Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

M

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Maarkedal kerk Maarke, Sint-Eligiuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     raamlijst   False 1 - beperkter   0              
Maarkedal kerk Maarke, Sint-Eligiuskerk Doornikse kalksteen       hoekketting, plint, deurlijst   False     0              
Maarkedal kerk Maarke, Sint-Eligiuskerk Veldsteen       noordmuur   False     0              
Maarkedal kerk Maarke, Sint-Eligiuskerk Bergsteen       noordmuur   False     0              
Maarkedal kapel Maarke-Kerkem, Sint-Vincentiuskapel Bergsteen   2romaans   muur   False     0             onvolledige data mdc
Maarkedal kapel Maarke-Kerkem, Sint-Vincentiuskapel Doornikse kalksteen   2romaans   muur   False     0             onvolledige data mdc
Maarkedal kapel Maarke-Kerkem, Sint-Vincentiuskapel Veldsteen   2romaans   muur   False     0             onvolledige data mdc
Maarkedal kapel Maarke-Kerkem, Sint-Vincentiuskapel Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 2romaans   enkele steen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Maaseik burg gebouw Maaseik, Markt apotheek Vanvenckenray Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   voorgevel   False     0 meest opvallend solitaire koralen            
Maaseik burg gebouw Maaseik, Markt, stadhuis Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   gevel, trap   True     0 crinoiden, productiden, Michelinia favosa            
Maaseik kerk Maaseik, Minderbroederskerk Maaskalksteen   5barok   ondermuur, portaal, hoekstenen   False   grijs patina, zelden wit 0 veel fijne bioklasten waaronder juveniele brachiopoden, syringopora, koraalbanken met siphonophyllum, oncolieten rond ronde brachiopodenkern micriet; ook bioklastische kalksteen gelijkend op petit granit   vol geheelde fijne barsten; ook cherten (klein, rond, 5 cm, laagvormig geconcentreerd)      
Maaseik kerk Maaseik, Sint-Catharinakerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur, hoekstenen   True     0 crinoiden, productiden, Michelinia favosa            
Maaseik kerk Maaseik, Sint-Catharinakerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False     0 uitgeprepareerde kleine solitaire koralen en veel dubbelkleppige brachiopoden nodulair kalkig-kalkschieferig          
Maaseik kerk Maaseik, Sint-Catharinakerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   toren ondermuur dom.   True   zeer wit patina 0 dikke oncoiden rond brachiopodenkern, juveniele ronde brachiopoden            
Maaseik tuindecoratie Maaseik, Sint-Catharinakerk silex   71neogotisch   mariagrot   True     0 uitstulpingen zijn vermoedelijk kreeftengangen; ook sporen van bioturbatie       plat vol uitstulpingen    
Maaseik tuindecoratie Maaseik, Sint-Catharinakerk Tauw   71neogotisch   mariagrot   False   bleekbeige 0              
Maaseik klooster Maaseik, Sint-Jansberg Carboonzandsteen   2romaans   muur   False     0             in technische school
Maaseik omheining Maaseik, stadswal Bleumerpoort Maastrichtersteen   2romaans   geheel muurstuk   False 4 - in deel volledig geel 0         grote afgeronde blokken    
Maaseik omheining Maaseik, stadswal Walstraat Maastrichtersteen   2romaans   funderingen   False     0         grote blokken    
Maastricht burg gebouw Maastricht - Wyck, Hotel de l'Empereur, Stationsst Udelfanger zandsteen   75eclectisch 1902 gevelsteen   True 4 - in deel volledig geel 0   fijnkorrelige silthoudende (stofferige) slecht gesorteerde (met zeldzame grotere bioklasten) micarijke 'vuile' zandsteen (veel lithische elementen die mogelijk uit elkaar vallen     40x15 tot 60x40 diverse maten afbladerend op contact met onderliggende steen; lichtgtijze korst arch Jacques Van Gils; Sibbesteen volgens RCE
Maastricht burg gebouw Maastricht - Wyck, Hotel de l'Empereur, Stationsst Petit Granit   75eclectisch 1902 sokkel   False 2 - opmerkelijk   0         60x28   arch Jacques Van Gils; Naamse steen volgens RCE
Maastricht binnen Maastricht - Wyck, Hotel de l'Empereur, Stationsst marmer ?? 75eclectisch 1902 vloer binnen   False 1 - beperkter rozig geel gevlekt 0              
Maastricht binnen Maastricht - Wyck, Hotel de l'Empereur, Stationsst Serpentiniet   75eclectisch 1902 stralen van ster in vloer binnen   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen 0              
Maastricht binnen Maastricht - Wyck, Hotel de l'Empereur, Stationsst Rode marmer Rosso ammonitico veronese 75eclectisch 1902 omgeving ster in vloer binnen   False 0 - zelden tot eenmalig roodgevlekt 0              
Maastricht kerkbinnen Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Maaskalksteen Livien 71neogotisch 1857 tegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs en donkergrijs 0     fijn gelamineerd in de bleke steen   22x22 en 30x30 schade door verkeerde reiniging  
Maastricht kerkbinnen Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Rode marmer   71neogotisch 1857 wijwatervat   False 0 - zelden tot eenmalig rood met wit en grijs 0              
Maastricht kerkbinnen Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Grijs marmer Gris des Ardennes 71neogotisch 1857 lange smalle stroken tussen Naamse steen als voersteen   False 1 - beperkter   0              
Maastricht kerkbinnen Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch 1857 zuilen, geïsoleerde grote vloerstenen (vroegere epitafen-)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Maastricht kerkbinnen Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Zwart marmer   71neogotisch 1857 vloerstenen   False 1 - beperkter dofzwart 0     calcietaders        
Maastricht kerk Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Maaskalksteen   71neogotisch 1857 lage ondermuur   False 1 - beperkter grijswit 0             arch Cuypers
Maastricht kerk Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch 1857 plintlijst, dekstenen, dakrand   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0             arch Cuypers
Maastricht kerk Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Basaltlava   71neogotisch 1857 zuiltjes voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig zwartgrijs 0         1 stuk   arch Cuypers
Maastricht kerk Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Vulkanische tufsteen   71neogotisch 1857 portaal en sierelementen voorgevel   False 2 - opmerkelijk beigegeel 0   meestal fijn met banden vol sterk afgeronde sedimentaire klasten (veelkleurig)         arch Cuypers
Maastricht kerk Maastricht - Wyck, Sint Martinuskerk Graniet   71neogotisch 1857 traptreden portaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgeel 0   veldspaatrijk vaag gefolieerd   redelijk afgerond door mechnische slijtage   arch Cuypers
Maastricht   Maastricht, Carolus Borromeusklooster 'Onder de Bo Bontzandsteen   71neogotisch   stijlen en ramen   False     0              
Maastricht stadorpsdeel Maastricht, Helpoort Carboonzandsteen   3gotisch       False   donkergroengrijs met bruine vlakken 0 soms Calamites vrij grof tot grit, soms psammietisch micarijk   fijne rechte aders sterk wisselend tot 50 cm hoog, onregelmatig meest meelzak, ook brokkelig op panelen donkerbruin genoemd
Maastricht stadorpsdeel Maastricht, Helpoort Maaskalksteen   3gotisch   geïsoleerd voorkomen   False   asgrijs 0           steken uit tov Carboonzandsteen recuperatie
Maastricht stadorpsdeel Maastricht, Helpoort Maaskeien   2romaans   zelden   False     0              
Maastricht burg gebouw Maastricht, huis Zusters onder de Toren Travertijn Canstatt travertijn 77art deco   onderparement   False     0              
Maastricht burg gebouw Maastricht, huis Zusters onder de Toren Basaltlava   77art deco       False     0              
Maastricht burg gebouw Maastricht, huis Zusters onder de Toren Vulkanische tufsteen   77art deco   bovenaan   False     0   bims     zeer grote platen    
Maastricht stadorpsdeel Maastricht, Jekerpoort Carboonzandsteen   3gotisch   vnl onderaan   True 3 - in hoeveelheid belangrijk vnl groengrijs 0     dikwijls regelmatig gestratifieerd zelden kwartsaders (vnl op splijtvlak) soms groot tot 75x30 onregelmatig; veel kops meelzak  
Maastricht stadorpsdeel Maastricht, Jekerpoort Famenniaanzandsteen   8restauratie       False   overwegend bruin 0           vlak oppervlak vervanging van Carboonzandsteen; meer in muur naar westen toe
Maastricht straatsteen Maastricht, koepelkerk Heilig Hart van Jezus Basaltlava   77art deco 1921 vloersteen buiten   False 1 - beperkter donkergrijs 0   vesiculair     100x75    
Maastricht kerk Maastricht, koepelkerk Heilig Hart van Jezus Basaltlava   77art deco 1921 funderingslaag   False 1 - beperkter zwartgrijs 0   compact     ruw gebosseerd 74x42   arch Alphons Boosten & Jos Ritzen, voltooid 1953
Maastricht kerk Maastricht, koepelkerk Heilig Hart van Jezus Basaltlava   77art deco 1921 inkom onder   False 1 - beperkter zwart 0   met insluitsels     gefrijnd, grootte zoals tufsteen   arch Alphons Boosten & Jos Ritzen, voltooid 1953
Maastricht kerk Maastricht, koepelkerk Heilig Hart van Jezus Vulkanische tufsteen Ettringer 77art deco 1921 muren sculpturen   True 6 - volledig gebouw kaki-geel gevlekt 0   talrijke insluitsels v,l groengrijze schist, soms bleekgroene zachte siltiet     geleding 1 ruw gebosseerd, rest grof gefrijnd 75x43x66, gem 72x46, reuzenblok 185x57x112 brokjes vallen af, veel stenen gebarsten, zwart wordend vanaf boven arch Alphons Boosten & Jos Ritzen, voltooid 1953; Kunradersteen volgens Wikipedia
Maastricht kerk Maastricht, koepelkerk Heilig Hart van Jezus Nivelsteiner zandsteen   77art deco 1921 schuine ondermuur   False 2 - opmerkelijk bleekgrijsgroen 0   matig tot matig grof, goed gesorteer, bestaande uit verweerde (witte tot gele) lwarts geen sedimentaire structuren   ruw maar glad gebosseerd 100x38 53x65 95x19 krijgt grijze korst arch Alphons Boosten & Jos Ritzen, voltooid 1953
Maastricht   Maastricht, minderbroederskerk Maastrichtersteen   3gotisch   overal ook steunberen   True     0              
Maastricht   Maastricht, minderbroederskerk Carboonzandsteen   3gotisch   lage ondermuur voorgevel   False   grijs, soms kakibruine verweringsvlakken 0         grote maten kakibruine vlakken: niet schilferig maar splijtend verschillende facies en herkomst
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   3gotisch   zijkapel   True     0 echinidenresten     glazig   veel roet  
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Carboonzandsteen   2romaans   oorspronkelijke steen   False   wisselend bruin-grijs 0     horizontale en schuine stratificaties; enkele kleine stenen als siderietklast-conglomeraat in heldere kwartszandmatrix soms kwartsaders (soms 0,5 tot 1,5 cm breed)   wisselende hardheid veel vervanging
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Kalktuf   2romaans   zelden   False   gebleekt 0         tot 20x40   geen romeinse kasseivorm
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Famenniaanzandsteen   8restauratie   vnl dwarsbeuken en koor   False   overwegend groen (aan westbouw) of bruin (naar koor toe) 0     ook beigebruine fijne zandsteen met bruin uitgeloogde klasten, soms fijne opgeloste fossielen       vervanging van Carboonzandsteen
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 2romaans   grote blokken   False   bleek caramelbruin (leembruin) 0   zachte kwartsareniet         schietraamomlijsting in massieve compact beige middelmatige kwartsareniet, soms kwartsietisch, soms meer poreus zandsteenachtig
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Udelfanger zandsteen   8restauratie   vervanging carboonzandsteen   False   bleekbruin 0   fijn tot middelmatig veel holle pijpjes zeer hard   liesegangrood  
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Kwartsrhyoliet   2romaans   zelden   False   bleekblauwgroen 0   fijne matrix       versplinterend en diep uitverweerd  
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   3gotisch   ondermuur O.L.V. Kapel   False     0              
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   2romaans   reuzenhoekstenen   False     0     laminieten met slierten kleine zwarte fosfaatkernen        
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Romeinse zandsteen   2romaans       False   roodachtig 0              
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk silex   2romaans   zelden   False     0              
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskeien   2romaans   zelden   False     0             of is oorspronkelijke devoonzandsteen ingevoerd?
Maastricht   Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwkerk Andenne zandsteen   2romaans   zelden   False   bleek 0   grof tot grit          
Maastricht   Maastricht, pastorie Sint-Odastraat Kunrader kalksteen   72neoromaans   overal   True     0             idem St.-Lambertuskerk
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Annakerk Maastrichtersteen Sibbesteen 12post-1960 1964 alle muren   True 6 - volledig gebouw oranjegeel - strogeel - grijsgeel 0 talrijke kleine verspoelde fragmentjes van serpula, schelpen, echiniden; lokaal accumulatie van oesterschalenof serpulalagen met 2 tot 3 lagen verspreide serpula matig-fijn goed gesorteerd     47x21 47x18x18 38x24x18 47x14 betongrijs, graffiti arch Th. Boosten
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Annakerk Maaskalksteen Vinalmont 12post-1960 1964 soort 1ste steen onderaan langs ingang   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0   fijne bioklasten gekruist   zeer grote blok    
Maastricht straatsteen Maastricht, Sint-Annakerk schisteuse kwartsiet Sell 12post-1960 1964 vloertegels portaal   False 1 - beperkter grijs 0     fijnklievend volgens foliatie        
Maastricht   Maastricht, Sint-Janskerk Maastrichtersteen   3gotisch   overal, ook binnen   True   roodgeschilderd lijk Buntsandstein 0       veel harde calcinkorsten      
Maastricht   Maastricht, Sint-Janskerk Maaskalksteen   3gotisch   ondermuur   False     0     vnl laminieten   grote blokken   resto petit granit
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Janskerk Kunrader kalksteen   71neogotisch   ondermuur   False 1 - beperkter   0     vnl laminieten   grote blokken   resto petit granit
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Lambertuskerk Kunrader kalksteen   72neoromaans   overal   True   bleekgeel 0 kruipsporen verticaal en horizontaal (rond, 5 cm op 0,5 cm), soms schelpengruisbandjes (deels uitgeloogd) fijngespikkeld met glauconiet Gobertange facies (horizontaal en kruis fijngelamineerd) facies met laminaties lijkt op dolomiet (hard, korrelig met macroporiÙn) en zandig rustiek bruinig verwerend met sterke roetneerslag veel foto's
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   75eclectisch   ondermuur   False     0     oncolieten        
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Carboonzandsteen   2romaans   oorspronkelijke steen   False   vnl grijs (sterk schilferig) of bruin (nog meer verweerd) 0   (deurlatei en zuiltjes binnen: micahoudend)         in fundering grote onregelmatige blokken
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Tauw heerd 2romaans   hoekstenen speklagen bogen   False   cremewit patina 0 belemniet echiniden eerder grofkorrelig, intern poreus, fijne calcinkorst korrelige silexlens hard en compact, pokdalige korst gaat soms lijken op kalktuf uitzonderlijk 125x45x40 steken tot 10 cm uit tov carboonzandsteen  
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Bontzandsteen   8restauratie   lisenen Vrijthofzijde   False   rood 0         glad   selectieve restauratie op basis van kleurschakering
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Famenniaanzandsteen   8restauratie   vnl Vrijthofzijde hogerop   False   bruinig 0         ruwbehouwen   formaatsteen maar rustiek uitzicht
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Udelfanger zandsteen   8restauratie   vervanging Carboonzandsteen   False   paarsrood tot groengeel 0     fijngestratifieerd liesegangringen   verzandende stratificaties  
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Maastrichtersteen   3gotisch   boven   False   roodgeschilderd 0 binnen: met weinig oester-echinidengruis, vermoedelijk compacte Roosburg           binnen vervangen door Franse steen, type Grandcourt met gelaagd schelpengruis en opgeloste schelpen
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Maastrichtersteen   8restauratie   noordportaal   False     0 Sibbe facies       75x35x35    
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Savonnières   2romaans   crypte   False   bleek 0 schelpgeesten en gelaagd schelpengruis hard en compact, macroporeus         lijkt op Balegem Brabantse arduin maar ook op Roosburg
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Maaskalksteen   8restauratie   torens onder en plint   False     0              
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Kalktuf   2romaans   verspreid   False     0         ook groot formaat    
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Romeinse zandsteen   2romaans   zelden   False   meestal bruin 0         kleine blokjes    
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Onyx   2romaans   zuiltjes bergportaal   False     0             afgewisseld met donkergrijs geschilderde kalksteen (resto petit granit)
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Kunrader kalksteen   3gotisch   sculpturen bergportaal   False     0              
Maastricht   Maastricht, Sint-Servaes Basaltlava Volvic 8restauratie   in westbouw   False     0             restauratie 1984
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Servaes Luxemburgse zandsteen Larochette 8restauratie   gemengd met Udelfanger   False 1 - beperkter blekergeel 0              
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Servaes Savonnières   8restauratie   pinakels, vensters, balustrades   False 1 - beperkter   0             vervanging maastrichtersteen
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Servaes Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   wimbergen, luchtbogen, muurwerk   False 1 - beperkter strogeel 0             restauratie 1984 ter vervanging van Udelfanger in wimbergen en van andere Maastrichtersteen elders
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Kunrader kalksteen   71neogotisch 1934 volledig gebouw en keermuur   True 6 - volledig gebouw bleekgrijsgeel, soms bleek oranjegeel 0 zelden gestratifieerde kleine schelpgeesten compacte fijnkorrelige kalksteen, matig-fijn, zeer licht glauconiethoudend soms fijn gestratifieerd, soms lensvormig (gelijkend op Gobertange)   42x34 25x18 28x11 47x21 ruw gebosseerd vaak vuilgrijs door stof arch Hubet van Groenendael, gemeentelijk monument inventaris 13150
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Petit Granit   71neogotisch 1934 plintlijsten   False 1 - beperkter bleekgrijs 0 vol mm tot cm grotze bioklasten (meest ronde kristallijne crinoiden) grofkorrelig         arch Hubet van Groenendael, gemeentelijk monument inventaris 13150
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch 1934 ondermuur en muur onderverdiep   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bont kleurpalet (grijs groen geel rood) 0     diverse facies   moellons vlak gebeiteld 32x11 31x17 ongelijk van afmeting; onderverdiep in wild verband   arch Hubet van Groenendael, gemeentelijk monument inventaris 13150
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Maastrichtersteen   71neogotisch 1934 grote steunblokken tegen voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig geelgrijs patina 0         zeer groot formaat   arch Hubet van Groenendael, gemeentelijk monument inventaris 13150
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Nivelsteiner zandsteen   71neogotisch 1934 sommige dekstenen trapwand naar speelpark   False 0 - zelden tot eenmalig asgrijs 0   matig grof       wordt erg vuil  
Maastricht kerk Maastricht, Sint-Theresiakerk Tauw heerd 71neogotisch 1934 verspreid in keermuur naar speelpark   False 2 - opmerkelijk oranjegeel tot kakigeel, roestrode vlakken 0 soms serpula, dunschalige schelpen matig korrelig mat talrijke opgeloste bioklasten 1 groot afgerond glanskoolfragment 2x3 cm; uitgeprepareerde bioturbaties lokaal grote afgeronde holtes tot cm-schaal 32x23 variabel   vertoont geleidelijke overgang naar Kunrader steen
Maastricht omheining Maastricht, stadsmuur Poort Waerachtig Maastrichtersteen   3gotisch   ondermuur   False   geel 0 echiniden (Zichen)       65x35 afgerond restauratie met Sibbesteen
Maastricht omheining Maastricht, stadsmuur Poort Waerachtig Maaskalksteen   4renaissance   bovenmuur   False     0       vol chert grote maten    
Maastricht utiliteitsgebouw Maastricht, station (Wijck) Petit Granit   77art deco 1913 platen in hal   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0 grote crinoiden       gezoet   arch George Willem van Heukelom
Maastricht utiliteitsgebouw Maastricht, station (Wijck) Graniet   77art deco 1913 zuilen consoles binnen en buiten, portaal   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   gelijkmatig eerder grofkorrelig (ook biotiet) 3 mm, zonder grote fenokristen     41x36x39 73x36x42   arch George Willem van Heukelom
Maastricht straatsteen Maastricht, station (Wijck) Chinese Blauwe Hardsteen   12post-1960   stationsplein zitbank   False 2 - opmerkelijk grijs wit en geelbruin gevlekt 0   grof oolietisch, sms sterk gedolomitiseerd (dolomietkristallen ipv oolieten) witte sporen van bioturbaties     sterke kleurverandering  
Machelen klein monument Machelen, Christus-Koning Ledesteen           False     0              
Machelen klein monument Machelen, Christus-Koning Gobertangesteen           False     0              
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Brusseliaanse steen       hoekkettingen, deel plint   False     0              
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   westgevel en ondermuur   True   donkergrijs 0 soms uitgeÙtste kalkige, soms zwartverkiezelde fossielen; stenen met gevarieerde grotere niet-gebroken bioklasten (cm-schaal)   wackestone dikwijls vaag gelamineerd; veel kleiige kalksteen met schieferige afsplijting chert in dunnen laminaties, opzwellende lenzen en plaate knollen; idem voor onvolledige verkiezelingen (meer knolvormig) regelmatig 25x15; veel kleinere maten, zz groter bleekgrijs, soms beigebruin patina, of sterk afges (restauratie na 1862) kleiiger stenen sterk schilferend; kleine stenen dikwijls kops; sommige stenen met rode brandkleur (brand in 1862)
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Veldsteen   3gotisch   kleine stukkentussen Doornikse   False   grijsgroen met bruine liesegan 0   sterk gespikkeld met glauconiet glazig verkitte kwartskorrels, nog duidelijk poreus   hoeksteen 40x10 cm tapering; meest kleiner afgerond gewelfd uitverweerd (nu stabiel)  
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Grandglise zandsteen   8restauratie   hoeksteen restauratie   False   bleekbeige tot donkergespikkel 0   glinsterende hoekige kwarts, zeer poreus, minder glauconiet dan in veldsteen, grover, soms rozig homogeen   hoeksteen 30x14 cm glad niet vervanging van nummulietenkalksteen
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0              
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Massangis   8restauratie   enkele hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig licht oranje korrelige tint 0             laatste restauratie (na Gobertange en Grandglise)
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   hoeksteen restauratie + nieuw   False     0         als parement kops in zijkapel (doorsnede door biot   eerste vervangsteen in de hoekstenen (voor Grandglise en Massangis); vooral in de neogothische uitbreidingen (koor, zijkapellen, zijportalen)
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 6classicistisch/rococo   ramen, hoekstenen, plinten   False 2 - opmerkelijk bleekbeige onder rosbruin 0 met grote nummulieten 0,5 cm in wisselende doorsneden in plint         zeer vuil in plint, echter niet verweerd mogelijk als vervanging van Balegemse of gewoon door elkaar gebruikt ?; raamomlijsting boven ook stenen met rosbruin patina (naast gelige verzandende)
Zulte kerk Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Ledesteen   3gotisch   ramen, hoekstenen, plinten   False   geel 0 opvallend kleine nummulieten (1 mm) in banken tot 10 cm, vaak met schelpen (0,5 cm fragmenten: ook dentalium en zeldzame spoelvormige nummulieten) sterk middelmatig zandige textuur buiten de nummulietenbanken, verspreide witglazige kwartskorrels 1 mm, een weinig glauconiet, intergranulaire poriÙn soms sporen van banding (minder fijn dan in Gobertange); meestal verdwenen door bioturbatie ?   regelmatig 25x20 cm; plint 30x20 cm, soms kops verzand rond ramen, plint licht afbladderend in de plint duidelijk verschil in patina met nummulietenkalksteen (bleekbruin vs rosbruin), consistent met voorkomen van kleine of grote nummulieten
Zulte omheining Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   kerkhofmuur   False   grijs, bruin verwerend 0   zelden met schieferige splijting ook columnaire witte grofkristallijne calciet met leembruine rand (diepe grotopvulling) met glanzend zwarte chert, ook schieferige splijting grote blokken breuksteen    
Zulte kerkbinnen Machelen, H.H. Michiel Cornelius en Ghislenuskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo   vloertegels   False   dofzwart (afw wit carrara 1/3) 0             binnen rijke kerk: pilaarvoeten Marbre St Anne, altaar en kansel rode Belgische marmer (brede witte en bleekgrijze banden), ook roodgele en witzwarte marmerbreccie
Machelen kerk Machelen, Sint-Gertrudiskerk Brusseliaanse steen   3gotisch       False     0              
Machelen kerk Machelen, Sint-Gertrudiskerk Ledesteen   3gotisch       False     0              
Machelen kerk Machelen, Sint-Gertrudiskerk Euville   71neogotisch 1885     False     0             arch V. Hanotte: toren 1899 arch De Maeght (hersteld 1950)
Machelen kerk Machelen, Sint-Gertrudiskerk Massangis   8restauratie       False     0              
Machelen kerk Machelen, Sint-Gertrudiskerk Gobertangesteen           False     0              
Machelen burg gebouw Machelen, woonhuis kerkplein Gobertangesteen   13recent vernaculair   plint in blokjes   False     0              
Tongeren   Mal, boerderij 62 silex   6classicistisch/rococo   zijmuur   True   bleekgrijs, beigegrijs 0 in beigegrijs fossielholtes en kalkschalen (echiniden)(geen tauw); ook turritella met wat serpula in bleekbeigegrijze gladde steen (geen typisch tauw)       30x20 onregelmatig, 'tauw' 15x10    
Tongeren   Mal, boerderij 62 Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   zijmuur   False   geel, uitw rood (brand of verf 0 echinidenfragmenten hard matig grof, gelijkmatig, alle korrels lijken monokristallijn          
Tongeren   Mal, boerderij 62 Verkiezeld krijt   6classicistisch/rococo   zijmuur   False   oranjebeigebruin 0 holtes nagelaten door opgeloste fossielen macroporiÙn nagelaten door opgeloste bioklasten         mogelijk ten dele "heerd" (hardground)
Tongeren   Mal, Kruisvindingskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   hoekbanden, raam, ondermuur   True     0 echiniden (restauratie met serpuliden)       30x18 32x12x17 55x15    
Tongeren   Mal, Kruisvindingskerk Petit Granit   71neogotisch   plintlijst   False     0              
Maldegem burg gebouw Maldegem, gemeentehuis Ledesteen       deurlijst   False     0              
Maldegem kerk Maldegem, Sint-Barbarakerk Massangis           False     0              
Maldegem kerk Maldegem, Sint-Barbarakerk Petit Granit           False     0              
Maldegem kerk Maldegem, Sint-Barbarakerk Veldsteen       plintdeel vooraan   False     0              
Maldegem kerk Maldegem, Sint-Barbarakerk Ledesteen           False     0              
Maldegem kerk Maldegem, Sint-Barbarakerk Doornikse kalksteen           False     0              
Eijsden - Margraten   Margraten, Sint.-Margeritakerk Maastrichtersteen   3gotisch   vierkanten toren   True     0 fijne laagjes met serpula       45x25x25 45x20x25 45x13x25 restauratie Sibbe
Eijsden - Margraten   Margraten, Sint.-Margeritakerk Maastrichtersteen   91mijnstijl   boven deel kerk   False   helgeel 0 meer serpula           Sibbe
Eijsden - Margraten   Margraten, Sint.-Margeritakerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 91mijnstijl   onderdeel kerk   False   beigegrijs asgrijs roest 0   matig grove of grove poreuze, goed gesorteerd kwartszandsteen     60x35 50x70 gebosseerd   vergelijkbaar met Koepelkerk Maastricht
Gent kerk Mariakerke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen       overal   True     0              
Gent kerkbinnen Mariakerke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit       doopvont   False     0              
Gent stadorpsdeel Mariakerke, oorlogskerkhof Gobertangesteen           False     0              
Orp-Jauche   Marilles, Saint-Martin Kwartsiet van Tienen   2romaans   murs gouttereaux de la nef   False     0         clivage régulier, rarement taille à la point sur pierres d'angle   XII
Orp-Jauche   Marilles, Saint-Martin Kwartsiet van Tienen   2romaans   tour   False     0         clivage régulier   XIII
Orp-Jauche   Marilles, Saint-Martin Kwartsiet van Tienen   3gotisch   chœur   False     0         clivage régulier   XV ?
