Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

G

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Lennik   Gaasbeek kasteel Euville   8restauratie   raamlijsten   False   creme 0   zeer grof bioklastisch          
Lennik   Gaasbeek kasteel Ledesteen   4renaissance   portaal lijsten ondermuur binn   False   gelig, wat groenig 0 serpula, 1 echinide-afdruk geen grove kwarts, overigens vrij grofkorrelig met grotere bioklasten veel kleine bioturbaties; sigaarvormige witgerande graafgang putjes 35x15x20 40x20x18 h tot 25   enige vervanging door massangis, sluitstenen door petit granit; lusttuin zeer grote gele stenen met grijs patina (lijkt op petit granit), soms mechanisch beschadigd maar verder goed
Lennik   Gaasbeek kasteel Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet 4renaissance   in-portaal bastion buitenonder   False   (licht)grijsgroen - grijsblauw 0   meestal fijnkorrelige zandige schist tot schisteuze fijne zandsteen schiefersplijting soms kwartsaders als splijtvlak; grijsbruine oppervlakken wild verband tot 50x25 65x30 50x10 soms krasbaar  
Lennik   Gaasbeek kasteel Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 4renaissance   zelden tussen Tubize   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeigebruin 0   middelmatig zandig met zeer fijne glauconiet structuurloos   platte maatsteen 32x12, meestal onregelmatig klein fijn afschilferend tot licht verzandend toewijzing onzeker, kan ook zandig Ledefacies zijn
Lennik   Gaasbeek kasteel Ledesteen   5barok   lustpaviljoenpoortje   False   lichtgeel, lichtgrijs patina -1 kleine nummulieten, witte bioklasten, dunnen schalpen, zeldzame serpula fijnkorrelig, weinig zeer fijne glauconiet veel kleine bioturbaties   30x13x18 diverse korstmossen, meelzak  
Lennik   Gaasbeek kasteel Tubize arkose Tubize arkose 4renaissance   rand buitenportaal   False   lichtgroen 0         fijn gefrijnd tot 45x32x30 soms fijn afsplijtend of afschilferend  
Lennik   Gaasbeek kasteel Doornikse kalksteen   4renaissance   zz tussen Tubize   False 0 - zelden tot eenmalig   0   sterk siltig     klein onregelmatig (recyclage)    
Lennik   Gaasbeek kasteel Porfier   72neoromaans   zuidelijk bastion   False   veelkleurig 0         wild verband tot 35x20x20    
Lennik   Gaasbeek kasteel Savonnières   72neoromaans   plintlijsten   False     0   hol-oolietisch     65x30x55    
Galmaarden burg gebouw Galmaarden, baljuwhuis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     drempel   False 0 - zelden tot eenmalig   0             kalksteen vol numm
Galmaarden kerk Galmaarden, Sint-Pieterskerk Petit Granit       plint koor   False 1 - beperkter   0              
Galmaarden kerk Galmaarden, Sint-Pieterskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     in voorgevel, patchwork   False 2 - opmerkelijk   0              
Galmaarden kerk Galmaarden, Sint-Pieterskerk Veldsteen       in voorgevel, patchwork   False 2 - opmerkelijk   0              
Galmaarden kerk Galmaarden, Sint-Pieterskerk Bergsteen       enkele stenen, in voorgevel, patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Galmaarden kerk Galmaarden, Sint-Pieterskerk Brusseliaanse steen       enkele tussen andere in zijmuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gavere klein monument Gavere, monument Doornikse Doornikse kalksteen       dominant   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Gavere kerk Gavere, Sint-Amanduskerk Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, portaal   False   licht beige-grijs 0   wackestone, aan de randen soms bruin schieferig; soms siltig en dan schilferig (kops) kleinere stenen met ronde chertknollen; platte beige stenen (meer dolomietisch?)   65x25 ruwbehouwen; 65x7 beige   portaal: kops staand bleekgrijs met uitgesproken beige diagenetische banden en knolvormige uitstulpingen (FOTO) >200x30x20
Gavere kerk Gavere, Sint-Amanduskerk Leisteen   6classicistisch/rococo   stelwiggen   False   grijs 0              
Gavere kerk Gavere, Sint-Amanduskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   plintlijst   False   bruin patina -1 veel fossielen, soms in dichte stapeling (serpula, kleine nummulieten, ook opgeloste gastropode) fijnkorrelig, zandrijk, met weinig grote heldere kwarts ook fijngebande fossielloze stenen   tot 58x9   FOTO fossielrijk facies
Gavere kerk Gavere, Sint-Amanduskerk Petit Granit   8restauratie   portaal (deels)   False     0              
Gavere klein monument Gavere, zitbank Petit Granit       volledig   False     0              
Geel kerk Geel - Bel, Sint-Lambertuskerk Ledesteen   3gotisch   plintlijst   False 1 - beperkter romig geel -1   van 1) matig-fijn intern gebioturbeerd en homogeen met liesegang, tot 2) grover en kwartsrijk met matte kwartsgranule, middelmatige glauconiet en forams grote witte mergelige ronde bioturbaties (sigaarvormig) soms brede liesegangringen afkomstig uit verschillende steenbanken sporen van korstmossen, vaak bestreken met cementpap  
Geel kerk Geel - Bel, Sint-Lambertuskerk Euville   8restauratie 1878 plintlijst vervanging van Lede   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0           uitgeprepareerd slechts 1 steen waargenomen
