Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

H

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Haacht straatsteen Haacht, Craeneveld hoeve Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 4renaissance   binnenkoer   False     0       veel liesegangringen groot tot 18x14 cm   wat vermengd met andere soorten
Haacht landel burg geb Haacht, Craeneveld hoeve Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   poortgebouw hoekstenen, ondermuur   False     0   matig fijn kleirijk soms licht gebioturbeerd   hoekketting 60x20x27, onder 72x35 afgerond (hoek), grof afschilferend (onder)  
Haacht   Haacht, Craeneveld hoeve Leisteen Oisquercq - Ripain 4renaissance   stelwig onder Diestiaan in poortgebouw   False   paarsgroen 0             FOTO
Haacht   Haacht, Craeneveld hoeve Ledesteen   4renaissance   lijsten en deel van volle muren   False   witbeige 0 grotere bioklasten (witte nulmmulietjes, gebroken schelpen) matig fijn, heldere kwartshoudend, zeer fijn zeer licht glauconiethoudend soms scherp afgetekende bioturbaties gevuld met grover materiaal (Laekeniaan) veel liesegangringen; weinig putjes 45x12x30; volle muur ruwbehouwen ongelijk 35x20 32x12, hoek 40x13x20 intern gelig verzandend en fijn verbrokkelend deels in basis Lede geremanieerde Brusseliaanse stenen
Haacht   Haacht, Craeneveld hoeve Gobertangesteen   4renaissance   poort deurlijsten   False     0             raam binnen gerestaureerd met ruwverweerde Massangis; een dorpel in petit granit
Haacht kerkbinnen Haacht, St.-Remigiuskerk Audun-le-Tiche   11traditioneel   zuilvoet   False 1 - beperkter   0   homogeen bioklastisch maar nog poreus         toewijzing onzeker
Haacht kerkbinnen Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     putjes   28x19   toewijzing onzeker
Haacht funerair Haacht, St.-Remigiuskerk Petit Granit   71neogotisch   epitaaf tegen gevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Lede groenig 6classicistisch/rococo   sacristie zuidelijk van koor plintlijst   False 1 - beperkter bleek groenig 0   fijnzandig facies         is wel het groen fijnzandig facies (blijkbaar als duurzamer beschouwd dan het gele kalkige facies)
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Lede groen zandig 3gotisch   noordtransept meer naar boven, en zuidoostzijde schip   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsachtig 0 nesten met kleine nummulieten meestal fijnzandig, verspreide matte kwarts sterk gebioturbeerd, ook sigaarvormige graafgangen soms sterk gelijkend op Gobertange (toch Lede met kleine nummulieten) 23x21 31x12, 35x12x29 kops    
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Lede groen zandig 3gotisch   kooromgang, en tussen noordtransept en koor   False 4 - in deel volledig licht beigegrijs, grijswit patina, soms bruingrijs -1 opgeloste turritella, zelden serpula fijnzandig, licht glauconiethoudend vaag gebioturbeerd, ook sigaarvormige graafgangen met liesegang ruwe blokken tot 60x12 33x14 45x13 52x10 27x15 uitgehold onder oude korstmossen, ook blisters; S-kant rossig door lijnolie  
Haacht kerkbinnen Haacht, St.-Remigiuskerk Petit Granit   11traditioneel   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Haacht beeld Haacht, St.-Remigiuskerk Savonnières Morley 75eclectisch   monument gesneuvelden naast toren   False 5 - volledig klein monument (beeld) vuilbeige 0   hol-oolietisch, al dan niet vol schelpengruis compacte banden van bolle schelpen in kalkmatrix        
Haacht kerkbinnen Haacht, St.-Remigiuskerk Zwart marmer Noir de Tournai 11traditioneel   vloertegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0     structuurloos, geen fijne laminatie   28x2838x38   ertussen gele marmer (als Comblanchien geïnterpreteerd), zwarte marmertoewijzing onzeker
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Lede putjes 6classicistisch/rococo   sacristie zuidelijk van koor   False 4 - in deel volledig bleek groenig bruin 0 opgeloste turritella, zeldzaam serpula middelmatig korrelig maat voornamelijk bioklasten, grof poreus sigaarvormige graafgangen met iotgeholde rand   60x13 54x16 36x20 regelmatig   is niet het groenig fijnzandig facies
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Brusseliaanse steen Brussel>Ledesteen 5barok   St.-Quirinuskapel noordelijk van koor in ondermuur   False 1 - beperkter   0     gelamineerde geelwitte brusseliaanse steen met grof zandig lede in graafgangen       bouwjaar 1643
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Lede groenig 5barok   St.-Quirinuskapel noordelijk van koor   False 4 - in deel volledig geelgroen op afgeschilferde vlakken 0 opgeloste turritella nesten van grove matte kwarts     43x12 gladgeschaafd geïmpregneerd en bruinig bouwjaar 1643
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Gobertangesteen   5barok   noordzijde St.-Quirinuskapel noordelijk van koor, en tussen Lede in koor   False 1 - beperkter   0     ook 1 steen met breccieuze hellende laminaties     even verweerd als Ledesteen vermoedelijk oorspronkelijk (bouwjaar 1643)
Haacht kerkbinnen Haacht, St.-Remigiuskerk Comblanchien   11traditioneel   vloertegels   False 1 - beperkter beigegeel 0       soms rode substylolieten 28x2838x38 zwaar beschadigd en afgeschilferd door beschadiging (slechte behandeling) moeilijk herkenbaar; tussen zwarte marmer
Haacht funerair Haacht, St.-Remigiuskerk Maaskalksteen   3gotisch   epitaaf SW zijde koor   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   fijnkorreli       plaat gebroken met Nederlandse tekst, jaar 1393 ?
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   groepje stenen in noordzijde koor   False 0 - zelden tot eenmalig groenig 0         kleine blokjes, gefrijnd    
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   3 stenen hoog in koor   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   noordtransept ondermuur   False 1 - beperkter grijzig wit 0         43x10    
Haacht kerk Haacht, St.-Remigiuskerk Gobertangesteen   8restauratie   westzijde en toren integraal, oostzijde schip gedeeltelijk   True 4 - in deel volledig wit 0     veel lange laminaties, licht uitgeprepareerd   45x18 48x12 31x15 veel kops   wederopbouw 1921, zelfde maten als aansluitende Ledesteen
Haacht funerair Haacht, St.-Remigiuskerk Wit marmer Carrara 71neogotisch   schedel in epitaaf tegen gevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0           licht suikerig  
Haaltert kerk Haaltert, Sint-Gorikkerk Petit Granit       portaal   False     0              
Haaltert kerk Haaltert, Sint-Gorikkerk Gobertangesteen       plintlijst, tussen andere in plint   False     0              
Haaltert kerk Haaltert, Sint-Gorikkerk Ledesteen       gedeeltelijk plint gemengd   False     0              
Haaltert kerk Haaltert, Sint-Gorikkerk Ieperiaanse steen       gedeeltelijk plint gemengd   False 1 - beperkter   0              
Beveren kerk Haasdonk, kerk Sint-Jakob-De-Meerdere Ledesteen   71neogotisch   hoekstenen, muur   False     0             onvolledige data mdc
Beveren kerk Haasdonk, kerk Sint-Jakob-De-Meerdere Brusseliaanse steen   71neogotisch   muren   False     0             onvolledige data mdc
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Verkiezeld krijt   2romaans   muren   True   veelkleurig 0         tot 45x25   vuursteeneluvium: grote blokken met gaten = laag 16, bruinige = boven 16, grijze knollige = onder 16; ook wit deels verkiezeld krijt
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Maastrichtersteen   2romaans   tussen vuursteenel, hoekstenen   False   gelig 0         zeer groot afgerond   hoekstenen in zeer groot formaat, op grondniveau, afgerond door slijtage (zeer harde steen, nochtans geen heerd maar Roosburgblok)
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Carboonzandsteen   2romaans   tussen vuursteeneluvium   False   grijs 0     fijngespleten   platte formaten (oplijning) brokkelig  
Oupeye burg gebouw Haccourt Ferme de Froidmont Visé steen siliciet 2romaans   1 stuk tussen vuursteeneluvium   False 0 - zelden tot eenmalig matzwart 0   fijnverkiezeld (siliciet)     groter dan vuursteen    
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Maaskeien   2romaans   tussen vuursteeneluvium   False   verschillende kleuren 0       met brede kruisende kwartsaders afgerond 25x10    
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Maaskalksteen   2romaans   zz tussen vuursteeneluvium   False   grijs met zwart 0       met chertknollen      
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   traptreden   False   blauwgrijs patina 0 zonder fossielen fijnkorrelig homogeen   fijne rechte calcietaders volgens gelaagdheid   parallel klievend volgens gelaagdheid  
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Verkiezeld krijt   2romaans   1 tussen vuursteeneluvium   True   creme-wit 0       lijkt gedeeltelijk verkiezeld      
Oupeye   Haccourt Ferme de Froidmont Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen zijgevel   False   gelig 0              
Oupeye   Haccourt Froidmont donjon Carboonzandsteen   2romaans   hoeksteen deurboog + verspreid   False   grijs, bruingrijs 0   middelmatig tot matig-grof met korrels ingebed in kleifilm; buitenoppervlak uitgeÙtst ruwzandig uitziend   kleinere stenen met kwartsader 40x25x45 45x35x45 50x23 grote formaten als hoekste grof afschilferend volgens gelaagdheid  
Oupeye   Haccourt Froidmont donjon Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen 2romaans   1 steen bovenaan   False   rood 0   grofkorrelig met grote holtes          
Oupeye burg gebouw Haccourt Froidmont donjon Visé steen Visé-Maaskalksteen 2romaans   langs deur   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0 uitgeprepareerde fossielfragmenten, vnl. crinoiden, ook veen brachiopoden zeer grof bioklastisch in dichte stapeling (grainstone tot rudstone) met grote klast (rudstone) in fijne packstone-grainstone overgaand in fijngelamineerde siliciet met kleine gebarsten cherten 40x38 47x20 verweerd uiterlijk facies van VisÚ Formatie, proximale turbidiet, typisch voor oude Dinantiaankalksteen in gemeente Oupeye en wijzend op lokale oorsprong (mogelijk linkeroever van de Maas of rotsen in Maasbedding)
Oupeye   Haccourt Froidmont donjon silex   2romaans   muurpartij onderste geleding   False   grijs lichtgrijs, soms bruinve 0       hoekig-nodulair klievend (onder vuursteenlaag 16 in Lanaye) 30x17 18x14 vorstschade mogelijk oude restauratie van oorspronkelijk vuursteeneluvium (slecht onderhouden)
Oupeye   Haccourt Froidmont donjon Maastrichtersteen   2romaans   bovenste geleding   False     0         groot 40x25 40x30 40x17   afwisselend rijen in hoge en lage steen
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   toren portaal raam   False     0              
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   zijramen   False     0     gelamineerd        
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   fundering   False   grijs 0           meelzak  
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Carboonzandsteen   2romaans   overal   True   bruin, grijs, ged roodverbra 0   matig-fijn parallelgelaagd en scheefgelaagd   40x25x20 60x25x20 55x15    
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Maastrichtersteen   2romaans   1 blok   False   bleek-creme 0   compact, matig-grof bioklastisch          
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Maaskalksteen   2romaans   enkele blokken, ook verlengde   False   wit 0   laminiet          
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Verkiezeld krijt   2romaans   verlengde Hoogpoort   False     0             vuursteeneluvium
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Kalktuf   2romaans   verlengde Hoogpoort veel   False   creme 0   compact, vrij kleine macroporiÙn     ca 15x10 nog vlakke buitenkant vrij veel, wat gegroepeerd
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Maaskeien   2romaans   verlengde Hoogpoort   False     0       gevrarieerde kwartsieten, aders afgeronde hoeken    
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Andenne zandsteen   2romaans   verlengde Hoogpoort   False   donkergrijs 0   Si-rijk          
Oupeye   Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Famenniaanzandsteen   70neoclassis/neorenaiss   tegels   False   grijs 0         flagstones    
Oupeye omheining Haccourt St.-Hubert Hoogpoort Visé steen Visé-Maaskalksteen 2romaans   enkele blokken, ook verlengde   False 1 - beperkter lichtgrijs 0   grofbioklastisch          
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Famenniaanzandsteen   8restauratie   steunberen + vervanging   False   grijsgroen overwegend 0         veel kops    
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Verkiezeld krijt   1romeins   in de muur, licht overwicht   False     0         ruw + bekapt; kasseiformaat   8ste eeuw, recuperatie Galloromeinse villa
Oupeye omheining Haccourt St.-Hubert muraille Visé steen Visé-Maaskalksteen 1romeins   in muur   False   lichtgrijs 0   grofbioklastisch   ader   uitgeëtst  
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Maaskeien   1romeins   in muur   False     0     kwartsietisch brede kruisende aders afgerond, kasseieformaat    
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Carboonzandsteen   1romeins   in muur, 2de na eluvium   False   groengrijs bruingrijs 0              
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Kalktuf   1romeins   in muur, zeldzaam   False 0 - zelden tot eenmalig   0         kassei    
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Tauw heerd 1romeins   in muur, zeldzaam   False 0 - zelden tot eenmalig   0       grote holtes      
Oupeye   Haccourt St.-Hubert muraille Andenne zandsteen   1romeins   in muur, zeldzaam   False   donkergrijs 0       regelmatig verspreide macroporiÙn      
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Gobertangesteen   2romaans   toren schip dwarsbeuk   False     0             officieel romaans maar ziet er volledig 19de eeuws herbouwd uit (ook steenvervanging?)
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   versiering sacristie steunber.   True     0         55x14 veel korstmos, goede staat  
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   portaal   False   lichtgrijs 0 veel solitaire koralene, syringodendron, dikke productiden bioklastische packstone       f uitgeprepareerd  
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   zijbeuken   False     0         30x22, 30x17    
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   dwarsbeuk spek   False     0           steunberen kops: sterk afsplijtend  
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   koor 50%   False     0              
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Gobertangesteen   3gotisch   koor 50%   False     0           roodachtig (gebrand?)  
Tienen   Hakendover, Goddelijke Zaligmakerkerk Massangis   8restauratie   op steunberen   False   oranje 0 grote dikke schilferige schalen pseudo-oolietisch         weinig toegepast (vnl dekstenen)
Halen beeld Halen, Belgisch militair kerkhof Petit Granit petit granit de l'Ourthe 11traditioneel 1939 Gedenkzuil 4de en 24ste Linieregiment   False 5 - volledig klein monument (beeld) bleekgrijs gezandstraald 0   grove crinoiden in cm-dikke banden, vaak door stylolieten begrensd   enkele rechte witte calcietaders     ligt naast Belgisch militair kerkhof
Halen funerair Halen, Belgisch militair kerkhof Petit Granit   11traditioneel 1919 kleine grafstenen   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Halen burg gebouw Halen, Dorpsplein 11 Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   ondermuur   False     0             oud munthuis
Halen burg gebouw Halen, Dorpsplein 11 Gobertangesteen   4renaissance   ramen   False     0             ramen, plint, poort: vervangen door bleke SavonniÞres met holle oolieten en met gekruiste gelaagdheid
Halen burg gebouw Halen, Dorpsplein 9 Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, ramen, deur   True     0             onderkant ondermuur recent vervangen door petit granit
Halen klein monument Halen, gedenkteken Slag der Zilveren Helmen Savonnières   10vernaculair   sokkel   False     0     oolietische SavonniÞres       vloer: Ierse petit granit met taltijke dikschalige calcietschelpen; boorsteen in beige-groengrijze micarijke middelmatige Luxemburgse zandsteen met golvende gelaagdheid
Halen burg gebouw Halen, Rotemhoeve (abdij Mariëndal) Maaskalksteen   4renaissance   portaal, stenen met blazoen   False   wisselend bleek patina, grijs 0 ronde gastropoden tot 5 cm groot oolietische grainstone en algaire mudstone kriskras gelaagdheid in oolietische grainstone; oncolietenbanden (Vinalmont facies) stylolieten, soms met parallelle verticale calcietplaatjes gevuld tot 100x35 veel schuine steken  
Halen burg gebouw Halen, Rotemhoeve (abdij Mariëndal) Gobertangesteen   4renaissance   nieuwe ramen, dakboord   False     0         tot 120x13 80x15x20   nota: straatstenen in grijze en groene Famenniaanzandsteen en in Tiense kwartsiet met rosbruin-violet patina
Halen burg gebouw Halen, Rotemse Molen Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance XVII onder, boog, hoekstenen   False     -1   grofkorrelig     grote blokken wisselende grootte tot 70x30 cm sterk uitgehold, graafwespen 17-18e eeuw, in werking tot 1961: gebouw in slechte staat
Halen burg gebouw Halen, Rotemse Molen Gobertangesteen   4renaissance   parement en hoeksteen kant Vel   False     -1         tot 45x15 met korstmos parement op baksteen, gedeeltelijk weggebroken
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII toren, ondermuur, koor, spek.   True     0 veel wormgangen middelmatig, veel matrix (portaal matig-grof en iets donkerder bruin zijbeuk speklagen met schuine gelaagdheid aangegeven door gelimonitiseerde bandjes soms limonietische ringen, meestal klein en afgeplat 95x25 afgekapte bepleistering, portaal 40x30x38, koor 68x25 38x24x20 sterk afschilferend, niet verzandend restauratie in grote blokken gefrijnde ijzerzandsteen (ook veel Brusseliaan) en in Buntsandstein?; nieuwe restauratie met Diestiaan in 2012 (TarS architectenvennootschap Antwerpen en aannemer Renotec)
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren steunberen boven   False   paarsig 0   bleker en monotoner dan ijzerzandsteen     fijn gefrijnd, structuur onherkenbaar   vervangt ijzerzandsteen
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Maastrichtersteen   3gotisch   speklagen, ramen zijbeuken   False     0   compact       restauratie in Euville  
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Leisteen   3gotisch   stelwiggen portaal   False 1 - beperkter grijs 0              
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   uitkragende stenen   False 1 - beperkter bruinrood 0   middelmatig goed gesorteerd en homogeen, glauconietarm ijzerfilm rond de korrels, geen intergranulaire matrix en dus regelmatig verdeelde porositeit   30x15x12 zeer compact en onverweerd verwijderde steen (monster)
Halen kerkbinnen Halen, Sint-Pietersbandenkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIII doksaal pilasters en ribgewelf, onderbouw enkele pilasters   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 veel (fijne) wormgangen       groot maar regelmatig   ronde zuilen richting koor in petit granit
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie 2012 toren, onder verspreid   False 1 - beperkter paarsbruin bleekgespikkeld 0 veel schelpgeesten van zelfde soort schelp       hoekig en sterk uitstekend tov Diestiaan   nieuwe restauratie met Diestiaan in 2012 (TarS architectenvennootschap Antwerpen en aannemer Renotec)
Halen kerk Halen, Sint-Pietersbandenkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV transept aftekening (dichtgemetseld)   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0   meer homogeen       gelijkmatige lichte verwering  
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Brusseliaanse steen   3gotisch XIV alle muren   True 6 - volledig gebouw   0     lange laminaties   27x8 onregelmatige zijkanten    
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XIV onderbroken lijsten in onderste geleding toren   False 2 - opmerkelijk   -1   matig fijn     42x22 sterk mosbegroeid  
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Gobertangesteen   71neogotisch 1901 later bijgebouwde zijbeuken, zijkapel   False     0       zelden liesegang (zijkapel)     arch Blomme & Careels
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig groen met bruine ringen 0              
Heist-op-den-berg funerair Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Petit Granit   10vernaculair XIX zeer homogeen en goedbewaard op noordhelft van kerkhof   False 2 - opmerkelijk   0              
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Massangis   8restauratie   zelden, incl deel plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Ledesteen   71neogotisch 1901 steunberen   False 2 - opmerkelijk gelig 0   fijnbioklastisch met zandtextuur     37x12x11 23x12x16 sommige hoeken sterk afgebrokkeld  
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Brusseliaanse steen kiezelrijk 71neogotisch 1901 ondermuur   False 1 - beperkter grijswit 0   zandsteen met glazig grijze Si-matrix, met mergelige delen     32x11 27x12    
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   bovenste rijen ijzerzandsteen in de toren   False 0 - zelden tot eenmalig   0     gezaagde steen met limonietbanden        
Heist-op-den-berg kerk Hallaar, Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijsta Ledesteen   3gotisch XIV toren en plintlijst   False 2 - opmerkelijk   0   zandrijker     27x12 afgeronde zijkanten, 70x13 plintlijst sommige hoeken sterk afgebrokkeld  
Halle kapel Halle, basiliek Trazegnieskapel Tubize arkose Tubize arkose 3gotisch       True   groen 0   middelmatig, zelden grof kwarts, met chloriet vlakke fijnschilferige laagvlakken zelden brede schuine bruin oxiderende halfopen kwartsader tot 80x25 randslag; ook gesculpteerd schilferig verzandend  
Halle kapel Halle, basiliek Trazegnieskapel Duitse zandsteen   8restauratie   rond openingen   False   variabel paarsig grijsbruin 0   middelmatig tot grof met grote poriÙn, kwartszandsteen, micahoudend, met zwarte vlekjes vage schuine gelaagdheid     soms grof afbladerend  
Halle burg gebouw Halle, Cardijnstraat 5 Grandglise zandsteen   75eclectisch   huis ondergevel   False   bleekgeelbruin 0   glinsterend door poreus zand     grote onregelmatige vorm licht verzandend langs steken  
Halle burg gebouw Halle, Cardijnstraat 5 Tubize arkose Tubize arkose 75eclectisch   huis ondergevel   False   groen 0       aanzet van splijting onregelmatig gekapt    
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Petit Granit   71neogotisch   ondermuur toren, plintlijst   False   gezandstraald bleekblauwgrijs 0         tot 40x20    
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Gobertangesteen   71neogotisch   toren, buitenkant steunberen   True     0     eikenhout   40x15 groot, ook kops in muur fijn afbladerend portaal: impregnatie en dan bleek paarsig grijs patina
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Petit Granit   3gotisch   sommige steunberen   False     0 crinoidisch facies       grote formaten    
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Ledesteen   3gotisch   zuilen, binnenmuur, ramen, ste   False   lichtgeel, patina mostertbruin 0 in een enkele steen nummulites variolarius (2-3 mm), soms schelpfragmenten, soms grote (2-3 cm) dunschalige schelpen gedeeltelijk opgelost, opgeloste turritella zacht kalkig bindmiddel (geen zichtbare porositeit), met zwevende soms zeer grove kwartsen, weinig fijne glauconiet veel dikwandige bioturbaties met langgerekt of ovalen doorsnede   zuilen h 25, buiten tot 50x30 buiten sterk afbladerend steunberen noordzijde; vervanging hoekstenen in cremekleurig bioklastisch SavonniÞres
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 3gotisch   binnenkant toren onder pleiste   False   groen, grijs 0   fijnkorrelig schieferige splijting mangaanbruine splijtvlakken vorm onregelmatig, plat (<10), vlak gehouwen   slechts op enkele plaatsen kijkvensters bewaard door de bepleistering
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Tubize arkose Tubize arkose 3gotisch   vnl zuiderzijbeuken   False   groen 0         groot vlakhouwen, onregelmatige vorm in muuropvull    
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Brusseliaanse steen   3gotisch   vnl noorderzijbeuken   False   cf Gobertange, fris bleekbeige 0     mergellaminaties, minder kreeftengangen   tot 45x10 boven en onderkant golvend; 30x16 meelzak in koorkapellen; sterk afschilferend grotendeels gerestaureerd (gladgezaagd buitenvlak); vaak in combinatie met Ledesteen; alternatief voor Tubize arkose
Halle kerk Halle, Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Franse steen Reffroy - St. Joire 8restauratie   3 portalen   False     0              
Halle burg gebouw Halle, stadhuis Petit Granit   4renaissance   parement afw baksteen, bordes   True   lichtgrijs patina 0 zowel grof crinoidisch met michelinia kolonies, als brachiopodenrijk (complete productiden, solitaire koralen, syringopora)     soms wolkig nodulair en meer Si-rijk; 1 brede sigmoidale ader tot 80x35 randslag of gescharreerd afschilferend in nodulaire kalksteen 1616 'Vlaamse Renaissance' (in feite ook Henegouws in materiaalgebruik)
Zoutleeuw kerk Halle-Booienhoven, Sint-Bartholomeuskerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   raamdorpels, kerkhofmuur   False     0              
Zoutleeuw kerk Halle-Booienhoven, Sint-Bartholomeuskerk Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur, hoekkettingen   False   wit 0 1 grote steen vol schelpen en turritella 80x17 cm meestal eikenhout facies 1 platte volledig fijngelamineerde steen zonder bioturbaties 45x10 cm 1 platte volledig fijngelamineerde steen zonder bioturbaties 45x10 cm      
Zoutleeuw kerk Halle-Booienhoven, Sint-Bartholomeuskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   fundering   False   grijs, zeldzaam donkerrood 0 soms fijne wortels       20x12 cm    
Zoutleeuw kerk Halle-Booienhoven, Sint-Bartholomeuskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   portaal   False   bleek patina 0   Wanzoul type met gekruiste gelaagdheden, soms verstoord door ronde knollen Wanzoul type met gekruiste gelaagdheden, soms verstoord door ronde knollen       grafsteen 1824 met wit patina, vol peloiden en kleine oncolieten, ook fijne ronde kalkkokerwormen
Zoutleeuw kapel Halle-Booienhoven, St.-Odulphuskerk Gobertangesteen   70neoclassicistisch 1846 portaal hoekkettingen ramen   False 2 - opmerkelijk   -1         32x16x28 geel korstmos  
Zoutleeuw kapel Halle-Booienhoven, St.-Odulphuskerk Maaskalksteen   70neoclassicistisch 1846 plint van portaal   False 1 - beperkter grijs 0   fijnbioklastisch   steken (teruggeschreden substylolietische voegen) platen    
Sint Truiden kerk Halmaal, Sint-Pieter en Pauluskerk Savonnières   72neoromaans   ondermuren, deurstijlen   False     0   grofkorrelig oolietisch en middelmatige korrelig met gekruiste gelaagdheid          
Sint Truiden kerk Halmaal, Sint-Pieter en Pauluskerk Maaskalksteen   72neoromaans   raamomlijstingen   False     0              
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul silex   2romaans   basis toren [foto]   False     0         onregelmatige blokken (binnenlaag van muur)    
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Carboonzandsteen   2romaans   hoekbanden, halfboog, venster   False   grijs, bruin-rood of roest 0   mica schuine gelaagdheid (soms met zwakke helling)   groot [foto][monster] ajuinvormig of plaatvormig afschilferend lintelen lijken door gespleten schuine gelaagdheid op houten balken; zeer markant in het gebouw
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Maastrichtersteen   2romaans   toren boven   True     0              