Orp-Jauche   Marilles, Saint-Martin Gobertangesteen   3gotisch   chœur pierres d'angle   False     0             XV ?
Kruishoutem klein monument Marolle, Sint-Gabriëlkerk en grot Petit Granit       grot en afwerking kerk   False     0              
Bilzen   Martenslinde St Martinuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   koor   True   donkergeel patina 0 fijn echinidengruis, overigens weinig fossielen degelijke harde steen         restauratie Sibbe steen
Bilzen   Martenslinde St Martinuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   portaal   False     0     klassiek facies: foresets, bioklasten, wolkig-nodulair, grote oncoiden        
Bilzen   Martenslinde St Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     0              
Bilzen   Martenslinde St Martinuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False   bruin dominerend 0   micahoudend          
Wetteren kerk Massemen, St.-Martinuskerk Gobertangesteen           False     0              
Oudenaarde kapel Mater, kapel Doornikse kalksteen       dominant   False     0              
Oudenaarde kapel Mater, kapel Petit Granit       rond ramen ?, afwerking, doopvont   False     0              
Oudenaarde kapel Mater, kapel Bergsteen       dominant in koor   False     0              
Oudenaarde kapel Mater, kapel Veldsteen       enkele stenen tussen diestiaan, felgroen   False   felgroen 0              
Oudenaarde kerk Mater, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen     1780 plint vooraan, en delen zijkant   False     0              
Oudenaarde kerk Mater, Sint-Martinuskerk Ledesteen     1780 onderste steen plint zijkant, boordje boven plint, hoekketting vooraan   False     0              
Oudenaarde kerk Mater, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen   1780 hoekketting koor   False 1 - beperkter   0              
Mechelen   Mechelen, Bisschoppelijk Paleis Wollemarkt Avendersteen Krijtsteen van Hourdain 70neoclassicistisch   zuidgevel van de zuidvleugel, timpaan   False 1 - beperkter Roomkleurig tot geelwit 0 talrijke bioklasten als grovere korrels van licht wisselende afmetingen stofferig donkergespikkeld korrelig krijt. Glauconietkorrels matig tot fijn. Naast glauconiet komen er ook enkele zeer fijnkorrelige afgeronde heldere kwartskorrels voor.Ingebed in een fijnkorrelige, micrietische microporeuze krijtmatrix Glauconietgehalte ca 10% maar ongelijk verdeeld, allicht geconcentreerd in fijne straticulaties en in opvullingen van graafgangen (bioturbaties) Enkele mm-grote opvullingen van holtes bestaande uit doorschijnende kristallijne gips (seleniet) voorgezaagde blokken voor sculptuur Spoor van eerder dikke (1 mm) fijngebarsten kalkpleisterwand bouwfase Vander Straeten 1820-1836
Mechelen   Mechelen, Bisschoppelijk Paleis Wollemarkt Lutetiaankalksteen St.-Leu (pierre tendre) 70neoclassicistisch   noordgevel van de zuidvleugel, eerste verdieping, middenfronto   False 1 - beperkter Bleekbeigegele 0 Talrijke en gevarieerde bioklasten van wisselende grootte, afgerond en moeilijk herkenbaar (geen forams herkend), waarin echter wel duidelijk herkenbare gebroken kalkkokerwormen (serpuliden of ditrupa) opvallen stofferige sterk hygroscopische, wat krijtachtige korrelige kalksteen, bros met fijnsiltig gruis Zeer zelden en verspreid een heldere kwarts of een glauconiet korrel (<1%). Microsparietische, sterk macroporeuze matrix, mogelijk beïnvloed door oplossing en rekristallisatie als verweringsverschijnsel fijnvezelig draadvormig excentriekkristal, vermoedelijk gips gebogen lijst Sporen van zwarte licht verharde buitenwand bouwfase Vander Straeten 1820-1836; strat. Lutetiaankalksteen, assise IV met Ditrupa strangulata
Mechelen utiliteitsgebouw Mechelen, brouwerij Lamot Petit Granit   10vernaculair 1922 plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Mechelen utiliteitsgebouw Mechelen, brouwerij Lamot Luxemburgse steen Montauban 10vernaculair 1922 ondermuur Van Beethovenstraat   False 2 - opmerkelijk kakibruin 0   opgeloste platte klasten homogeen, weinig structuren   32x16 44x17x12    
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 79-81, Breedhuis Gobertangesteen   6classicistisch 1779 in voorgevel   False 2 - opmerkelijk   0             ID3857, breedhuis voor Graaf de Bergeyck
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 79-81, Breedhuis Ledesteen Lede groenig putjes 6classicistisch 1779 parement in voorgevel en lijsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groenachtig bleekgrijs patina 0   met putjes in buitenvlak sterk gebioturbeerd       ID3857, breedhuis voor Graaf de Bergeyck
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 79-81, Breedhuis Petit Granit   6classicistisch 1779 classicistische sierelementen in voorgevel   False 1 - beperkter   0             ID3857, breedhuis voor Graaf de Bergeyck
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 96, vml Hof van Grimbergen Petit Granit   75eclectisch 1912 sokkel   False 2 - opmerkelijk   0         met wormornamenten   ID 3859; arch François Hemelsoet, bxl
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 96, vml Hof van Grimbergen Graniet   75eclectisch 1912 2 zuilen portaal   False 0 - zelden tot eenmalig roodachtig gevlekt 0   matig grove graniet, kwartsrijk, gelijkmatig gekristalliseerd         ID 3859; arch François Hemelsoet, bxl
Mechelen burg gebouw Mechelen, Bruul 96, vml Hof van Grimbergen Franse steen Chauvigny 75eclectisch 1912 voorgevel volledig, met alle ornamenten   False 4 - in deel volledig witachtig 0   opstapeling van witte ooiden tot pisoiden >1 mm groot, zeer gelijkmatig en goed gesorteerd, met gelijkmatig zacht micrietisch cement (kenmerk van krijtsteen)       vuil ID 3859; arch François Hemelsoet, bxl
Mechelen burg gebouw Mechelen, De Koornbloem, St.-Katelijnestraat 20 Ledesteen   5barok 1684 parementsteen   False 2 - opmerkelijk bleek groenig tot bleekbeige 0           verweerd oppervlak (behandeld) arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen burg gebouw Mechelen, De Koornbloem, St.-Katelijnestraat 20 Petit Granit   5barok 1684 sierelementen rijkelijk aanwezig   False 2 - opmerkelijk   0         diverse bewerkingstechnieken   arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen burg gebouw Mechelen, De Koornbloem, St.-Katelijnestraat 20 Gobertangesteen   8restauratie   hoekstenen, mogelijk vervanging van Ledesteen   False 1 - beperkter   0           licht verweerd oppervlak  
Mechelen burg gebouw Mechelen, Kleinbegijnhofbogaard Ledesteen   5barok   portaalboog   False 5 - volledig klein monument (beeld) geel tot groen 0   diverse facies: grof groen compact met holtes en macrofossielen (serpula) en fijner geler kalkrijker met liesegang kops       steen volgens groefleger meer aangetast  
Mechelen straatsteen Mechelen, Kleinbegijnhofbogaard Gobertangesteen   10vernaculair   kasseien in kleine straatjes   False 4 - in deel volledig bleek 0   sporen van bioturbaties     ongelijke kleine kinderkopjes    
Mechelen straatsteen Mechelen, Kleinbegijnhofbogaard Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   kasseien in kleine straatjes, naast Gobertange   False 2 - opmerkelijk licht rozig tot oranje bruin 0         kleine kinderkopjes    
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek Gobertangesteen   5barok 1663 gevel bovenbouw   False 4 - in deel volledig wit 0             arch Lucas Faydherbe
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek Ledesteen   5barok 1663 gevel onderbouw   False 4 - in deel volledig mostertgeel patina 0 soms veel nummulieten, ook platte zeeegel fijnbioklastisch     73x20 44x26 grote formaten blazen (gefixeerd) arch Lucas Faydherbe
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek Massangis   8restauratie 1964 vervanging Ledesteen (zuilen, rond en boven portaal)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch P Rome en S Van Craen
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek Petit Granit   5barok 1663 platen ondergevel   False 1 - beperkter   0              
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Petit Granit   5barok 1662 lisenen en ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0             ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Gobertangesteen   5barok 1662 voorgevel parement   False 2 - opmerkelijk   0         mogelijk oude restauratie   ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Ledesteen   5barok 1662 voorgevel parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   verschillende facies en patina, van bllekgeel tot roestbruin         ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Zwart marmer Mazy 5barok 1662 bogen rond traveën en openingen   False 2 - opmerkelijk   0             ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerk Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Avendersteen   5barok 1662 sculptuur fronton voorgevel   False 0 - zelden tot eenmalig mostertgeel verkleurd 0           fijngebarsten ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Rode marmer ?? 5barok 1662 marmer in en achter altaartafel   False 1 - beperkter wit + grijs + rood 0 goniatiet-achtige halfbreccieus uitzicht met veel witte calciet         ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Wit marmer Carrara 5barok 1662 marmer in altaartafel (bijv zerk onder altaartafel)   False 2 - opmerkelijk wit wispy 0             ID 3851, Bruul 56 (jezuiietenkerk), arch Lucas Fayd'herbe
Mechelen beeld Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Wit marmer Carrara 76neobarok 1845 marmeren buste van Lucas Fayd'herbe   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 3851, Bruul 56 (jezuietenkerk),sculpt J. Tuerlinckx
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Wit marmer   8restauratie 1995 vloer (afw met petit granit)   False 2 - opmerkelijk   0         38x38   ID 3851, Bruul 56 (jezuietenkerk)
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal Petit Granit   8restauratie 1995 vloer (afw met wit marmer)   False 2 - opmerkelijk   0         38x38   ID 3851, Bruul 56 (jezuietenkerk)
Mechelen utiliteitsgebouw Mechelen, Postkantoor Franse steen           False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint Katelijnekerk Ledesteen   3gotisch XV parementsteen nog in zijgevels vooral   True 6 - volledig gebouw   0   eerder fijnkorrelig vermolten kalkrijk uitzicht platte stenen met putjes facies     fijnschilferig (zodat normaal verweerd oppervlak niet te zien is) moeilijk onderscheid met brusseliaanse of Gobertangesteen
Mechelen kerk Mechelen, Sint Katelijnekerk Gobertangesteen   8restauratie XIX voorgevel parementsteen als vervanging van Ledesteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk beigegeel inwendig 0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint Katelijnekerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch 1336 zuilen   False 2 - opmerkelijk   0   weinig diagnostische kenmerken (behalve matige hoogte en compactiegraad)       roestringen  
Mechelen kerk Mechelen, Sint Katelijnekerk Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   zijgevel plintlijst   False 1 - beperkter groenig 0   grote poriën, zandtextuur          
Mechelen kerk Mechelen, Sint Katelijnekerk Brusseliaanse steen   3gotisch XV parementsteen bovengevel   False 4 - in deel volledig   0         platter licht meelzak  
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint Katelijnekerk Gobertangesteen   10vernaculair   vloertegels, eerder klein   False 2 - opmerkelijk lijnoliebruin 0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint Katelijnekerk Petit Granit   8restauratie XIX vloertegels, eerder klein willekeurig naast Gob en Naamse   False 2 - opmerkelijk   0 crinoiden            
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint Katelijnekerk Grijs marmer Naamse steen 10vernaculair   vloertegels, eerder klein willekeurig naast Gob en Naamse   False 1 - beperkter lichtgrijs en donkergrijs 0     donkergrijs is fijn gelamineerd     aantasting door agresieve reinigingsmiddelen  
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Janskerk Gobertangesteen   8restauratie 1890 noordportaal   False 4 - in deel volledig   0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Janskerk Brusseliaanse steen   3gotisch 1483 parement schip   True 4 - in deel volledig   0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Janskerk Ledesteen   3gotisch 1483 tussen Brusseliaanse, plintlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Janskerk Ledesteen   3gotisch 1483 wanden, gedecapeerd   True 6 - volledig gebouw   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Janskerk Maaskalksteen   10vernaculair   vloertegels   False 2 - opmerkelijk vnl donkergrijs met bleekbeigegrijs 0           aangetast door bleekmiddelen  
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Janskerk Rode marmer Saint-Remy 5barok 1768 zuilen portiekaltaar hoogkoor   False 0 - zelden tot eenmalig lichtrood met veel grijs en weinig wit 0             door Pieter Valckx naar ontwerp van Theodoor Verhaegen
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Janskerk Rode marmer byzantin beige et noir 5barok 1768 zuilen portiekaltaar hoogkoor   False 0 - zelden tot eenmalig lichtrood met veel grijs en weinig wit 0             door Pieter Valckx naar ontwerp van Theodoor Verhaegen
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Janskerk Imitatie   5barok 1783 portiekaltaar sacramentskapel   False 0 - zelden tot eenmalig   0   imitatie Ste Anne of Grand Antique (altaar) , rode marmer en byzantin (zuilen en platen)          
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Ledesteen   5barok 1670 parement   True 6 - volledig gebouw   0   fijn gebioturbeerd       fijn afschilferend (behandeld) arch Andreas Losson, jezuïet
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Ledesteen Lede grof 5barok 1670 pilasters voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rosbruin patina (afgeschilferd) 0 serpula, nummulieten, grote bioklasten fijn gebioturbeerd       grof afschilferend (behandeld) arch Andreas Losson, jezuïet
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Massangis   8restauratie   zuilvoeten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Rode marmer Rance 5barok XVII doksaal zuilen   False 2 - opmerkelijk donkerrood met grijs en wit 0   rubanné structuur door lamellaire grijze stromatoporen   grote witte vlekken (calciet)      
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Imitatie Calacatta 5barok   pilasters   False 1 - beperkter grijswit geaderd 0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Wit marmer   5barok XVIII hoofdaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Wit marmer   5barok XVII portiek zijaltaren   False 1 - beperkter   0             toegewezen aan Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Pieter-en-Paulkerk Zwart marmer   5barok XVII portiek zijaltaren   False 1 - beperkter   0             toegewezen aan Lucas Fayd'herbe
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Euville   8restauratie   toren deel zijkant muren   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Massangis   8restauratie   toren deurlijst en delen muur zijkant   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Petit Granit   71neogotisch   toren lomperik, zijdeurlijstje   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Savonnières   8restauratie   toren deurlijst, raamlijst, deel muur, deel plintlijst   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Gobertangesteen   71neogotisch   toren deel plint   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Ledesteen   3gotisch   toren delen muren   False     0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Bentheimer zandsteen   3gotisch   bovenste deel toren   False   zwart verweerd 0              
Mechelen kerk Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Savonnières Morley dure 8restauratie 1919 plintlijst schip en ramen   False 1 - beperkter   0              
Mechelen funerair Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Petit Granit   5barok 1691 grafplaten   False 1 - beperkter   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Grijs marmer Ste Anne 10vernaculair 1962 vloertegels   False 2 - opmerkelijk   0   deels rubanné, deels erosief contact          
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Doornikse kalksteen   3gotisch 1312 zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0         170x26x170    
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer   70neoclassicistisch 1837 grafmonument aartsbisschop de Méan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer   77art deco 1930 grafkapel kard Mercier altaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Zwart marmer Bleu belge 77art deco 1930 grafmonument kard Mercier sokkel   False 0 - zelden tot eenmalig   0     regelmatige witte aders       ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Zwart marmer Grand Antique du Nord 77art deco 1930 grafkapel kard Mercier vloerstroken   False 0 - zelden tot eenmalig   0     onregelmatige witte geknoopte aders       ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Serpentiniet synthetische steen 77art deco 1930 grafkapel kard Mercier vloerstroken   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen 0   grotendeels synthetisch regelmatige klasten       ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal marbre du Boulonnais Lunel fleuri 77art deco 1930 grafkapel kard Mercier vloerstroken afw lunel en napoleon   False 0 - zelden tot eenmalig bleker beige 0   gelijkmatig korrelige gerolde bioklasten en algaire klasten in fijnere matrix         ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal marbre du Boulonnais brun fleuri 77art deco 1930 grafkapel kard Mercier vloerstroken afw lunel en napoleon   False 0 - zelden tot eenmalig donkere strepen en banden in bleker beige 0   bevat gestoorde banden met kleiig mergelige matrix (donkerbruin)         ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal marbre du Boulonnais Napoléon grand mélange 77art deco 1930 grafkapel kard Mercier vloerstroken afw lunel en napoleon   False 0 - zelden tot eenmalig beige bleek en donker 0 nesten vol rhynchonella breccieus met grote klasten en opvulling van holtes         ontw R. Ephrem
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch 1342 zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         grote maten   olv Jan van Osy
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer   5barok 1666 hoofdaltaar   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             door Lucas Fayd'herbe ontwerp G. Hesius
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Zwart marmer   5barok 1666 hoofdaltaar   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             door Lucas Fayd'herbe ontwerp G. Hesius
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer   5barok 1709 grafmonument HG de Precipiano rechts van hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             door Michiel van der Voort de Oude; meerder andere gelijkaardige grafmonumenten
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Rode marmer Rouge royal 71neogotisch 1865 altaar in kapel StJan Berchmans   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Rode marmer Griotte fleurie 5barok 1709 grafmonument Ambrosius de Precipiano   False 0 - zelden tot eenmalig   0             door Michiel van der Voort de Oude
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Rode marmer griotte bleutée 5barok 1709 grafmonument Ambrosius de Precipiano   False 0 - zelden tot eenmalig   0             door Michiel van der Voort de Oude
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Zwart marmer   5barok 1714 transeptportalen (met wit)   False 2 - opmerkelijk   0              
Mechelen kerkbinnen Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer Arabescato 5barok 1714 transeptportalen (met zwart)   False 2 - opmerkelijk   0   grijsgeaderd          
Mechelen beeld Mechelen, Sint-Romboutskathedraal Wit marmer   5barok 1678 communiebank   False 0 - zelden tot eenmalig   0             door Artus Quellin
Mechelen burg gebouw Mechelen, Stadhuis, Lakenhalle met Belfort Massangis   8restauratie 1975 buitengevel half om half vervanging van witsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleker dan ledesteen 0              
Mechelen burg gebouw Mechelen, Stadhuis, Lakenhalle met Belfort Euville   71neogotisch 1911 binnenkoer aansluiting op noordervleugel   False 4 - in deel volledig bleker dan bxl/ledesteen 0   grof          
