijs, partijen met veel roodachtige stenen, uitspringende delen met meer bruinachtige stenen; afwijkende diagenese, mogelijk ook enkele carboonzandstenen
Mol utiliteitsgebouw Postel, abdij abtsvleugel Petit Granit   6classicistisch/rococo   zijvleugel plintlijst   False     0 grofcrinoidisch grainstone tot rudstone          
Mol splits Postel, Sint-Niklaaskerk Vulkanische tufsteen   2romaans   overal ook binnen   True   geelbeige, soms roosbeige 0     bims: tal van insluitsels in diverse gesteenten, soms groot (tot 2 cm) en 1 soort (schiefer, bleke alteriet), meestal gevarieerd en kleiner (tot 0,5 cm) soms zeer grote ronde holtes tot 5 cm met ruwe rand met fijnkristallijne neerslag 55x9 40x10 1 verroestende ijzerknoop  
Mol   Postel, Sint-Niklaaskerk Basaltlava   2romaans   1 steen tussen tufsteen   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0           oppervlak afgebroken  
Mol beeld Postel, Sint-Niklaaskerk Carboonzandsteen   2romaans   sculptuur portaal   False   grijs, buiten oranjebruin 0   micahoudend matig korrelig       meelzak, sterkafgeschilferd  
Mol kerk Postel, Sint-Niklaaskerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   band in portaal   False     0   compact eerder fijnkorrelig     35x18   vervangt carboonzandsteen
Mol kerk Postel, Sint-Niklaaskerk Krijtsteen Crazannes 6classicistisch/rococo   portaal   False   wit 0   zacht fijnkorrelig, krijtachtig vol matig fijne gemicritiseerde bioklasten, veel intergranulaire porositeit       krasbaar onbekende steensoort (gelijkt op Pierre de Lens, cf Oorlogsmonument Leuven)
Mol kerk Postel, Sint-Niklaaskerk Maastrichtersteen   3gotisch   sacristie   True   bleek, lichtgrijs patina 0 soms oesterbanden, serpula's hard, compact fijnkorrelig dorpel in grof bioklastisch facies (zeldzaam), rijk aan bryozoa en schelpengruis, ook crinoide, gemicritiseerde bioklasten (fossielgruislaag op hardground)   58x15 28x20 30x20 12x23 hard en goede kwaliteit, toch veel grafitti Sibbesteen
Profondeville   Profondeville, Chaussee de Dinant 44-46 Poudingue de Burnot   10vernaculair   gevel   False     0              
Poperinge kerk Proven, Sint-Victorskerk Bergsteen   3gotisch   gedeeltelijk hoge plint, deels lage plint, deel voorgevel, losse stukken muur   False     0         soms regelmatig, soms ook niet    
Putte kerk Putte, Sint-Nicolaaskerk Leisteen grijs 72neoromaans   talrijke brokstukken in de grond rond de kerk   False 1 - beperkter grijs 0              
Putte kerk Putte, Sint-Nicolaaskerk Ledesteen Lede groen zandig 3gotisch   plint en plintlijst, enkel in koor   False 1 - beperkter   0 serpula, zelden nummulieten koraaltje; schelpgeesten fijnzandig, zelden grove matte kwarts vaag maar sterk gebioturbeerd soms liesegangringen plintlijst 63x18 plintlijst gebarsten, soms tot 1 cm diep afgepeld; opvulling gaten met kleurige hars of bestreken met cement herbruik in nieuwe kerk, aanvulling met Gobertange (identiek aan rest van kerk)
Putte kerk Putte, Sint-Nicolaaskerk Euville Lérouville 72neoromaans   ramen timpaan portaal (boven plint van Gobertange)   False 2 - opmerkelijk licht geelwit, bleekoranje matrix waar verweerd 0 met zeer grote bioklasten, vnl crinoiden, zz pentacrinus grof       zuiltjes boven verzandend, onhandig bestreken met cementmortel  
Putte kerk Putte, Sint-Nicolaaskerk Gobertangesteen   72neoromaans   plint en plintlijst   False 1 - beperkter wit 0     eikenhout   groot 40x12 43x13   portaal sacristie Lede en Gobertange 19x10 geïmpregneerd
Putte kerk Putte, Sint-Nicolaaskerk Doornikse kalksteen   2romaans   buiten tegen kerkmuur nu afdeksteen boven gat   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0 rijk: trilobiet, mooie brachiopoden, fenestella, andere bryozoa, grote holle crinoiden, enz   bioturbaties   85x68x13 grof splijtend vermoedelijk romaanse grafsteen
Puurs kapel Puurs, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel Brusseliaanse steen   92modernistisch   achterdeeltje kapel, grote plint, speklagen tss baksteen, hoekketting   False     0              
Puurs kerk Puurs, Sint-Pieterskerk Ledesteen   5barok   stenen tussen brusseliaanse   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Puurs kerk Puurs, Sint-Pieterskerk Massangis   5barok   restauratie   False 1 - beperkter   0              
Puurs straatsteen Puurs, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   5barok   zeldzaam, kasseien   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Puurs straatsteen Puurs, Sint-Pieterskerk Brusseliaanse steen   5barok   delen muur, kasseien   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Puurs kerk Puurs, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   5barok   klein deel koor   False 1 - beperkter   0