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   deuromlijsting   False     0              
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Maaskalksteen   2romaans   zeldzaam tussen vuursteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Leisteen Fumay / Oignies 2romaans   stelwiggen onder boog   False   groen en paars 0             paars Devilliaan, groen Reviniaan
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Franse steen Norroy 2romaans   halfboog tussen Carboonzandste   False   bleek 0 grof georienteerd schelpengruis       plat minder dan Carboonzandsteen  
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Verkiezeld krijt   2romaans   1 grote blok in binnenmuur   False 0 - zelden tot eenmalig grijsbruin 0   zeer licht ruw aanvoelend     glad 20x35 cm    
Tongeren burg gebouw Hamal, donjon Aynchon de Hognoul Maaskeien   2romaans   1x tussen vuursteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek vuurrrood verkleurend 0   grofkorrelig kwartsiet          
Hamme kerk Hamme, kerk Sint-Pieters-Banden Brusseliaanse steen       dominant   False     0              
Merchtem kerk Hamme, Sint-Gudulakerk Brusseliaanse steen   3gotisch 1680     False     0             kerk in restauratie
Merchtem kerk Hamme, Sint-Gudulakerk Ledesteen   3gotisch 1680     False     0             kerk in restauratie
Beauvechain   Hamme-Mille, Saint-Amand Gobertangesteen       hoekketting, deurlijst, raamlijst   False     0              
Hamont-Achel kerk Hamont, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     0              
Hamont-Achel kerk Hamont, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   parement, speklagen   False   grijs patina -1   kwaliteitssteen mooie bioturbaties     korstmos aan N-zijde in bijgebouwen vervangen door Euville, met foresets, sterke roetneerslag
Hamont-Achel funerair Hamont, Sint-Laurentiuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafstenen   False     0              
Kortemark klein monument Handzame, Sint-Andrieskerk Doornikse kalksteen       gedenkplaat   False     0              
Kortemark kerk Handzame, Sint-Andrieskerk Veldsteen       enkele stenen in fundament, moeilijk bereikbaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Hannut   Hannut, Saint-Cristophe Kwartsiet van Tienen   4renaissance   chœur   False     0         clivage régulier    
Hannut   Hannut, Saint-Cristophe Gobertangesteen   4renaissance   chœur pierres d'angle   False     0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Doornikse kalksteen       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Veldsteen       deel plint   False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Brusseliaanse steen       enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Ledesteen       enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Euville       restauratie + delen speklagen tussen cement   False 1 - beperkter   0              
Nevele kerk Hansbeke, Sint-Petrus en Pauluskerk Petit Granit       poort + speklagen voorzijde   False 1 - beperkter   0              
Rochefort kerk Han-sur-Lesse, Saint-Hubert Devoonkalksteen   71neogotisch 1903 hoekkettingen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   wackestone tot packstone zelden gelamineerd dooradering van meer homogene stenen (zowel tektonisch als decompactiespleten) 72x22x28 42x30x28   arch. Cl. Léonard & H. Froment, 1905
Rochefort kerk Han-sur-Lesse, Saint-Hubert Devoonkalksteen   71neogotisch 1903 parementsteen   True 6 - volledig gebouw bleekgrijs 0   wackestone vaag gelamineerd   34x13 30x18   arch. Cl. Léonard & H. Froment, 1905
Rochefort kerk Han-sur-Lesse, Saint-Hubert Devoonkalksteen Stringocephaluskalk 71neogotisch 1903 in parement tussen de bleke wackestone   False 1 - beperkter grijs 0 grote doorsneden van Stringocephalus burtini (7 cm), solitaire koralen packstone met grote bioklasten     zoals wackestone    
Rochefort tuindecoratie Han-sur-Lesse, Saint-Hubert Petit Granit   recent   tegen kerk aangebouwd   False 0 - zelden tot eenmalig   0           geschuurd  
Rochefort kerk Han-sur-Lesse, Saint-Hubert Devoonkalksteen macigno 71neogotisch 1903 <1% in onderste geleding parement tussen wackestone   False 2 - opmerkelijk bruin tot geelbruin of bruingrijs tot bruin 0 rijk aan brachiopoden- en koraalfragmenten fijnzandig bioklastrijk     27x9 tot 42x26 meestal klein   arch. Cl. Léonard & H. Froment, 1905
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Doornikse kalksteen   2romaans XII toren, alle muren   True 4 - in deel volledig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057, , renovatie 1855 (plinten), heropbouw na WOII 1954
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Bergsteen   2romaans XII toren, enkele stenen tussen andere   False 1 - beperkter   0         groot formaat, klein formaat in het midden   Onroerend Erfgoed ID 205057, , renovatie 1855 (plinten), heropbouw na WOII 1954
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Veldsteen   2romaans XII toren, enkele stenen tussen andere   False 1 - beperkter   0             Onroerend Erfgoed ID 205057, , renovatie 1855 (plinten), heropbouw na WOII 1954
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Petit Granit   8restauratie 1954 toren, 1 steen tussen doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057, , renovatie 1855 (plinten), heropbouw na WOII 1954
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Porfier   8restauratie 1954 toren, 1 steen tussen doornikse   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057, , renovatie 1855 (plinten), heropbouw na WOII 1954
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo 1769 plint samen met Lede   False     0             Onroerend Erfgoed ID 205057, arch LB Dewez
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Ledesteen   6classicistisch/rococo 1769 plint samen met brusseliaanse   False     0             Onroerend Erfgoed ID 205057, arch LB Dewez
Harelbeke kerk Harelbeke, Sint-Salvator Petit Granit   6classicistisch/rococo 1769 pilasters risaliet profileringen voorgevel   False     0             Onroerend Erfgoed ID 205057, arch LB Dewez
Harelbeke kerkbinnen Harelbeke, Sint-Salvator Rode marmer   6classicistisch/rococo 1776 hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057, sculpt J Lefebvre in Louis XV stijl (info Onroerend Erfgoed)
Harelbeke kerkbinnen Harelbeke, Sint-Salvator Zwart marmer Naamse steen 6classicistisch/rococo 1776 vloertegels, samen met wit   False 2 - opmerkelijk   0             Onroerend Erfgoed ID 205057 (info Onroerend Erfgoed)
Harelbeke kerkbinnen Harelbeke, Sint-Salvator Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo 1776 vloertegels, samen met zwart   False 2 - opmerkelijk   0             Onroerend Erfgoed ID 205057 (info Onroerend Erfgoed)
Harelbeke kerkbinnen Harelbeke, Sint-Salvator Zwart marmer   4renaissance XVI kruisbeukaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057 (info Onroerend Erfgoed)
Harelbeke kerkbinnen Harelbeke, Sint-Salvator Wit marmer   4renaissance XVI kruisbeukaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Onroerend Erfgoed ID 205057 (info Onroerend Erfgoed)
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Petit Granit   5barok   portaal   False     0           veel steken, verticaal geplaatst  
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Ledesteen   3gotisch   ts brusseliaanse, vnl zijbeuken, ramen   False   3 types: bleekbeigewit (zoals brusseliaanse)... 0 veel grove bioklasten waaronder kleine nummulieten, schelpfragmenten, soms hele oester matig fijn, zelden grove kwartsen (voorgevel), met glauconiet en meer grove kwartsen in nesten (zijbeuken)   met liesegangringen regelmatig 30x13 25x12 ramen zijbeuken: fijne roet-gipskorsten afbladderend bij barok noordportaal: beigewit, fijn glauconiethoudend, met oester, fijne bioturbaties, brokkelig afschilferend
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren, met ledesteen   True     0 soms lange smalle (0,5 cm) schuine graafgangen, niet gevuld met kwarts maar opgeloste wand   veel parallelle stratificaties   onregelmatig en plat 30x8 fijn afgeschilferd  
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   vnl noordbeuk   False     0         groot ruw 35x15 45x8 afgerond oppervlak door oplossing  
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Massangis   8restauratie   ramen deuren   False     0           vuil en mosbegroeid vervanging ledesteen
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   kerkhofmuur en muren omgeving   True   bleek 0     goed gelamineerd met gekruiste gelaagdheid liesegangringen, ook roestverkleuring volgens gelaagdheidsbanden ruw en dikker dan normaal 30x12 22x13 18x13 42x14 vuil roet restauratie met petit granit, ook plintlijst en deksteen (valt niet op wanneer vuil)
Haren   Haren, Sint-Elisabethkerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   kerkhofmuur fundering en bovenaan   False   bleelbeige 0           fijn afbladderende roet-gipskorst  
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Leisteen   4renaissance   dak   False   paars 0         dakleien    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen   False     0 echinidenresten       oude renovatie    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   4renaissance   portaal   False     0         oude renovatie    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Maastrichtersteen   3gotisch   schip   False     0              
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Romeinse zandsteen   2romaans   fundering   True   roodbruin tot beige 0         romeins verweerd  
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Kalktuf   2romaans   fundering (algemeen)   False     0         romeins    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Vulkanische tufsteen   2romaans   fundering (zeldzaam)   False 0 - zelden tot eenmalig   0         romeins    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Tauw   2romaans   fundering   False     0 steenkernen van serpuliden verkiezeld krijt     romeins    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Zoetwaterkwartsieten   2romaans   fundering   False   bruingrijs 0         grote blokken (romeins)    
Tongeren   Haren, Sint-Pieterskerk Bolderiaan zandsteen   2romaans   fundering   False   roze 0   granule     romeins    
Poperinge kerk Haringe, Sint-Martinuskerk Bergsteen   2romaans XI grote muurpartijen, plint onder baksteen   False     0              
Poperinge kerk Haringe, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen   2romaans XI een enkele tussen bergsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Poperinge beeld Haringe, standbeeld Blauwer Bergsteen       sokkel sokkel False     0              
Hasselt tuindecoratie Hasselt, atheneum Bolderiaan zandsteen   0prehistorie   tuin   False   bleekgrijs 0   fijnkorrelige kwartsrijke kwartsiet met roestbruin patina tot massieve middenkorrelige zandsteen met groengrijs patina platen (banken) tot 50 cm dik, aan de randen vlak afschilferend (overgang naar minder sterk verkiezelde zandsteen); massief; geen sporen van doorworteling of sedimentaire structuren, wel onregelmatige barsten   cromlech   harder en fijnkorreliger dan Holsteen); ref. B. Van de Poel, 1947
Hasselt omheining Hasselt, atheneum Waimes arkose   12post-1960   nieuwe muur straatkant   False 4 - in deel volledig polychroom grijsgroen tot roodbruin 0   divers: siltige zandsteen, grofkorrelige zandsteen metkleihoudend cement, kwartsgranule van basis Gedinniaan zelden gestratifieerd regelmatig brede grofkristallijne kwartsaders; zelden sporen van druksplijting moellons in verschillende formaten    
Hasselt omheining Hasselt, atheneum Famenniaanzandsteen   12post-1960   laag tuinmuurtje straatkant   False 1 - beperkter overwegend bruin 0         moellons, vlak gehouwen    
Hasselt kerk Hasselt, begijnhof Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   lijsten   False     0              
Hasselt funerair Hasselt, begijnhof Rode marmer   6classicistisch/rococo   tafel, gebroken grafsteen   False   rood-wit -1 stromatactis (F2j marmer); kleine ronde stromatoporen (5 cm) in grafsteen       gezaagd    
Hasselt straatsteen Hasselt, begijnhof Maaskeien   6classicistisch/rococo   kasseiweg tegen huisjes   False   bont 0         geselecteerde keien   bleekbeige tot roze conglomeraat (Burnotfacies), aderkwarts, grijze reviniaankwartsiet met kwartsaders en roze kwartsietische onder devoonzandsteen; naast Famenniaanzandsteen
Hasselt burg gebouw Hasselt, begijnhof Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen in bovenste geleding   False 2 - opmerkelijk geel 0         groot formaat licht afgerond  
Hasselt funerair Hasselt, begijnhof Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafstenen   False 2 - opmerkelijk   0 koralen tabulaten [foto], mooie oncoiden [foto]   veel Vinalmont facies        
Hasselt tuindecoratie Hasselt, begijnhof Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   maalsteen   False 0 - zelden tot eenmalig blauwig 0              
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Dr Willemsstr 23, nu Politierechtbank Petit Granit   11traditioneel 1934 lijsten   False 1 - beperkter   0             arch Verboven, voormalig Gouvernement, tussen neoklassiek en art deco
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Dr Willemsstr 23, nu Politierechtbank Famenniaanzandsteen   11traditioneel 1934 ondergevel   False 2 - opmerkelijk polychroom groen grijs paarsrood geel 0   micahoudende psammiet uitz bleekgeel met macroporiën en platte klasten, deels ontkalkt   groot 45x25 veel kops soms licht afgeschilferd arch Verboven, voormalig Gouvernement, tussen neoklassiek en art deco
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Dr Willemsstr 23, nu Politierechtbank Euville   11traditioneel 1934 lijsten en omlijstingen in bovendeel gevel   False 2 - opmerkelijk   0             arch Verboven, voormalig Gouvernement, tussen neoklassiek en art deco
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Gasthuis/modemuseum Maaskalksteen   4renaissance   ondermuur, plint, raam, hoekba   False     0 mooie koraalkolonies     mooie stylolieten [foto]      
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Gasthuis/modemuseum Maastrichtersteen   4renaissance   banden   False     0             bestreken met cementpap; slechte restauratie in imitatie Maastrichtersteen (kunsthars?)
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Gasthuis/modemuseum Petit Granit   74neorenaissance 1868 tussen Naamse steen   False     0              
Hasselt klein monument Hasselt, Gasthuis/modemuseum Petit Granit   74neorenaissance 1868 inkomhal: 2 gedenkplaten   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0         gezoet   arch Herman Jaminé
Hasselt burg gebouw Hasselt, Gasthuis/modemuseum Massangis   12post-1960 1996 gehele parement achterbouw   False 4 - in deel volledig oranjegeel gevlekt 0   wisselend grove tot zeer grove textuur; zeer grote macroporiën     45x29 bruut zaagvlak   architectenkantoor Jaspers-Eyers
Hasselt burg gebouw Hasselt, Gasthuis/modemuseum Petit Granit   12post-1960 1996 toren langs Modemuseum tegenover Segershuis   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 groot Michelinia, Productus, solitaire koralen grofbioklastisch met aangetaste crinoiden tot 1 cm kleine calcietgeoden halfopen steken in kleiige voegen halfgezoet antigraffitibescherming (dofgedruppeld oppervlak) "stijlloos", arch de Gregorio
Hasselt burg gebouw Hasselt, handelshuis Havermarkt 32 Petit Granit   75eclectisch 1913 gehele ondergevel, fronton, sierelementen   True 4 - in deel volledig   0             arch Albert Jeannin voor bouwheer lederhandelaar Brauns-Pauli; beschermd 13,10,1980; nu handelszaak Mercken
Hasselt burg gebouw Hasselt, handelshuis Havermarkt 32 Gobertangesteen   75eclectisch 1913 parement bovenverdieping   False 2 - opmerkelijk   0         veel kops kopse soms afgeschilferd arch Albert Jeannin voor bouwheer lederhandelaar Brauns-Pauli; beschermd 13,10,1980; nu handelszaak Mercken
Hasselt burg gebouw Hasselt, handelshuis Havermarkt 32 Rode marmer   75eclectisch 1913 zuilen verdieping   False 0 - zelden tot eenmalig wit en rood gevlekt 0             arch Albert Jeannin voor bouwheer lederhandelaar Brauns-Pauli; beschermd 13,10,1980; nu handelszaak Mercken
Hasselt kerk Hasselt, Heilig Hartkerk Famenniaanzandsteen   91mijnstijl 1959 ondermuur voorgevel   True 2 - opmerkelijk fletsbont grijsbruingroen 0 spirifers, rood-groenachtige kopse platen met kruipgangen   vrij veel kalk, in bioklastische laminaties   28x17x17 fris tussenschotten in beton met rolkeitjes, deels uitgespoeld
Hasselt kerk Hasselt, Heilig Hartkerk Petit Granit   91mijnstijl 1959 1ste steen, trap en bordes   False 1 - beperkter   0             bordes vernieuwd
Hasselt burg gebouw Hasselt, hoekhuis Havermarkt 47 Euville   76neobarok 1925 zuilen   False 1 - beperkter   0   homogeen crinoidenopstapeling         arch Jean Hacken, beschermd 13,10,1980; voor Banque Centrale du Limbourg, lang tapijthandel Grutman, nu brasserie The Palace
Hasselt burg gebouw Hasselt, hoekhuis Havermarkt 47 Euville Lérouville 76neobarok 1925 parement sculpturale elementen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   encriniet met grote schelpfragmenten, kalkklasten, diverse bioklasten met grote holtes       arch Jean Hacken, beschermd 13,10,1980; voor Banque Centrale du Limbourg, lang tapijthandel Grutman, nu brasserie The Palace
Hasselt burg gebouw Hasselt, hoekhuis Havermarkt 47 Petit Granit   76neobarok 1925 dorpel ondermuur   False 1 - beperkter   0             arch Jean Hacken, beschermd 13,10,1980; voor Banque Centrale du Limbourg, lang tapijthandel Grutman, nu brasserie The Palace
Hasselt binnen Hasselt, hoekhuis Havermarkt 47 Rode marmer Rouge royal 76neobarok 1925 vloertegels inkomhal   False 1 - beperkter   0     grote witte vlakken en aders       voor Banque Centrale du Limbourg, lang tapijthandel Grutman, nu brasserie The Palace
Hasselt binnen Hasselt, hoekhuis Havermarkt 47 Rode marmer Griotte fleurie 76neobarok 1925 verticale vloerplaten inkomhal   False 1 - beperkter   0     met bleekgrijze stromatactis       voor Banque Centrale du Limbourg, lang tapijthandel Grutman, nu brasserie The Palace
Hasselt burg gebouw Hasselt, Huis Borzée, Guido Gezellestraat 6 Petit Granit   77art deco 1931 gelijkvloers vlakke platen en omkadering   False 2 - opmerkelijk   0             info hasel.be/node/290088, arch Jean Reumers iov luitenant Joseph Borzée
Hasselt burg gebouw Hasselt, Huis Borzée, Guido Gezellestraat 6 Petit Granit   77art deco 1931 ondergevel in wild verband met porfier   False 1 - beperkter   0         ruwe moellons met croute oppervlak   info hasel.be/node/290088, arch Jean Reumers iov luitenant Joseph Borzée
Hasselt burg gebouw Hasselt, Huis Borzée, Guido Gezellestraat 6 Porfier Fauquez ? 77art deco 1931 ondergevel in wild verband met petit granit   False 2 - opmerkelijk blauwgroen tot paars 0   variabel facies, van grofkristallijn tot verweerd met kristalholtes   soms roestgeel oppervlak ruwe moellons   info hasel.be/node/290088, arch Jean Reumers iov luitenant Joseph Borzée
Hasselt burg gebouw Hasselt, Koningin Astridlaan 34, Huis Vanstraelen Euville Senonville art nouveau 1908 quasi volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0 naast crinoiden ook seerpula,opgeloste schalen grof heterogeen met bioklasten en algaire klasten, soms in poreus-korrelige micrietmatrix vaag geband   65x38 58x19   arch Louis Loodts; beschermd 1983
Hasselt burg gebouw Hasselt, Koningin Astridlaan 34, Huis Vanstraelen Pouillenay   art nouveau 1908 ondermuur en dorpel   False 2 - opmerkelijk oranjerode matrix 0 crinoiden homogeen met goed gesorteerde grofkorrelige crinoiden in ruime matrix van diep naar licht oranje verzandende laagvlakken   72x28 60x42   arch Louis Loodts; beschermd 1983
Hasselt beeld Hasselt, kunstwerk Luikerpoort Ledesteen Balegemse steen 14natuur   voetstuk (meerdere blokken)   False   bleekgeel -1 zeer fossielrijk: vnl mollusken (meestal lucinidae-type, ook oesters, amusium), turritella steenkern tot 5 cm, talrijke dentalium, mogelijk ook cidarisstekels, zeeÙgeldoorsnede, nummulieten tot 0,4 cm, kleine ronde bioklasten tot 3 mm meestal 1 mm mogeli zeer fijnzandige kalksteen (herkomst groeve Verlee, Balegem) meerdere lumachellen lenzen tot 10 cm dik; een kant (onderkant?) zeer fossielrijk en gebioturbeerd; andere kant (bovenkant?) zandiger sommige stenen intern met duidelijk verkiezelde grijze banden en met ontkalkte steenkernen; bovenkant (?) intern harder (door uitwendige kalkoplossing en interne neerslag?) en vol limonietkleurige liesegangringen en -vlekken 400x200x50 cm ruwe steenbanken platte top zanderig verwerend ontwerp Jan Desmarets
Hasselt burg gebouw Hasselt, Museum Waardenhof-Stellingwerff Maaskalksteen Vinalmont 4renaissance 1680 boordstenen   False     0   bioklasten en oolieten foresets, gekruiste gelaagdheden met stylolietische contacten, wolkig-nodulaire structuren     gedeeltelijke vervanging door petit granit ID 22029; idem school Zusters Kindsheid Jesu aan overzijde Maastrichterstraat
Hasselt burg gebouw Hasselt, Museum Waardenhof-Stellingwerff Maastrichtersteen   74neorenaissance 1857 voorgevel muuropvulling tussen maaskalksteen   False 2 - opmerkelijk geel 0 dikschalige echinidenfragmenten           ID 22029, neo-Venetiaanse renaissance
Hasselt burg gebouw Hasselt, Museum Waardenhof-Stellingwerff Maastrichtersteen   4renaissance 1680 zij en achtergebouw kroonlijst, achtergebouw dakkapel rijkelijk bewerkt   False 2 - opmerkelijk geel 0             ID 22029
Hasselt burg gebouw Hasselt, Museum Waardenhof-Stellingwerff Maaskalksteen   74neorenaissance 1857 voorgevel lijsten   False 2 - opmerkelijk blauwig 0   divers, ook bioklastisch met koralen onregelmatige laminieten       ID 22029, neo-Venetiaanse renaissance
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, OMOB, Prins-Bisschopssingel 73 Maaskalksteen Longpré 12post-1960 1984 bekleding   True 6 - volledig gebouw   0             arch Delhaise-Jaspers & Partners, aannemer Vanderreyt, exploitant J.Cl. Briot Longpré
Hasselt kerk Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur achteraan   False     0     diverse facies: bioklasten, stromatolieten, koraal- en brachiopodenbanken aders en stylolieten     barok interieur uit Herkenrode abdij in rode (F2j) = wijwatervat, witte (gevlamd metamorf) en zwarte marmer = tegels en beelden
Hasselt kerk Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   8restauratie   ondermuur vooraan, portaal ond   False     0             vervangt Maaskalksteen; huizen op kerkplein in rode F2j marmer (naast de kerk) en travertijn (tegenover de kerk)
Hasselt kerk Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Euville   8restauratie   hoekkettingen   False     0             vervangt Maastrichtersteen
Hasselt kerk Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   5barok   voorgevel   False     0             restauratie door Euville; voorgevel is barok deel van vroeger Austijnenklooster
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo 1675 altaarsculpturen Del Cour   False 2 - opmerkelijk wit 0     lichtgrijs geaderd = gevlamd       barok interieur uit Herkenrode abdij in rode (F2j) = wijwatervat, witte (gevlamd metamorf) en zwarte marmer = tegels en beelden
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Rode marmer   6classicistisch/rococo   wijwatervat   False 1 - beperkter roodachtig 0              
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer   6classicistisch/rococo   tegels   False 2 - opmerkelijk zwart 0              
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer Theux 6classicistisch/rococo 1675 altaarsculpturen Del Cour   False 2 - opmerkelijk zwart 0             barok interieur uit Herkenrode abdij; marmer toegewezen aan Theux (met zekerheid maar in feite twijfelachtig) door De Dooven, 1966
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo 1675 grafmonument (mausoleum) abdis Anne-Catherine de Lamboy   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   fijnkorrelig en homogeen         barok interieur uit Herkenrode abdij door Artus Quellin de Jongere
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer   6classicistisch/rococo 1675 plaat en kader grafmonument (mausoleum) abdis Anne-Catherine de Lamboy   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             barok interieur uit Herkenrode abdij door Artus Quellin de Jongere
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo 1744 grafmonument (mausoleum) abdis Barbe de Rivière   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0             barok interieur uit Herkenrode abdij doorG.I. Kerricx
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Onze-Lieve-Vrouwkerk Zwart marmer   6classicistisch/rococo 1744 kader grafmonument (mausoleum) abdis Barbe de Rivière   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             barok interieur uit Herkenrode abdij doorG.I. Kerricx
Hasselt omheining Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Famenniaanzandsteen   10vernaculair XIX sokkel omheining kant steenweg   False 1 - beperkter   0              
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Petit Granit   70neoclassicistisch XIX grafmonumenten, met enkele uitzonderingen   True 5 - volledig klein monument (beeld)   -1           bedekt door mos, roodachtig tot ijzerzandsteenkleur door humuszuren ingebruik 1796-1930; stijlvariaties incl eclectisch, echter grote meerderheid is traditioneel-neoklassiek; werk van een tiental steenhouwers gevestigd in Hasselt maar van Waalse oorsprong
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Graniet   75eclectisch XIX 2 zuiltjes grafkapel Douchar-Poulsen   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0   grofkorrelig          
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Portland Stone   75eclectisch XIX sculptuur en sokkel grafmonument Croonenberghs-Hostyns   False 0 - zelden tot eenmalig roomwit 0   fijnkorrelig bioklastisch          
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Wit marmer   70neoclassicistisch XIX platen grafmonumenten   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0           gemakkelijk vervuilend  
Hasselt kapel Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Maaskalksteen   70neoclassicistisch 1809 posten portaal   False 1 - beperkter bleekgrijs 0 Phacellophyllumkolonie in dorpel   gevarieerd facies met onregelmatige calcietaders en halfopen steken      
Hasselt kerkbinnen Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Rode marmer byzantin 70neoclassicistisch 1809 wijwatervat   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrood 0       oranje kleihoudende vlekken      
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Maaskalksteen   11traditioneel 1699 1 grafkruis tegen kapel   False 0 - zelden tot eenmalig zeer bleekgrijs 0   bioklastisch          
Hasselt funerair Hasselt, oud kerkhof langs Kempische Steenweg Duitse zandsteen   14natuur 1926 1 grafsteen   False 0 - zelden tot eenmalig roestig bruingrijs 0   goed gesorteerd matig-fijn goed gecementeerd maar toch duidelijk korrelig       mogelijk Trias zandsteen
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   raamlijsten   False   wit patina 0     diverse facies: foresets, wolkig-nodulair, bioklasten        
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, fronton, speklagen   False     0              
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Petit Granit   6classicistisch/rococo   onderverdiep bordes trap perro   False   grijs patina 0              
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Petit Granit   75eclectisch   gelijkvloers, speklagen, ramen   False     0 gevarieerde brachiopoden en koralen       parement volledig in P.G.    