Mechelen burg gebouw Mechelen, Stadhuis, Lakenhalle met Belfort Ledesteen   3gotisch XIV oorspronkelijke parementsteen buiten en gedeeltelijk binnnenkoer   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   fijnzandig     56x10 56x12 38x17 vuil  
Mechelen burg gebouw Mechelen, Stadhuis, Lakenhalle met Belfort Brusseliaanse steen   3gotisch XIV oorspronkelijke parementsteen binnenkoer afwisselend met Lede   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         dunner, ongelijk vuil  
Mechelen funerair Mechelen, Stadhuis, Lakenhalle met Belfort Petit Granit   4renaissance 1624 grote grafsteen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   fijnzandig     56x10 56x12 38x17 vuil  
Mechelen kerk Mechelen, St-Jozef-Coloma Luxemburgse zandsteen Montauban 71neogotisch 1913 volledig gebouw   True 6 - volledig gebouw gelig beige tot lichtgrijs, hoe meer kalk hoe bleker 0 grote ronde sporen van Ichnofossielen in fijngestratifieerde zandsteen overwegend middelmatige kalkzandsteen in kwartskorrels en ook grof als bioklasten, in mergelig cement talrijke platte verdwenen intraklasten, zelden nog als donker kleisideriet aanwezig; ook wat fragmentarische schelpgeesten; vaak stenen met regelmatige of schuine stratificaties, soms kriskras af en toe brede onregelmatige uitstekende kwartsaders; veel oranje vlekken op spleetvormige poreuze uitlogingszones 25x14 20x18, zeer veel kops gehouwen en geplaatst kalkrijke stenen vertonen suikerig oppervlak door oplossing arch E. Careels; leegstaand maar beschermd 8.9.2008
Mechelen kerk Mechelen, St-Jozef-Coloma Euville   71neogotisch 1913 portaal en lijsten   False 2 - opmerkelijk romig wit 0 soms pentacrinus zeer grofkorrelige crinoiden en afgeronde bioklasten          
Mechelen straatsteen Mechelen, St-Jozef-Coloma Indische zandsteen   12post-1960   straatstenen (platines)   False 2 - opmerkelijk beigegrijs, blauwgrijs, roodgrijs, paarsgrijs 0       pyrolusietdendrieten in beigegrijze steen 18x12 vlak oppervlak    
Mechelen straatsteen Mechelen, St-Jozef-Coloma Chinese Blauwe Hardsteen   12post-1960   sierplaten tussen straatstenen   False 1 - beperkter blauwig grijs 0   typische gevlekte viskuit textuur          
Mechelen utiliteitsgebouw Mechelen, Vijfhoek, kademuur Gobertangesteen   10vernaculair   voornaamste steen der kademuren   False 2 - opmerkelijk   0     lange laminaties   groot en regelmatig formaat afgeschuurd maar in goede staat  
Mechelen utiliteitsgebouw Mechelen, Vijfhoek, kademuur Ijzerzandsteen   10vernaculair   speklagen en hoekstenen in kademuren   False 2 - opmerkelijk beigebruin tot oranjebruin 0   geelbeige middelmatige kwarts, eerder goed gesorteerd, weinig mica, kleifilm rond de korrels, kleihoudend cement schuine stratificaties vlekken van witte verweringsklei, vermoedelijk hoge microporositeit 2/3x groter da Gobertangesteen fijn afschilferend en fijn afsplijtend, sporen van bruinrode korst, licht meelzak steensoort onbekend, niet Paleozoisch, verwant aan ijzerzandsteen, met provisorische naam
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, gemeentehuis (Rijksweg 237) Petit Granit   11traditioneel 1900 ondergevel   False 1 - beperkter   0   dominerend in ondergevel         heropgebouwd 1951
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, gemeentehuis (Rijksweg 237) Savonnières   11traditioneel 1900 zuilen bordes   False 1 - beperkter   0             heropgebouwd 1951
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, gemeentehuis (Rijksweg 237) Euville Lérouville 11traditioneel 1900 ramen   False 1 - beperkter   0   zeer grof buisvormige witgerande bioturbaties       heropgebouwd 1951
Maasmechelen straatsteen Mechelen-aan-de-Maas, gemeentehuis (Rijksweg 237) Famenniaanzandsteen   13recent vernaculair   gemeenteplein   False 1 - beperkter bruingrijs 0         8x8 pauwenstaart ptroon    
Maasmechelen binnen Mechelen-aan-de-Maas, gemeentehuis (Rijksweg 237) Grijs marmer   11traditioneel 1900 trappen binnen   False 2 - opmerkelijk grijs 0 grote oesterachtig schelpen,sponsen, gastropoden (tot 4cm wormachtig, (mogelijk Nero
aquina)
          heropgebouwd 1951
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, Heilig Hartcollege Petit Granit   75eclectisch       False   grauw 0         tussen psammiet    
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, Heilig Hartcollege Savonnières   75eclectisch 1914 lijsten en boogstenen (niet op onderste geleding)   False 2 - opmerkelijk bleekgeel 0   fijnkorrelig homogeen soms fijn schelpengruislaagjes   regelmatig perfecte staat arch Victor Terlinden (imitatie Rijksmuseum), beschermd
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, Heilig Hartcollege Famenniaanzandsteen   75eclectisch 1914 ondergevel   True 3 - in hoeveelheid belangrijk meestal bruingrijsgroen 0         ruw behouwen 34x10 22x13   arch Victor Terlinden (imitatie Rijksmuseum), beschermd
Maasmechelen utiliteitsgebouw Mechelen-aan-de-Maas, Heilig Hartcollege Maaskalksteen   75eclectisch 1914 achtergevel ipv petit granit   False 1 - beperkter bleekgrijs 0             arch Victor Terlinden (imitatie Rijksmuseum), beschermd
Maasmechelen binnen Mechelen-aan-de-Maas, Heilig Hartcollege Imitatie   75eclectisch 1914 inkomhal   False 2 - opmerkelijk diversen 0   gelig breccieus brocatelle marmer, donkere serpentiniet, met roze dooraderde imitatie graniet ook plompe imitatie zansteen zuilen   ruw behouwen 34x10 22x13   arch Victor Terlinden (imitatie Rijksmuseum), beschermd
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur, plint, hoekstenen   False   bleek patina, wit patina 0   fijn micrietisch fijn gelamineerd (plint), gelamineerd met silicietische stratificaties die afschilferen (hoekstenen) soms fijn dooraderd, microstylolieten (plint)   afschilfering  
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Devoonkalksteen   70neoclassis/neorenaiss   plint, hoekstenen, portaal   False   grijs (F2h) 0 reuzenorthoceras (doormeter 10 cm en zichtbare lengte 25 cm licht vervormd) en grote gastropode (2 cm); rifkalksteen: Hexagonaria, lamellaire stromatoporen, solitaire koralen. Ook F2j marmer met Hexogonaria fijne bioklasten en verspreide limonietbruine vlekken (geoxideerde pyrietnagels?), limonietkleurige opvullingen in stromatoporen soms breksie-achtig opgebroken in de fijne matrix; subnodulaire kalksteen met fijne bioklasten en grote solitaire koralen sterk dooraderd met geheelde barsten   aantasting F2j marmer; afschilfering nodulaire kal  
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 70neoclassicistisch 1851 stijlen portaal, sporadisch in lisenen, zelden in binnemuren   False 2 - opmerkelijk grijs bleekgevlekt 0     nodulair       arch Herman Jaminé
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Rode marmer   70neoclassicistisch 1851 plint, hoekstenen, portaal   False 1 - beperkter grijs oorspronkelijk paarsrood (F2j) -1 rifkalksteen: grote solitaire koralen, Cyatophyllum hexagonum, tabulate koralen   oranje vlekken   83x40x40 schieferige splijting arch Herman Jaminé
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Devoonkalksteen   70neoclassicistisch 1851 vevangstenen?   False 0 - zelden tot eenmalig   0   meest wackestone       soms kleiige stylolieten arch Herman Jaminé
Maasmechelen kerk Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Monulfus en Gondulfus Petit Granit   70neoclassicistisch 1851 dekplaten in spatzone   False 1 - beperkter   0         120x80x>15 platen   arch Herman Jaminé
Maasmechelen burg gebouw Mechelen-aan-de-Maas,villa Rijksweg 376 Andenne zandsteen Grès rose de Java 11traditioneel XX ondermuur, voornaamste steen zijgevel   False 2 - opmerkelijk diverse tinten paars tot roze en asgrijs 0   matig grof met macroporiën en donkerroze spikkels gekruiste gelaagdheid   20x16 ruw behouwen   arch J. Klinkers
Maasmechelen burg gebouw Mechelen-aan-de-Maas,villa Rijksweg 376 Famenniaanzandsteen   11traditioneel XX ondermuur, voornaamste steen voorgevel   False 2 - opmerkelijk donkerbruin en kakibruin 0       ook geelbruin dolomietisch met opgeloste schelpen en klasten   kaki: afschilferend arch J. Klinkers
Maasmechelen burg gebouw Mechelen-aan-de-Maas,villa Rijksweg 376 Petit Granit   11traditioneel XX plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch J. Klinkers
Maasmechelen burg gebouw Mechelen-aan-de-Maas,villa Rijksweg 376 Euville   11traditioneel XX raamdorpels en boogstenen gelijkvloers   False 0 - zelden tot eenmalig   0   grofkorrelig         arch J. Klinkers
Maasmechelen burg gebouw Mechelen-aan-de-Maas,villa Rijksweg 376 Savonnières   11traditioneel XX hoekkettingen raamlijsten verdiepingen   False 2 - opmerkelijk roomkleurig 0   variabele korrelgrootte gekruiste gelaagdheid       arch J. Klinkers; interbellum neoklassiek
Heers   Mechelen-Bovelingen, Sint-Annakerk Petit Granit   71neogotisch   parement, raam,portaal   False     0              
Heers   Mechelen-Bovelingen, Sint-Annakerk Devoonkalksteen   71neogotisch   kerkhofingang   False     -1 kleine brachiopoden, gastropoden licht gedolomitiseerd, nodulair   calcietaders [foto] sterk verweerd, korstmossen  
Heers   Mechelen-Bovelingen, Sint-Martinuskapel Maaskalksteen   71neogotisch   deur, plint, palen   False     0     foresets, algaire kolonies        
Heers   Mechelen-Bovelingen, Sint-Martinuskapel Maastrichtersteen   71neogotisch   nissen   False     0 echiniden            
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   ramen, toren ondermuur hoek   False     -1     eikenhout   toren 45x12 grote schilfers bio: korstmos; kerk oorspronkelijk kleiner, bij vroeg 19de eeuwse verbouwing over stukken bestaande muur gebouwd of stukken muurpartij getrouw gerecupereerd
Tielt-Winge kerk Meensel, Sint-Mattheuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   ondermuur spek   False   warm roestbruin-roodbruin 0 veel wormsporen (zeer) grof, heterogeen, met kleiig bindmiddel schuine gelaagdheid t.o.v. steenvorm geen limonietconcreties, wel sporen van fijne limonietische korst parallel aan buitenvlak 45x15, 22x15, 35x20, 45x22 limonietische plaketten afvallend; soms verzanden erosie van plaketten vooral wanneer het buitenvlak ook limoniet bevatte; laatgothisch, oude bouwfasen nog slechts gedeeltelijk bewaard in delen van muurpartijen (lage ondermuur, speklaag, losse stenen
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   ondermuur, verspreid   False   grijs tot bruin met paarse sch 0   eerder grof, glinsterend     40x15, 40x18, 25x13 frisgezaagd ook geelbruine vlekken door ingelopen zaagsel
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Gobertangesteen   3gotisch   oude muurpartij (1ste geleding   False     0     zandig + eikenhout   28x8, 30x9, 22x7 zeer variabel   bovenop ijzerzandsteen
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   ts Gob   False   beige-geler dan Gobertange 0 schelpengruis, echinidenstekelsà grote poriÙn, grof bioklastische korrels (geen kwarts), weinig zeer fijne glauconiet   soms caramelkorst zoals Gobertange iets meer verweerd en afgerond 1/10 van witsteenaantal
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 3gotisch   ts Brusseliaanse steen   False   groenig grijs 0       glazig verkiezeld     1 steen
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Ledesteen   8restauratie   ipv 2 Gobertange voor 1 Balege   False   vuilgeel, moet nog patineren 0   meer glauconietspikkels, meer fijne grondmassa, veel diverse schelpen     25x16 beginnende afsplijting aan rand lijkt op sokkel beelden Desmmarest (uit fossielbank Balegem)
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Leisteen   71neogotisch   dikke stelwig   False   lichtgroen 0     vol mm-parallelle glijvlakken       uit Massief van Brabant ? (te veel druksplijtingsvlakken, te dikke steen (wegens gevaar van splijting)
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 70neoclassis/neorenaiss   portaal boven   False   grijsgevlekt 0         boog sterk overlangs splijtend (risico verbrokkeling)  
Tielt-Winge   Meensel, Sint-Mattheuskerk Petit Granit   71neogotisch   portaalstijlen   False   beige-grijs 0 grote crinoiden, zeer veel solitaire koralen, dunschalige brachiopoden, oncolieten, serpuliden grofbioklastisch in fijnbioklastische grondmassa   regelmatig stel dikke (tot 0,5 cm) rechte calcietaders op gem. 70 cm afstand   fossielen uitgeÙtst  
Riemst   Meer, Sint-Severinuskerk silex   71neogotisch   toren klooster onder [foto]   False   homogeen grijs zz leembruin 0         var 12x8 tot 25x12 gekapt soms witte buitenkant  
Riemst   Meer, Sint-Severinuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   kerk+klooster   True   lichtgrijs patina 0 weinig fossielen; zowel Zichen (vol fijne echinidenfragmenten) als Sibbe (slierten oester+serpula+echinidengruis)       oud 45x17 40x12 Sibbe: 45x25   kerk zou oorspronkelijk vroeggotisch moeten zijn maar geen onderscheid te zien met neogotische kloosteraanbouw (ook ramen, lijsten, maaswerk in Maastrichtersteen)
Riemst funerair Meer, Sint-Severinuskerk Maaskalksteen   4renaissance   grafstenen in portaal   False   1 wit patina, 1 lichtgrijs 0   wit: wackestone met fijne barsten, lichtgrijs is bioklastisch met solitaire koraaltjes         lichtgrijs aangevuld met (later?) deel in petit granit
Riemst   Meer, Sint-Severinuskerk Maastrichtersteen   2romaans   toren boven   True     0             ingekapseld in neogothische verbouwing
Kortenberg   Meerbeek, oude pastorie Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0       calcietgeodes      
Kortenberg   Meerbeek, oude pastorie Ledesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, speklagen   False   gelig, soms wat grijs; beigebruin patina 0 soms meer schelpen, serpula's soms veel melkkwarts; fijn glauconiethoudend     45x12 40x8 tot 42x15 eerder klein   gevarieerd facies maar geleidelijke overgangen en van zelfde oorsprong
Kortenberg   Meerbeek, oude pastorie Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   zijgevel (goedkoper)   False     0         32x17 onregelmatig verweerd lijkt erop alsof oorspronkelijk alles in Ledesteen was
Kortenberg   Meerbeek, oude pastorie Ledesteen Lede putjes 6classicistisch/rococo   zijgevel plintlijst en meer naar boven   False   gelig, soms wat grijs; beigebruin patina 0 soms meer schelpen, serpula's soms veel melkkwarts; fijn glauconiethoudend     45x12 40x8 tot 42x15 eerder klein    
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1894 zijingang plintlijst, overal in nieuwe kerk   True 4 - in deel volledig   0   bioturbaties met grijze middelmatige kwarts     groot 45x16 47x12 scherpe kanten  
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Gobertangesteen   3gotisch   zijbeuk noord   False 1 - beperkter   0         kleiner 22x10 soms gipskorst  
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Ledesteen   2romaans   toren   False 4 - in deel volledig bleekbeigegeel 0 zeldzame nummulieten, schelpgeesten zeldzame grove melkkwarts soms graafgangen met witte rand (sigaarvorm)   40x19 34x15 38x23 wat onregelmatig sterk meelzak, fijnschilferig sporen bepleistering; raam restauratie in Gobertange
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren zeldzame hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0           sterk meelzak  
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Leisteen   2romaans   toren zeldzame vertical stelwig   False 0 - zelden tot eenmalig paarsgrijs 0              
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   koor onder (verspreid)   False 2 - opmerkelijk   0   matig-grof, veel bleekroestigverweerde glauconiet, soms grotere gesteentefragmenten (tot 2 mm)   roodachtig cement; donkere sterker gecementeerde limoniet (goethiet)banden 47x23 38x18 50x22 onderste rij sterk verzand, rest grof schilferig  
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Ledesteen   3gotisch   koor boven   False 2 - opmerkelijk bleekgroeniggrijs; bleekgrijs patina 0 enkele nummulieten, echinidenfragmentjes, opgeloste schelpen met grove kwarts: rijk aan gelijkmatig verdeelde matig-fijne kwarts     42x14 42x11 ongelijke formaten deels meelzak, met brede liesegangbanden, fijnschilferig vermengd met Brusseliaanse; deels grijs en zeer kwartsrijk (echte kalkzandsteen, o.a. als funderingslaag); deels hernieuwd
Kortenberg kerk Meerbeek, St.-Antoniuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   koor boven   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs gepatineerd 0     sterk gelijkend op Gobertange   27x7 deels meelzak, met brede liesegangbanden vermengd met Ledesteen
Kortenberg   Meerbeek, St.-Antoniuskerk Leisteen Tubize leisteen 3gotisch   veel stelwiggen in koor   False 1 - beperkter bleekgroengrijs 0   met magnetietkristallen         ook paarsgrijze Oisquercq schalie
Kortenberg straatsteen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Indische zandsteen   13recent vernaculair   kerkgang   False 4 - in deel volledig bleekbruin, bleekroos, bleekgrijs 0         vierkant    
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1894 onderkant zuilen, boog- en kraagstenen   False 2 - opmerkelijk   0           behandeld, sporen van liesegang  
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch 1894 3 altaren   False 2 - opmerkelijk bleek roestbruin 0   korrelig, glauconiethoudend, met zeer grove hoekige kwarts en kleihoudende matrix     32x18 tot meer ierkant deels bewerkt en beschilderd  
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Devoonkalksteen   2romaans XII doopvont kuip en voet   False 0 - zelden tot eenmalig bleek blauwig grijs, zwart gezoet, blauwig grijs op bewerkt oppervlak 0   zachte zeer fijnkorrelige kalksteen (wackestone) met sporadisch, soms geconcentreerd donkere bioklasten op submillimeterschaal (geen crinoiden) gesloten meer schieferig laagcontact in de voet   80x80x42 (voet 52 hoog)kuip bewerkt met fijne puntbeitel, voet ruw   zuiltjes gerestaureerd in fijn manueel gebouchardeerd petit granit
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Petit Granit Petit Granit du Condroz 71neogotisch 1894 tegels zijkanten schip   False 1 - beperkter   0 rijk aan crinoiden van verschillende grootte met grote witte geoden     klein formaat   ook hardstenen wijwatervat
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Wit marmer   71neogotisch 1894 tegels centrale gang, afgewisseld met donker   False 1 - beperkter   0         groot formaat    
Kortenberg kerkbinnen Meerbeek, St.-Antoniuskerk Zwart marmer   71neogotisch 1894 tegels centrale gang, afgewisseld met wit   False 1 - beperkter donkergijs 0         groot formaat corrosieschade aan oppervlak (door reinigingsproducten  
Ninove klein monument Meerbeke, grenspaal Oost-Vl - Vl Brabant Petit Granit       hele paal   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Ninove kapel Meerbeke, kapel steenweg Hemelrijk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove kerk Meerbeke, Sint-Pieters- en Sinte-Berlindiskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   zeer bleek, soms grijs patina 0 fossielrijk       gebouchardeerd    
Ninove kerk Meerbeke, Sint-Pieters- en Sinte-Berlindiskerk Franse steen   6classicistisch/rococo   bovenmuur   False   bleek 0 grote klasten en oesterschalen bioklastisch-peloidisch 1 mm bleke bioturbaties die op Gobertange lijken vol holtes door opgeloste schaaltjes      
Ninove kerk Meerbeke, Sint-Pieters- en Sinte-Berlindiskerk Massangis   6classicistisch/rococo   steunberen en achter ondermuur   False   oranjegeel tot roestig gevlekt 0 grote bioklasten en oesterschalen fijner          
Ninove kerk Meerbeke, Sint-Pieters- en Sinte-Berlindiskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 2romaans   1ste en 3de geleding   False 2 - opmerkelijk roodbruin patina op groengrijs 0 nummulieten in dikke banken bleekgrijsgroene fijne zandsteen nummulieten intercalaties   geschaafd   ook in zijmuren: grote maatstenen vol holtes of witte fossielvlekken
Ninove kerk Meerbeke, Sint-Pieters- en Sinte-Berlindiskerk Schilfersteen   2romaans   2de geleding   False   groengrijs en bruin 0         breuksteen in regelmatig verband geen (gerestaureerd) = Chevlipont zandsteen; lijkt op afstand op Famenniaanzandsteen of op Ordovicium kwartsofyllade; met donkere stenen die mogelijk vulkanisch zijn
Meerhout   Meerhout, Drossaardshuis Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   hoek raam dorpel lijst   False     0              
Meerhout   Meerhout, Drossaardshuis Savonnières Morley 8restauratie   deels vervanging Gobertange   False     0   volle oolieten   grote holtes tot 3-4 cm   ruw uitgeÙtst oppervlak  
Meerhout   Meerhout, Koning Davidshuis Maastrichtersteen   4renaissance   portaal raam   False   witachtig 0 veel echinidenfragmenten (uitgeprepareerd)       20x10x20, ook kops ge´mpregneerd (stevig) Sicherblok