Geel kerk Geel - Bel, Sint-Lambertuskerk Petit Granit   71neogotisch 1878 dorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geel kerk Geel - Bel, Sint-Lambertuskerk Ledesteen Lede groenig 3gotisch   plintlijst (zeldener)   False 1 - beperkter groenig 0 vol schelpgeesten, opgeloste turritella, serpula, grote nummulieten rijk aan middelmatige (dus relatief grove) kwarts          
Geel kerk Geel - Bel, Sint-Lambertuskerk Franse steen   71neogotisch 1878 plintlijst en raamdorpels   False 1 - beperkter   -1 soms overwicht crinoiden, met verspreide schelpfragmenten van centimeters grootte grofbioklastisch soms restanten van micrietische matrix, soms korrels omsmolten door sparietcement   verweerd oppervlak sterk korstmos, wat brokkelig op beschutte plaatsen lijkt equivalent van Euville
Geel kerk Geel - Ten Aard, Sint-Hubertuskerk Petit Granit   72neoromaans 1949 sokkel portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0 grote Productiden     witte vlekken (dichte calcietgeoden)     arch. Van Steenbergen
Geel kerk Geel - Ten Aard, Sint-Hubertuskerk Jaumont (Grandcourt) variëteit 72neoromaans 1949 zuilen portaal en hoek van raamdorpels   False 1 - beperkter mostertgeel tot donkergeel 0 grof schelpengruis, met ronde gastropoden en kleine koraaltjes grofbioklastisch met holle ooieden kriskras gelaagd afgezet in sterke stroming sparietcement met resten van poreuze micriet-matrix     arch. Van Steenbergen
Geel kerk Geel - Ten Aard, Sint-Hubertuskerk Jaumont (Grandcourt)   72neoromaans 1949 kleine hoekstenen   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgeel 0   fijnkorreliger met overwicht hollie ooieden (typisch Jaumont)         arch. Van Steenbergen
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   toren overal   True   witachtig 0   matig-fijne tot middelmatige licht glauconiethoudende zandige kalksteen met wisselende kwartsgehalte veel sporen van horizontale witte laminaties, soms sterk hellend ook grijze stenen onder afgebladderde korst zijn kalkig en niet verkiezeld 22x11 20x12 40x12 25x10 meelzak bouw 1400-1532; koor 1490-1532; alles behandeld
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Gobertangesteen   3gotisch   plintlijst toren   False     0     met ronde grijze zandige bioturbaties     meer afsplijtend met korstmos  
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Ledesteen Lede putjes 2romaans   toren ondermuur en ts Bxl   False   grijzer tot beigegrijs 0 opgeloste schelpenschalen; soms grof bioklastengruis (serpula) meer kwartskorrels, verspreide en nesten van grove kwarts     plat 47x8 30x10 liesegang, met oranjeverkleuring  
Geel beeld Geel St.-Amandskerk Petit Granit   75eclectisch   monument Boerenkrijg   False     0 grote ronde holle crinoiden           1898, tegen zuidgevel toren; sculptuur in cement
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Gobertangesteen   8restauratie   verspreid en torengevel noord   False     0         klein 25x8   mogelijk restauratie 1954
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Ledesteen   8restauratie   plintlijst   False   groengrijs 0 grof fossielrijk (kalkschalig en opgelost)     veel holtes (arduinfacies)      
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Ledesteen   3gotisch   portaallijst   False   bleekgeel 0         90x40 gesculpteerd   restauratie met kleine Gobertange; latere restauratie door cementstrijk
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Ledesteen Lede groenig fossielrijk 3gotisch   toren Nflank ondermuur   False   groen 0 fossielrijk: serpuliden, nummulieten, echiniden en platte zeeÙgel, opgeloste schelpen   intens gebioturbeerd   75x19   Oostvlaams facies
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   plintlijst   False   glanzend roodbruin 0   middelmatig met limoniet     65x18, restauratie 45x18 resto met matig grove homogene glauconietarme Dies restauratiesteen ook Diestiaan: matig grove homogene glauconietarme ijzerzandsteen, gescharreerd; ook veel cementstrijk in licht andere kleur
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Brusseliaanse steen   3gotisch   speklagen en ondermuur Noord   False     0         30x13 tot 15 (hoog)   zoals andere Brusseliaanse steen, alleen duidelijk groter; ook kopse Gobertange; voorbeeld met Diestiaan van Kempische baksteengotiek
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Massangis   8restauratie   losse stenen, poortje   False     0             vervanging Brusseliaanse in polychroom verband met Diestiaanse (afwisselend in rondboog boven deuren ramen)
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   ondermuur zijbeuk   False   donker 0   zeer grofkorrelig     42x35 gesculpteerd    
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch XV speklagen   False     0 met wormgangen       30x15 wat meer verzandedn  
Geel kerk Geel St.-Amandskerk IJzeroer   3gotisch   koor NE   False   helder roestbruin 0   wormkorrelig     h tot 40   in secundaire positie bij vroegere restauratie (pre 1954?)