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Gobertangesteen   75eclectisch   verdieping   False   grijswit 0     gestoorde laminaties duidelijk zichtbaar   dikke formaten (ca 20 cm)   dominerend boven
Hasselt   Hasselt, oud postgebouw Havermarkt Leisteen   6classicistisch/rococo   dak   False   paars + grijs 0             paars op oudste dakgedeelte
Hasselt   Hasselt, oud stadhuis Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   raamlijsten   False   wit patina 0              
Hasselt   Hasselt, oud stadhuis Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, fronton, speklagen   False     0              
Hasselt   Hasselt, oud stadhuis Petit Granit   6classicistisch/rococo   onderverdiep bordes trap perro   False   grijs patina 0              
Hasselt   Hasselt, oud stadhuis Leisteen   6classicistisch/rococo   dak   False   paars + grijs 0             paars op oudste dakgedeelte
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Provinciehuis, CEGEKA schisteuse zandsteen Warche 12post-1960 2010 kopgevels   True 4 - in deel volledig grijs, met bruinrode diaklaasvlakken 0   fijnzandige fyllade tot gestraticuleerde kwartsofyllade tot fijne kwartsiet soms zijde-achtige bleekgroenige laagvlakken kleine hoek tussen gelaagdheid en schistositeit breuksteen60x16 tot 45x9, soms kops niet arch Holistic Architecture 50/5, carrière de la Warche, Nelles frères
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Maaskalksteen   3gotisch 1542 ondermuur   False   witte en (bleek)grijze patina 0 koraalkolonies [foto], brachiopoden, ichnofossielen Zoophycos [foto] (Doornikse ?) micriet met witte patina, soms fijn gebarsten en afschilferend, zelden met chertknollen; fijnbioklastische wackestone tot packstone in bleekgrijze patina met fijne uitgeÙtste fossielen chertknollen in zijgevel in witverweerde micriet grofkristallijne calciet-adersystemen tot 1 cm dik, niet variscisch, eerder compactieverschijnselen; rond poort aan de kant van de Maastrichterstraat: bleekgrijze fijnkorrelige steen vol uitgeprepareerde stylolieten, op cm-schaal, 55x30 70x28 vervanging: gefrijnde blauwgrijze petit granit plintlijst gedeeltelijk in Vinalmont met gekruiste gelaagdheid, maar veel witte substylolietisch gelamineerde wackestone; bouwmeester Lauwereys Ballen (Hasselt) voor abdis Mathilde de Lechy
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Maastrichtersteen   3gotisch 1542 speklagen boven   False     0             ramen in grof Euville en lumachelle met gekruiste gelaagdheden; bouwmeester Lauwereys Ballen (Hasselt) voor abdis Mathilde de Lechy
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Gobertangesteen   3gotisch 1542 speklagen onder, ramen   False     0             bouwmeester Lauwereys Ballen (Hasselt) voor abdis Mathilde de Lechy
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Bolderiaan zandsteen   3gotisch 1542 zijkant onder   False     0   kwartsietische zandsteen     enkele enome blokken   bouwmeester Lauwereys Ballen (Hasselt) voor abdis Mathilde de Lechy
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Savonnières   8restauratie   vervanging maastrichtersteen   False     0   holle oolieten met grote opgeloste schelpen          
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Petit Granit   6classicistisch/rococo   zijgevel Persoonsstr, hoeksten   False     0         55x35 55x28 55x23    
Hasselt   Hasselt, refugiehuis Herkenrode Doornikse kalksteen ?? 3gotisch 1542 tussen Maaskalksteen   False   bleekgrijs 0 zoophycos graafgangen, talrijke fijne en middelgrote dunschalige bioklasten, met gastropoden en grillige zwartgelijnde sponsranden     met grote holle chert   vlak afgeschilferd bouwmeester Lauwereys Ballen (Hasselt) voor abdis Mathilde de Lechy
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, refugiehuis Herkenrode Euville   8restauratie   ramen   False 2 - opmerkelijk   0   grof         ook lumachelle aanwezig
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, RTT, Paardsdemerstraat Petit Granit   92modernistisch 1972 portalen, sierplaten voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 Michelinia            
Hasselt binnen Hasselt, RTT, Paardsdemerstraat Travertijn   92modernistisch 1972 inkomhal wandplaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0     gelaagde macroporeuze holtes       'storend gebouw', in verbouwing anno 2016
Hasselt binnen Hasselt, RTT, Paardsdemerstraat Zwart marmer niet-Belgisch 92modernistisch 1972 inkomhal vloer kleine tegels en stroken   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             'storend gebouw', in verbouwing anno 2016
Hasselt binnen Hasselt, RTT, Paardsdemerstraat Larrys   92modernistisch 1972 inkomhal vloertegels   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeige 0   fijnkorrelig met verspreide onherkenbare bioklasten (als grijze vlekken en streepjes)     grote tegels   'storend gebouw', in verbouwing anno 2016; identificatie onzeker
Hasselt   Hasselt, school Ursulinen Famenniaanzandsteen   91mijnstijl   voorgevel, ondermuur   False     0     gevarieerd facies   parement    
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Segershuis Sint-Elisabeth Famenniaanzandsteen   13recent vernaculair   ondergevel   False 2 - opmerkelijk polychroom dom geelbruin bruingrijs 0       ook groengrijs, rood     moellons horizontaal en verticaal geplaatst 25x12
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Sint-Jozefscollege Bontzandsteen   71neogotisch   plint- en raamlijsten, portaal   False   dieprood 0   fijnkorrelig en weinig poreus foresets met gegradeerde bedding (kops geplaatst rechts van portaal)       enkel hoofdgebouw; dieprode kleur van bouwwerk komt vooral van geleurde voegen en cementplaten
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, Sint-Jozefscollege Petit Granit   71neogotisch   ondermuur   False   zeer bleek patina 0   sterk bioklastisch zonder grotere fossielresten         centrale travee in neo-tudorstijl (info Veerle Meul)
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   overal (binnen- + buitenmuren)   True     0 weinig macrofossielresten, zeer weinig echiniden, serpula's en oesters in vergelijkbare verhoudingen ; zuilen boven met zeldzame echiniden       van 35x18 tot 45x25   opgevoegd met zeeschelpenzand; vervanging door gele iets zandiger Franse steen met lenzen van schelpfragmenten; hoekstenen in gladgezaagde jurassische steen met reuzencrinoiden; zuidportaal grofkrista
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Maaskalksteen   3gotisch   ondermuur; bij koor ook plint   False   blauwig 0 ondermuur: Productus giganteus (naast zuidportaal) en reuzen koraalkolonies (caespitosum) ondermuur, ook meeste binnenzuilen: lijkt op petit granit, maar is vermoedelijk Doorniks koor en plint: stromatolietisch geband met uitgeprepareerde stylolieten [foto]        
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Bolderiaan zandsteen   2romaans   westportaal zuiltjes   False   bleekgrijs 0     schuine gelaagdheid       zanderig verweerd; [monster] vervangen door bleekgrijze gelijkkleurige zandsteen met gekruiste gelaagdheid uit omgeving Opgrimbie (info Jacques Draye, prov architect)
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk IJzeroer   2romaans   nis onderbouw toren   False   donker 0   fijn gebarsten, vol holtes (wortels?) en pisolieten     grote sterk afgeronde blokken    
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   toren onderbouw bovenkant nis   False   roestbruin 0         afgeronde blokken   voorste zuil aan noordzijde langs onder in ijzerzandsteen met regelmatige textuur en korrelgrootte
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Gobertangesteen   3gotisch   voorste zuil zuid   False     0         groot formaat    
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Franse steen   8restauratie   ramen, lijsten, pinnakels   False   vuilwit, vanille, oranjegeel, 0   peloidale bioklasten (vnl crinoiden)=Euville type want met sterke korrelgrootteverschillen; grove crinoiden in roodbruine grofkristallijne matrix= Pouillenay; fijnbioklastische SavonniÞres met wat grotere crinoiden; zeer fijnkorrelig vanille; massangis?       Euville met roetvlekken ondanks zandstralen in opeenvolgende restauratiefasen ook verschillende soorten Franse steen gebruikt (oudst is Euville), ter vervanging van maastrichtersteen en ook al van andere Franse stenen
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Euville   8restauratie   ramen, lijsten, pinnakels   False   vuilwit, vanille, oranjegeel, 0   peloidale bioklasten (vnl crinoiden)=Euville type want met sterke korrelgrootteverschillen; grove crinoiden in roodbruine grofkristallijne matrix= Pouillenay; fijnbioklastische SavonniÞres met wat grotere crinoiden; zeer fijnkorrelig vanille; massangis?       Euville met roetvlekken ondanks zandstralen in opeenvolgende restauratiefasen ook verschillende soorten Franse steen gebruikt (oudst is Euville), ter vervanging van maastrichtersteen en ook al van andere Franse stenen
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Pouillenay   8restauratie   ramen, lijsten, pinnakels   False   vuilwit, vanille, oranjegeel, 0   peloidale bioklasten (vnl crinoiden)=Euville type want met sterke korrelgrootteverschillen; grove crinoiden in roodbruine grofkristallijne matrix= Pouillenay; fijnbioklastische SavonniÞres met wat grotere crinoiden; zeer fijnkorrelig vanille; massangis?       Euville met roetvlekken ondanks zandstralen in opeenvolgende restauratiefasen ook verschillende soorten Franse steen gebruikt (oudst is Euville), ter vervanging van maastrichtersteen en ook al van andere Franse stenen
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Quintinuskerk Savonnières   8restauratie   ramen, lijsten, pinnakels   False   vuilwit, vanille, oranjegeel, 0   peloidale bioklasten (vnl crinoiden)=Euville type want met sterke korrelgrootteverschillen; grove crinoiden in roodbruine grofkristallijne matrix= Pouillenay; fijnbioklastische SavonniÞres met wat grotere crinoiden; zeer fijnkorrelig vanille; massangis?       Euville met roetvlekken ondanks zandstralen in opeenvolgende restauratiefasen ook verschillende soorten Franse steen gebruikt (oudst is Euville), ter vervanging van maastrichtersteen en ook al van andere Franse stenen
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   zuilvoet voorste zuil noord   False 1 - beperkter roestbruin 0   regelmatige textuur en grove korrelgrootte 1 limonietband met onregelmatiger verstening eronder       voorste zuil aan noordzijde langs onder in ijzerzandsteen met
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Maaskalksteen   3gotisch   zuilvoet achterste zuil noord   False 1 - beperkter blauwig 0     met brede schuine calcietader       meeste zuilen zijn bepleisterd; 1 zuil in kooromgang zuid met wapenschild
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Imitatie   71neogotisch   zijaltaren predella   False 2 - opmerkelijk veelkleurig rood groen wit 0              
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Maaskalksteen Lives 71neogotisch   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk van beigegrijs tot donkergrijs 0     verweerde stratificaties in de meest beige tegels   40x40    
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Rode marmer Griotte impérial 71neogotisch   wijwatervaten   False 0 - zelden tot eenmalig donkerrood met grote witte vlekken 0              
Hasselt funerair Hasselt, Sint-Quintinuskerk Zwart marmer   4renaissance   zeer grote grafplaten in vloer   False 2 - opmerkelijk dof-zwart 0              
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Quintinuskerk Petit Granit marbre noir de Denée 6classicistisch   zuiltjes met toortsen achterkant altaar   False 0 - zelden tot eenmalig sonker chocolade 0 verspreide crinoiden            
Hasselt funerair Hasselt, Sint-Quintinuskerk Zwart marmer   5barok 1677 grafplaat in wand   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met wit 0              
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Maaskalksteen   5barok 1655 portaal   False     0 koraalkolonies     zuil met doorlopende styloliet     geklasseerd 13.12.1980
Hasselt kerk Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Maastrichtersteen   5barok 1655 fronton kroonlijst   False 2 - opmerkelijk geel 0             geklasseerd 13,10,1980
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Zwart marmer Dinant 6classicistisch/rococo XVIII vloertegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0     niet gelamineerd maar massief fijne aders 32x32 soms zwaar aangetast aan de randen  
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Petit Granit petit granit du Bocq 6classicistisch/rococo XVIII traptreden altaar   False 1 - beperkter   0   fijnkorrelig wolkig gevlekt       bovenstuk altaar en gedraaide zuilen in imitatie wit en zwart marmer (hout)
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Grijs marmer Notre-Dame de Dieupart 6classicistisch/rococo XVIII vloertegels doksaal (deels)   False 1 - beperkter grijs geband 0 lamellaire stromatoporen   breccie met witte calcietopvulling zoals marbre Ste Anne   32x32    
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk marbre du Boulonnais Boulonnais? 6classicistisch/rococo XVIII vloertegels doksaal (deels)   False 1 - beperkter beige grijs 0     gebogen algaire textuur   32x32    
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Wit marmer Boulonnais? 6classicistisch/rococo XVIII vloertegels doksaal (deels)   False 1 - beperkter wit en grijs gevlekt 0         32x32    
Hasselt kapel Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Euville   74neorenaissance 1925 Grafkapel Heilig Paterke lijsten plint   False 1 - beperkter   0         40x13x23 (imitatie Maastrichtersteen), plint hogere steen   arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kapel Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Maaskalksteen   74neorenaissance 1925 Grafkapel Heilig Paterke portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Zwart marmer Mazy 77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke graftombe Valentinus Paquay   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0             uitvoering Holemans
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Petit Granit   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke vierkanten zuilen onderaan   False 1 - beperkter   0             arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Maaskalksteen   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke zuilen bovenkant   False 1 - beperkter   0             arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Wit marmer Rose aurore 77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke altaar   False 0 - zelden tot eenmalig wit met roosbruine strepen 0             arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Graniet   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke vloertegels   False 1 - beperkter donkerrood 0         20x20 patchwork   arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Graniet   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke vloertegels   False 1 - beperkter roze 0   zeer grofkristallijn     20x20 patchwork   arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Graniet   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke vloertegels   False 1 - beperkter grijs wit rozig 0   eerder fijnkorrelig     20x20 patchwork   arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt kerkbinnen Hasselt, Sint-Rochuskerk Minderbroederskerk Graniet   77art deco 1925 Grafkapel Heilig Paterke vloertegels   False 1 - beperkter donkergrijs 0   eerder grofkristallijn (tot 0,5 cm) dioriet     20x20 patchwork   arch kannunik Raymond Lemaire
Hasselt   Hasselt, Speelhof, Gebrandestraat Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   ramen, hoek   False   wordt stofgrijs, wit- lichtgee 0 oesterlagen, serpulabanken tot 10 cm dik soms hellend fijnkorrelig homogeen     35x18x18; zeer veel kops   restauratie in Sibbesteen
Hasselt   Hasselt, Speelhof, Gebrandestraat Petit Granit   6classicistisch/rococo   parement ondermuur, dorpels   False     0              
Hasselt klein monument Hasselt, standbeeld Hendrik van Veldeke Luxemburgse zandsteen Dillingen 14natuur   sokkel   False 5 - volledig klein monument (beeld) bleek 0   kwartsietische zandsteen     enorme blokken    
Hasselt burg gebouw Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Maastrichtersteen   5barok 1684 oude raamlijsten in achtergevel   False 2 - opmerkelijk   0         dunne lijsten bestreken nu Kolmont Woonprojecten; voorgevel volledig beschilderd mogelijk ook Maastrichtersteen en hardsteen
Hasselt burg gebouw Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   onderkant oude raamlijsten in achtergevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0 serpula           nu Kolmont Woonprojecten
Hasselt binnen Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Wit marmer   5barok   tegels inkom (deels)   False 1 - beperkter wit met grijs 0     zeer veel grijze strepen (lagere esthetische kwaliteit)       nu Kolmont Woonprojecten
Hasselt binnen Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Rode marmer Gris des Ardennes 5barok   tegels inkom (deels) en plint   False 1 - beperkter wit en grijs met oranje rozig 0             nu Kolmont Woonprojecten
Hasselt straatsteen Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Porfier Bolzano? 13recent vernaculair   kasseitjes straatkant en onderdoorgang   False 1 - beperkter paarsrood 0             nu Kolmont Woonprojecten
Hasselt burg gebouw Hasselt, voorm. Augustijnenklooster, Havermarkt 45 Maaskalksteen   5barok 1684 ondergevel   False 1 - beperkter licht beigegrijs 0           afgebrokkeld nu Kolmont Woonprojecten; vermoedelijk ook onder beschildering
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, voormalig Gouvernement, Lombaardstr 19-23 Petit Granit   75eclectisch 1906 ondersteunende en sculpturale elementen in de gevel   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Paul Saintenoy, kruising neorenaissance - eclectisch; geklasseerd 13,10,1980
Hasselt utiliteitsgebouw Hasselt, voormalig Gouvernement, Lombaardstr 19-23 Graniet   75eclectisch 1906 sierplaten in gevel   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0   grofkorrelig         arch Paul Saintenoy, geklasseerd 13,10,1980
Hasselt   Hasselt, Vrijwilligersmonument Euville   75eclectisch   gesculptuurde plaat   False   witachtig 0 vol grove crinoiden korrels tot >2 mm vage banding aangegeven door korrelgrootteverschillen, grote putjes op macroporiÙn   plaat >1,50 m lang   geplaatst 1961 op Vrijwilligersplein
Hoegaarden   Hauthem, Sint-Katarinakapel Kwartsiet van Tienen   3gotisch   kerkhofmuur, koor, westgevel   False   grijs, roestbruin 0 wortels in bruine stenen            
Hoegaarden   Hauthem, Sint-Katarinakapel Gobertangesteen   3gotisch   naast Tiense, achtermuren   True   witachtig 0       gelijke grootte 20x12 en 15x12 cm      
Saint-Ghislain   Hautrage, centre Grandglise zandsteen   10vernaculair   zijmuren (bij kasteel)   False   groenig grijs 0           soms spectaculair alveolair  
Saint-Ghislain   Hautrage, centre Namuriaanzandsteen Grès de Villerot 10vernaculair   zijmuren (bij kasteel)   False   lichtgrijs met rode vlekken 0   matig grove kwartsietische zandsteen          
Saint-Ghislain   Hautrage, centre, route vers Saint-Ghislain Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 10vernaculair   (zij)gevels   True   geel, oranje, rood 0         wild verband 15-20x8-18    
Saint-Ghislain   Hautrage, centre, route vers Saint-Ghislain Grandglise zandsteen   10vernaculair   (zij)gevels vnl ondermuur hoek   False   geelgroen 0         regelmatig formaat (ook latei)    
Saint-Ghislain   Hautrage, chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 5barok   bijna volledig   True   roodgevlamd + oranjegeel 0              
Saint-Ghislain   Hautrage, chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul Grandglise zandsteen   5barok   hoekketting portaal   False     0         maatsteen    
Saint-Ghislain   Hautrage, menuiserie Dewez Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 10vernaculair   ingangspoort muurtjes zijgevel   True   rood-geel-bontgekleurd 0     matrix bleekgroengrijs oranje-roestvlekken      
Saint-Ghislain   Hautrage, menuiserie Dewez Grandglise zandsteen   10vernaculair   bovengevels   False     0         ruwbehouwen, wild verband    
Saint-Ghislain   Hautrage, Saint-Sulpice Grandglise zandsteen   3gotisch   toren ondermuur   True   geelgroen 0 bioturbatie (witgerande sigaren zoals inEmael krijt en Lediaan)     met gele en rode roestvlekken tot 45x20 30x16    
Hechtel-Eksel   Hechtel, Sint-Lambertuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False   bruin 0   micahoudend wormgangen, geelbruine carbonatische uitgeloogde klasten, bleke stenen vol spiriferfragmenten        
Hechtel-Eksel   Hechtel, Sint-Lambertuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint, portaal   False     0              
Hechtel-Eksel   Hechtel, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   speklagen   False   bleekgeel 0 soms met complete zeeÙgel (boven ooghoogte)            
Hechtel-Eksel   Hechtel, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   3gotisch   plint   False     0     vol stromatolietbanden (meestal onduidelijk)        
Bokrijk   Heers, museum poortgebouw Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   poort, ramen   False   bleek, bleekgrijs patina 0 veel productiden; mooie koraalkelk (5 cm doorsnede, deur rechterkant op 1,50 m hoogte) grovere grijze biospariet lenzen in fijnkorreliger matrix met bleek patina gevarieerd facies: foresets in pelsparieten; banken vol blekergrijze klasten soms >10 cm mooie scherpe styloliet     ook blokken grijzere petit granit; gebouw afkomstig uit Heers
Heers   Heers, pastorij Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False     0     gekruiste gelaagdheid en nodulair-bioklastisch facies        
Heers   Heers, pastorij silex   6classicistisch/rococo   ondermuur   True   grijs 0   licht korrelig (Lanaye facies)   grijze-bleke ringvormige banden regelmatig bekapt tot 30x12   ook onregelmatiger blokken in Vechmaal facies (donkere kernen in bleekgrijze silex)
Heers   Heers, pastorij Tauw   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   witachtig 0 fijne serpula lijkt kwartsietisch, overgaand in grijswit gepatineerde silex     platte blokken    
Heers   Heers, pastorij Carboonzandsteen   6classicistisch/rococo   ondermuur 1 stuk   False   bleekgrijs 0   matig-grof; slechte poriÙnverdeling     afgerond    
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Tauw   3gotisch   koor ondermuur   False   bleek patina 0 fijne serpuliden     Vechmaal facies: verkiezelde serpulidenbanken      
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk silex   3gotisch   koor ondermuur   True   lichtgrijs, rozigbruine schijn 0 belemniet gevlekt; Vechmaal facies met donkere kernen; beige-wit melkachtig          
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   koor ondermuur   False   bont groengrijs grijsbruin 0 ook bruine lumachelle veel carbonaatrijke facies vol brachiopodenfragmenten (Struniaan?); en Evieux facies: grover met platte bruine dolomietklasten en grote poriÙn FOTO     tot 35x12    
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Andenne zandsteen   3gotisch   koor ondermuur   False   bleekgrijs, rosse verweringskl 0   grofkorrelige kwartsietische zandsteen, zeer kwartsrijk holtes     licht ajuin  
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   speklaag, ramen   False     0 serpula's en echinidengruis            
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Euville   71neogotisch   portaal   False     0              
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   ramen, plintlijsten   False     0              
Heers   Heers, Sint-Martinuskerk Verkiezeld krijt   3gotisch   koor ondermuur   False   wit tot creme 0   grote holtes          
Bilzen burg gebouw Hees, pastorie Maastrichtersteen   70neoclassicistisch 1860 zijgevels   True   zoals kerktoren 0              
Bilzen   Hees, Sint-Kwintenskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren, pijlers, pastorij   True   geel -1 veel en exclusief echiniden, soms in banken, ook complete hemipneustus maar ook kleine zeeÙgeltjes       35x20x18 45x14 40x22 graafwespen, onder grof schilferend (vochtprobleem steen massief maar zacht; opvallend: geen restauratie met Sibbe
Bilzen   Hees, Sint-Kwintenskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False   grijs patina 0 koraalkolonies           bouwjaar 1787
Mechelen kerkbinnen Heffen, St.-Amanduskerk Zwart marmer   71neogotisch   vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs bijna zwart 0         32x32 gelamineerd (zichtbaar door agressieve reiniging)  
Mechelen kerkbinnen Heffen, St.-Amanduskerk Ledesteen   71neogotisch   zuilen   False 2 - opmerkelijk cremegeel 0   versmolten oppervlak met pujes gebioturbeerd   55x44   toewijzing onzeker gezien ouderdom van kerk en afmeting, facies klopt echter we
Mechelen kerk Heffen, St.-Amanduskerk Brusseliaanse steen   3gotisch XIV toren   True 4 - in deel volledig   0         groot en plat 62x9 50x11 38x13    
Mechelen kerk Heffen, St.-Amanduskerk Ledesteen Lede putjes 3gotisch XIV portaalomlijsting   False 2 - opmerkelijk   0   grove matte kwarts bioturbaties     sterk afgeschilferd  
Mechelen kerk Heffen, St.-Amanduskerk Massangis   8restauratie   bovenkant portaalomlijsting   False 1 - beperkter   0              
Mechelen kerk Heffen, St.-Amanduskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1839 lage ondermuur zijbeuken   False 2 - opmerkelijk   0         40x12 vrij groot maar onregelmatig betreken met cementpap ziet er slordig uit maar stenen houden goed stand
Mechelen kerk Heffen, St.-Amanduskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1853 sacristie en koor plintlijsten   False 1 - beperkter   0           bioreceptief  
Mechelen funerair Heffen, St.-Amanduskerk Petit Granit   70neoclassicistisch 1841 grafplaten tegen buitenzijde kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0             verschillende jaartallen, slechts één voorbeeld)
Lokeren kerk Heieinde, H.Hartkerk Petit Granit           False     0              
Pepingen   Heikruis, kapel Brusseliaanse steen       hoekketting   False     0              
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Kasteeltje, Kursaalstraat 55 Petit Granit   75eclectisch 1919 ondermuur dorpels   False 2 - opmerkelijk   0             Visserijschool, gebouwd als privé-woning arch R. Neirynck in neo-rococo
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Kasteeltje, Kursaalstraat 55 Pouillenay   75eclectisch 1919 banden lijsten hoek medaillon guirlandes zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zilvergrijs 0 soms veel Pentacrinus te samen crinoiden, goed gesorteerd     zuilen inkomhal 150x38, raamstijlen >250 cm matrix soms licht verzandend, substylolietisch in zuilen Visserijschool, gebouwd als privé-woning arch R. Neirynck in neo-rococo (Euville ipv Pouillenay in inventaris bouwkundig erfgoed)
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Museum Sincfala, Pannenstraat 134 Petit Granit   71neogotisch 1899 ondermuur   False 1 - beperkter   0 productiden   met kleiige flaserige straticulaties       voormalige Gemeenteschool, arch René Buyck, beschermd Onroerend Erfgoed OW000692
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Museum Sincfala, Pannenstraat 134 Savonnières   71neogotisch 1899 vensterdorpels   False 1 - beperkter   0   holle oolieten       vuil groen en grijs, met beschadigingen voormalige Gemeenteschool, arch René Buyck, beschermd Onroerend Erfgoed OW000692
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Museum Sincfala, Pannenstraat 134 Franse steen Reffroy - St. Joire 71neogotisch 1899 raamlijsten banden   False 2 - opmerkelijk   0 veel grote schelpgragmenten en zelfs echinidenschalen voornamelijk schelpengruis, minder holle oolieten     h 18 cm veel holtes en mechanische beschadigingen voormalige Gemeenteschool, arch René Buyck, beschermd Onroerend Erfgoed OW000692
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Museum Sincfala, Pannenstraat 134 Massangis   8restauratie 1995 lijsten in bijgebouw   False 1 - beperkter   0         h 10 cm   arch H. Verhaeghe
Knokke-Heist burg gebouw Heist, Museum Sincfala, Pannenstraat 134 Petit Granit   8restauratie 1995 ondermuur   False 1 - beperkter   0         mechanisch gefrijnd   arch H. Verhaeghe
Knokke-Heist kerk Heist, Sint-Antoniuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch 1872 fundering (1 steenlaag zichtbaar)   False 1 - beperkter grijs 0             arch. Pierre Buyck
Knokke-Heist kerk Heist, Sint-Antoniuskerk Luxemburgse zandsteen   71neogotisch 1872 speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk gelig 0   matig fijn goed gesorteerd bioklastrijk (als ronde bolletjes) soms schuine stratificaties (aangeduid door verwering)   tot 85x34, grote gladde blokken, bestreken sommige stenen aangetast door alveolisatie arch. Pierre Buyck; identificatie onzeker door behandeling
Knokke-Heist kerk Heist, Sint-Antoniuskerk Euville   8restauratie   vervanging van Luxemburgse steen   False 0 - zelden tot eenmalig zilver 0             slechts enkele stenen gezien, mogelijk meer hogerop
Knokke-Heist kerk Heist, Sint-Antoniuskerk Ledesteen   71neogotisch 1872 raamstijlen; getuigesteen van zuil (buiten)   False 1 - beperkter groenig geel 0   grote holtes   compact en hard oppervlak     arch. Pierre Buyck
Knokke-Heist kerk Heist, Sint-Antoniuskerk Petit Granit   71neogotisch   sommige raamdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0             arch. Pierre Buyck
Knokke-Heist kerkbinnen Heist, Sint-Antoniuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch 1872 vloersteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk matzwart 0     enkele tegels grote klasten vol kleine witte brachiopoden en andere fossielen soms witte calcietaders 28x28 soms aantasting door reinigingsmiddelen arch. Pierre Buyck
Knokke-Heist kerkbinnen Heist, Sint-Antoniuskerk Wit marmer   71neogotisch 1872 vloersteen tussen Doornikse   False 1 - beperkter   0   vage maar brede wispy foliaties     langgerekt soms bruine foliaties door reinigingsmiddelen arch. Pierre Buyck
Knokke-Heist kerkbinnen Heist, Sint-Antoniuskerk Petit Granit   71neogotisch   vloersteen doksaal   False 1 - beperkter donkergrijs 0         42x42 gezoet mogelijk recenter
Knokke-Heist kerkbinnen Heist, Sint-Antoniuskerk Petit Granit   9modernistisch/mijnstijl   altaarsteen   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0              
Knokke-Heist kerkbinnen Heist, Sint-Antoniuskerk Petit Granit   71neogotisch 1872 zuilvoeten   False 1 - beperkter   0             arch. Pierre Buyck
Heist-op-den-berg straatsteen Heist-op-den-berg, Hof van Rieme Brusseliaanse steen       kasseien, deel van de muren   False     0              
Heist-op-den-berg   Heist-op-den-berg, Hof van Rieme Ledesteen       delen muren   False     0              
Heist-op-den-Berg utiliteitsgebouw Heist-op-den-Berg, Kerkplein nr 15 kantongerecht Savonnières   8restauratie   speklagen   False     0   hol oolietisch     h 14 cm   vervanging Ledesteen
Heist-op-den-Berg utiliteitsgebouw Heist-op-den-Berg, Kerkplein nr 15 kantongerecht Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   dorpel   False 0 - zelden tot eenmalig verkleurd door lijnzaadolie 0     vol donkerder grafgangen        
Heist-op-den-Berg utiliteitsgebouw Heist-op-den-Berg, Kerkplein nr 15 kantongerecht Ledesteen Lede putjes 6classicistisch/rococo   portaal   False     0   rijk aan matig-fijne kwarts   veel liesegang      
Heist-op-den-Berg utiliteitsgebouw Heist-op-den-Berg, oud gemeentehuis Kerkplein Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   ondergevel parement en portaal   False     0 vol grote brachiopoden en solitaire koralen; veel tot Straparollus (gastropode) 10 cm groot, uitgerafelde Michelinia kolonies, weinig crinoiden     wolkig     dorspomp met monument oudstrijders 1830 in gewone petit granit met calcietgeoden
Heist-op-den-Berg utiliteitsgebouw Heist-op-den-Berg, oud gemeentehuis Kerkplein Savonnières   70neoclassis/neorenaiss   speklagen lisenen   False     0   hol oolietisch     h 15 cm bestreken  
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Massangis   8restauratie   toren plintlijst; verspreid in koor   False   zeer bleek creme 0              
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   toren 1 rij onder plintlijst   False   donkerbruin 0   rijk aan middelamtige kwarts met limonietfilm, weinig glauconiet maar verdwenen korrels aangegeven door oranje roestvlekken     63x23x28 38x23x28 gescharreerd  
Heist-op-den-Berg funerair Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Doornikse kalksteen   4renaissance   grafplaat in voorgevel toren   False   bleekblauwgrijs 0   wackestone schieferig splijtend   80x80 ruitvormig kops afschilferend  
Heist-op-den-Berg funerair Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaat in voorgevel toren   False   blauwgrijs 0 crinoiden, met wat solitaire koralen grofkorrelig     80x80 ruitvormig differentieel verweerd  
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   toren   False   bleekgroeniggrijs bleekbeigegrijs 0 wat kleine nummulieten en serpula, opgeloste gastropoden zeer kalkrijk, licht fijn kwartshoudend, zeer fijn glauconiet = zandhoudende kalksteen; weinig grove kwarts   met liesegang (ringen binnen steen 38x13 30x14 40x9 onregelmatig vlak fijn afschilferend vroeggotisch (1340)
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   toren hoekstenen   False   groenig-beigegrijs 0   veel grote putjes van opgeloste schelpen          
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen Lede kaki 3gotisch   toren ondermuur, zelden tussen Brusseliaanse   False   bruinig 0       veel liesegangringen   vlak fijn afschilferend vroeggotisch (1340) = andere oorsprong, westelijk van de Zenne?)
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren ondermuur en tussen Ledesteen   False   witgrijs 0     gelamineerd   groot plat 37x10 31x13 onregelmatig   vroeggotisch
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   zijbeuken; sacristie noord   True     0   middelmatig en poreus in de bioturbaties   veel bruine banden = vage liesegang in ringen groter dan steenformaat 45x14 38x10 (sacristie N 36x15) vlak grof afschilferend vroeg neogotisch (1840)
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Euville   71neogotisch   raamlijsten zijbeuken onderaan   False   grijzer dan Gobertange 0   meer dan gebruikelijk poreus          
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   dwarsbeuk en koor straalkapellen, gemengd met Ledesteen   False     0         38x10 onregelmatig gezandstraald (textuur moeilijk te herkennen laatgotisch (1585): overwicht brusseliaanse op ledesteen
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   dwarsbeuk, tussen Brusseliaanse steen   False     0         25x13 onregelmatig (tussen Brusseliaanse) gezandstraald (textuur moeilijk te herkennen laatgotisch (1585): overwicht brusseliaanse op ledesteen
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Massangis Massangis type 8restauratie   toren portaal, ramen dwarsbeuk   False   witachtig 0   2 mm keine bollen volle ooiden met peloidekorst, soms in glazig (grofsparietisch) cement       gescharreerd vermoedelijk geen Massangis maar aanverwante steensoort
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen Lede putjes 71neogotisch   sacristie zuid volledig; sacristie noord ondermuur   False   groenachtig 0         32x15 38x12 grof afschilferend met enkele grijswitte Gobertange vervangstenen in sacristie zuid : is dit recupperatiemateriaal bij vergroting kerk?
