Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

L

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Beauvechain kerk La Bruyère, kerk Gobertangesteen       hoekkettingen, plint   False     0              
La Hulpe burg gebouw La Hulpe, Château Solvay Petit Granit   6classicistisch 1842 omranding ramen en deuren, platform vooraan   False 2 - opmerkelijk   0              
La Hulpe tuindecoratie La Hulpe, Château Solvay Bentheimer zandsteen   6classicistisch 1842 2 vazen vooraan, 2 beelden zijkant achter   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   matig grove poreuze kwartsareniet       uitstekende delen beelden zeer zwaar beschadigd  
La Hulpe straatsteen La Hulpe, Château Solvay Brusseliaanse steen   93regionalistisch 1842 kasseistrook achter   False 2 - opmerkelijk   0         12x12 regelmatig    
La Hulpe tuindecoratie La Hulpe, Château Solvay Famenniaanzandsteen flagstone 93regionalistisch 1842 steilwand naar kasteelweide   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood, bruin, bruingroengrijs 0         flagstone tot 50 cm afmeting   ook trap in gewone Famenniaanzandsteen
La Hulpe straatsteen La Hulpe, Clos des Campanules - Gaillemarde Porfier   11traditioneel 1833 kasseien route de Gaillemarde   False 4 - in deel volledig diverse kleuren 0   licht verweerde porfier met gelig-bruine verwering (topzone afzetting?) zelden donkergrijze fijnkorrelige insluitsels kakibruin oppervlak vierkanten met ongelijk bovenvlak    
La Hulpe straatsteen La Hulpe, Clos des Campanules - Gaillemarde Basaltlava   11traditioneel 1833 zelden tussen kasseien route de Gaillemarde   False 0 - zelden tot eenmalig zwartgrijs 0   vesiculair (Eifel origine)          
La Hulpe straatsteen La Hulpe, Clos des Campanules - Gaillemarde Petit Granit   11traditioneel 1833 zelden tussen kasseien route de Gaillemarde   False 0 - zelden tot eenmalig blauwgespikkeld 0           mooi afgerond  
La Hulpe landel burg geb La Hulpe, Fondation Folon, ferme du château Brusseliaanse steen   11traditioneel 1833 fundering paardenstallen   False 1 - beperkter   0         regelmatig rechthoekig afgeschilferd  
La Hulpe tuindecoratie La Hulpe, Fondation Folon, ferme du château Grotsteen   93regionalistisch 1833 piramidevormige bekroning 4 poortzuilen   False 1 - beperkter   0     met buisvormige uitsteeksels     zwaar gecementeerd arch Jean Pierre Cluysenaar
La Hulpe straatsteen La Hulpe, Fondation Folon, ferme du château Brusseliaanse steen   93regionalistisch 1833 kasseien binnenkoer   False 4 - in deel volledig   0     soms holtes in steen   15x15 tot 20x15 en onregelmatig    
La Hulpe kerk La Hulpe, Saint-Nicolas Brusseliaanse steen   2romaans XIII tour et nef centrale   True 6 - volledig gebouw   0              
Houthalen-Helchteren kerk Laak, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën kerk Maaskalksteen   4renaissance   dorpel   False   blauwgrijs 0   zeer fijn gelamineerd (aangegeven door afschiflering bijna parallel aan gelaagdheid: mooi grillig patroon)       dun afschilferend  
Houthalen-Helchteren kerk Laak, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën kerk Maastrichtersteen   4renaissance   schip, koor, ondermuur   True   geel -1 tarlijke verspreide echinidenbrokken, zelden met een serpula die steeds gemengd met echiniden voorkomt; vervangsteen (ondermuur) in Sibbesteen: bleekgrijs, massiever, zonder echiniden maar wel met serpulaslierten en banken en dan met warmere gele tinten;       grotendeels vervangen door baksteen pulverig verwerend, pokdalig, beroet; oranje korst  
Houthalen-Helchteren omheining Laak, Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën kerk Maaskeien   4renaissance   fundering, kerkhofmuur   False     0   sterke lithologische variatie: zandsteen-kwartsieten met kwartsaders, met pyrietholtes, rode zandsteen, roze en rode conglomeraat, melkkwarts, zandsteen met kleine sets van kriskrasgelaagdheid     10 tot 50 cm willekeurig    
Laarne burg gebouw Laarne, gemeentehuis Franse steen       ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Laarne burg gebouw Laarne, kasteel van Laarne Brusseliaanse steen   5barok   ondermuur slotgracht, speklagen poort   False     0             onvolledige data mdc
Laarne burg gebouw Laarne, kasteel van Laarne Ledesteen   3gotisch   kasteelmuren   False     0             onvolledige data mdc
Laarne kerk Laarne, Sint-Macariuskerk Franse steen   3gotisch   restauratie   False     0             onvolledige data mdc
Laarne kerk Laarne, Sint-Macariuskerk Ledesteen   3gotisch   voorgevel, ondermuur, toren   False     0             onvolledige data mdc
Brussel utiliteitsgebouw Laken - Heizel, Eeuwfeestpaleizen Petit Granit   77art deco 1935 voorgevels   False 4 - in deel volledig   0     dikwijls vage nodulaire structuren   grote blokken in goede staat   arch Van Neck
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Anciens Etablissements Byrrh Petit Granit   93regionalistisch 1923 ondermuur lijsten portalen cordon   False 2 - opmerkelijk   0           zwart door roetneerslag rue Dieudonné Lefèvre 4, plan door Anatole Laquerrière (Paris) voor gebr Olivet
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Anciens Etablissements Byrrh Euville   93regionalistisch 1923 ondergevel, tot volledige voorgevel   False 4 - in deel volledig roomkleurig zelden gelig 0 soms grotere crinoiden grofkorrelig macroporeus     wild verband (opus incertum) in grote laten 45x25 zwart door roetneerslag rue Dieudonné Lefèvre 4, plan door Anatole Laquerrière (Paris) voor gebr Olivet
Brussel straatsteen Laken, Anciens Etablissements Byrrh Famenniaanzandsteen   10vernaculair   straatsteen   False 6 - volledig gebouw grijs tot grijsbruin 0 zelden dunne brachiopoden in blauwgrijze wolkige carbonaatmatrix   soms fijn en gelijkmatig gestratifieerd soms grijs - geelbruin kleurverandering rechthoekig zelden overlangs gebarsten rue Dieudonné Lefèvre; beperkte bijmenging met porfier
Brussel kerk Laken, Divin Enfant Jésus, Houba de Strooper 761 Famenniaanzandsteen   72neoromaans 1939 toren en voorgevel tussen Emsiaankwartsiet   False 2 - opmerkelijk bleekbruingrijs engroengrijs 0   eerder fijnkorrelig     cf emsiaankwartsiet geen  
Brussel kerk Laken, Divin Enfant Jésus, Houba de Strooper 761 Petit Granit   72neoromaans 1939 toren en voorgevel ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0 veel platen vol gropte Productiden       grote platen geen  
Brussel kerk Laken, Divin Enfant Jésus, Houba de Strooper 761 Emsiaankwartsiet   72neoromaans 1939 toren en voorgevel   True 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs 0   tamelijk grof met putjes   veel roestvlakken, zeldenhalfopen kwartsaders 22x18 22x12 geen  
Brussel tuindecoratie Laken, fontein Ledesteen       muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel tuindecoratie Laken, fontein Gobertangesteen       muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel tuindecoratie Laken, fontein Petit Granit       fontein   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Bd. Emile Bockstael 277 Petit Granit   77art deco   uitsprong lijsten plint   False 2 - opmerkelijk   0 fijn fossielhoudend            
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Bd. Emile Bockstael 277 Gobertangesteen   77art deco   parement   False 2 - opmerkelijk vlekkerig oranje door behandeling 0         kops 42x20x14 lijkt groot wordt vuil  
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Bd. Emile Bockstael 281 Petit Granit   77art deco   uitsprong lijsten sculpturen   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Bd. Emile Bockstael 281 Gileppezandsteen   77art deco   parement   False 2 - opmerkelijk groen 0   matig fijn vaag gestratifieerd   gebosseerd 42x17 42x21, 39x10 kops    
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Leopold I Straat 283 Petit Granit       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Brussel burg gebouw Laken, herenhuis Leopold I Straat 283         hoge plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel funerair Laken, kerkhof Petit Granit   75eclectisch   graf Em.Bockstael   True     0             sterke predominantie op geheel het kerkhof
Brussel funerair Laken, kerkhof Wit marmer   75eclectisch   graf Em.Bockstael borstbeeld   False     0           doorbuiging platen groot aandeel in vergelijking met andere kerkhoven
Brussel funerair Laken, kerkhof Comblanchien   75eclectisch   graf Poelaert   False     0              
Brussel funerair Laken, kerkhof Wit marmer   75eclectisch   graf Poelaert borstbeeld   False     0              
Brussel funerair Laken, kerkhof Bentheimer zandsteen   75eclectisch   graf André Van Hasselt   False     0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Euville   70neoclassis/neorenaiss   zijvleugels   False     0           brokkelt uit aan voegen bij gekuiste steen steen van goede kwaliteit (cf Jeanletvleugel KBIN)
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   zijvleugels onder   False   bleekgrijsblauw patina 0       zeer veel stylolieten, soms uitbrokkelend aan randen; ook witte calcietvlekken 2-5 cm     steen in grote formaten van goede kwaliteit ondanks stylolieten
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Ledesteen Balegemse steen 6classicistisch/rococo   Orangerie muren en kolonnen   False   licht groenige schijn 0         zeer grote formaten h tot 40 cm goede staat, grove schuine beitelsporen kakibruine herstelcement op contact met muren die bepleisterd zijn
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Ledesteen   6classicistisch/rococo   hoofdgebouw en pilaren Orangerie   True   mosterdbruin tot chocoladebruin patina 0 veel kleine forams, ook wat schelpfragmenten en serpula middelmatige glauconiet; slechte korrelgrootteverdeling sterk gebioturbeerd; veel graafgangen met witte mergelige wand 2 cm doormeter; zelden foresetbedding   ook veel groter dan Gobertange meestal in goede staat, vaak putjes, soms licht verzandend en afbrokkelend; lokaal grof afbladderend en uitgeplukt voorgevel hoofdgebouw lijkt behandeld met waterglas: egalebruine verkleuring voor Lede en Gobertange, ook vuilopslorpend; uitstekende versieringen grof afbrokkelend (MONSTER)
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   vermengd tussen Lede   False     0             wegens harsachtig oppervlak moeilijk onderscheid te maken met Brusseliaanse steen en zelfs met Ledesteen die in ieder geval dominant is
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   zijvleugels   False   nog witachtig 0     eikenhout     fris; lokaal grof afbladderend ook witte steen in hoofdgebouw, onderramen: vervanging na brand rond 1900 ?
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   oud hellend gedeelte rond bordes   False     0         kops met scherpe kant bovenkant hellend vlak veel grove creme-gele afschilfering nieuwe kasseien (vroeg 20ste eeuw vnl Famenniaan, vermengd met porfier, zz Namuriaanse
Brussel utiliteitsgebouw Laken, koninklijk paleis Avendersteen   6classicistisch/rococo   guirlandes   False     0             monster
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke crypte Euville       graf van Albert I   False 1 - beperkter   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke crypte Massangis       alle graven behalve graf van Albert I   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke crypte Grijs marmer Antique de Meuse     vloer deels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke crypte Rode marmer byzantin     wandpanelen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke crypte Gobertangesteen       peilers   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Savonnières       gebouwtje voor Congoserre   False 6 - volledig gebouw   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres marmer       mozaik vloer winterserre en debarcadeurserre   False 2 - opmerkelijk   0             mozaik van verschillende belgische marmers
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Gobertangesteen       ondermuur palmenserre, tussenmuren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Grotsteen       rond palmen in de palmenserre   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Euville       sokkel ingang veranda   False 1 - beperkter   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Imitatie       peilers veranda   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Wit marmer       beelden in serre   False 1 - beperkter   0   stylolieten          
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Koninklijke serres Luxemburgse steen       peilers in winterserre   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel kerkbinnen Laken, koor grote kerkhofkapel Ledesteen   3gotisch   wijwatervat   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brussel kerk Laken, koor oude kerk Ledesteen   3gotisch   overal   True   bleekgroeniggrijs, met rosbruin patina, oranjegeelgrijs waar afgeschilferd 0 sommige stenen met oesters, andere met verspreide schelpfragmenten en bioklasten (ook iets meer kwarts en glauconiet); zeer weinig nummulieten matig fijn kalkrijk, weinig maar duidelijk kwarts en glauconiet, wel steeds een weinig hyaliene kwarts vrij fijn ca 1 mm talrijke ronde sigaarvormige bioturbaties homogeen goed gezaagd, tot 70x25x35 en 68x38 66x24 55x25 44x28 steunbeer 40x38x42 grof schilferend, licht meelzak, voegen uitgehold foto verwering en fossielen; afsluiting koor (verplaatste voorgevel in 1906) met mooi patina, oude westflank veel meer verweerd; restauratie 2009-2010 olv Karel Breda
Brussel kerk Laken, koor oude kerk Savonnières Morley roche ferme 71neogotisch   lijsten dakranden sculpturen   False   creme (vuil door impregnatie) 0   vol oolietisch       bijna onherkenbaar door impregnatie, vuilgrijs 1 gebroken spuwer nog in oorspronkelijk Ledesteen
Brussel kerk Laken, koor oude kerk Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   tussen Ledesteen, ook top kapitelen en zuiltjes   False   fris blauwig grijs 0 veel holtes en putjes door opgeloste scelpen en turritella, soms zeer talrijke kleine nummulieten (speldekopjes)     soms zeer donkerroestbruine liesegangringen hoogte rond 10 preventief geïmpregneerd restauratie 2009-2010 olv Karel Breda: verlijmde platte stenen op plaats van dikkere Ledestenen, ook veel blokjes in grotere Ledesteen
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Lyceum Martha Somers, Karel Bogaerdstr 4 Petit Granit   77art deco 1938 centrale gevel volledig, ondermuur, sculpturen   True 4 - in deel volledig   0       beperkt lichte horizontale steken golvende steenvorm 120x65   arch Alfred Minner, bouw 1925-1938
Brussel binnen Laken, Lyceum Martha Somers, Karel Bogaerdstr 4 Rode marmer byzantin 77art deco 1938 vloer inkom   False 1 - beperkter rozig en grijs 0   overgang byzantin - gris witte vlekken met blauwzwarte lijnen veel witte aders      
Brussel klein monument Laken, mausoleum Astrid Savonnières       volledig   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch   onder   False     0              
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville construction 71neogotisch   schip hoofdtoren   True     0             var construction
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville Lérouville 8restauratie   in plaats van Euville   False     0              
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Lutetiaankalksteen Saint-Maximin Banc royal 71neogotisch   zijtorens   False     0           sterk verweerd  
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   71neogotisch   lage muren   False     0              
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Lutetiaankalksteen Saint-Waast Roche douce construction, vergelé 71neogotisch       False     0             var. St Waast
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Savonnières construction 71neogotisch   muren oostkant   False     0             later dan Gobertange
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Franse steen Anstrude 71neogotisch   vlak boven petit granit geplaatst   False     0              
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Audun-le-Tiche Tétange 71neogotisch       False     0             ook steen vanTétange
Brussel kerk Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Lutetiaankalksteen Saint-Maximin Roche dure construction 71neogotisch   zijtorens   False     0              
Brussel kerkbinnen Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer Denée     vloer hoogkoor   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel kerkbinnen Laken, Onze-Lieve-Vrouwkerk Grijs marmer Ste Anne     vloer tegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, school Jacobs-fonteinestraat Petit Granit       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, school Jacobs-fonteinestraat Euville       speklagen   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel burg gebouw Laken, stadhuis Bockstaelplein Euville marbrier 74neorenaissance 1907 parement   True 3 - in hoeveelheid belangrijk geelachtig wit 0   homogeen grofkorrelig (> 1 mm)     100x40x45 120x55x50 kunsthars impregnatie arch Paul Bonduelle & Charly Gilson
Brussel burg gebouw Laken, stadhuis Bockstaelplein Euville Lérouville 74neorenaissance 1907 sculptuur   False 2 - opmerkelijk geelachtig wit 0 pentacrinus tot 1 cm, langgerekte echiniden zeer grofkorrelig: klasten in sommige zones tot gemiddeld 0.5 cm          
Brussel tuindecoratie Laken, stadhuis Bockstaelplein Massangis   12post-1960   waterbekkens voor gebouw dekplaten   False 1 - beperkter geelachtig wit 0 zeer grote crinoiden (centimeters) bioklastisch, compact     dekplaten wordt gevlekt vuilgeel  
Brussel tuindecoratie Laken, stadhuis Bockstaelplein Franse steen Reffroy - St. Joire 74neorenaissance 1907 waterbekkens voor gebouw ondeaan   False 1 - beperkter witachtig 0   sterk bioklastisch van enigszins wisselende grootte compacter dan Euvillemaar verweerde oppervlakken lijken duidelijk poreus        
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Tour & Taxis Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch 1902 Gare Maritime, ondergevel smeedijzeren loodsen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roos-wit 0         21x13 gebosseerd vuil door stof arch Constant Bosmans & Henri Vandevelde
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Tour & Taxis Petit Granit   75eclectisch 1902 Gare Maritime, plint en steunen smeedijzeren loodsen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Constant Bosmans & Henri Vandevelde
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Tour & Taxis Petit Granit   75eclectisch   lijsten en sierelementen Koninlijk Pakhuis langs Havenlaan   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             coord 148600 - 172625; restauratie 2003 door T&T Project; arch Henri Van Humbeek
Brussel utiliteitsgebouw Laken, Tour & Taxis Maaskalksteen   74neorenaissance   Gare de Service 'La Chapelle' plint en lijsten   False 2 - opmerkelijk   0     fijngeband tot stromatolietisch       coord 148550 - 173050; arch Henri Van Humbeek
Brussel omheining Laken, Tour & Taxis Maaskalksteen   10vernaculair   lijsten in omheining kant Havenlaan   False 2 - opmerkelijk   0     fijngeband tot stromatolietisch, sosm lichte teepeestructuren zeer veel microstylolieten (om de 5 cm)     coord 148550 - 173050
Brussel utiliteitsgebouw Laken, vredegerecht Fransmanstraat Gobertangesteen       muren   False 6 - volledig gebouw   0              
Brussel utiliteitsgebouw Laken, vredegerecht Fransmanstraat Petit Granit       plint, speklagen   False 2 - opmerkelijk   0              
Diksmuide kerk Lampernisse, Heilige Kruisverheffinskerk Bergsteen       slechts een paar stenen in een volledig bakstenen kerk   False     0              
Diksmuide funerair Lampernisse, Heilige Kruisverheffinskerk Petit Granit       grafsteen   False     0              
Lanaken   Lanaken, Pietersheim burchtruine Carboonzandsteen   2romaans       False     0 sigillaria, plantenhaksel micahoudend zwarte laagvlakken     sterk afschilferend  
Lanaken   Lanaken, Pietersheim burchtruine Maastrichtersteen   2romaans       False     0              
Lanaken   Lanaken, Pietersheim burchtruine Maaskalksteen   2romaans       False     0              
Lanaken   Lanaken, Pietersheim burchtruine Maaskeien   2romaans       False     0              
Visé landel burg geb Lanaye, Ferme de caster Maastrichtersteen   4renaissance   deels speklagen, deels geheel gebouw   True 4 - in deel volledig   0 echinidengruis en kleine volledige ingedeukte zee-egels           gebouw deels ingestort door verwaarlozing
Visé landel burg geb Lanaye, Ferme de caster Leisteen paars 4renaissance   zowel verticale als horizontale stelwiggen   False 1 - beperkter paarsgrijs 0              
Visé landel burg geb Lanaye, Ferme de caster Maaskalksteen grijs 4renaissance   poortboog   False 2 - opmerkelijk grijs patina 0              
Visé landel burg geb Lanaye, Ferme de caster Maaskalksteen grijswit 4renaissance   medaillon in voorgevel hoofdgebouw   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit patina 0              
Visé kerk Lanaye, Saint Remy Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1945 lage ondermuur   False 1 - beperkter (groen)grijs 0         plat h ca 10-12 cm    
Visé kerk Lanaye, Saint Remy Petit Granit   11traditioneel 1945 plintlijsten   False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Landegem, Sint-Blasius en Sint-Margrietkerk Rode zandsteen       plint   False     0              
Landen burg gebouw Landen, huis Bronstraat 6 Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   inrit + deels zijmuur   False   ros 0       ook 1 grote steen met donkerbruin natuurlijk gemamellonneerd opp      
Landen burg gebouw Landen, huis Bronstraat 6 Lincent tufsteen   6classicistisch/rococo   dom zijmuur   True   groenig geel, roestbruin opp 0       vol splijtvlakjes tot 40x40, veel kleine onregelmatige opvulstukken vergruizelend (vorstschade) geen elementen om tijdperk juister te bepalen
Landen burg gebouw Landen, huis Bronstraat 6 Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 6classicistisch/rococo   lomperik   False   grijs, bruinig patina 0   grofkorrelig glauconiethoudend nog licht poreus, maar geen spicula kiezelcement      
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Petit Granit   72neoromaans   portalen   False     0              
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Kwartsiet van Tienen   72neoromaans   toren +Gob; dom in zijgevels   True   paarsig grijs - rosbruin 0         20x20    
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Gobertangesteen   72neoromaans   toren dom in voorgevel   False   gelig met wit patina 0         groot 40x15 tot 75x15 veel roest in liesegang gele, meer roetsverweerde stenen lijken rijker aan glauconiet en ook meer poreus, en gelijken daardoor op Lincent
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Maaskalksteen   72neoromaans   hoekstenen ondermuur   False   wit - lichtgrijs 0   witte wackestone, lichtgrijze fijnbioklastische kalksteen          
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Grès d'Ecaussines   72neoromaans   ondermuur zijbeuk   False   kakibruin - lichtgroenig bruin 0   fijn tot middelmatig kwartsrijk, opvallend micarijk, licht poreus maar poriÙn ongelijk niet macroscopisch zichtbaar tot plurimm zeer homogeen vol kleine (1 mm) rosse puntjes die de kleur veroorzaken 50x20 grof gescharreerd soms verzandend tot afschilferend geen Luxemburgse steen, ook niet poreus glinsterend zoals Grandglise en te zacht voor Bray (Ecaussines is meestal licht groengrijs, maar verbruint door verwering)
Landen kerk Landen, Sint-Gertrudiskerk Leisteen   72neoromaans   dak + brokken   False   dak grijs, brokken paars 0              
Landen kerk Landen, Sint-Norbertuskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0 veel grote fossielen (brachiopoden, platte Michelinia lenzen            
Landen kerk Landen, Sint-Norbertuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   balustrade / ondermuur   False   veelkleurig vnl bruin / grijs 0     veelkleurige stenen gestratifieerd en korrelig        
Oosterzele burg gebouw Landskouter, Aalmoezenijstraat 63 Ledesteen   10vernaculair   eerbetoon steen   False     0              
Oosterzele beeld Landskouter, monument Ledesteen   10vernaculair   monument eskimo   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Oosterzele tuindecoratie Landskouter, Rooberg-6b Ledesteen   10vernaculair   steen brievenbus   False     0             onvolledige data mdc
Oosterzele beeld Landskouter, Rooberg-monument Ledesteen   10vernaculair   monument ode winning False     0             onvolledige data mdc
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Ledesteen   2romaans   toren schip achtergevel   True     0         ruwbehouwen 60x18 60x22 45x30   ertussen kleinere stenen: Doorniks en grof nummulietfacies (rijstkorrelgrind, groenig beige Ieperiaanfacies); MONSTER fossielrijke afvalbrokken
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   sacristie onder, recent zijbeu   False   rosbruin patina 0 schelprijk nummulieten facies FOTO   regelmatig tot 85x23       blootgestelde westkant: patina afgespoeld tot lichtgrijs; vloertegels rond toren ook Balegem en Brusseliaan!!! (niet fotogeniek)
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Ledesteen   3gotisch   zijbeuk, herbouwing toren   False   groenig tot beige -1 fijnverdeelde nummulieten; serpula gezien in plintlijst   veel bioturbaties   60x28 regelmatig gezaagd ondermuur grof afschilferend plintlijst vol korstmos; op bescutte plaatsen: rosbruin patina; uit groeves Betsberg
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Massangis   8restauratie   hoekstenen   False     0              
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Doornikse kalksteen   2romaans   hoofdbeuk achter toren onder   False   lichtgrijs, zelden bleekbeige 0 soms uitgeprepareerde crinoiden,koraaltjes, brachiopoden, syringopora   mooie 20 cm lange wormgang FOTO stenen met gedeeltelijke verkiezeling, grijs met opgeloste fossielen FOTO 25x8 ongelijk, tot 70x13 meest veel kleiner schilferig, afsplijtend in silteuze stenen enkel glad buitenvlak; sterk schilferig volgens gelaagdheid
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Ieperiaanse kalksteen       enkele tegels rond de kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Oosterzele kerk Landskouter, Sint-Agathakerk Gobertangesteen       enkele tegels rond de kerk   False     0              
Oosterzele funerair Landskouter, Sint-Agathakerk Ledesteen Balegemse steen 13recent vernaculair   plaat asstrooing kerkhof   False   groenig tot beige -1 fijnverdeelde nummulieten; serpula gezien in plintlijst   veel bioturbaties   60x28 regelmatig gezaagd ondermuur grof afschilferend plintlijst vol korstmos; op bescutte plaatsen: rosbruin patina; uit groeves Betsberg
Aarschot burg gebouw Langdorp, pastorij Gobertangesteen   6classicistisch 1791 raam- en deurlijsten,steigergaten   False 2 - opmerkelijk   0           witgeschilderd  
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII koor   True 4 - in deel volledig roestbruin 0              
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Leisteen   3gotisch   veel stelwiggen; veel afval op kerkhof   False     0   grijs met pyrietholtes, donkergrijs bladerig, grijs metamorf, paars, lichtgroen glanzend met xenoblasten (monster)          
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   6classicistisch 1776 deurlijst   False     0         groot kops    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Wit marmer   5barok 1652 barokaltaar, witte stroken   False 0 - zelden tot eenmalig   0             altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Zwart marmer   5barok 1652 barokaltaar, zwarte achtergrondvlakken   False 0 - zelden tot eenmalig   0           pitted altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk marmer Giallo de Siena 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig eigeel met strepen en kleurvariaties neigend naar oranje 0             altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk conglomeraat Breccia arlecchino 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig oranjerode matrix 0   kleine afgeronde polymicte keien (herkomst Italië)         altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Onyx stalagmieten 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig geel-bruin-creme 0   groeiringen, sommige stalgmieten verbinden (stalagmietisch gordijn) herkomst Italië       altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIV toren   True 6 - volledig gebouw donker roodbruin 0         50x24 47x23x19   lijkt soms brusseliaans donker mangaanbruin met witte glinsteringen maar is diestiaans met glauconiet en wormgangen, somsdonker en roestbruin in één steen
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1776 vensterlijsten, lage plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Aarschot kerk Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   70neoclassicistisch XIX sacristie vensterlijsten   False 2 - opmerkelijk   0           beige geschilderd met geel zand met keitjes imitatie Luxemburgse zandsteen
Aarschot straatsteen Langdorp, Sint-Pieterskerk Porfier   10vernaculair   kerkweg   True 3 - in hoeveelheid belangrijk vnl groenig 0         18x11    
Aarschot funerair Langdorp, Sint-Pieterskerk Portland Stone   11traditioneel 1945 Commonwealth Graves op kerkhof   False 1 - beperkter witaxhtig 0   grofkorrelig met macroporiën, toch dicht gestapeld         ook enkele grafzerken in romige dichte rifachtige kalksteen
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen     XVI doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig roestroodbruin 0   compacte overwegend middelmatige goed gecementeerde maar nog poreuze zandsteen limonietknollen en brede limonietbanden met grote regelmatig verspreide holtes        
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen Naamse steen 10vernaculair   vloertegels centraal   False 2 - opmerkelijk donkergrijs en lichtgrijs 0   fijngelamineerd, volgens verweringspatronen, zowel donker- als bleekgrijs     26x26 uitgesleten laminaties  
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Petit Granit   10vernaculair   vloertegels lateraal en portaal, afwisselend met Gobertange; traptreden naar hoogkoor   False 2 - opmerkelijk   0         24x24    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   10vernaculair   vloertegels lateraal en portaal, afwisselend met petit granit   False 2 - opmerkelijk gelig 0     sterk sedimentair gestoord (eikenhout en meer complexe patronen)   24x24    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Zwart marmer   10vernaculair   vloertegels hoogkoor, afwisselend met wit marmer   False 1 - beperkter zwartglanzend 0         24x24    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Wit marmer   10vernaculair   vloertegels hoogkoor, afwisselend met zwart marmer   False 1 - beperkter wit met grijze strepen 0         24x24    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1776 vierkantige zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0   korrelig     48x28x22 wisselend    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1776 inkomhal onder toren (1 wand) en 2 wijwatervaten   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0         regelmatig    
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Ledesteen Brabantse arduin   XVI doopvont witte stroken tusen ijzerzandsteen   False 0 - zelden tot eenmalig romig wit 0   compact bioklastisch zandhoudend          
Aarschot funerair Langdorp, Sint-Pieterskerk Petit Granit   11traditioneel 1723 grafplaten in vloer   False 1 - beperkter soms met wit marmer inleg 0              
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Imitatie   5barok 1663 2 zijaltaren   False 0 - zelden tot eenmalig   0   imitatie wit en rood Royal bleuté tot byzantin         door Jan Ulner (Brussel)
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Wit marmer   5barok 1652 barokaltaar, getordeerde zuilen   False 2 - opmerkelijk   0             altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Grijs marmer Gris des Ardennes 5barok 1652 barokaltaar, altaartafel en brede stroken onderaan   False 2 - opmerkelijk grijs door sterke engeling van wit en zwart 0     intens dooraderd   veel fijne rainures, barsten en afgebroken hoeken   altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Zwart marmer Portor 5barok 1652 barokaltaar, horizontale blokken onder de zuilen   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met gouden aders (doré) 0             altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Zwart marmer Bleu de Warnant 5barok 1652 barokaltaar, deel van zwart marmer onder de zuilen   False 1 - beperkter zwart met enkele parallelle brede witte aders 0   lijkt echt zwart marmer, dooradering lijkt een lokaal fenomeen (dus mogelijk van dezelfde oorsprong als de egale zwarte marmer)         altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Serpentiniet Vert des Alpes 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen 0   donkere klasten in groene matrix met groenwitte aders         altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Rode marmer Griotte fleurie 5barok 1652 barokaltaar, grote inlegstukken altaar tussen grijs   False 1 - beperkter rood met wit 0     fijne kleiige barsten en witte vlekken     dof, licht uitgebrokkeld altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk cabochons   5barok 1652 barokaltaar,ronde gepolijste inlegstenen   False 1 - beperkter multicolor (groen, groenblauw, blauw, geel-bruin geband, geel, rozerood, oranjerood 0           enkele zijn verdwenen altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk breccie Calacatta 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig wit met zwart-bruine lijnen 0   wit marmer gemylonitiseerd met donkerbruinig grijze lijnen Skyros marmer volgens Fpeltier       altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk breccie brèche de Serravezza 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig wit met veel rood 0   wit marmer sterk breccieus (grote en zeer kleine klasten) met hoekige witte rekristallisaties in hematietrode matrix Broccatellone ou Marmo Chium Portasanta (FP)       altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Onyx Egypte Mattonella 5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin tot honigbruin fijn geband 0   onyx-marmer, van vergelijkbare samenstelling als de inlegstukken met stalagmieten         altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk marmer Lucullaeum 5barok 1652 barokaltaar opus sectile 1x   False 0 - zelden tot eenmalig karmijnrood in wit met zwart 0   karmijnrode vlekken in witte breccie met onregelmatige brede donkergrijze lineaties type Fior di Pesco Calcidence de Grèce (FP)       altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Rode marmer   5barok 1652 barokaltaar opus sectile   False 0 - zelden tot eenmalig baksteenrood met gelige en witte lijnen tot vlekken 0   identificatie Travertino di Civitavecchia onzeker vaag gebande afzetting       altaar afkomstig uit afgebroken klooster te Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Avendersteen   5barok 1652 barokaltaar,belden bovenaan   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0             altaar afkomstig van zusters van klooster Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde, info Depoorterre
Aarschot kerkbinnen Langdorp, Sint-Pieterskerk Albast   5barok 1652 barokaltaar,2 hermen langs tabernakel   False 0 - zelden tot eenmalig wit gemarbreerd 0             altaar afkomstig van zusters van klooster Muizen, beeldhouwer Huibrecht Van den Eynde; info Depoortere
Aarschot kerk Langdorp-Wolfsdonk, Sint-Antoniuskerk Doornikse kalksteen   70neoclassicistisch 1842 deurlijst   False     0              
Aarschot kerk Langdorp-Wolfsdonk, Sint-Antoniuskerk Gobertangesteen   70neoclassicistisch 1842 kleine plint vooraan   False     0              
Langemark-Poelkapelle kerk Langemark, Sint Paulus bekering kerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet         False     0              
Langemark-Poelkapelle kerk Langemark, Sint Paulus bekering kerk Ledesteen       1 grote steen   False 0 - zelden tot eenmalig   0 zeer veel nummulieten en ditrupa            
Dilsen kerk Lanklaar, Sint-Pauluskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False     0   micahoudend     niet interessant    
Damme kerk Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Doornikse kalksteen   4renaissance 1652 plint   False 2 - opmerkelijk grijsn zelden beige patina 0   siltige wackestone   zelden rechte geconjugeerde barsten grote blokken 65x25 schieferig afschilferend ID 78777; recyclage oude gotische kerk 1240
Damme kerk Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Petit Granit   8restauratie 2004 vervanging doornikse in plint   False 1 - beperkter grijs 0             ID 78777
Damme kerk Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Ledesteen   4renaissance 1652 deurlijsten, enkele stenen in raamlijsten   False 2 - opmerkelijk okergeel, liesegangen 0 nummulieten, cm-grote schelpgeesten       groot 50x30x28 opgaande raamlijsten en raambogen gecementeerd of vervangen door cement ID 78777; recyclage oude gotische kerk 1240
Damme kerk Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Ieperiaanse kalksteen   4renaissance 1652 een steen in raamlijst koor   False 0 - zelden tot eenmalig okergeel 0 nummulieten           ID 78777; recyclage oude gotische kerk 1240
Damme kerk Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Euville   74neorenaissance 1911 sacristie lijsten   False 2 - opmerkelijk asgrijs 0   gelijkmatige korrelgrootte       soms in fijne plaquetten afschilferend, waaronder geelgekleurd ID 78777
Damme funerair Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Wit marmer   10vernaculair 1766 grafplaten   False 2 - opmerkelijk romig wit -1   fijne korrelgrootte       dunste plaat gebogen, met gele korstmossen ID 78777; meerdere platen tot 19de eeuw
Damme funerair Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Grijs marmer Grand Antique 10vernaculair 1709 1 grafplaat in wit marmer, rand   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs met bleekgrijs en oranje 0 lamellaire stromatoporen, takvormige rugosa, tabulata, stroms rifvormende fossielen in wackestone matrix oranjekleurige cm-grote vlekken in poreus ijzerhoudend carbonaat       ID 78777; jaartal niet met zekerheid dat van overlijden
Damme funerair Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Marquise   10vernaculair 1654 1 grafplaat   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgeel 0   matig fijne dichtgestapelde ooieden met verspreid maar talrijk fijn schelpengruis         ID 78777; jaartal niet goed leesbaar
Damme straatsteen Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Porfier   10vernaculair   kerkpad en straat voor de kerk   False 4 - in deel volledig romig wit 0   homogeen, vrijwel zonder bijmenging     vierkant rond kerk, rechthoekig op straat    
Damme funerair Lapscheure, H Drievuldigheid en St Christianuskerk Petit Granit   10vernaculair 1841 grafplaten in wit marmer, rand   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   wolkig         ID 78777
Tongeren kerk Lauw, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur, raam, plint   False     0     Vinalmont facies: mooie sedimentaire structuren: geremanieerde pebbles, gekruiste gelaagdheid, gastropoden [foto]        
Tongeren kerk Lauw, Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   portaal ramen maaswerk   False   okergeel geschilderd 0 fijn echinidengruis            
Tongeren kerk Lauw, Sint-Pieterskerk Bontzandsteen   71neogotisch   portaal in zuil, waterspuwers   False   rood 0   middenkorrelig, grote goed verdeelde poriën         steen van Born uit Luxemburg volgens Veerle Meul
Tongeren kerk Lauw, Sint-Pieterskerk Jaumont (Grandcourt)   71neogotisch   ramen portalen   False   oranjegeel 0 soms fijne oesterschaal accumulatie; ook okergele sterk verwerende fijnkorrelige lumachelle matrix holle ooiÙden, vol bioklastengruis, calcietisch-zilverkleurig grof schelpengruis, ook in dikke slierten       uitgeprepareerde laagvlakken, licht verzandend MONSTER; mogelijk vervanging van maastrichtersteen, nochtans even verweerd, verzandend en met dunne kankerschil
Le Roeulx kerk Le Roeulx, Saint-Nicolas Grandglise zandsteen   71neogotisch   overal   True 6 - volledig gebouw geelgroen, soms oranje -1   matig fijn totmatig grof kwartsrijk, kleine glauconietpuntjes, poreus, homogeen     65x30 68x32 75x25x22 licht verzandend, kwartskorrels in reliëf graffiti op gladgeschaafde oppervlakken, of gebikt met randslag, wordt grijs of groen licht bemost, op beregende kant licht beige grijs; slecht bijgewerkt met cementmortel
Le Roeulx kerk Le Roeulx, Saint-Nicolas Petit Granit   71neogotisch   ondermuur   False     0         80x28 gebikt met randslag   binnen zuilen en doopvont
Le Roeulx kerkbinnen Le Roeulx, Saint-Nicolas Doornikse kalksteen   71neogotisch   vloertegels binnen   False     0           sterk gebleekt door reinigingsmiddelen  
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Euville       1 steen ?   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Savonnières           False     0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Massangis       tss Lede   False     0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     harde witte vooraan onder en rechts opzij   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Ledesteen           False     0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Brusseliaanse steen           False     0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Gobertangesteen           False     0              
Lebbeke kerk Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk Doornikse kalksteen       1 steen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lede utiliteitsgebouw Lede, Academie Ledesteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur en plintlijst   False   kakigeel patina 0   zoals kerk     60x25x28 grof afschilferend, sterk ge´mpregneerd  
Lede utiliteitsgebouw Lede, Academie Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   voorgevel raamlateien   False     0              
Lede kerk Lede, gemeentehuis Petit Granit   71neogotisch   portaal ondermuur   False     0       veel brede en/of rechte calcietaders platen sterk uitgeÙtst  
Lede burg gebouw Lede, Keiberg 13 Ledesteen       hoekketting enkele stenen basis   False     0              
Kruishoutem kerk Lede, Sint-Denijskerk Doornikse kalksteen       brede plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Kruishoutem kerk Lede, Sint-Denijskerk Ledesteen       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Kruishoutem kerk Lede, Sint-Denijskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     deurlijst, 1 tss doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Kruishoutem kerk Lede, Sint-Denijskerk Bergsteen       1 tss doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lede kerk Lede, Sint-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   overal   True   bleek groenig-lichtgrijs 0 veel kleine nummulieten (1-2 mm)(tot 50vol%); veel grote bioklastfragmenten: dikschalige schelpen en opgeloste soms dubbelkleppige schelpen 2-3 cm, veel oesters, soms complete zeeÙgels 3-4 cm; serpula concentraties samen met andere macrofossielen; grote kalkzandsteen, weinig <5% fijn glauconiet; weinig verspreide doorzichtige en rode kwarts 1 mm, fijn bioklastengruis en dicht kalkcement fijne nummulietenstraticulaties, soms door bioturbaties onderbroken, nummulieten ook verdeeld in de massa; herkenbare bioturbaties vnl in groenige stenen; banken van opgeloste schelpen met numm in 10░ schuine gelaagdheid kernen van harde goethiet 2-3 cm ovaal-gebogen met inkeping errond (opvulling schelp?) homogeen uitzi 40x25 30x25 55x25 40x30 75x25 60x30 afbladderend in dikke plakken 2-3mm (ook numm) FOTO'S, goed ge´mpregneerd (niet verzandend, goed herkenbaar blijvend); rosbruin patina op numm; rond ramen: schelp en numm rijk met rosbruin patina; stenen rijk aan opgeloste macrofossielen zijn grof