Meerhout   Meerhout, Koning Davidshuis Massangis   8restauratie   dorpels   False   vuil geelwit 0 2 cm grote bekervormige crinoide grof bioklastisch (gemicritiseerd) met volle oolieten          
Meerhout   Meerhout, Koning Davidshuis Savonnières   8restauratie   tussenstijl   False   witachtig 0   holle oolieten; lensjes vol schelpengruis         op eerste zicht sterk gelijkend op Maastrichtersteen, echter gehele stijl in 1 stuk
Meerhout kerk Meerhout, Sint-Trudokerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur raam hoek lijst port   True     0         45x14 38x15 45x12 goede kwaliteit zeer homogeen, geen enkele vervanging; portalen: sterk ge´mpregneerd en haast onherkenbaar (geen uitwendige eikenhoutstructuur zichtbaar, herkenning op basis van textuur op afgebroken hoeken)
Meerhout kerk Meerhout, Sint-Trudokerk Petit Granit   71neogotisch   ingebouwde grafplaten   False     0 in rudstone ook grote productiden en solitaire koralen, in crinoidenopstapeling oudere grafplaten: zeer grofbioklastische grainstone tot rudstone         19-20░ eeuws; de oudste zijn van een andere, extreem grofkorrelige variÙteit
Meerhout kerk Meerhout, Sint-Trudokerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans XIV toren   True   donker of licht roest (hoek) 0   hoek: middelmatig; rest grofkorrelig slecht gesorteerd met veel grove helgroene radiaalvezelige glauconiet   limoniet: in arduin enkele grote holtes (tot 20x8 cm), in grauwe schollen: zeer veel klein en verdeeld in knollen en banden = onbewerkbaar hoek: 65x38x45, rest ongelijk vorm en oppervlak   2 soorten: een lichtgekleurde meer fijnkorrelige regelmatig behouwen in grote formaten als hoekketting en portaal (arduin); een donkergekleurde meer limonietrijke grofkorrelige in kleinere onregelmati
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen   3gotisch   overal   True 6 - volledig gebouw   0              
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Kunrader kalksteen   3gotisch   plint   False 1 - beperkter   0   bouwpuin monster langs tuinmuur bestaat uit compacte korrelige fijnporeuse kalksteen met middelmatige zandtextuur, micrietisch cement, soms open oranjeverkleurd cement, zelden grovere glauconietkorrels, opgeloste schelpjes en serpula's, oesterschalen          
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maaskalksteen   3gotisch   middenschip-pijlers   False 1 - beperkter   0              
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   interieur en exterieur vlak muurwerk en steunberen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             restauratie 1879-1882
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Savonnières   8restauratie   dorpels, lijsten, pinakels, afdekking, sculpturen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             restauratie 1879-1882
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Kunrader kalksteen   8restauratie   plint   False 1 - beperkter   0             restauratie en uitbreiding 1936
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             restauratie en uitbreiding 1936
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Savonnières Savonnières construction 8restauratie 1936 sculptuur en afdekking   False 1 - beperkter   0     grote holtes ("Fransche travertin")       restauratie en uitbreiding 1936
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   pinakels, wimbergblokken   False 1 - beperkter   0             restauratie 1986-1989 (vervanging Maastrichtersteen en Savonnières)
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Savonnières Brauvilliers 8restauratie   pinakels   False 1 - beperkter   0             restauratie 1986-1989 (vervanging Savonnières)
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Petit Granit   8restauratie 1936 poortje   False 0 - zelden tot eenmalig   0             restauratie en uitbreiding 1936
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maaskalksteen   3gotisch   portalen, zelden in steunberen   False 1 - beperkter   0   wackestone -packstone          
Meerssen straatsteen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maaskalksteen Vinalmont 10vernaculair   pad langs kerkhof omgevendoor baksteen   False 1 - beperkter lichtgrijs verweerd 0     schuine gelaagdheid   24x24    
Meerssen straatsteen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Famenniaanzandsteen   10vernaculair   kasseien kerkstraat   False 2 - opmerkelijk grijs 0         rechthoekig    
Meerssen funerair Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maaskalksteen   10vernaculair 1629 grafkruisen ook 1652 1866   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 koralen, brachiopoden lichtgrijs grofbioklastisch, ook asgrijs wackestone          
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen Sibbesteen 71neogotisch 1869 grafkapel Petrus Regouts   False 5 - volledig klein monument (beeld) geel 0 oesters       groot 41x22x28    
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maastrichtersteen heerd 3gotisch   in steunberen koor   False 1 - beperkter beigegeel 0   vrij grofkorrelig maar slecht gesorteerd, poreus structuurloos zoals gewone maastrichtersteen maar veel harder (niet krasbaar)        
Meerssen kerk Meerssen, Bartholomeusbasiliek Petit Granit   8restauratie   westportaal onderaan   False 1 - beperkter   0         gebikt   restauratie en uitbreiding 1936
Meerssen kerkbinnen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Maaskalksteen Livien 71neogotisch   kerkvloer, waar niet vervangen   False 1 - beperkter lichtgrijs en donkergrijs 0     gelamineerd   32x32   grotendeels vervngen in verschillende fasen (oa type Nero marquina, en Jura)
Meerssen kerkbinnen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Petit Granit   71neogotisch   zuilvoeten, doopvont   False 1 - beperkter   0              
Meerssen kerkbinnen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Rode marmer Caunes 71neogotisch   kleine zuiltjes zijaltaren   False 0 - zelden tot eenmalig rood en wit 0     witte stromatactis-achtige structuren, echter meer afgerond        
Meerssen kerkbinnen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Rode marmer breccieus 71neogotisch   grote zuil beeld Heilig Hart van Jezus   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrood met kleurvariaties 0     vaag breccie-achtig       op gezoete sokkel van Petit Granit
Meerssen kerkbinnen Meerssen, Bartholomeusbasiliek Muschelkalk   71neogotisch   zuilen langs afgeknopt transept   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 laagjes van opgeloste goed gesorteerde schalpen       32x32    
Maasmechelen   Meeswijk, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal, hoekstenen, ondermuur   False     0 Michelinia, productiden     calcietaders en echelon (tension cracks)      
Meeuwen-Gruitrode   Meeuwen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   speklagen   False     0 Sibberblok: serpulidenbanken; zijdeurtje links: grote echinidenfragmenten (ook Sibbe)           vergroting 1934. ramen 3 soorten Franse steen grofkorrelig bioklastisch en oolietisch, grof schelpengruis (zijraampje)
Meeuwen-Gruitrode   Meeuwen, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   3gotisch   plint   False   bleek patina -1     stromatoliet met tepee en breukbreksie substylolietisch vervanging door petit granit groen (minder dan vervangsteen)  
Meeuwen-Gruitrode   Meeuwen, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     -1           groene film  
Deinze kerk Meigem, Sint-Niklaaskerk Veldsteen           False     0              
Deinze kerk Meigem, Sint-Niklaaskerk Ledesteen           False     0              
Deinze kerk Meigem, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Zwalm kerkbinnen Meilegem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       doopvont op kerkhof, tss lede plat stukje   False     0              
Zwalm kerk Meilegem, Sint-Martinuskerk Ledesteen     1784 deurlijst, plint (?)   False     0              
Oudenaarde kerk Melden, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Oudenaarde kerk Melden, Sint-Martinuskerk Bergsteen           False     0              
Oudenaarde kerk Melden, Sint-Martinuskerk Ledesteen           False     0              
Aalst beeld Meldert, oude-winning Ledesteen       losse stenen ode winning False     0             onvolledige data mdc
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskapel Gobertangesteen   5barok   ondermuur; à   True     -1         onregelmatig verband met blokken 25x25 cm niet gla   bouwjaar 1629, veel korstmos; ondermuur niet gladgeschaafd; in portaal, speklagen, hoekkettingen en raamomlijstingen wel gladgeschaafde steen
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskapel Kwartsiet van Tienen   5barok   tussen Gob in ondermuur   False     0              
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskapel Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok   tussen Gob in ondermuur   False   grijs en groenbruin 0 sporen van bioturbaties zeer scherpe korrels     ok grote blokken tot 45x25 cm   te donker voor Diestiaan
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Gobertangesteen   3gotisch   toren, alle gothische delen   True     0         veel grote stenen 35x17 cm, sporen van randslag   toren: ruw en ongelijk, glauconietrijker, met roodbrand; ook klein <10 cm glazig opaalcement groengespikkeld (lokaal materiaal voor oudste deel toren); ondermuur: nog grotere stenen zijn niet gelijkzi
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   3gotisch   zelden tussen Gob ondermuur   False   roestbruin en grijsachtig 0   middelmatig         ook in toren (ouder gedeelte)
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   zelden tussen Gob inondermuur   False   grijs met rode schijn 0              
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Maaskalksteen   3gotisch   1 steen in ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig bleek patina 0     gelamineerd     glad golvend opgelost opppervlak  
Hoegaarden klein monument Meldert, Sint-Ermelindiskerk Grotsteen   70neoclassis/neorenaiss   calvarie achter sacristie   False     0             1864; niet onderhouden
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0             voor de ingang rode kasseien van Rommersom in cirkelverband; eromheen overwegend grijsblauwe kwartsiet (sokkel Massief van Brabant)
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Kalktuf   3gotisch   1 kleine steen in toren   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Hoegaarden   Meldert, Sint-Ermelindiskerk Tongeriaan ijzerzandsteen   3gotisch   groot+klein in toren   False   roodachtig 0       klein met limonietholtes 40 cm ruw    
Hoegaarden   Meldert, Sint-Janscollege Gobertangesteen   72neoromaans   overal   True     0     eikenhout   25x15 tot 60x13, veel kops   kasteel college in Engelse stijl
Hoegaarden   Meldert, Sint-Janscollege Petit Granit   72neoromaans   bodemplaten   False     0              
Aalst kapel Meldert, Sint-Rochuskapel Ledesteen           False     0              
Aalst kerk Meldert, Sint-Walburgakerk Ledesteen   3gotisch   muren   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Meldert, Sint-Walburgakerk Brusseliaanse steen       tussen Lede   False     0              
Aalst kerk Meldert, Sint-Walburgakerk Euville       1 steen ??   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lummen kerk Meldert, Sint-Willibrorduskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren   True     0   eerder middelmatig met kleiig bindmiddel muuropvulling homogener dan ondermuur geen limonietringen reuzenblokken (lokale oorsprong)   INGESTORT, monster
Lummen   Meldert, Sint-Willibrorduskerk Gobertangesteen   8restauratie   portaal   False     0 zeer grote bioturbaties       wisselend geplaatst afschilfering VERDWENEN door instorting toren
Lummen kerk Meldert, Sint-Willibrorduskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   ondermuur, ramen   False   roestbruin 0   meestal middelmatig; pockets van grove korrels tot granulegrind van witverweerde silex; ook purperachtige blokken   dikke holle limonietringen tot 57x22 45x20 50x20x12 zelden fijn brokkelig afschilferend of verzandend verzanding diep of met gladde compacte kegelvormige oppervlakken
Lummen   Meldert, Sint-Willibrorduskerk Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   plintlijst   False     0         45x11vervanging van Maastrichtersteen nog hoekige kanten  
Lummen   Meldert, Sint-Willibrorduskerk Maastrichtersteen   3gotisch   plint, speklaag   False     0 echiniden         overkorst  
Lummen   Meldert, Sint-Willibrorduskerk Petit Granit   8restauratie   plint, ondermuur zijkapellen   False     0              
Lummen kerk Meldert, Sint-Willibrorduskerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   S ondermuur, ramen   False   roestbruin tot paarsrood 0   eerder middelmatig   verschijnende liesegangringen van limoniet zoals laatgotische steen, machinaal gscharreerd   overwegend op oorspronkelijke steen zeker aan S zijde, van zelfde facies (limonietringen nog maar zwak afgetekend en niet uitgehold)
Aalst beeld Meldert, steen Ledesteen   10vernaculair   steenmonu ode winning False     0             onvolledige data mdc
Jodoigne kapel Mélin, chapelle Sainte-Wivine Gobertangesteen       volledig   False     0              
Jodoigne kerk Mélin, Notre-Dame Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   overal   True     0             ook kasseien, plavuizen, grafzerken, pilaren, ruwbehouwen buitenmuren; veel huizen in zelfde steen
Jodoigne straatsteen Mélin, Notre-Dame Blanmont-Dongelberg kwartsiet   6classicistisch/rococo   kasseien   False   blauw+rosbruin 0     ook gelamineerd zelden kwartsader vaag afgetekend wantmee gerekristalliseerd      
Jodoigne straatsteen Mélin, Notre-Dame Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 6classicistisch/rococo   kasseien   False   bruingrijs 0              
Jodoigne stadorpsdeel Mélin, village Gobertangesteen   10vernaculair   overal   True     0              
Melle burg gebouw Melle, huis Ledesteen   11traditioneel   deurlijst, raamomlijsting   False     0             onvolledige data mdc
Melle kerk Melle, Sint-Maartenskerk Gobertangesteen       ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Melle kerk Melle, Sint-Maartenskerk Ledesteen   71neogotisch   hoekstenen, ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren   True   normaal 0   eerder fijn, lichtgespikkeld, homogeen vol stukken mergellaminaties en bioturbaties   45 tot 30x12, 25x8 regelmatig afbladerend  
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal, raamdorpels   False     0       grote witte calciet geode-opvulling      
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Ledesteen   2romaans   tussen Brusseliaans   False   beige, roestig 0 grote fossielen (schelpen, serpula, forams) middelmatig poreus nesten hyaliene kwarts   50x15x20 broodvormig    
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   ramen   False   rosbruin 0         groot formaat    
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   schip   True   normaal 0   middelmatig     koor: groot 40x13-15 koor: meelzak  
Steenokkerzeel   Melsbroek, Sint-Martinuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   korte rijen in schip   False   donkerder bruin 0 forams ongelijke korrelgrootte, met hyaliene kwarts; ronde uitbouw: grof sterk poreus en kwartsrijk     groter formaat; ronde uitbouw: 70x12, 40x14 roestbanden (grofkorrelige kwartsvar.)  
Beveren burg gebouw Melsele, gemeentehuis Brusseliaanse steen       brede plint   False     0              
Beveren kerk Melsele, OLV Hemelvaartkerk Brusseliaanse steen           False     0              
Merelbeke beeld Melsen, monument Jozef De Cocker Ledesteen   10vernaculair   volledig ode winning False     0              
Merelbeke kerkbinnen Melsen, Sint-Stefanuskerk Ledesteen       doopvont   False     0              
Merelbeke kerk Melsen, Sint-Stefanuskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Merelbeke kerk Melsen, Sint-Stefanuskerk Veldsteen       enkele   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Merelbeke kerk Melsen, Sint-Stefanuskerk Brusseliaanse steen       deel kerk   False     0              
Sint Truiden   Melveren, Goddelijke Zaligmaker kerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, hoekstenen schip   False     0   oolieten gekruiste gelaagdheden, grof bioklastische niveaus stylolieten      
Sint Truiden   Melveren, Goddelijke Zaligmaker kerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur zijbeuken   False     0              
Baelen-Membach   Membach, Saint-Jean-Baptiste Rode marmer Baelen 5barok   fonts baptismaux   False     0              
Riemst   Membruggen, Sint-Hubertuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   toren   True   geel 0 vol echinidenresten, zelden complete grote Hemipneustus zacht (typische Sichenersteen); 1 steen met 2 kleine (5 cm) ronde bruinverwerende silexknollen; langs oostkant: 2 rijen stenen vol oester-serpula   rond portaal: enkele restauraties in grofkorrelige Franse steen, ook een steunbalk in petit granit     restauratie in Euville (portaal)
Riemst   Membruggen, Sint-Hubertuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   portaal, plint, ondermuur   False     0 koralen   foresets       rechts van portaal: 3 grafkruisen w.v. 2 in petit granit en 1 in Naamse steen met afwisselend lenzen in koraalkolonies of kleine koralen/bioklastenassociaties, afgewisseld met foresets [fotogeniek]
Gent kerk Mendonk, Sint-Bavo Petit Granit       plint   False     0              
Merchtem   Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Ledesteen       muren   False     0              
Merchtem splits Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Brusseliaanse steen       muren dominant, kasseien   True     0              
Merchtem   Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Massangis       restauratie   False     0              
Merchtem kerk Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Petit Granit   5barok 1725 portaal met pilasters   False 0 - zelden tot eenmalig gtijs 0             geplaatst door Wincqz uit Feluy - Arquennes (een der vroegere werken); volgens De Faluintjes 2012-2 geplaatst in 1838 maar afkomstig van voorste abdijpoort Affligem van 1725
Merchtem   Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Gobertangesteen       nieuw deel volledig   False     0              
Merchtem   Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Ieperiaanse kalksteen       enkele stenen in muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Merchtem beeld Merchtem, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk Krijtsteen Crazannes     beeldhouwwerk in kerkmuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Erpe-Mere kapel Mere, Dikke kapel Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 5barok       True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Erpe-Mere kapel Mere, Dikke kapel Ledesteen   5barok       False     0              
Erpe-Mere kerk Mere, Sint-Bavokerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   muur   False 2 - opmerkelijk   0             1643
Erpe-Mere kerk Mere, Sint-Bavokerk Ledesteen   3gotisch   onderboord en muur   False     0             17e eeuw hersteld in 19e eeuw
Erpe-Mere kerk Mere, Sint-Bavokerk Gobertangesteen       2 raamlijsten in baksteendeel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Erpe-Mere kerk Mere, Sint-Bavokerk Petit Granit       raamlijsten achteraan   False     0              
Merelbeke kapel Merelbeke, Sint-Elooiskapel Ledesteen       plint en deurlijst   False     0              
Merelbeke kerk Merelbeke, Sint-Pietersbandenkerk Petit Granit       onderboord   False     0              
Merelbeke kerk Merelbeke, Sint-Pietersbandenkerk Franse steen           False     0              
Merelbeke burg gebouw Merelbeke, vredegerecht Petit Granit       ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Merelbeke burg gebouw Merelbeke, vredegerecht Doornikse kalksteen   71neogotisch   ondermuur   False     0              
Nevele kerk Merendree, Sint-Radegundiskerk Doornikse kalksteen       dominerend   False     0 solitaire koraaltjes, brachiopoden en tabulaten           (verschillende kwaliteit, rijk aan fossielen zoals solitaire koraaltjes, brachiopoden en tabulaten cf. Syringopora) en schieferige facies, lokaal met zwarte chertknollen, vooral in schip en ondermuren
Nevele kerk Merendree, Sint-Radegundiskerk Veldsteen       hoofdzakelijk in toren en gevels   False   grijsgroen 0              
Nevele kerk Merendree, Sint-Radegundiskerk Basaltlava       tussen de veldsteen   False     0             vacuolaire (gerecycleerd?)