Heist-op-den-Berg kerk Heist-op-den-Berg, St.-Lambertuskerk Ledesteen Lede putjes 3gotisch   koor   False     0 met opgeloste schelpen en gastropoden, verspreide serpula       tamelijk groot 38x15    
Affligem utiliteitsgebouw Hekelgem, bibliotheek Ledesteen       onder pleisterwerk   False     0              
Affligem   Hekelgem, bibliotheek Petit Granit       trappen   False     0              
Affligem burg gebouw Hekelgem, huis Ledesteen       deurlijst   False     0              
Affligem burg gebouw Hekelgem, huis zwarteberg Ledesteen       losse stenen   False     0              
Affligem burg gebouw Hekelgem, poort huis nr 47 Ledesteen       hoekstenen   False     0              
Affligem kerk Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen Lede witte bioklasten 2romaans   toren   True   bleekgroeniggrijs 0 nummulieten, serpula verspreide witte kleine bioklasten, gebioturbeerd       glazig ge´mpregneerd  
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen serpulabanken 2romaans   toren   False   creme, soms beige verkleurd 0 overvloedig serpula, ook dikschalige schelpen (oesters) en grote nummulieten grofkorrelig   grote holtes tot 75x20   opvallend grotere nummulieten geassocieerd met serpulabanken (ander ecosysteem)
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Massangis   8restauratie   plintlijst   False     -1   grofkorrelig       vol korstmos tot onherkenbaar  
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen Lede groenig 6classicistisch/rococo   portaal   False   groenig grijs 0   fijnkorrelig soms gelamineerd     binnenkant blazen en afschilferend  
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Euville   71neogotisch   zijbeuk sacri steunberen ramen   False   bleekgrijs 0   met grijswitte rafelig gelaagde klasten          
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen   3gotisch   zijbeuk S   True   bleekgroenig, kakibruin patina 0 ook met serpulabanken met grotere (2 mm) nummulieten fijne bioklasten en vage stratificaties, met wat grove kwarts var: stenen met talrijke kleine (1 mm) nummulieten en donkerder graafgangen of geband, soms met tot 5 cm grote holle turritella en scherpbegrensde graafgangen veel stenen met gemengd facies: fijn gestratifieerde zandige homogene steen met grove serpula-nummulietenbanken 45x28   zelfde facies en oorsprong als Romaanse toren
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   sacristie   False     0     langgerekte laminaties   35x13    
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen Lede groenig 71neogotisch   sacristie   False     0         30x20 40x13    
Affligem   Hekelgem, Sint-Michielskerk Ledesteen gestratifieerd facies 6classicistisch/rococo   dwarsbeukSW   False   geelbruin 0     regelmatig foreset fijngestratifieerd met laminaties op 2-3 mm herhaling   langgerekt 75x20 90x28   naast meer homogene cremewitte stenen 45x28
Heers   Heks, kasteel Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ramen, zuilen, trappen   False     0   gevarieerd facies          
Heers   Heks, kasteel Petit Granit   6classicistisch/rococo   ramen, zuilen, trappen   False     0              
Heers   Heks, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opnemingskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False     0     spectaculair kruisgelaagd met grote loadcasts        
Heers   Heks, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opnemingskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   parement ondermuur   False     0              
Houthalen-Helchteren   Helchteren, Sint-Trudokerk Petit Granit   71neogotisch   ondermuur, plint, portaal, raa   False   grijs 0   grofbioklastisch          
Houthalen-Helchteren   Helchteren, Sint-Trudokerk Maastrichtersteen   71neogotisch   maaswerk, speklagen (hoog)   False     0              
Haaltert kerk Heldergem, kerk Ledesteen       plint   False     0              
Haaltert kerk Heldergem, kerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Haaltert kerk Heldergem, kerk Massangis       enkele restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voorgevel   True     0   bioturbaties middelmatig korrelig kwartsrijk eikenhout; met enkele lange laminaties (zoals brusseliaanse steen) soms liesegangringen 30x18 85x14   enkele stenen meer beige = rijker aan kwarts en glauconiet door uitbreiding van graafgangopvullingsfacies; ook voorgebouwen met veel kopse stenen 70x40 en ruwe guirlandes, ook lateien (deels)
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   ondermuren   False   asgrijs met roest 0         27x22 20x13    
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Leisteen Jodoigne leisteen 6classicistisch/rococo   afdekking lage muurtjes   False   blauwgrijs 0   grove leisteen en schieferige kwartsiet         secundaire ligplaats
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Gobertangesteen Gobertange zandsteen 6classicistisch/rococo   enkele stenen in voorgevel   False     0   matig grofkorrelig met grotere poriÙn en met fijne zwarte klasten met schiefersplijting kiezelrijk cement        
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Lincent tufsteen   6classicistisch/rococo   achtergevel vroegere binnenmuu   False   geel 0   met zeer fijne glauconiet; facies met opgeloste sponsspiculen met grotere (1 mm) bioklasten, ook schelpjes   45x25x25 afgerond en brokkelig  
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Petit Granit   6classicistisch/rococo   zijgevel raamlijst, frontons   False     0              
Hélécine   Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   voorgebouw lateien   False   lichtgrijs patina 0   licht schieferige wackestone          
Hélécine omheining Hélécine domaine provincial ancienne abbaye Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   lage muurtjes   False     0              
Hélécine   Hélécine domaine provincial église Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   divers parement   True     0              
Hélécine   Hélécine domaine provincial enceinte Lincent tufsteen   6classicistisch/rococo   bovenste speklagen   False   witgeel + groenig geel 0         30x16 33x28 40x18 40x22 groot onder klein boven diep uitverweerd (10 cm), verticaal splijtend  
Hélécine   Hélécine domaine provincial enceinte Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   onderste rijen   False     0              
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Gobertangesteen   3gotisch 1539 portaal ondermuur ramen speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         vlakgehouwen (dus ruw oppervlak) ondermuur geteerd  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Gobertangesteen   10vernaculair XVIII sacristie uitbreiding, zijbeuk renovatie   False 1 - beperkter   0         glad (gezaagd) oppervlak    
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Lincent tufsteen   3gotisch 1539 zijbeuk op hoogte   False 2 - opmerkelijk geel 0 kleine witte schelpjes (mm-schaal) vol holle sponsnaalden       sterk brokkelig, schade door portland cement  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Kwartsiet van Tienen   3gotisch 1539 ondermuur (naast Gobertange)   False 1 - beperkter   0           ondermuur geteerd  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Leisteen asbestcement 10vernaculair XX dak (niet torenspits)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0   met bleke vezelige kristallen     rechthoekig dak in slechte staat monster in gebroken afval
Zoutleeuw straatsteen Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Blanmont-Dongelberg kwartsiet   10vernaculair   kerkweg naar straat   False 2 - opmerkelijk blauwgrijs 0              
Zoutleeuw omheining Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Petit Granit   10vernaculair   hoekstenen kerkhofmuur   False 1 - beperkter   0              
Zoutleeuw omheining Helen-Bos, Bos, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair   kerkhofmuur langs straat   False 2 - opmerkelijk bruingrijs + wijnrood, weinig grijs 0   bruingrijs en wijnrood is psammietische zandsteen, zeldener grijs is kwartsiet     flagstone verticaal geplaatst (rustiek effect)    
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Gobertangesteen   6classicistisch 1761 hoekkettingen, portaal, dorpel; sacristie achter koor   False 2 - opmerkelijk   0         groot 38x15x22    
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Kwartsiet van Tienen   6classicistisch 1761 volledig gebouw (eenbeukig schip behalve koor, ook sacristie achter koor   True 4 - in deel volledig lichtgrijs tot paarsgrijs, soms (roest, rood-)bruin 0         20x12    
Zoutleeuw omheining Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Porfier   10vernaculair   kerkhofmuur   False 2 - opmerkelijk donkergroen 0         27x14    
Zoutleeuw kerkbinnen Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Maaskalksteen   10vernaculair   vloertegels   False 2 - opmerkelijk bleek + donkergrijs 0         38x38    
Zoutleeuw funerair Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Zwart marmer   11traditioneel 1667 grafplaat in kerk   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0         dikke plaat    
Zoutleeuw kerkbinnen Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Maaskalksteen Marbre noir de Namur 10vernaculair 1761 vloertegels langs zijkant voor grafplaat   False 1 - beperkter bijna zwart 0         24x24 (oud formaat) afgesleten  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Gobertangesteen   3gotisch XVI koor plintlijsten ramen (tussen baksteen)   False 2 - opmerkelijk   0              
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Kwartsiet van Tienen   3gotisch XVI koor ondermuur   False 1 - beperkter   0           geteerd  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Lincent tufsteen   3gotisch XVI koor dikke speklagen   False 2 - opmerkelijk witachtig geel 0   fijne sponsnaalden roestknopen   42x25 tot 20x25 verzand  
Zoutleeuw kapel Helen-Bos, St.-Laurenskapel, Spoorwegstraat Tongeriaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1761 1 steen in sacristie noordwand   False 0 - zelden tot eenmalig roest 0   matig-grof, heterogeen, zonder glauconiet limonietring   zoals Tiense kwartsiet    
Borgloon   Helshoven, kapel Maastrichtersteen   4renaissance   hoekstenen   False   grijze calcin 0 rijk aan echiniden; reconstructie met Sibbe steen homogeen en redelijk fijn, met weinig serpuliden en Thecida papillata            
Borgloon   Helshoven, kapel Petit Granit   4renaissance   portaal (gedenksteen)   False   blauw 0 deels uitgeprepareerde bioklasten            
Borgloon   Helshoven, kapel Zoetwaterkwartsieten   2romaans   fundering   False     0   glazig grijze breuk     groot en onregelmatig    
Borgloon   Helshoven, kapel Romeinse zandsteen   2romaans   fundering   False   bruin oppervlak 0   ruwzandig     gekapt   dunne beschermplaat in oolietische Franse steen (restauratie 1925)
Borgloon   Helshoven, kapel Zoetwaterkwartsieten   2romaans   tuin   False   bruin patina -1   ruw gemamellonneerd oppervlak     grote zwerfstenen    
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Bergsteen   3gotisch   zijmuur   False     0   met rolkeien         onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   zijmuur   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ledesteen   3gotisch   zijmuur   False     0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Veldsteen   3gotisch   zijmuur   False     0         klein   onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Basaltlava   3gotisch   zijmuur zz   False 0 - zelden tot eenmalig   0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Porfier Euriet van de Mark 3gotisch   zijmuur zz   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   uitbouw   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   linteel   False 0 - zelden tot eenmalig   0         140x11    
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ledesteen   3gotisch   plintlijst   False     0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Ledesteen   3gotisch   koor   True     0             onvolledige data mdc
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Massangis   8restauratie   laatste restauratie   False     0              
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Luxemburgse zandsteen   8restauratie   deuren hoekketting ramen   False   geel 0   fijnkorrelig          
Lierde kerk Hemelveerdegem, Sint-Jan-De-Doperkerk Massangis Massangis type 8restauratie   aanbouw   False   asgrijs 0             onvolledige data mdc
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Romeinse zandsteen   3gotisch   toren [foto]   True   bont, vnl grijs 0   grijs, bruingrijs, groengrijs, roodbruin verwerend fijngelamineerd; 1 blok matige grijze zandsteen met 2 geelbruine siderietklasten   romeins blokjes 12x8   gelijk aantal aan vuursteen; toren rijk aan korstmossen
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Kalktuf   3gotisch   toren   False     0         romeins    
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk silex   3gotisch   toren   False   bleek 0         recyclage gebarsten  
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Vulkanische tufsteen   3gotisch   toren (zeldzaam)   False   donkerbeige 0         romeins    
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Zoetwaterkwartsieten   3gotisch   toren   False     0   kwartsietische zandsteen met gaten     recyclage    
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Franse steen Norroy 3gotisch   toren   False   beige-wit 0   grofkorrelig (1-2 mm) van gerolde lumps     romeins steenvorm afgerond  
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   plint, raam, poort   False   bleek 0     schuine gelaagdheid:Vinalmont facies        
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren hoekkettingen bov. Ramen   False   zilvergrijs patina 0 echiniden (Sicherblok)            
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen 3gotisch   toren, 2 stuks   False   grijsrood 0   kwartsietisch     recyclage    
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Maastrichtersteen   4renaissance   kerkhofmuur   False     0 echiniden (oorspronkelijke steen); oester en serpula typisch voor Sibberblok (in 2 generaties aangebracht)       grote blokken 40x25 sterke gipskorsten, graafwespen fundering in vuursteen, met kalktuf
Tongeren   Henis, Sint-Hubertuskerk Maaskalksteen   3gotisch   toren hoeksteen onder   False   grijs 0             in torenmuur ook 1 stuk licht verweerde grofkorrelige crinoidenkalksteen met brede ader (kan ook Tournaisiaan zijn)
Tongeren funerair Henis, Sint-Hubertuskerk Maaskalksteen   4renaissance   grafkruisen   False   grijs en wit 0   wit grof-o÷lithisch          
Leopoldsburg kerk Heppen, Sint-Blasius Petit Granit   11traditioneel 1940 portalen in toren   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0         mooi bewerkt   door Gebroeders Put
Leopoldsburg kerk Heppen, Sint-Blasius Petit Granit   11traditioneel 1940 plintlijst toren   False 1 - beperkter   0 tot cm-grote crinoiden in witte kristallijne calciet wolkig nodulair voorkomen, in sterk contrast en ongebruikelijke combinatie met grote bioklasten          
Leopoldsburg kerk Heppen, Sint-Blasius Petit Granit   72neoromaans 1903 koor plintlijst   False 1 - beperkter   0   eerder fijnkorrelig          
Leopoldsburg beeld Heppen, Sint-Blasius Petit Granit   93regionalistisch 1995 standbeeld Heikapper   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0   gladde sokkel met vage banden van cm-grote crinoiden en brachiopoden     modern beeld volledig in petit granit in platische vormgeving   door Luc Vanhoof
Maaseik   Heppeneert, Sint-Gertrudiskerk Jaumont (Grandcourt)   72neoromaans   portaal, ramen   False   donkergeel 0   grofbioklastische grainstone met schelpengruis          
Maaseik   Heppeneert, Sint-Gertrudiskerk Petit Granit   72neoromaans   ondermuur, plint   False     0              
Jodoigne   Herbais, chapelle Sainte-Cathérine Kwartsiet van Tienen   2romaans   chœur et nef   False     0         clivage régulier; pierres d'angle et plinthe lissées à la pointe    
Jodoigne   Herbais, chapelle Sainte-Cathérine Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   moulures portail d'entrée   False     0              
Riemst   Herderen, Sint-Jan-de-Doperkerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren   False     0             restauratie Franse steen
Riemst   Herderen, Sint-Jan-de-Doperkerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False     0              
Riemst   Herderen, Sint-Jan-de-Doperkerk Petit Granit   71neogotisch   ondermuur   False     0              
Aalst klein monument Herdersem, galgenveld gedenksteen Petit Granit   recent 1990 hele steen   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0             geleverd uit Soignies
Aalst kapel Herdersem, kapel ten beeldeken Ledesteen   3gotisch   plint   False     0              
Aalst kapel Herdersem, kapel ten beeldeken Brusseliaanse steen       enkele   False     0              
Aalst kapel Herdersem, kapel ten beeldeken Franse steen       deel plint   False     0             monster
Aalst kerk Herdersem, OLV Hemelvaartkerk Petit Granit       plint   False     0              
Aalst kapel Herdersem, St Barbarakapel Ieperiaanse kalksteen       boog boven de deur   False 1 - beperkter beige tot roestkleurig 0 nummulieten            
Herent   Herent O.L.Vrouwkerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   tegels buiten   False   soms roest 0   veel grote bioturbaties     55x40 100x60 grote in portaal fijn afgeschilferd  
Herent   Herent O.L.Vrouwkerk Euville   8restauratie   portaal   False     0         25x20x15 zwart door roet in formaat Ledesteen
Herent funerair Herent O.L.Vrouwkerk Petit Granit   71neogotisch   grafstenen   False     0 1x zeer grote Michelinia kolonie           ook funderingsstenen in donkergrijze wackestone (nevenbanken van de zwarte marmer ?)
Herent kerk Herent O.L.Vrouwkerk Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   koor, verspreid in ondermuur   False   donkerroestbruin, ook roodbrui 0 buiten veel wormgangen (ook kops) grofkorrelig met kwartskorrels ingebed in kleiige matrix (zowel donerbruin als roodachtig)     55x28 40x40 soms sterk afgebrokkeld, elders goed ook plintlijsten binnen en gesculptuurde basis van de zuilen; restauratie in zelfde steen (meer roodachtig)
Herent   Herent O.L.Vrouwkerk Ledesteen   2romaans   overal (minder in koor, toren bove   True   ietsgelig, N: rosbruin patina 0 zz opgeloste turritella heterogeen bioklastisch; weinig grove kwarts; fijn glauconiethoudend (regelmatig verdeelde donkere spikkels) noordtransept: vage flaserig verweerde stratificaties weinig poreus (veel kalkmatrix) en dan fijnbrokkelig 30x20x23; 35x22x14 (transept); zuilen 50x15 40x15 meer afbrokkelend onder harde korst verschillende bouwfasen: loopt door in gotische stijl; 1x licht paarsgrijze kalkzandsteen 16x14 met onzekere affiniteit
Herent   Herent O.L.Vrouwkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   sacristie, lokaal ondermuur   False     0              
Herent   Herent O.L.Vrouwkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren boven, schip   False     0       veel liesegang 40x14   in schip vermengd met Ledesteen
Herent burg gebouw Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Diestiaan ijzerzandsteen schollen 10vernaculair   talud steenweg-zuid   False     0   matig-grof slecht gesorteerd   vol limonietconcreties, soms hol, donkere en roestige banden 50x20 afgerond    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Kwartsiet van Tienen   10vernaculair   talud steenweg-zuid   True     0         kassei    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Porfier   10vernaculair   talud steenweg-zuid   False     0         kassei    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair   talud steenweg-zuid   False   ook paars 0       met kwartsaders ruwbehouwen    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Brusseliaanse steen   10vernaculair   talud steenweg-zuid   False     0         klein formaat    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Gobertangesteen   10vernaculair   talud steenweg-zuid zeer lokaal   False     0              
Herent burg gebouw Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Diestiaan ijzerzandsteen grauwe arduin 10vernaculair   talud steenweg-zuid zeer lokaal   False     0              
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Petit Granit   75eclectisch   fundering, sierelementen   False     0              
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Gobertangesteen   75eclectisch   ondermuur   False     0         tot 50x12    
Herent burg gebouw Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Diestiaan ijzerzandsteen   75eclectisch   enkele stenen in onderste geleding   False     0   bioturbaties     40x18    
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Maaskalksteen Vinalmont 75eclectisch   enkele stenen in onderste geleding   False     0   gekruiste gelaagdheid          
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Doornikse kalksteen   75eclectisch   enkele stenen in onderste geleding   False     0 fossielrijk (solitaire koralen, crinoiden, brachiopoden)            
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Famenniaanzandsteen   8restauratie   dichtgemetseld poortje   False   paarsig 0              
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Doornikse kalksteen   10vernaculair   straatmuur onder gebouw en talud steenweg-noord   True     0   wackestone schieferige randen   ca 70x12 variabel, meest afgeplat   vermengd met porfier, gerecuperrerde kasseien (cf muur Keizersberg Leuven)
Herent   Herent, Roeselberg vroeger witgele kruis Grotsteen   10vernaculair   stuk in straatmuur ter hoogte van huizen westkant   False     0         kops, vrij klein    
Herentals klooster Herentals, begijnhof Ieperiaanse kalksteen nummulietenkalksteen XVII XVII Burchtstraat   False 0 - zelden tot eenmalig   0             niet geverifieerd
Herentals straatsteen Herentals, begijnhof Brusseliaanse steen   11traditioneel 1614 dominante kasseisteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         vrij groot maar variabel ook in afronding; klei en mooi rond tegen de gevels kerkwegel klein 12x8  
Herentals straatsteen Herentals, begijnhof Kwartsiet van Tienen   11traditioneel   naast Brusseliaanse   False 3 - in hoeveelheid belangrijk voskleurig patina 0         eerder vierkant 15x12   vervanging in porfier en Famenniaanzandsteen
Herentals kapel Herentals, begijnhof Ledesteen Lede putjes 4renaissance 1614 portaal St Catharinakerk   False 1 - beperkter   0   met bioklastkorrels sigaarvormige graafgangen opvallend liesegang tot 50x23x17   witlijsten kapel zijn gecementeerd, raamdorpels verbanging in petit granit (ook petit granit tuinlantaarns)
Herentals burg gebouw Herentals, begijnhof Ledesteen Brabantse arduin 5barok 1715 portalen van Infirmerie (nr 13) en Gildekamer (nr 12)   False 1 - beperkter bleekgeel 0   homogeen, vaag gebioturbeerd     38x22x17 kops lokaal sterk afgeschilferd  
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Diestiaan ijzerzandsteen   11traditioneel 1683 poortomlijsting; sluitstenen in poortgebouw   False 1 - beperkter roodachtig bruin 0   middelmatig homogeen soms graafgangen, of fijne limonietbanden   31x18x28 onderaan licht verzandend  
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Petit Granit   5barok 1683 boog boven zijpoortje   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Gobertangesteen   5barok 1683 raamdorpels, nis   False 1 - beperkter   0           soms liesegang  
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Ledesteen Lede groenig 5barok 1683 opgaande stijlen, hoekstenen, neggen   False 1 - beperkter bleek groenig 0 weinig verspreide grotere bioklasten (korrels 1 mm) middelmatig, homogeen, met kwarts, licht gespikkeld met glauconiet soms putjes   40x14 soms sterk afschilferend tot brokkelig renovatie 1869 met cementlijsten in nabootsing van witsteen
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof marmer   73neobyzantijns 1869 marmerblokjes vloer (buiten) met letters Salve   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Ledesteen   5barok 1683 wapenschilden in de muren   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0           afschilferend  
Herentals burg gebouw Herentals, Besloten Hof Massangis-achtig   71neogotisch 1869 vervanging van Ledesteen en/of Gobertangesteen   False 1 - beperkter geler 0   grofbioklastisch          
Herentals burg gebouw Herentals, Bovenpoort Brusseliaanse steen   3gotisch 1389 gevelsteen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0         lang en plat 39x7 28x13   ID47035
Herentals burg gebouw Herentals, Bovenpoort Ledesteen Lede putjes 3gotisch 1389 rond openingen   False 1 - beperkter donkerder dan brusseliaan 0   korreliger steen met kleine putjes     hoger dan brusseliaans    
Herentals burg gebouw Herentals, Bovenpoort Poederliaan ijzerzandsteen   3gotisch 1389 muuropvulling aan beide binnenzijden   False 2 - opmerkelijk baksteenrood 0   matig fijn, licht glauconiethoudend, met onregelmatige verstening en donkere goethietkernen       afgerond met uitstekende limonietrichels  
Herentals burg gebouw Herentals, Bovenpoort Massangis   8restauratie   in gevel en uitsparingen   False 1 - beperkter   0         semi-mechanisch gefrijnd    
Herentals burg gebouw Herentals, Bovenpoort Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   een enkele steen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek grijsgroen 0   talrijke grote vacuolaire holtes     lang en plat 39x7 28x13    
Herentals klooster Herentals, Klooster Sint-Jozefkarmel Petit Granit   72neoromaans 1925 ondergevel en dorpels van kapelgevel   False 1 - beperkter   0         gebikt met randslag   ID 47065
Herentals klooster Herentals, Klooster Sint-Jozefkarmel Euville   72neoromaans 1925 portaal, sierlijsten ramen   False 2 - opmerkelijk   0   grof     gebikt met randslag   ID 47065
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Brusseliaanse steen   3gotisch 1430 volledig   True 6 - volledig gebouw   0         32x12   Lakenhal en Belfort ID 47054
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Gobertangesteen   71neogotisch 1880 vervanging, oa hoekkettingen, vnl achterkant (oost)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     lange laminaties       restauratie PJ Taeymans
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Gobertangesteen   8restauratie   recente restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig   0         gefrijnd à l'ancienne    
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Ledesteen   3gotisch 1430 boogstenen portaal   False 1 - beperkter geler 0           nog maar weinig overgebleven  
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Massangis   8restauratie   boogstenen portaal vervanging van Ledesteen   False 1 - beperkter   0             ook oudere restauratie van boogsteen poortje onder belforttoren in oranjegele fijnzandige kalksteen, niet nader geïdentificeerd
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Euville   71neogotisch 1880 nieuw zijportaal op bordes   False 1 - beperkter zilvergrijs 0   zeer grof       nog maar weinig overgebleven  
Herentals binnen Herentals, Lakenhalle marmer   71neogotisch 1880 mozaiekvloer   False 2 - opmerkelijk polychroom 0   griotte, geel, bleu turquin          
Herentals binnen Herentals, Lakenhalle Rode marmer   71neogotisch 1880 plint boven mozaiekvloer   False 1 - beperkter donker bruinachtig rood 0 Frechastrea (kleine Phillipsastrea) type rouge roayl, erg druk met grote witte vlekken          
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Euville   8restauratie   raamvernieuwing   False 1 - beperkter   0   heterogeen (fijne en/of grove bioklasten)       nog maar weinig overgebleven  
Herentals burg gebouw Herentals, Lakenhalle Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   recente vervanging   False 0 - zelden tot eenmalig groenig met roestige vacuolen 0   zeer grof       nog maar weinig overgebleven  
Herentals burg gebouw Herentals, posterijen, Grote Markt 13 Petit Granit   75eclectisch 1921 lijsten   False 1 - beperkter   0              
Herentals burg gebouw Herentals, posterijen, Grote Markt 13 Maaskalksteen Vinalmont 75eclectisch 1921 plint en plintlijst   False 2 - opmerkelijk zeer bleekgrijs 0              
Herentals burg gebouw Herentals, posterijen, Grote Markt 13 Gileppezandsteen   75eclectisch 1921 opvulling ondermuur   False 1 - beperkter blauwgroen 0     licht schieferig   62x19    
Herentals kerk Herentals, Sint Waldetrudiskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   volledig   True 6 - volledig gebouw witachtig 0     lange laminaties   plat tot 42x9 licht meelzak  
Herentals kerkbinnen Herentals, Sint Waldetrudiskerk Imitatie gemarmerd 5barok   hoofd- en 4 zijaltaren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk polychroom 0              
Herentals kerkbinnen Herentals, Sint Waldetrudiskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         65x28 rond, 42x32 zuilvoet    
Herentals kerkbinnen Herentals, Sint Waldetrudiskerk Maaskalksteen Naamse steen 6classicistisch   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donker- en lichtgrijs 0         28x28    
Herentals funerair Herentals, Sint Waldetrudiskerk Petit Granit   5barok 1715 grafplaten in kerkvloer   False 2 - opmerkelijk   0         soms witmarmer inlegstukken    
Herentals kerk Herentals, Sint Waldetrudiskerk Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   raamlijsten   False 2 - opmerkelijk (donker)geel patina 0              
Herentals burg gebouw Herentals, Zandpoort, Molenvest Brusseliaanse steen   3gotisch XIV gevelsteen   True 6 - volledig gebouw witachtig 0              
Herentals burg gebouw Herentals, Zandpoort, Molenvest Ledesteen   3gotisch XIV enkele lijststenen   False 1 - beperkter geler 0         grotere hoogte    
Herentals burg gebouw Herentals, Zandpoort, Molenvest Poederliaan ijzerzandsteen   3gotisch XIV muuropvulling in westgevel bewaard   False 2 - opmerkelijk roodbruin 0         afgerond met uitstekende limonietlaagjes    
Herk-de-Stad kerk Herk-de-Stad, Sint-Martinuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   koor onderkant, speklaag   False     0 wormgangen vrij grof, restauratiesteen veel fijner       afschilferend restauratiesteen veel bleker; ook toegepast in classicistisch deel der kerk
Herk-de-Stad   Herk-de-Stad, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, ramen   False   bleekgrijs calcin 0 met complete zeeÙgel, echinidenbrokken laagvormig, zelden wat serpula's normaal geel en zacht fijnzandig, met harde korst         restauraties in Franse steen
Herk-de-Stad   Herk-de-Stad, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   opkanten, laag boven Diestiaan   False     0 sterk gebioturbeerd       groot kops geplaatst licht afbladderend restauraties in Franse steen; nog volledige laag in zijbeuk noord
Herk-de-Stad   Herk-de-Stad, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   basisplaten ingang en toren   False     0 vol koralen en brachiopoden            
Herk-de-Stad   Herk-de-Stad, Sint-Martinuskerk Euville   6classicistisch/rococo   waterlijsten, ramen   False   bleekgrijs -1   fijnkorrelig (<1 mm) en in zijkapel eerder grofkorrelige kalkzandsteen       met mos en korstmos zijbeuken daterend uit 1846
Hasselt   Herkenrode, abdij Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   klooster, bijgebouw, toegang   False   grijs soms bleekgrijs -1 diverse koralen in banken en lagen, ook syringopora en siphonodendron; productidenbanken en oncoiden   fijn gelamineerd, mooie stromatolietische tot botroidale texturen [foto] brede rechte calcietaders   ondermuur oranjegele korstmossen  
Hasselt   Herkenrode, abdij Maastrichtersteen   4renaissance   parement, wal   False     0 echiniden, soms weinig en fijne resten, soms veel en grote platte brokken hard          
Hasselt utiliteitsgebouw Herkenrode, abdij Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   toren SW ondermuur   False     0              
Hasselt   Herkenrode, abdij IJzeroer   4renaissance   toren SW ondermuur   False     0              
Hasselt   Herkenrode, abdij Gobertangesteen   4renaissance   toren SW ondermuur   False     0              
Hasselt   Herkenrode, abdij Bolderiaan zandsteen   4renaissance   toren SW ondermuur   False     0   wortelsporen gemammellonneerd   onbewerkt    
Herne   Herne, kapel OLV Zeven Weeën Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     omlijstingen   False 2 - opmerkelijk   0              
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Schilfersteen   3gotisch   overal   True   grijsgroen tot mangaanzwart -1     vaak kwartsofylladisch geband in wisselende hoek met sf (vaak schuin of dwarsstaand) splijtend volgens sf groot en plat tot 225x25, 100x20 cm roestbruin (niet verwerend, horizontaa schilferend zeldzaam kleine formaten bleekgroene kwartsietische zandsteen; in de schaduw ook met korstmossen
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Leisteen   3gotisch   stelwig   False   donkergrijs 0     dikkere grofklievende stukken       lokale oorsprong
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch   raamomlijsting, rond portaal,   False 1 - beperkter rosgeel met rosbruin patina -1 nummulieten licht glauconiethoudend (meer in nummulietarme stenen); ?autigene verspreide kwartskristallen 1-2 mm groot soms bioturbaties van grote wormgangen en talrijke kleine fossielen (serpula, schelpen); soms fijn gelamineerd   60x13 cm uitgeschulpt met korstmossen; ook in hoekkettingen; nummulieten soms wisselend georiÙnteerd; nummulietarme variÙteit lijkt op zanderig verweerd Balegem (met vervanging door Grandglise)
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   grote blokken als speklaag   False   bleekbeigegrijs patina 0 algen wackestone, soms siltig soms fijne zwarte laminae chert volgens bioturbaties 55x40 vaag laminair splijtend  
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 71neogotisch   portaal, vervanging num.kalk   False 2 - opmerkelijk groenig beige-bleekgrijs 0 soms opgeloste schelpen, soms zeer kleine nummulieten fijne kwartszandsteen; glinsterend op kwarts, met zeer fijne glauconiet, zelden bioklastenkorrels, soms middelmatig soms vaag gelamineerd of breed geband, ook met bioturbaties regelmatige porositeit; lijkt soms op veldsteen of Landeniaansteen   lichtbruin - chocobruine dikke korst (0,5 cm brokk vervanging in raamlijsten; nieuwe raamlijsten: Onder Krijt zandsteen met kleur van Massangis
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Porfier Euriet van de Mark 3gotisch   tussen schilfersteen   False   var: bleekgroen, bleekbeige -1   vaak kwartsgrit   ook contactmetamorfe zwartglanzende hoornsteen; grote gemineraliseerde kwartskristallisatie     bleekgroen met holtes, autigeen kwartsgrit, roodbruine korrelige insluitsels, met sf; kwartsgrit bleekgroen tot bleekbeige in kleiig verweerde matrix met sf; recentere kerkhogmuur in groenachtige prof
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Petit Granit   71neogotisch   steunberen , enkele hoekstenen   False   wit patina 0   ofwel vol schelpengruis, ofwel val 1 mm holle bollen         in steunberen bovenaan en hoekkettingen nieuw gedeelte
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Grès de Bray   71neogotisch   steunberen   False   grijsgroenbruin 0   middelmatige korrel, redelijk poreus   compacter dan Ieperiaanzandsteen     afgewisseld met licht glauconiethoudende, meer beige num kalksteen vrijwel zonder nummulieten maar donkerrosbruin verwerend en uitplukkend; ook grof gescharreerde stenen in sacristie
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Porfier   3gotisch   zz tussen schilfersteen   False 0 - zelden tot eenmalig donker purperbruin 0   talrijke veldspaatfenokristen 2-3 mm          
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Grès d'Ecaussines   8restauratie   vrij talrijk   False   bleek groenig 0 platen vol wormgangen zeer grof-micarijk en glinsterend, middelmatig tot grof, meer matrix tussen de korrels dan Tertiaire kwartszandstenen vaak fijn gestratifieerd ook meer gelige ontkalkte pierre d'avoine   sterk afschilferend oorspronkelijke interpretatie: Grandglise (net als Ieperiaanzandsteen); rechte wanden binnen bleekbeige zandsteen met grote korrels in kaolinitische matrix, soms schilferig en lichtgroen
Herne kerk Herne, Sint-Pieterskerk Duitse zandsteen   71neogotisch   sacristie raamstijlen   False   groenig-beigegrijs paarse schi 0   middelmatig micahoudend glinsterend poreus, zonder glauconiet          
Herne utiliteitsgebouw Herne, vredegerecht Ieperiaanse kalksteen nummulietenkalksteen   1854 grote onderboord, vooraan kleine plint, achteraan ondergevel eerste verdiep   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Herne utiliteitsgebouw Herne, vredegerecht Euville       weinig restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herne utiliteitsgebouw Herne, vredegerecht Petit Granit     1854 enkele deurlijsten vooraan   False 1 - beperkter   0              
Herselt kerk Herselt, St.-Servatiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   koor volledig, speklagen   True     0             volledig herbouwd 1913
Herselt kerk Herselt, St.-Servatiuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   verspreid   False     0              
Herstal   Herstal, huis naast Notre-Dame de la Licour Maastrichtersteen   5barok   speklagen   False     0              
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   voorgevel onder+hoek   False     0 phacellophyllum kolonies in raamdorpels (kops aanzicht)   variabel: chert, witte wackestone, grijswit fijnbioklastisch uitgeprepareerd, schelpenbanken, grote holle oncoiden, koraalbank, grijze siltige kiezelrijke banken   tot 100x40    
Herstal straatsteen Herstal, Notre-Dame de la Licour Andenne zandsteen   6classicistisch/rococo   kasseistenen op plein   False     0              
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Carboonzandsteen   2romaans   dwarsbeuk   True   bruin 0   fijn = donker = gladde oppervlakken     wisselend 12x12 (kassei) 35x15 tot 50x30 zwart door roet, erondr niet aangetast in goede staat ondanks vervuiling : oude restauratie?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Maaskalksteen   2romaans   sokkel hoek   False   wit 0   wackestone     80x60x60 sterk afgerond zeer oud: is de plint of plintlijst afkomstig uit kapel Karolingisch paleis van Herstal dat op deze plaats lag?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Kalktuf   2romaans   sokkel lijst   False     0         45x18    
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Maastrichtersteen   2romaans   sokkel lijst   False     0 fijne serpula met mooirondedunwandige glauconiethoudendend en fijne bioklasten (tot 2 mm); ook fijne homogene sterk poreuze steen (Emael facies)     20x12 (serpula), 25x12 zeer sterk afgerond afwijkende facies: uit dagbouw ipv galerijen?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Jaumont (Grandcourt)   2romaans   sokkel   False   licht beige-bruin 0   holle ooieden en grof schelpengruis fijngelaagd, vol lumachellengruislaagjes   40x30   Karolingische recuperatie?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Savonnières   2romaans   sokkel   False   creme-wit 0 grote prismatische schelpenschalen grofbioklastisch met gemicritiseerde bioklasten en volle ooieden     65x35   Karolingische recuperatie?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Kunrader kalksteen   2romaans   vnl koor en W dwarsbeuk   False   bleekbeigegeel 0 soms verspreide oesters; 1 blok met ronde tot 5 cm grote roodwieren in relief; ook sporen van bioturbaties fijnkorrelig, zeer licht glauconiethoudend     tot 95x30x30, 70x30 licht afschilferend en met zwarte korsten; ge´mpre verwering lijkt op Vlaamse witstenen; functie zoals savonniÞres; oorsprong??? (Kunrade, Luxemburgs, Jaumont afwijkend facies?