Lede kerk Lede, Sint-Martinuskerk Massangis   8restauratie   hoekstenen, toren boven   False     0 grote ronde crinoiden tot 1 cm       35x20x20    
Lede kerk Lede, Sint-Martinuskerk Ledesteen   71neogotisch   voorgevel   False     -1 zeer weinig nummulieten middelmatige korrelgrootte (ook nummulieten), geen grove kwarts       sterker afschilferend dan gotisch biologische aantasting gaat afschilfering vooraf (veel restanten van mossen); sacristie lijsten en speklagen: met nummulieten, toch groenig, 120x18x25
Lede kerk Lede, Sint-Martinuskerk Savonnières   71neogotisch   deurbogen   False   roos door impregnatie 0   oolietisch vage bedding door donkere banden   100x40x50 grof afschilferend  
Lede funerair Lede, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   grafplaten   False     0 Michelinia favosa         sterk uitgeprepareerde bioklasten  
Lede kapel Lede, Zevende wee kapel Ledesteen       onderbouw, trap   False     0              
Gent kerk Ledeberg, Sint-Lievenkerk Petit Granit   71neogotisch 1869     False     0             arch E. De Perre - Montigny
Gent kerk Ledeberg, Sint-Lievenkerk Savonnières   71neogotisch 1869     False     0             arch E. De Perre - Montigny
Bertem klein monument Leefdaal, monument gesneuvelden Savonnières   75eclectisch   monument gesneuvelden   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0   holle oolieten en fijn schelpengruis       vuil door stof  
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Petit Granit   5barok   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0             17de eeuws
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   vloertegels   False 1 - beperkter   0     eikenhout   26x26 donkergeel door behandeling  
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   vloertegels en grafplaten   False 1 - beperkter   0         26x26    
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   ronde zuil onderaan   False 1 - beperkter   0   met fijn glauconiet          
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   ronde zuil midden   False 0 - zelden tot eenmalig   0 enkele turritella nesten van matte kwarts     h tot 40    
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Rode marmer Gris des Ardennes 6classicistisch/rococo   wijwatervat rechts   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Zwart marmer Denée 6classicistisch/rococo   wijwatervat links   False 0 - zelden tot eenmalig   0 verspreide grote crinoiden           Marbre noir de Denée
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren binnen   False 2 - opmerkelijk   0       sterk liesegang regelmatig 32x13 40x16 grofgeschaafd    
Bertem kerkbinnen Leefdaal, St Lambertuskerk Euville   8restauratie   hoekige pilaren voet   False 1 - beperkter   0              
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Euville   8restauratie   portaal   False 1 - beperkter   0           vuilgrijs  
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen Lede zandig facies 2romaans   toren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 weinig schelpgeesten middelmatig soms oranje matrix liesegang tot 52x20x16 24x12x21    
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren   False 2 - opmerkelijk   0       sterk liesegang platter dan Lede, regelmatig formaat    
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren, zelden   False 0 - zelden tot eenmalig   0         21x12    
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   zijbeuken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gelig wit 0   middelmatig tot ongelijke korrels met grotere kalkbioklasten, verspreide grove matte kwarts herkenbare bioturbaties minder liesegang kleiner 41x8 23x10 meelzak, sterk afgeschilferd lokaal roodverbrande en donkerroodgrijs verbrande stenen
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   zijbeuken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs 0 spicula-achtige holtes gelijkmatig matig-fijn, duidelijk glauconiethoudend sporen van mergel laminaties vaker liesegang 17x9 meelzak lokaal veel roodverbrande stenen
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen laekeniaan 3gotisch   zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig geelwit kalkig of grijswit kwartsrijk 0 vnl kwartsrijk vol opgeloste schelpen en kalkschalige nummulieten (groot) en serpula overvloedig grove matte (in kalkig facies) en zowel matte als heldere (in kwartsrijk facies) kwarts         monster uit recuperatiemateriaal
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig donker roestbruin 0   soms zeer grof kwarts (+1mm), glauconiethoudend   met limonietring onregelmatig 27x14    
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   3gotisch   zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig somber donkerbruin 0   eerder fijn     30x11    
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Tongeriaan ijzerzandsteen   3gotisch   zijbeuken   False 0 - zelden tot eenmalig roodbruin 0   zeer fijnkorrelig     26x8 sterk schilferig  
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   oud zijportaal en hoekstenen koor   False 1 - beperkter geel met oranje vlekken 0   kalkrijk, weinig matte kwarts, weinig matig fijne glauconiet sporen van graafgangen   tot 48x28 en 55x40 maatsteen  
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   grafplaat tegen koor   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   kleiige wackestone       grof afschilferend meeste grafplaten in petit granit
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Leisteen donkergrijs 6classicistisch/rococo   dakbedekking, veel brokken in kerkhof   False 2 - opmerkelijk donkergriijs 0     glad oppervlak   dun schuppenvorm   monster
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Leisteen importsteen 8restauratie   dakbedekking   False 1 - beperkter glanzend grijs 0     wat meer gebogen foliatievlak   wat dikker   monster bij restauratie 2010-2011
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   koor   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig patina 0 turritella en serpula (verspreid) matig fijn kalkrijk, met zeer fijne glauconiet, weinig matte grove kwarts       maatsteen  
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   raamlijsten   False 1 - beperkter witachtig 0              
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 3gotisch   zijbeuken   False 1 - beperkter lichtgrijs tot grijswit tot beige 0   middelmatig glauconiethoudend     klein rond meelzak meelzak lokaal veel roodverbrande stenen
Bertem kerk Leefdaal, St Lambertuskerk Leisteen paars 3gotisch   stelwiggen   False 0 - zelden tot eenmalig paars en paarsgroen 0              
Zottegem straatsteen Leeuwergem, dreef aan kasteel Ledesteen   10vernaculair   boordsteen van kasseiweg   False 1 - beperkter   0              
Zottegem klein monument Leeuwergem, fonteinstraat, bron Ledesteen   10vernaculair   soort kapel met voormalige bron, enkele stenen   False 1 - beperkter   0              
Zottegem straatsteen Leeuwergem, kasseidreef voor kasteel Ledesteen       verschillende boordstenen   False     0              
Zottegem straatsteen Leeuwergem, kasseidreef voor kasteel Gobertangesteen       enkele boordsteen   False     0              
Zottegem klein monument Leeuwergem, roepsteen Ledesteen       volledige steen   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Zottegem kerk Leeuwergem, Sint-Amanduskerk Ledesteen   2romaans   koor, trap naar kerkhof   False 4 - in deel volledig   0             onvolledige data mdc
Zottegem kerk Leeuwergem, Sint-Amanduskerk Massangis       restauratie plint   False 1 - beperkter   0             onvolledige data mdc
Zottegem kerk Leeuwergem, Sint-Amanduskerk Ledesteen   18e-19e eeuw   plint   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Zottegem tuindecoratie Leeuwergem, villa Ledesteen   10vernaculair   stenen om parkeren te beletten   False 1 - beperkter   0              
Zottegem tuindecoratie Leeuwergem, villa Bosstraat Ledesteen   10vernaculair   grote stenen anti-parkeer in voortuin   False 4 - in deel volledig   0              
Alveringem kerk Leisele, Sint-Martinuskerk Bergsteen       plint, plintlijst, deurlijst, voormuur, delen muren   False     0              
Alveringem kerk Leisele, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       tegels langs kerk   False     0              
Alveringem kerk Leisele, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen       tegels langs kerk   False     0              
Halle   Lembeek, Sint-Veronuskerk Tubize arkose Tubize arkose 71neogotisch   ondermuur, hoekstenen   False   groen 0   redelijk grof heterogeen, soms met schalieklasten     maatstenen afsplijtend indien kops geplaatst  
Halle   Lembeek, Sint-Veronuskerk Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 71neogotisch   muren   True   groen, bruin, donkerviolet 0   donkerviolet is kwartsietisch   vaak bruine oppervlakken; met kwartsaders, zelfs meer parallel aan steenoppervlak breuksteen in rustiek verband, tot 80 cm   bruine tinten overwegen; er zou gothisch koor zijn maar dan in zelfde stijl als neogothische kerk; mortel met baksteengruis en zwarte brokjes
Halle   Lembeek, Sint-Veronuskerk Petit Granit   71neogotisch   portaal   False     0              
Halle   Lembeek, Sint-Veronuskerk Franse steen   71neogotisch   raamomlijsting   False   bleek tot wit 0   fijnkorrelig       vuil en afbrokkelend  
Kaprijke funerair Lembeke, Sint-Egidiuskerk Petit Granit       grafsteen achter de kerk, doopvont   False     0              
Kaprijke kerkbinnen Lembeke, Sint-Egidiuskerk Rode marmer       wijwatervaten   False     0              
Kaprijke funerair Lembeke, Sint-Egidiuskerk Doornikse kalksteen       grafsteen in doopkapel   False     0              
Kaprijke kerk Lemberge, Sint-Aldegondiskerk Ledesteen           False     0              
Kaprijke kerk Lemberge, Sint-Aldegondiskerk Brusseliaanse steen       enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Kaprijke kerk Lemberge, Sint-Aldegondiskerk Petit Granit       boordje, boven deurlijst   False     0              
Hannut   Lens, Saint-Remy Devoonkalksteen       toren   False     -1 hexagonaria stromatoporen   kleiige dieperliggende nodulaire voegen ook kiezelrijke schilferige kalksteen met donkerder laagvlakken tot 125x40x95 knollig verweerd, korstmos  
Hannut   Lens, Saint-Remy Maaskalksteen   8restauratie   portaal   False   witachtig 0     Vinalmont: kriskras gelaagdheid       vervangt zeker Devoonkalksteen
Hannut   Lens, Saint-Remy Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   toren ondermuur   False   wit en grijswit 0   wackestone     60x40   vervangt mogelijk Devoonkalksteen
Hannut   Lens, Saint-Remy Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   schip ondermuur   False     0              
Hannut   Lens, Saint-Remy silex       toren opvulling ondermuur   False   caramelbruin 0         rond tot 15 cm   oorspronkelijk lokaal materiaal
Hannut   Lens, Saint-Remy Brusseliaanse steen       toren opvulling ondermuur   False   bleekbeige 0   dicht, matig grof, kwarts en glauconiethoudende kalkzandsteen         lijkt op Brusseliaan (randfacies?) enkele stuks
Hannut kerk Lens, Saint-Remy Blanmont-Dongelberg kwartsiet       toren opvulling ondermuur   False   grijs 0   kwartsietische textuur zonder zichtbare korrels     15x10 rechthoekig   1 stuk
Hannut   Lens, Saint-Remy sokkelsteen Ordovicium kwartsofyllade     toren opvulling ondermuur   False   bruingroen 0       fijnsplijtend   sterk uitverweerd 1 stuk
Oreye klein monument Lens-sur-Geer St.-Hubert silex   10vernaculair   mariagrot   False     0         onbewerkte vertakte vormen los gestapeld    
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Tauw   2romaans   zijbeuken (zz)   False   lichtgrijs, ook roodverbrand 0 georiënteerde serpuliden       12x7 afgeplat   ook wat platte romeinse bakstenen
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Basaltlava   2romaans   zijbeuken (zzz)   False     0         groot afgeplat    
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Verkiezeld krijt   2romaans   vnl in zijbeuken ondermuur   True   bleker dan silex tot wit 0         25x15 tot 40x22   = vuursteeneluvium, lokaal dominant
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert silex   6classicistisch/rococo   toren   True     0       veel liesegang banden parallel aan langste zijde bekapt 15x8 38x10 veel vorstpitten restauratie toren in 18de eeuw; ook vuursteenrestauratie in zijbeuken zodat vuursteen meestal dominant is (oud en jong tesamentellend)
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal koor raam+lijst   False   lichtgrijs 0 veelPhacellophyllum koralen in banden en lagen bioklastisch         herbouwing koor 1748; ook dichten oude deuren en ramen samen met maastrichtersteen (en andere kleinere stenen als opvulling)
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Maaskalksteen   2romaans   vnl hoek en onderaan   False   meestal wit ook lichtgrijs 0   vnl wackestone veel laminieten, ook enkele met banden van zwarte fosfaatbolletjes   variabel 30x25 tot 64x40 100x30 wat afgerond  
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Maastrichtersteen   2romaans   restanten van plintlijsten   False     0 echinidenfragmenten       40x16 50x18 sterk afgerond  
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Carboonzandsteen   2romaans   zijbeuken zz, soms veel, hoek   False   bruinig 0   middelmatig, vrij kwartsrijk 1 steen met bruine siderietklasten fijn golvend gestratifieerd aangegeven door inkepingen deels afgeplat 30x7 deels kasseivorm afgerond  
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Andenne zandsteen   2romaans   zijbeuken zz   False   bleekgrijs, bruinverwerend + r 0   matig-grove kwartszandsteen met secundaire macroporiën     kassei vlak afschilferend ook roodachtig type grÞs de Gives; 1 grit met afgeronde slecht gesorteerde kwartskorrels tot 3-4 mm in groeniggrijs kleiig cement
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert silex   2romaans   zijbeuken   False   lichtgrijs rozig bleek 0 prunella, opgeloste fijne schalen         wat brokkelig buitenvlak afkomstig uit kalksteen van Nekum (samen met tauw) van Horpmaal-Vechmaal
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Romeinse zandsteen   2romaans   zijbeuken lokaal talrijk   False   bruinig: roestbruin-grijs 0   matig-fijn, met siderietisch cement     12x9 kleine kassei   op sommige muurpartijen veel roodverbrande stenen; oorspronkelijk mogelijk dominante steen met vuursteeneluvium Carboon+Andennezandsteen kalktuf
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Verkiezeld krijt   2romaans   zijbeuken zz, oude raambogen   False   kaki tot wit 0 schelpgeesten     verschillende graad van verkiezeling, ook volledig verkiezeld wisselend, langgerekt kassei   echt verkiezeld krijt (geen vuursteeneluvium); zowel tauwachtig (meer kaki tot melkwit) als onregelmatig verkiezeld met uitgeholde knollen (meer witachtig)
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Kalktuf   2romaans   zijbeuken zz maar gegroepeerd   False     0         klein kassei    
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Vulkanische tufsteen   2romaans   zijbeuken zzz   False   beigebruin 0   fijne bims          
Oreye kerk Lens-sur-Geer St.-Hubert Visé steen siliciet 2romaans   zijbeuken zzz   False 0 - zelden tot eenmalig mat donkergrijs 0       vlakken met hematietrode schijn 30x15 hoekig onregelmatig grofhoekig gebroken buitenvlak in feite laagvormige chert; niet bewerkbare steen
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 2romaans   zijbeuken 1x   False   grijs knollig gevlekt 0         45x30    
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Franse steen Norroy 2romaans   zijbeuken zzz   False   wit 0   grof bioklastisch, wat volle oolieten, veel grote was peloidale-oncolietische lumps van enkele mm tot >1 cm          
Oreye   Lens-sur-Geer St.-Hubert Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   opvulling oude deuren en ramen   False     0 met complete echiniden       tot 55x45    
Brussel burg gebouw Leopoldpark, anc propriété Franchomme, rue Vautier Savonnières Morley   1962 afbraakpuin   False   romig geel 0   vol-oolietische kalksteen met schelpengruislaagjes         collectie Renaat Van Tassel, er is slijpplaatje gemaakt (gebouw is afgebroken om plaats te maken voor parking museum)
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, bibliothèque Solvay Euville   75eclectisch   overal   True     0   soms zeer grofkorrelig, met slecht gesorteerde klasten (grof tussen fijner)     95x55 uitgeprepareerde bioklasten; gezandstraald op plintlijst bouwjaar 1902
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, bibliothèque Solvay Petit Granit   75eclectisch   plint   False     0     calcietgeoden   platen    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Eastman Institute Petit Granit   75eclectisch 1933 parement ondermuur, vloer   False     0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Eastman Institute Franse steen Anstrude 75eclectisch 1933 overal   True   bleek creme geel;geler patina 0 zeldzame dubbelkleppige schelpgeest grofbioklastisch (gem. 1 mm) met peloiden of afgeronde bioklasten     grote platen 75x55 calcietcement op regenzijde zeer licht teruggeschreden en met vuilophoping (niet veel) lijkt met glauconiet gespikkeld door vuil in kleine putjes; arch Michel Polak
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Eastman Institute Travertijn Duits 75eclectisch 1933 binnen zijmuur   False     0     geband met grote poriën   platen    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Eastman Institute marmer Portor 75eclectisch 1933 binnen hoge plint   False   dof donkergrijs met goud dooraderd 0   homogeen   goudkleurige aders tot 0.5 cm breed volgens onregelmatig geometrisch patroon      
Brussel burg gebouw Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Ledesteen   4renaissance XVII deur en raamlijsten, hoekstenen, ondermuur paviljoen   True 2 - opmerkelijk witachtig patina, gelig op afgeschilferde hoekstenen 0 zelden kleine nummulieten middelmatig, homogeen, intens gebioturbeerd, licht glauconiethoudend, weinig kwarts, zeldzame grove matte kwarts, vnl bioklastkorrels tot 1 mm groot     4x11 latei 64x11 hoek 23x12x14 max 28x24x18 afgeschilferd op hoeken, mogelijk door mechanische beschadiging  
Brussel burg gebouw Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Gobertangesteen   8restauratie XIX frequent in ondermuur paviljoen tussen Ledesteen   False 1 - beperkter wit 0     eikenhout        
Brussel burg gebouw Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Petit Granit   10vernaculair XIX afboording bordes (toegangstrap buiten)   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brussel burg gebouw Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Gobertangesteen   10vernaculair XIX bordes (treden van toegangstrap buiten)   False 0 - zelden tot eenmalig   0         allemaal kops 25x12x25    
Brussel straatsteen Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Brusseliaanse steen kassei 10vernaculair XIX opgaand pad langs paviljoen   False 1 - beperkter   0         klein formaat, kops vuil, door modder bedekt  
Brussel straatsteen Leopoldpark, Eggevoorttoren (Vischhuis) Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei 10vernaculair XIX opgaand pad langs paviljoen   False 1 - beperkter paarsrood tot geelbruin 0         klein formaat, kops vuil, door modder bedekt  
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, KBIN Belgische Geologische Dienst Zwart marmer Bleu belge 92modernistisch   trappenhal   False   zwart 0 doorsneden door grote productiden en gastropoden, orthoceras     doortrokken door witte calcietaders en-echelon     arch Lucien De Vestel; Jennerstraat: diverse grote rechthoekige kasseien in Europese graniet en gneiss (recyclage)
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Belgische Geologische Dienst Famenniaanzandsteen   10vernaculair   Jennerstraat   True 4 - in deel volledig grijs, dikwijls grijsbruin 0   soms kalkhoudend en blauwig grijs     rechthoekig sporen van asfalt of kalk  
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Belgische Geologische Dienst Porfier   10vernaculair   Jennerstraat   False 2 - opmerkelijk groenblauw kristallijn gespikkeld 0         rechthoekig   recyclage
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Belgische Geologische Dienst Graniet Europees 10vernaculair   Jennerstraat, vnl voor ingang BGD   False 1 - beperkter lichtgrijs gespikkeld 0   witte veldspaat, glazige kwarts, zwarte biotiet in kristallen van 1-3 mm     rechthoekig   recyclage
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Belgische Geologische Dienst Gneiss Skandinavisch 10vernaculair   Jennerstraat, vnl voor ingang BGD   False 1 - beperkter rozig tot gelig lichtgrijs 0   fijnkorrelige (ca 1 mm) glazige kwarts en witte veldspaat, fijn gefolieerd door biotiet     rechthoekig   recyclage
Brussel omheining Leopoldpark, KBIN De Vestel Famenniaanzandsteen   10vernaculair   treden en keermuur trap naar parking   False 2 - opmerkelijk polychroom, dominerend bruin 0             traptreden onbestemd van kleur (bruingroengrijs)
Brussel burg gebouw Leopoldpark, KBIN De Vestel Petit Granit   92modernistisch 1933 onderbekleding gevel, kleine trapkokers   False 2 - opmerkelijk   0              
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN De Vestel Zwart marmer Bleu belge 92modernistisch 1933 wanden onder ramen torengebouw   False 1 - beperkter zwart met witte strepen 0       tektonische en-echelon calcietaders      
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN De Vestel Zwart marmer Denée 92modernistisch 1933 grote vloertegels receptie   False 1 - beperkter donkergrijs, glanzend zwart wanneer nat 0 enkele dunschalige gestropoden en brachiopoden         talrijke fijne krassen Marbre noir de Denée
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN De Vestel Rode marmer Griotte vive flamme 92modernistisch 1933 traphal rond liftkoker, tegels met nummer   False 1 - beperkter dieprood met veel witte fossielen 0              
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN De Vestel Rode marmer Griotte impérial 92modernistisch 1933 traphal rond liftkoker   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood met witte en grijze fossielen 0             arch Lucien De Vestel
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN De Vestel Rode marmer Spaans 92modernistisch 1933 ruimte voor lift op 0   False 0 - zelden tot eenmalig dieprood 0 rudisten            
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Petit Granit   75eclectisch 1896 ondergevel, speklaag   False   bleekblauwig gezandstraald 0         105x25 variabele lengte wat ondiepe steken arch Emile Janlet
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Euville   75eclectisch 1896 speklagen   False     0   grofbioklastisch met grote poriën     80x25 glad oppervlak geen verwering in vlak parement
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Porfier   75eclectisch   straatsteen park   False     0         groot rechthoekig en klein vierkant in pauwenstaartmotief   boordstenen en randen waterpartijen in Chinese hardsteen
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Famenniaanzandsteen   75eclectisch   straatsteen achtergevel en park   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs tot blauwig grijs 0         rechthoekig 17x10    
Brussel straatsteen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Namuriaanzandsteen   75eclectisch   straatsteen achtergevel   False   grijs donkergrijs rozig bruingrijs 0   dikwijls gestraticuleerd tot kriskras gelaagd zwarte laagvlakken, zz platte klasten zz steen met adertje vierkantig in fijne plakketten afschilferend aanvulling onder trappen met Indische zandsteen
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Comblanchien   75eclectisch 1896 binnentegel   False     0             hernieuwd in onderverdieping Iguanodonzaal
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Rode marmer Rance 75eclectisch 1896 schouw bureau paleontologie   False 0 - zelden tot eenmalig   0 rattenstaart (Pachypora stammen)           hernieuwd in onderverdieping Iguanodonzaal
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Grijs marmer Ste Anne 75eclectisch 1896 schouw bureau paleontologie   False 0 - zelden tot eenmalig   0             hernieuwd in onderverdieping Iguanodonzaal
Brussel binnen Leopoldpark, KBIN Janletvleugel Zwart marmer Mazy 75eclectisch   bibelot op schouw (klok)   False 0 - zelden tot eenmalig matzwart 0             hernieuwd in onderverdieping Iguanodonzaal
Brussel burg gebouw Leopoldpark, KBIN klooster Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   poortlijst bordes kant park   False 1 - beperkter kaki verkleurd door lijnolie 0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Lycée Jacqmain Gobertangesteen   75eclectisch   voorgevel   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         41x16; dwars geplaatste ruw gebosseerde blokken 14x16 (lijk diamanten)    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Lycée Jacqmain Euville   75eclectisch   uitstekende plintlijst, raamdorpels en omlijsting   False 2 - opmerkelijk gelijk Gobertange 0   grofkorrelig crinoidisch maar ook andere grotere bioklasten          
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Lycée Jacqmain Petit Granit   75eclectisch   hoge plint voorgevel, afgeronde lijst   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gezandstraald (= bleek-blauwig) 0         ruw gebosseerde blokken met diepliggende voeg 108x36    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Mundaneum Petit Granit   75eclectisch   onder   True   bleekgrijs 0         grote blokken 120x29 glad 75x40 ruw    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Mundaneum Maaskalksteen   75eclectisch   muuropvulling in ruw verband   False   bleek en grijs, ook donkergrijs 0 met solitaire koralen, syringodendrom kolonies lichtgrijs oolietisch; soms grof bioklasthoudende packstone towackestone; meer bioklastrijker wanneer grijs var: bleekgrijs gelamineerd; intraformationeel kalkconglomeraat brede onregelmatige aders 30x30 soms poreus verkiezelde delen sterk gevarieerd: mengeling uit verschillende lagen
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Mundaneum Ledesteen   75eclectisch   ondermuur langs Maelbeekstraat   False     0         50x15x>20 meelzak  
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldpark, Mundaneum Devoonkalksteen   75eclectisch   muuropvulling in ruw verband, naast Maaskalksteen   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   wackestone met grijswitte vlekjes (spariet)         sterk gevarieerd: mengeling uit verschillende lagen
Brussel burg gebouw Leopoldpark, toegangspaviljoen Petit Granit   75eclectisch 1877 onderaan   False 1 - beperkter   0              
Brussel straatsteen Leopoldpark, toegangspaviljoen Famenniaanzandsteen   10vernaculair   straatsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         kassei    
Brussel burg gebouw Leopoldpark, toegangspaviljoen Savonnières   8restauratie   kleine stukjes uitgesneden als vervangsteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   hol oolietisch          
Brussel burg gebouw Leopoldpark, toegangspaviljoen Savonnières Morley 75eclectisch 1877 plintlijst, dorpels   False 1 - beperkter wat grijzer -1   hol oolietisch, grote holle bolle schelpen       uitgeprepareerd, vuil, korstmos  
Brussel burg gebouw Leopoldpark, toegangspaviljoen Lutetiaankalksteen   75eclectisch 1877 bewerkt parement   True 4 - in deel volledig lichtbeige 0 grote witgerande buisvormige bioturbaties (zoals in Ledesteen), opgeloste schelpen, 1 mm grote Miliolina foraminiferen, schroeven (opgeloste turritella) bioklastisch, meestal fijn maar met zeer grove elementen vaag gestratifieerd met gekruiste gelaagdheid   grote platen 125x65 blokken 50x60x52   arch Gédéon Bordiau
Brussel burg gebouw Leopoldpark, toegangspaviljoen Savonnières   75eclectisch 1877 raamstijlen   False 1 - beperkter wit 0   hol oolietisch          
Leopoldsburg kerk Leopoldsburg, O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming Petit Granit   72neoromaans 1899 ondermuur portaal, constructieve elementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 soms grote brachiopoden, type trophonema grofkorrelig     massieve grote blokken 60x28 grof gescharreerd   zeer grote kerk volgens model van romaanse kerk van Bertrix, gebouwd door de Genie (kapitein Lebrun) olv arch DC Capronnier
Leopoldsburg utiliteitsgebouw Leopoldsburg, posterijen Petit Granit   11traditioneel 1903 constructieve elementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs 0             ID200384, ontwerp bouwmeester Van Der Aa
Leopoldsburg utiliteitsgebouw Leopoldsburg, posterijen Petit Granit   11traditioneel 1903 ondermuur bossage   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0 grote brachiopoden       wild verband (kops)   ID200384, ontwerp bouwmeester Van Der Aa
Leopoldsburg burg gebouw Leopoldsburg, stadhuis Petit Granit   70neoclassicistisch 1856 ondermuur portaal, enkele constructieve elmenten in bepleisterde gevel   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   wolkig (subnodulair) voorkomen          
Leopoldsburg klein monument Leopoldsburg, stadhuis Petit Granit   75eclectisch 1920 oorlogsmonument op Astridplein voor gemeentehuis   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0             post 1918, door Jan Burny (met bronzen leeuwen)
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Aarlensstraat 90 Gneiss Juparana 12post-1960   gevelplaten   False 2 - opmerkelijk gelig 0           onderaan gebarsten monster
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Aarlenstraat 62 x Montoyerstraat 48 Petit Granit   12post-1960   hoge plint (Aarlen) lage plint (Montoyer)   False 2 - opmerkelijk   0           grof gefrijnd  
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Aarlenstraat 62 x Montoyerstraat 48 marmer Vert de Suède 12post-1960   inkom   False 1 - beperkter groen - grijswit - roze 0     groen met roze banden (kalkrijker)       oppervlakkig verweerd, vooral de roze banden
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Aarlenstraat 62 x Montoyerstraat 48 Massangis-achtig Massangis-type 12post-1960   gevelplaten   False 4 - in deel volledig   0 grote crinoiden-bioklasten tot 1 cm pseudo-oolietisch met zeer grove macroporiën vage banding is van diagenetische oorsprong   105x58 sterk poreus en uitgeloogd op uitspringende delen lijkt synthetisch (opgebouwd uit kalkbolletjes), ook gelijkend op Euville omwille van de crinoiden; vuil gevlekt door oppervlakkige verwering, soms kleine alveolen (mechanische oorzaak)
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Belliardstraat 200 x Place Jean Rey Graniet Chinese dioriet 12post-1960 2014 hoge sokkel vliesbekleding   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs, bijn zwart wanneer gezoet 0   regelmatig kristallijn (2 mm)     100x80,5x4   bedrijf Opus Marble, Nivelles; levering NI 005 B
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Belliardstraat 200 x Place Jean Rey Anröchte Dolomit   12post-1960 2014 bekleding hogere verdiepingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgroenig grijs 0   kalksteen, middelmatig gespikkeld, max enkele % glauconiet, millimetrische ronde witte gemicritiseerde bioklasten en zelden donkere fosfatische partikels van onregelmatige vorm vaag maar sterk gebioturbeerd        
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Travertijn noce 75eclectisch 1873 zijkamer wandplaten   False 1 - beperkter bruin 0         43x30   arch H. Beyaert, gelijkend op jaspis
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Gabbro Impala 8restauratie 1987 zijkamer stroken lans travertijn wandplaten   False 0 - zelden tot eenmalig donker 0              
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Grijs marmer Ste Anne 75eclectisch 1873 zijkamer dekblad tafel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Gneiss   8restauratie 1987 zijkamer dekblad tafeltjes   False 0 - zelden tot eenmalig roodachtig -grijs 0              
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Wit marmer   75eclectisch 1873 schouw   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Serpentiniet serpentino 12post-1960 1987 gevelplaten   False 2 - opmerkelijk geelgroen 0     zeer fijn gefolieerd met kinks        
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Graniet   12post-1960 1987 verticale lijsten   False 1 - beperkter lichtgrijs 0   xenoblastisch          
Brussel binnen Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Wit marmer Calacatta 12post-1960 1987 vloertegels   False 2 - opmerkelijk wit 0     breccie   38x38    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Concert Noble (Aarlenstr 82) Wit marmer Arabescato 12post-1960 1987 gevelplaten   False 1 - beperkter   0              
Brussel straatsteen Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Rose de la Clarté 12post-1960 2001 esplanade tegels   False 2 - opmerkelijk rood 0         60x30   plaatsing Marbrerie Allard, oorsprong Frankrijk
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Europees Parlement Gneiss Vert Maritaca 12post-1960 2001 bolle platen als bekleding zuilen   False 2 - opmerkelijk donkergroen 0   migmatiet gefolieerd       Minas Gerais, Brazilië, plaatsing Marbrerie Allard
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Azul Platino 12post-1960 2001 onderwand   False 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwig grijs gevlekt 'blue shimmer' 0         90x114 poli   ook bekend als Platinum Blue, leverancier Ingemar ES (oorsprong Spanje); plaatsing Marberie Allard
Brussel binnen Leopoldwijk, Europees Parlement Wit marmer Golika 12post-1960 2001 tegels en wand binnen   False 2 - opmerkelijk homogeen wit 0         90x114   plaatsing Marbrerie Allard, oorsprong Griekenland
Brussel binnen Leopoldwijk, Europees Parlement Travertijn Travertin rose d'Iran 12post-1960 2001 wand binnen   False 2 - opmerkelijk roodachtig 0         90x114   plaatsing Marbrerie Allard
Brussel binnen Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Noir Impala 12post-1960 2001 wandbekleding   False 2 - opmerkelijk   0         90x114   plaatsing Marbrerie Allard
Brussel binnen Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Berrocal 12post-1960 2001 tegels binnenstraat   False 2 - opmerkelijk   0         90x90 gezoet   plaatsing Carisel, oorsprong Spanje
Brussel straatsteen Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Bleu de Lanhélin 12post-1960 2001 esplanade tegels   False 2 - opmerkelijk grijs 0         60x30   plaatsing Marbrerie Allard, oorsprong Frankrijk
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Silver White (Bianco Cristall) 12post-1960 2001 wandtegels boven   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         110x114 gevlamd   vooraf-assemblage op metalen steun in Italië; levering Permasteelisa Belgo-métal
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Europees Parlement Graniet Cinza Escuro 12post-1960 1992 parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Elsene utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss 1855 overal   True   licht blauwgrijs patina 0       met grote geoden volledig gevuld met geelwitte calciet tot 125x40   zijgevels recente gevlamde petit granit; arch Gustave Saintenoy
Elsene binnen Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Rode marmer Royal byzantiné 70neoclassis/neorenaiss   zuilen en platen inkomhal   False   oranje en rood met grijswit 0 bundels koraaltakken en nesten brachiopoden dm-grote gebande stromatactis achtige geoden          
Elsene binnen Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Rode marmer Rouge royal 70neoclassis/neorenaiss   zuilvoet   False   rood 0              
Elsene binnen Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Grijs marmer Petit Antique Barbençon 70neoclassis/neorenaiss   sokkels zuilen   False   donkergrijs met wit 0 laagjes vol lege (witte calciet gevulde) brachiopoden en meer gespreide dunschalige gastropoden duidelijk gelaagd redelijk amorfe witte calcietvlakken, lijken gelaagd enkele steile calcietaders en echelon      
Elsene straatsteen Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Porfier   70neoclassis/neorenaiss   Luxemburgplein   False   blauw-groen-paars grijs 0       soms donkergroen klasten     homogeen bewaard
Elsene utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Gare Léopold Luxemburgstation Graniet   12post-1960   wandpanelen nieuw ondergrond station   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtggrijs met duidelijke witte toets 0   kwartsrijke regelmatig uitgekristalliseerde graniet met doorzichtige kwarts, witte veldspaat en een weinig rozige veldplaat in korrels van 3-4 mm, en zwarte biotiet in korrels van 1-2 mm     4 cm dik    
Brussel straatsteen Leopoldwijk, Guimardstraat Indische zandsteen       stoepstenen   False     0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Guimardstraat 7 Gneiss migmatiet     gevelplaten   False     0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Guimardstraat 7 marmer Rosso Alicante     in vloer inkomhal   False     0              
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Guimardstraat 7 Wit marmer Carrara     in vloer inkomhal   False     0              
Brussel straatsteen Leopoldwijk, Jean Rey plein Kalksteen Kota (indisch)     kasseien plein   False     0              
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Luxemburgstraat 15 Euville   75eclectisch 1904 volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0     schuine gelaagdheid   sterk gesculpteerde erkerconsole   arch G. Diaz, beschermd wegens art nouveau elementen, nochtans eerder empire stijl
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Luxemburgstraat 15 Petit Granit   75eclectisch 1904 hoge bewerkte sokkel en horizontale lijsten   False 1 - beperkter   0             arch G. Diaz, beschermd wegens art nouveau elementen, nochtans eerder empire stijl
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Luxemburgstraat 23 Zwart marmer Bleu belge 15interbellum   gelijkvloers volledig   False 2 - opmerkelijk grijs 0       talrijke aders, stroken met korte en echelon calcietaders   bleek verweerd  
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Montoyerstraat 8 x Handelsstraat Euville   77art deco   volledige gevel, incl bas-reliefs   True 6 - volledig gebouw   0 met grote crinoiden meestal grof, variabel facies soms schuine gelaaghdheid en niveaus met schelpen   90x38x62 86x48 105x38 dorpels zeer grof, uitverweerd  
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Montoyerstraat 8 x Handelsstraat Petit Granit   77art deco   lage plint   False 1 - beperkter   0           gefrijnd  
Brussel klein monument Leopoldwijk, monument Robert Schuman Petit Granit   13recent vernaculair   monument langs zijkant Berlaymontgebouw regenover uitgang station   False 0 - zelden tot eenmalig   0 grofbioklastisch: grore crinoiden, veel brachiopoden            
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Parmentier huis, Toulousestraat 47 Gobertangesteen   75eclectisch 1905 volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0             Voormalig atelier en huis van kunstschilder Parmentier, arch Dolf Van Roy; bescherming 2043-0203/0
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Petit Granit   76neobarok 1858 portaal en inkomgang   False 2 - opmerkelijk   0         in hal zeer fijn gefrijnd (1 slag/2 mm)   voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Gobertangesteen   76neobarok 1858 wanden langs koer   False 2 - opmerkelijk   0           beschilderd en afschilferend voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel binnen Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Wit marmer   76neobarok 1858 vloer   False 2 - opmerkelijk   0     grof gefolieerd   65x65   voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Maaskalksteen   76neobarok 1858 vlakke panelen tussen gefrijnde petit granit in inkomgang   False 1 - beperkter bruinig grijs 0   ooliet         voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Grès d'Ecaussines   76neobarok 1858 voorgevel middengeleding, boven petit granit   False 2 - opmerkelijk groenig geel 0           soms vlak afschilferend voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Massangis   8restauratie   voorgevel steenrij tussen petit granit en udelfanger   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vervanging Udelfanger voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Gobertangesteen   76neobarok 1858 voorgevel bovengeleding   False 2 - opmerkelijk   0         allemaal kops (groot oppervlak)   voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Raad van State (Wetenschapsstr 33) Audun-le-Tiche   76neobarok 1858 voorgevel boven   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgeel 0         groot formaat gevlekt (behandeling?) voormalig Paleis van de Markies van Assche, arch A. Balat
Brussel kerk Leopoldwijk, Saint-Joseph Petit Granit   74neorenaissance 1842 voorgevel volledig   True   gris sombre 0         platen   arch. Suys, 1842-1849
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Schuman treinstation Graniet Yellow Rock, China 3/82 13recent vernaculair 2013 vloerplaten perrons   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs rozig 0   vrij grove graniet met witte veldspaat, heldere vrij grove kwarts, grote biotiet met oranje geoxideerde halo's die de steen gevlekt uitzicht geven     3 cm dik    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Schuman treinstation marmer Sunny Yellow, type Jerusalem Gold 13recent vernaculair 2013 wandplaten perrons   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeigegeel met oranjegele slierten 0 fossielrijk, vnl kalkroodwieren (rond lamellair tot spoelvormig, zeeëgel, dikschalige schelpen pseudo-oolietisch verkleuringen volgens omtrek van sponsachtigen   125x50x3    
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Schuman treinstation Graniet Pepperino dark 13recent vernaculair   openlucht-trap langs station tussen Wetstraat en Etterbeeksesteenweg   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0   apliet: fijnkorrelig kwartsrijk (50%), witte halfdoorzichtige veldspaat, muscoviet, geresorbeerde tot 1 cm grote veldspaat     platen 96x58, vermoedelijk traptreden in zelfde materiaan muscoviet verweert op buitenvlak antigraffiti (glazig oppervlak); onderste platen zijn donkerder (vochtiger?)