Nevele kerk Merendree, Sint-Radegundiskerk Euville       raamomlijstingen   False     0              
Houthulst kerk Merkem, Sint Bavokerk Bergsteen       deels lage plint - overgaand in landen   False     0              
Houthulst kerk Merkem, Sint Bavokerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     deels lage plint - overgaand in bergsteen   False     0              
Houthulst kerk Merkem, Sint Bavokerk Gobertangesteen       delen plintlijst   False     0              
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   uitbreiding schip   False     0 echiniden            
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Carboonzandsteen   2romaans   toren en 4 traveeÙn   True     0         veel kleine formaten (lijk baksteen), opus spicatum    
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Maaskalksteen   2romaans   verspreid   False     0              
Eijsden - Margraten kerk Mesch, Sint-Pancratiuskerk Visé steen siliciet 2romaans   zelden   False   matzwart 0   glad oppervlak (verkiezelde textuur)   ook breksies met cherten      
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Kwartsrhyoliet   2romaans   zelden   False   geelgroen 0   autigene kwartskristallen in fijne matrix          
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Kalktuf   2romaans   zelden   False     0              
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Verkiezeld krijt   2romaans   weinig   False     0              
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk silex   2romaans   weinig   False     0              
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Holset-zandsteen   2romaans   weinig   False     0   fijn conglomeraat          
Eijsden - Margraten   Mesch, Sint-Pancratiuskerk Andenne zandsteen   2romaans   zelden   False     0   conglomeraat met gedesoriÙnteerde Carboonzandsteenfragmenten in verschillende zandsteenmatrix, breksie-achtig          
Eijsden - Margraten kerk Mesch, Sint-Pancratiuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   uitbreiding schip   False 2 - opmerkelijk   0              
Eijsden - Margraten kerk Mesch, Sint-Pancratiuskerk Franse steen   2romaans   verspreid   False 0 - zelden tot eenmalig geel tot rozig 0   fossielgruis          
Eijsden - Margraten funerair Mesch, Sint-Pancratiuskerk Maaskalksteen oncolietisch 6classicistisch/rococo   grafkruisen tegen kerkhofmuur   False 2 - opmerkelijk   0     oncolietisch met brachiopodenkern        
Eijsden - Margraten kerk Mesch, Sint-Pancratiuskerk Udelfanger zandsteen   71neogotisch   deurstijlen   False 1 - beperkter kaki 0     fijngelaagd        
Eijsden - Margraten kerk Mesch, Sint-Pancratiuskerk Maaskeien   2romaans   verspreid   False 1 - beperkter meerkleurig 0   rode zandsteen, roos conglomeraat, donkergrijze kwartsiet          
Mesen-Messines kerk Mesen, St.-Niklaas Bergsteen   8restauratie XX volledig   True 6 - volledig gebouw   0             herbouwd na WOI
Mesen-Messines kerkbinnen Mesen, St.-Niklaas Bergsteen   2romaans XI crypte   False 4 - in deel volledig   0             bronvermelding Karel Bos: Br. Firmin, 1942
Dendermonde kerk Mespelare, Sint-Aldegondekerk Ledesteen   2romaans   toren, schip   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 zeer veel nummuliten, ook zeeegels, ditrupa       grote blokken 40 x 50 sommige sterk verweerd, meelzakvorm  
Dendermonde kerk Mespelare, Sint-Aldegondekerk Brusseliaanse steen   2romaans   bovendeel toren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Dendermonde kerk Mespelare, Sint-Aldegondekerk Doornikse kalksteen   2romaans   toren, schip   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Dendermonde kerk Mespelare, Sint-Aldegondekerk Petit Granit   5barok   deurlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dendermonde kerk Mespelare, Sint-Aldegondekerk Ieperiaanse kalksteen   2romaans   in zijkant in deur , lijkdeur ?   False 0 - zelden tot eenmalig   0         zeer lange platte steen van ongeveer 15 hoog maar 1m25 lang    
Scherpenheuvel-Zichem burg gebouw Messelbroek pastorij Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1754 portaal en raamdorpels   False 2 - opmerkelijk   0         115x13 lokaal sterk afgesleten gebouw opvallend door geglazuurde bakstenen
Scherpenheuvel-Zichem burg gebouw Messelbroek pastorij Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo 1754 ondermuur spek doken   False 2 - opmerkelijk roestbruin tot roodbruin 0 soms wormgangen variabel: middelmatig tot grof   dunne limonietbanden meest 28x15 tot 50x17; 30x16x30 vrij sterk verzandend tussen vage limonietbanden, 4 tot 10 cm uitgehold gebouwd olv Gregorius Godissar (Averbode)
Scherpenheuvel-Zichem burg gebouw Messelbroek pastorij Leisteen Fumay 6classicistisch/rococo 1754 stelwig tussen ijzerzandsteen   False 0 - zelden tot eenmalig paarsgroen 0              
Scherpenheuvel-Zichem beeld Messelbroek St.-Michielskerk Avendersteen   4renaissance XVI mariabeeld tegen zuidgevel   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0           sterk opgelost identificatie onzeker; Calvarie in gecementeerde steen, monument gesneuvelden in bruingeschiderde hardsteen
Scherpenheuvel-Zichem kerk Messelbroek St.-Michielskerk Euville Lérouville 71neogotisch 1909 ramen plintlijst   False 1 - beperkter   -1 vrij veel bioklasten naast crinoiden zowel zeer grof (Lérouville rijk aan fossielen) als fijner       ruwverwerend, veel korstmos  
Scherpenheuvel-Zichem kerk Messelbroek St.-Michielskerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch 1909 ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roestbruin tot roodachtig 0 ook donkerpaarsbruin kwartsrijk middelmatig met wormgangen variabel: meestal roestbruin; zowel middelmatig als grof glauconietrijk wanneer roodachtig, kleiig (vooral wanneer rood)   tussen limonietbanden zeer grof gelig en verzandend 48x18 36x22 tot 42x22 58x21 sterk verzandend aan voet; in grote plaketten afschilferend arch P. Langerock
Scherpenheuvel-Zichem kerk Messelbroek St.-Michielskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   toren   True 6 - volledig gebouw donkerroestbruin, grijsbruin onder -1 slechts zeldzame wormgangen (maar mooi uitgeprepareerd tot 13 cm lang) middelmatig tot matig grof, rood cement tussen glauconiet   veel kleine limonietholtes en lenzen handgefrijnd, geen vaste maten, veel hoge formaten 53x26 42x28 31x22 40x18 23x18 60x25 38x24 47x28x20, plintlijst 50x18 rood cement op verzande glauc.rijke oppervlakken grof afbladerend tot licht verzandend (rechte gladde oppervlakken zijn dikwijls los en rotter in vergelijking met teruggeschreden oppervlakken), portaal cloacakleurig cementopvulling, hoeksteen 50x23x
Scherpenheuvel-Zichem   Messelbroek St.-Michielskerk Savonnières   72neoromaans   sacristie lateien maaswerk   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgeel 0     schuine gelaagdheden     properder (bleker) dan Euville  
Scherpenheuvel-Zichem kerk Messelbroek St.-Michielskerk Petit Granit   72neoromaans   dorpels   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0             monument gesneuvelden ook in petit granit maar bruingeschilderd om op ijzerzandsteen te gelijken
Sint Truiden   Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   poortgebouw   False   grijswit 0   micrietisch          
Sint Truiden straatsteen Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   kassei   False     0             samen met petit granit
Sint Truiden burg gebouw Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Petit Granit   6classicistisch/rococo   trappen   False   blauwig 0             als traptrede samen met Gobertange
Sint Truiden   Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Gobertangesteen   4renaissance   trappen Rectorhuis   False     0         120x18x28    
Sint Truiden landel burg geb Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Bolderiaan zandsteen zoetwaterkwartsiet 6classicistisch/rococo   1 blok tussen poort en Rectorhuis   False     0         70x25x45 glad oppervlak en vrij regelmatige vorm    
Sint Truiden straatsteen Metsteren, Sint-Nicolaashoeve Petit Granit   6classicistisch/rococo   kassei   False 1 - beperkter blauwig 0             als kassei samen met Tiense kwartsiet
Sint Truiden   Metsteren, watermolen Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   waterrad muur   False     0              
Heers   Mettekoven, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   plint, deur, raam   False     0              
La Bruyère burg gebouw Meux, maison communale Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 70neoclassicistisch   ondergevel ramen deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0 gastropoden, brachiopoden, Cyatophyllum koraal (geen crinoiden) fossielhoudende wackestone, laagjes aangerijkt aan fosfatische knolletjes (omgezette fossielen) kleihoudend nodulair (gevlekt voorkomen)   200x23x23 substylolietisch uitverweerd; ziet er slechter uit dan het is  
La Bruyère burg gebouw Meux, maison communale Grès du Bois de la Rocq   70neoclassicistisch   ondermuur zijgevels   False 2 - opmerkelijk variabel: geel met lichtgrijze kernen, zelden volledig grijs; soms oranje -1   middelmatig met grote intergranulaire poriën; indien grijsgekleurd dan grover (minder matrix) vaak fijn gelamineerd, soms schuine gelaagdheid soms donkerbruine splijtvlakken of lichte roeststrepen 32x14x24 wisselend verweerd, carbonaten uitgeloogd; korstmos. Soms zodanig verzand oppervlak dat het op kalktuf gelijkt la roche altérée ressemble le Grès d'Ecaussines
La Bruyère burg gebouw Meux, maison communale Famenniaanzandsteen   8restauratie   zelden in ondermuur zijgevels   False 0 - zelden tot eenmalig grijzer en donkerder 0              
La Bruyère kerk Meux, Notre Dame Maaskalksteen   72neoromaans 1890 ondermuur portaal ramen   False 2 - opmerkelijk lichtgtijs tot grijswit 0 crinoiden, brachiopoden, Syringopora (mooie kolonie in zuil) fijnbioklastisch met grotere fossielen   soms stylolieten; schuine barsten      
La Bruyère kerk Meux, Notre Dame Maaskalksteen   72neoromaans 1890 dorpel inkom   False 0 - zelden tot eenmalig donkerblauw 0   vol dikwandige oncolieten die een dunwandige bolle brachiopode omgeven       afgesleten uitzonderlijk facies in dorpel
Meise kerk Meuzegem, O.L.Vr. Boodschapkerk Brusseliaanse steen       toren, plint rest vd kerk   False 4 - in deel volledig   0              
Meise kerk Meuzegem, O.L.Vr. Boodschapkerk Ledesteen       hoekketting, deur-raamlijst, tussen bxl   False 2 - opmerkelijk   0              
Brakel burg gebouw Michelbeke, huis Petit Granit       voortuin   False     0             onvolledige data mdc
Brakel kerk Michelbeke, Sint-Sebastiaankerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   deurlijst   False     0             onvolledige data mdc
Brakel kerk Michelbeke, Sint-Sebastiaankerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 6classicistisch/rococo   hoekstenen, ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Brakel kerk Michelbeke, Sint-Sebastiaankerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Maldegem omheining Middelburg, St Petrus en Pauluskerk Petit Granit       palen aan hek voor de kerk   False     0              
Maldegem kerk Middelburg, St Petrus en Pauluskerk Gobertangesteen       plint   False     0              
Maldegem kerk Middelburg, St Petrus en Pauluskerk Savonnières       restauratie   False     0              
Maldegem kerk Middelburg, St Petrus en Pauluskerk Euville   8restauratie   vervangstenen   False     0              
Maldegem kerk Middelburg, St Petrus en Pauluskerk Brusseliaanse steen       hoekketting   False     0              
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint toren   False     0             1grafsteen: solitaire koralen en productiden; korstmos
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur; flagstones kerkhofm   False     0     flagstones: diepe uitetsing en kleurverschillen in wolkige texturen: uitspringende delen glad bleekblauwgrijs, dieperverweerde delen meer korrelig dofgrijs; veel crinoidenstengelleden (tot 0,5 cm) en mooie symmetrische brachiopoden alle van dezelfde soor   gebouchardeerd   grafstenen en boordstenen pastorij eveneens in Naamse steen met gebruikelijk facie (wit patina, foresets, bioklastenslierten en wolkige knollen; 1 grafsteen met grijs patina op netwerk van uitgeprepar
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   plint, ramen   False     -1 vol bioklasten en echinidengruis, met zeldzame serpula; in de kerkramen serpula-rijk facies hard maar afschilferend, soms grofkorrelig en gemakkelijker verwerend   vervanging door donkergele Franse kalkzandsteen   veel korstmossen op grof tufkrijt  
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Lincent tufsteen   3gotisch   koor ondermuur   False     0         onregelmatig (zeldzaam) uivormig afschilferend  
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk silex   3gotisch   koor ondermuur   True   grijs 0   ook bleekverweerde silex tot witverkiezeld krijt     onregelmatig    
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Maaskalksteen   3gotisch   koor ondermuur   False     0         onregelmatig (zeldzaam)    
Gingelom   Mielen-boven-Aalst, Sint-Saturninuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   koor hoekstenen ondermuur   False     -1           sterk begroeid en aangevreten  
Mol kerk Millegem, St.-Odradakerk Petit Granit   11traditioneel 1961 ramen portaal, in hoge verticale stijlen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0             'modern gotisch' arch Jozef Gabriëls (Brasschaat)
Mol klein monument Millegem, St.-Odradakerk IJzeroer   93regionalistisch   steen op pleintje voor de kerk, getuigenis van Middeleeuws kerkje   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin tot roetbruin 0   bovenaan (laagdoorsnede) is donkere pisolietische textuur goed te zien soms licht verzand en geelachtig op laagvlakken (nu verticaal)   1 grote platte steen, kops geplaatst   op petit granit sokkel
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Leisteen paars 3gotisch   waterkerende laag ts Ms ondermuur en vakwer   False   paars+lichtgroen gevlekt 0         als waterkering   ook haardvloer kops geplaatste leisteen, dieprood zeer fijn splijtend (verweerd)
Riemst   Millen, donjon Eggertingen silex   3gotisch   onder donjon, zijaanbouw   False   grijs+zwart+caramel 0   grote zwarte stenen vol holtes met tufkrijt gevuuld     uitz groot tot 80x50 45x25 gem 25x20 grijs: veel ringen weinig bewerkt + lokale herkomst (deels eluvium?); ts silex komen zwarte misbaksels voor (als basaltlava aanzien), ook rode baksteen met onregelmatige patroon van bellen
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Maaskalksteen   4renaissance   grote hoekstenen voor silex   False   bleek patina 0   zowel regelmatig gelamineerd (overwegend) als fijne wackestone     blokken tot 95x35 60x22x25   waarschijnlijk (laatgotische, ca 1540) vervanging van Carboonzandsteen (= romaans-gotisch ca 1250)
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Carboonzandsteen   3gotisch   naast hoekstenen   False   grijs, bruingrijs 0   middenkorrelig soms gestratifieerd   40x15 licht afgerond afschilferend, soms grijs met bruine rand oorspronkelijk allicht meer gebruikt (springen kapot bij brand); ook kleine stukken kops geplaatst tussen silex
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Maastrichtersteen Zicherblok 3gotisch   donjon behalve ondermuur   True     0   vrij compact en fijnkorrelig zonder fossielen; nieuwere hoekstenen met echinidengruis         in de hoeve enkel als ondermuur, in ondermuur donjon als speklaag
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Verkiezeld krijt   3gotisch   ts silex   False   bleekgrijs, caramelbeige 0 meerdere dunschalige opgeloste gastropoden soms korrelig (waar silex glad is)          
Riemst   Millen, donjon Eggertingen Maaskeien   3gotisch   1x naast Carbzdst ts silex   False   grijsrood 0   grof met deel fijn conglomeratisch     afgerond (niet bewerkt)   gebruikt zoals Carboonzandsteen = Burnotiaanconglomeraat, aan achterzijde donjon
Riemst   Millen, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren volledig, voorgevel   True     0 veel echiniden (vaak volledig); ook sterk verweerde stenen onderaan met oesters en slierten van grote serpuliden       35x22 cm    
Riemst   Millen, Sint-Stefanuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint, portaal   False   blauwe steen 0 solitaire koralen en oncoiden, Syringopora kolonietjes         wit geÙtst grafstenen in bioklastische kalksteen (Tournaisiaan of VisÚaan), bijv. grofkorreliger peloidische kalksteen; ook duidelijke petit granit met koraalkolonies (recentere stenen)
Selfkant straatsteen Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Blaustein Hastenrather Kalkstein 11traditioneel   kasseien Kirchplatz   False 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwgrijs 0 verspreide grote en kleine crinoiden       tot22x14 vrij groot voor kasseien   Hastariaankalksteen
Selfkant straatsteen Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Famenniaanzandsteen Duits 11traditioneel   kasseien Kirchplatz, weinig tussen Blaustein   False 1 - beperkter lichtbruin 0     gestratifieerd       equivalent Famnniaanzandsteen (jonger dan Belgische)
Selfkant straatsteen Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Graniet Skandinavische zwerfstenen 11traditioneel   kasseien Kirchplatz die tekening vormen   False 0 - zelden tot eenmalig polychroom 0              
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Maastrichtersteen Sibbesteen 2romaans 1860 Quirinuskapelle   True 4 - in deel volledig   0 weinigfossielen       38x22   restauratie volgens oorspronkelijk romaans model van 1150
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Maaskeien   2romaans 1008 koor   True 4 - in deel volledig zeer gemengd 0   diabaas, verschillende soorten conglomeraat, reviniaankwatsiet met opgeloste pyrietkubussen, aderkwartsiet     max 32x22 meestal 14x10   'Findlinge'
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Basaltlava   2romaans 1008 koor, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   vesiculair     klein en plat   recyclage
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Kalktuf   2romaans 1008 koor, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig bleek 0         klein en eerder vierkant,onregelmatig   recyclage
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche silex   2romaans 1008 koor, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   onregelmatig klievend     groot vierkantig rode schijn (gebrand) recyclage
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Maaskalksteen   2romaans 1008 koor, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0         klein   recyclage
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Carboonzandsteen   2romaans 1008 doorboorde ronde schijf achteraan koor   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0         55x55 schilferig onbekende functie
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Nivelsteiner zandsteen   2romaans 1008 koor transept, hoekstenen   False 1 - beperkter asgrijs en geel 0         groot soms kleine alveolen met pestgleuven
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Nivelsteiner zandsteen   2romaans 1860 voorste zijbeuk noord   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs, soms met gele rand 0   middelmatig     wild verband tot 20x20, ondermuur 28x20 veel metselbijen vermoedelijk restauratie
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Vulkanische tufsteen Weiberner 8restauratie   portaal met zuilen   False 1 - beperkter geel 0   fijne en dichte textuur     groot soms kleine alveolen  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Vulkanische tufsteen Römer Tuff 2romaans 1150 hoekstenen portaal, hoekketting langs Nivelsteiner in wild verband   False 1 - beperkter beigegeel 0   veel bims     zeer groot sterk maar fijn afschilferend  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Blaustein   8restauratie 1860 deurlijst in portaal   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   bioklastisch          
Selfkant funerair Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Savonnières   93regionalistisch   grafmonument losstaand naast zijportaal   False 1 - beperkter beigegeel 0   veel bims     zeer groot sterk maar fijn afschilferend  
Selfkant funerair Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Blaustein   6classicistisch   grafplaten in gevel   False 1 - beperkter beigegeel 0   veel bims     zeer groot sterk maar fijn afschilferend  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Maaskeien   2romaans 1150 schip   True 4 - in deel volledig zeer gemengd 0   veel conglomeraat, diverse zandstenen en kwartsieten     max 32x22 meestal 14x10   'Findlinge'
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Kunrader kalksteen   2romaans 1150 schip, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig romig geel 0 soms fossielhoudend meestal fijnkorrelig soms Gobertange-type bioturbaties   klein en onregelmatig suikerig afgerond recyclage, ook kalktuf zoals in koor
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Maastrichtersteen   2romaans 1008 vroegere zijdeur zuidkant koor (paradijspoort) boog en neggen   False 0 - zelden tot eenmalig   -1           neg volledig doorboord door metselbijen  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Nivelsteiner zandsteen   2romaans 1008 vroegere zijdeur zuidkant koor (paradijspoort) lijststenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Leisteen   2romaans 1008 vroegere zijdeur zuidkant koor (paradijspoort) stelwig langs maastrichtersteen   False 0 - zelden tot eenmalig groenig grijs 0              
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Nivelsteiner zandsteen   2romaans 1150 hoekketting voorkant schip S   False 1 - beperkter asgrijs en geel 0         groot met alveolen  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Onder-Devoonzandsteen   2romaans 1150 hoekketting voorkant schip S onderaan   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0         zeer grote blok, bewerkt wat afschilferend mogelijk bewerkte Maaskei
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Blaustein schieferige kalksteen 2romaans 1150 hoekketting voorkant schip S   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0     diepe schieferige voegen   groot    
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Franse steen Chémery 2romaans 1008 koor, 1 tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   korrelig     klein sterk verweerd en dikke zwarte korst recyclage
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Namuriaanzandsteen   2romaans 1008 koor, zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig beige met rood 0   matig fijnkorrelig     klein maar behouwen    
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Carboonzandsteen   2romaans 1008 koor, 1 tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   middelmatig     klein afschilferend in uivorm  
Selfkant kerk Millen, St.-Nikolaus Propsteikirche Kalktuf   2romaans 1150 schip S zeldzaam tussen maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig creme 0         kleine onregelmatig verweerd recyclage
Riemst   Millen, waterburcht Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   2-3 dubbele speklagen   False   geel tot grijswit patina 0 weinig fossielen (echiniden, schelpenschalen); restauratiestenen met serpulen en oesters fijnzandig          
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   2-3 dubbele speklagen   False 2 - opmerkelijk geel 0 restauratiestenen met serpulen en oesters fijnzandig          
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Maastrichtersteen   3gotisch   volledig oostvleugel   False 6 - volledig gebouw   0              
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur oostvleugel   False 2 - opmerkelijk grijswit 0   wackestone     regelmatig, ruw gebikt 62x25    
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   dorpels   False 1 - beperkter wit of asgrijs 0     zowel gelamineerde wackestone als fijn-oolietische kriskrasgelaagde steen (Vinalmont)        
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht silex   4renaissance   ondermuur zijgevel   False 2 - opmerkelijk grijs 0         variabel (groot, plat, kassei) 22x22 14x10 20x12    
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Verkiezeld krijt   4renaissance   ondermuur zijgevel tussen silex   False 1 - beperkter cremewit 0   korrelig          
Riemst burg gebouw Millen, Waterburcht Carboonzandsteen   4renaissance   ondermuur zijgevel tussen silex   False 0 - zelden tot eenmalig   0         kasseivorm    
Modave   Modave, château Calcaire dinantien calcaires du Viséen 4renaissance   parement   True   lichtgrijs - grijswit gezandstraald 0 bleekgrijze bioklastrijke (grove crinoiden) hoekstenen meestal wackestone vaak fijn gelamineerd, soms met pseudomorfosen somsfijne schuine uitgeëtste calcietaders; uitzonderlijk chertknol +/- 30x18 microlapiaz rond stylolieten  
Modave   Modave, château Famenniaanzandsteen   4renaissance   zelden tussen kalksteen   False     0              
Modave   Modave, château Petit Granit   4renaissance   zuilen   False     0              
Modave   Modave, château calcaire tournaisien calcaires du Tournaisien 4renaissance   boutisses   False   lichtgrijs 0 bioklastrijke (0.5 cm grove crinoiden) hoekstenen       hoek 55x40x30 tot 65x38x27    
Voeren   Moelingen, de Schans Carboonzandsteen   4renaissance   ridderzaal ondermuur   False   grijs 0   fijnkorreliger stenen: donkergrijze schieferige zandsteen, verwerend tot fijn volgens gelaagdheid uitelkaar splijtende blokken [fotogeniek, vooral zuidzijde gebouw]   bruine diaklaasvlakken; kwartsaders volgens diaklazen: buitenkant stenen met grote wit-roestige zij het weinig spectaculaire kwartskristallen breuksteen (herbruikt)    
Voeren burg gebouw Moelingen, de Schans Visé steen Visé-Maaskalksteen 4renaissance   ridderzaal (weinig)   False   wit patina 0 enkele mooi gekapte hoekstenen en gezaagde deurstijlen: rijk aan gastropoden, koralen   variabel: bleke kalksteen met donkere chert, lichtgrijze kalksteen met uitgeprepareerde bioklasten   breuksteen    
Voeren   Moelingen, de Schans silex   4renaissance   ridderzaal (zeer weinig)   False     0         breuksteen    
Voeren burg gebouw Moelingen, de Schans Visé steen siliciet 4renaissance   ridderzaal (weinig)   False 0 - zelden tot eenmalig   0     variabel: fijn parallel gestratifieerd, bleekgrijs zandig-dolomietisch met calcietaders   breuksteen    
Voeren   Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Carboonzandsteen   2romaans   toren (1/2)   False   grijs-groenig bruin 0   ook bruingele tot bleek kwartsietische ganister en microconglomeraat (kwarts-granule grind met verspreide lithische klasten)   kwartsaders onregelmatige breuksteen deels afschilferend  
Voeren   Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskeien   2romaans   toren (weinig)   False     0              
Voeren kerk Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Visé steen Visé-Maaskalksteen 2romaans   toren (1/2)   False   bleekgrijs 0   lichtgrijze licht verkiezelde (siltige) kalksteen, o.a. met chert; kalksteen met breccieuze cherten          
Voeren   Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   zijmuren   False   grijsgroen 0   micahoudend     regelmatige breuksteen    