Herstal   Herstal, Notre-Dame de la Licour Andenne zandsteen   2romaans   sokkel   False   bleekgrijs, soms rozig -1   middelmatig, goed poreus   met putjes 70x30x55 zeer sterk afgerond geen typisch facies; even afgerond als de kalkstenen en meer begroeid met korstmos dan aangrenzend kalktuf, maastrichtersteen of jaumont
Herstappe   Herstappe, Sint-Jan Baptistkerk Maaskalksteen   71neogotisch   plint, poort, ramen   False     0     foresets        
Herstappe   Herstappe, Sint-Jan Baptistkerk Maastrichtersteen   71neogotisch   steunberen, ramen   False     0              
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk silex   5barok   ondermuur   False     0 echiniden           dominerend
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Kalktuf   5barok   ondermuur (zeldzaam)   False     0         recyclage   romeinse recyclage
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Zoetwaterkwartsieten   5barok   N zijbeuk ondermuur ts silex   False   bruinig grijs 0         35x22 onregelmatig rustiek, glad opp    
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   5barok   ondermuur, portaal, schietgate   False   bleek 0     Vinalmont type met gekruiste gelaagdheid; wackestone en packstone in zijbeuk stylolieten     deels romeinse recyclage
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk IJzeroer   5barok   ondermuur   False     0         romeinse recyclage   romeinse recyclage
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Romeinse zandsteen   5barok   ondermuur   False   bruinig 0   middelmatig tot grof     romeins   romeinse recyclage
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Lincent tufsteen   5barok   ondermuur   False     0         grote blokken sterk afschilferend romeinse recyclage
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   5barok   hoekbanden, speklagen   False     0 veel zee-egelschalen, soms complete zee-egels       65x18x10 35x13x17   bouwjaar 1693 (classiserende barok)
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Verkiezeld krijt   5barok   N zijbeuk ondermuur ts silex   False     0   korrelig lijk kalkareniet veel overgangen vol grote holtes naar silex   tot 40x40    
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Andenne zandsteen   5barok   zijbeuk ondermuur ts silex   False   bleekroos 0   kwartsietisch met weinig macroporiÙn          
Wellen   Herten, Sint-Lambertuskerk Leisteen   5barok   N zijbeuk ondermuur stelwiggen   False   lichtgrijs 0              
Oostkamp kerk Hertsberge, Sint-Joanneskerk Doornikse kalksteen       kleine plint   False     0              
Oostkamp kerk Hertsberge, Sint-Joanneskerk Euville       plintlijst   False     0              
Oostkamp kerk Hertsberge, Sint-Joanneskerk Petit Granit       kleine plint, samen met Doornikse   False     0              
Herzele utiliteitsgebouw Herzele, molen te Rullegem Ledesteen       steunblokken nu parement rond betonnen basis   False 1 - beperkter   0 veel nummulieten       tot grote platen van 1 m x 0.10 x 50 als dekplaat   de stenen werden bij restauratie gevonden in de grond onder de steunblokken
Herzele utiliteitsgebouw Herzele, molen te Rullegem Zoetwaterkwartsieten Frans     molenstenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Herzele burg gebouw Herzele, Ruine oudkasteel-toren Ledesteen   2romaans   toren   False 6 - volledig gebouw   0              
Herzele binnen Herzele, schepenhuis Grijs marmer Ste Anne     trappen binnen, vensterbanken binnen   False 2 - opmerkelijk   0              
Herzele kerk Herzele, Sint-Martinuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 71neogotisch   tussen lede, deel plintlijst   False 1 - beperkter   0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Herzele, Sint-Martinuskerk Ledesteen   71neogotisch   muren   False 6 - volledig gebouw   0             onvolledige data mdc
Herzele kerk Herzele, Sint-Martinuskerk Luxemburgse zandsteen       deurlijst, raamlijst, nieuw deel   False     0              
Herzele kerk Herzele, Sint-Martinuskerk Massangis       raamverdeling   False     0              
Herzele kerk Herzele, Sint-Martinuskerk Petit Granit       raamverdeling   False     0              
Herzele kapel Herzele, Sint-Rochuskapel Ledesteen   11traditioneel   voorgevel   False 2 - opmerkelijk   0             onvolledige data mdc
Riemst burg gebouw Heukelom, boerderijen Maastrichtersteen   8restauratie   zijmuren, speklagen   False   donker(roest)geel 0              
Westerlo kerk Heultje, Sint-Carolus Borromeuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch 1896 plint voorgevel + koor   False     0              
Westerlo kerk Heultje, Sint-Carolus Borromeuskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1896 plintlijst + speklagen   False     0              
Westerlo kerk Heultje, Sint-Carolus Borromeuskerk Euville   71neogotisch 1896 ramen   False     0              
Oupeye   Heure-le-Romain Ferme de l'Abbaye du Val-Benoît Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False   lichtgrijs patina 0 1 steen met zeer grote gastropoden-doorsnden tot 8 cm, veel fossielen (bioklastengruis van crinoiden, brachiopoden, koralen), banden met Phacellophyllumkolonies packstone     65x45x30 homogene steen fijn afschilferend wanneer kops geplaatst rue Franþois Janssen 15; verbouwing 1705
Oupeye   Heure-le-Romain Ferme de l'Abbaye du Val-Benoît Verkiezeld krijt   4renaissance   lage ondermuur   False     0         25x17   1ste bouwfase 16de eeuw
Oupeye   Heure-le-Romain Ferme de l'Abbaye du Val-Benoît Verkiezeld krijt   4renaissance   lage ondermuur tussen eluvi   False     0       uitgehold, voorkant krijt, achterkant eerder silex 40x23   verkiezeld krijt stelselmatig groter formaat dan vuursteeneluvium dat op zijn beurt doorgaans groter is dan bewerkte silex
Oupeye   Heure-le-Romain Ferme de l'Abbaye du Val-Benoît Maastrichtersteen   4renaissance   hoekstenen binnenpoort   False     0 met echinidengruis       60x25 onderaan zwart met inkepingen door karren grote formaten in zuidelijk voorkomensgebied zijn ook zeer goede stenen, op zicht Roosburgblok-equivalent
Oupeye   Heure-le-Romain Ferme de l'Abbaye du Val-Benoît silex   6classicistisch/rococo   in lage ondermuur   False   veel bruin 0         kasseivorm   vervanging of aanvulling op vuursteeneluvium
Oupeye   Heure-le-Romain St.-Rémy et Ste.-Geneviève Famenniaanzandsteen   71neogotisch   overal   True   vnl grijsbruin, ook groenig 0 zeldzame fijnkronkelige wormgangen, meer spiriferiden en spirifer-lumachellebanhen (dan bleekbruin of lichtgrijs) kops: glinsterende micaplaatjes vaak fijngestratifieerd soms plume jointing ca 30x16x25 tot 45x9 veel kops meer afschilferend wanneer kops gebouwd 1893-1908; zijkapel vol roodachtige zandstenen; kerkhofmuur in zelfde stijl vnl vuilere steen 40x30 kops of 40x13
Oupeye   Heure-le-Romain St.-Rémy et Ste.-Geneviève Petit Granit   71neogotisch   raam portaal lijsten   False     0              
Oupeye   Heure-le-Romain St.-Rémy et Ste.-Geneviève Maaskalksteen   71neogotisch   zeldzaam   False   wit 0         kleine formaten (opvulling)    
Oudenaarde kerk Heurne, Sint-Amandskerk Franse steen       enkele lijsten en deurlijst, voornamelijk baksteen kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel silex   2romaans   overal 95%   True     0 met kleine echiniden (prunella en langgerekte oolopygus piriformis), verkiezelde belemniet en terebratula ronde zwarte kernen (1 cm) in bleekgrijze silex = Vechmaal facies; zijkanten veel frisse silex (restauratie?); alle mogelijke overgangen van wit over grijs naar zwart   liesegang ringen 10x10 en tot 30x15 cm    
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Kalktuf   2romaans   tussen silex   False     -1   hard maar sterk uitgeprepareerd     10x10 cm talrijk sterke mosgroei  
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Bolderiaan zandsteen   2romaans   tussen silex, vnl voorgevel   False     0   lichtroze tot glazige zeer grofkorrelige kristallijne kwarts (tot 5 mm, meestal 1-2 mm) grote intergranulaire poriÙn   tot 30 cm    
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Tauw   2romaans   tussen silex   False   beige-wit - bleek tot glazig 0 uitzonderlijk turritella steenkernen; meerdere stenen met steenkernen van fijne serpula's (dentalium-gelijk) en opgeloste schelpen tot schelpengruis; 2 belemnieten wv 1 verkiezeld soms slechts gedeeltelijk verkiezeld, uitgehold en begroeid lijk travertijn; serpulabanken lijken op Bolderiaankwartsiet [foto] dentalium en fossielgruislagen zijn goedgelaagd, ook aangegeven door grotere porositiet volgens laagvlakken (met zwarte vuilvlekken)     dentaliumlagen met roetsverkleuring aan de rand  
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Maaskalksteen   3gotisch   portaal   False   wit patina 0   fijne mudstone en fijnbioklastische wackestone fijne substylolietische contacten en slierten en fijne korte barsten met onzuiverheden        
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Maastrichtersteen   3gotisch   hoekstenen, plint   False     0 rijk aan echinidengruis, meerdere stenen met complete echinidendoorsneden; restauratiesteen met serpula's homogeen soms gelaagd voorkomen     blaasvormige afschilfering, grafitti restauratie met Sibbesteen in 2 fasen (eerst plintlijst, sterk begroeid met korstmossen, nadien vnl hoekstenen)
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Romeinse zandsteen   2romaans   tussen silex   False   meest bruin, soms roodgrijs of 0   middelmatig tot fijnkorrelig soms fijngelamineerd       ook rode brandkleur
Heers kapel Heurne, Sint-Pieterskapel Vulkanische tufsteen   2romaans   tussen silex   False   beigebruin 0   met bims     1 gerecycleerde romeinse kassei    
Heusden-Zolder burg gebouw Heusden Meylandt molen Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo XVIII overal   True     0              
Destelbergen kerk Heusden, Heilig Kruiskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch 1844 plint gemengd   False     0             arch Wolters
Destelbergen kerk Heusden, Heilig Kruiskerk Ledesteen   71neogotisch 1844 plint gemengd   False     0             arch Wolters
Destelbergen kerk Heusden, Heilig Kruiskerk Petit Granit   71neogotisch 1844 plint gemengd   False     0             arch Wolters
Destelbergen kerk Heusden, Heilig Kruiskerk Massangis       plint gemengd   False     0              
Heusden-Zolder burg gebouw Heusden, kasteel de Theux de Meylandt Petit Granit   70neoclassicistisch 1842 bordes voor en achter   False 1 - beperkter   0           verweerd oppervlak  
Heusden-Zolder burg gebouw Heusden, kasteel de Theux de Meylandt Maaskalksteen   70neoclassicistisch 1842 portaal voor en achter   False 1 - beperkter bleekgrijs 0 veel koralen solitair en kolonievormend            
Boortmeerbeek kerk Hever, Onze-Lieve-Vrouwekerk Luxemburgse zandsteen   70neoclassicistisch 1853 bijna volledig   True     0              
Boortmeerbeek kerk Hever, Onze-Lieve-Vrouwekerk Brusseliaanse steen   3gotisch   plint   False     0              
Boortmeerbeek kerk Hever, Onze-Lieve-Vrouwekerk Gobertangesteen   70neoclassicistisch 1853 enkele stenen tss bxl   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Boortmeerbeek kerk Hever, Onze-Lieve-Vrouwekerk Savonnières   70neoclassicistisch 1853 deur en raamlijst   False     0              
Leuven burg gebouw Heverlee, Celestijnenhoeve campusbibliotheek Gobertangesteen   5barok   wal ondermuur lijsten: dominan   False     0     eikenhout     groot tot 55x13 kasseien binnenkoer alle in porfier
Leuven burg gebouw Heverlee, Celestijnenhoeve campusbibliotheek Diestiaan ijzerzandsteen   5barok   wal, ondermuur zelden ts Gob   False   roodbruin en roestbruin 0 wormgangen grove korrels in kleiige matrix   roestbruin ook met limonietconcreties of met pisolietische (3-5 mm) verijzering (vooral deze laatste sterk verzandend)   roestbruin is soms sterk verzandend  
Leuven burg gebouw Heverlee, Celestijnenhoeve campusbibliotheek Brusseliaanse steen   5barok   ondermuur lijsten ts Gob   False     0   meer zandsteen dan Gobertange          
Leuven burg gebouw Heverlee, Celestijnenhoeve campusbibliotheek Massangis   8restauratie   dorpels en plinten   False     0   grof bioklastisch; geen zichtbare poriÙn         vervanging van Brusseliaan en Gobertange
Leuven burg gebouw Heverlee, Celestijnenhoeve campusbibliotheek Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   oude muur kant Celestijnenlaan   False   roest/roodbruin 0   nog groene glauconietkorrels; grove korrels in kleiige matrix   veel limonietbanden en concreties met oranjegele vulling 50 (tot 65) x25 (tot 40) onregelmatig ruwbehouwen sterk verweerd, teruggedrongen en mechanisch gebar portlandcement tegen de stenen gekwakt en aanleiding tot grote scheuren
Leuven utiliteitsgebouw Heverlee, Missiehuis De Jacht Petit Granit   11traditioneel   lijsten en sobere versiering hoofdgebouw   False 1 - beperkter   0             Congregatie Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria
Leuven utiliteitsgebouw Heverlee, Missiehuis De Jacht metamorf kwartsiet   11traditioneel   ondermuur recentere zuidvleugel   False 2 - opmerkelijk polychroom 0   diverse metamorfe facies     50x12 tot 25x12 ruwbehouwen met vlakke randslag, kops goed ondanks soms schilferig uitzicht Congregatie Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria
Leuven burg gebouw Heverlee, Oude Molen Diestiaan ijzerzandsteen   5barok   fundering, molenmuur, latei   False   roestbruin tot mangaanbruin; latei roodbruin met gele strepen 0 soms wormgangen met limonietrand en zachte oranje zandige kern matig-fijn, kleimatrix     45x22 42x25 50x28x20; latei 165x45x20 grof afschilferend zeldzame restauratiesteen in bruingrijze kwartsrijke matig-fijne Brusseliaanse ijzerzandsteen
Leuven   Heverlee, Oude Molen Gobertangesteen   5barok   muur lijsten, voornaamste steen   False   geïmpregneerd 0         dorpel 160x13 veel mechanische schade,soms liesegang  
Leuven   Heverlee, Oude Molen Leisteen   5barok   stelwig (zelden)   False   donkergrijs 0              
Leuven   Heverlee, Oude Molen Ledesteen   5barok   plintlijst, dorpel, fundering (gedeeltelijk)   False   groenig, iets grijzer dan Gobertange 0 zeldzame nummulieten fijnkorrelig met nesten (bioturbaties) middelmatige zandhoudende kalksteen rijk aan grove bioklasten; weinig verspreide grove kwarts, zeer licht en fijn glauconiethoudend intens gebioturbeerd putjes en putten van de vorm van opgeloste turritella 40x14 talrijke intense roestvlekken  
Leuven   Heverlee, Oude Molen Brusseliaanse steen   5barok   enkele tussen Gobertange   False   witachtig 0     soms met laminatie        
Leuven   Heverlee, Oude Molen Savonnières   72neoromaans   ramen lijsten: resto Gobertange en vooral vernieuwbouw dwars op water   True   creme-bleekgrijs 0   holle ooieden          
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Gobertangesteen   5barok   ondermuur lijsten, afw Ledeste   False   wit (kalkrijker) 0   grof eikenhout (lijkt niet uit Gobertange te komen); weinig kwartskorrels     55x10 25x14 30x14 42x13, dorpel 150x17 perfect!   ook plavuizen 55x55 met mooie verticale graafgangen; traptreden 60x30x7 (zelden ook Ledesteen ertussen maar Gobertange breekt gemakkelijker)
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Ledesteen   5barok   sommige gevels raamlijsten, volledig zijgevel   True   geel, soms wat groenig 0 soms schelpen en grove bioklasten grove kwarts, putjes; meestal middelmatig kalkrijk (kwartsarm) glauconietrijk (oranjevlekjes) goed gesorteerd (intens gebioturbeerd)     42x25 ramen kops sterk afbladerend indien kops, bruine lijnolie sterk verwerende grote stenen zijn geler en kalkrijker maar toch nog grove kwarts (komen uit de weinig vorstbestendige gele bank)
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Grotsteen   2romaans   bouwput anno 2005   False   glazig gebroken witgespikkeld 0   matig-grove glauconiethoudende kalkhoudende zandsteen   knolvorm     MONSTER
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 2romaans   bouwput anno 2005   False   glazig breukvlak 0   kwarts- en zandrijk, grove glauconiet   ruwbehouwen   ijzerhoudend in bodem MONSTER
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok   verspreid, vnl onderaan   False     0              
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Petit Granit   5barok   trap bordes   False     0             LK - Bach thesis Elsen : slijpplaatje + XRD analyse 2009
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Brusseliaanse steen   5barok   ts Lede   False   zoals Gob 0     geen eikenhout, iets meer gelaagd, meer microschilferige kalk       MONSTER losse steen
Leuven straatsteen Heverlee, Parkabdij abdij Gobertangesteen   5barok   tegels binnen en buiten   False 2 - opmerkelijk overwegend grijs 0     grof gebioturbeerd   18x18   ook plavuizen 55x55 met mooie verticale graafgangen; traptreden 60x30x7 (zelden ook Ledesteen ertussen maar Gobertange breekt gemakkelijker)
Leuven straatsteen Heverlee, Parkabdij abdij Brusseliaanse steen   5barok   kasseitjes binnenkoer (lokaal volledig)   False 1 - beperkter   0         ronde kopjes    
Leuven   Heverlee, Parkabdij abdij Gobertangesteen   71neogotisch   ramen dakruiters ondermuur   False 2 - opmerkelijk vuilgrijs 0             restauratie voor 1900
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerk Brusseliaan ijzerzandsteen   2romaans   ondermuur kant kerkhof, gehele muur kant abdij   True 3 - in hoeveelheid belangrijk mangaangrijsbruin tot paarsbruin tot roestbruin 0   matig-grof goed gesorteerd (matig voor kops geplaatste stenen in lisenen) kwartsrijk, in oranje limonietische matrix soms graafgangen in kops geplaatste stenen parallelle dunne limonietbanden in kops geplaatste stenen, van bleekbruin door oxidatie roodbruin wordend afw 45x23 30x15 30x18 42x42xmin8met Ledesteen, kops 38x38x10 sommige stenen diep uitgehold door metselbijen; soms groenig door plantengroei dominerend in ondermuur, met kleurverschillen
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerk Ledesteen   5barok   afw met ijzerzandsteen of Bxl   True   bleekbeige, kwartsrijk:grijs 0 zelden grote schelpfragmenten weinig diagnostisch: zeer fijn glauconiethoudend, zelden grove matte afgeronde kwartskorrels of nummulieten; enkele steenrijen met putjes en dan ook grover bioklastisch en meer grove kwarts sterk gebioturbeerd met ronde witgerande graafgangen maar nog sporen van gelaagdheid zelden liesegangringen, snellere roestkleuring indien kwartsrijker achter afw 28x15 26x6, voor 35x11-13 45x13   voorste deel volledig Ledesteen, gerestaureerd, ge´mpregneerd (weinig herkenbaar) en herzaagd; putjes: groter formaat 60x13
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerk Brusseliaanse steen   5barok   tussen Ledesteen   False   witter (kalkrijker) 0   fijn tot middelmatig met glauconiet even groot; doorgaans minder kwarts, meer bioklasten geen eikenhout        
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerk Massangis   8restauratie plintl tussen Ledesteen   False 1 - beperkter   0              
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerk Gobertangesteen   71neogotisch   tussen Ledesteen   False 1 - beperkter witter (kalkrijker) 0             vroegere restauratie (omstreeks 1900)
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerkhofportaal Ledesteen   5barok       False   beige 0   grote matte ronde kwarts     75x22 kops zwarte afbladerende korsten  
Leuven   Heverlee, Parkabdij kerkhofportaal Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok       False   Mnbruin purperbruin zz roodbru 0   middelmatig glinsterend schuine gelaagdheid       verschillende kwaliteiten en verweringsgraad: roodbruin meest verweerd (gelijk Diestiaan)
Leuven   Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Petit Granit   5barok   zuilen (ingang met leeuwen)   False     0 leeuwenzuilen ingang: vol grote fossielen (spiriferen, holle oncoliet 7 cm, zeer veel grote dunschalige productiden, Michelinia favosa, solitaire koralen, fenestella, brachiopode-geode, samengestelde crinoiden; rest weinig fossielen, soms slierten produc zeer grof, crinoidendoorsneden 2 tot 4 mm onzuivere kalk met afschilferende donkergrijze siltige laminaties tussen de fossielopstapelingen kops in zuilen met openstande verticaal geplaatste stylokiet; enkel lomperik met onregelmatige brede dichte aders divers, ook gesculpteerd f uitgeÙtst, open steken, pokdalige opp oplossing, zeer grof onzuiver facies in zuilen met leeuwenkoppen (rechterzuil vernietigd)
Leuven burg gebouw Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   portaal binnenkant , ondermuur   False   eerder roodbruin 0   grof (met verweerde kwarts en mogelijk verweerd silexgruis) in kleiige matrix structuurloos   28x17, tot 65x25 glad afgesleten tot uitgehold onderaan ingang als lokaal bewaarde onderbouw van barokke gebouwen; ondermuur resto in Diest en Brusseliaanse ijzerzandsteen (meer grijs)
Leuven   Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Gobertangesteen   5barok   ramen deuren lijsten hoekketti   False     0   duidelijk macroporiÙn (beter permeabel dan Brusseliaanse steen)     tot 120x10, 26x13 vuil, licht schilferend uitspringende delen vaak beschadigd; Provisorenhuis 40x15x30
Leuven   Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Ledesteen   5barok   brede lijsten   False   bleekgeelbruin 0 veel fijnverdeeld schelpengruis (mm-schaal) duidelijk licht en fijn glauconiethoudend en verspreide 1-2 mm grote kwartskorrels in middelmatig zand van bioklastengruis met kalkig bindmiddel (weinig macroporiÙn)     60x25 vaak kops tot 17 h zeer sterk afbladderend en uitgehold (constructief moet vervangen worden; is de oudste steen (renaissance), later vervangen of aangevuld door Gobertange); Provisorenhuis sterk verweerd (geel) 40x40x40 onderbroken door Gobertange (voor dunne stenen was
Leuven   Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Massangis   8restauratie   vervanging Gobertange   False   donker oranjegeel 0              
Leuven straatsteen Heverlee, Parkabdij poortgebouwen Kwartsiet van Tienen   5barok   kasseien binnenkoer weg   False   grijs-asgrijs-rosbruin 0 grijze steen vol wortels, asgrijze met versteend hout (monsters)   vaak gemameloneerde oppervlakte als natuurlijke bovenkant van kassei adervormige plaat met grof gerekristalliseerde roodachtige kwarts (monster) klein, dun, vierkant of rechthoekig veel rosse napoleonkop bovenkant gewelfd, onderkant plat afgebroken (ca 10 cm dik), veel vervanging door porfier in groter en dikker formaat
Leuven   Heverlee, Parkabdij St.-Norbertuspoort Massangis   8restauratie   binnengevel   True     0 grote crinoiden grof bioklastisch, volledig kalk met veel grote poriÙn     tot 65x15x38 65x20    
Leuven   Heverlee, Parkabdij St.-Norbertuspoort Petit Granit   5barok   portaal buitenkant   False     0              
Leuven   Heverlee, Parkabdij St.-Norbertuspoort Brusseliaan ijzerzandsteen   5barok   ondermuur buiten   False     0         40x40    
Leuven kerk Heverlee, pastorie St.-Lambertuskerk Savonnières   8restauratie   zijpoort omlijsting   False   cremewit 0   hol-oolietisch     Gobertangemaat: h 14 zwaar mechanisch beschadigd, sterk afgerond, gebarsten, fijne plaketten  
Leuven omheining Heverlee, pastorie St.-Lambertuskerk Porfier   75eclectisch   tuinmuur onderkant   False   vnl groengrijs, ook lilabruin 0         20x12 tot 22x13    
Leuven kerk Heverlee, pastorie St.-Lambertuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   voor plaatsing van doken   False     0         45x45 soms gebarsten door izeruitzetting  
Leuven kerk Heverlee, pastorie St.-Lambertuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voor+achtergevel: lijsten lisenen hoek portalen   True   sporen lijnolie 0     eikenhout   groot 32x20x23 32x17x23 goede staat, sporen mechanische beschadiging, naar boven licht afgerond, zeer fijn afschilferend bouwjaar 1757, 'voorclassicistisch', typische witherenstijl
Leuven kerk Heverlee, Sint Antonius van Padua kerk Petit Granit   71neogotisch   decoratieve en structurele elementen in de voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs 0             vnl rode baksteeen, ritmering deels door witte baksteen, deels door hardsteen met bleekgrijs patina
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Brusseliaan ijzerzandsteen   2romaans   onderste geleding   True   bruin-paars -1   glinsterend middelmatig tot grof bij uitzondering foreset structuur kleurovergangen van paars naar oranjebruin (in zachtere randzone van steen) 40x20x25 45x17x20 50x25x25 40x8 en kleiner, gem 15 afgeronde hoeken, soms pulverig maar in goede staa enkele stenen met enkele diepere gaten (graafwespen) (restauratie Lemaire)
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Gobertangesteen   2romaans   opvulling   False     0     eikenhout        
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Brusseliaanse steen   2romaans   toren, minder van onder   True   bleekbeige- groenig beige 0   glauconiethoudende kalkzandsteen   compact 40x14x20 sterk afgerond soms diep uitgehold VERWEERD MONSTER
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Ledesteen   2romaans   verspreid   False   bleekbeige-geel 0 soms grotere bioklastfragmenten (tot 0,5cm) vnl bioklastenkorrels; geen glauconiet opgemerkt, wel veel hyaliene kwartsgranule (tot 3 mm); fijn tot middelmatig     afgerond grijze bladerige calcin, sterk afgerond  
Leuven kapel Heverlee, Sint-Hubertuskapel Diestiaan ijzerzandsteen   2romaans   roestbruin   False   roestbruin 0   middelmatig tot zeer grof, ingebedde korrels       sterk verweerd  
Leuven kapel Heverlee, Sint-Hubertuskapel Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   tegenover toren   False   roodbruin 0   mid-grof, veel matrix     45x17x35 gezaagd reeds sterk teruggeschreden  
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Brusseliaanse steen   8restauratie   tgover toren afw Diest-Bxl   False     0   eerder fijn, kalkgruis; geen kwarts of glauconiet waargenomen   vol liesegang ringen gezaagd    
Leuven kapel Heverlee, Sint-Hubertuskapel Blanmont-Dongelberg kwartsiet Dongelberg ? 2romaans   achterkant toren 1x   False   grijs-lichtgrijs 0   tot 0,5 cm grote ronde kwartsen in fijne donkergrijze matrix   aders van aan elkaar geregen grote kwartsen; schisteuse splijting onregelmatig tot 15 cm    
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Grotsteen   2romaans   vnl achterkant toren   False   lichtgrijs 0         klein (-10 cm) knolvorm    
Leuven   Heverlee, Sint-Hubertuskapel Brusseliaanse steen Brusseliaan verkiezeld 2romaans   verspreid in toren   False   bleekgrijs tot grijswit 0 schelpvormige holtes van opgeloste fossielen   soms sedimentaire structuren grote variatie in kwarts- of kalkgehalte (en in wit-tonen) onregelmatig +10 cm    
Leuven kapel Heverlee, Terbank dominicanessenklooster Petit Granit   71neogotisch 1861 plint en dorpel   False 1 - beperkter   0              
Leuven beeld Heverlee, Terbank dominicanessenklooster Petit Granit   11traditioneel 1945 2 gedenkplaten WOI enII gesneuvelden aan weerszijden inkom kerk   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   bioklastisch          
Leuven kapel Heverlee, Terbank dominicanessenklooster Ledesteen   71neogotisch 1861 enkele stenen in onderuur   False 0 - zelden tot eenmalig bleek-groenig 0 veel turritella, lokaal kalkschalige schelpjes iets meer korrelig en minder versmolten uitzicht dan Gobertange       grof afgeschilferd  
Leuven kapel Heverlee, Terbank dominicanessenklooster Gobertangesteen   71neogotisch 1861 ondermuur portaal raamlijsten, hoekstenen van steunberen, kopse zijkanten van gevels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit maar vuil 0         42x14 40x13 vuil  
Herzele kerk Hillegem, kerk Heilige Bartolomeus-En-Lucia Ledesteen   71neogotisch   toren   False 4 - in deel volledig   0             onvolledige data mdc