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Schuman treinstation Basalt Oriental Basalt 13recent vernaculair 2013 noppentegels en geleidingstegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0             gelijkend op rubber
Brussel utiliteitsgebouw Leopoldwijk, Schuman treinstation Graniet Yellow Rock, China 6/82 13recent vernaculair 2013 vloerplaten deel der perrons   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs rozig, meer rrodachtig wanneer gevlamd 0   vrij grove graniet met witte gedeeltelijk roze veldspaat, heldere vrij grove kwarts, grote biotiet met oranje geoxideerde halo's die de steen gevlekt uitzicht geven met gneissachtige banden   3 cm dik   steen geweigerd door de architect wegens te donkere roodverkleuring; bestemming onzeker
Brussel klein monument Leopoldwijk, standbeeld Frère Orban, Nijverheids Petit Granit   70neoclassicistisch 1900 grondplaat   False 1 - beperkter   0              
Brussel klein monument Leopoldwijk, standbeeld Frère Orban, Nijverheids Euville éveillé 70neoclassicistisch 1900 sokkel en voetstuk beeld   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   grofkorrelig     grote blokken gemakkelijk vuil aan Oost en gecorrodeerd W sculpt Charles Samuel
Brussel kapel Leopoldwijk, Verrijzeniskapel Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False     0              
Brussel kapel Leopoldwijk, Verrijzeniskapel Savonnières Morley 70neoclassis/neorenaiss   voorgevel stijlen   True   cremewit 0 kleine schelpen (tweekleppig tot 1 cm), ook doorsneden van kleine gastropoden; schelpdoorsneden grijs sparietisch (kristallijn) oolieten met geelbruine kern die los in omhulsel zit veel schuine en gekruiste stratificaties, centimetersdikke banden van grovere schelpachtige bioklasten(tot 1 cm) met grotere holtes   groot 120x65    
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Wiertzstraat 13 Petit Granit       poortlijst, vensterlijst, plint tot aan hoek   False 2 - opmerkelijk   0 oncoliet, crinoiden, …            
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Wiertzstraat 21 Gobertangesteen       poortlijst onder pleister   False 1 - beperkter   0              
Brussel burg gebouw Leopoldwijk, Wiertzstraat 21 Rode marmer       pijlertje naast voordeur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lessines kerk Lessines, église Saint Roch Doornikse kalksteen       een enkele steen in muur (plintlijst)   False     0              
Lessines kerk Lessines, église Saint Roch Ieperiaanse kalksteen       raamlijsten, stene in muur, plintlijsten   False 2 - opmerkelijk   0              
Lessines kerk Lessines, église Saint Roch Veldsteen       enkele stenen in muur   False     0              
Lessines utiliteitsgebouw Lessines, Hôpital Notre Dame à la Rose Ieperiaanse kalksteen   3gotisch   binnenafwerking   False 2 - opmerkelijk   0              
Lessines utiliteitsgebouw Lessines, Hôpital Notre Dame à la Rose Petit Granit       lijsten ramen en deuren   False     0              
Lessines tuindecoratie Lessines, rond point Porfier   14natuur   stenen rond rondpunt   False     0              
Sint-Lievens-Houtem kerk Letterhoutem, kerk Heilig Kruisverheffing Ledesteen       onderboord   False     0             onvolledige data mdc
Oudenaarde kerk Leupegem, Sint-Amanduskerk Doornikse kalksteen       plint , ronde korte paal   False     0              
Oudenaarde tuindecoratie Leupegem, woonhuis Veldsteen       sierstenen oprit   False     0              
Maasmechelen burg gebouw Leut, kasteel Vilain XIII Maastrichtersteen   3gotisch   donjon   True   geel 0 veel echinidenfragmenten, ook serpuliden met echinidenfragmenten            
Maasmechelen burg gebouw Leut, kasteel Vilain XIII Maaskalksteen   3gotisch   ramen, achtergevel   False     0 oncolieten rond ronde brachiopoden, koraalbanken (siphonodendron), juveniele brachiopoden; blokken met grote ronde brachiopoden tot 10 cm groot, deels oncolietisch begroeid en met syringopora veelal fijn biomicriet, soms vol kleine brachiopodenslierten, soms gelaagd veel facies variatie; blokken met geplooide stromatolieten stylolieten; soms breksie-achtig; soms nodulair gevlamd tot karststructuren: mooi gestoord contact tussen grijs geband onzuiver op wit gerekristalliseerd vol geheelde barsten en/of stromatolietlaminaties (links van achtergevel, oude hoofdingang)      
Maasmechelen burg gebouw Leut, kasteel Vilain XIII Maastrichtersteen   3gotisch   linker toren bijgebouw   False   geel -1   zanderig verpulverend       vol graafwespen  
Maasmechelen burg gebouw Leut, kasteel Vilain XIII Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   rechter toren bijgebouw   False   zeer bleek, soms diepgeel 0 banken en slierten van oesters-serpuliden hard, compact en ruw (Sibbe steen)          
Maasmechelen kerk Leut, pastorij + Sint-Pieterskerk Petit Granit   72neoromaans   ondermuur, portaal onder   False     0              
Maasmechelen kerk Leut, pastorij + Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 72neoromaans   lijsten, ramen, portaal boven   False   geel 0 serpuliden   restauratie in Sibbesteen met serpuliden        
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Andreas Vesaliusstraat 34 (Pangaea, KUL) Famenniaanzandsteen   10vernaculair 1952 ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend buirngroen 0         moellon    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Andreas Vesaliusstraat 34 (Pangaea, KUL) Petit Granit   10vernaculair 1952 plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Andreas Vesaliusstraat 34 (Pangaea, KUL) Savonnières Brauvilliers 10vernaculair 1952 inkomhal en medaillon, raamlijsten   False 2 - opmerkelijk vuilgeel 0   goed gesorteerde kleine oolieten, voornamelijk hol maar veel met vulling vage banding met hogere densiteit van cement        
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Andreas Vesaliusstraat 34 (Pangaea, KUL) Gobertangesteen   10vernaculair   zijgevels lage plint   False 1 - beperkter   0             mogelijk recyclage of delen van ouder gebouw
Leuven burg gebouw Leuven, Bogaardenstraat 12 Petit Granit   15interbellum 1930 elementen verdieping 1   False 1 - beperkter   0             arch F Baeb; ID 72648
Leuven burg gebouw Leuven, Bogaardenstraat 12 Gobertangesteen   15interbellum 1930 plint en sierelementen verdieping 2   False 2 - opmerkelijk   0             arch F Baeb; ID 72648; betonlintelen
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 100 Petit Granit   75eclectisch 1928 plint, lijsten en sierlementen over gehele gevel   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0         zware lijsten   ID 72700, arch G. Decock voor bouwheer Morlet (M), tussen beaux arts en art deco met Louis XVI motieven
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 104 Petit Granit   77art deco 1931 plint   False 1 - beperkter   0             ID 72701, arch J.H. Leroy
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 104 Euville   77art deco 1931 sierelementen in gevel met gele baksteenondersteuning   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 72701, arch J.H. Leroy
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 106 Petit Granit   77art deco 1927 gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0             ID 72703 arch A Stevens, opvallende hardstenen brievenbus
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 106 Savonnières   77art deco 1927 lijsten verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0             ID 72703 arch A Stevens
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 111 Petit Granit   75eclectisch 1928 lijsten en sierlementen over gehele gevel   False 2 - opmerkelijk   0         fijne afwerking (dunne lijsten)   ID 72706, arch L. Spéder voor Prof. J. Maisin, Wederopbouw, typologie van Franse steen, neoclassicistische stijl = neorégence - neo-Louis XV
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 136 Graniet roze graniet 77art deco   ondergevel   False 2 - opmerkelijk roze 0         zoals bovenliggende Euville   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 136 Euville   77art deco   volledige gevel op sokkel na   True 4 - in deel volledig   0         grote blokken 47x90x36   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 140 Petit Granit   75eclectisch 1921 plint   False 1 - beperkter   0             Wederopbouw
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 140 Euville   75eclectisch 1921 volledige gevel, inclusief sculptuur   True 6 - volledig gebouw   0         met beeldhouwwerk en florale motieven   Herenhuis Bauchau, arch Alphonse Stevens, Wederopbouw, van beaux arts naar art deco
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 141 Savonnières Morley 11traditioneel   fijne lijsten   False 2 - opmerkelijk bleek creme 0   volle ronde pseudo-oolieten; lokaal sterk poreus met meer gecementeerde bandjes vage schuine gelaagdheid pseudo-oolieten los gestapeld maar vrij goed gecementeerd(wel microporositeit) lijsten als plaat afgewerkt, met grote diepte langs portaal gedeeltelijk harsvulling ID 72742, gebouw van 1866, post WO II gelijkvloerse aanpassing; identificatie volgens sedimentatiepatroon, pseudo-oolieten doen eerder aan Chauvigny denken
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 167 Euville   75eclectisch   volledige gevel (gelijkvloers renovatie)   True 6 - volledig gebouw   0           grotendeels bedekt Wederopbouw neoklassiek met groot boogvenster; onbewoonbaar verklaard
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 54 Rode marmer   75eclectisch   sokkel   False 2 - opmerkelijk bleek patina, rozerood op vers gezaagde oppervlakken 0         grof gebosseerd   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914; arch E Goethals
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 54 Petit Granit   75eclectisch   raamlijsten en decoratieve elementen   False 2 - opmerkelijk   0         gesculpteerd   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914; arch E Goethals,sculpturen in rococostijl
Leuven burg gebouw Leuven, Bondgenotenlaan 54 Petit Granit   8restauratie   renovatie gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             deels Maaskalksteen?
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 118a Ijzerzandsteen       enkele stenen deurlijst tussen Gobertange   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 118a Gobertangesteen       deurlijst, waterlijst, vensterbanken   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 141 Gobertangesteen   6classicistisch XVIII4 volledig   True 6 - volledig gebouw   0             ID 206434, Het Schildeken, lijstgevel in Louis XVI stijl; met 141A (de Biehal of hotel d'Udekem de Chastre) klooster Broeders van Liefde
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 168 Gobertangesteen           False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 168 Ledesteen           False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 168 Brusseliaanse steen           False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 168 Petit Granit           False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 182-184 Rode marmer       mozaikstukjes oprit   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 182-184 Petit Granit       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 19 Petit Granit       hoge benedenverdieping   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 192 Petit Granit   recent   platen voor de gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 203 - Brusselse poort Gobertangesteen       volledig gebouw   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 21 Petit Granit       ondergevel   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 272 Gobertangesteen       plint, brede deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 272 Ledesteen       enkele stenen tss gobertange brede deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 31 Petit Granit       ondergevel + half eerste verdiep   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 6 Petit Granit   13recent vernaculair   gelijkvloers volledig winkelpui (recent)   False 1 - beperkter   0             ID 206355, recente winkelinrichting
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 6 Gobertangesteen   75eclectisch 1920 parement verdieping   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 206355, Wederopbouw, arch A. Devos
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 6 Savonnières   75eclectisch 1920 verdieping sier- en steunelementen   False 2 - opmerkelijk   0             ID 206355, Wederopbouw, arch A. Devos
Leuven kerk Leuven, Brusselsestraat 63 Ledesteen       portaalkerk   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 63 binnenplein Gobertangesteen       lage plint, kassei, verschillende stenen   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 63 binnenplein Ijzerzandsteen       verschillende stenen hoekketting binnenkoer en verspeid in muren   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 63 binnenplein Ledesteen       originele raam- en deuromlijsting, verschillende stenen   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Brusselsestraat 63 binnenplein Massangis       restauratie ledesteen raamomlijsting   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Brusselsestraat 79 Gobertangesteen       ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Gobertangesteen   11traditioneel   veel gerecycleerde bouwstenen binnenkoer   False 2 - opmerkelijk   0         rechthoekig tot afgerond    
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Blanmont-Dongelberg kwartsiet   11traditioneel   kasseien binnenkoer   False 2 - opmerkelijk blauwig tot voskleurig 0         ongelijk maar glad oppervlak    
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Porfier   10vernaculair   kasseien, verspreid tussen de andere   False 2 - opmerkelijk blauwig, groenig, purper 0         recuperatiemateriaal    
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Petit Granit   10vernaculair   gerecycleerde bouwstenen   False 1 - beperkter blauw 0         rechthoekige vorrm maar afgerond    
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair   kassei   False 0 - zelden tot eenmalig bruinig grijs 0     4 mm brede kwartsader     gebroken  
Leuven straatsteen Leuven, Busleidengang, Collegium Trilingue Famenniaanzandsteen   10vernaculair   kasseien toegangsweg (aangevuld met petit granit, porfier)   False 2 - opmerkelijk   0         rechthoekig tot afgerond   jonger
Leuven kapel Leuven, Calvariekapel (Naamsestraat) Brusseliaan ijzerzandsteen Ottenburg 6classicistisch/rococo 1755 sokkel   False 1 - beperkter bleek roestbruin 0   schittering van kwarts     40x28   herbouwd 1917
Leuven kapel Leuven, Calvariekapel (Naamsestraat) Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1755 gevel   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0             herbouwd 1917
Leuven kapel Leuven, Calvariekapel (Naamsestraat) Ledesteen   6classicistisch/rococo 1755 booglijst   False 1 - beperkter bruin 0             herbouwd 1917
Leuven kapel Leuven, Calvariekapel (Naamsestraat) Euville   6classicistisch/rococo 1917 dorpel   False 0 - zelden tot eenmalig   0   fijnkorrelig         herbouwd 1917
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Petit Granit   75eclectisch 1923 plint   False 1 - beperkter   0             School Nr 9 Koning Albert School, Dirk Boutslaan 60, arch Joseph Van Neck, ID 72976; nu Stedelijk Conservatorium en CC De Minnepoort
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Gobertangesteen   75eclectisch 1923 ondermuur boven hardsteenplint (straatkant)   False 1 - beperkter   0             School Nr 9 Koning Albert School, Dirk Boutslaan 60, arch Joseph Van Neck, ID 72976; nu Stedelijk Conservatorium en CC De Minnepoort
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Euville   75eclectisch 1923 sierelementen, inkompartij met massieve zuilen   False 2 - opmerkelijk   0         63x76x63 halfzuilen 250x48x70   School Nr 9 Koning Albert School, Dirk Boutslaan 60, arch Joseph Van Neck, ID 72976; nu Stedelijk Conservatorium en CC De Minnepoort
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Petit Granit   12post-1960 1976 plint   False 2 - opmerkelijk   0 Michelinia       ruwbehouwen   vleugel aangebouwd tegen Stedelijk Conservatorium, arch L. Renier
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Famenniaanzandsteen   10vernaculair   kademuur Dijle   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood en grijs 0         ruwbehouwen   langs parkje voor CC De Minnepoort
Leuven beeld Leuven, CC De Minnepoort Imitatie Similisteen 93regionalistisch 1952 borstbeeld Koning Albert, op plantsoen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onwerp Louis Jotthier, sculpt Ant Jorissen
Leuven beeld Leuven, CC De Minnepoort Petit Granit   93regionalistisch 1952 sokkelvoet en top van borstbeeld Koning Albert, op plantsoen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onwerp Louis Jotthier, sculpt Ant Jorissen
Leuven beeld Leuven, CC De Minnepoort Famenniaanzandsteen   93regionalistisch 1952 sokkel van borstbeeld Koning Albert, op plantsoen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         27x24x20   onwerp Louis Jotthier, sculpt Ant Jorissen
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, CC De Minnepoort Petit Granit   10vernaculair   kademuur Dijle steunberen deksteen balusters   False 2 - opmerkelijk   0             langs parkje voor CC De Minnepoort
Leuven beeld Leuven, CC De Minnepoort Franse steen Chauvigny 92modernistisch 1959 Nationaal Monument van de Weerstand S.K.B.   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0   grofbioklastisch (soms pseudo-oolietisch genoemd), type Massangis echter zonder grote crinoiden of lumps (toewijzing Chauvigny onzeker)     110x92x60   sculpt E. De Backer, ID 72991; in parkje voor CC De Minnepoort kant Dijle
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 27 Ijzerzandsteen       hoekketting   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 27 Gobertangesteen       hoekketting, raamomlijsting boven   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 32, kolenmuseum Kalksteen       ondergevel = gelijkvloers en iets hoger   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 33 Ijzerzandsteen       1 steen in hoekketting   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 33 Ledesteen       soms rond ramen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 33 Brusseliaanse steen       soms rond ramen   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 33 Franse steen       restauratie rond ramen en poort   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 33 Gobertangesteen       hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 36, huis Renard Gobertangesteen       deurlijst, raamlijsten gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Charles Deberiotstraat 36, huis Renard Ledesteen       lage plint maar twijfel, nogal gelig   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, College De Valk Petit Granit   6classicistisch/rococo 1782 ondermuur   False     0         85x30 diepe steken  
Leuven burg gebouw Leuven, College De Valk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1782 voorgevel hoekketting ramen buitenmuur   True     0         vrij groot 48x18x32 65x18x22, kops 85x30 blazen op kopse oppervlakken arch C.Fisco; afwisseling 2 rijen volgens groefleger voor 1 rij kops (uitbreiding 1966 zinder natuursteen)
Leuven burg gebouw Leuven, College De Valk Gobertangesteen   70neoclassicistisch   ramen zij- en achtergevels   False     0           mechanisch gefrijnd (restauratie)  
Leuven straatsteen Leuven, College De Valk Porfier   70neoclassicistisch   kasseien koer   True     0             daarnaast ook Petit Granit, Famenniaanzandsteen (ook kalkig, gestraticuleerd, rood), basalt
Leuven straatsteen Leuven, College De Valk Onder-Devoonzandsteen   70neoclassicistisch   kasseien achter voorportaal   False   donkergrijs, opvallend donker purper gevlekt 0     soms schuin gestratifieerd     soms afsplijtend  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Collegeberg 8 Gobertangesteen       hoge plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 103-105 Petit Granit   11traditioneel 1939 lage plint   False 1 - beperkter   0             met bleekgele kunststeen lijsten en platen in hoge plint, geelgroen bindmiddel met kalkpitten
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 18-20, De Phare Petit Granit     1936 lage plint en lateien; stijlen en cordon in imitatie petit granit   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 26 Euville Senonville 11traditioneel 1953 raamlijsten en -dorpels, gelijkvloers platen en zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   met lokaal talrijke oranje vlekken, van middelmatig tot zeer grof, doorgaans grof       in goede staat, naambord architect echter afgesleten arch J. Maloens, 1953; een der laatste voorbeelden van Euville
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 32 Petit Granit   92modernistisch 1941 gevelplaten appartementsgebouw   True 4 - in deel volledig   0             ID 72495, arch Paul Stevens; oudste voorbeeld van plaatvormige petit granit als gevelbekleding
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 37 Petit Granit       vensterbank, vensteromlijsting geel geverfd !   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 76 Petit Granit   15interbellum 1935 decoratieve hoekstenen, kruislijsten, muurdamconsoles   False 1 - beperkter lichtgrijs 0             natuursteen beperkt maar opvallend in baksteen-polychromie
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 85, hoek Em. Math Petit Granit   92modernistisch 1958 volledig gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0         gebouchardeerd en ruw gefrijnd   arch R. Biront
Leuven burg gebouw Leuven, Constantin Meunierstraat 85, hoek Em. Math Phyllade   92modernistisch 1958 platen onder vensters op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk grijs 0             arch R. Biront; normaal afwerking in grotere platen bleke kunststeen (imitatie Franse steen)
Leuven burg gebouw Leuven, Dagobertstraat 61 Schiefer rood 12post-1960 1969 ondergevel van flatgebouw   False 2 - opmerkelijk grijsrood tot wijnrood, soms overgangen naar groengrijs 0       beperkte ontkleuring van rood naar groen in vlekken of aan rand van stenen kleine plaatjes   verdiepingen: synthetische platen
Leuven burg gebouw Leuven, Damiaanplein 6 Ledesteen       sterk verweerd aan raamlijsten en deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Damiaanplein Hollands college Petit Granit       poort en lomperikken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Damiaanplein Hollands college Brusseliaanse steen       muur kant plein volledig eventueel Lede na te kijken   False 4 - in deel volledig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, de Spoelberchinst, Krakenstraat 3 Gobertangesteen       plint, speklagen, hoekkettingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, de Spoelberchinst, Krakenstraat 3 Ledesteen       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Diestsestraat 76 Petit Granit   75eclectisch   gelijkvloers winkelpui en enkele constructieve elementen van verdieping   False 2 - opmerkelijk   0           zeer gaaf bewaard Wederopbouw
Leuven burg gebouw Leuven, Diestsestraat 76 Euville   75eclectisch   uitvoerig constructief-decoratieve elementen op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0             Wederopbouw
Leuven burg gebouw Leuven, Dirk Boutslaan 27 Gileppezandsteen   11traditioneel   parement volledig   True 6 - volledig gebouw groen 0         tamelijk glad behouwen   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Dirk Boutslaan 27 Petit Granit   11traditioneel   sculpturale stukken   False 1 - beperkter grijs 0         fijn behouwen en/of verzaagd   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Donkerstraat 94 Famenniaanzandsteen       trap naar huis toe   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Drieuxcollege, Schrijnemakerstraat Petit Granit   5barok 1775 imposant portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             origineel 1559 en gerestaureerd 1775
Leuven straatsteen Leuven, Drieuxcollege, Schrijnemakerstraat Porfier   10vernaculair   in regelmatig patroon: onderbrekende vlakken tussen Famenniaanzandsteen   False 2 - opmerkelijk   0         18x12    
Leuven straatsteen Leuven, Drieuxcollege, Schrijnemakerstraat Famenniaanzandsteen   10vernaculair   in regelmatig patroon onderbroken door porfier   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         15x11   gaaf bewaard
Leuven burg gebouw Leuven, Drieuxcollege, Schrijnemakerstraat Petit Granit   5barok 1775 ondergevel en steunelementen op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0             Schrijnemakerstr 26 gerestaureerd 1775; Schr 28 heropbouw na WOI
Leuven burg gebouw Leuven, Drinkwaterstraat 18 Gobertangesteen       ondermuur = gelijkvloerse verdieping   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Drinkwaterstraat 21 Gobertangesteen       raamomlijsting, halve deuromlijsting   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Drinkwaterstraat 21 Petit Granit       halve deuromlijsting   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Eikstraat 4 Petit Granit   6classicistisch/rococo 1760 gevel volledig   False 4 - in deel volledig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Engels Plein Waterview parkeertoren Petit Granit petit granit du Bocq 10vernaculair 2014 volledige zijwand kant Engels Plein   False 4 - in deel volledig donkergrijs 0 vol solitaire koralen, tot >15 cm (scampi) onregelmatig crinoidenhoudend     ruwbehouwen maar regelmatig formaat 32x14 29x14    
Leuven straatsteen Leuven, Engels Plein Waterview parkeertoren Graniet   10vernaculair 2014 stoep boordsteen naar Engels Plein   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   fijnkristallijn          
Leuven straatsteen Leuven, Engels Plein Waterview parkeertoren Indische zandsteen   10vernaculair 2014 stoep Engels Plein en Vaartkom   False 3 - in hoeveelheid belangrijk veelkleurig met roosbeige, lichtgroen en donkerrood 0   sedimentair kwartsiet, niet metamorf, van zeer fijnkorrelige dichtgestapelde kwarts-zandsteen geen slierten van zware mineralen   14x14x11 zeer compact en niet te splijten  
Leuven burg gebouw Leuven, Erasmusplein 1 fylliet Pillarguri (zilverglans) 12post-1960 1966 gevelbekleding gelijkvloers in dunne platen   False 4 - in deel volledig zilverglans 0   fijn micahoudend zeer goed gelaagd en vlaksplijtend, met knopen en donkere vezelige amfiboolkristallen          
Leuven burg gebouw Leuven, Franz Tielenslaan 12 Euville Lérouville 75eclectisch 1922 constructieve elementen en ornamenten over gehele gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   sterk heterogeen van samenstelling en korrelgrootte oranjerode laminaties       La Dyle arch Ch Dewys
Leuven burg gebouw Leuven, Franz Tielenslaan 12 Petit Granit   75eclectisch 1922 plint   False 1 - beperkter   0             La Dyle arch Ch Dewys
Leuven burg gebouw Leuven, Frederik Lintstraat 114 metamorf kwartsiet Alta kwartsiet 13recent vernaculair 1960 eenvoudig klein flatgebouw volledig gelijkvloers met 3 soorten door elkaar   False 2 - opmerkelijk polychroom: grijze fyllade, zilverglans, en glinsterend kwartsietisch 0             3 soorten metamorfe plaatjes door elkaar gebruikt
Leuven burg gebouw Leuven, Frederik Lintstraat 114 Phyllade   13recent vernaculair 1960 eenvoudig klein flatgebouw volledig gelijkvloers met 3 soorten door elkaar   False 2 - opmerkelijk polychroom: grijze fyllade, zilverglans, en glinsterend kwartsietisch 0 sporen van bruine fossielen (sedimentair gesteente)           3 soorten metamorfe plaatjes door elkaar gebruikt
Leuven burg gebouw Leuven, Frederik Lintstraat 114 fylliet Pillarguri (zilverglans) 13recent vernaculair 1960 eenvoudig klein flatgebouw volledig gelijkvloers met 3 soorten door elkaar   False 2 - opmerkelijk polychroom: grijze fyllade, zilverglans, en glinsterend kwartsietisch 0   met amfiboolkristallen (langgerekt staafvormig uitwaaierend of knopen)         3 soorten metamorfe plaatjes door elkaar gebruikt
Leuven burg gebouw Leuven, Geldenaaksevest 56 Savonnières Morley 15interbellum   gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk grijswit tot rromkleurig 0   kleine volle oolieten vage en onregelmatige stratificaties op fijne schelpengruislagen1 bruingerande sigaarvormige bioturbatie (uitzonderlijk)   klein 30x12x30 verzandende stratificaties (typisch) verdieping enkel betonnen constructielementen
Leuven burg gebouw Leuven, Geldenaaksevest 56 Massangis Massangis-type     enkele tussen Morley   False 0 - zelden tot eenmalig   0         klein 30x12x30    
Leuven burg gebouw Leuven, Geldenaaksevest 56 Chinese Blauwe Hardsteen   8restauratie   plaat onder raam gelijkvloers   False 0 - zelden tot eenmalig blauwgrijs 0   oolietisch   sterk gevlekt tot 10 cm doormeter      
Leuven burg gebouw Leuven, Geldenaaksevest 56 Petit Granit   15interbellum   gelijkvloers onderbouw voor franse steen   False 1 - beperkter grijswit tot rromkleurig 0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Gemeenteschool Nr. 8 (nu Freinetschool) Petit Granit   77art deco   deurdorpels   False 1 - beperkter   0             Vital Decosterstraat 67-67A, arch. Bochoms, op gevel: Stedelijke Beroepsschool voor Meisjes
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Gemeenteschool Nr. 8 (nu Freinetschool) Savonnières   77art deco   overal   False 6 - volledig gebouw   0     kriskras gelaagd   58x38 80x36, vlak afgewerkt   Vital Decosterstraat 67-67A, arch. Bochoms, op gevel: Stedelijke Beroepsschool voor Meisjes
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Gemeenteschool Nr. 8 (nu Freinetschool) Franse steen Reffroy - St. Joire 77art deco   gebosseerde plint   False 2 - opmerkelijk zoals Savonnières 0   schelpfragmeneten en algaire klasten     zoals Savonnières   Vital Decosterstraat 67-67A, arch. Bochoms, op gevel: Stedelijke Beroepsschool voor Meisjes
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Gemeenteschool Nr. 8 (nu Freinetschool) Massangis   8restauratie   in ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig met oranje vlekken 0   grofbioklastisch     zoals Savonnières, met randslag   Vital Decosterstraat 67-67A, arch. Bochoms, op gevel: Stedelijke Beroepsschool voor Meisjes
Leuven burg gebouw Leuven, Gerechtshof Petit Granit   75eclectisch 1923 ondergevel (plint), leeuwen sculpturen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         gebosseerd met randslag160x55   arch Oscar Francotte
Leuven burg gebouw Leuven, Gerechtshof Euville Senonville 75eclectisch 1923 deurstijlen   False 2 - opmerkelijk   0   zeer grofkorrelig, met oranje micrietische vlekken         arch Oscar Francotte
Leuven burg gebouw Leuven, Gerechtshof Euville   75eclectisch 1923 onderste lijst boven de plint   False 2 - opmerkelijk grijswit patina 0   grofkorrelig     112x84x53   arch Oscar Francotte
Leuven burg gebouw Leuven, Gerechtshof Savonnières   75eclectisch 1923 lisenen raamlijsten parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Rode marmer griotte 75eclectisch 1923 vloertegels inkomhal en centrale hal in kleurpatroon   False 2 - opmerkelijk rood met wit 0         84x42   arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Rode marmer byzantin 75eclectisch 1923 vloertegels inkomhal en centrale hal in kleurpatroon   False 2 - opmerkelijk rood-grijs-wit 0         84x42   arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Rode marmer byzantin bleu 75eclectisch 1923 vloertegels inkomhal en centrale hal in kleurpatroon   False 2 - opmerkelijk rood-grijs-wit 0   donkeromrande texturen     84x42   arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Grijs marmer Ste Anne 75eclectisch 1923 traptreden en stroken tussen vloertegels centrale hal in kleurpatroon   False 2 - opmerkelijk donkergrijs - wit 0   met lamellaire stromatoporen textuur         arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Rode marmer Incarnat turquin 75eclectisch 1923 vloertegels inkomhal en centrale hal in kleurpatroon   False 2 - opmerkelijk rood met grijswitte wolken 0         84x42 zachter en meer beschadigd dan Belgische rode marmer arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Comblanchien Rocherons 75eclectisch 1923 staatsietrap, venstertabletten, vloertegels inkomhal en centrale hal in kleurpatroon   False 3 - in hoeveelheid belangrijk beige-rose met rodevlekken 0 clusters van dunschalige macrofossielen vage nodulaire vlekken van kalkalgen rode bioturbaties soms gevuld met allochtoon materiaal ondergeschikt in voorhal, hoofdelement in centrale hal 42x36   arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Rode marmer Rance 75eclectisch 1923 hoge plinten, chambranten naar raadszalen gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk wijnrood 0             arch Oscar Francotte
Leuven burg gebouw Leuven, Gerechtshof Franse steen   75eclectisch 1923 binnenmuren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gelig 0   fijnkorrelig en vrij compact     62x36x24   arch Oscar Francotte; toewijzing Ravières onzeker (in analogie met Brussels Justitiepaleis)
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Graniet   75eclectisch 1923 vrijstaande zuilen tussen voorhal en centrale hal   False 0 - zelden tot eenmalig beige-roodgrijs 0             arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof Comblanchien   75eclectisch 1923 rondelen onder de vrijstaande zuilen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek beige-grijs 0   typisch Comblanchien         arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof marmer Lioz 75eclectisch 1923 plintplaten en zuilen rond staatsie trap, vloertegels op verdieping   False 2 - opmerkelijk beige 0 nesten van dubbelkleppige schelpen ook groepen van intraklasten         arch Oscar Francotte
Leuven binnen Leuven, Gerechtshof marmer ?? 75eclectisch 1923 vloertegels zijgalerijen   False 2 - opmerkelijk vuilbleekbeige 0   grofbioklastisch maar microbieel afgerond     38x38   arch Oscar Francotte
Leuven burg gebouw Leuven, Goudsbloemstraat 23 Gobertangesteen       ondergevel = gelijkvloers, dorpel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Goudsbloemstraat 23 Ledesteen       enkele stenen oa onder huisnummer   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Groep T, Dekenstraat x Vesaliusstraat Maaskalksteen Vinalmont 12post-1960 1995 gehele gevel   False 6 - volledig gebouw bleekgrijs, bijna asgrijs patina 0   fijn-oolietische kalksteen met gekruiste gelaagdheid     zwevende platen   arch Jaspers
Leuven burg gebouw Leuven, Groot Begijnhof Gobertangesteen   4renaissance   lijsten, ondermuur huis van Chièvres   False     0         veel kops 45x20x32 geïmpregneerd met vuilafzetting zeldzame vervanging door Massangis; verweerde stenen zonder huid zijn meer geel
Leuven straatsteen Leuven, Groot Begijnhof Brusseliaanse steen Brusseliaanse kalkzandsteen 4renaissance   kasseien   False   grijs gespikkeld, beige-grijs 0   soms bioturbaties of laminaties of opgebroken laminatie-klasten tot breccie     tot 20x12 ook 25x7 18x13   dominerende kasseisteensoort achteraan; ertussen ook Petit granit, porfier, Famenniaanzandsteen
Leuven straatsteen Leuven, Groot Begijnhof Blanmont-Dongelberg kwartsiet   4renaissance   kasseien   False   bruinrood patina 0     soms ijzeroxidekorst       dominerende kasseisteensoort vooraan
Leuven straatsteen Leuven, Groot Begijnhof Blanmont-Dongelberg kwartsiet Blanmont-Dongelberg kwartsiet rood 4renaissance   kasseien   False   wijnrood tot purper patina 0           overgend geel bruin roestig homogeen oppervlak roodgevlamd (scherpe onregelmatige overgangen) met soms verplaatste elementen
Leuven stadorpsdeel Leuven, Groot Begijnhof Petit Granit   6classicistisch/rococo   dorpels, beelden   False     0             dorpels oorspronkelijk Brusseliaanse
Leuven stadorpsdeel Leuven, Groot Begijnhof Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   lage ondermuur   False     0   matig fijn soms vol wormgangen vaak oppervl. Verijzering (black crust) volgens liesegangringen-patroon 65x20 geïmpregneerd met vuilafzetting soms diep uitgehold, soms zonder materiaalverlies maar bros oppervlak
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof buitenmuur Brusseliaanse steen   4renaissance   buitenmuur kant Schapenstraat, deklaag   False   gelig, vaak roestig bruin 0       uitstekende verijzerde laagjes 25x8 25x12 zeer sterk wolzak  
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof buitenmuur Gobertangesteen   8restauratie   buitenmuur kant Schapenstraat, deklaag   False     0         48x13    
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof buitenmuur Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 4renaissance   buitenmuur kant Schapenstraat, deklaag   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0     brede glazig verkiezelde horizonten, kalkigs laminaties uitstekende verijzerde laagjes 25x8    
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof buitenmuur Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   buitenmuur kant Schapenstraat, onderaan   False 1 - beperkter roestbruin 0   heterogeen matig grof tot grof kwarts en weinig matig-fijn roestverweerd glauconiet roestrode matrix   kasseivorm sterk afgerond  
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof buitenmuur Ledesteen   4renaissance   buitenmuur kant Schapenstraat, onderaan   False 1 - beperkter donkergeel 0         kasseivorm sterk afgerond  
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   speklagen ondermuur en verspreide stenen   False 2 - opmerkelijk roodbruin 0   middelmatig met grove kwarts (spikkeling), glauconiethoudend, oranjerood poreus cement     32x28 41x26 zeldenalveolisatie (mechanisch?)  