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Gobertangesteen   70neoclassis/neorenaiss   sacrstie onder spek raam; ...   False     0         ook zijportaal zuid integraal in Gobertange    
Geel kerk Geel St.-Amandskerk Massangis Massangis type 8restauratie   plintlijst sacristie   False   witachtig 0   grofbioklastisch - oolietisch     70x20   oorspronkelijk ook Gobertange; oppervlakkig verweerd en uitgeÙtst (vroeg gebruik van Massangis ?) = geslaagde restauratie
Geel utiliteitsgebouw Geel, Gasthuis Brusseliaanse steen   3gotisch   onder spek + raam   False     0   matig fijn ofwel weinig (intens gebioturbeerd) ofwel zeer sterk en regelmatige gelamineerd (weinig bioturbatie)     dikwijls afbladerend  
Geel utiliteitsgebouw Geel, Gasthuis Massangis   8restauratie   renaissancebouw volledig   False     0             ramen, deurenlijsten, speklijsten, portalen (in kapel beperkte vervanging)
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Gobertangesteen   3gotisch   toren onderste geleding + spek   True   bleek 0   sterk zandig middelmatig gebioturbeerd, soms dikke gebande lamellen (niet typisch)   35x13 22x8 40x13x22   zijportaal vloerstenen (100x80) in bovenaanzicht gevlamd gebioturbeerde vloertegel, wat gelig door beloop
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Ledesteen   3gotisch   ts Gob of Bxl   False   licht beige 0 enkele nummulieten, schelpgeesten (toren) weinig grove kwarts, mindr middelmatige kwarts of glauconiet (toren); zz ongelijk verdeelde glauconiet, meer herkenbaar fijn bioklastengruis (zij)   dicht gecementeerd maar poreus aan oppervlakte door oplossing 35x11x18 (toren) (25x16 25x20 zij) meer afschilferend  
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Savonnières Morley 8restauratie XX portaal, ziekenkamer raam hoek   False   wit 0   heterogene, eerder grofkorrelige gemicritiseerde bioklasten en wat schelpengruis; met pockets van donkere middelmatige afgeronde korrels     50x20x25 max   verwant aan SavonniÞres maar geen holle oolieten; vermoedelijk restauratie na schade WO II
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Bontzandsteen   8restauratie   zijkant ondermuur, hoek raam   False   lichtgrijsrood 0   eerder fijn         vervanging van ijzerzandsteen
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Brusseliaanse steen   3gotisch   zijbeuken, koor   True   bleek 0 1 steen met nest vol kleine dikken dubbelkleppige schelpjes zandrijker dan Gobertange, licht glauconiethoudend   zz liesegang 22x8 (40x15 met wormgangen) licht afgeronde hoeken ertussen soms veel Ledesteen (lokaal tot 1/3, meestal <1/10); ook wat bleekbeigegrijs met grote ronde dunwandige bioturbaties (overgang naar Lede, echter korrelgrootte Brusseliaanse)
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Massangis   8restauratie   tussen Bxl   False   oranjebeige 0   zeer grof bioklastisch         ook bleekgrijze, snel korrelig verweerde variÙteit met zeer grote crinoiden (3 cm) normaal binnenvloersteen
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Ledesteen   3gotisch   zijportaal beschut   False   bleekgroenig grijs, rosbruin p 0   zeer fijnkorrelig en zeer licht glauconiethoudend (ook zeer fijnkorrelig) zeer homogeen   h normaal 25, in zuiltje tot 55 (kops?) soms fijne gipskorst licht brokkelig op uitstekende randen, overigens massief en ogenschijnlijk fris
Geel kerk Geel, Sint-Dimpnakerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   toren onderste rij, zijbeuk on   False   zijkant paarsig, rest roe rood -1   korrels ingebed in limonietische klei; heteroggen met zeer grove korrels     60x30, 40x15 zijkant en plint sterk verweerd ook achterbeuk en koor, zijbeuk ondermuur (kerkhofkant) en plintlijst (straatkant: MONSTER); in zijportaal zeer massieve bruine onderste steen: 95x20x25; nota op kerkhofgrond talrijke ijzerzandsteenbr
Geetbets kerk Geetbets, Sint-Pauluskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur portaal ramen hoek   True     0         groot 45x18 55x13x18 sacristie 60x18    
Geetbets kerk Geetbets, Sint-Pauluskerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo   fundering(spuin)   False     0              
Sint Truiden kerk Gelinden, Sint-Quintinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   plinten, hoekbanden   False     0     mooie foresets, oncolieten        
Lanaken kerk Gellik, Sint-Laurentiuskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   ondermuur   False   groen en grijs 0 grijze stenen kalkhoudend en vol brachiopoden            
Lanaken kerk Gellik, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False     0              
Lanaken kerk Gellik, Sint-Laurentiuskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   raamlijsten   False     0 vol echinidenresten            