Voeren kerk Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Andenne zandsteen   2romaans   toren (zeer weinig)   False   grijs 0   microconglomeraat (kwarts-granulegrind met verspreide lithische klasten)          
Voeren   Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   2romaans   hoekstenen en portaal   False   bleekgrijs of lichtgrijs 0   fijn stylolietische kalksteen, kalksteen vol grote productiden          
Voeren straatsteen Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Andenne zandsteen   6classicistisch/rococo   kassei tegen kerk   False   lichtgrijs 0   grofzandig          
Voeren straatsteen Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   kassei tegen kerk   False   blauw 0              
Voeren straatsteen Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   kassei kerkhofwegel   False   vnl groenig grijs 0         smaller en langgerekter dan oudere kasseien veel gespleten  
Voeren kerk Moelingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Visé steen siliciet 2romaans   toren (1/2)   False   lichtgrijs 0   enkele losse cherten als steenbrok ingemetst; volledig verkiezelde breksie [monster]; zwarte verkiezelde steen          
Zwevegem kerk Moen, Sint-Eligiuskerk Doornikse kalksteen       enkele stenen in fundering noordzijde, pijler buiten de kerk bij herdenkingsmonument oude kerk zuidz   False 0 - zelden tot eenmalig enkele felrode 0              
Zwevegem beeld Moen, Sint-Eligiuskerk Petit Granit       monument herdenking oude kerk, deurlijst portaal   False     0              
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch   hoek torenonder koor   True 3 - in hoeveelheid belangrijk beige-groen bleekchocbruin pat 0 vol nummulietenrijen en lenzen fijn parallelle en gekruiste gelaagdheid, zowel in zand als in nummulieten rijstkorrelgrind (vnl koor) licht verkiezeld 75x25x40 50x30x25 (rijstgrind 30x10 tot 50x20x30) grof afschilferend raamlijsten soms roodbruin; continuum van nummulietenkalksteen over ieperiaanzandsteen (= pseudo-Grandglise) naar veldsteen
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 6classicistisch/rococo   zijbeukonder plintlijst ramen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 rijstkorrelgrind van nummulieten       breuksteen+maatsteen, plintlijst 80cm rijstkorrelgrind lijkt op kalktuf  
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 6classicistisch/rococo   zijbeuken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roestbruin patina 0   fijnkorrelig, licht en fijn glauconiethoudend, poreus geband       roodverweerde pseudo-Grandglise: grof glauconiethoudend met grote secundaire poriÙn
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen   3gotisch   koor   True 3 - in hoeveelheid belangrijk soms groenig 0   fijn mica geband     sterk schilferig  
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldsteen   3gotisch   dominant in koor   False     0 soms wormgang (of wortel 4cm op 2mm lang smal glad opgelost), schelpen en turritella     soms glazig soms zandsteen gelijkend op Ieperiaanzandsteen; met niet verkiezelde kernen en intraklasten in gelige kalkrijke zones (soms ook open niet verkiezelde kalklaminaties) tot 30x20 meest 20x8 (kleiner dan nummsteen) alveolair (lijk silex)  
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Bergsteen   3gotisch   zelden in koor en zijbeuk   False   roestroodbruin 0   grof     50x8    
Geraardsbergen kerk Moerbeke, Onze-Lieve-Vrouwkerk Porfier   3gotisch   zeer zelden in koor   False   donker 0   vol idiomorfe veldspaat (2-3 mm)          
Moerbeke-Waas burg gebouw Moerbeke, ruine Ledesteen       raamlijst, hoekketting   False     0              
Moerbeke-Waas kerk Moerbeke, Sint-Filip en Jacobskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Moerbeke-Waas kerk Moerbeke, Sint-Filip en Jacobskerk Ledesteen       hoekketting, deurlijst, enkele tss bxl   False     0              
Moerbeke-Waas kerk Moerbeke, Sint-Filip en Jacobskerk Massangis       deeltje restauratie   False     0              
Oostkamp kapel Moerbrugge, kapel naast kerk Veldsteen       volledig   False     0              
Oostkamp kapel Moerbrugge, kapel naast kerk Porfier       deeltje in vroeger deurtje ? Vervanging veldsteen ?   False     0              
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Brusseliaanse steen     19 e e op einde steunberen zuidzijde, portaal   False 2 - opmerkelijk wit 0   enkele fijne kalkbandjes zichtbaar          
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Ledesteen     19 e e enkele stenen tussen brusseliaanse steen   False 1 - beperkter okergeel 0 nummulieten            
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Veldsteen     19 e e enkele stenen tussen brusseliaanse steen   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgroen 0   korrelig          
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Veldsteen     19 e e stenen calvarie   False 1 - beperkter groen 0   eerder glad          
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Grotsteen     19 e e stenen calvarie   False 1 - beperkter grijs 0              
Damme kerk Moerkerke, Sint-Dyonisiuskerk Ledesteen     19 e e steunsteen voor hek   False 1 - beperkter gelig 0         blok 40 x 40 aan beide zijden hek    
Dendermonde kerk Moerzeke, Sint-Martinuskerk Ledesteen           False     0              
Dendermonde kerk Moerzeke, Sint-Martinuskerk Petit Granit           False     0              
Dendermonde kerk Moerzeke, Sint-Martinuskerk Massangis           False     0              
Mol   Mol, dekenij Euville   71neogotisch   lijsten ramen   False   bleek oranjegeel (fris) 0 soms crinoiden tot 0,5 cm), in fijner materiaal: bryozoa grof homogeen, soms zeer grof met kalkige klasten, met nesten in fijnkorrelig   dunne platen lichtgrijs patina tot donkergrijs  
Bokrijk   Mol, Millegem Standertmolen (in Bokrijk) Zoetwaterkwartsieten   10vernaculair   losse blok met opschrift   False   asgrijs met roestrode schil > 1 cm 0   middenkorrelig kwartsietisch licht gemamelonneerd oppervlak putjes, soms duidelijk wortels 40cmx grotere hoogte   komt niet uit Mol maar uit Zuid Limburg, gelijkend op cromlech Atheneum Hasselt
Mol burg gebouw Mol, Onder den Toren Diestiaan ijzerzandsteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False   oranjeoestbruin - donkerroestb 0 weinig gebioturbeerd; enkele sporen van graafgangen(metlemige rand, hol van binnen) zeer grof limonietcementatie; zeer poreus; blijft echter   grote blokken 62x23 80x27 32x28 soms kops ruw afgeschaafd, ongelijk oppervlak  
Mol kerk Mol, St.-Pieter-en-Pauwelkerk Petit Granit   71neogotisch   dorpels   False     0 grote solitaire koraal en 10cm grote met calcietgeode gevulde schelpdoorsnede           restauratie petit granit traptreden met groengrijze magmatische steen
Mol kerk Mol, St.-Pieter-en-Pauwelkerk Gobertangesteen   71neogotisch   lijsten   False     0         dun vuil, laagvormig afsplijtend  
Mol kerk Mol, St.-Pieter-en-Pauwelkerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch   portaal inbouwkruis   False   rosbruin groenbruin donkerbrui 0 soms graafgangen middelmatige goed gesorteerde korrelgrootte; roodachtige matrix met veel groenverweerde glauconiet   soms kleine putjes met limonietranden;donkere limonietneerslag 45x25x27 weinig metselbijen; soms uitgehold lijkt behandeld
Mol kerk Mol, St.-Pieter-en-Pauwelkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   portaal hoek spek sculptuur   False   donker roestbruin - roodbruin 0 zelden gebioturbeerd (graafgangen), soms kleine zandige holtes met fijne limonietrand grofkorrelig, met oranje verweerde hoekige korrels, verweerde glauconiet klei-goethiet (limoniet) matrix   40x22 harde zwarte korst, ook grote verzandende korrels veel stenen vervangen door machinaal gefrijnde steen 'zijportaal noord: lijst gerestaureerd met middelmatige, verweerde korrels en fijne limonietbanden
Mol funerair Mol, St.-Pieter-en-Pauwelkerk Petit Granit   71neogotisch   grafplaat   False 0 - zelden tot eenmalig   0 Fenestella in grafplaat         grafplaat sterk verweerd en uitgeëtst  
St.-Jans-Molenbeek burg gebouw Molenbeek, rue Ransfort 56 Ledesteen Lede putjes 6classicistisch   plint, poortomlijsting en basis raamlijsten op gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk bleek groenig grijs 0 fijne schelpgeesten zandtextuur met veel middelmatige kwarts     38x1252x26 (vermoedelijk kops)   rest van raamlijsten gecementeerd op baksteen met grofzandige textuur en kleur quasi identiek aan Ledesteen
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Saint-Jean-Baptiste Savonnières Brauvilliers 77art deco 1932 volledig gebouw   True 6 - volledig gebouw   0             arch Diongre
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Saint-Jean-Baptiste Petit Granit   77art deco 1932 sokkel, ook traptreden hoofdingang   False 1 - beperkter   0         zeer breed gefrijnd   arch Joseph Diongre
St.-Jans-Molenbeek straatsteen Molenbeek, Saint-Jean-Baptiste Famenniaanzandsteen   10vernaculair 1932 kasseiweg tussen ingang en gerenoveerd plein   False 4 - in deel volledig blauwig of bruinig grijs 0   homogeen structuurloos     rechthoekig   eveneens in belendende straten maar aldaar in slechte staat van onderhoud en gedeeltelijk vervangen door porfier
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Saint-Remy Petit Granit   71neogotisch 1907 omlijstingen toren portaal gesculpteerde elemeneten   False 2 - opmerkelijk   0   grofkorrelig     deels ruw behouwen zwart door roetneerslag arch Chrétien Veraart in Scheldegotiek stijl
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Saint-Remy Andenne zandsteen Grès rose de Java 71neogotisch 1907 bovenmuren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijswit tot roze 0   korrelig en homogeen kwartsareniet     moellons van gelijke maat zwart door roetneerslag arch Chrétien Veraart in Scheldegotiek stijl
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Saint-Remy Gileppezandsteen   71neogotisch 1907 ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groen tot groengeel 0   eerder fijnkorrelig met kleihoudende matrix     moellons van verschillende maat tot 44x28 soms afschilferend; zwart door roetneerslag arch Chrétien Veraart in Scheldegotiek stijl
St.-Jans-Molenbeek straatsteen Molenbeek, Saint-Remy Indische zandsteen   13recent vernaculair   stoepsteen   False 4 - in deel volledig polychroom bleekgrijs grijs bruingrijs grijsgeel grijsrood 0         vierkant    
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Sint Barbara, Hertogin van Brabantplein Petit Granit   71neogotisch 1869 hoge plint   False 2 - opmerkelijk   0         platen   arch Van de Wiele - L. Pepermans
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Sint Barbara, Hertogin van Brabantplein Savonnières Morley 71neogotisch 1869 voorgevel   True 4 - in deel volledig bleekgrijs 0   overwegend hol oolietisch met vacuolaire schelpengruislagen van 1 lijn tot 5 cm dik fijne hummocky stratificatie versmolten textuur (intra- maar geen intergranulaire macroporositeit) grote formaten portaal: beigegel met fijne korst, afschilferende hoeken; zwart in schaduwkant arch Van de Wiele - L. Pepermans; slechts matige schade, pinakels licht afgerond
Bekkevoort kerk Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   schip, koor, steunberen   True   roestbuin, matrix oranjegeel (kleiiger) tot bruinrood 0   ongelijke korrelverdeling: matig fijn (monster) tot matig grof zelden keitjes tot 0.5cm, kleirijk, grote variabele poriën: zeer fijne tot grove dofverweerde glauconiet lage zijmuur noord: oranjebruin heterogeen, veel groene glauconiet; nesten in zeer grof zand ged.groen en onverhard met roestbruine limonietrijke rand veel kleine (cm-schaal), soms grote (dm-schaal) limonietholtes; ook grotere tussen hardere bandjes, niet in grote maten (steunbeer) die homogener zijn groot; steunberen 28x21x23 32x16x32 40x22 S 45x20x20 metselbijen in paradijspoortje; sterk verweerd en holtes door oplossing glauconiet toren en schip verschillende bouwfasen; grijs bepleisterd met tekening die grootte ijzerzandsteen suggereert; zijpoortje matig-grof meer oranje-groenig meer bioturbatie en limonietbanden
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   5barok   portaal   False     0     eikenhout   h 16 cm, deels kops    
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   koor ondermuur ts Diest vnl zuid   False   grijs 0         25x16 vuil ook fundering sacristie aan noordzijde; idem kasseiweg voor kerk met paarsrood patina en grotendeels vervanging door porfier
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   enkele stenen zuidbeuk   False   paarsig 0   eerder fijnkorrelig, dichte textuur, zeer ijzerrijk cement         tussen Diest ijzerzandsteen, ook een bruine restauratiesteen (mogelijk Diest en Brussel door elkaar gebruikt)
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   5barok   boven ondermuur zuidbeuk, raamlijsten, plintlijst koor   False     0     eikenhout (Gob en geen Brussel)   plat 7 cm ruwbehouwen beige verkleuring, oppervlakkig verweerd afwerking bovenop Diest of Tienen, deels vervanging
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Leisteen   3gotisch   stelwig in zuidbeuk   False   paars, grijs en groen 0              
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   3gotisch   plintlijst en ondermuur zuidbeuk   False   grijs 0   zandig     ondermuur plat 35x8 ook klein ruw oppervlak op Tiense kwartsiet
Bekkevoort funerair Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit   71neogotisch   grafplaat   False     0 veel solitaire koralen, ook spirifer, vnl crinoiden in wisselende grootte tot 0.5cm ook met centrale holte grofbioklastisch slecht gesorteerd       crinoiden uitgeëtst  
Bekkevoort   Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Maaskalksteen   2romaans   kop in zijbeuk noord   False   wit patina 0   wackestone fijne laminaties   sculptuur noordzijde zwart in secundaire positie
Bekkevoort binnen Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   vloertegels binnen   False     0       veel liesegang 25x25 grof afschilferend mogelijk verdonkderd door lijnoliebehandeling
Bekkevoort binnen Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   vloertegels binnen   False   grijs 0   bioklastisch     25x25   in patroon met Gobertange in oude tegelvloer
Bekkevoort kerk Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   toren   True   roodachtig cement met oranje vlekken 0   grofkorrelig - heterogeen (veel fijne fractie), kleiige matrix   vage limonietbanding en zeldzame kleine limonietholtes buiten 55x18, binnen 50x28 42x23 55x18 was bloot achter rouwkapel opp verwering, meelzak, scharrering grijs bepleisterd met tekening volgens grootte blokken, alles Diest: plintlijst, uitkraging, ronde raamomlijsting, consoles, trap;monster opvulling en parement binnenmuu (achter orgel)
Bekkevoort kerkbinnen Molenbeek, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   3gotisch   binnenmuur toren tussenverdiep   False     0         tot 55x9 ruwbehouwen   vergelijkbaar met muurpartijen in zijbeuk noord
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Sint-Remigiuskerk Petit Granit   71neogotisch   steunbeer + plintlijst+flankeertoren   False 1 - beperkter   0              
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Sint-Remigiuskerk Grès d'Ecaussines   71neogotisch   plint   False 2 - opmerkelijk groen 0              
St.-Jans-Molenbeek kerk Molenbeek, Sint-Remigiuskerk Andenne zandsteen ?? 71neogotisch   overwegend in muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roze schijn, niet egaal 0              
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale Petit Granit   75eclectisch 1886 buitentrap, zuilen en vierkanten hoge zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0             arch. J.B. Janssens
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale Gobertangesteen   75eclectisch 1886 parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0         groot 38x13   arch. J.B. Janssens
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale Travertijn   75eclectisch 1886 buiten-inkomhal vloer   False 1 - beperkter   0         circulair gelegde platen   arch. J.B. Janssens
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale marbre du Boulonnais Notre Dame 75eclectisch 1886 buiten-inkomhal staatsietrap   False 1 - beperkter bleekbeige 0   grote lamellaire en globulaire structuren         arch. J.B. Janssens; ondersoort te verifiëren
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale marmer ?? 75eclectisch 1886 buiten-inkomhal wandbkleding, zuilen en portaalomlijsting   False 2 - opmerkelijk bleek, oranje verkleurend 0   metamorf marmer met foliatie     dunne platen licht versuikerend arch. J.B. Janssens
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, stadhuis, Place communale Franse steen Chauvigny 8restauratie   inkomhal: opvulling onderbrekingen van Gobertangesteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleel, licht oranje verkleurend 0   oolietisch met gelijkmatige grote volle cirkelvormige oolieten met puntcontacten verkit         arch. J.B. Janssens
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, Windroos, Evariste Pierron x Ransfort Petit Granit   70neoclassicistisch   plint, brede lijsten en raamlijsten   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0              
St.-Jans-Molenbeek utiliteitsgebouw Molenbeek, Windroos, Evariste Pierron x Ransfort Gobertangesteen   70neoclassicistisch   parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0         soms glad, soms fijn afgeschilferd (in evenwicht)    
Diest kerk Molenstede, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   6classicistisch 1838 portaal hoekkettingen ramen (deels kops)   True 2 - opmerkelijk soms roestverkleuring 0   glauconiethoudend; sommige stenen lijken gehomogeniseerde kalkzandsteen grof eikenhout: grote vlakken gelamineerd of grijzere gebioturbeerde zandsteen   32x14x20 45x11x16 50x15 tot 60x12, soms kops rond ramen in dunne plaketten afgschilferend  
Diest kerk Molenstede, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   70neoclassicistisch 1859 raamdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs patina 0   grof crinoidenrijk       substylolietische halfopen horizontale barsten  
Diest kerk Molenstede, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen Lede groenig 70neoclassicistisch 1859 raambogen zijkoren zuidkant   False 1 - beperkter bleek groenig 0     talrijke graafgangen, lokaal putjes van opgeloste fossielen   vnl kops grotendeels bestreken met pasta, in 2 fasen  
Remicourt   Momalle, ferme silex   10vernaculair   ondermuur   False     0         ruwgekapte blokken   monster 2014 (langs noordelijke uitvalsweg naar autosnelweg)
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Famenniaanzandsteen   71neogotisch   zijbeuken   False   groen + bruin 0 bruin met opgeloste bioklasten dikwijls fijngestratifieerd     tot 35x9 35x15    
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Petit Granit   71neogotisch   zijbeuk hoek portaal ondermuur   False     0              
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Maastrichtersteen   71neogotisch   ramen (toren ook spek lijst)   False     0 serpula-oester-lagen (Sibbe)       h tot 30   hoog schip: ook hoeksteen
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Andenne zandsteen   8restauratie   toren   False   gelig of groenig grijs 0   middelmatig korrelige kwartszandsteen   redelijk goed gecementeerd met macroporiÙn 38x32 40x22 50x26 gebikt bruine oxidatie soms oranjegeel, onregelmatig gecementeerd en licht afschilferend
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Maaskalksteen   3gotisch   toren verspreid + plint   False   wit patina 0   wackestone homogeen of gelamineerd     tot 50x20 75x18    
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Leisteen       dak + in kerkhofgrond   False   dak grijs, grond paars 0             monster 6009 = groot stuk paarse leisteen (lijkt grijs in droge staat) in kerkhofgrond (talrijke grote stukken); paarsgrijze leisteen ook in kerkhofmuur
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Maastrichtersteen   2romaans   koor boven   True     0 complete zeeÙgel, slierten echinidenfragmenten           1x opvulling met silex, soms verticale leisteen stelwiggen
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption silex   2romaans   koor onder   False   grijs, wat bruinverweerd 0         20x14 28x10 22x16 13x12   goede kwaliteit en homogeen (geen tauw, geen knollige steen met holtes)
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Maaskalksteen   2romaans   koor hoek plintlijst   False   lichtgrijs patina 0   fijnbioklastisch   kleine chertknollen; soms fijn dooraderd      
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Carboonzandsteen   3gotisch   hoog schip (niet bereikbaar)   False   grijs 0           licht afgerond veel restauratie met famenniaanzandsteen
Remicourt   Momalle, Notre-Dame de l'Assomption silex   3gotisch   hoog schip (niet bereikbaar)   False   bleek 0             gemengd met carboonzandsteen (lokaal de enen of de andere in overwicht)
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption silex   10vernaculair   kerkhofmuur   True   heterogeen 0 met calcietbroklasten, opgeloste holtes en volledige verkiezelde hemipneustes   soms korrelig en lichtgrijs sommige onbewerkte silex met geelwitte grofkorrelige buitenwand tot 35x20 bruinverweerd tot caramel  
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Verkiezeld krijt   10vernaculair   kerkhofmuur tussen silex   False     0              
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Carboonzandsteen   10vernaculair   kerkhofmuur   False   lichtgrijs tot bruinverweerd 0   middelmatige korrelgrootte, ook fijnkorrelig foreset stratificaties   32x18 fijnkorrelig meelzak ook iets donkerder grijze variÙteit grofkorrelig met intraklasten en kooldrijfhout
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Maaskalksteen   10vernaculair   kerkhofmuur zeldzaam   False   grijswit patina 0              
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Visé steen siliciet 10vernaculair   kerkhofmuur 2x   False 0 - zelden tot eenmalig dofzwart 0       rechtklievend glad 10x15 kops, 13x7   13x7 met fijne putjes
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Andenne zandsteen   10vernaculair   kerkhofmuur   False   bleekroos soms grijs 0   grofkorrelig, licht poreus     tot 30x12 afgerond   ongelijke kleurverdeling binnen iedere steen; monster 2013 = compacte (geen macroporiÙn, zwaar) lichtrode fijnkorrelige zandsteen
Remicourt omheining Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Devoonkalksteen   10vernaculair   kerkhofmuur   False   wit 0 vol fijne uitgeprepareerde koralen       50x33    
Remicourt kerk Momalle, Notre-Dame de l'Assomption Devoonkalksteen   2romaans   toren plint   False   wit patina 0 hexagonaria wackestone homogeen of gelamineerd     tot 50x20 75x18 blauwverweerd  
Mons burg gebouw Mons, 8 rue des Gades Petit Granit   4renaissance   voorgevel   False   blauw-wit patina 0 in verweerde steen grote (4 cm) gastropode       veel steenhouwersmerken    
Mons kapel Mons, anc couvent Ursulines Petit Granit   5barok   ondermuur, portail n° 21   False     0         52x28x22 goede staat, zwarte korst in portaal  
Mons kapel Mons, anc couvent Ursulines Avendersteen   5barok   poort lijsten sierelementen raamdorpels (2de monster)   False   romig wit -1   bioklasthoudend mergelig krijt met vrij veel fijne frisse helgroene en donkere glauconietkorrels glauconiet fijn verdeeld maar met lokale concentraties (bioturbaties)   50x32 50x24, lijsten 83x31 62x31 sterk brokkelig onder cementpleister graafwespen, trekt insekten aan; in zeer slechte staat (MONSTERS); natuurlijk verweerde oppervlakken zijn afgerond en bleekbeigebruin
Mons burg gebouw Mons, anc. Refuge de l'abbaye d'Hasnon, r Nimy 28 Petit Granit   6classicistisch/rococo XVIII1 façade entière   False 6 - volledig gebouw   0             fiche 53053-INV-0447-02, CLT-0071-01, Parquet du Procureur du Roi
Mons straatsteen Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Indische zandsteen Kandla 13recent vernaculair   kassei stoep   False   rood 0             rue du Grand Trou Oudard
Mons straatsteen Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Grès de Bray   4renaissance   kassei stoep   False   ros 0         klein vierkant afgerond 11x11   rue du Grand Trou Oudard, vervangen door Kandla
Mons straatsteen Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Porfier   10vernaculair   kassei straat   False     0             rue du Grand Trou Oudard
Mons straatsteen Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Famenniaanzandsteen grès dur 10vernaculair   kassei straat   False   grijs 0         rechthoekig   rue du Grand Trou Oudard; vervangen door porfier
Mons straatsteen Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Onder-Devoonzandsteen Grès de Wépion 10vernaculair   kassei straat   False   donkerbruingrijs, soms roze schijn 0   duidelijk korrelig; veel stenen met cm-grote matig afgeronde allochtone klasten veel conglomeraat   groot vierkant afgerond 19x19   rue du Grand Trou Oudard, vervangen door Famenniaanzandsteen
Mons   Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Petit Granit   4renaissance   ramen portalen lijsten   False     0 vaak grote crinoiden (0.5 cm) en/of ronder brachiopoden   portaal: stijlen emt wolkige structuur (andere variëteit)   gladgebeiteld 100x30 60x30 uitgeprepareerde voegen (steken) deels kops geplaatst veel steenhouwersmerken; reeds vroeger gedeeltelijk vervangen door petit granit grofgebikt met randslag
Mons   Mons, Ancien Couvent des Sœurs noires Grès de Bray   4renaissance   ondermuur   False   asgrijs tot lichtbeige 0   suikerig gerekristalliseerd portaal: stijlen emt wolkige structuur (andere variëteit) suikerig gerekristalliseerd oppervlak 40x18 uitgeprepareerde voegen (steken) deels kops geplaatst veel steenhouwersmerken; reeds vroeger gedeeltelijk vervangen door petit granit grofgebikt met randslag
Mons   Mons, Ancien hôpital militaire Grès de Bray   4renaissance   portaal   True   asgrijs, soms rozig 0   matig fijn   onregelmatige splijtvlakken (volgens sporen van wortels? 125x40x>75 85x38x32 zeer grote ruwbehouwen of gladgeschaafde blokken naargelang de laag lijnen met kleine alveolen oorspronkelijk kasteel Maria van Boergondië te Binche gebouwd door J Du Broeucq, verwoest in 1554, heropgebouwd in Mons 1704
Mons   Mons, beffroi Petit Granit   3gotisch   uitspringende brede lijsten   False     0         zeer grote formaten   ook lisenen en kolommen boven
Mons   Mons, beffroi Grès de Bray   3gotisch   overal   True   asgrijs bleekbruingrijs bruin 0             restauratie 2007
Mons   Mons, Bonne Maison de Bouzanton Petit Granit   5barok   portaal ramen boven   False     0 Michelinia koraalkolonie            
Mons   Mons, Bonne Maison de Bouzanton Grès de Bray   5barok   ondermuur   False   lichtgrijs met roestbruin oppervlak 0 holle wortelsporen middelmatig     glad gehouwen    
Mons   Mons, Bonne Maison de Bouzanton Savonnières Brauvilliers liais 8restauratie   raamlijsten   False   licht beigegeel 0   holle oolieten, vnl. Schelpengruis dicht wit cement        
Mons   Mons, Bonne Maison de Bouzanton Grès de Bray   5barok   raamlijsten zijgebouw   False   asgrijs 0   middelmatig       oranje verkleurde vlekken  
Mons   Mons, Bonne Maison de Bouzanton Grès d'Ecaussines   8restauratie   raamlijst zijgebouw   False   kaki 0   homogeen matig-fijn licht poreus met kleihoudend cement       vroegere restauratiefase of origineel?