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Massangis Roche jaune 8restauratie   vervangsteen voor Ledesteen, portaal   False     0              
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Ledesteen   3gotisch   meeste stenen verspreid in muur   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 weinig fossielgruis, soms turritella, schelp, serpula bleekromig zandrijk en meer poreus of gelig kalkrijk versmolten; glauconiethoudend, met grove bioklasten soms mooi gebioturbeerd zelden liesegangringen, somsroestverkleuring volgens bioturbaties 23x13 32x13, soms grof gescharreerd met randslag (restauratie?)    
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Gobertangesteen   71neogotisch   muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   muren, tussen Ledesteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Ledesteen Lede bruin 3gotisch   in parement tussen gewone Ledesteen   False 1 - beperkter bruin patina 0 volkleine nummulieten tot soms nummulietenbank, serpula   gebioturbeerd   50x8    
Leuven omheining Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal oud kerkhof   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven kerk Leuven, Groot Begijnhof, Sint-Jan-de-Doperkerk Franse steen Massangis-type 8restauratie   rond ramen   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   pseudo-oolietisch met grove bioklasten gebioturbeerd       gelijkt op Reffroy maar gaat lateraal over in echte Massangis
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H Geestcollege Naamsestraat 40 Gobertangesteen       hoge plint, afwerking en volle muren   False 4 - in deel volledig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Petit Granit       ruime poortomlijsting, Oude Markt 28   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Savonnières       lisenen, plint Oude Markt 28   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Massangis   8restauratie   lisenen, plint, Oude Markt 28   False 1 - beperkter   0             vervanging Savonnières
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Petit Granit   11traditioneel 2000 hoge plint, ornamenteel boven; hoek Oude Markt x Parijsstraat   False 2 - opmerkelijk   0           gelijkvloers met anti-graffiti folie, zelf vuil en plakkerig  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Petit Granit   93regionalistisch XX plint, 1ste bijbouw Parijsstraat   False 1 - beperkter   0             arch Léon Dierickx, vroeg-interbellum
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Euville   93regionalistisch XX lijsten, 1ste bijbouw Parijsstraat   False 2 - opmerkelijk   0             arch Léon Dierickx, vroeg-interbellum 'Collegium SSTrinitate'
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, H. Drievuldigheidscollege Euville Senonville 92modernistisch 1959 lijsten 2de bijbouw Parijsstraat tot Damiaanplein   False 2 - opmerkelijk   0   grof     dunne lijsten, lijkend op imitatie   arch L. Mispelter
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 15 Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch XVIII sluitsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 42302; woning A. Selis, beeldhouwer; sluitsteen boven empire-sculptuur (Lodewijk XV cartouche in stuc op hout )
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 15 Gobertangesteen   6classicistisch XVIII plint, onderkant portaal, cordon verdieping 1   False 1 - beperkter   0             ID 42302, woning A. Selis, beeldhouwer; empire-sculptuur in cement om op witsteen te gelijken
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 6 Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair   brug over Dijle   False 2 - opmerkelijk   0         grote wisselende maten   Huize Sion (pastorie tegen kerk is ook nr 6), verschillende bouwfasen
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 6 Massangis   8restauratie   vervanging witsteen, vooral op verdieping   False 1 - beperkter   0             Huize Sion (pastorie tegen kerk is ook nr 6), verschillende bouwfasen
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 6 Gobertangesteen   6classicistisch XVIII weinig resterend in plint, raam- en deurlijsten, behalve brug over Dijle   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42300 abtskwartier St Geertruiabdij, Huize Sion (pastorie tegen kerk is ook nr 6), verschillende bouwfasen
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 6 Franse steen Reffroy - St.-Joire 8restauratie   voornaamste natuursteen   False 2 - opmerkelijk   0             Huize Sion (pastorie tegen kerk is ook nr 6), verschillende bouwfasen;( geen goede beschrijving)
Leuven burg gebouw Leuven, Halfmaartstraat 6 Ledesteen   6classicistisch XVIII weinig resterend, hoekstenen   False 1 - beperkter   0             ID 42300 abtskwartier St Geertruiabdij, Huize Sion (pastorie tegen kerk is ook nr 6), verschillende bouwfasen
Leuven burg gebouw Leuven, Halvestraat 10 Gneiss ogengneiss 12post-1960 1965 plaatjes gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk wit met donkergrijs 0   veldspaat kristalloblasten   foliatie verticaal gemonteerd      
Leuven burg gebouw Leuven, Halvestraat 10 Leisteen phyllade 12post-1960 1965 platen tussen ramen op verdiepingen   False 1 - beperkter groengrijs 0         platen    
Leuven burg gebouw Leuven, Halvestraat 10 Franse steen   12post-1960 1965 grote platen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk gelig 0         platen   Franse steen of imitatie
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Halvestraat 14, klooster Assumptionisten Basaltlava   92modernistisch 1957 platen, traptreden   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0   fijn vesiculair     platen   arch G Volckerick (Brussel), oorsprong Eifel
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Halvestraat 14, klooster Assumptionisten Vulkanische tufsteen Ettringer 92modernistisch 1957 platen bijgebouw   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergeel 0   bimssteen, met talrijke insluitstels     platen   arch G Volckerick (Brussel), oorsprong Eifel
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Halvestraat 14, klooster Assumptionisten Petit Granit   92modernistisch 1957 schuine ondermuur   False 1 - beperkter   0         wild verband   arch G Volckerick (Brussel), oorsprong Eifel
Leuven burg gebouw Leuven, Halvestraat 3 fylliet   12post-1960   verdieping   False 2 - opmerkelijk   0         vierkanten en smalle rechthoekige platen   naast imitatie Fransesteen in grote platen
Leuven burg gebouw Leuven, Halvestraat 3 metamorf kwartsiet kwartsofyllade 12post-1960   gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0         ruwbehouwen volgens groefleger geplaatst   naast imitatie Fransesteen in grote platen
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   in ondermuur, raambogen of verspreid tussen Ledesteen   False 2 - opmerkelijk roodbruin 0   matig-grof glauconiethoudend, vrij compact gecementeerd   met goethiet banden en concreties 30x30x30 60x22 60x27 soms zeer resistent, soms fijn afgeschilferd, soms verzand tussen limonietbanden grote platte formaten en resistentie van stenen in ondermuur kamers is opvallend (vergelijk met kerk Westerlo)
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Ledesteen   2romaans   gewone parementsteen   True 6 - volledig gebouw bleekbeige 0 zelden fijne nummulieten zeer homogeen fijnkorrelig matig-fijn en kalkrijk (geen kwarts of glauconiet waar te nemen)     38x15 h tot 20 cm doorgaans goede staat tot meelzak bij blootstelling aan insijpeling sterk aangetast; soms gespleten homogene samenstelling en uitzicht wijst op een gemeenschappelijke oorsprong (geen Laekeniaan)
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Ledesteen   10vernaculair   "lapidarium" losse steenstapeling   False 1 - beperkter witachtig 0   witte matig-korrelige glauconietrijke (ook middelmatig) korrelige kalksteen rijk aan bioklasten         afkomstig uit muuropvulling
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Brusseliaanse steen Brusseliaanse zandsteen 2romaans   muuropvuling   False niet te schatten   0   middelmatige zwarte glauconiethoudende kwartsrijke kalkzandsteen met grijze verkiezelde bandjes en uitstekende verkiezelde kernen goed gedementeerd met beboud van porositeit (helklinkend)   plat    
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Ledesteen   2romaans   lijststenen bovenkant funderingslaag   False 2 - opmerkelijk grijzer 0   zandrijke fijn kalksteen met putjes o.a. van turritella en grotere bioklasten liesegangringen 65x12x28 licht afgerond, soms steile rechte splijtvlakken ook in funderingslaag aanwezig; lijkt meet op de groenige Ledesteen met putjes die in regio Antwerpen-Brussel veel voorkomt
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Brusseliaanse steen   2romaans   funderingslaag   False 1 - beperkter   0   kalkrijk met lange kalklaminaties, Gobertange-equivalent   plat    
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Grotsteen   10vernaculair   "lapidarium" losse steenstapeling   False 1 - beperkter   0   kalksteen met uitstekende verkiezelde kernen         afkomstig uit muuropvulling
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Grotsteen   10vernaculair   kelder inkom   False 1 - beperkter   0   echte grotsteen bestaande uit de verkiezelde bioturbaties uit los Brusseliaanzand          
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof binnenzijde Lei 15 Ledesteen   2romaans   muuropvulling   False niet te schatten bleekgeel met oranjegele vlekken 0 grote schelpafdruk, bryozoa, serpulafragmenten, kleine witte kalkschaaltjes matig fijne, kwartshoudende, zeer fijn glauconiethoudende fossielrijke zandige kalksteen, met zeer grove (2 mm) matte kwartskorrels   grote variatie in poriën      
Leuven burg gebouw Leuven, Handbooghof buitenmuur Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   muur-toren speklagen en onder   False   roestbruin 0   vrij grof-heterogeen met kleiig cement   met hardere verijzeringen als eerder fijne wavy limonuetbanden tot 70x25 grote formaten sterk teruggeschreden  
Leuven   Leuven, Handbooghof buitenmuur Brusseliaanse steen   2romaans   muur-toren   True   grijswit, intern bleekbeige 0   eerder fijn tot middelmatig met verspreide fijne glauconiet weinig bioturbaties (geen eikenhout)   regelmatig behouwen 30x17, ruw tot 60x18 meelzak, roestkleurige banden of rosbruin patina  
Leuven   Leuven, Handbooghof buitenmuur Ledesteen   2romaans   muur-toren naast Brusseliaanse   False   geelbeige 0   fijn-middelmatig heterogeen met grovere witte bioklasten en zeldzame geïsoleerde heldere kwarts (2 mm) structuurloos, harder en kalkrijker   kleiner    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Hendrik Consciencestraat 33 Phyllade   92modernistisch 1949 gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk grijs 0         vierkanten gevelplaten enkele platen verwijderd, worden niet teruggeplaatst  
Leuven burg gebouw Leuven, Hendrik Consciencestraat 5 Gobertangesteen       plint - steen rechtop   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Henri Regastraat 32 Savonnières   75eclectisch 1922 rijkelijk aanwezig als decoratieve-constructieve elementen, console loggia   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0         opmerkelijk bewerkt met florale motieven   arch A Mommaerts, ID 72537
Leuven burg gebouw Leuven, Henri Regastraat 32 Petit Granit   75eclectisch 1922 cordonlijsten   False 1 - beperkter   0             arch A Mommaerts, ID 72537
Leuven burg gebouw Leuven, Henri Regastraat 32 Devoonkalksteen   75eclectisch 1922 plint   False 2 - opmerkelijk   0   wackestone     wild verband   arch A Mommaerts, ID 72537
Leuven burg gebouw Leuven, Herbert Hooverplein 19 Res. Herbert Hoover metamorf kwartsiet Alta kwartsiet 12post-1960 1965 platen over gehele gevel gekadreerd in betonlintelen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk glinsterend groen 0   glinsterende mica's     platen   kader in kunststeen, vermoedelijk beton, afgewerkt als imitatie Franse steen
Leuven burg gebouw Leuven, Herbert Hooverplein 5 metamorf kwartsiet Alta kwartsiet 12post-1960 1965 gelijkvloers, bel etage en onder ramen   False 2 - opmerkelijk glinsterend groen 0   glinsterende mica's     platen   op verdieping afgewisseld met kunstofplaten als imitatie Franse steen
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Hogeheuvelcollege Naamsestraat 73 Gobertangesteen       in hoge plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Hogeheuvelcollege Naamsestraat 73 Ledesteen       in hoge plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Hogeheuvelcollege Naamsestraat 73 Ijzerzandsteen       enkele stenen tussen witstenen   False 1 - beperkter   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Hogeheuvelcollege Naamsestraat 73 Petit Granit       poortlijst   False 1 - beperkter   0             sterk verweerd
Leuven burg gebouw Leuven, Ierse predikherenstraat 26-28 Kalksteen Gris antique   XIX4 deurlijst 26 en 28   False 1 - beperkter   0 stromatoporen            
Leuven burg gebouw Leuven, Ierse predikherenstraat 26-28 Zwart marmer Bleu Belge   XIX4 dorpel nr 28   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, In Zeelandt, Vaartstr 167 Gobertangesteen   6classicistisch 1780 hoekketting, raam- en deurlijsten en -stijlen   False 2 - opmerkelijk   0         groot 40x11x28 dorpel 138x13x15    
Leuven burg gebouw Leuven, In Zeelandt, Vaartstr 167 Savonnières   8restauratie   ronde deurboog vervanging   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, In Zeelandt, Vaartstr 167 Euville   8restauratie   ronde deurboog vervanging   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, In Zeelandt, Vaartstr 167 Massangis   8restauratie   platen binnenkant portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven omheining Leuven, In Zeelandt, Vaartstr 167 Famenniaanzandsteen   10vernaculair   laag muurtje over Dijle   False 1 - beperkter groengrijs-grijsbruin 0         moellons    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, ING,Bondgenotenlaan 31 x Vital Decosterstr Graniet Rapakivi 12post-1960 1978 gevelplaten   True 6 - volledig gebouw oranje-rozerood 0   ogen van veldspaat tot 10 cm         trendsetter in Leuven
Leuven burg gebouw Leuven, Jan Stasstraat 18 Petit Granit   75eclectisch 1917 gelijkvloers volledig (winkel)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0             Wederopbouw '1914' ID 74134 arch A. Stevens
Leuven burg gebouw Leuven, Jan Stasstraat 18 Euville   75eclectisch 1917 verdieping uitsprong en raamlijsten: korfboognis met bow window   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0             Wederopbouw '1914'; ID 74134 arch A. Stevens; met art deco en neorenaissance elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Janseniusstraat 60 Gobertangesteen       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven kapel Leuven, Jezus in 't Steentje (Naamsestraat) Gobertangesteen   6classicistisch 1814 volledige gevel   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0         groot 62x14 40x14 27x11   herbouwd 1814 op nieuwe plek, arch Ange De Bruyn
Leuven kapel Leuven, Jezus in 't Steentje (Naamsestraat) Petit Granit   6classicistisch 1814 rondboog, traptreden   False 0 - zelden tot eenmalig   0             herbouwd 1814 op nieuwe plek
Leuven kerkbinnen Leuven, Jezus in 't Steentje (Naamsestraat) Maaskalksteen   6classicistisch 1814 tegels   False 1 - beperkter licht- en donkergrijs 0     fijngelamineerd (beide soorten)   28x28   herbouwd 1814 op nieuwe plek
Leuven kerkbinnen Leuven, Jezus in 't Steentje (Naamsestraat) Rode marmer rouge royal 6classicistisch 1814 tegelharten onder altaar   False 0 - zelden tot eenmalig roodachtig 0             herbouwd 1814 op nieuwe plek
Leuven kerkbinnen Leuven, Jezus in 't Steentje (Naamsestraat) Wit marmer carrara 6classicistisch 1814 tegelruiten (hierin vierkant rode marmer)   False 0 - zelden tot eenmalig   0             herbouwd 1814 op nieuwe plek
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, KA2 ring, Justus Lipsiusstraat 71 Petit Granit   12post-1960   platen ondermuur   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, KA2 ring, Justus Lipsiusstraat 71 marmer Vert de Suède 12post-1960   portaal   False 2 - opmerkelijk   0   zeer grof kristallijn          
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, KA2 ring, Justus Lipsiusstraat 71 marmer Larrys 12post-1960   hal en trap binnen   False 1 - beperkter   0     moucheté        
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, KA2 ring, Justus Lipsiusstraat 71 Massangis   12post-1960   gevelplaten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk cremewit, intern geel 0 grote crinoiden, schelpen en schelpgeesten gerolde bioklasten en schelpengruis, 0,5 tot 2 mm structuurloos   platen 80x63 vensterdorpels wit en poreus met korstmos; vervuiling onder vensterdopels  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, KADOC achterkant (ingang Fred. Lintstr) Maastrichtersteen   72neoromaans 1870 hoek- en sluitstenen raam deur   False 2 - opmerkelijk geel 0 echinidenfragmenten         onverweerd Stoop architect, Wuyckens steenhouwer-aannemer; resto witte dichte en fijne Portland (?)
Leuven kerk Leuven, Keizersberg abdij Doornikse kalksteen   72neoromaans 1897 ondermuur westzijde kapel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk eerder donkergrijs 0             arch P Langerock
Leuven tuindecoratie Leuven, Keizersberg abdij Petit Granit   93regionalistisch 1936 paviljoen langs inkom kant Wilsele: decoratieve elementen incl wijdingssteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch Em Goethals
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Keizersberg abdij Petit Granit   71neogotisch 1897 raambogen plintlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         zwaar en afgerond, ruw gebikt   arch P Langerock
Leuven kerk Leuven, Keizersberg abdij calcaire tournaisien   71neogotisch 1897 ondermuur klooster   True 3 - in hoeveelheid belangrijk zeer lichtgrijs 0 encriniet concentraties packstone soms chert soms hoge concentratie calcietdars grof gebikt 60x26 38x18   Tournaisiaan (Ivoriaan) uit bekken va Dinant, mogelijk ook bleek Devoonkalksteen
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Doornikse kalksteen   72neoromaans 1907 vervangsteen sporadisch in muur   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0       soms schieferige rand relatief kleine blokken ongelijk restauratiesteen van tijdens bouw abdij
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII lokaal overwegend in ondermuur   False 4 - in deel volledig roestbruin 0       vol holle limonietconcreties groot tot 70x30 diep uitgehold (>10 cm)  
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII bovenrand, onder recentere kantelen   False 1 - beperkter roestbruin 0   grof heterogeen   met limonietbandjes   grof afschilferend  
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Ledesteen   3gotisch XIII overwegend in toren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   korrelig; bijna geen grove kwarts sterk gebioturbeerd met lange graafgang   42x14 tot 60x25 groot    
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Gobertangesteen   72neoromaans   bovenop Ledesteen in toren   False 1 - beperkter wit met zwarte randen 0           tot meelzak verweerd en daardoor moeilijk herkenbaar vermoedelijk aanvulling tijdens bouw abdij
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Brusseliaanse steen   3gotisch XIII ondermuur   False 2 - opmerkelijk roestroodachtig verkleurd 0   dicht   liesegangringen (meer dan in Ledesteen) groot en plat 85x12 sterk afgerond hobbelig oppervlak met diepe voegen (ondr bodembedekking) rechtstreeks gebouwd op fris donkergrijsgroen Zand van Diest (enkel dunne pleisterlaag als scheiding)
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Gobertangesteen   8restauratie   vervangsteen   False 1 - beperkter   0           rechte hoeken mogelijk restauratie in 1980-er jaren
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Brusseliaanse steen   3gotisch XIII patchwork met Diest en Lede in muur   False 1 - beperkter   0              
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII opvulling muur   False 4 - in deel volledig roestbruin 0         gebroken fragmenten    
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII speklagen in muur   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0              
Leuven omheining Leuven, Keizersberg burchtmuur Ledesteen   3gotisch XIII patchwork in muur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         zelfde grootte als brusseliaanse steen    
Leuven beeld Leuven, keizersberg Mariabeeld Euville   93regionalistisch 1906 sculptuur   False 4 - in deel volledig   0         samengestelde blokken   sculpt Benoît Van Uytvanck
Leuven beeld Leuven, keizersberg Mariabeeld Petit Granit   72neoromaans 1906 sokkel hoekstenen en medaillon   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         gebikt fossielen uitgeprepareerd  
Leuven beeld Leuven, keizersberg Mariabeeld Doornikse kalksteen   72neoromaans 1906 sokkel opvulling   False 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwgrijs 0   wackestone   en echelon calcietaders (lijken zowel horizontaal als verticaal) 50x35 50x15 veel subhorizontale zwarte voegen  
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Doornikse kalksteen   72neoromaans 1907 muur langs Mechelse steenweg boven en kruispunt   False   grijs 0 solitaire koralen, tabulaten, gastropoden, kleine brachiopoden verspreid of in nesten en lagen, zeldzame Syringodendron; soms uitgeetst homogene siltige (korrelhoudende) wackestone regelmatig gelaagdheid aangegeven door onzuiverheid (donkere bandjes); soms kopse stenen met zeebodemassociatie, deels uitgeprepareerd af en toe chertknollen ruw behouwen, gemiddeld 25x16 veel vorstscheuren; fijnkorrelig door zandstralen is moeilijk bewerkbare variëteit, omwille van vorstschade weinig typisch als bouwsteen
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Devoonkalksteen   72neoromaans 1907 hoekstenen en kantelen muur langs Mechelse steenweg   False   bleekblauwgrijs 0   homogeen zuivere kalksteen   onregelmatige calcietaders en kleiner calcietvlekken zeer grof gebikt, regelmatige vorm 50x40x20 70x50   zeer massieve bank, niet vorstgevoelig: lijkt Devoonkalksteen (Frasniaan of Givetiaan) uit bekken van Dinant
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Diestiaan ijzerzandsteen   72neoromaans 1907 verspreid in muur langs Mechelse steenweg   False   oranje-roestbruin tot soms roodbruin 0   heterogene overwegend middelmatige zandsteen met veel grove korrels, veel lichtgroene en zwartgroene glauconiet; limonietisch cement   mm-dunne hardere limonietbandjes   verzand oppervlak alle stenen gelijkend
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Gobertangesteen   72neoromaans 1898 pseudo-schietgaten en verspreide stenen   False   licht oranjebeige 0   zeer kalkrijk, compact, zeer fijne glauconiet, geen zichtbare kwarts (wel kwartsrijk in sommige stenen richting Vaartkom zelden eikenhout herkenbaar in kops geplaatste steen, meestal onherkenbaar door behandeling   gladgeschaafd 65x9 28x10, verspreid dikker 40x12 30x15 oppervlakkig afpellend verwarring mogelijk met Brusseliaanse steen
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Brusseliaanse steen   3gotisch   muurpartij boven Mechelse poort, op kruispunt en verspreide stenen   False   oranjebeige door behandeling 0   zeer kalkrijk, compact, zeer fijne glauconiet, geen zichtbare kwarts soms brede laminaties   muurpartij tot 58x16 36x18 deels meelzak; tegen straat met alveolen identificatie moeilijk door oppervlaktebehandeling en impregnatie, mogelijk ook Gobertangesteen
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Doornikse kalksteen   72neoromaans 1898 ondermuur van baksteenmuur   False   blauwgrijs 0     met onzuivere, donkere tussenlaagjes; bevat chert bevatcalcietaders ruwgebikte maatsteen   lijkt op Devoonkalksteen zoals gedefinieerd langs de Mechelsesteenweg maar bevat elementen typisch voor Doornikse steen: chert en kleiige lenzen
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Petit Granit   72neoromaans 1898 tegenover Glablazerijstraat   False   sombergrijs 0 grove crinoiden, regelmatig solitaire koralen, zelden beschadigde Michelinia, soms gevarieerd bioklastengruis   soms croute (kops geplaatst)   ruwgestapeld ruwbehouwen 38x16   ontw P Langerock
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Maaskalksteen   72neoromaans 1903 in Petit Granit muur, meer in richting Vaartkom   False   bleekgrijs 0 fijne koraalbandjes wackestone (met fenestrae?), met bleke bioklastenlaminaties, soms grofkorreliger door bioklastenconcentratie met stromatolietbanden en bollen   onregelmatig gekloven oppervlak   zou ook lateraal equivalent Devoonkoraalkalksteen kunnen zijn
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Doornikse kalksteen bouwsteenvariëteit 72neoromaans 1903 voor entrepot over 20 m in plots contact met petit granit muur   False   dofgrijs tot donkergrijs 0     donkere kleirijker stenen met schieferiger splijting; ook kleirijker lenzen regelmatig met platte chert groot en plat vlakgehouwen 65x13 55x13   vergelijkbaar met bouwstenen Scheldebekken maar toch vrij kleirijk (niveau onder Gras Délit); ook nog als speklagen in muur achter entrepot
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Porfier   72neoromaans 1903 verlagende patchworkmuur achter entrepot   False   blauw-groen paars-bruin groen-bruin 0   grote bleke veldspaatkristallen (tot 0,5 cm) en veel donkere xenolieten     kassei 16x16, naar Wolvengang groter tot 30x20   overwicht porfier richting Wolvengang
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Blanmont-Dongelberg kwartsiet   72neoromaans 1903 verlagende patchworkmuur achter entrepot   False   blauwig met vaak voskleurig oppervlak 0       zelden brede parallelle kwartsaders kassei 16x16, naar Wolvengang groter en onregelmatiger   grote stenen zijn ruwe blokken groevemateriaal zoals heden als versiering in Opprebais naast de groeve aangebracht
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Kwartsiet van Tienen   72neoromaans 1903 verlagende patchworkmuur achter entrepot   False   asgrijs tot rozig, voskleurig oppervlak 0   matig-fijne korrelige kwartsareniet met gaatjes en holle buisjes, vermoedelijk wortelsporen   groot onregelmatig 30x22    
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Ledesteen   72neoromaans 1903 1 grote blok onderaan Doornikse steen muur voor Entrepot   False   beige 0   matig-grof poreus met putjes (opgeloste gastropodenschalen)   50x40 afgerond   recyclage
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Petit Granit   10vernaculair 2014 zijwand langs trappen vanaf Engels Plein   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         ruwbhouwen maar regelmatig formaat ca 30x15    
Leuven omheining Leuven, Keizersberg ommuring Chinese Blauwe Hardsteen   10vernaculair 2014 treden en dekstenen langs trappen vanaf Engels Plein   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   oolietisch     grote maten grofgebikt    
Leuven tuindecoratie Leuven, Keizersberg park Famenniaanzandsteen   11traditioneel   kerkhof paviljoen   True 5 - volledig klein monument (beeld) vnl geelgroengrijs 0              
Leuven funerair Leuven, Keizersberg park Maaskalksteen Vinalmont 10vernaculair 1709 grafsteen bij ingang park   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   oolietisch gekruiste gelaagdheid     licht begroeid met korstmos  
Leuven straatsteen Leuven, Keizersberg park Famenniaanzandsteen   10vernaculair   kleine kasseitjes op steile toegangsweg vanaf Engels Plein   False 1 - beperkter groengrijs 0     homogeen        
Leuven burg gebouw Leuven, Keizersberg portierswoning Gobertangesteen   6classicistisch XVIII bogen onderdoorgang en oude poortlijst, neggen rondramen   False 2 - opmerkelijk   0       veel liesegang groot 60x14x24 71x11 zware korsten en blazen op beschutte zijde; slecht microklimaat maar geen volumevermindering  
Leuven straatsteen Leuven, Keizersberg portierswoning Kwartsiet van Tienen   6classicistisch XVIII kassei onderdoorgang   False 2 - opmerkelijk   0         rechthoekig 17x9   elders meer patchwork van kasseien
Leuven burg gebouw Leuven, Keizersberg portierswoning Ledesteen   6classicistisch XVIII oude poortlijst, gemengd met Gobertange maar toch vooral onderaan   False 1 - beperkter   0 1 steen met grote schelpen soms grove korrels versmolten door cementatie matrix kleine putjes 43x19x19 mechanisch en vochtschade monster bewaard op onderste lijststeen
Leuven tuindecoratie Leuven, Keizersberg waterput Brusseliaanse steen   10vernaculair   wand   True 6 - volledig gebouw   0         grote blokken licht meelzak  
Leuven burg gebouw Leuven, Klein Begijnhof Petit Granit   74neorenaissance   deurdorpels   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Klein Begijnhof Gobertangesteen   4renaissance   raam en deurlijsten   False 2 - opmerkelijk   0           allemaal geel gekaleid bouwjaar 1635
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Kwartsiet van Tienen   4renaissance   onder druiplijst   False 2 - opmerkelijk lichtgriis tot vos 0         vierkantig ca 12x12    
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Brusseliaanse steen kassei 4renaissance   onder druiplijst tussen Tiense kwartsiet   False 1 - beperkter vuil-romig 0         rechthoekig klein 12x7 (kops)    
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Famenniaanzandsteen kassei 74neorenaissance   centraal in straat   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs tot donkergruis 0     soms stratificaties wanneer kops        
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Andenne zandsteen kassei 74neorenaissance   noordelijke verbinding met Vaartstraat   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0     met bundels van onregelmatige grijze stratificaties        
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Petit Granit kassei 74neorenaissance   centraal in straat tussen Famenniaanzandsteen   False 1 - beperkter blauwgrijs 0 crinoiden       vierkantig    
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Porfier kassei 8restauratie   noordelijk deel van straat   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groen, blauw, paars 0         rechthoekig    
Leuven straatsteen Leuven, Klein Begijnhof Ledesteen kassei 4renaissance   enkele stenen tussen de Brusseliaanse   False 0 - zelden tot eenmalig vuil-romig met witte vlekken, intern bleekbeige met oranje vlekken 0 kleine foraminiferen en ruwbegrensde schelpgeesten (roestig-oranje) matig fijne kalkzandsteen met regelmatige verdeling van de kwartskorrels, licht glauconiethoudend, met dichte kalkmatrix en met fijne bioklasten met vrij veel grove matte kwarts   13x8x5 pitted surface en ronde holtes door oplossing ondergronds  
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 12 Euville   75eclectisch 1923 deuromlijsting   False 2 - opmerkelijk   0 bleek roomkleurig grof     plint in zelfde kleur   ID 206759, Wederopbouw, arch J. Vranckx
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 12 Euville   75eclectisch   eveneens deuromlijsting   False 2 - opmerkelijk   0 lichtbeige fijn         ID 206759, Wederopbouw, arch J. Vranckx
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 12 Lutetiaankalksteen Saint-Maximin 75eclectisch   lijsten   False 2 - opmerkelijk roestig geel 0 schelpen serpula       82x19x11 cm soms gecementeerd ID 206759, Wederopbouw, arch J. Vranckx
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 18 Gobertangesteen   11traditioneel 1921 lisenen poortachtergrond sierlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     eikenhout   21x18x17 negblokken, 42x14 lijsten in goede staat arch A.Roosenboom, Wederopbouwarchitectuur in Louis XV stijl; ook Leuven brandt sculptuur in 4 gobertangestenen; ID 206762
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 18 Petit Granit   11traditioneel 1921 poort- en raamlijsten, plint   False 2 - opmerkelijk   0         21x18x17 negblokken, 42x14 lijsten, met gefrijnde randslag   arch A.Roosenboom, Wederopbouwarchitectuur in Louis XV stijl; ID 206762
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 20 Ledesteen Balegemse steen 11traditioneel 1920 plint   False 2 - opmerkelijk groenig 0 nummulieten       gebosseerd   ID 25424 Wederopbouw, arch E. Goethals
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 20 Petit Granit   11traditioneel 1920 lijsten gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             ID 25424 Wederopbouw, arch E. Goethals
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 20 Franse steen Reffroy - St.-Joire 11traditioneel 1920 sierstenen over gehele gevel   False 2 - opmerkelijk   0             ID 25424 Wederopbouw, arch E. Goethals