Herzele klein monument Hillegem, stenen hoop Ledesteen   10vernaculair   volledig ode winning False     0              
Bornem burg gebouw Hingene, gemeentehuis, Wolfgang d'Urselstr 20 Gobertangesteen   11traditioneel 1938 plint en plintlijst   False 1 - beperkter   0         gefrijnd   op lage spatzone bezet met petit granit
Bornem burg gebouw Hingene, gemeentehuis, Wolfgang d'Urselstr 20 Savonnières   11traditioneel 1938 brede raam en portaal omlijstingen verticaal uitgewerkt   False 2 - opmerkelijk   0     sterk kriskras gelaagd       ontwerp Ernest Lamot
Bornem burg gebouw Hingene, kasteel d'Ursel Brusseliaanse steen   6classicistisch 1767 ondermuur tot in het water   False 2 - opmerkelijk   0             rest van gevels bepleisterd en geschilderd
Bornem burg gebouw Hingene, kasteel d'Ursel Euville   71neogotisch 1906 bijgebouw kant dorp lijsten en dorpels   False 1 - beperkter   0   grof         ontwerp J Caluwaers
Bornem burg gebouw Hingene, kasteel d'Ursel Ledesteen   71neogotisch 1906 bijgebouw kant dorp portaalomlijsting   False 0 - zelden tot eenmalig   0             samen met Gobertange, mogelijk recyclage uit ouder gebouw
Bornem burg gebouw Hingene, kasteel d'Ursel Gobertangesteen   71neogotisch 1906 bijgebouw kant dorp portaalomlijsting   False 0 - zelden tot eenmalig   0             samen met Ledesteen
Bornem omheining Hingene, kasteel d'Ursel Ledesteen   71neogotisch   hoekblokken in baksteenzuilen langs toeganspoort   False 0 - zelden tot eenmalig   0         klein formaat    
Bornem omheining Hingene, kasteel d'Ursel Petit Granit   71neogotisch   lijst onderaan baksteenzuilen langs toeganspoort   False 0 - zelden tot eenmalig   0           gebarsten en verweerd  
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Petit Granit   6classicistisch/rococo 1792 zuilen balusters bogen kroonlijst sluitsteen   False 2 - opmerkelijk   0             opdrachtgever Wolfgang Guillaume d'Ursel, ontwerp Fr hofarchitect Charles de Wailly, met recyclagematerialen afgebroken kasteel te Hoboken
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Ledesteen   6classicistisch/rococo 1792 lijsten bovenparement zij-sluitsteen   False 2 - opmerkelijk   0         52x14 eerder lang en plat, sluitsteen 75x20 taps   opdrachtgever Wolfgang Guillaume d'Ursel, ontwerp Fr hofarchitect Charles de Wailly, met recyclagematerialen afgebroken kasteel te Hoboken
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1792 tussen Ledesteen   False 1 - beperkter   0             opdrachtgever Wolfgang Guillaume d'Ursel, ontwerp Fr hofarchitect Charles de Wailly, met recyclagematerialen afgebroken kasteel te Hoboken
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Grotsteen   6classicistisch/rococo 1792 opvulling muurpartijen onderaan   False 2 - opmerkelijk   0     volgens graafgangen soms dubbelwandig   tot38x32   opdrachtgever Wolfgang Guillaume d'Ursel, ontwerp Fr hofarchitect Charles de Wailly, met recyclagematerialen afgebroken kasteel te Hoboken
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Brusseliaanse steen verkiezeld 6classicistisch/rococo 1792 opvulling muurpartijen onderaan tussen grotsteen   False 1 - beperkter blauwig grijs met witte strepen 0     witte kalkige laminaties of omranding van graafgangen   onregelmatig maar 2 gelijke zijden 30x10   opdrachtgever Wolfgang Guillaume d'Ursel, ontwerp Fr hofarchitect Charles de Wailly, met recyclagematerialen afgebroken kasteel te Hoboken
Bornem burg gebouw Hingene, paviljoen De Notelaer Massangis   8restauratie   plintlijst (deels)   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Bornem funerair Hingene, Sint Stefanuskerk Petit Granit   75eclectisch 1907 grafkapel d'Ursel   False 2 - opmerkelijk   0             ontwerp J Caluwaers
Bornem funerair Hingene, Sint Stefanuskerk Euville éveillé 75eclectisch 1907 grafkapel d'Ursel wapenschild en sierelementen   False 2 - opmerkelijk   0             ontwerp J Caluwaers
Bornem kerkbinnen Hingene, Sint Stefanuskerk marbre du Boulonnais   6classicistisch/rococo 1763 doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig beigegeel geband 0              
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Savonnières   71neogotisch 1898 lijsten en omlijsting portaal   False 2 - opmerkelijk   0             ontwerp J Caluwaers
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch 1898 ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0   wackestone tot packstone met chert     wild verband   ontwerp J Caluwaers
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Petit Granit   71neogotisch 1898 plintlijst en omvatting van doornikse steen   False 1 - beperkter   0             ontwerp J Caluwaers
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Ledesteen   3gotisch   transept hoekstenen en lijsten   False 2 - opmerkelijk geel 0   bioklastisch     groot en regelmatig van dikte afgeschilferd en verzand  
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Brusseliaanse steen   2romaans   toren onderste geledingen   True 4 - in deel volledig witachtig 0         45x10 maar ook veel stenen van onregelmatige vorm    
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Ledesteen   2romaans   toren plintlijst en verspreid tussen Brusseliaanse   False 2 - opmerkelijk   0   grof bioklastisch     55x22 verweerd  
Bornem kerk Hingene, Sint Stefanuskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren bovenste geledingen   False 4 - in deel volledig wit 0              
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Maaskalksteen   70neoclassicistisch   hoekstenen   False   bleekgrijs 0         zeer groot 70x45   koor: wit gelamineerd
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André silex   8restauratie   koor   False   bleek-donkergrijs 0         gekapt 25x12 veel frostbites renovatie
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Maastrichtersteen   70neoclassicistisch   schip spek raam, koor nok   False     0              
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André silex   3gotisch   zijbeuk onder   False   caramelbruinverweerd 0         tot 50x12 onregelmatig uithollingen   oorspronkelijk lokaal materiaal
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Andenne zandsteen   70neoclassicistisch   zijbeuk onder   False   roodachtig grijs 0   eerder grofkorrelig     plat roestbruine oppervl  
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Maaskalksteen   70neoclassicistisch   portaal   False     0   fijnbioklastische wackestone (lijkt op zandsteen) met grovere bioklasten (1-2 mm) en intraklasten     geschaafd met ruwe rand, plat, klein    
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André silex   3gotisch   toren onder   False   bleek en rozig + bruin 0              
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Andenne zandsteen   70neoclassicistisch   toren boven   False   grijs met oranje 0   bleek = zeer grofkorrelig   roos = liesegangringen tot 40x25x20 wisselend meelzakvorm monster 2012 = 1 dikke brede schilfer; als vervanging van silex
Remicourt kerk Hodeige, Saint-André Verkiezeld krijt       zijbeuk onder ts silex   False   vuil-asgrijs 0   fijnkorrelig     tot 50x12 onregelmatig uithollingen   oorspronkelijk lokaal materiaal
Hoegaarden burg gebouw Hoegaarden, Arendsnest huis Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   voorgevel, zij-ondermuur   True     0         tot 18 cm hoog    
Hoegaarden burg gebouw Hoegaarden, Arendsnest huis Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   zijgevel speklaag   False   grijs met bruine vlakken 0 veel wortels, soms versteend hout       1 grotere Tiense voor 2 of 3 Gob lagen    
Hoegaarden burg gebouw Hoegaarden, Kouterhof Brusseliaanse steen       afwerking   False     0              
Hoegaarden burg gebouw Hoegaarden, Kouterhof Gobertangesteen       afwerking   False     0              
Hoegaarden burg gebouw Hoegaarden, Kouterhof Petit Granit       binnen   False     0              
Hoegaarden kerk Hoegaarden, Sint Gorgoniuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   toren, ondermuur, hoek, raam,   True   wit 0     eikenhout, zeer homogeen facies   10, 12, 14 cm hoog en tot 50 cm lang   portaal: zandiger, meer gelamineerde stenen kops geplaatst tot 20 cm hoog en gebogen; alle gesculpteerde stenen kops met circulaire doorsneden van laminaties; fundering ruwbehouwen en uitstekend; boor
Hoegaarden kerk Hoegaarden, Sint Gorgoniuskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   oud kerkhofmuur onder   False   asgrijs tot roodachtig 0   glinsterend   bruin kristallijn splijtvlak 25 tot 35x15 cm, en 20x20 cm   toegangsweg in porfier afgeboord met roodgepatineerde zeer kwartsietische Rommersom-variÙteit; fundering zijgevel boerderij achter kerk grote blokken bruinverweerde kwartsiet
Hoegaarden kerk Hoegaarden, Sint Gorgoniuskerk Petit Granit   71neogotisch   gedenkstenen in oud kerkhof   False     0              
Hoeilaart straatsteen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Brusseliaanse steen   10vernaculair XVII kasseien binnenkoer Kasteelhoeve   False 3 - in hoeveelheid belangrijk romig wit 0         onrgelmatig tot groot strerk afgerond, afgesletenen gespleten Kasteelhoeve ID 39786, Willem Eggerickxstraat 4-12
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Petit Granit   71neogotisch 1858 hoge plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         plaatvormig   Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Gobertangesteen   71neogotisch 1858 ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     lange laminaties   32x14 grof gebosseerd, onderste lijst geschaafd wat schilferig (door de afwerking) Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Ledesteen Lede putjes 71neogotisch 1858 hoekstenen en raamlijsten (oorspronkelijk)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groenig tot kaki 0             Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Massangis   8restauratie   hoekstenen en raamlijsten (vervanging Lede)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           patchwork metLedesteen Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Massangis   71neogotisch 1858 bordes buitenzuilen   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0 zz cm-grote ronde crinoide grofkorrelig met grote bioklasten     60x40x120 krijgt ruw oppervlak Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785; lijkt oude Massangis (Vaurion) !!!!!!!!!
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Krijtsteen Crazannes 71neogotisch 1858 bordes centrale zuilen   False 0 - zelden tot eenmalig krijtachtig wit 0 cm-grote gerolde bioklasten grofkorrelig pseudo-oolietisch krijtachtig cement (hard)   60x40x120 lokaal grof verzandend Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785; toewijzing zonder verder bewijs
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Petit Granit   71neogotisch 1858 bordes buitentrap   False 1 - beperkter   0             Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Ledesteen   71neogotisch 1858 bordes buitenwand naar grasperk   False 2 - opmerkelijk   0         22x15 ruw Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Euville   71neogotisch   bordes buitenwand naar grasperk, oude eenmalige vervanging van Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   grof     22x15 ruw Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Massangis Roche jaune 8restauratie   bordes buitenwand naar grasperk, massale vervanging Ledesteen   False 2 - opmerkelijk donkeroranjegeel 0   grof     oud zeer ruwkorrelig oppervlak Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart binnen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Comblanchien   71neogotisch 1858 staatsietrap en tegels 1ste verdieping   False 2 - opmerkelijk   0             Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart binnen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Rode marmer Rouge royal 71neogotisch 1858 tegels 1ste verdieping boorden   False 1 - beperkter rood met grijs en wit 0 grote fossielresten       lange stroken langs rand der vertrekken   Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785; tablet in byzantin langs diensttrap
Hoeilaart binnen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Zwart marmer   71neogotisch 1858 tegels tussenvloeren   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0     uitzonderlijk fijne calcietader   28x28 fijnbekrast Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart binnen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Wit marmer Carrara 71neogotisch 1858 kleine tegels tussenvloeren   False 1 - beperkter wit met fijne grijze aders 0         15x15   Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart binnen Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Zwart marmer Givetiaanmarmer 71neogotisch 1858 diensttrap achterzijde   False 2 - opmerkelijk zwart 0 zz Murchisonia, dunschalige bolle bachiopoden,crinoiden van wisselende grootte           Kasteel baron de Man d'Attenrode, nu gemeentehuis in Jan van Ruusbroecpark; ID 39785;
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Massangis   8restauratie   portaal, lijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk vlekkerig oranje 0             XIXde eeuwse kapel naast Kasteelhoeve, harde restauratie (geen oorspronkelijke, vermoedelijk Ledesteen bewaard)
Hoeilaart burg gebouw Hoeilaart, kasteel van Hoeilaart Gobertangesteen   71neogotisch XIX ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0         ruw oppervlak wat schilferig XIXde eeuwse kapel naast Kasteelhoeve
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, NMBS station Groenendaal Petit Granit   75eclectisch 1894 consoles, cartouche, raamlijsten, plint   False 2 - opmerkelijk   0         fijngesculpteerd; plint zeer grof gebosseerd (rustiek) 1 console dorpskant afgebroken ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, NMBS station Groenendaal Grès d'Ecaussines   93regionalistisch 1894 brede lijsten, bewerkte hoekstenen, diamanten, raamstijlen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk beige-donkergeel met groene schijn 0   matig fijn, dof-witachtige en oranje korrels, fijne gele matrix, micarijk, microporeus mica geconcentreerd in laagvlakken (enkel zichtbaar bij afsplijting)   fijn handmatig gefrijnd met randslag; 32x27x24 32x20x24 58x20 veel kops geplaatst afschilferend aan onderrand, soms kopse geheel afschilferend, soms plaquetten afvallend, zwarte korst en baasvorming kant perron ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg; identificatie iov Origin (Thomas Roelandts, architect), mogelijk is deel Udelfanger
Hoeilaart straatsteen Hoeilaart, NMBS station Groenendaal Onder-Devoonzandsteen Acoz 93regionalistisch 1894 kasseien perron onder luifel   False 2 - opmerkelijk grijs, soms grijsbruin 0   matig-fijn maar toch korrelig verweringsoppervlak (horizontaal afschilferend volgens groefleger), of kleiige laagjes (sterk uitverweerd tegen groefleger) fijngestratifieerd versmolten breukvlak (zeer dicht gecementeerd, maar zeer fijn schilferig: kleihoudend 13x13 vierkant licht kinderkop (volgens groefleger) sterk afgeschilferd, kleiig en kops weggevreten ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg; waarschijnlijk zoutschade
Hoeilaart straatsteen Hoeilaart, NMBS station Groenendaal Famenniaanzandsteen   93regionalistisch 1894 kasseien perron voorbij luifel   False 2 - opmerkelijk bleekgroengrijs onder paars patina 0   fijnkorrelig en compact     13x13 platine vlak onder Mangaan-paars patina ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg
Hoeilaart straatsteen Hoeilaart, NMBS station Groenendaal grès d'Attre - Mévergnies   93regionalistisch 1894 kasseien kant Varkensgatweg   False 2 - opmerkelijk grijs 0     fijngelaagd   13x13 platine   ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg; vervuild door andere soorten kasseien
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, NMBS station Groenendaal Udelfanger zandsteen   93regionalistisch 1894 brede lijsten, bewerkte hoekstenen, diamanten, raamstijlen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk licht tot donkergeel 0   middelmatig kwartsrijk, macroporeus, licht micahoudend     fijn handmatig gefrijnd met randslag; 32x27x24 32x20x24 58x20 veel kops geplaatst licht beschadigd aan randen ontwerper Robert (NMBS 'groupe Namur'), ID 200186, Varkensgatweg; identificatie iov Origin (Thomas Roelandts, architect), mogelijk is deel Ecaussines
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Petit Granit   72neoromaans 1868 portaal onder   False     0         grote blokken    
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Gobertangesteen   72neoromaans 1868 kerkhofmuur, volledig koor, zijbeuken plintlijst, in onderste geleding   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   eikenhout, maar ook lange laminaties     tot 15 cm hoog; veel kops in koor ster roestkleur in zand bioturbaties tonen geleidelijke overgang naar Brusseliaanse (zand)steen;arch Herman Jaminé
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Bontzandsteen   72neoromaans 1868 portaal hoekstenen afw, plintlijst onder ramen   False 2 - opmerkelijk dieprood 0 fijn en ruw middelmatig massief en sterk gecementeerd         arch Herman Jaminé
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Udelfanger zandsteen   72neoromaans 1868 portaal hoekstenen afw en pilaren, sacristie deurstijlen en timpaan   False 2 - opmerkelijk kaki tot beige-geel, soms rode schijn 0   middelmatig licht glinsterend of grof sterk glinsterend rood-beige; kwartsrijk met grote poriën en micahoudend     grofgebikt met randslag   arch Herman Jaminé
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Ledesteen Lede putjes en schelpen 72neoromaans 1868 ondermuur overwegend in zijbeuken, plintlijst, hoge plint en steunberen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige, rosbruin patina, g 0 grof: oesterschalen, holtes met turritella steenkernen; brede witte zoom rond spoelvormige bioturbaties 2 facies: homogeen middelmatig bioklastisch en arm aan glauconiet (monster) of grof en dan meest bleekbeige maar soms ook meer splinterig grijswit kiezelrijk bioturbaties in lijnoliekleur op steunbeer zuidwest wit kiezelig bevat meer opgeloste holtes en is ook meer brokkelig 32x20x20 tot 55x20 cm vnlgrof facies schilferend; teerlaag weggeschraapt in restauratie (stenen vervangen: monster); oude restauratie door bestrijken met hars of met grijze cement vol melkwit rijstkorrrelzand
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 72neoromaans 1868 talrijke speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel, vaak rosbruin patina 0 oesterbanken, serpula       tot 20 cm dik; zeer regelmatig geen materiaalverlies, fijn ge´mpregneerd waarschijnlijk gebruikt dank zij Limburgse architect Jaminé
Hoeilaart kerk Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Petit Granit   72neoromaans   portaal buitencrypte op kerkvoorplein   False 1 - beperkter   0         grote blokken diepe inkepingen op^verzande kleiige voegen  
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Massangis   10vernaculair   buitencrypte op kerkvoorplein   False 2 - opmerkelijk geel met oranje 0         groter    
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Ledesteen   10vernaculair   buitencrypte op kerkvoorplein   False 2 - opmerkelijk veel roest 0 1 dubbelkleppige schelp       hoger    
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, Sint-Clemenskerk Brusseliaanse steen   10vernaculair   buitencrypte op kerkvoorplein   False 2 - opmerkelijk veel roest 0     uitzonderlijk glazige laminaties (Gobertange-achtigmaar verliezeld en doorlopend)   platter    
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, tramstation buurtlijn Overijse-Groenend Petit Granit   93regionalistisch 1894 lage plintlijst   False 1 - beperkter   0             Albert Biesmanslaan 1; ID 200187
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, tramstation buurtlijn Overijse-Groenend Petit Granit   93regionalistisch 1894 rustica plint   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   grofbioklastisch met croutes, diverse facies (uitomgevende lagen)   wild verband (vrij klein wegens lage plint)   Albert Biesmanslaan 1; ID 200187
Hoeilaart utiliteitsgebouw Hoeilaart, tramstation buurtlijn Overijse-Groenend Savonnières Morley 93regionalistisch 1894 hoekstenen rond ramen   False 1 - beperkter bleekbeige 0 met grote schelpen vacuolair soms gekruiste gelaagdheid       Albert Biesmanslaan 1; ID 200187
Hoeilaart straatsteen Hoeilaart, tramstation buurtlijn Overijse-Groenend grès d'Attre - Mévergnies   93regionalistisch 1894 kasseien voor station   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs met dolomietbruine randen 0 soms blauwigb bioklastisch (crinoiden en brachiopodenfragmenten) korrelig met carbonaatrijk cement veel fijngestratifieerd, meestal regelmatig, zelden gekruist   platine   Albert Biesmanslaan 1 met standbeeld Nero; ID 200187; achterzijde vnl porfier, maar gemengd voorkomen
Damme straatsteen Hoeke, St.-Jacob de Meerdere Porfier   10vernaculair 1948 kerkweg   False 4 - in deel volledig vnl blauwgrijs 0             ook hardsteen, mogelijk ook magmatisch van niet-Belgische oorsprong
Damme tuindecoratie Hoeke, St.-Jacob de Meerdere metamorf kwartsiet ballaststeen 10vernaculair 1948 keien onder Calvarie   False 0 - zelden tot eenmalig divers, van bleekgrijs tot paarsrood 0   zowel grof als fijn kwartsiet     rolkeien eerder plat tot kogelrond, L 8 tot 20 cm   ook bleekroze graniet, witte graniet, diabaas (plat)
Damme tuindecoratie Hoeke, St.-Jacob de Meerdere rhombenporfier ballaststeen 10vernaculair 1948 kei onder Calvarie   False 0 - zelden tot eenmalig paars 0   verspreide grote veldspaten     perfect afgerond maar wel een zijde gebroken, nog can 15 cm lang   monster meegenomen met toelating van De Fonseca, hij zou Tilleman vragen er een andere te leggen
Damme funerair Hoeke, St.-Jacob de Meerdere Doornikse kalksteen   10vernaculair   grafplaat onder portaal   False 0 - zelden tot eenmalig matgrijs 0   fijnkorrelig     grote plaat (gebroken) uitgebrokkeld door schiefersplijting  
Damme kerk Hoeke, St.-Jacob de Meerdere Savonnières   8restauratie 1902 raamlijsten en stijlen in sacristie; 2 lijsten in toren   False 1 - beperkter   0   oolietisch (eerder vol) met veel grote poriën en opgeloste schelpen          
Bilzen burg gebouw Hoelbeek, hoeve Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen   False     0 veel echinidenresten, ook serpula en vrij veel oesters zachte fijne kalkareniet          
Borgloon kapel Hoepertingen, kapel Sint-Job Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen, hoekstenen   False   geel 0   zacht en fijnzandig; restauratie met Sibbesteen, hard, fijnzandig, grijs calcin met serpuliden en oesterschalen          
Borgloon burg gebouw Hoepertingen, kasteel Mariagaarde Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, poortgebouw   False     0         kwaliteitsvolle steen    
Borgloon burg gebouw Hoepertingen, kasteel Mariagaarde Maastrichtersteen   4renaissance   hoekstenen, achterzijde   False   geel, calcinkorst 0 echinidenresten            
Borgloon burg gebouw Hoepertingen, pastorij Maaskalksteen   6classicistisch/rococo       False     0     vnl kruisgelaagd met 1 styloliet      
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk silex   2romaans   toren   True   donkergrijs of grijs 0 hemipneustes en prunella : kleine echiniden (prunella) (midden op 1,60 m hoogte) gevlekt   veel witverweerd; ook roestbruin oppervlak      
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Gobertangesteen   2romaans   portaal naast toren   False     0   zandrijk     60x12x10   onderste deel steunberen vervanging door Franse steen: oranje Massangis met crinoiden
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Maaskalksteen   2romaans   toren   False     0 syringopora buisjes       tussen silex in toren    
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Romeinse zandsteen   2romaans   toren   False     0   grofkorrelig gekruiste gelaagdheid   tussen silex    
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   schip parement   False     0     gevarieerde structuren, birdseyes, schuine gelaagdheden, oncoidenfacies; oolietische lenzen langs zijdeuren        
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   koor-west, ramen   False   donkergrijze calcin 0 doorsnede zeeÙgel 5 cm; ook echinidenfragmenten hard en fijnkorrelig     h 15 of 20 ge´mpregneerd  
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Lincent tufsteen   3gotisch   koor oost (moeilijk bereikbaar   False   bleekgroen 0   fijnzandig homogeen       sterk afbladerend  
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren   False   bleek 0 fijne wortels            
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Tauw   2romaans   toren   False   bleek(beige) of witachtig 0 Vechmaalfacies met steenkernen van serpula's en prunella     gradaties in verkiezeling ged. Verkiezeld 50x20 onregelmatig    
Borgloon   Hoepertingen, Sint-Vedastuskerk Bolderiaan zandsteen   2romaans   toren   False     0     schuine gelaagdheid        
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   2romaans   toren boven, steunberen [foto]   True     0              
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Maaskalksteen   5barok   hoekkettingen, ramen   False     0              
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Maastrichtersteen   5barok   speklaag   False     0              
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Petit Granit   8restauratie   portaal   False     0              
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Famenniaanzandsteen   8restauratie   ondermuur schip   False     0              
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Romeinse zandsteen   2romaans   toren onder   True   grijs, bruinrood verwerend 0         romeins    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Kalktuf   2romaans   toren onder (algemeen)   False     0         romeins    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Zoetwaterkwartsieten   2romaans   toren onder   False   beige 0   kwartsietische zandsteen     recyclage [foto]   limonietconcreties
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Bolderiaan zandsteen   2romaans   toren onder   False   roze 0   grofkorrelig tot granule-achtig     recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Maaskeien   2romaans   toren onder   False   wit 0   wit aderkwarts     recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Vulkanische tufsteen   2romaans   toren onder   False     0         romeins [monster] sterk verweerd  
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk IJzeroer   2romaans   toren onder (zeldzaam)   False     0         recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk silex   2romaans   toren onder   False     0 met kleine echiniden steenkernen       recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Maaskalksteen   2romaans   toren onder   False     0         recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Tauw   2romaans   toren onder   False     0 serpuliden verkiezeld krijt     recyclage    
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Franse steen   2romaans   toren onder   False   bleek 0 gastropoden zeer grofkorrelig     recyclage [monster] verweerd  
Hoeselt   Hoeselt, Sint-Stefanuskerk Carboonzandsteen   2romaans   toren onder   False   grijs of donkergrijs 0   kwartsietisch - ganister? (donkergrijze kwartsiet) schuine gelaagdheid (zandsteen) doorkruist met kwartsaders (zandsteen) recyclage sterk afschilferend (zandsteen)  
Zemst   Hofstade O.L.Vrouw van Goede Bijstand kerk Savonnières   12post-1960   toren lijsten hoek   True   licht creme-geel 0   hol-oolietisch en opgeloste schelpen kriskras gelaagdheid: steen met brede schuine band in opgelost lumachellegruis beigebruine intraklasten van zelfde oolieten 45x40x48 60x34x48 vuil volgens stratificaties  