Mons kapel Mons, chap. Notre Dame de Grâce, Bd Charles-Quint Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1949 volledig, ook inkomhal   True 6 - volledig gebouw grijs-bruin 0         moellons 24x18   fondateur Lucien Hoornaert SJ, arch H. Leborgne
Mons kerkbinnen Mons, chap. Notre Dame de Grâce, Bd Charles-Quint Petit Granit   11traditioneel 1949 altaar, wijwatervaten, consoles (ook dekstenen buiten)   False 1 - beperkter   0             fondateur Lucien Hoornaert SJ, arch H. Leborgne
Mons kerk Mons, Collégiale Ste Waudru Petit Granit   3gotisch   voorgevel+onderbouw+zuilen+ribben   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         zeer groot 120x50 220x30 75x35x50   met steenhouwersmerken; ook zuilen en tegels 28x30
Mons kerk Mons, Collégiale Ste Waudru Grandglise zandsteen   3gotisch   bogen, parement oven de ramen   False 1 - beperkter geelgroen met oranje tot helgroen 0         tot 72x18x22 licht gealvoliseerd en verzandend tot beperkt afgeschilferd grof gescharreerd
Mons kerk Mons, Collégiale Ste Waudru Grès de Bray   3gotisch   koor+zijmuren, ook lijsten, binnenmuren   True 3 - in hoeveelheid belangrijk intern asgrijs 0   matig grof kwartszandsteen, meestal nog poreus     20x18 55x18 65x19x25 72x18x18 55x22x31 in zeer goede staat externe kleur vuilgrijs, soms bruin, bruingroen; binnen westzijde rosbruin verkleurde stenen, binnen 35x17 18x14; gebikt
Mons funerair Mons, Collégiale Ste Waudru Albast Nottingham 4renaissance   grafmonument Jacques du Broeucq   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ░1510 - 1584
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Petit Granit   4renaissance   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         28x28 afgesleten witte vlekken zijn uitgebroken stukken steen  
Mons beeld Mons, Collégiale Ste Waudru Albast Nottingham 4renaissance 1535 altaarstukken Jacques Du Broeucq   False 2 - opmerkelijk   0             bijv La Résurrection, Maria Magdalena retabel, Maria van Hongarije retabel, afkomstig van vroeger doksaal
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Zwart marmer Dinant 4renaissance 1550 randen altaarstukken Jacques Du Broeucq   False 1 - beperkter   0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Rode marmer Gris rosé 4renaissance 1550 platen altaarstukken Jacques Du Broeucq   False 1 - beperkter eerder roos met grijs 0             veel imitatiemarmer in straalkapellen koor
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Wit marmer Arabescato 4renaissance 1550 zuilen altaarstukken Jacques Du Broeucq   False 1 - beperkter   0              
Mons funerair Mons, Collégiale Ste Waudru Petit Granit   5barok 1647 talrijke grafplaten (epitaaf) in vloer   False 2 - opmerkelijk   0              
Mons funerair Mons, Collégiale Ste Waudru Wit marmer   5barok   kleine grafplaten (epitaaf) in vloer   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Albast   71neogotisch 1901 retabel Saint Ghislain in koor   False 0 - zelden tot eenmalig translucent + rood 0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Grijs marmer Brayelle (Grand Antique du Nord) 4renaissance   marmerstroken en achtergronden op altaren   False 1 - beperkter donkergrijs vol onregelmatig begrensde witte aders 0              
Mons beeld Mons, Collégiale Ste Waudru Rode marmer Rance 5barok XVIII doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig eerder rood dan purper 0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Grijs marmer Ste Anne 71neogotisch   treden hoogkoor   False 1 - beperkter   0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Petit Granit   71neogotisch   vloertegels hoogkoor x wit marmer   False 1 - beperkter   0         24x24    
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Wit marmer   71neogotisch   vloertegels hoogkoor x petit granit afwisseling   False 1 - beperkter wit met grijs 0     brede grijze foliaties   24x24    
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Brèche de Waulsort Brèche de Fontaine l'Evêque 4renaissance   platen en zuiltjes in altaren StHilaire   False 0 - zelden tot eenmalig roos+grijs + beige 0   eerder kleinere en goed gesorteerde fragmenten, lijkt soms conglomeratisch         info: Bavay & Feron, 2008. La collégiale Sainte Waudru, rêve des chanoinesses de Mons; in combinatie met rood, wit en brayelle
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Grijs marmer Florence 4renaissance   platen in altaren zijkapel La Dernière Cène zuidkant schip   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs met donkere fossielen 0 vol ronde stromatoporen            
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Grijs marmer Florence lila 4renaissance   platen in altaren zijkapel La Dernière Cène zuidkant schip   False 0 - zelden tot eenmalig rozig 0 vol ronde stromatoporen           op kleur na gelijkend op Marbre florence
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Grijs marmer Ste Anne 4renaissance   stroken in altaren zijkapel La Dernière Cène zuidkant schip   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Rode marmer Rance 4renaissance   zuilen altaren zijkapel La Dernière Cène zuidkant schip   False 1 - beperkter 'reflets chocolatés' (Bavay & Feron, 2008) 0     griottes        
Mons funerair Mons, Collégiale Ste Waudru calcaire marbrier de Purbeck   2romaans 1169 couvercle de sarcophage d'Alix, comtesse du Hainaut   False 0 - zelden tot eenmalig brun mordoré 0 vol kleine ronde monospecifieke gastropoden en enkele witte schelpen met calcietvulling bioclastique, goed gesorteerd en gerold met helder calcietcement         info: Bavay & Feron, 2008. La collégiale Sainte Waudru, rêve des chanoinesses de Mons (datum is overlijdenssdatum); op zwart marmer
Mons funerair Mons, Collégiale Ste Waudru Zwart marmer   5barok 1622 talrijke grafplaten (epitaaf) in vloer   False 2 - opmerkelijk matzwart 0         180x110 afgesleten  
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Rode marmer Rance 5barok XVIII zuilen achterste altaren   False 0 - zelden tot eenmalig   0             op voet in brayelle, antependium gris rosé + florence
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Franse steen Rochefort 71neogotisch 1904 retabel Sainte Aye   False 0 - zelden tot eenmalig roomkleurig (grotendeels geverfd) 0   fijnkorrelige compacte krijtsteen         sculpt. Goffaert; niet met de loep bekeken
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Brèche de Waulsort   5barok 1712 autel St Roch antependium platen   False 0 - zelden tot eenmalig beige-roos met grijs, zwart en wit 0   slecht gesorteerde breccie met grote zwarte klasten         sculpt Albert Fonson, in combinatie met zwart marmer (met grote bleekgrijze schelpachtige breuk), brayelle, wit, rouge royal
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Rode marmer Rouge bleuté 5barok 1712 autel St Roch antependium zij-platen   False 0 - zelden tot eenmalig rood met wit en grijs 0   met grote opzwellende langwerpige structuren         sculpt Albert Fonson, vermoedelijk van Rance, Imprérial bleuté
Mons beeld Mons, Collégiale Ste Waudru Albast Nottingham 4renaissance 1546 maître autel bas-reliefs Jacques Du Broeucq   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Passion du Christ: Denière Cène, Ecce Homo, Pilâtre se lavant les mains
Mons beeld Mons, Collégiale Ste Waudru Albast Nottingham 4renaissance 1535 grote beelden in hoogkoor Jac Du Broeucq   False 2 - opmerkelijk   0         grote beelden in manieristische stijl   afkomstig van vroeger doksaal (jubé)
Mons kerkbinnen Mons, Collégiale Ste Waudru Zwart marmer Basècles 4renaissance   altaarstukken   False 2 - opmerkelijk zwart 0   soms witte vlekken     autel StRoch: grove schelpbreuk in bleek beigegrijze kleur   identificatie volgens Bavay
Mons   Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection Petit Granit   5barok   portaal   False     0         70x30x22 randslag vage steken witgekalkt geweest
Mons   Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection Grès de Bray   5barok   voorgevel ondermuur   False   grijs 0   matig fijn     klein 25x20 tot 55x22 23x13 gladgebikt   witgekalkt geweest
Mons   Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection silex Spiennes 10vernaculair   tuinkapelletje   False   zwart 0   schelpachtige breuk         witgekalkt geweest
Mons   Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection silex rabots 10vernaculair   tuinkapelletje   False   grijs 0   meer kalk         witgekalkt geweest
Mons straatsteen Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection grès d'Attre - Mévergnies   10vernaculair   kassei stoep   False   vnl grijs, soms overgang naar lichtbruin 0     vaag gestratifieerd   15x15    
Mons   Mons, église Notre-Dame-de-Belle-Dilection Avendersteen ?? 5barok   beeld in nis tegen voorgevel   False     0             roodgeschilderd, identificatie hypothetisch
Mons   Mons, Hôtel de Peissant Petit Granit   4renaissance   portaal kolommen   False     0 veel productiden laagvormig geconcentreerd       80x35 kolom 75x35x45 steken  
Mons   Mons, Hôtel de ville Grès de Bray   3gotisch   muren   True   asgrijs tot geelbruin, roodach 0   asgrijs is matig-grof, bruin verweerd is matig-fijn met glazig kiezelig cement     voor 30x22 achter 25x17 tot45x22   ook fijnsculptuur 55x38x35; kapitelen voorgevel 45x40x30; lintelen 95x20x30
Mons   Mons, Hôtel de ville Petit Granit   71neogotisch   vervanging Bray zandsteen   False     0         35x22 25x17    
Mons   Mons, Jardin du Maieur Petit Granit   4renaissance   poortje   False     0              
Mons straatsteen Mons, Jardin du Maieur Grès de Bray   6classicistisch/rococo   kassei   False     0              
Mons   Mons, La Tour du Val des Ecoliers Grès de Bray   4renaissance   zijmuur ondermuur toren   True   lichtgrijs 0   middelmatig (kwartskorrels glanzend in de zon)     28x12x25 40x19x14 + kasseivorm    
Mons   Mons, La Tour du Val des Ecoliers Avendersteen   4renaissance   bogen toren dekstenen   False   krijtwit 0 cidaris volledige schelpafdruk packstone vol bioklasten, zeer fijn glauconiet zelden bruingevulde bioturbatie   52x28   MONSTER
Mons   Mons, La Tour du Val des Ecoliers Petit Granit   4renaissance   lage steunberen portaal   False     0             ook restauratie krijtsteen op SW hoek toren
Mons funerair Mons, La Tour du Val des Ecoliers calcaire tournaisien Tournai kalkschiefer 4renaissance   grafplaat   False   grijs 0 fijne brachiopoden       225x14x130 grof afsplijtend  
Mons utiliteitsgebouw Mons, Les Casemattes Petit Granit   70neoclassicistisch   plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Mons utiliteitsgebouw Mons, Les Casemattes Devoonkalksteen   70neoclassicistisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk blauwgrijs met asgrijs patina 0 globulaire koralen van Frasniaan type   wackestone met aders, vaag gelamineerde wackestone, wackestone met koraalbanken nodulaire wackestone ingebed in donkere schieferige kalksteen gros blocs 70x32   ressemblance avec Pierres de Meuse
Mons burg gebouw Mons, Loge maçonnique, Rue Chisaire Petit Granit   75eclectisch 1890 voorgevel volledig gelijkvloers, lijsten en zuilen   True 4 - in deel volledig   0         gesculpteerd   arch Hector Puchot, style égyptisant
Mons burg gebouw Mons, Loge maçonnique, Rue Chisaire Gobertangesteen   75eclectisch 1890 voorgevel parement verdieping, ingevoegd tussen petit granit   False 2 - opmerkelijk witachtig 0             arch Hector Puchot, style égyptisant
Mons straatsteen Mons, Loge maçonnique, Rue Chisaire Grès de Bray   10vernaculair   straat- en vooral stoesteen Rue de Boussu tegenover de Loge   False 2 - opmerkelijk voskleurig patina 0         vierkantig afgerond    
Mons klein monument Mons, monument Jules Cornet, av. Frère Orban Phyllade   75eclectisch 1953 wand achter bronzen beeld   False 5 - volledig klein monument (beeld) grijs 0   zeer zandrijke schisteuse phyllade     36x24x10   arch Pepermans, sculpt Harry Elström
Mons burg gebouw Mons, musée François Duesberg Petit Granit   6classicistisch/rococo   onderste geleding lijsten   False     0         alle mogelijk bewerkingswijzen gecombineerd    
Mons burg gebouw Mons, musée François Duesberg Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   terugwijkende bovenmuur   False     0           goede staat en niet vervuild  
Mons utiliteitsgebouw Mons, Palais provincial, rue Verte Petit Granit   77art deco 1939 façade entière   False 6 - volledig gebouw   0             arch Gauquié et Godin, sculpt Delneste, Harvent et Huppé
Mons binnen Mons, Palais provincial, rue Verte Zwart marmer Mazy 77art deco 1953 hall d'entrée, stroken, chambrants   False 1 - beperkter   0             arch Gauquié et Godin, emploi induit par Joseph Chardon, industriel-marbrier de Rance, député permanent de 1921 à 1946
Mons binnen Mons, Palais provincial, rue Verte Zwart marmer Bleu belge de Bioul 77art deco 1953 hall d'entrée, onderkant zuilen   False 1 - beperkter   0             arch Gauquié et Godin, emploi induit par Joseph Chardon, industriel-marbrier de Rance, député permanent de 1921 à 1946
Mons binnen Mons, Palais provincial, rue Verte Rode marmer Rouge royal de Philippeville 77art deco 1953 hall d'entrée, dallage   False 2 - opmerkelijk   0             arch Gauquié et Godin, emploi induit par Joseph Chardon, industriel-marbrier de Rance, député permanent de 1921 à 1946
Mons binnen Mons, Palais provincial, rue Verte Rode marmer Griotte byzantiné de Rance 77art deco 1953 hall d'entrée, dallage   False 2 - opmerkelijk   0             arch Gauquié et Godin, emploi induit par Joseph Chardon, industriel-marbrier de Rance, député permanent de 1921 à 1946
Mons binnen Mons, Palais provincial, rue Verte Grijs marmer Ste Anne 77art deco 1953 hall d'entrée, escaliers verticale platen   False 1 - beperkter   0             arch Gauquié et Godin, emploi induit par Joseph Chardon, industriel-marbrier de Rance, député permanent de 1921 à 1946
Mons straatsteen Mons, Rampe Ste Waudru Grès de Bray   71neogotisch   kassei voetgangerspassages   False   asgrijs tot vos patina 0   suikerige glans     onregelmatig tot 12x12 17x13 19x10 13x10 grote uitschulpingen onderbreken kinderkopje-oppervlak  
Mons straatsteen Mons, Rampe Ste Waudru Onder-Devoonzandsteen Grès de Wépion 71neogotisch   kassei zwaar verkeer   False   dof donkerbruingrijs 0   soms sterk wisselende korrelgrootte tot conglomeratisch stratificatie soms aangegeven door korrelgroottegradaties soms laagvormige kleine holtes door oplossing meer regelmatig 12x12 donkerbruinglanzend patina, steeds licht korremig oppervlak lijkt wat op basalt (dofglanzend, korrelig)
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Grès de Bray   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 2 - opmerkelijk   0         18x14 tot 72x18 regelmatig behouwen    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Veldsteen   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 0 - zelden tot eenmalig bleek, zwartgespikkeld 0   duidelijk glauconiethoudend     onregelmatig kasseiformaat   mogelijk Grandglise?