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 50 Gobertangesteen   76neobarok 1922 ondermuur lijsten hoekstenen   False 2 - opmerkelijk   0           ondergevel gegroefd verweerd Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 50 Euville Lérouville 76neobarok 1922 dorpel latei raamkruis   False 2 - opmerkelijk   0             Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 50 Euville   76neobarok 1922 hoekstenen en hagedis-sculptuur   False 1 - beperkter bleker dan Lérouville 0           sulptuur beschadigd Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Koning Leopold I straat 50 Petit Granit   76neobarok 1922 versierd portaal   False 2 - opmerkelijk   0         rijkelijk versierd   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven binnen Leuven, Koning Leopold I straat 50 Gobertangesteen   76neobarok 1922 vloertegels inkomhal   False 1 - beperkter wat lijnoliekleur 0         grote tegels   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven binnen Leuven, Koning Leopold I straat 50 Gobertangesteen   76neobarok 1922 wandstenen inkomhal   False 1 - beperkter   0         32x16 regelmatig   Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Koningscollege Naamsestraat 59 Gobertangesteen       hoge plint, hoekketting, midden deel volledig   False 4 - in deel volledig   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Kruidtuin, Kapucijnenvoer 30 Gobertangesteen       plint, hoekketting   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Kruidtuin, Kapucijnenvoer 30 Massangis       restauratie enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Lavorenberg Gobertangesteen       bovengevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Lei 15 Oude Brouwerij Keyser Carel Savonnières   8restauratie   deuromlijsting   False 1 - beperkter bleekbeige 0     gekruiste galaagdheid       20ste eeuwse vervanging van Gobertange
Leuven burg gebouw Leuven, Lei 15 Oude Brouwerij Keyser Carel Gobertangesteen   5barok   ondermuur raamdorpel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       soms liesegang raamdorpel 125 cm, doorgaans relatief plat   bouwjaar 1723, ook Ledesteen en Brusseliaanse steen aanwezig; langs tuinzijde vervanging door diverse Franse steen waaronder donkerbeige grove lumachelle
Leuven straatsteen Leuven, Lei 15 Oude Brouwerij Keyser Carel Gobertangesteen   5barok   plaveien binnenkoer en koetsdoorgang   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Lepelstraat 13-19 Gobertangesteen   10vernaculair XIX arbeidershuis brede deurlijst lage plint restant cordonlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Luxemburgcollege Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1755 voorgevel   True     0   middelmatig (dunne lijststenen meer zandrijk) eikenhout   40x16 75x20x18 55x12=lijst   arch JB Van den Dale
Leuven burg gebouw Leuven, Luxemburgcollege Euville   8restauratie   lisenen   False   beigegrijs (donkerder dan Gob) 0              
Leuven burg gebouw Leuven, Luxemburgcollege Petit Granit   6classicistisch/rococo 1755 portaal ramen   False     0              
Leuven burg gebouw Leuven, Luxemburgcollege Franse steen   8restauratie   lijststenen   False   zeer bleekgrijs zoals Gobertan 0 fijne schelpenresten, echinidenresten, dubbelkleppige schelpholten zeer fijne dichtgestapelde lumachelle (2 mm), enkele oolieten; met mergelige rafelige kalkklasten         Lodewijk XV stijl, vervallen
Leuven burg gebouw Leuven, Maria Theresiastraat 99 Gobertangesteen   75eclectisch   gewone parementsteen   True 4 - in deel volledig grijswit 0             Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Maria Theresiastraat 99 Petit Granit   75eclectisch   lage ondermuur   False 1 - beperkter   0             Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven burg gebouw Leuven, Maria Theresiastraat 99 Duitse zandsteen   75eclectisch   hoekstenen en lijsten   False 2 - opmerkelijk bruin 0             Wederopbouw na stadsverwoesting 1914
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Maria-Theresiacollege, St.-Michielsstr 6 Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   funderingslaag   False   donker-roestbruin 0     comapct en goed gekristalliseerd cement   tot 60 cm ten dele uitgeplukt  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Maria-Theresiacollege, St.-Michielsstr 6 Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1826 hoge plint straat en delen binnenkoer   False     0             zoals in aangrenzend Pauscollege
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Maria-Theresiacollege, St.-Michielsstr 6 Ledesteen   6classicistisch/rococo 1826 plint binnenkoer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven klein monument Leuven, martelarenmonument Euville Senonville 75eclectisch   onderbouw   False   bleekbeige 0 vnl middelmatige crinoiden (2-3 mm), ook zeer grote crinoiden (2 cm), 0,5 cm dikke dubbelkleppige 8 cm grote schelpen, veel tot 5 cm opgeloste schelpen, kalkwieren zeer grof bioklastisch bioklasten georiÙnteerd volgens gelaagdheid   grote blokken 110x40 oranjebruine matrix wordt prominent cf buurgemeente SavonniÞres, textuur vergelijkbaar zij het grover (neigt naar Euville)
Leuven klein monument Leuven, martelarenmonument Franse steen Pierre de Lens 75eclectisch   bas reliefs   False   wit-creme (bleker dr behandeli 0   fijn bioklastengruis en goed gesorteerde ooieden (vol 1 mm) (lokaal overwegend 1 of andere soort, lijkt oorspronkelijk poreuzer in oolietische kalksteen structuurloos   ook platen 100x80x10   licht gespikkeld door impregnatie-behandeling (ingeplakte korrels); bleker en minder geel dan onderbouw
Leuven klein monument Leuven, martelarenmonument Franse steen St.-Paul Trois Chateaux 75eclectisch   sokkel en leeuwen   False   bleekgrijs-creme 0 f: dikke oesters en grote echinidenbrokken grote bioklasten met sparietcement       met uitlopende impregnatie Tertiaire steen
Leuven burg gebouw Leuven, Martelarenpl 14, A la Sirène In de Meermin Petit Granit   74neorenaissance 1916 ondergevel platen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         gefrijnd    
Leuven burg gebouw Leuven, Martelarenpl 14, A la Sirène In de Meermin Euville Senonville 74neorenaissance 1916 gehele voorgevel   True 6 - volledig gebouw romig geel met rosse toets 0   grove goed gesorteerde,poreuze en harde encriniet, weinig grotere klasten, veel rosse korrels     gesculpteerd, zuilen scherpe graat (hard)  
Leuven burg gebouw Leuven, Mathieu de Layensplein 1, De Lange Trappen Savonnières Morley 11traditioneel 1927 gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0   holle oolieten en bioklasten, vacuolair gekruiste gelaagdheid   groot 80x65x55   ID 206100, Wederopbouw
Leuven burg gebouw Leuven, Mathieu de Layensplein 1, De Lange Trappen Franse steen   75eclectisch   verdieping   False 2 - opmerkelijk   0         kleine formaten zoals Gobertange   ID 206100, Wederopbouw
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 11, Den witten Sluijer Serpentiniet   77art deco 1938 winkelpui bekleding   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42313, arch E Crabbé winkelpui
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 11, Den witten Sluijer Rode marmer   77art deco 1938 winkelpui randbekleding   False 1 - beperkter bleek patina 0           kleur vergaan, harsbehandeling ID 42313, arch E Crabbé winkelpui
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 11, Den witten Sluijer Petit Granit   6classicistisch XVIII gelijkvloers omkadering   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42313
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 11, Den witten Sluijer Ieperiaanse kalksteen   4renaissance XVII negblokken lateien op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk bruin 0             ID 42313; identificatie tentatief
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 111, Oratoriënhof Gobertangesteen   4renaissance 1641 plint en verspreid gelijkvloers en verdieping   False 2 - opmerkelijk   0         met gebikt gat voor pleisterbevestiging   ID 42363
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 111, Oratoriënhof Brusseliaan ijzerzandsteen   4renaissance 1641 uitzonderlijk   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0              
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 111, Oratoriënhof Euville   11traditioneel 1855 inkom   False 0 - zelden tot eenmalig   0   grof          
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 111, Oratoriënhof Savonnières   8restauratie 1940 dorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 111, Oratoriënhof Massangis   8restauratie   dorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 112, Negende Gebod Savonnières   71neogotisch 1904 gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             ID 42361 verminking
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 112, Negende Gebod Massangis   8restauratie 1993 gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             ID 42361 terug herste in oorspronkelijke staat
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 112, Negende Gebod Gobertangesteen   3gotisch 1548 verdieping 1 en 2 volledig, met Ledesteen   False 4 - in deel volledig witachtig 0         2/3 Gob,1/3 Lede   ID 42361 in laatgotische stijl; grondige restauratie in 90er jaren
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 112, Negende Gebod Ledesteen   3gotisch 1548 verdieping 1 en 2 , tussen Gobertange   False 2 - opmerkelijk groenig 0         2/3 Gob,1/3 Lede   ID 42361 in laatgotische stijl; grondige restauratie in 90er jaren
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 225A Ledesteen       grote blokken in zijmuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Mechelsestraat 93 Gobertangesteen   6classicistisch XIX gelijkvloers volledig, verdieping tussen baksteen   False 4 - in deel volledig   0         met grofgebikte latei   ID 42355
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Minderbroederstraat 13, Sint-Pieterscolleg Gobertangesteen       oude poort, hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Minderbroederstraat 13, Sint-Pieterscolleg Ledesteen       enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Minderbroederstraat 13, Sint-Pieterscolleg Petit Granit       poortomlijsting, lomperik   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Minderbroederstraat 5, Eygen Heerd Ledesteen       volledig   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven kapel Leuven, Miniemeninstituut Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch 1470 kapel ondermuur langs Diestsestraat   False   roestbruin 0   homogeen     50x25 cm grof geschaafd goede staat nog maar weinig stenen: vervangen door Gobertange
Leuven kapel Leuven, Miniemeninstituut Gobertangesteen   8restauratie 1899 kapel ondermuur, plint, portaal langs Diestsestraat   False   wit patina, roestverkleuring 0   homogeen bioturbaties nauwelijks zichtbaar   2 maten, 10 en 13 cm hoog, fijn geschaafd frisse staat vervangstenen rond portaal met scherpe kanten en nog randslag, vermoedelijk restauratie na WO I
Leuven kapel Leuven, Miniemeninstituut Ledesteen   5barok XVII kapel portaal en gesculpteerde nis langs Diestsestraat   False   meer beige dan Gobertange 0 afdruk van kleine turritella middelmatig, glauconiethoudend, met grove ronde doffe korrels (> 1 mm)     latei 90x30 cm sterk verweerd, afgeronde hoeken maatstenen rond deuropening gedeeltelijk vervangen door Gobertange (uitstekend)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Miniemeninstituut Gobertangesteen   5barok XVII kloostervleugel Diestsestraat 163 rijen boven plint en portaal   False 1 - beperkter   0             ID42139
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Miniemeninstituut Savonnières   8restauratie 1899 kloostervleugel Diestsestraat 163 raamlijsten   False 1 - beperkter   0             ID42139; arch Th Van Dormael
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Miniemeninstituut Maaskalksteen Vinalmont 8restauratie 1899 kloostervleugel Diestsestraat 163 ondergevel   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0     schuine gelaagdheid   58x31 groot en regelmatig, grof gebikt   ID42139; arch Th Van Dormael
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Miniemeninstituut Petit Granit   5barok XVII kloostervleugel Diestsestraat 163 schamppalen (lomperik)   False 0 - zelden tot eenmalig blauw 0         voluutvormig   ID42139
Leuven burg gebouw Leuven, Monseigneur Ladeuzeplein 7 Petit Granit   77art deco 1921 hoge plint, functionele en sculpturele elementen over gehele gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs in contrast met baksteen 0         groot formaat 68x36x28 cm; mooi bewerkt   Wederopbouw '1914' ID 74151, architecten L. Spéder en L. Vanderveken
Leuven klein monument Leuven, monument Edouard Remy, Herbert Hooverplein Petit Granit   75eclectisch 1899 lage brede sokkel   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ontwerp Horta, uitvoering Pieter Braecke; Bouwkundig Erfgoed ID 74126
Leuven klein monument Leuven, monument Edouard Remy, Herbert Hooverplein Graniet Balmoral 75eclectisch 1899 hoge opgaande sokkel bekroond met bronzen beeld   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0             ontwerp Horta, uitvoering Pieter Braecke; Bouwkundig Erfgoed ID 74126
Leuven burg gebouw Leuven, Muntstraat 22 Ledesteen       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Muntstraat 3, Volksbank Gobertangesteen       volledig   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Muntstraat 3, Volksbank Petit Granit       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven beeld Leuven, Museum M Albast   4renaissance 1610 albasten retabel in museumcollectie   False 0 - zelden tot eenmalig bleek met roze en met rode vlekken en strepen 0   sterk wisselende korelgrootte van <1 mm tot >1 cm     tot 10 cm dik   sculptor Robrecht Colijns de Nole, afkomstig van Celestijnenklooster Heverlee
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Travertijn   12post-1960 2004 parementplaten   False 6 - volledig gebouw bleek cremegeel 0     hydrothermaal   88x42 wordt bruiner arch Stéphane Beel
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Petit Granit   6classicistisch 1766 Vicus Artium zuilen en sokkel   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   eerder fijnkorrelig   horizontale steken, niet doorlopend massief   arch LB Dewez
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Maaskalksteen   6classicistisch 1766 Vicus Artium buitentegels op verhoog   False 1 - beperkter grijs en bleekblauwgrijs 0         28x28 soms sterk aangetast, ook vervagend kleurencontrast deels vervangen door petit granit
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Gobertangesteen   6classicistisch 1766 Vicus Artium fronton   False 1 - beperkter   0              
Leuven binnen Leuven, Museum M Zwart marmer Mazy 70neoclassicistisch 1858 Hotel Vander Kelen-Mertens schouw en venstertablet   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0   compacte zeer homogene wackestone     volute 28x70x18 foutloos  
Leuven binnen Leuven, Museum M Wit marmer Carrara 70neoclassicistisch 1858 Hotel Vander Kelen-Mertens 2 schouwen en venstertablet   False 0 - zelden tot eenmalig wit met vage grijze foliatie 0              
Leuven binnen Leuven, Museum M Rode marmer Royal byzantiné 70neoclassicistisch 1858 Hotel Vander Kelen-Mertens schouw en venstertablet   False 0 - zelden tot eenmalig rood met vuilrood met grijze en witte vlekken 0 grijs zijn koralen            
Leuven binnen Leuven, Museum M Grijs marmer Bleu antique 70neoclassicistisch 1858 Hotel Vander Kelen-Mertens schouw en venstertablet   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs, bijna zwart met gevarieerde bleke vlekken 0 hexagonaria en pachypora koralen ook kleinere gerolde bleekgrijze bioklasten   witte aders, in horizontale positie (vermoedelijk verticaal tov groefleger) volute 28x88x22    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Petit Granit   5barok 1650 Savoye-college toegangspoort   False 0 - zelden tot eenmalig   0             toegang tot vroeger Stedelijk Museum en Hotel Vander Kelen-Mertens
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Gobertangesteen   10vernaculair 1922 Savoye-college ondermuur langs Savoyestraat   False 1 - beperkter   0         40x12x18    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Gobertangesteen   70neoclassicistisch 1858 Hotel Vander Kelen-Mertens plint en plintlijst   False 2 - opmerkelijk   0             mogelijk recuperatie uit grotendeels afgebroken en deels ontmanteld Savoye College
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Petit Granit   10vernaculair 1928 plintplaten in uitbreiding Museum Vander Kelen-Mertens   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Museum M Savonnières   10vernaculair 1928 lijsten in uitbreiding Museum Vander Kelen-Mertens   False 2 - opmerkelijk vuilgeel 0         87x22    
Leuven beeld Leuven, Museum M Gobertangesteen   4renaissance   opgravingsrest in tuin Museum Vander Kelen-Mertens   False 0 - zelden tot eenmalig   0         52x52 kops   tegen binnenmuur Savoyestraat geplaatst
Leuven beeld Leuven, Museum M Petit Granit   4renaissance   opgravingsrest in tuin Museum Vander Kelen-Mertens   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0         52x52   tegen binnenmuur Savoyestraat geplaatst
Leuven beeld Leuven, Museum M Ledesteen   4renaissance   opgravingsresten in tuin Museum Vander Kelen-Mertens   False 0 - zelden tot eenmalig   0 dikschalig schelpengruis, putjes van gastropoda zandtextuur met fijne glauconiet witgerande sigaarvormige bioturbatie   27x55x27   tegen binnenmuur Savoyestraat geplaatst
Leuven kerk Leuven, Naamse straat 73, Gobertangesteen       ondergevel = gelijkvloers   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsestraat 137 Gobertangesteen       hoge plint, afwerking gevel   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsestraat 150 Gobertangesteen       afwerking soort erker boven   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsestraat 41 Rode marmer       ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             sterk verweerd
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsestraat 65, apotheek Gobertangesteen       ondergevel   False 4 - in deel volledig   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Naamsestraat 96, Arenbergcollege Gobertangesteen       ondergevel = gelijkvloers volledig + afwerking   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsevest 102 Gileppezandsteen   16pre WOIwitte baksteen 1906 in plint   False 1 - beperkter grijsbruingroen 0         moellon in lang plat formaat   ID 106283, arch C. Herpoel, art nouveau elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsevest 102 Euville   16pre WOIwitte baksteen 1906 sierstenen in gelijkvloers (grote uitsyekende blokken), verdieping (diamanten)   False 1 - beperkter   0         divers bewerkt   ID 106283, arch C. Herpoel, art nouveau elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsevest 102 Petit Granit   16pre WOIwitte baksteen 1906 raam- en deurlijsten, cordon, consoles   False 1 - beperkter   0         divers bewerkt   ID 106283, arch C. Herpoel, art nouveau elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsevest 162 Petit Granit   77art deco 1928 rijkelijk, volledig gelijkvloers   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs in combinatie met baksteenrood 0         oa tandfriezen   ID 206191; arch Emiel Vanderheyden
Leuven burg gebouw Leuven, Naamsevest 164 Petit Granit   16pre WOIwitte baksteen 1913 hardsteen plint ensokkel laag balkon; beperkt op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0         kunstig bewerkt   ID 206192, arch Oscar Devos met art nouveau elementen
Leuven kerk Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk, olvs Ijzerzandsteen       veel speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven kerk Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk, olvs Brusseliaanse steen       muren   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven kapel Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel (KADOC) Petit Granit   5barok XVII portaal   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven kapel Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel (KADOC) Ledesteen   5barok XVII ondermuur lisenen fronton speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       met liesegang roestverkleuring tot 45x12 randslag vuil afbladderend vnl hoeken deels vervangen door Franse steen (type SavonniÞres, maar rijk aan grof schelpengruis); KADOC complex
Leuven kapel Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel (KADOC) Leisteen Fumay 5barok XVII stelwiggen   False 0 - zelden tot eenmalig paars (type Fumay) 0              
Leuven kapel Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel (KADOC) Savonnières   8restauratie 1878 vervanging Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0 grof schelpengruis hol oolietisch         ID 42133, arch PP Stoop
Leuven straatsteen Leuven, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel (KADOC) Maaskalksteen Vinalmont 8restauratie 1878 tegels KADOC inkom tot voor ingang kapel   False 1 - beperkter lichtgrijs 0     diverse facies (kriskras, nodulair, erosief witte styloliet klein formaat tegels voor binnen, licht uitgeëtst ID 42133
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, oudestadsomwalling toren in ziekenhuiscomp Brusseliaanse steen   2romaans 1156 toren volledig met uitzondering van speklagen ijzerzandsteen   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, oudestadsomwalling toren in ziekenhuiscomp Ijzerzandsteen   2romaans 1156 speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Parijsstraat 38 Ledesteen   4renaissance   lijststenen gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0           vervuild  
Leuven burg gebouw Leuven, Parijsstraat 38 Gobertangesteen   5barok   lijststenen verdieping en plint   False 2 - opmerkelijk   0           vervuild  
Leuven burg gebouw Leuven, Parijsstraat 38 Petit Granit   5barok   portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vervuild  
Leuven burg gebouw Leuven, Parijsstraat 74, Hotel Rega Petit Granit   6classicistisch 1750 voorgevel en bewerkt portaal   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 42436 in Régence stijl
Leuven burg gebouw Leuven, Parijsstraat 74, Hotel Rega Gobertangesteen   6classicistisch 1750 plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 42436
Leuven burg gebouw Leuven, Parkstraat 106-108 Savonnières Brauvilliers 12post-1960 1960 volledige gevels in grote platen   True 6 - volledig gebouw licht geel, vaag gestreept 0   holle oolieten banding door verschillen in cementatie op schelpengruislagen   58x88x6   nr 106 afgewisseld met zichtbeton
Leuven burg gebouw Leuven, Parkstraat 106-108 Savonnières Brauvilliers Liais 12post-1960 1960 raamdorpels   False 1 - beperkter geelwit 0 vol globulaire schelpen ca 1 cm groot     witter door hoger cementgehalte      
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Pauscollege Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1776 ondermuur lijsten liseen ramen   True   witachtig + roest 0         randslag, tot 75x15 goede kwaliteit roest of roet of afbladdering oorspronkelijk renaissance, herbouwd in classicistische stijl, arch L Montoyer; raamlijsten sterk gesculpteerd; sporen van bepleistering
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Pauscollege Petit Granit   6classicistisch/rococo 1776 trap zijportalen vloer   False     0 veel Michelinia favosa in trap uitgeplukte stenen (beige, geen wit patina) bevatten verspreide grote (2 mm) kwarts   bordes in verwerend subnodulaire steen grote platen soms substylolietisch arch L Montoyer
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Pauscollege Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   zelden tussen Gobertange   False   meer beige 0 veel diverse bioturbaties, serpula, schelpenresten licht glauconiethoudend en zandiger aspect dan Gobertange met eikenhout textuur     zoals Gobertange (1-12 cm hoog) meer verwerend en afschilferend minder stevig of beschermend patina
Leuven straatsteen Leuven, Pauscollege Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   inrit en binnenkoer   False   beige-wit-vuilgrijs-roest 0 vooral bioturbaties, maar ook schelpafdrukken soms eikenhout = Gobertange compact en intern beige-geel zoals de gewone Brusseliaanse steen 1 steen gezien met breksie van witte fragmenten onregelmatig tot langgerekt max 20x10 (kinderkop) onregelmatig van vorm, afbrokkelend 2 monsters genomen (steen gemakkelijk los te woelen); enkele % rosse Tiense en donkere zandsteen/porfier bijmenging; afgeboord met erinstone tegels
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Philipssite politie + post Lutetiaankalksteen Saint-Maximin 12post-1960 2001 parement   True     0 opgeloste kalkschalige fossielen (veel turritella schroeven) zandig poreus         arch De Gregorio & partners
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Postgebouw (voormalig) Petit Granit   74neorenaissance 1893 decoratieve en ondersteunende elementen tussen rode baksteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Alfons Van Houcke, 1894
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Postgebouw (voormalig) Doornikse kalksteen   74neorenaissance 1893 lijst in ondermuur   False 2 - opmerkelijk vaalgrijs 0   wackestone (kleihoudende kalksteen)     120x45 grof gebosseerd   arch Alfons Van Houcke, 1894
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Postgebouw (voormalig) Franse steen Montourdons 74neorenaissance 1893 kleinere decoratieve elementen   False 1 - beperkter   0             arch Alfons Van Houcke, 1894; geen detailbeschrijving
Leuven burg gebouw Leuven, Predikherenstraat 13-15 Gobertangesteen       deurlijst, plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Predikherenstraat 22 - hotel Ijzerzandsteen       plint   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Predikherenstraat 22 - hotel Ledesteen       enkele stenen in plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Predikherenstraat 22 - hotel Gobertangesteen       stenen in plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Predikherenstraat 3 Ledesteen       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Prelatenstraat 25-29 Gobertangesteen   10vernaculair   voordeurstijlen, soms raamdorpel   False 1 - beperkter   0             diverse stadia van renovatie, maar Gobertange bewaard
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Premonstreitcollege Naamsestraat 61 Gobertangesteen       hoofdgebouw volledig, omheining plint en lisenen   False 6 - volledig gebouw   0             sterk verweerd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Premonstreitcollege Naamsestraat 61 Petit Granit       kolommen poort   False 1 - beperkter   0             sterk verweerd
Leuven omheining Leuven, Redingenpoort, Redingenstraat Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   muurbanden   False     0 annelidengangen zeer grofkorrelig   vage meer resistente bruinzwarte subhorizontale limonietrijke banden tot 50x25 cm vaak diep uitgeplukt vml St.-Antoniusschool (nu Reinaertghesellen)
Leuven omheining Leuven, Redingenpoort, Redingenstraat Brusseliaanse steen   2romaans   muur, ook boogstenen   True   grijs en bleekgrijs 0 gebioturbeerd, weinig holtes gevuld met turritella steenkernen goed krasbaar (kalkig en niet kiezelig), glauconiethoudend, eerder fijn zonder witte mergelbandjes lesegangringen afgeplat volgens dikte steenbanken tot 50x18x80 cm afgerond (ook originele vorm verstening) vml St.-Antoniusschool (nu Reinaertghesellen)
Leuven omheining Leuven, Redingenpoort, Redingenstraat Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 2romaans   zztussen andere stenen in muur   False   glazig bleekgrijs 0   geen kalk maar kiezel; sporen van zand- en glauconietkorrels en grote poriÙn     enkele kleine onregelmatige stenen als opvulling   vml St.-Antoniusschool (nu Reinaertghesellen)
Leuven burg gebouw Leuven, Redingenstraat 114 Euville   77art deco   bas relief kunstwerk in de gevel   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0              
Leuven burg gebouw Leuven, Redingenstraat 91 Ijzerzandsteen       sculptuur in hoek   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, refugiehuis Naamsestraat 107 Gobertangesteen       hoge plint, afwerking gevel   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Ridderstraat 49 Ledesteen       hoekketting poortinrit   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Ridderstraat 49 Gobertangesteen       hoekketting poortinrit   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Rijschoolstraat 1 + Vaartstraat 22 metamorf kwartsiet Alta kwartsiet 12post-1960 1965 platen gelijkvloers en afwisselend met Franse steen op verdiepingen   False 2 - opmerkelijk glanzend groen 0             Rijschoolstr = Residentie Roosevelt, Vaartstr = Residentie Baudouin
Leuven burg gebouw Leuven, Rijschoolstraat 1 + Vaartstraat 22 Franse steen   12post-1960 1965 platen verdieping   False 2 - opmerkelijk   0             Rijschoolstr = Residentie Roosevelt
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Romaanse Poort Gobertangesteen   8restauratie   ondermuur, voet zuilen   False     0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Romaanse Poort Brusseliaanse steen   2romaans 1212 rest muur   True     0   zandig en glauconiethoudend     25-40x10-15 met liesegangringen ge´mpregneerd, afgebeiteld, deels beschilderd: moeilijk onderscheid met Ledesteen te maken, vermoedelijk overwicht Brusseliaan
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Romaanse Poort Ledesteen   2romaans 1212 muur, beschilderde zuiltjes   False     0   slierten grove hoekige kwarts vage bioturbaties   55x14    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Romaanse Poort Petit Granit   8restauratie   zuiltjes   False     0              
Leuven stadorpsdeel Leuven, Romaanse Poort Massangis   8restauratie   plint gehele partijen en losse vervangstenen   False     0              
Leuven stadorpsdeel Leuven, Romaanse Poort Brusseliaan ijzerzandsteen   3gotisch   verspreid in binnenkant parement   False 1 - beperkter bruingrijs 0         35x23    
Leuven stadorpsdeel Leuven, Romaanse Poort Petit Granit   6classicistisch XVIII groot portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Romaanse Poort Gobertangesteen   6classicistisch   deurdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig verkleurd door lijnolie 0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Romaanse Poort Ledesteen   3gotisch 1512 zuilen onder witte verf   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         70x18 of minder hoog    
Leuven kerkbinnen Leuven, Romaanse Poort Maaskalksteen   6classicistisch XVIII vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs en grijs 0     grijs is fijn gelamineerd   32x32   vervanging door petit granit in verschillende afmetingen
Leuven kerkbinnen Leuven, Romaanse Poort Imitatie   5barok   hoofd- en 2 zij-altaren   False 2 - opmerkelijk   0   enerzijds gedraaide witte zuilen in nabootsing van witte carrara-marmer anderzijds zuilen, consoles en andere sierkunst in imitatie rode marmer byzantiné   beschilderd hout    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Rustoord E. Remy, Frederik Lintstraat 33 Savonnières   12post-1960 1971 volledige gevels en inkompartij met platen bekleed   True 4 - in deel volledig lichtgeel 0   banden vol fijn schelpengruis, dikste sparietisch verkit schelpenbanden (ook complete schelpen) in banden van 2 cm dik, dwars op plaatvlak   platen 78x125x8 alveolaire verwering (vermoedelijk op schelpen) arch. J. Ketelaer jaartal 1971 volgens inventaris bouwkundig erfgoed, 1964 volgens Stad Leuven; raamstijlen in witte grofzandige similisteen; AFGEBROKEN juni 2015
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Rustoord E. Remy, Frederik Lintstraat 33 Petit Granit   12post-1960 1971 hoge plint, raamdorpels   False 2 - opmerkelijk   0 2 grote fosfatische visbeenderen       grof mechanisch gefrijnd raamdorpel met parallelle diepe steek arch. J. Ketelaer;
Leuven binnen Leuven, Rustoord E. Remy, Frederik Lintstraat 33 Zwart marmer   12post-1960 1971 raamdorpels binnen   False 1 - beperkter zwart met vage nodulaire donkergijze cm-grote vlekken 0   fijne silt korrelgrootte, met kleine tot à;witte bioklasten ,5 mm grote bioklasten   grof mechanisch gefrijnd raamdorpel met parallelle diepe steek arch. J. Ketelaer;
Leuven burg gebouw Leuven, Schapenstraat 120-128 Petit Granit   70neoclassicistisch 1895 cordonlijsten, console balkon, deurstijlen   False 1 - beperkter grijs 0             bouwperiode post 1895-pre 1914, klassiek met eclectische kenmerken
Leuven burg gebouw Leuven, Schapenstraat 120-128 Maaskalksteen emersiefacies 70neoclassicistisch 1895 ondergevel, en lijsten (120)   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   bioklastische kalksteen met grote crinoiden, grijze gedolomitiseerde band,chertvorming waar deze uitwigt verticale grijsgevulde droogtespleten; lokaal fijne breccie diepe stylolieten ruw gebosseerd   bouwperiode post 1895-pre 1914, klassiek met eclectische kenmerken; uniek facies voor deze bouwsteen
Leuven   Leuven, Sint-Donatuspark Brusseliaan ijzerzandsteen   2romaans   toren   False   kwartsglinsterend 0         rond 10 en blok 45x25 onregelmatig   lokaal meer Bruseliaans, doorgaans meer Diestiaans; niet uit te maken welke oudste is (allebei en door elkaar gebruikt?)