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   toren   True     0 soms vol graafgangen matig grof met kleiige matrix   weinig kleine fijngebande limonietconcreties (lengte <1 cm) 30x20 45x17 in plakken afbladderend, met cementpleister restauratie eveneens Diestiaan; ondermuur volledig mostertgele cementpleister (lijkt Luxemburgs, vermoedelijk op Diestiaan)
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   71neogotisch   hoek, ramen   False     0              
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Devoonkalksteen   71neogotisch   dorpel portaal   False   donkerblauw 0 ronde stromatoporen       230 lang sterk uitgeprepareerd  
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Petit Granit   71neogotisch   raamdorpels   False     0              
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Ledesteen   3gotisch   wijdingssteen in muur ingemets   False   bleekgroenigbeige 0   met grove kwarts, zeer fijne nummulieten, grof schelpengruis grof gebioturbeerd   60x25    
Aarschot kerk Gelrode, Sint-Corneliuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   75eclectisch   grafkapel pastoor Dergent   False     0     soms vol graafgangen soms kleine lineaire limonietconcreties   verschillende verweringsfasen ook met cementpleister; dateert 1949: continu´teit in steengebruik sinds late gotiek
Wervik kerk Geluwe, St.-Dyonisius Bergsteen   72neoromaans XX volledig   True 6 - volledig gebouw   0             verwoest WOII herbouwd in neoromaanse stijl
Genk omheining Genk St.-Martinuskerk Famenniaanzandsteen   91mijnstijl   lage kerkhofmuur   False   van groen tot bruin, zwak polychroom 0              
Genk kerk Genk St.-Martinuskerk Petit Granit   91mijnstijl   lijsten, zuilen in portaal   False 2 - opmerkelijk bleek gezandstraald 0       doorlopende vlakke halfopen stylolieten volgens groefleger 80x60x60 gebouchardeerd met randslag concentreren afdruipend water (geen druiplijsten) kerkgebouw in gele baksteen, sierelementen interieur in beton; arch Depaepe
Genk kerk Genk St.-Martinuskerk Petit Granit   91mijnstijl   vloertegels portaal   False 1 - beperkter gezoet 0         60x60 oppervlakkig soms zwaar gecorrodeerd  
Genk burg gebouw Genk, Dieplaan 6-8, 15-25 Petit Granit   12post-1960   Dieplaan 15-25, gelijkvloerse gevel   False 2 - opmerkelijk licht en donkerder 0 grote crinoiden en brachiopoden (Productus tot 10 cm)   wolkignodulair bleek kalkrijk en donker kleirijker   platen 105x48 zeer grof mechanisch gefrijnd witvergruisde strepen en donkergrijze vervuiling volgen frijnslag  
Genk burg gebouw Genk, Dieplaan 6-8, 15-25 Petit Granit   12post-1960   Dieplaan 6-8, gelijkvloerse gevel   False 2 - opmerkelijk bleekblauwgrijs 0 Michelinia kolonies homogeen     platen 138x48x3 grof gepolijst met ronde slijpsporen afgeschuurd ter verwijdering van graffiti  
Genk straatsteen Genk, Dieplaan 6-8, 15-25 Porfier Bolzano 13recent vernaculair 2012 Dieplaan 6-8, straatmeubilair (straatsteen, kassei, bloembakken)   False 4 - in deel volledig paarsrood 0   veldspaatkristallen tot 3 mm     ruwbehouwen 28x22x10 54x12x10 tegel 38x38 of rechthoekig, vlakke kassei 12x12   gehele stadskern op gelijkaardige wijze vernieuwd (vervangt mogelijk de paarsrode baksteen of synthetische kleine straattegel)
Genk straatsteen Genk, Fruitmakt Porfier Bolzano 13recent vernaculair 2013 Fruitmarkt, straatmeubilair (straatsteen, bloembakken)   True 4 - in deel volledig paarsrood 0   veldspaatkristallen tot 3 mm     ruwbehouwen 28x22x10 54x12x10 tegel 38x38 of rechthoekig, vlakke kassei 12x12   onderdeel heraanleg straatmeubilair stadskern: 1 enkel materiaal
Genk burg gebouw Genk, Krekeldries 1 x Paneelstraat quartzophyllade (Vietnam) 12post-1960 2014 gevelbekleding, volledig gelijkvloers   True 4 - in deel volledig grijs 0   quartzofylladestructuur met afwisseling kwartsrijke en kleirijke laagjes zwarte kristallen en glanzende sulfidevlekken in grijze steen roestkleur op natuurlijke splijtvlakken Stone Panel wapening plaatselijk aan het roesten arch Fons Vanhoudt, bouwheer Daenekint, verdeler Edelstone Eindhout, invoerder CUPA group (ES)
Genk burg gebouw Genk, Krekeldries 1 x Paneelstraat quartzophyllade (Vietnam) 12post-1960 2014 gevelbekleding, volledig gelijkvloers   True 4 - in deel volledig grijs geelgroen verweerd 0   quartzofylladestructuur met afwisseling kwartsrijke en kleirijke laagjes   roestkleur op natuurlijke splijtvlakken Stone Panel geelgroene steen is meer verweerd en krijgt kaki patina; wapening plaatselijk aan het roesten arch Fons Vanhoudt, bouwheer Daenekint, verdeler Edelstone Eindhout, invoerder CUPA group (ES)