Zemst   Hofstade O.L.Vrouw van Goede Bijstand kerk Petit Granit   12post-1960   onderparement dorpels zuilen   False     0              
Aalst kapel Hofstade, kapel Pitta Ledesteen       hoekketting   False     0              
Aalst kapel Hofstade, kapel speelplein Ledesteen       enkele stenen afwerking deur   False     0              
Aalst omheining Hofstade, kerkhofmuur Ledesteen   3gotisch   muur   False 6 - volledig gebouw   0              
Aalst omheining Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Petit Granit   3gotisch   pilaren kerkhofmuur   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Ledesteen   3gotisch   zijmuren, ondermuur   False 6 - volledig gebouw   0              
Aalst kerk Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Gobertangesteen       muurtje trap, voorgevel, deel muur   False     0             grote blokken
Aalst kerk Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Veldsteen   3gotisch   enkele in zijmuur koor   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Aalst kerk Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Doornikse kalksteen   3gotisch   enkele in zijmuur koor   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Aalst kerk Hofstade, Onze-Lieve-Vrouwekerk Basaltlava       1 tss lede   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Hoegaarden kerk Hoksem, Sint-Janskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren   True   grijs, rood van buiten, zz bru -1 wat fijne wortels       van 20x20 tot 60x20 cm   bioreceptief in de voegen; vermengd met wat Gobertange (meestal door latere verbouwingen)
Hoegaarden kerk Hoksem, Sint-Janskerk Gobertangesteen   3gotisch   buiten toren, licht vermengd   False     0     typisch laminaties en bioturbaties   45x12 of 14, 45x16, 30x18 cm   ondermuur samen met Tiense kwartsiet; zijbeuken met speklagen Tiens - Gobertange
Hoegaarden kerk Hoksem, Sint-Janskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   ondermuur tussen Gobert   False     0             in zijbeuk speklagen Tiens-Gob, met ondersteuning door platte Romeinse pannen
Hoegaarden straatsteen Hoksem, Sint-Janskerk Gobertangesteen   5barok   kassei   False     0              
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Famenniaanzandsteen   8restauratie   steunberen   False 4 - in deel volledig   0           losscheurend van de toren  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Romeinse zandsteen   2romaans   toren muurvulling   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend bruin 0   licht korrelig     kasseivorm    
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Carboonzandsteen   2romaans   in toren   False 1 - beperkter bruin 0   horizontaal geband     platte steen ondulerend oppervlak volgens laminatievlakken  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Andenne zandsteen   2romaans   in toren   False 2 - opmerkelijk intern asgrijs 0   vrij grofkorrelig tot soms zeer grof macroporiën soms liesegang   uitwendig zwart  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Kalktuf   2romaans   toren muurvullingin toren en achter hoekstenen toren   False 2 - opmerkelijk gelig aansluitend op maastrichtersteen 0     grote concentrische lagen   zowel kasseivorm (in muur) als groot 42x22 (achter hoekstenen) grote holtes  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Maastrichtersteen   2romaans   toren deel der hoekstenen   False 2 - opmerkelijk gelig 0         60x35x30 licht afgerond door oppervlakkige oplossing  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Maaskalksteen   2romaans   toren muurvulling   False 0 - zelden tot eenmalig asgrijs 0   wackestone          
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Udelfanger zandsteen   72neoromaans   toren raamlijst   False 2 - opmerkelijk geelbruin 0   matig grof, licht poreus, grof micahoudend zandsteen     140x45 fijn afschilferend  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Vulkanische tufsteen   2romaans   toren 1 zeer grote hoeksteen   False 2 - opmerkelijk beigebruin 0         grootste steen zeer grof afschilferend, met holtes  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Maaskalksteen stromatoliet 5barok   muur schip en transept, kapel   False 2 - opmerkelijk grijswit en bleekgrijs 0   wackestone horizontale laminaties tot fijn gelamineerd tot gestoorde laminieten        
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Maaskalksteen   5barok   hoekstenen schip en transept, kapel   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 facies met tabulate buisjes, brachiopoden en koralen packstone          
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Romeinse zandsteen   5barok   muur schip en transept opvulling, kapel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbruin 0         kassei afbrokkelende blazige korsten recuperatiesteen
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Namuriaanzandsteen   5barok   muur schip en transept   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bruin en grijs tot roodverbrand 0   compact grote blook in donkerbruine grofkorrelige zeer compacte zandsteen met kwartsader eenmaal met kwartsader kassei + grote maar steeds kleiner dan Maaskalksteen    
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Carboonzandsteen   5barok   muur schip en transept   False 1 - beperkter bruin 0           afschilferend  
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Maaskalksteen stromatoliet 4renaissance   grafsteen in muur   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   wackestone oncolieten       anno 1591
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Andenne zandsteen   5barok   muur schip en transept   False 1 - beperkter roze 0       bruine liesegang      
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre silex vuursteeneluvium 5barok   ondermuur Noord   False 1 - beperkter   0              
Grâce-Hollogne kerk Hollogne-aux-Pierres, Saint-Pierre Carboonzandsteen   5barok   ondermuur koor   False 4 - in deel volledig bleekgrijs tot bruin 0   grof veldspaathoudend en micahoudend     40x14 grof afschilferend  
Holsbeek landel burg geb Holsbeek, Hoeve Molenhof, Kortrijksebaan 57 Maaskalksteen   10vernaculair 1731 bewaarde gevelsteen Anno 1731' in verbouwd wagenhuis   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0             ID 43596
Holsbeek landel burg geb Holsbeek, Hoeve Molenhof, Kortrijksebaan 57 Petit Granit   10vernaculair 1740 boogstenen en imposten inkompoort, sluitsteen 1740   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0   bioklasten uitgeëtst         ID 43596
Holsbeek landel burg geb Holsbeek, Hoeve Molenhof, Kortrijksebaan 57 Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair 1731 schuut ondermuur, boogstenen inrijpoort (1731 op sluitsteen), restanten hoekkettingen   False 2 - opmerkelijk roestbruin -1 zelden wormgangen middelmatig tot matig grof met kleihoudende matrix veel lieegangringen, als limonietbanden en holle nodules   groot, ondermuur: 76x20 tot 122x20, 42x22, schuurpoort 66x23x23 40x38x26 alles kops verwerend in plaquetten, onderaan uitgehold, top boog metselbijen ID 43596, in slechte staat van onderhoud en bedreigd (nieuwbouwproject)
Holsbeek straatsteen Holsbeek, Hoeve Molenhof, Kortrijksebaan 57 Petit Granit   10vernaculair XVIII2 kasseien inrit naar schuur   False 2 - opmerkelijk blauw met witte vlekken 0         12x12 afgeronde bovenkant   ID 43596, met enkele asgrijze tot vosbruine Tiense kwartsieten, aan straatkant meer gemengd
Holsbeek kerk Holsbeek, Sint-Mauruskerk Gobertangesteen   3gotisch   geheel de toren   True 4 - in deel volledig witachtig -1     prominente uitgeÙtste witte mergelbandjes (typisch Gobertange facies, nog geen Diegemse invloed)     dun afbladderend (2-3 mm) niet verkleurd vermoedelijk gerestaureerd, toch bioreceptief: hogere platen in terugschrijdende voegen; oranje korstmos op plintlijsten
Holsbeek kerk Holsbeek, Sint-Mauruskerk Euville   71neogotisch   portaal, zijbeuk plint en dorp   False   witachtig 0 ook bryozoa en dikschalige schelpfragmenten (goed waar te nemen op uitgeÙtste oppervlakken) zeer poreus       plintlijst wordt zwart als petit granit; vuile por variÙteit met grote intergranulaire holtes, minder cement en meer variÙteit in bioklasten, mogelijk uit andere plaats (LÚrouville, Senonville ?); raamkruisen en zijdeur in meer recente zeer gove (klas
Holsbeek funerair Holsbeek, Sint-Mauruskerk Petit Granit   71neogotisch   grafplaten   False     0              
Holsbeek kerk Holsbeek, Sint-Mauruskerk Gobertangesteen   71neogotisch   zijbeuken ondermuur   False   witachtig, zelden roestsporen 0   typisch Gobertange     grote scherpgezaagde stenen 35x15 tot 30x12 cm nog geen afschilfering  
Vaals burg gebouw Holset, boerderij Verkiezeld krijt   10vernaculair   zijmuren, ondermuren   False   caramel - beigewit 0       holtes veldsteen    
Vaals burg gebouw Holset, boerderij Holset-zandsteen   10vernaculair   zijmuren, ondermuren   False   asgrijs-wit 0       grote holtes van minder verkiezeld zand veldsteen roestbruine oppervlakken  
Vaals burg gebouw Holset, boerderij Sterrensteen   10vernaculair   zijmuren, ondermuren   False     0             gebarsten gladde verkiezelde kalksteen
Vaals burg gebouw Holset, pastorie Kunrader kalksteen   72neoromaans   overal   True 6 - volledig gebouw   0         tot 80x30x25; kops 80x60 max afgerond vermoedelijk uit zelfde tijd als torenhernieuwing en aanbouw sacristie
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Holset-zandsteen   2romaans   schip, koor   True   grijs (asgrijs tot groen) 0   matig grof slecht gesorteerd, tot onregelmatige granule soms vaag gestratifieerd, lijkt soms doorworteld goed gecementeerd 40x30 18x12 65x20 40x28    
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Kunrader kalksteen   2romaans   schip, koor, tussen Holset   False   wit 0 fossielen (o.a. opgeloste gastropoden) getrieerd en geschikt volgens stroming; met graafgangen   gelamineerd     ondulerend opgelost oppervlak, grof schilferig, ronde kuiltjes  
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 2romaans   hoekstenen   False   polychroom (vuurrood, groengeel) of groengrijs 0   matig fijn     zeer grote hoge blokken 65x40 45x40 schuin gescharreerd zacht en krasbaar onderscheid met Holset onduidelijk
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Kunrader kalksteen   8restauratie   toren   True     0         groot 50x25 55x15 40x20x25   hernieuwd 1841
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 8restauratie   toren onderaan   False   asgrijs 0         45x25 20x25 regelmatig behouwen    
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Kunrader kalksteen   72neoromaans   sacristie boven   False     0              
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Verkiezeld krijt   72neoromaans   sacristie onder   False     0         onregelmatige veldsteen   recyclage
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 72neoromaans   sacristie onder   False   groen + grijs 0             recyclage
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   sacristie onder zeldzaam   False   grijs 0   wackestone          
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Savonnières   72neoromaans   sacristie portaal   False     0   hol o÷lietisch         met sculptuur
Vaals   Holset, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans   sacristie rond portaal   False     0 Sibbe           aansluiting tussen SavonniÞres en Kunrader
Esneux burg gebouw Hony, rue du Centre 43 Devoonkalksteen   10vernaculair 1694 parement   False 5 - volledig klein monument (beeld) oranje verkleurde vlekken 0 divers wackestone/packstone met cm-grote dolomiet en/of kleihoudende oranje verkleurde vlekken         classé 18.5.1992
Esneux burg gebouw Hony, rue du Centre 43 Devoonkalksteen   10vernaculair 1694 grote lange blokken als dorpel/trede of boordsteen   False 1 - beperkter   0   gelamineerde wackestone     groot regelmatig formaat   classé 18.5.1992
Hooglede kerk Hooglede, Sint Amanduskerk Bergsteen       enkele stenen in plint en tussen baksteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Hooglede kerk Hooglede, Sint Amanduskerk Veldsteen       enkele stenen in hoekketting en tussen baksteen   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Hooglede kerk Hooglede, Sint Amanduskerk Brusseliaanse steen       deel plintlijst   False     0              
Hooglede kerk Hooglede, Sint Amanduskerk Ledesteen       grote steen in plintlijst   False     0 veel ditrupa            
Hooglede klein monument Hooglede, Sint Amanduskerk Petit Granit       kapelletjes rond de kerk   False     0              
Alveringem kerk Hoogstade, Sint-Lambertuskerk Bergsteen       deeltje in toren, enkele verspreid in muur   False     0              
Alveringem kerk Hoogstade, Sint-Lambertuskerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     1 vierkante vooraan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Boussu-Dour utiliteitsgebouw Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Grandglise zandsteen   6classicistisch 1810 ondergevel, poortomlijstingen, speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk mosterdgeel, soms met oranjerood 0 soms bioturbaties (graafgangen) homogene poreuze zandsteen met middelmatige korrel     zeer groot 85x38x48 65x38x52 verzandend, alveolen en barsten, grove herstelmortel of synthetische vervangsteen bouwheer Henri De Gorge
Boussu-Dour utiliteitsgebouw Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Petit Granit   6classicistisch 1810 zuilen Salle des Machines 'Cathédrale'   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         in één stuk   bouwheer Henri De Gorge
Boussu-Dour beeld Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Basaltlava   6classicistisch   molenwiel in Salle des Machines 'Cathédrale'   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0   vacuolair     zeer grrot formaat    
Boussu-Dour straatsteen Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Porfier   6classicistisch 1810 voorplein, centrale assen (zwaar verkeer)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk vnl blauwgroen 0   veel en grote donkergrijze xenolieten     groot tot 24x14    
Boussu-Dour straatsteen Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Silicite de St-Denis   10vernaculair 1810 zelden tussen zandstenen   False 0 - zelden tot eenmalig oker-beige 0         eerder vierkant en vrij groot tot 15x20    
Boussu-Dour straatsteen Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Grandglise zandsteen   10vernaculair 1810 passage entre esplanade et cour centrale, zijkant binnen   False 1 - beperkter licht geelgrijs 0         eerder klein en kops afgerond  
Boussu-Dour straatsteen Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair 1810 rondom porfier   False 2 - opmerkelijk   0              
Boussu-Dour straatsteen Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Namuriaanzandsteen grès de Villerot 10vernaculair 1810 passage entre Esplanade et cour centrale (à coté du porphyre), ook in cour carrée   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0   eerder grofkorrelig meest parallelle gelaagdheid (grote sets), soms gekruist        
Boussu-Dour utiliteitsgebouw Hornu, Le Grand-Hornu, MAC Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 6classicistisch 1810 porche écuries   False 4 - in deel volledig oranjerood 0 soms bioturbaties (graafgangen) homogene poreuze zandsteen met middelmatige korrel     zeer groot 85x38x48 65x38x52 verzandend, alveolen en barsten, grove herstelmortel of synthetische vervangsteen bouwheer Henri De Gorge
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Siderietzandsteen   2romaans   parement (op 2 m)   False   bruin 0   fijnkorrelig          
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   toegangsportiek tot kerkhof   False     0     gekruiste gelaagdheid (Vinalmont type)        
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans   toren parement, plint   True   calcin 0 vol echiniden (soms halve zeeÙgels)       50x13x30    
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk silex   2romaans   schip, koor   True   (donker)grijs 0 grote zeeÙgel (tussen derde en vierde raam op 2,5 m hoogte,zuidoostkant); ook kleine zeeÙgels (prunella) gevarieerd (van Lanaye tot Vechmaal facies)          
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Tauw   2romaans   schip, koor (naast silex)   False   bleekbeige tot bleekgrijs -1 phragmocoon van belemniet in zuidoostmuur, 1 m achter voorkant op 70 cm hoogte; ook kleine zeeÙgels, ge´soleerde oester, veel serpulidenbanken, soms bleekbruin lumachelle met oester en zeeÙgeltjes, klein koraaltje type flabellum, turritella, bryozoakolon soms glazig verkiezeld; alle overgangen van verkiezeling   ook bleekbeige tot grijsgeel verkiezeld krijt met grote holtes 25x10 50x8 korstmossen tauwbank gaat over in lichtgrijze silex
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Andenne zandsteen   2romaans   schip, koor   False   lichtgrijs 0   kwarts-granulegrind (tot 0,5 cm) in fijne matrix kwartsietisch dikke kwartsader   verzandend  
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Kalktuf   2romaans   schip, koor   False     0         1 blok 10x10 cm (romeinse vorm)    
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Romeinse zandsteen   2romaans   koor   True   bruin, grijs, groen 0   fijn tot grofkorrelig, soms bleekgrijs kwartsietisch fijn gestratifieerd, hard   kasseiformaat afschilferend  
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   2romaans   plint, raam   False     0   zandig verwerend (plint); stromatolietisch opensplijtend volgens stylolietische contactvlakken (dorpel) met fosfatisch uitgeprepareerde bioklasten        
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Carboonzandsteen   2romaans   schip, koor   False   groenbru -grijs zwarte strepen 0     (schuine) gelaagdheid fijne aders, brede aders kassei tot 135x22 schilferig grijze Carboonzandsteen is meer verweerd
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Leisteen   2romaans   stelwiggen in toren   False   paars en grijs 0              
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Zoetwaterkwartsieten   2romaans   1 blok hoek dwarsbeuk NW   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruingrijs 0   fijnkorrelig, kiezelglans en lichtgrijs op breukvlak     45x20 kops   grijze Carboonzandsteen is meer verweerd
Heers   Horpmaal, Sint-Lambertuskerk Verkiezeld krijt   2romaans   noordzijde verbreding schip   False   caramel 0         groot    
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon presbytère Maaskalksteen   72neoromaans   deur ramen zuilen   False   grijswit 0     kriskrasgelaagd     veel droge mosvlekken type Vinalmont
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Petit Granit   72neoromaans   toren hoeksteen portaal   False     0 met grote productiden   subnodulair calciet-ader 55x27x27 in fijne laagjes afschilferend 1873
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Maaskalksteen   5barok   toren achter hoekstenen   False   wit en lichtgrijs 0     wackestone en laminieten met wit patina; uitgeÙtste zwarte fosfaatbolletjes en kleine ronde kalkklasten met lichtgrijs patina       1664 in feite neo-romaans avant la lettre (vernieuwing donjon-achtige toren); vermoedelijk vervangen door petit granit bij 19de eeuwse restauratie
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Carboonzandsteen   5barok   tussen Maaskalksteen   False   grijs en bruingrijs 0         plat fijnschilferend volgens gelaagdheid gebruikt als opvulling tussen Maaskalksteen van ongelijke hoogte
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Verkiezeld krijt   5barok   toren zijmuren onderste geledi   False   beige 0         bekapt kasseiformaat, ook langgerekt 13x12 23x14   ook lage fundering schip; vermoedelijk heropgebouwd in 1873
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon silex   72neoromaans   toren zijmuur noordzijde   False     0         kasseiformaat, zz groot tot 30x25    
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Maastrichtersteen   72neoromaans   toren boven   False     0         zeer groot tot 55x18    
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Maaskalksteen   72neoromaans   schip hoek   False   lichtgrijs 0 met koraalkolonie in sliertige lagen vnl bioklastisch          
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Maaskalksteen   72neoromaans   tegels binnen   False   lichtgrijs en zwartgrijs 0     fijngelamineerd enkel zichtbaar bij verwering   40x40, hal 28x28 uitgeëtst volgens laminaties (zwart) of laagvlakke Liviaan gelamineerd kalksteenfacies van ten noorden van Namen; grijze stenen vertonen inkepingen door verwering volgens snede met gelaagdheidsvlakken
Oupeye   Houtain-Saint-Siméon St.-Siméon Rode marmer   72neoromaans   altaar   False   grijsrood met brede witte ader 0     type imperial        
Veurne kerk Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Bergsteen       kleine plint en delen muur   False   bruin, soms ook knalrood 0         onregelmatige    
Veurne kerk Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Krijtsteen       verweerde en onregelmatig achter kruisbeeld, mooi en regelmatig boven kruisbeeld en deel muur hoog   False   wit 0         vierkant    
Veurne funerair Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit       grafstenen, klein monument of ?   False     0              
Veurne kerk Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     delen plintlijst   False   rozebruin 0         15x50    
Veurne kerk Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen       delen plintlijst   False   wit 0         12x20    
Veurne kerk Houtem, Onze-Lieve-Vrouwkerk Leisteen       een enkele stelwig   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Gileppezandsteen   91mijnstijl 1938 algemeen parement, ondermuur, ramen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk groen tot groengrijs, soms geelgroengrijs 0   middelmatig fijn , matig grof in blekere kwartsarenieten     moellon tot 40x20x27 : ramen: 1 psammiet voor 2 weisserstein   J. Deré, bouwmeester, Hasselt
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Emsiaankwartsiet   91mijnstijl 1938 algemeen parement; bovenmuur, ramen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk bleek-asgrijs 0   vrij grofkorrelig; soms rode schijn, roestgele splijtvlakken     moellon ramen 2/3 weisserstein, 1/3 psammiet   J. Deré, bouwmeester, Hasselt
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Petit Granit   91mijnstijl 1938 plint, portaal   False 2 - opmerkelijk   0     soms gewolkt pseudonodulair   givré   J. Deré, bouwmeester, Hasselt
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   3gotisch 1437 oud koor, schietgaten toren (in baksteen)   True 4 - in deel volledig   0 echiniden            
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Maaskeien   3gotisch 1437 ondermuur zijbeuk   False 2 - opmerkelijk polychroom 0   zeer divers: Burnotconglomeraat, kwarts, kwartsofyllade met kwartsaders en holtes van pyrietkristallen, grijze verkiezelde kalksteen, bleek fijn kwartsconglomeraat (GrÞs d'Andenne?); aanvullingen met Naamse steen of Maastrichtersteen     veel afgeronde keien tot ca 20 cm    
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Waimes arkose   91mijnstijl 1938 verspreid in muren   False 2 - opmerkelijk beigegeel 0   korrels niet goed te onderscheiden   veel oranjebruine, soms geelrode splijtvlakken moellon, veel minder dan Gileppe of Emsiaan   J. Deré, bouwmeester, Hasselt
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Leisteen paars 3gotisch   op schuine steunmuurtjes   False 1 - beperkter paars met zilvergrijs patina 0   zeer fijnklievend en zeer fijnkorrelig     schuppen fijn versplinterend monster bouwpuin; op dak liggen grijze leien in Franse stijl
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   3gotisch 1437 verspreid in ondermuur koor; T-stukken gerecupereerd als sierelement in toren   False 1 - beperkter bleek-asgrijs patina 0   wackestone          
Houthalen-Helchteren kerk Houthalen, Sint-Martinuskerk Franse steen   91mijnstijl 1938 raam- en deurlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk ? 0         sterk gekaleid (oorspronklijk materiaal niet herkenbaar)   J. Deré, bouwmeester, Hasselt
Hulshout kerk Houtvenne, Sint-Adrianuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch 1816 klein deel plint zijkant   False     0             arch J. van Gastel
Tielt-Winge straatsteen Houwaart, kapel van de Roeselberg toegangsweg Kwartsiet van Tienen   10vernaculair 1789 straatstenen (grotendeels opgebroken)   False 2 - opmerkelijk asgrijs met rood patina 0             monster
Tielt-Winge burg gebouw Houwaart, oud gemeentehuis, Haldertstr 2 Jaumont (Grandcourt)   72neoromaans XIX raam- en deurlijsten voorgevel   False 2 - opmerkelijk mostertgeel 0 veel schelpengruis met kleine oestertjes kleine holle oolieten, deels afgeplat schuine gelaagdheid   28x13x20   in tegenstelling met Savonnières zijn de schelpen niet opgelost
Tielt-Winge burg gebouw Houwaart, oud gemeentehuis, Haldertstr 2 Petit Granit   72neoromaans XIX plint en gedenkplaat   False 1 - beperkter   0              
Tielt-Winge kerk Houwaart, Sint-Denijskerk Diestiaan ijzerzandsteen grauwe schollen 3gotisch   toren onderste geleding   False     0   grof heterogeen, toch zeer poreus, met klei-roest matrix   limonietconcreties en banden in alle stenen (daardoor grote natuurlijke holtes) ruwbehouwen blokken 25x8 tot 55x20 50x22x22 geen, tenzij verschillen in verstening grotere en regelmatiger stenen dan in Pellenberg
Tielt-Winge kerk Houwaart, Sint-Denijskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren bovenste geleding   False   grijswit patina 0         onregelmatig, grotere dikte dan Gob   niet te inspecteren
Tielt-Winge kerk Houwaart, Sint-Denijskerk Petit Granit   4renaissance 1768 portaal, ramen   False   lichtgrijs patina 0 zeer veel grote brachiopoden met gelaagde structuur           renaissancestijl maar daterend van 18de eeuw; 19de eeuwse grafplaten tegen kerkmuur grof-crinoidisch
Tielt-Winge kerk Houwaart, Sint-Denijskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   ondermuurzijbeuken, hoekkettin   False   roestbuin, roodbruin, purpergr 0 zelden stenen vol wormgangen, soms limonietkorsten schijnbaar rond brede onregelmatige bioturbaties zeer grof (tot 2 mm) kleiig en laag-poreus, meer gevoelig voor verwering   soms met fotogenieke uitgeprepareerde limonietbanden gescharreerd, tot 50x30 of 35x22 sterk verzandend en in dikke plaketten afschilfere rode en purperen stenen zijn doorgaans restauratie, slecht aangebracht tov oorspronkelijke aangrenzende stenen, door bindmiddel meestal als Diest geïdentificeerd alhoewel tussen de purpergrijze ook en
Tielt-Winge kerk Houwaart, Sint-Denijskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   3-4 rijen boven Diest ondermuu   False   grijswit, soms creme 0   grof bioklastisch, zeer licht glauconiethoudend in de zandige passages; veel fijner in de gelamineerde mergelige passages eikenhout   tot 30x12 of 32x17 in goede staat  
Tielt-Winge kapel Houwaart, Sint-Jozefkapel Houwaartsgat (Bergstr) Gobertangesteen   10vernaculair 1846 vensterbanken   False     0              
Tielt-Winge kapel Houwaart, Sint-Jozefkapel Houwaartsgat (Bergstr) Kwartsiet van Tienen   10vernaculair 1846 treden voor kapel   False     0              
Tielt-Winge straatsteen Houwaart, Sint-Jozefkapel Houwaartsgat (Bergstr) Porfier   10vernaculair 1846 kasseien voor kapel   False     0              
Tielt-Winge kapel Houwaart, Sint-Jozefkapel Houwaartsgat (Bergstr) Gobertangesteen   10vernaculair 1846 tegels voor kapel   False     0              