Leuven burg gebouw Leuven, Sint-Donatuspark Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren   False   roestbruin 0         tot 50x35    
Leuven   Leuven, Sint-Donatuspark Grotsteen   2romaans   toren   False     0         kleine knolvorm met afgebroken takken    
Leuven   Leuven, Sint-Donatuspark Ledesteen   2romaans   toren   False   lichtbeige 0         tot 50x20 putjes, sterk afgerond  
Leuven   Leuven, Sint-Donatuspark Gobertangesteen   2romaans   toren   False   grijswit 0         tot 45x15 hoekiger dan ledesteen liesegang licht dominerend (2/3Gob 1/3 lede)
Leuven   Leuven, Sint-Donatuspark Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 2romaans   toren zeldzaam   False     0              
Leuven beeld Leuven, Sint-Geertruikerk Ledesteen   3gotisch   sculptuur momenteel tegen pastoriegevel   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeige 0 geesten van schelpengruis middelmatige kalkareniet met zeer fijne glauconiet of nesten rijker aan grovere glauconiet, micahoudend, talrijke matte kwartskorrels van verchillende grootte van fijn tot grof (zandtextuur) onduidelijke bioturbaties; versmolten in cement   uit 1 stuk fijne barstjes (met insecten) monster console
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False 2 - opmerkelijk beige beschermlaag 0         80x17 lang en plat    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Doornikse kalksteen   3gotisch   zuilen achteraan   False 2 - opmerkelijk grijs 0     sporen van kleiige splijting   h 32    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Petit Granit   3gotisch   tegels doksaal   False 1 - beperkter donkergrijs 0 grote crinoiden en samengestelde stengelleden       24x24 tegels nogal mechanisch beschadigd  
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Maaskalksteen Livien 71neogotisch   tegels tussen doksaal en zijkapel   False 1 - beperkter donker- en bleekbeigegrijs 0 geen   fijn gelamineerd, geaccentueerd door chemische beschadiging   28x28 zwaar aangetast door zuren / alkaloiden  
Leuven beeld Leuven, Sint-Geertruikerk Zwart marmer   6classicistisch   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Wit marmer Carrara 71neogotisch   tegels zijkapel   False 1 - beperkter wit met grijze strepen 0         24x24   zijaltaar imitatie rode, witte, serravezza marmer
Leuven beeld Leuven, Sint-Geertruikerk Avendersteen Krijtsteen van Hourdain 3gotisch 541 sculpturen in crypte   False 1 - beperkter geelwit 0   korrelig met zeer fijne glauconiet, krasbaar met nagel maar hard en bros       wisselend beschadigd van stadhuis Leuven, alhier geplaatst door toedoen van kannunik Thiry
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Zwart marmer   8restauratie   tegels middenschip   False 1 - beperkter zeer donkergrijs met helle glans, niet mat 0   structuurloos, lijkt fijnkorrelig en grover dan gewone zwarte marmer     32x32   afwisselend met grijze marmer, vervangen na bombardement WOII
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Geertruikerk Grijs marmer   8restauratie   tegels middenschip   False 1 - beperkter licht beige-grijs 0 soms groepen van dikschalige ronde brachiopoden of kleinere solitaire koralen, of 1 enekle gastropode met calcietvulling     soms onregelmatige brede witte aders 32x32 dooraderde stenen beschadigen gemakkelijk lijkt Givetiaankalksteen; afwisselend met donkergrijze marmer, vervangen na bombardement WOII
Leuven kerk Leuven, Sint-Geertruikerk Ledesteen   4renaissance   zijkapellen noordkant   False 4 - in deel volledig geel en vuilgeel parina 0   matig fijnkorrelig     42x18x26 fijn afschilferend tot soms meelzak  
Leuven kerk Leuven, Sint-Geertruikerk Gobertangesteen   8restauratie   zijkapellen noordkant sporadisch voorkomen tussen Ledesteen   False 1 - beperkter   0           mechanisch gefrijnd  
Leuven kerk Leuven, Sint-Geertruikerk Gobertangesteen   71neogotisch   toren voorste zijkapel schip en 1ste transept zuid   True 6 - volledig gebouw witachtig 0           afbrokkelende kanten en afstotende gipskorsten door cement voegwerk oudere restauraties, o.a. na WO I en II
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Geertruikerk Porfier   10vernaculair   Sint Geertruiplein dominante straatsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Geertruikerk Basaltlava   10vernaculair   Sint Geertruiplein sporadische straatsteen   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0     blaasjes   vierkant    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Geertruikerk Petit Granit   10vernaculair   Sint Geertruiplein sporadische straatsteen   False 0 - zelden tot eenmalig blauw met wit gespikkeld 0         afgerond    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Geertruikerk Famenniaanzandsteen   10vernaculair   Sint Geertruiplein sporadische straatsteen   False 0 - zelden tot eenmalig groenig tot bruinig grijs 0         balkvormig    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Geertruikerk Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   Sint Geertruiplein sporadische straatsteen   False 1 - beperkter beigegrijs met voskleurig patina 0     soms duidelijk korrelig   afgerond vierkant    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Sint-Ivo College, Academie Schone Kunsten Petit Granit   6classicistisch/rococo 1775 middenrisaliet en portaal   False 2 - opmerkelijk grijs 0         gesculpteerd   herbouwd door arch Jacques Antoine Hustin, hersteld na WO I (enkel gevel bewaard); ID Bouwkundig Erfgoed 42165
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Sint-Ivo College, Academie Schone Kunsten Gobertangesteen   6classicistisch 1775 plint lisenen ramen cordon lijsten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk met roestverkleuring 0         groot met randslag 63x18 42x12 sporen van afbladering, plintlijst uitgeëtst herbouwd door arch Jacques Antoine Hustin, hersteld na WO I (enkel gevel bewaard); ID Bouwkundig Erfgoed 42165
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Ledesteen   3gotisch   overal   True   fris: bleekbeigegeel 0 weinig stenen met fijne nummulieten en andere bioklasten (1mm), zeldzaam fijne serpule; talrijke nesten van kleine 0,5-1 cm hartvormige opgeloste dubbelkleppige schelpen zeer fijnkorrelig, kwartshoudend; licht gespikkeld met glauconiet; putjes gebioturbeerd   23x18 32x14 58x19x22 vlak afschilferend bleek creme patina; deels bruin oppervlak (lijnzaadolie?); monsters platte stenen zeer hard en compact beige of zeer plat en fijngestratifieerd cremegeel
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Gobertangesteen   3gotisch   lage ondermuur   False     0              
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   zijportalen   False     0             loodgrijs geschilderd
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   zijkapel ondermuur raam hoek   False     0         groot formaat 45x13    
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   zijkapel soms hoek spek   False     0         32x18x18    
Leuven kerk Leuven, Sint-Jacobskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   zijkapel plintlijst   False   roodachtig geoxideerd 0         55x18    
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Leisteen   6classicistisch/rococo   stelwiggen (veel)   False   meestal paars, ook grijs 0              
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   paadje rond kerk   False     0         kassei   afwisselend met Tiens
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   paadje rond kerk (ondergeschik   False     0         kassei    
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   steunberen   False     0       lesegang 40x13 sterk meelzak  
Leuven kerk Leuven, Sint-Jacobskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   opvulling muur   False     0              
Leuven   Leuven, Sint-Jacobskerk Ledesteen   2romaans       True     0             ook brokstukken als muuropvulling (naast Diestiaan)
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Ledesteen   3gotisch 1440 gevelsteen (monster van 1967 restauratie zuidmuur)   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 turritellaholtes; soms zeer fossielrijk (nummulieten, koraal, haaientand, krab) fijnkorrelig met kleine bioklasten intens gebioturbeerd zelden liesegang gem 32x16 van 46x11 tot 38x18    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Kwintenskerk Gobertangesteen   10vernaculair   boordsteen toegangsweg   False 1 - beperkter   0         75x12    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Kwintenskerk Porfier   10vernaculair   toegangsweg overwegend porfier   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Kwintenskerk Brusseliaanse steen kassei 10vernaculair   voetpad (met kwartsiet)   False 1 - beperkter   0         20x5    
Leuven straatsteen Leuven, Sint-Kwintenskerk Kwartsiet van Tienen kassei 10vernaculair   voetpad (met brusseliaanse)   False 1 - beperkter   0         12x9    
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   plintlijst   False 1 - beperkter   0         52x24    
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   verspreid in ondergevel   False 0 - zelden tot eenmalig paarsgrijs 0              
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Brusseliaan ijzerzandsteen Ottenburg 3gotisch 1453 onderbroken speklagen en funderingsrijen, vnl in koor   False 2 - opmerkelijk bleekroestbruin 0         tot 40x27x46    
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Gobertangesteen   5barok   noorderportaal en zijkapel   False 4 - in deel volledig   0              
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Gobertangesteen   8restauratie 1896 hoek en raamlijsten, tussen Ledesteen   False 2 - opmerkelijk   0             restauratie P. Langerock
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Massangis   8restauratie   deel plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Ledesteen Lede putjes 4renaissance 1535 zuidersacristie   False 4 - in deel volledig groenig 0 sterk bioklastisch: serpula, nummulieten…) matte grove kwarts       fijn afschilferend  
Leuven kerk Leuven, Sint-Kwintenskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   restauratie-afval uit 1968   False 1 - beperkter cremegeel 0 cm-grote Lucina-schelpafdruk fijnbioklastische middelmatig-glauconiethoudende gebioturbeerde kalksteen ; zeer compact     groot kassei-formaat met centimetersbrede roodafgelijnde poreuze verweringsrand  
Leuven kerk Leuven, Sint-Michielskerk Ledesteen   5barok 1650     True   groenig 0 fijne nummulieten verspreid en in (schuine) stratificaties   massief gebioturbeerd od schuine gelaagdheid   45x25 55x32x27, halfzuilen 75x33, grote stenen vaak kops 68x37x14 f uitgeprepareerd arch Willem van Hees (Hesius)
Leuven kerk Leuven, Sint-Michielskerk Gobertangesteen   5barok 1650 ondermuur, zuilvoeten   False     0         zeer groot vnl in zuilvoeten 52x16x52    
Leuven kerk Leuven, Sint-Michielskerk Savonnières   8restauratie   onderkant halfzuilen tussen Lede en Gobertange   False   witachtig, bleker dan Ledesteen 0   flaserig       grof afbrokkelend op contacten resto Ledesteen: contrastrijke vervangsteen ?!
Leuven kerk Leuven, Sint-Michielskerk Leisteen   5barok 1650 stelwiggen   False   lichtgrijs 0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Diestiaan ijzerzandsteen   5barok 1650 zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0         zeer groot vnl in zuilvoeten 52x16x52   volgens Arenbergarchief steen van Rorselaar; te controleren, mogelijk Ottenburgse steen
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Zwart marmer   5barok   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs tot bijnazwart 0   lijkt korrelig met wat grotere bioklasten     28x28; 50x50 op hoogkoor   mogelijk marmer van Denée, vermoedelijk recenter
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Petit Granit   8restauratie   traptreden   False 1 - beperkter   0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Rode marmer Rouge impérial 5barok   vloertegels stroken tussen zwart marmer   False 2 - opmerkelijk rood met grote witte vlekken 0         divers   vermoedelijk recenter, meer variabel van Rouge royal fleuri tot Royal byzantiné (met oranje)
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Wit marmer Arabescato 5barok   vloertegels hoogkoor agewisseld met zwart (donkergrijs)   False 1 - beperkter wit met grijze strepen 0         50x50   vermoedelijk recenter
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Imitatie   5barok   altaren en zuilen, offerblokken   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             nabootsing van rouge royal, arabescato en calacatte (voor de offerblokken)
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Ledesteen   5barok   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         62x62 48x28x48 zeer massief    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Michielskerk Gobertangesteen   5barok   zuilen boven op Ledesteen   False 2 - opmerkelijk   0         typisch   opmerkelijken vermoedelijk resultaat van vervanging
Leuven beeld Leuven, Sint-Pieterskerk Avendersteen   3gotisch   binnen maquette toren   False   wit onder donkergeel lijnolie 0   fijn homogeen licht gespikkeld met fijne glauconiet          
Leuven kerk Leuven, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   enkele stenen in steunberen noord   False     0              
Leuven kerk Leuven, Sint-Pieterskerk Euville   8restauratie       False     0         ook sculpturen sulpturen grotendeels vervangen resto Massangis en Anstrude
Leuven kerk Leuven, Sint-Pieterskerk Massangis   8restauratie   muren portaal zuid   False     0             oorspronkelijk zijmuren aanpalende woningen
Leuven kerk Leuven, Sint-Pieterskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans XI crypte   False     0       met kleine (tot 2 cm) afgeplatte limonietholtes met dunnen wand 50x25x25 40x40 50x18x25 groot vaak gebikt (lijkt vulk tuf) met geelbruine intraklast vullingen (grootte van de limonietconcreties): natuurlijk?
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   schip vloertegels tussen petit granit   False 2 - opmerkelijk   0     sterk gebioturbeerd   24x24    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   schip vloertegels tussen gobertange   False 2 - opmerkelijk   0         24x24    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Petit Granit   4renaissance   grafplaten in kerkvloer   False 1 - beperkter   0         24x24    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Franse steen Larrys 8restauratie   schip vloertegelsvervanging gobertange   False 1 - beperkter   0         24x24    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Grijs marmer Ste Anne petit mélange 6classicistisch/rococo   schip vloertegels naast petit granit   False 0 - zelden tot eenmalig   0         24x24    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Rode marmer Rouge royal 6classicistisch/rococo   doopvont in viering (achteraan bronzen doopvont)   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Gobertangesteen   3gotisch   zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0         h 18    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Ledesteen Lede putjes 3gotisch   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         h 14 -26    
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   3gotisch   zijkapellen vloertegels   False 1 - beperkter dofzwart 0              
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Imitatie   3gotisch   zijkapellen   False 2 - opmerkelijk   0     nabootsing diverse marmersoorten        
Leuven kerkbinnen Leuven, Sint-Pieterskerk Lutetiaankalksteen Liais 71neogotisch   muurepitaaf Guill Van Borkel, transept zuid-west   False 0 - zelden tot eenmalig romig wit (lijkt geel) 0   fijnkorrelige kalksteen (packstone)         klokboormonster en slijpplaatje PRC bvba Brasschaat
Leuven straatsteen Leuven, Sluisstraat Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei 10vernaculair   polychroom (grijs + roodviolet)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     kwartsaders zeldzame liesegang 13x13 onder asfalt bedreigd
Leuven straatsteen Leuven, Sluisstraat Porfier kassei 10vernaculair       False 1 - beperkter   0         13x13 onder asfalt bedreigd
Leuven straatsteen Leuven, Sluisstraat Petit Granit kassei 10vernaculair   blauwgrijs bleek gespikkeld   False 0 - zelden tot eenmalig   0         13x13 onder asfalt bedreigd
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, St Michielsstr 4, Veteranorumcollege Petit Granit       zware deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, St Michielsstr 4, Veteranorumcollege Ijzerzandsteen       enkele in plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, St Michielsstr 4, Veteranorumcollege Gobertangesteen       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Petit Granit   6classicistisch/rococo   praaltrap, raamdorpels   False     0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Gobertangesteen   3gotisch   muur tot onder ramen   False     0 vol grote graafgangen       hoog 10 cm 2de geleding: vol hars in dwarsbouw op binnenkoer boven de ijzerzandsteen (mogelijk 19de eeuwse restauratiesteen)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Ledesteen   3gotisch   bovenmuren   False   vuilgeel patina 0 fossielresten in zijbouw langs Naamse straat licht glauconiethoudend; soms (Naamse straat) met verspreide grotere (2 mm) melkkwartskorrels en serpula (pain prussien!)     h gem 25 cm, tot 45 cm; 14 cm achterin Naamse str beginnende meelzak (achterkant op binnenkoer) ook vol hars langs Naamse straat; Grimbergse nog sterk dominerend in achtergevel hoofdgebouw (te zien vanop binnenkoer: vuilgeel met beginnende meelzak); voorgevel Ledesteen uit Dilbeek (grote gele st
Leuven beeld Leuven, stadhuis Krijtsteen Rochefort 70neoclassis/neorenaiss   beelden   False   vuilwit 0           compact, soms toch wat pokdalig oorspronkelijk Avender (uit Hordain)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Massangis   8restauratie   achterbouw quasi volledig   False   crÛme-beige 0   middelmatig bioklastisch (tot 0,5 mm)     gefrijnd in achterbouw sneller vervuilend ipv vooral Balegem, Gobertange, zelfs Avender (volgens kleurverschil), dominerend in achterbouw en in zijgevels langs binnenkoer
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Euville Senonville 8restauratie   zijgevel Namse straat   False   wit zoals Gobertange 0   grof lumachelle (tot 2-3 mm)     gem 15 cm hoog uitgeÙtst ter vervanging vooral van Gobertange
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV ondermuur dwarsgebouw binnenko   False     0 sommige stenen met complexe (precies ontdubbeldeover korte lengtes, ca 5 cm) graafgangen middelmatig meestal homogeen zeldzaam limonietbanding 40x25 cm    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Euville   8restauratie   raamlijsten achterbouw   False     0   grofkorrelig          
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Petit Granit   3gotisch   raamkruisen   False     0             oudste toepassing, door Mattheus de Layens uit Henegouwen
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Ledesteen   3gotisch   muren (voorgebouw)   False     0   homogeen, matig fijn, licht maar duidelijk gespikkeld (glauconiet), met bioklasten   geen tot 40 h 80x25   uit Dilbeek Wolfsputten
Leuven binnen Leuven, stadhuis Brusseliaanse steen   3gotisch   binnen gelijkvloers   False     0     fijngestratifieerd, soms licht tot zwaar gebioturbeerd (en dan gelijkend op Gobertange)   h tot 18 meestal dunner vrij veel liesegang (binnen!) Diegemse steen
Leuven beeld Leuven, stadhuis Avendersteen   3gotisch   lapidarium op zolder   False   gelig wit of bleekgeelgroen 0   licht gespikkeld met glauconiet (fijnkorrlig krijtfacies) of zeer fijn silteus met onherkenbare vlakjes (meer verweerd een geelgroen) in beide facies soms grote bioturbaties, met middelmatige glauconietkorrels (hardground type) met lichtgrijze zachte verkiezelingen (plaat- of nagelvormig)      
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Gobertangesteen   5barok 1680 bovenverdiepingen Naamsestraat 3   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Ledesteen   5barok 1680 volledige ondergevel Naamsestraat 3   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, stadhuis Petit Granit   5barok 1680 barokportaal Naamsestraat 3   False 1 - beperkter   0              
Leuven binnen Leuven, Stadsschouwburg Grijs marmer Ste Anne 77art deco 1931 binnenvloer inkomhal   False 2 - opmerkelijk   0             arch. Alban, hernieuwd 1991
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Stadsschouwburg Savonnières Morley 75eclectisch 1867 parement onderaan   False 2 - opmerkelijk romig wit patina, vanillegeel fris 0   compact en vol oolietisch         arch Laverge 1867
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Stadsschouwburg Savonnières Brauvilliers 75eclectisch 1867 parement   True 3 - in hoeveelheid belangrijk romig wit patina 0   hol-oolietisch, variable korrelgrootte gekruiste gelaagdheid       arch Laverge 1867
Leuven binnen Leuven, Stadsschouwburg marmer Brocatelle violette 77art deco 1931 eretrap   False 1 - beperkter   0             arch. Alban, hernieuwd 1991
Leuven binnen Leuven, Stadsschouwburg Graniet Rose de Bavière 77art deco 1931 eretrap   False 1 - beperkter   0             arch. Alban, hernieuwd 1991
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Stadsschouwburg Gobertangesteen   75eclectisch 1867 hoekketting, deur- en raamlijsten, speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Laverge 1867
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, station Franse steen Reffroy - St. Joire 70neoclassis/neorenaiss 1876 voorgevels gelijkvloers   False 4 - in deel volledig creme-wit 0 fossielgruis vnl schelpfragmentjes; fijne platte oesterschalen tot 1 cm, composiet algaire bollen in gestratifieerde slierten grofbioklastisch 1-2 mm tot fijnbioklastisch-oolietisch (zowel hol als vol) vage schuine gelaagdheid en grove graafgangen in negatief reliëf, idem voor opgeloste dubbelkleppige schelpen 2 cm groot suikerig op breukvlak: bijna geen poriën zichtbaar met sparietcement 108x45 gezandstraald, f uitgeetst arch F. Foucquet; 2014 restauratie inzetstukken in meer gelige fijnbioklastische kalksteen met zandtextuur (Portugees?); mogelijk ook andere Franse steen gebruikt door Fouquet
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, station Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss 1876 ondermuur   False 1 - beperkter   0       soms met verweerde stylolieten platen    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, station Euville   70neoclassis/neorenaiss 1876 onder vensterplaten   False 1 - beperkter beige verwering in regenschadu 0   fijne crinoiden   dicht gecementeerd      
Leuven binnen Leuven, station Rode marmer rouge byzantiné 70neoclassis/neorenaiss   sierplaten onderwand 2 zijlokalen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood + grijs-wit 0   zeer veel en grote stromatactis (bijna evenwicht rood - grijs)          
Leuven binnen Leuven, station Imitatie   8restauratie 2014 sierpanelen lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk groen tot roze-grijs 0             vloeren 2 zijlokalen in keramische tegels, vervaardigd in Vietnam naar oud model en procédé
Leuven binnen Leuven, station Maaskalksteen Vinalmont 8restauratie 2014 vloertegels centrale lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0 zelden brachiopodenschalen   vaag fijngeband met wisselende hellingen in dezelfde richting zelden witte zigzag styloliet 48x48   opmerkelijk donker voor Vinalmont
Leuven binnen Leuven, station Zwart marmer   8restauratie 2014 kleine ruiten in grotere Vinalmont tegels   False 1 - beperkter dofzwart 0             mogelijk buitenlands zwart marmer, bijv Nero marquina
Leuven binnen Leuven, station Rode marmer Rouge royal 8restauratie 2014 marmerstroken in vloer lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk rood met grijs tot wit 0         88x28    
Leuven binnen Leuven, station Rode marmer Griotte fleurie 8restauratie 2014 kleiner ruiten naast Rouge royal in vloer lokettenzaal   False 1 - beperkter rood 0 grote stromatoporodale stromatactis       28x28    
Leuven binnen Leuven, station Petit Granit   8restauratie 2014 plint in lokettenzaal   False 2 - opmerkelijk   0         mechanisch gefrijnd    
Leuven binnen Leuven, station Rode marmer Rouge royal 70neoclassis/neorenaiss 1876 plintlijst in zijlokalen   False 1 - beperkter   0         afgerond licht mechanisch beschadigd  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, station Savonnières   8restauratie 2014 vervanging Reffroy, meest gehele hoekstenen   False 1 - beperkter   0   holle oolieten          
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, station Savonnières Morley 70neoclassis/neorenaiss 1876 voorgevels verdieping   False 4 - in deel volledig bleekbeige 0 schelpenbanken   zelden schuine gelaagdheid te zien   108x45   arch F. Foucquet; niet van nabij gezien
Leuven straatsteen Leuven, stationsplein Vietnam hardsteen sedimentair en metamorf 13recent vernaculair   tegels   False   donkerblauwgrijs tot grijswit 0 crinoiden brachiopoden turbidietisch geband tot proximaal blokken decimetersgrote intraklasten ook metamorf bleek-donker gefolieerd      
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tafelrond Euville   8restauratie   afwisselend met Pouillenay   False 2 - opmerkelijk bleek 0   ook grofkorrelig; compact ondanks substylolieten   overtalrijke breed verwerende substylolieten   diep langs stylolieten, toch niet zanderig stylolieten zijn in feite kleirijke onregelmatige voegen die als cm-diepe littekens op het gebouw liggen (soms meer dan 1 styloliet per steen)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tafelrond Pouillenay   8restauratie   afwisselend met Euville   True 4 - in deel volledig rood bindmiddel 0 1 belemnietdoorsnede gezien steeds grofkorrelig         behalve kleurverschil en zeldzame substylolieten geen groot verschil met Euville
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tafelrond Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   zijgebouw Fochplein   False 1 - beperkter   0         hoog 12 - 18 cm   raamlijsten ook in Pouillenay, zoals in Gothisch deel van het Tafelrond
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tafelrond Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   portaal zijgebouw Fochplein   False 0 - zelden tot eenmalig   0         gefrijnd    
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Gobertangesteen   93regionalistisch 1937 alle structurele elementen en omlijstingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0     eikenhout   meestal kops   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Kunrader kalksteen   93regionalistisch 1937 belangrijkste steen in parement   False 2 - opmerkelijk geelwit 0 schelpkernen korrels beter zichtbaar dan in Gobertange of Brusseliaanse steen vaak sterk en onregelmatig gelamineerd, aangegeven door roestkleurige glauconietconcentraties   ruwbehouwen   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Famenniaanzandsteen   93regionalistisch 1937 tweede steen in parement   False 1 - beperkter selectie van groene en groengrijze stenen 0     soms fijn gelamineerd aan de randen van de steen   ruwbehouwen   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Ledesteen   93regionalistisch 1937 derde steen in parement   False 1 - beperkter bleekbeige 0 nummulieten serpula bioklasten       ruwbehouwen fijngecraqueleerd arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Waimes arkose   93regionalistisch 1937 in parement   False 0 - zelden tot eenmalig bleek met roestige vlekken en vlakken 0         ruwbehouwen kleiner formaat   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Emsiaankwartsiet   93regionalistisch 1937 in parement   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   korrelig maar compact kwartsietisch vaak sterk en onregelmatig gelamineerd, aangegeven door roestkleurige glauconietconcentraties   ruwbehouwen   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 170 Andenne zandsteen Grès rose de Java 93regionalistisch 1937 n parement   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs met roze glans 0   onregelmatig korrelig met poriën (vuilgrijs) vaag gestratifieerd   ruwbehouwen   arch Th Vanderstraeten eclectische toepassing van traditionele bouwstenen
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 192 Petit Granit   15interbellum 1925 plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0         plint mooi afgewerkt, identiek aan betonconsole verdieping 1   arch L. Dierickx, gebouwstructuur zoals pre-Wereldoorlog I
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 330, 332-336 Blanmont-Dongelberg kwartsiet   16pre WOIwitte baksteen 1902 sokkel en lijsten   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0         ruw gebosseerd   arch Th Vandormael
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 330, 332-336 Savonnières   16pre WOIwitte baksteen 1902 hoekstenen   False 1 - beperkter   0             arch Th Vandormael
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 330, 332-336 Franse steen Chauvigny 16pre WOIwitte baksteen 1902 deurlijst nr 334   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   fijnkorrelig vol-oolietisch en pseudo-ooliet         arch Th Vandormael
Leuven burg gebouw Leuven, Tervuursevest 330, 332-336 Petit Granit   16pre WOIwitte baksteen 1902 deurlijst nr 330, 332   False 1 - beperkter   0             arch Th Vandormael; (deurlijst nr 336 gecementeerd)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tervuursevest 362, Jaspers+Eyers Anröchte Dolomit   12post-1960 2004 gevelplaten   True 6 - volledig gebouw lichtgrijs 0   lichtgroen gespikkeld talrijke en grote bioturbaties        
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Tervuursevest 362, Jaspers+Eyers Petit Granit   12post-1960 2004 buitentrap   False 1 - beperkter   0         fijn gebikt    
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Theatrum anatomicum, Minderbroedersstraat Petit Granit   6classicistisch/rococo 1744 portaal   False 1 - beperkter   0             bouwheer H. Rega
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Theatrum anatomicum, Minderbroedersstraat Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1744 ondermuur en lijsten   False 2 - opmerkelijk   0         groot formaat   bouwheer H. Rega
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensestraat 63 Petit Granit   6classicistisch XVIII volledige gevel op verdiep 1 en 2   True 4 - in deel volledig   0             ID 42503, enig voorbeeld van Luikse renaissance; gelijkvloers vernietigd
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensestraat 81 Petit Granit   6classicistisch XVIII volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0             ID 42510 Lodewijk XVI (empire) stijl; gelijkvloers 1973 arch V. Broos
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 142 Udelfanger zandsteen   77art deco 1922 ondergevel   False 2 - opmerkelijk mostertgeel patina, intern grijsgeel, soms oranjegeel 0   micahoudende onzuivere middelmatige zandsteen     80x28 grof gebikt sterke spalling (tot 1 cm dikke afschilferende plaketten) arch G. Corthouts, wederopbouwstijl met neoklassieke en eclectische elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 142 Petit Granit   77art deco 1922 ondermuur   False 1 - beperkter   0             arch G. Corthouts, wederopbouwstijl met neoklassieke en eclectische elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 142 Duitse zandsteen Schilfsandstein 77art deco 1922 ondergevel tussen Udelfanger   False 0 - zelden tot eenmalig groenrijs 0   micarijke onzuivere middelmatige zandsteen     80x28 grof gebikt fijn afschilferend arch G. Corthouts, wederopbouwstijl met neoklassieke en eclectische elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 142 Savonnières Liais de Morley 77art deco 1922 sierelementen, lijsten   False 2 - opmerkelijk romig wit 0   vol oolietisch met grovere bioklasten     80x28 grof gebikt   arch G. Corthouts, wederopbouwstijl met neoklassieke en eclectische elementen
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 170 Petit Granit   75eclectisch 1921 sierelementen gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             arch E Goethals; ID 206579
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 170 Savonnières   75eclectisch 1921 sierelementen verdiepingen   False 1 - beperkter   0             arch E Goethals; ID 206579
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 170 Luxemburgse steen   75eclectisch 1921 plint   False 2 - opmerkelijk kakigeel 0         gebosseerd   arch E Goethals; ID 206579
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 170 Franse steen Reffroy - St.-Joire 75eclectisch 1921 hoekstenen plint   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0             arch E Goethals; ID 206579
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 34 Pouillenay   75eclectisch 1921 omlijstingen korfboogvenster, deur- en bovenlicht omlijsting   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zilvergrijs 0 grote crinoiden, veel Pentacrinus gestratifieerd granoclassement         arch C Goemans; ID 206576; Lodewijk XV stijl
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 34 Petit Granit   75eclectisch 1921 ondermuur   False 1 - beperkter   0             arch C Goemans; ID 206576
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 44 Euville   74neorenaissance 1921 sculpturele en functionele elementen over gehele gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch A Stevens in neorenaissancestijl
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 44 Petit Granit   74neorenaissance 1921 plint   False 1 - beperkter   0             arch A Stevens in neorenaissancestijl
Leuven burg gebouw Leuven, Tiensevest 44 Euville Senonville 74neorenaissance 1921 sculpturele en functionele elementen over gehele gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 cm-grote crinoiden rood cement         arch A Stevens in neorenaissancestijl
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteit hoek deberiotstraat-naamse st Ijzerzandsteen       hoekketting poort, onderdeel plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteit hoek deberiotstraat-naamse st Gobertangesteen       bovendeel plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, universiteitsbibliotheek Savonnières   74neorenaissance 1921 achterbouw ondermuur en parement   False   witachtig (geen verschil met E 0   holle pseudo-oolieten tot 2 mm, schelpengruis in boekjes, composietpeloiden tot 5 mm vaag geband (geen laagvlakken) met overwicht ooliet op schelpengruislaagjes (tot enkele cm dik), ook schuine gelaagdheid, sets < 5 cm, doorgaans in zelfde richting   groot tot 90x35 cm vuil in de holtes maatstenen fijner <1 mm dan raamstijlen > 1 mm; geen vermenging tussen SavonniÞres en Euville
Leuven burg gebouw Leuven, universiteitsbibliotheek Euville   74neorenaissance 1921 hoofdgebouw, ook zuilen   True   witachtig 0 crinoiden 1-2 mm, soms tot 1 cm (ook samengesteld in grofkorrelige lagen), ook andere echinodermen, een opgevulde bolle zee-egel van 4 cm doormeter     gereinigde steen vertoont grote intergranulaire holtes groot 60x40 cm, dorpels tot 1,80 m zuilen binnen met vuil in de holtes arch Whitney Warren; zeer grofkorrelig in dorpels van hekken; ook deels in vloerpatroon samen met Pouillenay; restauratie door Massangis roche jaune claire
Leuven binnen Leuven, universiteitsbibliotheek Pouillenay   74neorenaissance 1921 dorpels en vloer inkomhal   False   wit en ros gespikkeld 0 crinoiden 2-3 mm; ook niet gesegmenteerde platen of staven 2 mm op 2 cm caramelbruine matrix     70x25 cm of 30x30 cm dorpels uitgesleten binnen in geometrisch patroon met blekere Euville
Leuven binnen Leuven, universiteitsbibliotheek Franse steen   74neorenaissance 1921 8 hoekige zuilen binnen   False   wit-creme 0 oncoiden fijne homogene wackestone dicht vol fijne subparallelle stylolieten, amplitudo max 3 mm, frequentie 1 mm   storend vuil door grijs stof naast ronde zuilen in grof Euville
Leuven binnen Leuven, universiteitsbibliotheek Comblanchien   74neorenaissance 1921 trap   False 2 - opmerkelijk creme 0   typisch facies     massief in goede staat  