Genk klein monument Genk, monument André Dumont Euville Lérouville 91mijnstijl   geheel monument   True 6 - volledig gebouw bleek creme patina, op fris breukvlak licht oranje-geel 0 quasi volledig crinoiden, ook grote echiniden, grote schelpgeesten zeer grove encriniet (1-2 mm) met hoge porositeit, lokaal grofporeuze matrix bewaard, ook grote intraklasten van bioklasten met aangetaste rand     gesculpteerde platen van 150x65x25 lokaal beschadiging door afsplijten en verpoedering (monster) sculpt Harry Elström; verschillende kwaliteit in beeldengroep (zuiverder encriniet) en plaat met tekst (meer matrix, heterogener)
Riemst burg gebouw Genoelselderen Wijnkasteel Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   zijmuren, onder pleister   False     0 echinidenresten           nieuwe wijnkelder in Sibbesteen met serpulabanken
Riemst burg gebouw Genoelselderen Wijnkasteel Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   stijlen lijsten ramen   False   lichtgrijs patina 0 veel slierten van Siphonodendron en productiden            
Riemst   Genoelselderen Wijnkasteel Maastrichtersteen Sibbesteen 11traditioneel   nieuwe wijnkelder   False 2 - opmerkelijk   0 serpulabanken            
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   plint   False     -1              
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Petit Granit   8restauratie   portaal, plint   False     0             vervanging Gobertange
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   parement, steunberen   False   geel tot roestig 0 rijk aan echinidenbrokken, soms complete grote zeeÙgels, ook ronde bioturbaties (doormeter 2-3 cm met witmergelige wanden 2-3 mm); zeldzame mengeling van echinidenbrokken met verspreide serpula's         zacht restauratie in harde zandiger aanvoelende blekere steen (Sibbe); een enkele raamdorpel in Franse steen
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   poort, raam   False     0     foresets        
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie       False   bleekgeel 0   hard en zandig aanvoelend (ggen klei)          
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Franse steen   6classicistisch/rococo   raamdorpel   False     0           zacht  
Riemst kerk Genoelselderen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   in parement, steunberen   False   bleekgeel 0   hard, zandig aanvoelend          
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Doornikse kalksteen   2romaans XII4 onderkant vieringtoren   False 2 - opmerkelijk   0             ID 20298
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Brusseliaanse steen   3gotisch 1502 toren boven   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0         platte steen   ID 20298 (geeft aan in Ledesteen maar te plat en te wit)
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Luxemburgse steen   8restauratie 1903 toren vervanging van Brusseliaanse steen hoekketting omlijsting galmgaten   False 2 - opmerkelijk opvallend bruin 0         groot   ID 20298, arch Modeste de Noyette
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Doornikse kalksteen   3gotisch 1521 ondermuur en hoekkettingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs tot beige 0     aan de randen schieferig splijtend   groot 80x20 gemiddeld   ID 20298 (1521 zuidelijke zijbeuk, bouwmeester Jan de Somere, 1527 noordelijke zijbeuk)
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Ledesteen   3gotisch 1538 verspreide stenen bewaard in westportaal   False 1 - beperkter   0             ID 20298, oorspronkelijk enkel Ledesteen (naast baksteen), nu meestal Luxemburgs
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Petit Granit   8restauratie 1975 vervanging van doornikse steen   False 1 - beperkter frisgezaagde steen in bleekgrijs in vergelijking met doornikse 0   wolkige subnodulaire structuur     zoal doornikse   ID 20298, restauratie post-1975
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Maaskalksteen   71neogotisch 1903 OLV van 7 Weeen kapel tussen Doornikse steen   False 1 - beperkter licht grijs 0 veel fossielen solitaire koralen, rugose en tabulate koralkolonies       zoals doornikse   ID 20298, arch Modeste de Noyette
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Doornikse kalksteen   71neogotisch 1903 OLV van 7 Weeen kapel, mogelijk herbruikte steen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs tot beige 0     mini liesegang ringetjes op cm-schaal, mogelijk rond bioturbaties hoe meer schieferig des te meer beige     ID 20298, arch Modeste de Noyette
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Massangis   8restauratie 1975 vervanging van Luxemburgse steen of van Ledesteen, meerdere stenen   False 1 - beperkter   0 grote crinoide grofbioklastisch         ID 20298, arch De Braekeleir en P. & E. De Vloed