Hove beeld Hove, St.-Laurentiuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   slijpplaatje doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0 enkele grote geabradeede crinoiden en brachiopoden fijnbioklastische wackestone met pyrietvlekken; fijne bioklasten niet herkenbaar         slijpplaatje MG nr 16357
Silly kerk Hoves, Eglise Saint-Maurice et ses compagnons Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Silly kerk Hoves, Eglise Saint-Maurice et ses compagnons Schilfersteen       dominant   False     0              
Zingem kerk Huise, Sint-Petrus en Urbanuskerk Doornikse kalksteen   2romaans   volledig   False     0              
Huldenberg straatsteen Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   voor portaal   False     0             FOTO
Huldenberg kerk Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0              
Huldenberg kerk Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Massangis Roche claire 8restauratie   voorgevel quasi volledig   False   creme 0   compact, gemicritiseerde bioklasten, grog en slecht gesorteerd     dubbele frijnslag 75x9-11   volgens formaat vervanging Brusseliaan (Gobertange)
Huldenberg kerkbinnen Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   plavuizen, ts Brusseliaanse st   False     0   wisselend kwartsgehalte     60x11; plavuizen 50x25 50x40 schilferig  
Huldenberg kerk Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Brusseliaanse steen   3gotisch   behalve voorgevel   True   creme-grijs, zz grijsbruin 0   fijnzandig bestaande uit bioklastengruis; middelmatig wanneer meer zandig; ook grof poreus roodgrijs (korrels met oranje film) in donker opaalgrijs cement zonder veel structuur, sporen van ronde bioturbaties   30x12 (zandig 30x10 65x9 ongelijk) groengeel, sterk afbrokkelend, veel roestkleur verschil kalkrijk (maatsteen, afbrokkelend) en zandig (onregelmatige vorm, afschilferend) Brusseliaan; ook groter kleurenpalet in zandiger Brusseliaan FOTO
Huldenberg kerk Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Portland stone   8restauratie   plintlijsten   False   cremewit 0 opgevulde serpuliden gemicritiseerde bioklasten; zeer fijndonkergespikkeld (glauconiet of ingewaaid stof?) wat intergranulaire porositeit (door oplossing)       identificatie onzeker
Huldenberg kerk Huldenberg, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   3gotisch   traptoren, verspreid ts Bxl   False   groengeel-beige 0 turritella vol hyaliene kwarts in fijne matrix met zeer weinig kwarts intens gebioturbeerd dicht gecementeerd 65x16 groter formaat meelzak FOTO'S in de regio nooit gladde od dik afbladerende, wel steeds fijnschilferige oppervlakken op Ledesteen (andere, meer lokale oorsprong dan Balegem)
Hulshout klein monument Hulshout, Toreke Diestiaan ijzerzandsteen   11traditioneel 1836 brede speklagen in gedenksteen-wegwijzer   False     0              
Hulshout klein monument Hulshout, Toreke reproductie op dorpsplein Petit Granit   11traditioneel   brede speklagen   False     0              
Hulshout klein monument Hulshout, Toreke reproductie op dorpsplein Diestiaan ijzerzandsteen   11traditioneel   brede speklagen   False     0              
Hulst burg gebouw Hulst, Grote Markt 11 Savonnières   75eclectisch 1906 portaalomlijsting, sierelementen   False 2 - opmerkelijk   0     gekruiste gelaagdheid       overgangsarchitectuur met art nouveau elementen; monumentnummer 509702
Hulst burg gebouw Hulst, Grote Markt 11 Petit Granit   75eclectisch 1906 plintlijst, ondermuur   False 1 - beperkter lichtgrijs 0         ondermuur rustiek in wild verband, klein formaat; raamdorpels mooi bewerkt   overgangsarchitectuur met art nouveau elementen; monumentnummer 509702
Hulst kerk Hulst, H. Willibrordusbasiliek Ledesteen   3gotisch   voorgevel dominant   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         portaal 58x32x18 kops; rest zoals brusseliaanse kops sterk afschilferend restauratie 1998 olv Piet Hamelink
Hulst omheining Hulst, H. Willibrordusbasiliek Vulkanische tufsteen Ettringer 10vernaculair 1929 lage kerkmuur   False 4 - in deel volledig   0   veel bims (donkere klasten van gevarieerde samenstelling)     grote formaten ruw oppervlak renovatie door Joseph Cuypers
Hulst straatsteen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Basaltlava   10vernaculair 1929 traptreden afdalend naar ingang kerk   False 1 - beperkter   0   vesiculair     grote formaten   renovatie door Joseph Cuypers ?; herkomst Eifel
Hulst straatsteen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Basalt   10vernaculair   kleine kasseitjes kerkplein westgevel (met graniet)   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0         klein 9x9    
Hulst straatsteen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Graniet   10vernaculair   kleine kasseitjes kerkplein westgevel (met basalt)   False 2 - opmerkelijk paarsgrijs 0   fijnkorrelig (geen echte graniet)     klein 9x9   langs de straat vervangen door 'Zweedse' gneis (steeds in combinatie met basalt)
Hulst kerkbinnen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Ledesteen Brabantse arduin 3gotisch   zuilen parement   True 4 - in deel volledig   0         zuilen 60x3é 96x14x96 (volledige omtrek zuil) kops sterk afschilferend restauratie 1998 olv Piet Hamelink
Hulst funerair Hulst, H. Willibrordusbasiliek Petit Granit petit granit du Bocq 10vernaculair 1600 talrijke grafplaten in de vloer, zeker van 1600 tot 1800   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 veel platen met koralen (ook duidelijke 'scampi's') = calcaire de Landelies = Bocq   zelden witte calcietader in petit granit du Bocq   vaak gezoet (donker glanzend)   opmerkelijk veel platen in petit granit du Bocq
Hulst funerair Hulst, H. Willibrordusbasiliek Doornikse kalksteen   10vernaculair 1786 grafplaat burgemeester Hattinga   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0 grote ronde kruipgang       zeer groot afgeschilferd in combinatie met wit marmer (ligt bij zijingang)
Hulst funerair Hulst, H. Willibrordusbasiliek Wit marmer   10vernaculair 1786 grafplaat burgemeester Hattinga   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   eerder fijnkorrelig         in combinatie met Doornikse steen (ligt bij zijingang)
Hulst funerair Hulst, H. Willibrordusbasiliek Doornikse kalksteen   10vernaculair XVI oudste grafplaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Hulst kerkbinnen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Doornikse kalksteen   10vernaculair   tegels   False 2 - opmerkelijk matzwart 0   oppervlak lijkt soms kleiig, soms silteus (onzuivere kalksteen) zelden fijn rechte calcietader   36x36, echter variërend   patchwork van verschillende tegels en grafplaten
Hulst kerkbinnen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Petit Granit   10vernaculair   grote tegels   False 1 - beperkter blauwig grijs bleekgevlekt door crinoiden 0         67x67   patchwork van verschillende tegels en grafplaten
Hulst kerkbinnen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Calcaire dinantien Leffe 10vernaculair   tegels   False 1 - beperkter bleekbeigegrijs 0   wackestone met variable korrelgrootte (kleurnuances) met fijne stylolieten   22x22   patchwork van verschillende tegels en grafplaten
Hulst kerkbinnen Hulst, H. Willibrordusbasiliek Vulkanische tufsteen Ettringer 8restauratie 1929 onderkant zuilen doksaal   False 2 - opmerkelijk   0   veel bims (donkere klasten van gevarieerde samenstelling)     grote formaten   renovatie door Joseph Cuypers
Hulst kerk Hulst, H. Willibrordusbasiliek Vulkanische tufsteen Ettringer 8restauratie 1929 verspreid, vnl steunberen en raamlijsten van straalkapellen   False 2 - opmerkelijk   0   veel bims (donkere klasten van gevarieerde samenstelling)     grote formaten   renovatie door Joseph Cuypers
Hulst kerk Hulst, H. Willibrordusbasiliek Brusseliaanse steen   3gotisch   parement, schip   True 6 - volledig gebouw   0         28x8x16 32x10x18    
Hulst kerk Hulst, H. Willibrordusbasiliek Gobertangesteen   8restauratie 1868 parement, schip (tussen Brusseliaanse)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         zoals brusseliaanse   eerste restauratie door Pierre Cuypers
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Ledesteen Lede groenig met nummulieten 10vernaculair 1506 hoekstenen steunberen   False 2 - opmerkelijk groenig grijs 0 kleine nummulieten fijn bioklastisch     60x15x8 (ook hoger) diep alveolair uitgehold ook bekend als Keldermanspoort
Hulst straatsteen Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Brusseliaanse steen   10vernaculair   kassei   False 4 - in deel volledig   0   zandrijk korte laminaties   20x8 kinderkopjes  
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Brusseliaanse steen   10vernaculair 1506 buitenparement (overigens baksteen), ook brugwering over Overdam   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     lange laminaties   34x9   ook bekend als Keldermanspoort
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Ledesteen   10vernaculair 1506 buitenparement (tussen Brusseliaanse steen)   False 1 - beperkter   0 lenzen van speldekopjes (kleine nummulieten)       zoals Brusseliaanse steen   ook bekend als Keldermanspoort
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   bovenkant brugwering Overdam   False 1 - beperkter   0   veel oplossingsholtes, schelpgeesten     38x11x10 fris gezaagd, grof gescharreerd vuil meest recente restauratie
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Savonnières   8restauratie   brugwering Overdam beperkt aantal stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vuil lijkt oudste restauratie (vervanging Brusseliaanse - Ledesteen)
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Kasteel Maelstede, Brederodebolwerk Franse steen Reffroy - St. Joire 8restauratie   brugwering Overdam   False 1 - beperkter romig geel (opmerkelijk geler dan overige steensoorten) 0   bioklasten en ooiden in gele kalkmatrix (Jura, verwant aan Savonnières, toewijzing Reffroy onzeker)         tussen oudste en jongste restauratie (vervanging Brusseliaanse - Ledesteen)
Hulst kerk Hulst, NH kerk, Houtmarkt 11 Imitatie   93regionalistisch 1930 brede lateien in baksteenarchitectuur   False 1 - beperkter roos 0   bleke betonsteen met rooskleurige kalksteensplinters, ca 0.5 cm groot; overigens typisch noordduitse protestantse baksteenarchitectuur         arch AP Wisse
Hulst klein monument Hulst, Reynaertmonument, Gentse Poort Euville   93regionalistisch 1938 vlak paneel met gegraveerde sculptuur, sokkel   False 0 - zelden tot eenmalig zilverwit 0             sculpt Antoine Damen
Hulst klein monument Hulst, Reynaertmonument, Gentse Poort Savonnières   93regionalistisch 1938 paneel met uitleg aan zijkant   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0             sculpt Antoine Damen
Hulst klein monument Hulst, Reynaertmonument, Gentse Poort Imitatie   93regionalistisch 1938 zijmuurtjes   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0   met grijze kalkbrokjes, witte kalkpitten (gebrand)          
Hulst straatsteen Hulst, Reynaertmonument, Gentse Poort Porfier   10vernaculair   straatsteen onder de Gentse Poort   False 1 - beperkter   0         zowel vierkant als rechthoek    
Hulst klein monument Hulst, Reynaertmonument, Gentse Poort Petit Granit   6classicistisch 1780 bekleding buitenkant Gentse Poort   False 1 - beperkter   0             restauratiesteen eveneens petit granit
Hulst burg gebouw Hulst, 's Landshuis, Steenstraat 37 Bentheimer zandsteen   6classicistisch 1710 lijststenen portaal   False 1 - beperkter asgrijs met oranjegele banden 0   middelmatig poreus kwartsareniet   sommige stenen met Liesegangringen afwiselend opstaande en dwarse stenen niet vuil, fris oppervlak (gereinigd of zuivere lucht?) gebouw dateert van 1665
Hulst burg gebouw Hulst, 's Landshuis, Steenstraat 37 Petit Granit   6classicistisch 1665 wapenschilden in portiek   False 0 - zelden tot eenmalig   0           verweerd herbouwd 1710
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Ieperiaanse kalksteen   3gotisch 1518 1 raamdorpel gezien   False 0 - zelden tot eenmalig bleek groengrijs 0 grote nummulieten (tot >1cm), fossielrijke laag bedekt door sterk afbrokkelende kalkige zandsteen       beschadigd 1518 herbouwd door gebr. Keldermans en Willem van Sassen; raamdorpel mogelijk restant van vroegste bouwfase
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Ledesteen   3gotisch 1518 volledig gebouw samen met brusseliaanse   True 6 - volledig gebouw   0   zijportaal: gelig fijnkorrelig met bioturbaties weinig onderscheid tov brusseliaanse steen   43x11; zijportaal 32x14x22 afschilferend op blootgestelde oppervlakken 1518 herbouwd door gebr. Keldermans en Willem van Sassen
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Brusseliaanse steen   3gotisch 1518 volledig gebouw samen met ledesteen, vnl vlak parement   True 6 - volledig gebouw   0   lange laminaties weinig onderscheid tov ledesteen   28x15 (even dik als Ledesteen parementsteen)   1518 herbouwd door gebr. Keldermans en Willem van Sassen; zijgevel kant Baudelopark enkel speklagen
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Gobertangesteen   3gotisch 1518 verticale raamstijlen in kruiskozijnen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         120x10 afsplijtend 1518 herbouwd door gebr. Keldermans en Willem van Sassen; Gobertange lijkt origineel element
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Ledesteen   3gotisch 1534 bordes   False 2 - opmerkelijk donker groenig patina 0 rijk aan nummulieten en andere bioklasten (o.a. serpula)       38x18 regelmatig in goede staat mogelijk jonger dan 1518
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Petit Granit   3gotisch 1534 bordes afwerking   False 1 - beperkter eerder donkergrijs 0             mogelijk jonger dan 1518
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Lutetiaankalksteen calcaire à verrins 8restauratie   brede boorden poortje kant basiliek   False 1 - beperkter bleekgrijsgeel 0 frequente opgeloste turritella tot 2 cm ('verrins')       107X20x38 kops    
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Petit Granit   4renaissance 1663 stadswapens Hulst+ Vlaanderen in bordes   False 0 - zelden tot eenmalig   0           wat afgeschilferd afkomstig van St Willibrordus
Hulst burg gebouw Hulst, stadhuis Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 3gotisch 1518 zijgevel 1 steen gezien tussen Lede - Brussel   False 0 - zelden tot eenmalig bleek groengrijs 0   onzuivere (kalkhoudende) zandsteen       zwaar afgeschilferd 1518 herbouwd door Laurens Keldermans en Willem van Sassen;
Hulst utiliteitsgebouw Hulst, Steenstraat 26 Ledesteen Lede geel 10vernaculair   dienstpoort (mogelijk naat tuin Gravensteen, Steenstraat 28)   False 2 - opmerkelijk geel 0 kleine nummulieten       32x18x20 diep uitgehold en afgerond  
Hulst klein monument Hulst, Steenstraat 26 Petit Granit   10vernaculair   pomp   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zwalm kerk Hundelgem, kerk Sint-Amandus Ledesteen   71neogotisch   koor, ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Zwalm landel burg geb Hundelgem, watermolen Pedes molentje Ledesteen       keermuur   False 4 - in deel volledig   0         20 x 30    
Huy kerk Huy, Collégiale Maaskalksteen   3gotisch       False   patine blanchâtre 0             rive gauche de la Meuse, colline de la Buissière
Huy kerk Huy, Collégiale Devoonkalksteen   3gotisch       False   patine jaunâtre 0             colline de la citadelle
Huy kerk Huy, Collégiale Devoonkalksteen   6classicistisch/rococo   face ouest de la tour   False   patine jaunâtre 0             colline de la citadelle
Huy kerk Huy, Collégiale Petit Granit   71neogotisch   muren en westbau   False 4 - in deel volledig patine grisâtre 0 Michelinia       85x48    
Huy kerk Huy, Collégiale Petit Granit petit granit du Bocq 71neogotisch       False   patine grisâtre 0              
Huy kerk Huy, Collégiale Maaskalksteen Vinalmont 71neogotisch       False   patine blanchâtre 0              
Huy kerk Huy, Collégiale Maastrichtersteen   3gotisch 1311 portail de Bethléem   False 1 - beperkter   0              
Huy kerk Huy, Collégiale Jaumont (Grandcourt) Dom-le-Mesnil 3gotisch 1311 portail de Bethléem   False 2 - opmerkelijk ocré 0   bioclastisch         au-delà de Charleville - Mézières; cf thesis Lecuit: Fm de Longwy - Calcaires à débris (Bajocien inférieur)
Huy kerk Huy, Collégiale Jaumont (Grandcourt) Grandcourt 8restauratie 2013 claveau du portail de Bethléem   False 2 - opmerkelijk ocré 0             veant de la carrière de Grandcourtcf thesis Lecuit: resuarations du XIX et de 2013
Huy beeld Huy, Collégiale Albast   11traditioneel 1808 bisschopsbeeld   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt. A. Bollens
Huy kerkbinnen Huy, Collégiale Wit marmer   11traditioneel   vloertegels   False 2 - opmerkelijk wit en zwart 0         42x42    
Huy kerkbinnen Huy, Collégiale Zwart marmer   11traditioneel   vloertegels   False 2 - opmerkelijk wit en zwart 0         42x42    
Huy kerkbinnen Huy, Collégiale Rode marmer byzantin beige et noir 4renaissance XVII zuilen doksaal   False 2 - opmerkelijk wit en rood met zwarte lijnen 0   rode marmer type byzantin, in extreem overdadige vorm (Saint Remy?)          
Huy kerkbinnen Huy, Collégiale Rode marmer Rouge royal 4renaissance XVII platen doksaal   False 2 - opmerkelijk wit en rood met zwarte lijnen 0   fleuri          
Huy burg gebouw Huy, couvent des Frères mineurs Maaskalksteen   4renaissance 1669 zuilen en ramen binnenkoer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs 0   packstone          
Huy funerair Huy, couvent des Frères mineurs Maaskalksteen   4renaissance 1607 gedenkplaten, piedestal   False 0 - zelden tot eenmalig   0   verschillende, zowel grof bioklastisch als fijn bioklastisch         niet in-situ (museumstukken)
Huy binnen Huy, couvent des Frères mineurs Maaskalksteen   10vernaculair   nieuwere vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs en beigegrijs 0     beigegrijs gelamineerd        
Huy binnen Huy, couvent des Frères mineurs calcaire givétien   10vernaculair   oudere vloertegels   False 1 - beperkter blauwig zwart 0 gastropoden       tot 110x45    
Huy beeld Huy, couvent des Frères mineurs grès d'Haybes   10vernaculair   molensteen en deksteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0   grofkorrelige kwartsiet met paarse kwartsgranule en slierten van hoekige grijze fyllade klasten op cm-schaal     125 cm doormeter   niet in-situ (museumstukken); karakteristieke lithologie voor molenstenen
Huy beeld Huy, couvent des Frères mineurs Carboonzandsteen   10vernaculair   2 beelden   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0             niet in-situ (museumstukken)
Huy burg gebouw Huy, couvent des Frères mineurs Maaskalksteen   4renaissance 1669 patchwork, lokaal overwegend (buiten)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         moellons beschilderd  
Huy burg gebouw Huy, couvent des Frères mineurs Grès du Dévonien inférieur   4renaissance 1669 patchwork (lokaal overwegend binnenkoer)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk overwegend bruin 0         moellons tot 45x25 beschilderd  
Huy burg gebouw Huy, Hôtel de Ville, Grand Place Maaskalksteen   6classicistisch 1766 bordes, gelijkvloers, lisenen, ramen, lijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijswit tot bleekgrijs 0   soms oncolieten, laminieten (vnl plintlijst)     zeer groot tot 140x32 plintlijst verweerde laminiet  
Huy burg gebouw Huy, Hôtel de Ville, Grand Place Devoonkalksteen   6classicistisch 1766 tussen Maaskalksteen, vooral in lijsten en langs achterkant   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0 globulaire stromatoporen, Hexagonaria soms oncolieten, laminieten (vnl plintlijst)   brede calcietaders (weinig) zoals Maaskalksteen steken  
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Kalktuf   10vernaculair   verspreide stenen in muren   False 1 - beperkter   0              
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Maaskalksteen   10vernaculair   verspreide stenen in muren (belangrijkste steen)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs tot witachtig 0         maatsteen en fragmenten   muur lijkt gerenoveerd
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Grès du Dévonien inférieur Grès du Bois d'Ausse 10vernaculair   verspreide stenen in muren (2de belangrijkste steen)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bruine vlakken 0         regelmatige blokken enhoekige tot afgeplatte fragmenten   muur lijkt gerenoveerd; ook grijze zandsteen met brede kwartsader; ook baksteen uit veldovens met zwarte kern
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Grès du Dévonien inférieur grès rouge emsien 10vernaculair   verspreide stenen in muren   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrood 0     foresets   afgeplat   muur lijkt gerenoveerd
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Poudingue de Burnot   10vernaculair   verspreide stenen in muren   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrode matrix 0   ook met zachte beigebruine klasten     eerder vierkantig maar hoeken afgerond   muur lijkt gerenoveerd
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Poudingue de Marchin pierre du diable 10vernaculair   eenmalige steen in muren   False 0 - zelden tot eenmalig grijsrode matrix 0   fijn conglomeraat door kwarts gedomineerd in bleekgrijze matrix         muur lijkt gerenoveerd
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Cloches Poudingue d'Ombret poudingue à quartz avellanaire 10vernaculair   enkele stenen in muren   False 0 - zelden tot eenmalig groenig grijze matrix 0   overwegend witte kwartsgranule en kleiig-zandige matrix     eerder afgerond   muur lijkt gerenoveerd
Huy straatsteen Huy, Rue des Frères mineurs Onder-Devoonzandsteen   10vernaculair   kassei   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Grès du Dévonien inférieur Grès d'Acoz 10vernaculair   mur, dispersé   False 2 - opmerkelijk clair à rougeâtre 0   grès poreux lessivé et oxidé roestrode verkleuring in vlekken en langs diaklaasvlakken        
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Maaskeien burnotien 10vernaculair   mur, dispersé   False 0 - zelden tot eenmalig paarsgrijs 0   compact en eerder fijn conglomeraat     afgeronde kei    
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Poudingue de Burnot   10vernaculair   mur, dispersé   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0   conglomeraat met veel kwartskeien in oranjerode matrix          
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Poudingue d'Ombret   10vernaculair   mur, dispersé   False 2 - opmerkelijk grijs tot donkergrijs 0   conglomeraat met schieferfragmenten en met licht schisteuse splijting     grote licht afgeronde blokken    
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Kalktuf   10vernaculair   mur, dispersé   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Maaskalksteen laminiet 10vernaculair   mur, dispersé   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   laminaties met laagjes van gelijkmatige dikte          
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs Grès du Dévonien inférieur Grès du Bois d'Ausse 10vernaculair   mur, dispersé (lithologie la plus répandue)   True 3 - in hoeveelheid belangrijk donkerbruin tot grijs, soms roodachtig 0   compacte zandsteen          
Huy stadorpsdeel Huy, Rue des Frères mineurs pierre d'Avoine   10vernaculair   mur, dispersé (lithologie assez répandue)   False 2 - opmerkelijk caramelgeel 0   poreuze zandsteen talrijke ingekeepte laagvlakken volgens foreset en kriskras gelaagdheid       mogelijk overgang naar Pierre d'Acoz als verweringsvarianten van eenzelfde steensoort (en dan één soort verkeerd geïndentificeerd)
Huy kerkbinnen Huy, Saint Remy Zwart marmer Marbre noir de Namur 10vernaculair   vloertegels   False 2 - opmerkelijk wit + zwart (dof donkergrijs) 0         42x42    
Huy kerkbinnen Huy, Saint Remy Wit marmer   10vernaculair   vloertegels   False 2 - opmerkelijk wit + zwart (dof donkergrijs) 0         42x42    
Huy kerk Huy, Saint Remy calcaire givétien   5barok   portaal   False 2 - opmerkelijk blauwgrijs 0 grote gastropoden            
Huy kerk Huy, Saint Remy Maaskalksteen   5barok   voorgevel volledig   True 4 - in deel volledig   0 koraalkolonies Siphonophyllia of grote dunschalige brachiopoden   enkele stenen met kleine cherten calcietgeoden groot 105x36 44x34 gezandstraald, met steken  
Huy kerk Huy, Saint Remy Maaskalksteen   5barok   zijgevel patchwork   False 1 - beperkter witachtig 0   witte wackestone en grijze packstone diverse facies, witte laminiet   deels nog maatstenen    
Huy kerk Huy, Saint Remy Famenniaanzandsteen   5barok   zijgevel patchwork   False 1 - beperkter   0              
Huy kerk Huy, Saint Remy Kalktuf   5barok   zijgevel patchwork   False 1 - beperkter   0              
Huy kerk Huy, Saint Remy Onder-Devoonzandsteen grès emsien violacé 5barok   zijgevel patchwork   False 1 - beperkter paarsrood 0              
Huy kerk Huy, Saint Remy Onder-Devoonzandsteen   5barok   zijgevel patchwork   False 1 - beperkter bleek paarsgrijs 0   kwartsiet          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts Maaskalksteen   5barok   voorgevel lisenen portaal ramen, raambogen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts Grès du Dévonien inférieur Grès du Bois d'Ausse 5barok   patchwork (nef, choeur)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bruin, bruingrijs, lie de vin 0         zowel groot regelmatig behouwen als brokstukken    
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts calcaire frasnien Calcaire d'Aisemont 5barok   in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig   0   calcaire impur à brachiopodes          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts calcaire frasnien Calcaire de Lustin 5barok   in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig   0   calcaire à paleosol rouge-vif          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts calcaire frasnien Calcaire de Lustin 5barok   choeur boutisses   False 2 - opmerkelijk   0 Spirifer calcaire massif d'aspect noduleux à brachiopodes     grote maten    
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts calcaire frasnien Calcaire de Lustin 5barok   choeur, in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig blanchâtre 0   avec calcaire karstifié          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts calcaire givétien Calcaire de Névremont 5barok   choeur, in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig blanchâtre 0   laminite irrégulière          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts Kalktuf   5barok   choeur, in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig   0   calcaire impur à brachiopodes          
Huy kapel Huy, Sainte-Catherine, Rue des Trois Ponts Grès du Dévonien inférieur Grès d'Acoz 5barok   choeur, in patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig   0   grès tigré          
Huy kerk Huy, Saint-Mengold Petit Granit   71neogotisch 1908 ramen   False 1 - beperkter   0              
Huy kerk Huy, Saint-Mengold Maaskalksteen   3gotisch XIII voorgevel   True 4 - in deel volledig   0              
Huy kerk Huy, Saint-Mengold Maaskalksteen   3gotisch XV zijgevels patchwork   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         grote maatstenen (tov tout venant)    
Huy kerk Huy, Saint-Mengold schiste du Dévonien inférieur   3gotisch XV zijgevels patchwork   False 2 - opmerkelijk vert-bleu 0       Mangaanbruine splijtvakken afgeplat    
Huy kerk Huy, Saint-Mengold Grès du Dévonien inférieur   3gotisch XV zijgevels patchwork   False 1 - beperkter   0         afgeplat