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru silex vuursteeneluvium 71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0         klein    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Carboonzandsteen   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 1 - beperkter grijs 0   middelmatige met kolige partikels   bruine liesegang onregelmatig langwerpig kasseiformaat    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Devoonkalksteen   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 1 - beperkter   0 koralen   met bafflestonefacies met calcietader-breccie onregelmatig langwerpig kasseiformaat    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru calcaire tournaisien   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 1 - beperkter licht beige-grijs 0     met chertknollen   onregelmatig kasseiformaat    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Famenniaanzandsteen   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 1 - beperkter groen 0       dooraderd met kwarts (met holtes, licht roodverweerd) onregelmatig moelloniformaat    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Petit Granit   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 2 - opmerkelijk bleek 0         tot 80x30    
Mons omheining Mons, Rampe Ste Waudru Onder-Devoonzandsteen   71neogotisch   keermuur in patchwork tegenover Ste Waudru, bovenaan helling   False 1 - beperkter violet, rood 0   violet = grof, rood = kleine holtes door verwering     onregelmatig kasseiformaat    
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye de Saint-Ghislain Petit Granit   5barok   parement sculptuur   True   lichtgrijs patina 0 crinoiden, gerolde brachiopoden en solitaire koralen; mooie grote Syringopora kolonie grofbioklastisch vaak subnodulair met dunschalige bolle dubbelkleppige brachiopode als kern   groot 90x35x30 98x25 110x35x43 raamdorpel 195x33 dikwijls fijne vlakke oplossingsstructuren bouwjaar 1726
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye de Saint-Ghislain Grès de Bray   5barok   ondermuur   False   asgrijs tot roos gradatie 0   matig fijn     60x20 36x20 22x20 grof gebikt vuilgrijs straatsteen: glad afschilferende grÞs d'attre - mÚvergnies in groengrijs tot kakigrijs lichtgrijze tinten (vergelijkbaar met Indische straatsteen)
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye de Saint-Ghislain Carboonzandsteen   5barok   zz in ondermuur   False   groenig grijs bruinverweerd 0   eerder middelmatig met poreus kleiig cement     18x7 kops uitgeplukt  
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye Saint-Denis Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal met ionische zuilen fronton lisenen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       veel steken (halfopen stylolieten)     Rue de Houdain 17
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye Saint-Denis Avendersteen   6classicistisch/rococo   medaillon en rondom boogvenster   False 1 - beperkter bleekbeige 0           afbladerende badigeon (dunne grijze afwerkingslaag) Rue de Houdain 17
Mons burg gebouw Mons, Refuge de l'Abbaye Saint-Denis Grès de Bray   6classicistisch/rococo   ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs, soms oranjerood verkleurd 0       met fijne barsten en gaten 62x25 83x22 tot 43x14 en 17x17 gebikt verzande stukken zijn intern oranjegeel Rue de Houdain 17
Mons straatsteen Mons, rue de la Biche Onder-Devoonzandsteen grès de Wépion 10vernaculair   kasseien van de straat   False 6 - volledig gebouw bruin grijs rood polychroom 0   duidelijk korrelige kwartsietische zandsteen soms polymict conglomeraat   mooi afgerond   nog homogeen
Mons   Mons, Rue de la Tour Auberon 5 Petit Granit   70neoclassicistisch   burgerhuis ondermuur + boutisses   False     0 Michelinia       boutisses met uitkappingen    
Mons   Mons, Rue d'Enghien 1b Grès de Bray   70neoclassicistisch   burgerhuis ondermuur   False   gelig 0           vrij zacht  
Mons   Mons, Rue d'Enghien 1b Petit Granit   70neoclassicistisch   burgerhuis boven + deels ondermuur   False     0         boutisses met uitkappingen    
Mons straatsteen Mons, Rue du Gaillardmont Grès de Bray   6classicistisch/rococo   kassei straat   False   geelwit met voskleurig patina 0         15x11 hobbelig   + enkele porfier en paleozoïsche zandsteen
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont Grès de Bray   6classicistisch/rococo   zij- + achtergevels   True   lichtgrijs, soms rose 0         équarri 42x24 32x19x20    
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont Silicite de St-Denis   6classicistisch/rococo   zijgevels bovenaan   False   gelig 0   soms licht korrelig     équarri 42x24 32x19x20    
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont Krijtsteen   6classicistisch/rococo   zijgevel 1x   False   wit 0   grof bioklastisch; geen glauconiet     klein zeer zacht, verweerd  
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont x Place des Vannes Silicite de St-Denis   6classicistisch/rococo   zijgevels   True   gelig 0         ruwe blokken in wild verband max 42x21 28x12 onregelmatig croûte noire beaucoup de ciment
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont x Place des Vannes Grès de Bray   6classicistisch/rococo   zijgevels tussen en onder siliciet   False     0         équarri 25x22 60x20    
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont x Place des Vannes silex rabots 6classicistisch/rococo   zijgevels zeldzaam   False   dofzwart 0         klein    
Mons   Mons, Rue du Gaillardmont x Place des Vannes Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal Place des Vannes   False     0 banc à brachiopodes, coraux solitaires            
Mons burg gebouw Mons, rue du Hautbois 15, hotel particulier Petit Granit   6classicistisch/rococo XVIII3 façade entière   False 6 - volledig gebouw   0             style Louis XVI, fiche 53053-INV-0294-02
Mons burg gebouw Mons, rue du Hautbois 35, Au Pistolet d'Or Petit Granit   5barok 1711 constructieve elementen, voluten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             fiche 53053-INV-0297-02
Mons burg gebouw Mons, rue Verte 10-12 Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 6classicistisch XIX1 ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleek groenig 0         zeer grote formaten   fiche 53053-INV-1004-2
Mons kerk Mons, Sainte-Elisabeth Grès de Bray   5barok 1686 parement in voorgevel   False 2 - opmerkelijk grijswit 0         vierkant   opm zijgevels niet beschreven
Mons kerkbinnen Mons, Sainte-Elisabeth Petit Granit   3gotisch 1588 zuilen zijbeuken   False 2 - opmerkelijk   0         ontpleisterd met gaten voor heching pleister   met steenhouwersmerktekens
Mons kerkbinnen Mons, Sainte-Elisabeth Rode marmer   5barok 1720 zuilen en wandplaten doksaal   False 1 - beperkter   0         naar ingang toe imitatie   rouge royal et royal byzantiné
Mons kerk Mons, Sainte-Elisabeth Petit Granit   5barok 1686 speklagen hoekkettongen omlijstingen, zijbeuken parement volledig   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             opm zijgevels niet beschreven
Godewaersvelde kapel Mont-des-Cats, abbaye, chapelle Bergsteen       overal   False 6 - volledig gebouw   0              
Godewaersvelde straatsteen Mont-des-Cats, abbaye, chapelle Bergsteen ijzerschollen     toegangsportaal   False 5 - volledig klein monument (beeld) donker metaalglanzend 0   zeer compacte hematietische zandsteen     op zijn kant geplaatst    
Gingelom   Montenaken, Klein-Vorsen Sint-Rumolduskapel Petit Granit   71neogotisch   portaal, plinten   False     0              
Gingelom   Montenaken, Onze-Lieve-Vrouw van Steps kapel Gobertangesteen   71neogotisch   ondermuur, steunberen, stijlen   False     -1   goede kwaliteit, niet afschilferend     ook gebeeldhouwd plint, ondermuur quasi volledig bedekt korstmos  
Gingelom   Montenaken, Onze-Lieve-Vrouw van Steps kapel Maastrichtersteen   71neogotisch   steunberen boven   False   grijs calcin 0 veel verspreide fijne echinidenfragmenten en andere grote bioklasten; een grote Hemipneustus            
Gingelom   Montenaken, Onze-Lieve-Vrouw van Steps kapel Maaskalksteen   71neogotisch   dorpel poort   False   rozig-wit patina 0       stylolietisch      
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren onder   True   beige tot grijsbruin -1   zeer massief en homogeen, weinig structuur- of kleurvariatie     regelmatig groot 35x18 30x22 zilvergroen korstmos (oranjegroen op mortel) foto's
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   2romaans   toren onder (tussen Tienen)   False   wit patina 0     laminiet   kleine gebarsten blokken of grote gefrijnde    
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Lincent tufsteen   3gotisch   toren boven hoeksteen, ramen   True     0           glad en behandeld  
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   3gotisch   toren hoeksteen, ramen   False   wit 0   wackestone of gelamineerd, soms grof oncolietisch     75x45   vervanging door gebikte petit granit
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   schip ramen   False     0 echiniden            
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, ramen, achtergebouw   False     0     gevarieerd facies: foresets, grof bioklastisch, nodulair; bovendeurstijl in laag gebouw achter kerk: zeer mooie trough-shaped gekruiste gelaagdheid [fotogeniek]        
Gingelom   Montenaken, Sint-Martinuskerk Petit Granit   72neoromaans   sacristie   False     0              
Montmédy stadorpsdeel Montmédy citadelle, Plaine d'exercices Jaumont (Grandcourt)       afbraakpuin   True   donkergeel 0   met holle ooieden met talrijke platte schelpen laagvormig geconcentreerd        
Mont-Saint-Guibert kerk Mont-Saint-Guibert Tubize arkose arkose 6classicistisch/rococo   toren voorgevel   True   groen met soms roestbruin oppervlak 0   matig-fijn, soms grover, met kleiige matrix kleinere stenen met straticulaties of convoluted, platte stenen meer schieferig   maatstenen 85x37 70x18 + kleiner grof afsplijtend  
Mont-Saint-Guibert kerk Mont-Saint-Guibert Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal hoekstenen   False   grijs 0 veel Michelinia koraalkolonies            
Mont-Saint-Guibert kerk Mont-Saint-Guibert Brusseliaanse steen Brusseliaanse kalkzandsteen 6classicistisch/rococo   toren en uitbouw schip, ca 5%   False     0   matig-grof kwartsrijk     22x15 rechthoekig    
Mont-Saint-Guibert kerk Mont-Saint-Guibert Tubize arkose Tubize fylliet 6classicistisch/rococo   uitbouw schip   False     0         kleiner , tot 30x14 of vierkantig    
Aalst kapel Moorsel, kapel Ledesteen       plint, deurlijst   False     0              
Aalst kapel Moorsel, kapel 19 mei opzoeken Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     1 steen achteraan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Aalst kapel Moorsel, kapel 19 mei opzoeken Petit Granit       grote steen achteraan, wijwatervatje   False     0              
Aalst kapel Moorsel, kapel 19 mei opzoeken Brusseliaanse steen       speklaag, tss ledesteen   False     0              
Aalst omheining Moorsel, Kerkhofmuur Ledesteen   10vernaculair   muur   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kapel Moorsel, Sint-Gedulakapel Ledesteen   3gotisch   muren   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Moorsel, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   deel muren, torentje   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Moorsel, Sint-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   toren, restauratie   False     0             onvolledige data mdc
Wevelgem kerk Moorsele, St.-Martinus en Christoffel Bergsteen     XV enkele stenen in de plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0             bronvermelding Karel Bos: Ph. Despriet 1986
Oosterzele landel burg geb Moortsele, Hof-ter-Hulst Ledesteen   2romaans   oude muurboogsteen en hoeksteen (zijgevel)   False 2 - opmerkelijk   0             M&L 18/6 (1999): restant donjon
Oosterzele landel burg geb Moortsele, Hof-ter-Hulst Veldsteen   2romaans   oude muur (zichtbaar in zijgevel)   True 4 - in deel volledig   0         wisselend, ongelijkmatig   M&L 18/6 (1999): restant donjon
Oosterzele landel burg geb Moortsele, Hof-ter-Hulst Doornikse kalksteen   2romaans   enkele stenen   False 1 - beperkter   0             M&L 18/6 (1999): restant donjon
Oosterzele kerk Moortsele, Sint-Amandskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   enkele delen muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Oosterzele kerk Moortsele, Sint-Amandskerk Petit Granit   8restauratie   ondermuur vooraan   False     0             onvolledige data mdc
Oosterzele kerk Moortsele, Sint-Amandskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   enkele delen muur, losse stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Oosterzele kerk Moortsele, Sint-Amandskerk Ledesteen   3gotisch   koor, ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Bilzen   Mopertingen, Sint-Catharinakerk Savonnières   6classicistisch/rococo   toren poort   False   donkergeel -1   oolietisch   oomoldic porosity      
Bilzen   Mopertingen, Sint-Catharinakerk Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   toren nis Christusbeeld   False     -1 solitaire koralen   nodulair        
Wortegem-Petegem kerk Moregem, Sint-Pietersstoelkerk Doornikse kalksteen       deurlijst, plint   False     0              
Herentals straatsteen Morkhoven St.-Nicolaaskerk Gobertangesteen   71neogotisch   buitentegels   False     0     sterk eikenhout (bovenvlak)   25x25    
Herentals kerk Morkhoven St.-Nicolaaskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   ondermuur toren   True   roestbruin 0   grof + zeer grof   met linonietbanden 50x20 (= portaal); 40x17 30x12 bruine cementvulling  
Herentals kerk Morkhoven St.-Nicolaaskerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   in toren   False   roodbruin 0   middelmatig     schuin gefrijnd    
Herentals kerk Morkhoven St.-Nicolaaskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren portaal   False     0 donkerder met bleke strepe, meer kwartsrijk     schuin gefrijnd    
Herentals kerk Morkhoven St.-Nicolaaskerk Savonnières   8restauratie   nieuw portaal lijsten   False   creme-wit 0   afwisselend vol oolietisch en grof bioklastische dominantie schuine gelaagdheid        
Herentals funerair Morkhoven St.-Nicolaaskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaten in vloer   False   blauwig grijs 0 Michelinia, grote dikke productus, solitaire koralen zeer grof bioklastisch         jaar 1969
Blégny omheining Mortier, St.-Pierre Maaskalksteen   2romaans   porte du cimetière   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs gevlekt 0 traces abradées de crinoides, gastéropodes, coraux pseudopelspariet met gesparitiseerde matrix (sparietkristalkernen van 10 tot 100 µm) tussen pseudopellets tot 500 µm met intern peloidale wackestone textuur met verweerde fijne bioklasten   noyaux de pyrite, parfois fortement oxidés     lame-mince 'cimetière de Mortier (Blégny)"
Gingelom   Muizen, Heilige Kruiskerk Lincent tufsteen   4renaissance   koor   False   groenig 0         40x40 cm grote regelmatige blokken licht verzandend  
Gingelom   Muizen, Heilige Kruiskerk Maastrichtersteen   8restauratie   plint   False     -1 kleine echiniden         vol korstmossen  
Mechelen kerk Muizen, Sint-Lambertuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   True   cremewit, soms cremegeel 0   matig fijn, vrij sterk glauconiethoudend, soms duidelij kwartshoudend (onafhankelijk van kleur) weinig laminaties of ronde graafgangen geen macroporiÙn ruwbehouwen ongelijk groot 55x11 22x15 38x13 75x13 meelzak, soms liesegang  
Mechelen kerk Muizen, Sint-Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   hoekstenen   False   bleekgeel, lichtgrijs patina 0       met putjes      
Mechelen kerk Muizen, Sint-Lambertuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   steunberen ondermuur, speklage   False     0     geen structuur op afgeschilferd oppervlak   32x12 afgebladderd  
Mechelen kerk Muizen, Sint-Lambertuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   steunberen ts Gobertange, fund   False     0   met grove kwarts, vrij grofkorrelig     75x11 vuil door aarde  
Tongeren   Mulken, tempelierstoren silex   2romaans       False     0         recyclage    
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Romeinse zandsteen   2romaans       False     0         recyclage    
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Tauw   2romaans       False     0         recyclage    
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Franse steen   2romaans       False     0   lumachelle     recyclage    
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Kalktuf   2romaans   veel   False     0         recyclage    
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Potamideskwartsiet   2romaans       False     0   kwartsietisch fijn tot middenkorrelig vol holten door ontkalking fossielen   tot 40 x 15 cm   vol ontkalkte potamides: Potamides zandsteen
Tongeren   Mulken, tempelierstoren Vulkanische tufsteen   2romaans       False     0         recyclage    
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Maastrichtersteen   5barok   speklagen, toren   True     0 echiniden       herbouwd    
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Maaskalksteen   5barok   ramen   False     0 koralen, oncoiden (dikwijls zwart verkiezeld), gastropoden foresets          
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel silex   2romaans   ondermuur   True     0         ook restauratie    
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Romeinse zandsteen   2romaans   onderbouw   True   rood bruin grijsgroen 0   gekruiste gelaagdheid     romeins    
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Franse steen   2romaans   onderbouw   False     0     lumachelle        
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Potamideskwartsiet   2romaans   onderbouw   False   bleek doorzichtig 0 schelpafdrukken, gastropoden grofkorrelig met holten (vol gaatjes)   romeins    
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Kalktuf   2romaans   onderbouw   False   bleek 0              
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskapel Tauw   2romaans   onderbouw   False   bleek beige wat glazig 0              
Tongeren   Mulken, Sint-Gilliskerk Waimes arkose   91mijnstijl   overal   True   bleek, beige tot wijnrood 0 soms afdrukken van kleine brachiopoden (eospirifer) meestal fijnkorrelig, soms kwartsietisch parallelle en schuine gelaagdheden mooie liesegangringen; limonietverkleuring op diaklaasvlakken in ontkalkt facies      
Oudenaarde kerk Mullem, Sint-Hilariuskerk Doornikse kalksteen       toren, enkele in muur, smalle strook zijgevel   False     0              
Oudenaarde kerk Mullem, Sint-Hilariuskerk Petit Granit       deurljst   False     0              
Zwalm tuindecoratie Munkzwalm, Bruggenhoek villa Bergsteen   10vernaculair   verschillende mooie stenen in voortuin   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0         20 x 30 tot 50    
Zwalm beeld Munkzwalm, monument Omer Wattez Ledesteen   10vernaculair   volledige steen ode winning True   geel 0 veel macrofossielen, ditrupa, nummulieten, schelpjes            
Zwalm tuindecoratie Munkzwalm, pilaartje Ledesteen   10vernaculair   gewoon steen in bocht   True   geel 0 veel macrofossielen         achterkant (zuiden) sterk verweerd  
Zwalm utiliteitsgebouw Munkzwalm, watermolen Doornikse kalksteen       deel keermuur   False 1 - beperkter   0              
Zwalm straatsteen Munkzwalm, weg aan molen Veldsteen       tussen andere kasseien   False     0              
Bilzen tuindecoratie Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskeien   11traditioneel   Lourdesgrot   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0   kwarts, kwartsiet, zandsteen met kwartsaders, bleekgrijze grofkorrelige zandsteen: grote stenen nauwelijks afgerond en soms pokdalig uitzicht (wel chemische verwering, weinig mechanische erosie)     groot 50 cm   calvarie in Franse steen op Famenniaanzandsteen
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   71neogotisch 1921 plint zijkant, lage muurplaten   False 1 - beperkter bleek 0     gelamineerd met roestbruine fenestrae (?) stylolietisch afschilferend; onregelmatige maar intense dooradering door compactie      
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch 1951 sacristie, portaal   False 1 - beperkter   0             in portaal ook grofkorrelige Franse steen (crinoiden en schelpen)
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   71neogotisch 1921 ramen, lijsten in voorgevel   False 2 - opmerkelijk geel 0 echiniden           gerestaureerd met Franse steen (SavonniÞres met fijne ooieden)
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Devoonkalksteen   71neogotisch 1852 portaal sierzuilen en platen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek 0 Frasniaan koraalkalksteen met kleine koralen en lamellaire stromatoporen hoog gehalte aan onzuiverheden       nodulair bruin verwerend  
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   3gotisch 1565 vierkanten viering toren   True 4 - in deel volledig   0              
Bilzen kerk Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville Lérouville 71neogotisch 1921 portaal omlijsting bleke stenen en pinakels   False 1 - beperkter bleek romig 0   crinoiden met talrijke gerolde bioklasten          
Bilzen kerkbinnen Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   2romaans XI doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig grijsblauw 0         weinig gesculpteerde kopjes op 4 hoeken    
Bilzen kerkbinnen Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen Lives 71neogotisch   vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs en lichter grijs 0         38x38   ook zwart marmer en gezoet petit granit
Bilzen kerkbinnen Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch   zuilvoeten en kapitelen   False 2 - opmerkelijk   0              
Bilzen funerair Munsterbilzen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer   4renaissance   grafplaat in kerk achter doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig bruinig donkergrijs 0              
Bilzen burg gebouw Munsterbilzen, Oud-Gemeentehuis Maaskalksteen   4renaissance 1664 ramen   False 2 - opmerkelijk bleekblauwgrijs 0         relatief brede en zware stenen tov grootte ramen    
Bilzen burg gebouw Munsterbilzen, Oud-Gemeentehuis Maastrichtersteen   4renaissance 1664 hoekstenen lijsten   False 2 - opmerkelijk geel 0              
Bilzen beeld Munsterbilzen, perron Petit Granit   8restauratie   perronzuil   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0 opvallend witte lenzen van Michelinia favosa; ook wat brachiopoden     subhorizontale stylolietische laagvlakken (in natuurlijk verband geplaatst)      
Bilzen funerair Munsterbilzen, stift Maaskalksteen   4renaissance 1660 grafstenen in omheiningsmuur   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs en grijs 0   verschillende facies          
Bilzen burg gebouw Munsterbilzen, stift Maaskalksteen   6classicistisch XVIII abdissenhuis middenrisaliet   False 2 - opmerkelijk   0              
Bilzen burg gebouw Munsterbilzen, stift Maaskalksteen   4renaissance XVII abdissenhuis zijvleugels raamomlijstingen   False 2 - opmerkelijk   0              
Bilzen burg gebouw Munsterbilzen, stift Maastrichtersteen   6classicistisch XVIII abdissenhuis middenrisaliet   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Merelbeke landel burg geb Munte, kasteel Ter Zinkt Ledesteen       muur   False 4 - in deel volledig   0              
Merelbeke klein monument Munte, poort kasteel ter Zinkt Ledesteen       hoekkettingen   False 2 - opmerkelijk   0              
Merelbeke klein monument Munte, poort kasteel ter Zinkt Brusseliaanse steen       muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Merelbeke kerk Munte, Sint-Bonifaciuskerk Doornikse kalksteen       gevefde plint   False     0              
Merelbeke kerk Munte, Sint-Bonifaciuskerk Petit Granit       deurdorpel   False     0              
Ferrières burg gebouw My, ferme du château de Ville calcaire frasnien   10vernaculair XVIII hoekstenen hoofdgebouw en verspreid in bijgebouwen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0   vnl wackestone, maar diverse facies     moellons tot 50x27    
Ferrières burg gebouw My, ferme du château de Ville Onder-Devoonzandsteen grès emsien violacé 10vernaculair XVIII grange   False 2 - opmerkelijk paars, gedeeltelijk ontkleurd tot bleekgroen 0         tot 47x28 60x14    
Ferrières burg gebouw My, ferme du château de Ville Couviniaan psammiet   10vernaculair XVIII grange dominant   False 4 - in deel volledig groen tot groenbruin 0         groot    
Ferrières burg gebouw My, ferme du château de Ville Onder-Devoonkwartsiet   10vernaculair XVIII grange   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgroengrijs 0   grofkorrelig kwartsietisch   rijkelijk dooraderd met kwarts      
Ferrières kapel My, Saint-Etienne de Ville Petit Granit   71neogotisch   portaal, kasteelpoortje   False 2 - opmerkelijk   0              
Ferrières kapel My, Saint-Etienne de Ville calcaire frasnien   71neogotisch   sacristie   False 2 - opmerkelijk grijswit tot lichtgrijs -1   bleke wackestone tot grijze packstone       oranje korstmos  
Ferrières kapel My, Saint-Etienne de Ville Famenniaanzandsteen   8restauratie   voorgevel hoekstenen   False 1 - beperkter bleek paarsgrijs 0              
Ferrières funerair My, Saint-Etienne de Ville Grijs marmer   71neogotisch   grafplaten tegen kerkmuur   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0             ongebruikelijk type
Ferrières kapel My, Saint-Etienne de Ville Couviniaan psammiet   71neogotisch   parement, volledig gebouw   True 4 - in deel volledig vnl geelbruin, ook groenbruingrijs schilferig 0 soms kleine opgeloste brachiopoden eerder fijnkorrelig     rechthoekig tot afgeplat 60x12 afschilferend, schieferig wanneer bleekgroengrijs  
Ferrières kapel My, Saint-Etienne de Ville Onder-Devoonzandsteen grès emsien violacé 71neogotisch   hoekstenen   False 2 - opmerkelijk paars 0   middelmatig     32x20 afschilferend