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Savonnières   71neogotisch 1903 beperkte vervanging Ledesteen in westportaal, zijraam OLV kapel   False 1 - beperkter witachtig 0   hol oolietisch         ID 20298, oorspronkelijk Ledesteen (naast baksteen) als lijsten in steunberen; vervanging arch Modeste de Noyette
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Savonnières schelpengruis facies 71neogotisch 1903 ipv Ledesteen in noordelijk zijraam OLV kapel   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0 talrijke schelpengruislagen (schelpfragmenten ca 1 cm) hol oolietisch tussen schelpengruis, zeer grofkorrelig uitzicht         ID 20298, arch Modeste de Noyette, vermoedelijk vervanging van Ledesteen grof schelpenbank
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Gobertangesteen   71neogotisch 1903 westgevel zuidelijke steunbeer lijst,een ledesteen vervanging   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   bioturbaties     ops   ID 20298, arch Modeste de Noyette
Gent kerk Gent - Ekkergem, Sint Martinus Franse steen Reffroy - St. Joire 71neogotisch 1903 westgevel zuidelijkste steunbeer lijst Ledesteen vervanging,s lechts enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   matig bioklastisch tot pseudo-oolietisch met grotere gerolde bioklasten     schuin handmatig gescharreerd   ID 20298, arch Modeste de Noyette
Gent burg gebouw Gent, Achtersikkel, Biezeputstraat Ledesteen   3gotisch   afwerking gebouwen rond toren en bovenste deel toren   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Achtersikkel, Biezeputstraat Brusseliaanse steen   3gotisch   toren   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Achtersikkel, Biezeputstraat Doornikse kalksteen   3gotisch   plint gebouw rechts van toren   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Appartementen Zuid Savonnières       gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, art deco huis Kon. Elisabethlaan Petit Granit   75eclectisch   sierlementen   False     0         verschillende behandeling   heraanleg straatmeubilair (juli 2010) met boordstenen in light grey white graniet (monster bouwsteencollectie)
Gent utiliteitsgebouw Gent, Aula Universiteit Petit Granit       pilaren voorgevel   False     0              
Gent binnen Gent, Aula Universiteit Zwart marmer       vloer   False     0              
Gent binnen Gent, Aula Universiteit Grijs marmer   70neoclassicistisch   vloer   False     0              
Gent binnen Gent, Aula Universiteit Rode marmer       vloer   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Aula Universiteit Leisteen Fumay     dak   False     0              
Gent binnen Gent, Aula Universiteit Rode marmer       vloer   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Baudeloostraat 19, Huize Baudeloo Petit Granit   74neorenaissance 1905 hoge plint   False 2 - opmerkelijk   0             ID 24450 arch JG Semey, eclectisch, met rode terracottasculpturen en inscripties
Gent burg gebouw Gent, Baudeloostraat 19, Huize Baudeloo Savonnières   74neorenaissance 1905 bel étage   False 2 - opmerkelijk geel 0     gekruiste gelaagdheid       ID 24450 arch JG Semey, eclectisch, met rode terracottasculpturen en inscripties
Gent kapel Gent, begijnhof H. Grafkapel Doornikse kalksteen   5barok 1662 ondermuur zijgevel   False 1 - beperkter   0   wackestone soms sterk schieferig        
Gent kapel Gent, begijnhof H. Grafkapel Doornikse kalksteen   8restauratie 1933 zijgevel plintlijst   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 rijk aan solitaire koralen, grote cinoiden, brachiopoden, phacellophyllum wackestone - packstone met laagjes met grotere fossielen          
Gent kapel Gent, begijnhof H. Grafkapel Petit Granit   5barok 1662 traptreden   False 1 - beperkter   0           verweerd door sletig gebruik  
Gent kapel Gent, begijnhof H. Grafkapel Franse steen Anstrude 8restauratie 1933 barokke voorgevel   True 4 - in deel volledig romig wit 0   volle pseudo-oolieten, fijn tot middelmatig met grovere gerolde bioklasten tot mm-schaal          
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Petit Granit   5barok 1720 portaal   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         zuilen doormeter 52 hoog >220 onder spanning afgebrokkeld en met zwarte gipskorst  
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Grès de Bray   5barok 1720 voorgevel ondermuur   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs - asgrijs - grijsgeel - oranje verkleurd 0   matig fijn     40X17X14    
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Ledesteen   5barok 1720 voorgevel parement, zijgevel zuid ondermuur lisenen ramen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk mostertkleurig patina, intern bleekgroenig 0 echinidenfragmenten, zelden serpula bioklastisch met middelmatige kwarts (heldere slecht gesorteerde korrels), zelden grove matte kwarts, donkergroene tot zwarte kapotte glauconiet gebioturbeerd, zelden sigaarvormige witte doorsnede van graafgang   70X18 34X18 afschilferend  