Leuven binnen Leuven, universiteitsbibliotheek Rode marmer Rouge royal 74neorenaissance 1921 verdieping traphal vloer   False 2 - opmerkelijk rood, grijs en wit 0         grote tegels in goede staat  
Leuven binnen Leuven, universiteitsbibliotheek marbre du Boulonnais   74neorenaissance 1921 verdieping traphal vloer stroken rond rood marmer   False 1 - beperkter   0   licht geband facies zonder rifachtige of gevlamde structuren          
Leuven binnen Leuven, universiteitshallen Krakenstraat 4 Wit marmer   8restauratie   vloertegels naar Promotiezaal   False 1 - beperkter   0              
Leuven binnen Leuven, universiteitshallen Krakenstraat 4 Rode marmer Rouge royal 8restauratie   vloertegels naar Promotiezaal   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen Krakenstraat 4 Gobertangesteen       speklagen tussen franse steen, lisenen, hele muren   False 4 - in deel volledig   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen Krakenstraat 4 Franse steen       lisenen op muur   False 1 - beperkter   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen, Naamsestraat 22 Gobertangesteen   3gotisch 1317 ondermuur   False     0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen, Naamsestraat 22 Ledesteen   3gotisch 1317 ondergevel, bovenmuur kraagstenen   False   kakibruin patina 0 serpula grove kwarts     40x16 55x18 soms roodverbrand  
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen, Naamsestraat 22 Gobertangesteen   5barok   bovenste geledingen   True   soms rood door brand 0             gele steen balustrade, ramen (resto na WOI) nog onbekend
Leuven binnen Leuven, universiteitshallen, Naamsestraat 22 Brusseliaan ijzerzandsteen Ottenburg 3gotisch   enkele stenen in binnenmuur gelijkvloers   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0   kwartsrijk          
Leuven binnen Leuven, universiteitshallen, Naamsestraat 22 Ledesteen   3gotisch   binnenmuur en zuilen gelijkvloers   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen, Oude Markt 13 Gobertangesteen       volledige muren   False 6 - volledig gebouw   0              
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, universiteitshallen, Oude Markt 13 Petit Granit       deurlijst, vensterlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 117 Gobertangesteen   6classicistisch   voorgevel gelijkvloers afwisselend met Lede   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42546
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 117 Ledesteen   6classicistisch   voorgevel gelijkvloers afwisselend met Gobertange   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42546
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 1-3 (hoek Diestsestr.) Gneiss migmatiet 12post-1960 2000 gevelplaten gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk met groen 0     gefolieerd        
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Vaartstraat 159 Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair   kademuur langs Dijle   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         groot en regelmatig   geen eigen huisnummer, gebouw in afbraak
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 20 Gobertangesteen   11traditioneel XVII kruiskozijnen met hoek- en negblokken, pilasteromlijstng, plint…   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         inclusief latei van 150 cm   ID 42532
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 20 Petit Granit   11traditioneel 1846 portaal pilasteromlijsting   False     0             ID 42532
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 48 Gobertangesteen   6classicistisch XVIII bandomlijsting sluitstenenkordon lekdrempels plint steigergaten kroonlijst   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           steen nauwelijks herkenbaar ID 42539
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 59 Gobertangesteen   75eclectisch 1802 volledig gelijkvloers, sierlementen verdiepingen   False 4 - in deel volledig   0             arch J. Verheyden, empirestijl; ID 42541; verschillende ouderdommen: voormalige Steenpoort, garagepoort daterend van 1954
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 59 Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   ondermuur en speklagen Steenpoort (in tuin gelegen)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 42541
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 59 Ledesteen   2romaans   bovenmuur Steenpoort (in tuin gelegen)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 42541
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 59 Brusseliaanse steen   2romaans   bovenmuur Steenpoort (in tuin gelegen)   False 1 - beperkter   0             ID 42541
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 59 Gobertangesteen   8restauratie   bovenmuur Steenpoort (in tuin gelegen)   False 2 - opmerkelijk   0             ID 42541
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 66-70 Petit Granit   70neoclassicistisch XIX rijkelijk gebruik van blauwe hardsteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Fr Vandeput
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 73-75-77 Savonnières   art nouveau 1906 lijsten, sierlementen (diamantkopsleutels)   False 2 - opmerkelijk   0             arch A Stevens; ID 206604
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 73-75-77 Petit Granit   art nouveau 1906 plint, sierlementen verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0             arch A Stevens; ID 206604
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 73-75-77 Andenne zandsteen   art nouveau 1906 plint   False 2 - opmerkelijk   0         wild verband   arch A Stevens; ID 206604
Leuven burg gebouw Leuven, Vaartstraat 74 Petit Granit   74neorenaissance 1892 sierlementen over gehele gevel   False 2 - opmerkelijk   0             arch C Herpoel; ID 206935
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Vanden Tymplestraat 12-14 Namuriaanzandsteen   11traditioneel 1922 ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0         moellons ruwbehouwen   arch. A. Debuck (Inventaris Onroerend Erfgoed 25401)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Vanden Tymplestraat 12-14 Brusseliaanse steen kiezelzandsteen 11traditioneel 1922 ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0         moellons ruwbehouwen   arch. A. Debuck (Inventaris Onroerend Erfgoed 25401)
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Vanden Tymplestraat 12-14 Lutetiaankalksteen   11traditioneel 1922 ondermuur, plintlijst, portaal   False 2 - opmerkelijk geel 0   zachte, gemakkelijk vergruizende kalkareniet, poreus maar met versmolten uitzicht, met afgeronde goed gesorteerde bioklasten gebioturbeerd met sigaarvormige graafgangen   maatsteen sterk afgeschilferd onder calcin, lokaal alveolen; deels met cement bestreken arch. A. Debuck (Inventaris Onroerend Erfgoed 25401)
Leuven burg gebouw Leuven, Vanden Tymplestraat 60 Petit Granit   10vernaculair 1876 hardsteenportiek met geprofileerde rondboog   False 0 - zelden tot eenmalig   0         steenhouwersmerk   bouwmeester F Vanderperre, ID 206611
Leuven burg gebouw Leuven, Villerscollege Gobertangesteen   5barok 1760 parement   True     0   (zeer) fijne glauconiet     75x13 45x15; tot 60x18 wit kalkrijk verzande opp vol pyrietoxidatie knopen rococo-iserende barok; dikwijls randen bijgewerkt met herstelmortel, ge´mpregneerd; plein: bleke en donkerroodbruine kasseien van Indisch type
Leuven burg gebouw Leuven, Villerscollege Brusseliaanse steen   5barok 1760 lijst   False     0   compacte dichte packstone met brede compacte bleekbeige mergellenzen sporen van gelaagdheid en bioturbatie     liesegang  
Leuven burg gebouw Leuven, Villerscollege Massangis   8restauratie   vervanging Gob   False   rozig beige 0   dichtgestapelde vrij grote bioklasten w.o. Veel crinoiden niet meer met ronde buitenvorm          
Leuven burg gebouw Leuven, Villerscollege Petit Granit   5barok 1760 poorten, lomperikken   False   redelijk lichtgrijs patina 0   grofbioklastisch (lomperikken) met veel solitaire koralen en fijne productiden         ook in vernieuwde ramen tot op de grond
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 4 Maaskalksteen   5barok 1759 gelijkvloerse gevel   False     0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 4 Gobertangesteen   5barok 1759 constructieve elementen op verdieping   False     0             kan ook Ledesteen bevatten
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 5, In de dry Schepen Maaskalksteen   4renaissance   gelijkvloerse gevel afwisselend met petit granit   False     0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 5, In de dry Schepen Petit Granit   4renaissance   gelijkvloerse gevel afwisselend met maaskalksteen   False     0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 6, Den Gulden Sadel Gobertangesteen   4renaissance   plint rijkelijk constructieve elementen over gehele gevel   False     0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 6, Den Gulden Sadel Ledesteen   4renaissance   authentieke constructieve elementen (stijlen)   False 1 - beperkter geel 0 nummulieten zacht, beperkt cohesief       deels verzand  
Leuven burg gebouw Leuven, Vismarkt 6, Den Gulden Sadel Franse steen   8restauratie       False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 27 x Diestsestraat 77 Euville   75eclectisch   constructief en decoratief, indrukwekkende loggia   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   fijnkorrelig         Wederopbouw, arch J. Vander Veken neoklassiek-empire-stijl; notariaat Rooman
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 27 x Diestsestraat 77 Petit Granit   75eclectisch   plintkant Diestsestraat   False 1 - beperkter   0         gecanneleerd   Wederopbouw, arch J. Vander Veken neoklassiek-empire-stijl; notariaat Rooman
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 27 x Diestsestraat 77 Savonnières   75eclectisch   constructief en decoratief, inkompartij Diestsestraat   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   fijnkorrelig         Wederopbouw, arch J. Vander Veken neoklassiek-empire-stijl; notariaat Rooman
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 39-43 Petit Granit   92modernistisch 1938 gelijkvloers en constructieve elementen verdiepingen   False 2 - opmerkelijk   0         stilistisch zuiver en gaaf ensemble   arch J. Ghobert
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 75 Savonnières   77art deco 1937 lijsten en gesculpteerde stenen in contact met geschilderd beton (lintelen en vlakke platen)   False 2 - opmerkelijk   0         florale motieven    
Leuven burg gebouw Leuven, Vital Decosterstraat 75 Petit Granit   77art deco 1937 lage plint   False 1 - beperkter   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vlaams Administratief Centrum (stationswij Graniet China 12post-1960   gevelparement (volledig)   True 6 - volledig gebouw zandgeel 0     licht roze matig korrelige graniet (kwarts 2 mm veldspaat die kleur geeft tot 0,5 cm) met oranjegele vlakken die het geheel een gelige tint geven       geleverd en geplaatst door firma Allard (geen petrografische gevens over steensoort)
Leuven binnen Leuven, Vlaams Administratief Centrum (stationswij Graniet Silver pearl 12post-1960   vloerplaten (volledig)   False 4 - in deel volledig grijs 0     lichtgrijze tamelijk grofkorrelige graniet met witte veldspaat (2-3 mm met grote fenokristen), zwartgespikkeld, plaatselijk zeer kwartsrijk   vloertegel 30,9x62.2x3 cm, afwerking ' Flamed'   herkomst China
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 130 (hoek Parkstraat 9) Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   1 grote steen in ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0         125x27x20 schilferig maar hard vermoedelijk restant vroegmiddeleeuwse omwalling
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 130 (hoek Parkstraat 9) Ledesteen   4renaissance   plint, hoek- en raamlijsten   False 1 - beperkter meer gelig 0           sterk afgeschilfers door restauratie mogelijk niet meer op oorspronkelijke plaats
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 130 (hoek Parkstraat 9) Gobertangesteen   8restauratie   tussen Ledesteen   False 2 - opmerkelijk meer witachtig 0           licht afgeschilferd mogelijk oude restauratiesteen
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 130 (hoek Parkstraat 9) Petit Granit   8restauratie   beperkt in fundering, nieuwbouwgevel Parkstraat   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 45 Gobertangesteen   6classicistisch   volledig gelijkvloers   False 4 - in deel volledig   0         deels kops en met diepe inkepingen om detaillering door hardsteen te suggereren   idem Vlamingenstraat 47-53
Leuven burg gebouw Leuven, Vlamingenstraat 45 Petit Granit   6classicistisch   horizontale lijsten op verdieping   False 1 - beperkter   0             idem Vlamingenstraat 47-53, in Vlamingenstraat 47,49, 53 witsteen ook op verdieping
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Voormalig Instituut voor Bacteriologie Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch 1897 bossageplint (ondermuur)   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs tot rose 0   matig-grof     24x37 30x13 ruwbehouwen   Vital Decosterstraat 102, arch A. Van Arenbergh, 1897
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Voormalig Instituut voor Bacteriologie Petit Granit   75eclectisch 1897 randstenen   False 2 - opmerkelijk   0             Vital Decosterstraat 102, arch A. Van Arenbergh, 1897
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Voormalig Instituut voor Bacteriologie Savonnières   75eclectisch 1897 raamlijsten   False 2 - opmerkelijk   0   holle oolieten met fijn schelpengruis, laagvormig geconcentreerd         Vital Decosterstraat 102, arch A. Van Arenbergh, 1897
Leuven utiliteitsgebouw Leuven, Voormalig Instituut voor Bacteriologie Franse steen Reffroy - St. Joire 75eclectisch 1897 raamdorpel en lijst   False 1 - beperkter zoals Savonnières 0   talrijke schelpfragmenten en algaire klasten tot 1 cm       schelpen uitgeprepareerd Vital Decosterstraat 102, arch A. Van Arenbergh, 1897
Leuven burg gebouw Leuven, Wandelingstraat 7 Petit Granit   15interbellum 1929 plint   False     0             ID 206666, arch Mispelter
Leuven burg gebouw Leuven, Wandelingstraat 7 Savonnières   15interbellum 1929 rijkelijk als siersteen gelijkvloers verdieping 1 en 2   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           vuil ID 206666, arch Mispelter
Leuven burg gebouw Leuven, Wandelingstraat 7 Euville   15interbellum 1929 gelijkvloers op contact met petit granit plint   False 2 - opmerkelijk   0             ID 206666, arch Mispelter
Leuven omheining Leuven, Wijnpersstraat 10, De Wijnpers Gobertangesteen       plint + speklagen poort   False 2 - opmerkelijk   0              
Leuven omheining Leuven, Wolvenpoort (Parijsstraat) Ledesteen   2romaans   2 scupturen in baksteen tuinmuur Van Dalecollege   False 0 - zelden tot eenmalig vuilgrijs 0           afgesleten maar nog herkenbaar  
Leuven omheining Leuven, Wolvenpoort (Parijsstraat) Maaskalksteen   5barok   gegraveerde gedenkplaat in baksteen tuinmuur Van Dalecollege   False 0 - zelden tot eenmalig bleekblauwgrijs 0              
Leuven burg gebouw Leuven, Zeelstraat 2 Petit Granit   75eclectisch 1921 lijsten en ornamentatie   False 1 - beperkter   0             ID206672, Handelspand In den Beyaerd, arch gebr Vanderstraeten
Leuven burg gebouw Leuven, Zeelstraat 2 Luxemburgse steen   75eclectisch 1921 parement   True 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0         moellon, ruwbehouwen maar regelmatig formaat   ID206672, Handelspand In den Beyaerd, arch gebr Vanderstraeten (niet van nabij gezien)
Leuven burg gebouw Leuven, Zeelstraat 2 Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch 1921 parement, beperkt tussen gele steen   False 2 - opmerkelijk geelroze 0         moellon, ruwbehouwen maar regelmatig formaat   ID206672, Handelspand In den Beyaerd, arch gebr Vanderstraeten (niet van nabij gezien)
Leuven klooster Leuven, Zwartzusterklooster Gobertangesteen   5barok   plint en poort, gevelafwerking (lisenen, raamlijsten, lekdrempels)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Leuven klooster Leuven, Zwartzusterklooster Ledesteen   5barok   plint en poort enkele stenen   False 1 - beperkter   0              
Leuven klooster Leuven, Zwartzusterklooster Massangis   8restauratie   plint en poort restauratie   False 1 - beperkter   0              
Leuven klooster Leuven, Zwartzusterklooster Ijzerzandsteen   4renaissance   boord net boven water aan de zijkant, hoekketting   False 1 - beperkter   0              
Leuven klooster Leuven, Zwartzusterklooster Ledesteen   5barok   grote sculptuur in voorgevel kapel   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0         grote kopsgeplaatste blok totaal afgesleten en onherkenbaar  
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   72neoromaans 1865 plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville   72neoromaans 1865 ramen   False 1 - beperkter   0     gekruiste gelaagdheid        
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Savonnières   8restauratie   ramen ter vervanging van Euville?   False 1 - beperkter bleekbeige 0   korrelige textuur          
Kasterlee funerair Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   10vernaculair   grafplaten uit diverse perioden (einde 18de - 19de eeuw)   False 0 - zelden tot eenmalig   0 crinoiden, spiriferen, gastropoden, solitaire en kolonievormende koralen, crinoiden fossielrijk is zeer grofkorrelig          
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Jaumont (Grandcourt) variëteit 72neoromaans 1865 latei tussen zijdeur en raam   False 0 - zelden tot eenmalig oranjegeel 0   grofbioklastisch          
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen Lede putjes 3gotisch 1524 plintlijst toren   False 0 - zelden tot eenmalig groenig 0   grofkorrelig met overvloedig matte kwartsgranule sterk macroporeus        
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen Lede groenig 3gotisch 1524 ondermuur toren (vnl op hoeken)   False 1 - beperkter groenig 0 cm-grote fossielen matig fijn met grove kwarts en fijne bioklasten nog veel fijnere poriën tussen het cement   27x18x14 tot 28x10x20 grof afschilferend  
Kasterlee kerk Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Savonnières   72neoromaans 1865 restauratie portaal en deel plintlijst   False 1 - beperkter   0   eerder fijnkorrelig schuine stratificaties, lenzen van oranjebruine schelpconcentraties     door verwering naadloos aansluitend op verweerde Ledesteen !!!  
Kasterlee beeld Lichtaart, Onze-Lieve-Vrouwkerk Massangis   12post-1960   zeer grote sokkel van standbeeld   False 0 - zelden tot eenmalig droog bleek, nat oranje 0   met grove bioklasten          
Lichtervelde kerk Lichtervelde, Sint-Jacobuskerk Petit Granit   71neogotisch       False     0              
Lichtervelde kerk Lichtervelde, Sint-Jacobuskerk Euville   71neogotisch       False     0              
Lichtervelde kerk Lichtervelde, Sint-Jacobuskerk Savonnières   71neogotisch       False     0              
Lichtervelde kerk Lichtervelde, Sint-Jacobuskerk Massangis           False     0              
Lichtervelde kerkbinnen Lichtervelde, Sint-Jacobuskerk Doornikse kalksteen       doopvont   False     0              
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Franse steen   71neogotisch   restauratie   False     0             onvolledige data mdc
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 71neogotisch   voorgevel, toren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Ledesteen   71neogotisch   voorgevel, toren   False     0             onvolledige data mdc
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Ledesteen   3gotisch   toren   False   bleekgroenbeige 0 serpula forams grove bioklasten soms gebioturbeerd met wormgangen   25x18 sterk afbladerend; lichtbruin patina jaar 1636
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Savonnières   71neogotisch   ondermuur toren   False   witgrijs 0   holle ooieden 1 mm schuine en gekruiste gelaagdheid       ondermuur neogothische zijbeuken: Balegem en Zandbergse gerecupereerd
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Euville   71neogotisch   ondermuur toren portaal   False     0   grof          
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Luxemburgse zandsteen   71neogotisch   aanbouw traptoren   False   bleekbeige 0   matig fijn kalkrijk          
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch 1636 toren boven hoek steunberen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groen, chocobruin patina 0         60x17   portaal: afwisseling Zandbergse - Balegem
Liedekerke   Liedekerke, Sint-Niklaaskerk Ledesteen   3gotisch   toren   True   lichtgrijs patina 0 weinig kleine nummulieten; fossielrijk: oesters, oesterfragmenten, veel serpula (ook dubbelwandig) meer zandig dan gewone Balegem, ook grove kwarts     65x25x20 vaak kops meer verweerd dan gewone Bal; bleekbeige breukvlak lijkt op Zandbergse maar componenten lijken Balegems
Ninove kerk Lieferinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   muren   False     0             onvolledige data mdc
Ninove kerk Lieferinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   muren   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Ninove kerk Lieferinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   tussen ieperiaan   False     0             onvolledige data mdc
Liège kerk Liège, Basilique de Cointe Euville Lérouville- Mézangère 77art deco   gehele kerk   True 6 - volledig gebouw   0             arch. Smolderen; carrière Mézangère
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Maaskalksteen   3gotisch       False     0             M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Petit Granit   3gotisch       False     0             M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Doornikse kalksteen   3gotisch       False     0             M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Maastrichtersteen   3gotisch       False 2 - opmerkelijk   0   grainstone         M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur; maîtrise Lecuit, 2014
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Carboonzandsteen   3gotisch       False     0             M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Jaumont (Grandcourt) Dom-le-Mesnil 3gotisch XV chapelles latérales et 2 premières travées du nef   False 1 - beperkter ochre 0   bioclastique         M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur; maîtrise Lecuit, 2014
Liège kerk Liège, collégiale Sainte-Croix Andenne zandsteen Grès rose de Java 3gotisch       False     0             M. Piavaux, 2013. La Collégiale Sainte-Croix à Liège. Presses universitaires, Namur
Liège utiliteitsgebouw Liège, gare Guillemins Petit Granit Anthisnes 12post-1960   zitbanken   False 2 - opmerkelijk   0             uitvoering en levering Renier, Aarschot
Liège utiliteitsgebouw Liège, gare Guillemins Petit Granit Soignies 12post-1960 2007 vloeren, trappen, afwerking   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Calatrava, oorsprong Carrières de la Pierre bleue belge, levering Renier, Aarschot
Liège burg gebouw Liège, Palais des Princes-Evêques Petit Granit   74neorenaissance 1842 volledig gebouw   True 6 - volledig gebouw   0             herbouwd in historiserende stijl
Liège burg gebouw Liège, rue Sainte-Aldegonde 7 Gileppezandsteen   75eclectisch   ondergevel   False 2 - opmerkelijk lichtgroen 0         gladgebosseerd met randslag lokaal afbrokkelend  
Liège burg gebouw Liège, rue Sainte-Aldegonde 7 Petit Granit   75eclectisch   lage plint   False 1 - beperkter   0              
Liège kerk Liège, Saint-Jacques Carboonzandsteen   2romaans XII Westbau   True 4 - in deel volledig bruingrijs 0              
Liège kerk Liège, Saint-Jacques Maaskalksteen   3gotisch XVI schip   True 4 - in deel volledig   0             style gothique flamboyant
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Jacques Albast   4renaissance 1602 ancien autel du jubé du choeur, beelden   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Thomas Tollet
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Jacques Rode marmer Saint-Remy 4renaissance 1602 ancien autel du jubé du choeur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Thomas Tollet; info Fabrice Müller
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Jacques Zwart marmer   4renaissance 1602 ancien autel du jubé du choeur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Thomas Tollet
Liège funerair Liège, Saint-Jacques Zwart marmer Theux 4renaissance 1646 epitaaf prince-évêque Balderic 1008-1018   False 0 - zelden tot eenmalig   0             style Louis XIII
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Jacques Rode marmer Rouge impérial 71neogotisch 1905 tegels in rood-grijs patroon   False 2 - opmerkelijk rood met wit 0             info Fabrice Müller www.fabrice-muller.be/sj/documents/neogothique/neogothique.html
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Jacques Grijs marmer Vinalmont 71neogotisch 1905 tegels in rood-grijs patroon   False 2 - opmerkelijk grijs 0     gekruiste gelaagdheid       info Fabrice Müller www.fabrice-muller.be/sj/documents/neogothique/neogothique.html
Liège kerk Liège, Saint-Paul Maaskalksteen   3gotisch XIII geheel gebouw   True 6 - volledig gebouw   0              
Liège kerkbinnen Liège, Saint-Paul Jaumont (Grandcourt) Dom-le-Mesnil 3gotisch XIII bandeaux, corniche, élévations sous saillie   False 2 - opmerkelijk ochre 0             maîtrise MX Lecuit, 2014: Fm Longwy = Calcaires à débris, Bajocien inférieur
Liège utiliteitsgebouw Liège, Université, Place du XX Août Petit Granit   70neoclassicistisch 1885 volledige voorgevel   True 6 - volledig gebouw   0              
Lier kerk Lier, Begijnhofkerk Ledesteen           False     0              
Lier kerk Lier, Begijnhofkerk Gobertangesteen           False     0              
Lier kerk Lier, Begijnhofkerk Franse steen   8restauratie       False     0              
Lier straatsteen Lier, Begijnhofkerk Gobertangesteen       kassei   False     0              
Lier archeo/opgraving Lier, Grote markt Leisteen           False     0             zie verslag en DB collectie natsteen
Lier archeo/opgraving Lier, Grote markt Gobertangesteen           False     0             zie verslag en DB collectie natsteen
Lier archeo/opgraving Lier, Grote markt Ledesteen           False     0             zie verslag en DB collectie natsteen
Lier archeo/opgraving Lier, Grote markt Brusseliaanse steen           False     0             zie verslag en DB collectie natsteen
Lier archeo/opgraving Lier, Grote markt Doornikse kalksteen           False     0             zie verslag en DB collectie natsteen
Lier kerk Lier, Heilige Familiekerk Luxemburgse steen Montauban 71neogotisch 1902 overal   True 6 - volledig gebouw   0             prov arch Edward Careels; beschermd 2009
Lier kerkbinnen Lier, Heilige Familiekerk Euville   71neogotisch 1902 binnenzijde   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             prov arch Edward Careels; beschermd 2009
Lier beeld Lier, Heilige Geeststraat, geboorthuis Zimmer Avendersteen   5barok   Mariabeeld in nis   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vermoedelijk vervangen  
Lier burg gebouw Lier, Hof van Nazareth Ledesteen   4renaissance 1616 verspreid in poortgebouw   False 2 - opmerkelijk   0 serpula nummulieten       lang plat 64x10    
Lier straatsteen Lier, Hof van Nazareth Brusseliaanse steen kassei 10vernaculair   toegangsweg doorheen poortgebouw   False 2 - opmerkelijk   0   soms verkiezeld (blauwgrijs)     meestal 15x5 groot 20x9 tot max 30x12 ook 4-5 cm smal, kops    
Lier straatsteen Lier, Hof van Nazareth Petit Granit kassei 10vernaculair   toegangsweg doorheen poortgebouw   False 1 - beperkter   0 blauw            
Lier straatsteen Lier, Hof van Nazareth Kwartsiet van Tienen kassei 10vernaculair   toegangsweg doorheen poortgebouw   False 1 - beperkter   0              
Lier burg gebouw Lier, Hof van Nazareth Wit marmer   4renaissance 1616 2 wapenschilden van abdissen in poortgebouw   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lier kerk Lier, Jezuïetenkerk Gobertangesteen   5barok       False     0              
Lier kerk Lier, Jezuïetenkerk Ledesteen   5barok       False     0              
Lier kerk Lier, Jezuïetenkerk Petit Granit   5barok   lisenen sculptuurelementen   False     0              
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Gobertangesteen   5barok   vloertegels, in patroon met petit granit   False   verkleurd door lijnzaakolie 0     donker afgetekende bioturbaties   28x28   niet de oudste fase van betegeling
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Petit Granit   5barok   vloertegels, in patroon met gobertange   False     0         28x28 tegels   niet de oudste fase van betegeling
Lier funerair Lier, St.-Gummaruskerk Wit marmer   5barok   ingewerkt in petit granit grafplaten   False     0             in afsluiting doopkapel: veelkleurig marmer (3de kwart 17de eeuw) uit Kartuizerkerk
Lier   Lier, St.-Gummaruskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False     0         85x25 55x28 100x22   opvallend: bloemen gesculpteerd op de kapitelen (= loofwerkversiering)
Lier beeld Lier, St.-Gummaruskerk Albast   4renaissance   3 beelden w.o. Gummarus   False 0 - zelden tot eenmalig   0             enkele epitafen tegen muren in marmergips
Lier funerair Lier, St.-Gummaruskerk Devoonkalksteen koraalkalksteen 4renaissance   1 grafplaat   False 0 - zelden tot eenmalig donkerblauw 0 talrijke grote grijswit afgetekende bolvormige aangevreten cyatophyllumachtige koraalkolonies met stromatolietische korsten; ook bolvormige stromatoporen, veel gastropoden tot 5 cmn enkele dikke schalen (stringocephalustype maar zonder inkeping)     witte calcietvlakken      
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Ledesteen   3gotisch   binnenmuren, gemengd met Brusseliaanse   True     0         30x14 onregelmatig    
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   binnenmuren, gemengd met Ledesteen   False     0         22x10    
Lier   Lier, St.-Gummaruskerk Ledesteen Lede kaki 3gotisch   zijportalen binnen en buiten   False   kaki 0         groter formaat 42x22 noordportaal buiten zwart afbladderend; binnen soms afschilferend  
Lier   Lier, St.-Gummaruskerk Avendersteen   3gotisch   doksaal   False   beige door vervuiling 0             1536, torentje 1850
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Zwart marmer Doornikse? 4renaissance   doopvont in doopkapel   False   zwart 0             1590, op recentere voet in gepolijste petit granit
Lier   Lier, St.-Gummaruskerk Zwart marmer   3gotisch   zuilen onder doksaal   False   zwartachtig gepolijst 0 enkele wolken van crinoiden doorgaans fijnkorrelig          
Lier   Lier, St.-Gummaruskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   tegels rond doksaal   False   donkergrijs 0     fijngelamineerd afschilferend     verkleurd door agressieve behandeling  
Lier straatsteen Lier, St.-Gummaruskerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 4renaissance   kasseien rond zuidportaal   False     0         meestal 12x7, tot 18x10 (bovenvlak) afgerond met enkele kasseien in Ledesteen en Tiense kwartsiet vermengd; errond modernere kasseien in magmatische gesteenten
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Rode marmer coquillier 75eclectisch 1947 zuilen balustrade onder orgel   False 2 - opmerkelijk   0 groepen van nootvormige calcietgevulde rhynchonella's   met erosieve contacten       zou in 1947 geplaatst zijn (mogelijk herstelling van bestaande zuilen)
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Grijs marmer Grand Antique 75eclectisch   voet van zuilen balustrade onder orgel   False     0 lamellaire stromatoporen            
Lier kerkbinnen Lier, St.-Gummaruskerk Petit Granit   75eclectisch   sokkel van zuilen balustrade onder orgel   False     0 syringodendronkolonie            
Lier kerk Lier, St.-Gummaruskerk Massangis   8restauratie   toren ondermuur, steunberen, portaal   False   witachtig 0 met 2 cm grote crinoide grof peloidisch - bioklastisch       driedelig gescharreerd  
Lier kerk Lier, St.-Gummaruskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   False     0     onregelmatig gelamineerd, gobertange-achtig   38x12 23x13 42x11    
Lier kerk Lier, St.-Gummaruskerk Ledesteen   3gotisch   toren, tussen Brusseliaanse   False     0 weinig opgeloste gastropoden middelmatig bioklastisch, met matig fijne glauconiet en wat grove kwarts intens gebioturbeerd, soms stenen vol graafgangen     sporen van lijnzaanbehandeling en impregnatie  
Lier funerair Lier, St.-Gummaruskerk Petit Granit   5barok   meeste grafplaten verspreid over de kerk   False     0             zelden zwart marmerachtig of Devoonkoraalkalksteen, vaak afgewerkt met wit marmer
Lier kerk Lier, St.-Gummaruskerk Euville   8restauratie       False     0              
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Doornikse kalksteen   2romaans   muren: restanten voornamelijk in ondermuur, vnl koor   False   grijs 0              
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Ledesteen   4renaissance   koor opgaande muren, boven Doornikse steen   False     0              
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Brusseliaanse steen   2romaans   muren   False   bleekgrijs 0     zeer lange en brede laminaties   groot tot 38x15x22 50x11x16 afgerond door kalkoplossing afwijkend kalkrijk facies (vermoedelijk zeer oud en dus mogelijk oorspronkelijk)
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Doornikse kalksteen   2romaans   muren: enkele gegroepeerde stenen kort bij zijportaal   False   donkergroenbeige 0     substylolietisch gelamineerd   30x12 uitgeschulpt (nie door corrosie maar door behouwing) afwijkend facies, ook maar enkele stenen: is dit een oude restauratie
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Ledesteen   2romaans   muren, sporadisch tussen Brusseliaanse   False     0         47x22x21    
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Gobertangesteen   8restauratie       False     0              
Lier   Lier, St.-Pieterskapel Bentheimer zandsteen   4renaissance       False     0           zwarte korst toewijzing onzeker
Lier utiliteitsgebouw Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Ledesteen           False     0              
Lier utiliteitsgebouw Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Massangis   8restauratie       False     0              
Lier utiliteitsgebouw Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Petit Granit       pui   False     0              
Lier utiliteitsgebouw Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Bentheimer zandsteen       fronton   False     0              
Lier straatsteen Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Kwartsiet van Tienen       kassei   False     0 met wortels       afgevlakt    
Lier straatsteen Lier, stadhuis (voorm. Lakenhalle) Graniet       kassei   False   rood 0              
Lier utiliteitsgebouw Lier, Vleeshuis Euville   71neogotisch 1920 voorgevel   False     0           sterk verweerd renovatie voorgevel gebouw uit 1418
Lier utiliteitsgebouw Lier, Vleeshuis Gobertangesteen   71neogotisch 1920 voorgevel   False     0           sterk verweerd renovatie voorgevel gebouw uit 1418
Lille kerk Lille, Sint-Pieterskerk Ledesteen   3gotisch 1500 plintlijst in toren, portaal   False 1 - beperkter bleek 0   fijnzandig met kleine putjes     25x15    
Lille kerk Lille, Sint-Pieterskerk Petit Granit   71neogotisch 1912 toren boog   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lille kerk Lille, Sint-Pieterskerk Euville   71neogotisch 1912 plintlijst ronde dorpels en raamkruisen   False 2 - opmerkelijk   -1           met korstmos, raamstijlen soms gebroken of uitgebrokkeld  
Lille kerk Lille, Sint-Pieterskerk Massangis Roche jaune 8restauratie   nieuwe zuiddeur   False 1 - beperkter bleek 0 grote fossiele,; crinoide, grote oncoiden, schelpen naast fijne pseudo-ooliet     onregelmatig gefrijnd.    