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Massangis   8restauratie   voorgevel lisenen plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Franse steen Reffroy - St.-Joire 8restauratie   lokaal plintlijst (zuid, hoek west, beperkt noord)   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs witgespikkeld 0   vol oolietisch met grove gerolde bioklasten     42x18   bij verwering gelijkend op petit granit
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Franse steen Anstrude 8restauratie   zijgevel zuid vervanging Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Ledesteen   5barok 1720 zijgevel zuid plintlijst   False 1 - beperkter   0 vol 'speldenkopjes' kleine nummulieten grofkorrelig       afgerond  
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Ieperiaanse kalksteen   5barok   zijgevel zuid uitsprong 1 steen   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0 grote platte nummulieten       47x13x32 afgerond  
Gent funerair Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Doornikse kalksteen   5barok   grafplaten als plavuis gebruikt   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent funerair Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Wit marmer   5barok   grafplaten als plavuis gebruikt, vnl uitsprong zijgevel zuid   False 2 - opmerkelijk   0         48x48 in uitsprong zijgevel zuid meestal gebroken in kerkomgang uitsprong: vloertegels 16x16 dofzwart gebakken, ook wat paarse en lichtgrijze leien
Gent straatsteen Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Grès de Bray Kwartsiet van Arras 5barok   kasseien op voetpad naar inkom begijnenhuisjes   False 4 - in deel volledig voskleurig 0   matig-fijn glinsterend     14x11 onregelmatig   elders patchwork, lokaal dominant porfier, Famenniaanzandsteen, Onder Devoon zandsteen
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Gobertangesteen   8restauratie   zijgevel noord ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk witachtig 0     lange laminaties   23x10 sterk vervuild met zwart gips  
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 5barok   zeldzame steen ondermuur noordgevel   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgroen 0         57x12 sterk afgeschilferd  
Gent kerk Gent, begijnhofkerk OLVrouw ter Hoyen Ledesteen   5barok   torentje achter koor hoekstenen   False 2 - opmerkelijk lijnolie-bruin 0         zeer groot, zowel kops 52x20x44 als groefleger kopse meer afgeschilferd  
Gent utiliteitsgebouw Gent, Belfort / Raadskelder Doornikse kalksteen       toren   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Belfort / Raadskelder Petit Granit       waterlijsten   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Belfort / Raadskelder Euville       deurlijst zuidzijde toren   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Berg van Barmhartigheid Bentheimer zandsteen       vensteromlijstingen en architectonische elementen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Berg van Barmhartigheid Doornikse kalksteen       plinten   False     0              
Gent beeld Gent, Berg van Barmhartigheid Krijtsteen       Barokke beeldhouwwerk   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bijloke Ledesteen gebioturbeerd 4renaissance   spitsboogvensters voor- en zuidelijke gevel refectorium, renaissancevensters huis van de abdis   False 2 - opmerkelijk   0   eerder fijnkorrrelig ronde bioturbaties op geelbruine oorspronkelijke oppervlakken     sterk verweerd in raamlijsten en kruiskozijnen  
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bijloke Gobertangesteen       spitsboogvensters voor- en zuidelijke gevel refectorium, renaissancevensters huis van de abdis   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bijloke Massangis       spitsboogvensters voor- en zuidelijke gevel refectorium, renaissancevensters huis van de abdis   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bijloke Savonnières       spitsboogvensters zijgevel refectorium   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bijloke Doornikse kalksteen   3gotisch   onderdelen deuren vensters en trappen, ziekenzaal en kapel   False 2 - opmerkelijk bleekbeige patina 0     met grote chert   95x28 vaak kops en dan afgeschilferd zz alveolair door zoutschade tegen grondniveau geeft mooi tracering weer van vroegere doorgangen (op grondniveau, hogerop in Lede en minder duidelijk)
Gent kapel Gent, Bijloke hospitaalkapel (nu concertzaal) Doornikse kalksteen   2romaans   volledig gebouw   False 6 - volledig gebouw   0     schieferig   parement gem 42x24x22, tot 110x10, steunberen 45x25x28 ziet er verweerd uit, maar goed volgens groefleger geplaatst  