Wavre kerk Limal, Saint-Martin Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok 1649 ramen lijsten voluten; lijsten toren   False 2 - opmerkelijk   0             resto 1950 na bombardement
Wavre kerkbinnen Limal, Saint-Martin Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok 1649 colonnes arcades arcs   False 2 - opmerkelijk   0             resto 1950 na bombardement
Wavre kerk Limal, Saint-Martin Gobertangesteen   5barok 1649 ondermuur hoek lijsten porttaal   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             resto 1950 na bombardement
Limbourg stadorpsdeel Limbourg, Ville Haute, Place St.-Georges Rode marmer Baelen 10vernaculair   treden   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood oranje wit 0 grote Orthoceras            
Sittard-Geleen landel burg geb Limbricht, kasteel Maaskalksteen   4renaissance 1630 hoekstenen portalen raamlijsten in voor- en hoofdgebouw   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijze wackestone tot grijze packstone 0 veel laagvormige koraalkolonies     zz sedimentaire breccie van bleke gelamineerde wackestone in grijze packstone groot tot 83x52x56, soms honigraatbewerking   Rijksmonument 33751
Sittard-Geleen landel burg geb Limbricht, kasteel Maaskeien   4renaissance 1630 binnenkoer   False 2 - opmerkelijk polychroom 0   zeer divers van samenstelling en kleur     klein 12x9   Rijksmonument 33751
Sittard-Geleen kapel Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Kunrader kalksteen   10vernaculair   kapelletje op straathoek   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Sittard-Geleen kerk Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Nivelsteiner zandsteen   72neoromaans 1922 overal   True 6 - volledig gebouw groenbruin patina, intern grijsgeel, oranje-roest verwering 0 zelden roestbruine wortels of wortelgaten middelmatige kwartsareniet, goed gesorteerd, poreus     rustiek behouwen, 2 vormen blokken 48x34x30 57x32 58x24x28 ook rond ramen; wild verband 20x15 onregelmatig zand aan voet van muren arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen kerk Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk silex   72neoromaans 1922 uitzonderlijk tussen Nivelsteiner   False 0 - zelden tot eenmalig leembruinverweerd 0             arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen kerk Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Maaskeien Reviniaankwartsiet 72neoromaans 1922 uitzonderlijk tussen Nivelsteiner   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   holtes van kleine pyrietkubussen   kwartsaders     arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen kerk Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Graniet   72neoromaans 1922 lateien sacristie   False 0 - zelden tot eenmalig grijsbruin 0   grofkorrelig         arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen burg gebouw Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Nivelsteiner zandsteen   72neoromaans 1922 noordelijk aangrenzend pastoriegebouwoveral   True 6 - volledig gebouw eerder bruingroengijs 0         onregelmatige kleinere steenvorm met baksteendecoratie simili sierpleister met grote pitten in dorpels en lateien gescheurd arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen kerk Limbricht, nieuwe H. Salviuskerk Nivelsteiner zandsteen   72neoromaans 1922 hoekblok   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0         175x80x80 uitzonderlijk   arch J & P Cuypers, Rijksmonument 521575
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Maaskeien   2romaans XIII oude zijmuren   True 3 - in hoeveelheid belangrijk polychroom 0   zeer divers, opvallend veel conglomeraat (Burnot, Givetiaan, Andenne)     divers, soms opus spicatum   Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Carboonzandsteen   2romaans XIII poortlijsten in zijmuren en verspreid tussen Maaskeien   False 1 - beperkter roestig grijs 0     fijngelaagd     in plaquetten afschilferend (lijkt gestabiliseerd) Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Maastrichtersteen Zicherblok 3gotisch XIII koor en toren volledig, speklagen in baksteenmuren   True 4 - in deel volledig grijswit patina 0 echinidenresten, soms compleet fijnkorrelig     56x21 32x20 veel holtes (voor hechting pleister) Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   tussen Zicherblok   False 2 - opmerkelijk bleekgeel 0 fijne oesterlaagjes fijnkorrelig         Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen funerair Limbricht, oude H. Salviuskerk Maaskalksteen   10vernaculair 1632 grafkruisen tegen kerkgevels   False 1 - beperkter bleekgrijs 0             Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Basaltlava   2romaans   zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig donker bijna zwart 0   cellulair poreus         Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Nivelsteiner zandsteen ijzerzandsteen 2romaans   zeldzaam tussen Maaskeien   False 0 - zelden tot eenmalig roestbruin 0   differentiële limonietvorming; geen glauconiet         Rijksmonument 33753
Sittard-Geleen kerk Limbricht, oude H. Salviuskerk Leisteen   3gotisch   stelwiggen tussen Maastrichtersteen   False 0 - zelden tot eenmalig grijs en bleekgrijs 0   zeer fijnklievend     ook platte zandsteen-maaskeien als stelwig gebruikt   Rijksmonument 33753
Lincent landel burg geb Lincent, ancienne ferme Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 6classicistisch/rococo   deuromlijsting   False     0     lagunaire kalksteen met lichte meer kalkrijke en donkere meer kleiige delen        
Lincent   Lincent, ruine Lincent tufsteen   3gotisch   muren   True     0              
Lincent   Lincent, Saint-Pierre Famenniaanzandsteen   72neoromaans   kerk   False   ook geel 0   ook gele ontkalkte pierre d'avoine          
Lubbeek burg gebouw Linden, Kasteelhoeve Leisteen Frans 10vernaculair XVIII dakbedekking vervallen deel   False 2 - opmerkelijk glanzend grijs (vooral op verweerde oppervlakken) 0   fijnkorrelig zeer fijnklievend, glanzend vermoedelijk door hogere graad van metamorfisme     schuppen schilferend en licht blaasvormend sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek burg gebouw Linden, Kasteelhoeve Petit Granit   10vernaculair XVIII dorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek burg gebouw Linden, Kasteelhoeve Gobertangesteen   10vernaculair XVIII poortstijlen, spaarzame hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0       35x14     sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek straatsteen Linden, Kasteelhoeve Kwartsiet van Tienen   10vernaculair XVIII binnenkoeren   False 2 - opmerkelijk asgrijs 0   eerder fijnkorrelige kwartsareniet met kiezelig cement, met weinig donkere korrels op 1 binnenkoer meer onregelmatig en met mamelons   zeer regelmatig 15x12 tot 12x12 topvlak gevlekt voskleurig sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek straatsteen Linden, Kasteelhoeve Famenniaanzandsteen   10vernaculair XVIII aanvulling tussen gebouwen en binnenkoer in Tiense   False 1 - beperkter grijs 0             sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek straatsteen Linden, Kasteelhoeve Brusseliaanse steen   10vernaculair XVIII toegangsweg en langs Tiense op 1 binnenkoer   False 1 - beperkter wit 0         17x18 groot, maar ook kinderkopje   sterk bedreigd efgoed (gebouw in staat van instorting)
Lubbeek burg gebouw Linden, Kasteelhoeve Ledesteen   10vernaculair XVIII rond verluchtingsgaten restauranthoeve   False 1 - beperkter   0   zandtextuur met grove kwarts (tot 1 mm), met grotere bioklasten en opgeloste schelpen witgerande graafgangen (sigaarvormig)        
Lubbeek burg gebouw Linden, Kasteelhoeve Brusseliaanse steen   10vernaculair XVIII zelden rond verluchtingsgaten restauranthoeve   False 0 - zelden tot eenmalig grijzer dan Lede 0     sterk gebioturbeerd met verstoorde mergelige bandjes liesegang 20x9x12, kops 28x8x20    
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Petit Granit   70neoclassicistisch 1851 grafplaten tegen muur kasteelhoeve   False 1 - beperkter   0 grof crinoiden en kleine koraalkelkjes            
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Wit marmer Carrara 70neoclassicistisch 1864 grafplaat op petit granit drager tegen muur kasteelhoeve   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lubbeek tuindecoratie Linden, kerkhof Gobertangesteen   6classicistisch XVIII tuinpaviljoen kasteenpark tegen achterzijde kerkhof   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0         veel kops en vorm dekplaat 75x22x40, dorpel 120x15x21, sokkel groot maatsteen 42x23 met randslag onderste lagen donkergrijs van het vuil, kopse soms afgebladerd niet onderhouden
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Petit Granit   10vernaculair 1921 monument gesneuvelden   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0             lijst weggevoerde partisanen na WO II toegevoegd
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Wit marmer Carrara 10vernaculair 1921 gedenkplaat tegen monument gesneuvelden   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Portland Stone   10vernaculair 1945 1 grafsteen Commonwealth War Grave   False 0 - zelden tot eenmalig romig wit 0   fijnbioklastisch compact          
Lubbeek funerair Linden, kerkhof Franse steen Reffroy - St. Joire 10vernaculair 1945 1 grafsteen gelijkend op Commonwealth War Grave   False 0 - zelden tot eenmalig geelwit, meer gelig patina 0   volle, zelden deels holle speudo-ooiedenn vrij grof (1 mm) en goed gesorteerd, sterk poreus door heroplossing van matrix         graf gesneuvelde partisaan Yuri Yakovlow
Lubbeek straatsteen Linden, kerkweg Petit Granit   10vernaculair XVIII kasseien verspreid tussen andere   False 1 - beperkter blauw met witte spikkels 0     witte vlekken zijn calcietkristallen op de plaats van crinoidenstegelleden        
Lubbeek straatsteen Linden, kerkweg Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair XVIII kasseien vooral aan uitgang op Nachtegalenstraat   False 2 - opmerkelijk blauwig grijs soms paarse schijn 0              
Lubbeek straatsteen Linden, kerkweg Kwartsiet van Tienen   10vernaculair XVIII kasseien (meest voorkomende type)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk vos 0              
Lubbeek straatsteen Linden, kerkweg Porfier   10vernaculair   kasseien verspreid tussen andere   False 1 - beperkter blauwig groenig en violet 0     veldstaat fenokristen        
Lubbeek straatsteen Linden, kerkweg Petit Granit verkiezeld 10vernaculair XVIII 1 kassei   False 0 - zelden tot eenmalig blauwgrijs 0 opgeloste crinoiden laten grote holtes na met anatomische afdruk            
Lubbeek burg gebouw Linden, pastorie Gemeentestraat Petit Granit   71neogotisch 1886 ondermuur, zuilen, uitsprongen, diamanten   False 2 - opmerkelijk grijs 0             arch Joris Helleputte in Brugse stijl, bijna onbewoonbaar wegens stabiliteitsprobleem
Lubbeek burg gebouw Linden, Rood Kasteel Krijtsteen Crazannes, St. Même, Mignac 74neorenaissance 1875 voorgevel console onder balkon   False 1 - beperkter wit 0   homogene harde krijtsteen, suikerachtig korrelig voorkomen, opgebouwd uit grote ronde, helder sparietische (glazige) korrels ingebed in witte microsparietische siltige matrix   hoge en gelijkmatige macroporositeit van dezelfde groott-orde als de microsparietvulling   sporen van badigeon bouwjaar 1870
Lubbeek   Linden, Sint-Kwintenskerk Euville   72neoromaans 1877 portaal, hoekstenen raamdorpel   False   wit-beige, beige patina 0 soms tot 1 cm grote crinoiden, lokaal ook gelamelleerde oesterschalen of schilfers daarvan grofkorrelig (1-2 mm gemiddeld) homogeen     pokdalig op SW vlakken  
Lubbeek   Linden, Sint-Kwintenskerk Maaskalksteen   72neoromaans 1877 plintlijst, deurdorpel, tegels, platen ondermuur   False   bleekgrijs tot grauwgrijs -1   meestal wackestone; deurdorpel in afsplijtende siltige kalksteen met algaire laminieten, soms breccie-achtig met stapeling van cm tot dm-grote klasten tot microconglomeraat soms brede calcietaders; ook echte breccie in hoekige fragmenten van cm-grootte en witte calcietvulling   ongelijk patina (door afschuren?), nu gezandstraald; vochtplekken; dorpels in dikke plakken afsplijtend  
Lubbeek   Linden, Sint-Kwintenskerk Maastrichtersteen   72neoromaans 1877 maaswerk, raamlijsten   False   bleekgeel, overschilderd 0 zelden serpulidenbanken fijnkorrelig en dicht (kalksteen van Emael)     roodgeschilderd stevig, soms afbrokkelend op hoeken onder spanning waarschijnlijk gebruikt dank zij Limburgse architect Jaminé
Linkebeek landel burg geb Linkebeek, Perckhoeve Tubize arkose   10vernaculair 1772 hoekketting deurlijst   False 1 - beperkter   0         grote regelmatige formaten   ID 40026 = Clabbeecken Steen
Linkebeek landel burg geb Linkebeek, Perckhoeve Brusseliaan ijzerzandsteen   10vernaculair 1772 ondermuur   False 1 - beperkter   0         grote formaten   ID 40026
Linkebeek landel burg geb Linkebeek, Perckhoeve Petit Granit   10vernaculair 1772 schouw, 1ste steen   False 1 - beperkter   0             ID 40026
Linkebeek landel burg geb Linkebeek, Perckhoeve witsteen   10vernaculair 1772 raamlijsten   False 1 - beperkter   0             ID 40026
Lummen   Linkhout, Sint-Trudokerk Petit Granit   72neoromaans   portaal, ondermuur   False     -1 veel brachiopoden, grote Michelinia grof bioklastisch, wolkig   fijne aders   geel korstmos op plintlijst  
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   toren ondermuur, zuilen, waterlijst plint, toren hoekketting   False 2 - opmerkelijk grijs 0     boven- en onderkant dikwijls schieferig splijtend soms met meer schieferige interne zones en dan kakibruin verkleurd tot 110x40 regelmatig gezaagd; gebikt in goede staat, soms ook verweerd beperkte vervanging door petit granit in kleinere formaten
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldsteen   3gotisch   zij lage ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groengrijs, vaak glazig 0   middelmatig (korrels moeilijk te onderscheiden), glauconiet nyet echt zichtbaar     tamelijk regelmatig tot 40x20 meestal 20x8 taps soms ook sterk verweerd  
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   enkele stenen tussen veldsteen zij lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgeel 0 nummulieten       40 x 15    
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Vulkanische tufsteen   3gotisch   een steen tussen veldsteen zij lage ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig lichtbruin 0         20 x 20    
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Famenniaanzandsteen   3gotisch   klein deel vervanging veldsteen koor zij lage ondermuur   False 1 - beperkter groengrijs 0   zichtbare glimmers     regelmatig ongeveer 25 x 12    
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   enkele stene tussen veldsteen muur   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   glad     ongeveer 20 x 12    
Brugge kerk Lissewege, Onze-Lieve-Vrouwkerk Grotsteen   3gotisch   calvarie   False 1 - beperkter witgrijs 0   kwartsietisch     grillige vormen    
Brugge utiliteitsgebouw Lissewege, schuur Ter Doest Doornikse kalksteen       grote blokken in steunpalen schuur   False 1 - beperkter   0              
Brugge kapel Lissewege, Ter Doest kapel Doornikse kalksteen   5barok 1687 ondermuur 3 rijen stenen, 2 trappen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0             O.-L.-Vrouwkapel op kruispunt uit 1687
Brugge burg gebouw Lissewege, woonhuis Ledesteen     1426 hoekketting   False 1 - beperkter   0              
Brugge burg gebouw Lissewege, woonhuis Doornikse kalksteen     1426 enkele stenen in hoekketting   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brugge burg gebouw Lissewege, woonhuis Gobertangesteen       tegels voor huis   False 1 - beperkter   0              
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Carboonzandsteen   2romaans   toren hoekketting en verspreid tussen silex   False 2 - opmerkelijk grijs en minder grijsbruin, soms roestbruin patina 0   matig-fijne lithische zandsteen vaag horizontaal gestratifieeerd, zelden kruisgelaagd soms witte tot caramelbruine kwartsaders, soms halfopen tot 3 mm breed; zelden gedeeltelijk bruine verkleuring van liesegang 80x13x38 70x18x13 tot 55x38x20 afgerond door grofschilferige verwering in oorspronkelijke romaanse westbouw mogelijk dominant: restanten in de muur zijn kleine en sterk schieferig splijtend (mogelijk vervanging in 1730 door silex)
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert silex   6classicistisch 1730 muren schip en in toren   True 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs, soms donker beigegrijs 0     soms grote holtes nog met tufkrijt gevuld   wild verband, ongelijk van grootte, tot 45x35 soms splinterig en vorstpitten in conchoidale splijtvlakken beschreven als zeer laatgotisch, maar gebruikswijze is retro-stijl; nog herbouwd 1945
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Verkiezeld krijt vuursteeneluvium 2romaans   in toren en dwarswand zijbeuken   False 2 - opmerkelijk grijs, bruin, gelig tot mangaanzwart 0     veel holtes   32x23 25x14    
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Verkiezeld krijt   2romaans   verspreid   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeigegrijs 0   fijnkorrelig,soms met vuursteenkernen          
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maaskalksteen   2romaans   verspreid in toren en zijbeuk   False 1 - beperkter wit patina 0     soms laminiet, meestal compacte wackestone   onregelmatig, relatief klein    
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maaskalksteen   3gotisch 1730 toren hoekketting boven   False 2 - opmerkelijk wit patina 0       soms laagvormige fosfaatbolletjes rgelmatige en grote blokken    
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maastrichtersteen   3gotisch 1730 centraal schip   True 4 - in deel volledig gelig 0         regelmatige maatsteen lichte afronding van hoeken en soms mechanische verwering (gaten) zeer laatgotisch (arch 1730 E. Deshayes, F. Wilkin), herbouwd 1945; niet toegankelijk vanaf begane grond
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maaskalksteen   6classicistisch 1730 zijbeuk hoekketting, raamdorpels   False 2 - opmerkelijk grijs patina -1 Siphonodendron, Syringopora, brachiopoden, crinoiden, Caninia packstone vol grote bioklasten en koraalkolonies laag met dikke oncolieten rond dunschalige hartvormige brachiopoden laagcontacten tussen lagen in verschillende korrelgrootte en fossielinhoud 45x18x22 veel kops met beperkte dikte geel korstmos op dorpels; kops: risico op afsplijting volgens substylolietische laagcontacten andere materiaalbron dan maaskalksteen in toren: is dit latere restauratie met spaarzaam gebruin natuursteen? (kops); wegens samengang met Roosburgblok als classicistisch bestempeld
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maastrichtersteen Roosburgblok 6classicistisch 1730 raamlijsten, bovenportaal   False 2 - opmerkelijk grijsgeel 0 fijne schelpfragmenten fijnkorrelig compact     classicistisch raammodel geen beschreven als laatgotisch maar stylistisch klopt dit niet
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Poudingue de Burnot burnotien 3gotisch 1730 zijbeuk   False 0 - zelden tot eenmalig 1 rood, 1 rozerood 0   rood = zfijn granule conglomeraat; rozerood = zeer grofkorrelige zandsteen     ruwbehouwen kei   vermoedelijk uit Maasgrind; kan ook al tot romaanse kerk hebben behoord
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Petit Granit   6classicistisch 1730 onderportaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijs patina 0              
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Carboonzandsteen   3gotisch 1730 verspreid in zijbeuk   False 1 - beperkter grijs, bruin, roodverbrand 0     opensplijtende laagvlakken   h<10 cm restanten van grotere stenen recyclage uit romaanse kerk
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Tauw heerd 2romaans   enkele blokjes in toren vooral   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgeel 0 kleine fossielresten eerder fijnkorrelig     h<12 cm, geen maatsteen geweest   lijkt op Roosburgblok maar harder
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Onder-Devoonzandsteen pyriteus 2romaans   dwarsrand zijbeuk   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs maar donkerder patina 0   eerder fijnkorrelige micarijke licht blauwgrijze compacte zandsteen talrijke kubusholtes (1 mm) van opgeloste pyriet, voornamelijk in de buurt van aders rechte kwartsaders volgens geconjugeerd systeem (in hoek van 33°) 44x28 onafgewerkt tenzij vlak oppervlak   mogelijk uit Maasgrind; opmerking: dwarswand zijbeuk bevat veel 'romaanse' elementen alhoewel gebouwd in 1730: duidelijk geval van recyclage
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Andenne zandsteen grit 3gotisch   1x in zijbeuk   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   zeer grofkorrelig en poreus     afgeronde blok   mogelijk uit Maasgrind
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Andenne zandsteen   2romaans   verspreid in toren   False 1 - beperkter gelig asgrijs 0   middelmatige kwartsietische zandsteen   witte kwartsader tot 34x23 meestal kleiner en platter    
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Onder-Devoonzandsteen   3gotisch 1730 verspreid in zijbeuk   False 1 - beperkter variabele meest bruin tot grijs, ook rozig 0   fijne kwartsietische zandsteen     ruwbehouwen keien   vermoedelijk uit Maasgrind
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert silex   6classicistisch   kerkhofmuur   True 3 - in hoeveelheid belangrijk blauwgrijs 0         wild verband, ongelijk van grootte, tot 45x35    
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Onder-Devoonzandsteen   6classicistisch   kerkhofmuur straatkant   False 0 - zelden tot eenmalig variabel 0       soms doortrokken door kwartsaders     van dezelfde oorsprong als keien in de kerkmuur zelf (Maasgrind)
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Tauw   6classicistisch   kerkhofmuur straatkant   False 0 - zelden tot eenmalig geel-beige-grijs 0   onregelmatig verkiezeld     klein    
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Verkiezeld krijt vuursteeneluvium 6classicistisch   kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig geelgrijs tot donkergrijs 0   vol holtes          
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Verkiezeld krijt   6classicistisch   kerkhofmuur straatkant   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgeel 0         vierkanten blokvorm    
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Carboonzandsteen   6classicistisch   kerkhofmuur straatkant   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0     fijngestratifieerd   plat    
Visé omheining Lixhe, Saint Lambert Maaskalksteen   6classicistisch   kerkhofmuur   False 1 - beperkter wit tot blauw-wit patina 0              
Visé kerk Lixhe, Saint Lambert Maastrichtersteen   3gotisch   fundering zijbeuk   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgeel 0         zeer grote vlakke blokken afgerond  
Lo-Reninge kerk Lo, Sint-Pieterskerk Bergsteen   71neogotisch   delen muur   False     0              
Lo-Reninge kerk Lo, Sint-Pieterskerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 71neogotisch   hoekkettingen, stenen in muur   False     0              
Lo-Reninge kerk Lo, Sint-Pieterskerk Krijtsteen   71neogotisch   in speklagen, ook kleine partijen in muur   False     0              
Lo-Reninge kerk Lo, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   1 steen tussen bergsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lo-Reninge burg gebouw Lo, stadhuis Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     grote plint, peilers   False     0              
Thuin   Lobbes, Collégiale Poudingue de Burnot   10vernaculair   basse enceinte cimetière   False 1 - beperkter   0       poreux      
Thuin   Lobbes, Collégiale Onder-Devoonzandsteen grès emsien 10vernaculair   basse enceinte cimetière   False   bleek 0       poreux      
Lochristi kerk Lochristi, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen           False     0              
Lochristi kerk Lochristi, Sint-Niklaaskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Lochristi kerk Lochristi, Sint-Niklaaskerk Ledesteen           False     0              
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   toren ondermuur   False     0             herbouwd
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Porfier       enkele tss plint   False     0              
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Brusseliaanse steen       enkele in hoekketting plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen       enkele tss bergsteen, deels hoekketting met landen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Bergsteen       plint, basis calvarie   False     0              
Heuvelland kerk Loker, Sint-Pieterskerk Veldsteen       1 x in hoekketting   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgroen 0   verweerd          
Lokeren utiliteitsgebouw Lokeren, post Gobertangesteen           False     0              
Lokeren utiliteitsgebouw Lokeren, post Gileppezandsteen           False     0              
Lokeren kerk Lokeren, Sint-Laurentiuskerk Brusseliaanse steen           False     0              
Lokeren kerk Lokeren, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen           False     0              
Lokeren kerk Lokeren, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit           False     0              
Lokeren kerk Lokeren, Sint-Laurentiuskerk Ledesteen           False     0              
Halen landel burg geb Loksbergen, Hagelandstraat 65A Brusseliaan ijzerzandsteen   11traditioneel XX ondermuur, deur- en poortlijsten   False 2 - opmerkelijk bruin 0   middelmatig kwartsrijk, zeer licht glauconiethoudend met 5 cm ronde kern in niet-verijzerd geelwit zand fijne limonietringen volgens liesegangpatroon tot 60x14x12 (lange maten staan kops) zoutuitbloeiing brusseliaanse steen in rustieke bouw op afhelling van Diestiaanheuvel !; in de voortuin allerhande steensoorten in ca 20 to 40 cm grote ruwe blokken
Halen landel burg geb Loksbergen, Kluis Rijnrode, Oude Leuvensebaan 2-4 Gobertangesteen   6classicistisch 1794 hoekkettingen raam- enportaallijsten   False 2 - opmerkelijk geelwit 0         groot 40x19x21, kapel portaal 60x20x22 kops hoekketting kapel onderaan roodverbrand bestaat uit kapel en klooster (geheel is nu boerderij en wat verwaarloosd); klooster is sober, kapel in vereenvoudigde barokstijl
Halen landel burg geb Loksbergen, Kluis Rijnrode, Oude Leuvensebaan 2-4 Famenniaanzandsteen   93regionalistisch XX flagstones talud en bordes trappenhuis   False 2 - opmerkelijk geelgroenbruin bordes, veel grijsrood talud 0              
Halen   Loksbergen, Sint-Andreaskerk Petit Granit   71neogotisch 1894 portaal   False     0 veel Michelinia favosa   verschillende facies voor zuilen (bleek kalkrijk), en lijsten (grijzer, nodulair) nodulaire wolken in plint en plintlijst     kerkhof gedomineerd door petit granit; naast kerk grafmonument pastoor A. Cuppens in petit granit met achterplaat in rode F2j marmer, met uitgeëtst oppervlak en bruine stylolieten die verwijden
Halen   Loksbergen, Sint-Andreaskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   ramen   False   geel 0 oesterschaaltjes, zeldzame serpula fijnkorrelig          
Lommel   Lommel, oud gemeentehuis Devoonkalksteen   70neoclassis/neorenaiss   lage ondermuur achter, plint   False   donkergrijs, bleekgrijs patina 0 vooral opvallend veel grote (uitzonderlijk tot 50 cm, meestal 10 cm) Hexagonaria; verder spirifers, ronde gastropoden, pachypora, bolvormige stromatoporen, grove bioklastenlenzen matrix licht kleihoudend en dus afschilferend tussen de fossielen; veel kleine (ca 1 cm) zuivere kalksteenklasten; enkele stenen in bleekgrijs verwerende grof bioklastische wackestone (back reef?) met grote onregelmatige calcietaders met roestkleurige bi fijngebankte afzetting met laagvlakken om de 5 Ó 10 cm (uitverwerend maar niet opensplijtend, waarschijnlijk geen continue vlakken)   platen, vaak kops geplaatst uitgeprepareerde fossielen en knollen  
Lommel   Lommel, oud gemeentehuis Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur, trap voorkant   False   bleek patina 0 veel enkelkleppige productiden grof bioklastisch          
Lommel   Lommel, Sint-Pietersbandenkerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren: speklagen op 2░ trap   False   dof roestbruin 0   goede steen (uitspringende plinten niet verweerd) goed zaagbaar   restauratie van ijzerzandsteen in 1865 (heeft kleur van ijzerzandsteen, maar schijn van Buntsandstein)      
Lommel   Lommel, Sint-Pietersbandenkerk Gobertangesteen   3gotisch   portaal speklagen   False   bleekgrijs 0   overwegend kiezelig grijs licht glauconiethoudend eerder fijnkorrelig; weinig duidelijke bioturbaties nochtans weinig fijne bleke laminaties       plint gecementeerd
Lommel   Lommel, Sint-Pietersbandenkerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     0              
Lommel kerk Lommel, Sint-Pietersbandenkerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch   koor: dunne speklagen   False     0             medegedeeld door Wim Swinnen
Lommel   Lommel-Kolonie, Sint-Jozefkerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   deurstijlen, plint, raamdorpel   False   bleekgrijs patina 0   vrij grof bioklastisch     plint gebikt, deurstijlen in zeer grote balken   naast de kerk mariagrot opgetrokken in grote heterogene metaalslakken
Lommel   Lommel-Kolonie, Sint-Jozefkerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   lage ondermuur   False   groen 0   vaak kalkrijk met spiriferenfragmenten, soms carbonatische mudclasts     breuksteen mos en korstmos op cementvoegen aan noordkant  
Londerzeel kerk Londerzeel - Sint-Jozef, Sint-Jozefskerk Franse steen   71neogotisch 1872 afwerking, lijsten   False     0             arch Caluwaers
Londerzeel kerkbinnen Londerzeel - Sint-Jozef, Sint-Jozefskerk Petit Granit       doopvont, dorpspomp   False     0              
Londerzeel kerkbinnen Londerzeel - Sint-Jozef, Sint-Jozefskerk Zwart marmer       wijwatervat   False     0              
Londerzeel kapel Londerzeel, Calvariebergkapel Brusseliaanse steen   3gotisch XVI1 speklagen, kleine plint   False     0              
Londerzeel kapel Londerzeel, Calvariebergkapel Ledesteen   3gotisch XVI1 deurlijst   False     0              
Londerzeel burg gebouw Londerzeel, Markt, Stadhuis Petit Granit grijs 74neorenaissance 1872 plint, hoeksculptuur gesneuvelden, deurlijst, bordes   False     0             hoeksculptuur voor gesneuvelden 1914-1918 door Culot
Londerzeel burg gebouw Londerzeel, Markt, Stadhuis Savonnières romig geel tot grijsgeel (vuil) 74neorenaissance 1872 brede lijsten rond/onder ramen en portaal   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gelig 0   holle ooiden     portaal rechtopstaand (tegen groefleger) 265x24x48 portaal hoeken sterk afgeschilferd en afsplijten  
Londerzeel funerair Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Petit Granit   10vernaculair 1658 grafplaten in kerkmuur zuid   False 1 - beperkter   0 &x banc à moules met >5 cm grote goedbewaarde productiden           ook 1786, 1881…; oudere grafplaten (in vloer) in blauwige Naamse steen
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Gobertangesteen   71neogotisch 1898 plintlijst   False 1 - beperkter   0             arch Stuyck
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Ledesteen   3gotisch XIII portaal   False 1 - beperkter geel 0 soms serpula grofbioklastisch     zeer groot 72x30x68 meelzak afgeschilferd tot verzand  
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Leisteen Tubize leisteen 3gotisch XIII stelwiggen tussen groot Ledesteen in portaal   False 1 - beperkter groen 0         o.5 cm dik    
Londerzeel straatsteen Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Porfier   10vernaculair   kassei rondom tot vlak tegen de kerk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         klein 10x10    
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1898 toren voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijswit patin 0   lange witte laminaties     50x9 48x12   arch Stuyck; sterk gelijkend op Gobertangesteen, zou XIIIde eeuws moeten zijn
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1898 noordelijke zijbeuk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         kleiner 21x8 16x8   arch Stuyck; zou XIIIde eeuws moeten/kunnen zijn
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Ledesteen   3gotisch XIII noordportaal, steunberen transept   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige -1   bleekbeige: zachter en met zwarte korst     52x14 zwarte korst met blaasjes, verzandend op hoeken, soms sterk schilferig  
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1898 transept koor sacristie   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   korrelig met zandtextuur; vage laminaties     48x9 24x10 27x13 ruw behouwen licht meelzak arch Stuyck; sterk gelijkend op Gobertangesteen, zou XIIIde eeuws moeten zijn
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Massangis   8restauratie 1990 verspreide stenen, plintlijst, nieuwe sacristiedeur,   False 2 - opmerkelijk   0              
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Ledesteen   3gotisch XVI verspreid in zijbeuk vnl zuid   False 2 - opmerkelijk soms geler, mosterdgedeelte bsroken. -1   kwartsrijker, grotere bioklasten     25x13 23x13 geel korstmos op plintlijst  
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Brusseliaanse steen   3gotisch XVI koor   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit patina 0     lange rechte grofzandiger straticulaties       arch Stuyck
Londerzeel kerk Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Ledesteen Lede groenig 3gotisch XVI zuidbeuk   False 2 - opmerkelijk bruin patina -1     fijne schuine straticulaties of sterk gebioturbeerd met grote 'sigaren' soms Liesegang ringen en grove oplossingsholtes 30x14 meer schilferig en afgerond  
Londerzeel funerair Londerzeel, Sint-Christoffelkerk Euville   10vernaculair 1918 gedenkplaat gesneuvelden 1911018   False 2 - opmerkelijk bruin patina -1     fijne schuine straticulaties of sterk gebioturbeerd met grote 'sigaren' soms Liesegang ringen en grove oplossingsholtes 30x14 meer schilferig en afgerond  
Eghezée kerk Longchamp, Saint-Feuillen Devoonkalksteen Knollenkalksteen van Rhisnes (Falnuée) 6classicistisch 1838 portaal raamomlijstingen   True 2 - opmerkelijk grijsgevlekt 0   overwegend gevlekt (luipaardtextuur)          
Gembloux kerk Lonzée, Saint-Roch Maaskalksteen   71neogotisch 1844 hoekkettingen lisenen portaal, deel van raamlijsten   False 2 - opmerkelijk overwegend bleekgrijs 0   fijn bioklastisch   en echelon calcietaders 58x40x40   raamlijsten deels ook petit granit
Gembloux kerkbinnen Lonzée, Saint-Roch Petit Granit   71neogotisch 1844 muurplaten zuilvoeten   False 2 - opmerkelijk   0              
Gembloux kerkbinnen Lonzée, Saint-Roch Zwart marmer   71neogotisch 1844 vloertegels   False 2 - opmerkelijk egaal zwart 0         32x32    
Gembloux kerkbinnen Lonzée, Saint-Roch Maaskalksteen   71neogotisch 1844 vloertegels   False 2 - opmerkelijk bleekbeigegrijs 0   talrijke sponachtige witte (calciet) vlekken vaag gestratifieerd   32x32    
Gembloux kerk Lonzée, Saint-Roch Maaskalksteen   71neogotisch 1844 dekstenen steunbereen   False 1 - beperkter wit 0   wackestone laminiet   32x32    
Gembloux straatsteen Lonzée, Saint-Roch Onder-Devoonzandsteen   71neogotisch 1844 kassei kerkweg   False 2 - opmerkelijk bruingrijs 0   middelmatige zandsteen     12x12 ruw oppervlak    
Gembloux kerk Lonzée, Saint-Roch Devoonkalksteen   71neogotisch 1844 spatplaat voorgevel, sommige raamdorpels   False 1 - beperkter bleekgrijs met oranje vlekjes 0   pseudonodulair          
Gembloux kerk Lonzée, Saint-Roch Petit Granit   12post-1960   moderne zijdeur   False 0 - zelden tot eenmalig blauw gezoet 0              
Huldenberg omheining Loonbeek, Sint-Antoniuskerk Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 3gotisch   kerkhofmuur   False   grijswit opaal 0 met schelpgeesten middelmatig, licht gespikkeld bioturbaties soms nog kalkige laminaties 45x7 25x10 35x12   kerkhofmuur is zeker recent herbouwd, aangenomen wordt dat stenen dezelfde gothische oorsprong hebben als de kerk FOTO'S
Huldenberg omheining Loonbeek, Sint-Antoniuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   kerkhofmuur   False   beige 0   grof, zeer poreus, korrels bestaan uit kalkbioklasten         kerk volledig gewit en geteerd (geen steensoorten meer te herkennen)
Huldenberg omheining Loonbeek, Sint-Antoniuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen Ottenburgse ijzerzandsteen 3gotisch   kerkhofmuur   False   donker roodbruin 0 soms uitgeprepareerde elkaar verstorende bioturbaties ijzerrijk, eerder middelmatig, bleke kwartskorrels     45x25x20 40x30 60x25 groot ruwbehouwen    
Huldenberg kerk Loonbeek, Sint-Antoniuskerk Gobertangesteen   3gotisch   kerk ondermuur   False   veel roestkleur 0         35x12   kerk volledig gewit en geteerd (bijna geen steensoorten meer te herkennen), buitenplavuizen ook in Gobertange
Aalter kerk Lotenhulle, Heilig Kruiskerk Doornikse kalksteen       dominant volledig deel   True     0              
Aalter kerk Lotenhulle, Heilig Kruiskerk Veldsteen       klein deel   False     0              
Aalter kerk Lotenhulle, Heilig Kruiskerk Petit Granit       dominant deel   False     0              
Maarkedal tuindecoratie Louise-Marie, torentje Bergsteen   10vernaculair   volledig   False     0              
Lovendegem kerk Lovendegem, Sint-Martinuskerk Petit Granit       plint samen met doornikse   False     0              
Lovendegem kerk Lovendegem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       plint samen met Petit Granit   False     0              
Bierbeek kapel Lovenjoel, gesticht voor mentaal gestoorde kindere Savonnières   76neobarok 1949 voorgevel sierelementen portaal ramen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsgeel 0   hol-oolietisch     grote formaten, zuilen   arch Pintelon
Bierbeek utiliteitsgebouw Lovenjoel, gesticht voor mentaal gestoorde kindere Imitatie   13recent vernaculair 1949 ramen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   bleke kalkpitten in gele matrix         arch Pintelon, genaamd Ave Maria
Bierbeek utiliteitsgebouw Lovenjoel, gesticht voor mentaal gestoorde kindere Petit Granit   70neoclassicistisch 1949 hoofdingang   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch Pintelon, genaamd Ave Maria
Bierbeek kerk Lovenjoel, Sint-Lambertuskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1854 ondermuur ramen lijsten steigergaten   False 2 - opmerkelijk   0         groot in ondermuur diverse korstmossen op plintlijsten  
Bierbeek kerk Lovenjoel, Sint-Lambertuskerk Gobertangesteen   3gotisch XVIII ingebouwde westertoren   False 4 - in deel volledig wit 0         vermoedelijk restauratiesteen uit XVIIIde eeuw    
Bierbeek straatsteen Lovenjoel, Sint-Lambertuskerk Brusseliaanse steen   10vernaculair   kerkdreef naar westen   False 4 - in deel volledig vergrijsd 0         langgerekte kinderkopjes    
Lubbeek binnen Lubbeek, gemeentehuis Gellenberg Vietnam hardsteen sedimentair 13recent vernaculair   vloertegels   False   blauw tot blauwzwart 0 crinoiden   proximaal turbidiet        
Lubbeek burg gebouw Lubbeek, oude pastorij Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1757 portaal hoek lisenen ramen, wapenschild abt F. de Loyers   False 2 - opmerkelijk   0   eikenhout     h afw 13, 18 cm; lisenen afw leger-kops frisse staat behalve binnenkoer ID 42633, gebouwd op 3 maanden tijd naar model pastorij Korbee-Lo; mooie circulaire structuren in kopse stenen; achterkant poorthuis: 2de keus stenen (h 8, 10 cm meer verweerd en vervangen)
Lubbeek burg gebouw Lubbeek, oude pastorij Massangis   8restauratie   poortgebouw achterkant   False   bleek, nog geen patina 0 in de matrix verspreide 2 cm grote crinoiden, oesterschalen, zeer grof schelpengruis grote intergranulaire poriÙn ondanks goede cementatie          
Lubbeek binnen Lubbeek, oude pastorij Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   vloersteen   False   blauwgrijs mooi gepatineerd 0              
Lubbeek straatsteen Lubbeek, Sint-Bernardkerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   platform rond kerk   False   grijsbruin, grijsgroen 0         bovenkant flagstones   sokkel Christusbeeld selectie hematietrood-geelbruin (kleur pierre d'avoine maar niet textuur); 1 gele steen met opgeloste crinoidenstengels (Couviniaan?)
Lubbeek beeld Lubbeek, Sint-Bernardkerk Grès d'Ecaussines   71neogotisch   in sokkel Christusbeeld   False   bleek groenig 0           sterk afschilferend duidelijk vorstgevoelig
Lubbeek kerk Lubbeek, Sint-Bernardkerk Petit Granit   71neogotisch   plint+regenlijsten raam portaa   False   dofgrijs patina 0 siphonodendron kolonie, brachiopoden-lumachellen, productiden            
Lubbeek kerk Lubbeek, Sint-Bernardkerk Maaskalksteen   71neogotisch   ondermuur   False   grijswit tot bleekblauw patina 0 veel macofossielen in bioklastische steen (solitaire koralen, crinoiden, brachiopoden, witgekorste oncoiden), vaak uitgeprepareerd meestal grof (1-2 mm) ooieden-peloiden (soms met blauwig patina), ook grof bioklastisch (soms met grijs patina)     50x25 zeer grof gebikt fijne stervormig vorstbarstjes, niet afschilferend patina sterk contrasterend met petit granit
Lubbeek funerair Lubbeek, Sint-Martinuskerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   grafstenen, restauratie   False     0 fossielrijk met veel brachiopoden, solitaire koralen en Syringopora           neoclassicistische verlenging van de kerk; vooral de grafstenen mooi, de drempel naar de kerk meer recent en gezoet, ook enkele raamdorpels en stijlen van een zijdeur oorspronkelijk in Gobertange; nie
Lubbeek kerk Lubbeek, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   fundering   False     0         40x25 cm massief uitgehold op contatc met Gobertange gedeeltelijk vervangen door baksteen
Lubbeek   Lubbeek, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   3gotisch   toren   True     -1 holte van dubbelkleppige schelp   eikenhout   40x17 tot 8 cm korstmos en afschilfering laatgothisch
Lubbeek   Lubbeek, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, hoek, plint, ramen   False   wit patin zelden roestpatronen 0     eikenhout mooi bewaard (homogene kwaliteit); enkele stenen grofkorrelig met gelaagde intraklasten van witte mergelsteen (zeer bioreceptief)   zeer grote maten rond ramen nog in goede staat, afschilf in dikke plakketten zelfde steenmaat en uitzicht als de laatgothische torensteen
Lubbeek   Lubbeek, Sint-Martinuskerk Leisteen   6classicistisch/rococo   fundering stelwiggen   False   grijs 0   dikke platen          
Lubbeek funerair Lubbeek, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   oudste grafplaat   False   bleekgrijs patina 0   bioklastengruis     sculptuur   type Longpré (steen Baelmans)
Lummen landel burg geb Lummen, kasteel Sint-Paul Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ramen   False   bleekgrijs patina 0     alle tabletten met gekruiste gelaagdheid       vroeger bekend als kasteel Lagendal
Lummen kerk Lummen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Diestiaan ijzerzandsteen   72neoromaans   parement   False   roestbruin 0 bioturbaties zanderig van binnen met verstevigde schil, verharde bioturbaties en limonietschillen; soms sterk uitgehold (tot 10 cm) maar zonder sterkte of functieverlies van rest van steen     grote blokken 25x70 cm   arch Jaminé, recuperatie uit vroegere kerk (info Veerle Meul)
Lummen kerk Lummen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   72neoromaans   4░ plintlijst   False     0       soms verkleurd door afstromend roest restauratie in Franse steen    
Lummen kerk Lummen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Franse steen   72neoromaans   portalen   False   bruingeel 0   fijnkorrelig, vrij dicht          
Lummen kerk Lummen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Bontzandsteen   8restauratie   portaal zuiltjes   False   rood 0   licht micahoudend     vermoedelijk vervanging van ijzerzandsteen   volgens Veerle Meul 'rode Luxemburgse zandsteen' (Born) vervanging van Bolderiaanzandsteen