Gent kapel Gent, Bijloke hospitaalkapel (nu concertzaal) Petit Granit   71neogotisch   portaalgedeelte in westgevel, her en der vervangstenen   False 2 - opmerkelijk   0 Pas de loup (wolvenstap)            
Gent kapel Gent, Bijloke hospitaalkapel (nu concertzaal) Doornikse kalksteen   8restauratie   plintlijst zijgevel   False 1 - beperkter   0   wackestone     mechanisch gefrijnd    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bisschopshuis Petit Granit           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bisschopshuis Franse steen Krijtsteen van Hourdain     ribben torentjes, drielobbige spitsboogfries onder de kroonlijst   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Bisschopshuis Zwart marmer Noir de Basècles     schouwen binnen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, boekentoren Rode marmer       vloer binnen   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, Brabantdam 129-133 Schiefer   13recent vernaculair   gevelparement   False 4 - in deel volledig donkergrijs 0   compacte homogene schiefer, licht metamorf (crenulation cleavage) met kink bands splijtvlakken parallel aan oppervlak en loodrecht op foliatie ruwe blokken volgens groefleger    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Caermersklooster Doornikse kalksteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Caermersklooster Ledesteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Caermersklooster Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Caermersklooster Veldsteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Caermersklooster Brusseliaanse steen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, Café 't Spijker Doornikse kalksteen       helemaal   True     0              
Gent burg gebouw Gent, De Grote Moor, Hoogpoort 60 Ledesteen   3gotisch   afwerking   False     0              
Gent burg gebouw Gent, De Grote Moor, Hoogpoort 60 Brusseliaanse steen   3gotisch   dominant   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, De wereld van Kina Doornikse kalksteen       ondermuur   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, De Zwaene, Koornlei (Marriott hotel) Massangis   8restauratie 1949 gevel witsteen hotelgebouw incl plint   False 2 - opmerkelijk   0             ID 25139, verbouwing door Vrienden Oud Gent, arch P. Eeckhout
Gent utiliteitsgebouw Gent, De Zwaene, Koornlei (Marriott hotel) Petit Granit   6classicistisch/rococo 1755 omlijsting hoofdingang   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 25139, verbouwing door Vrienden Oud Gent, arch P. Eeckhout, verplaatst vanuit zij-ingang Drabstraat
Gent utiliteitsgebouw Gent, De Zwaene, Koornlei (Marriott hotel) Doornikse kalksteen   4renaissance   plint restaurantgebouw   False 1 - beperkter   0             ID 25139, verbouwing door Vrienden Oud Gent, arch P. Eeckhout
Gent utiliteitsgebouw Gent, De Zwaene, Koornlei (Marriott hotel) Petit Granit   8restauratie 1949 dorpels   False 1 - beperkter   0             ID 25139, verbouwing door Vrienden Oud Gent, arch P. Eeckhout
Gent utiliteitsgebouw Gent, De Zwaene, Koornlei (Marriott hotel) Ledesteen   4renaissance   raamlijsten portaal met zuilen incl zuilvoeten (nu restaurant Coeur d'Artichaut)   False 2 - opmerkelijk geel 0 met nummulieten of schelpgeesten grofkorrelig indien fossielrijk anders fijner en compacter, met schelpgeesten en liesegangringen   met 2 zuilen van 200x28x28 !!!!! nummulieten rijke steen is schilferig ID 25139, verbouwing door Vrienden Oud Gent, arch P. Eeckhout; recyclage: dit portaal is verplaatst vanuit St.-Katelijnestraat
Gent utiliteitsgebouw Gent, Designmuseum, Jan Breydelstraat 5 Ieperiaanse kalksteen   6classicistisch XVIII enkele stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Designmuseum, Jan Breydelstraat 5 Massangis   8restauratie   restauratiestenen   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Designmuseum, Jan Breydelstraat 5 Ledesteen   6classicistisch XVIII volledige gevel   False 6 - volledig gebouw deels mostertbruin patina 0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Designmuseum, Jan Breydelstraat 5 Gobertangesteen       enkele stenen in kleine zijgevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent klein monument Gent, Donkere poort, Bachtenwalle Doornikse kalksteen           False     0              
Gent klein monument Gent, Donkere poort, Bachtenwalle Ledesteen         poort False     0              
Gent klein monument Gent, Donkere poort, Bachtenwalle Brusseliaanse steen           False     0              
Gent binnen Gent, Drankenhandel Bernard, kon elisabethln 43 Rode marmer   70neoclassicistisch   mozaiktegeltjes inkomvloer   False 2 - opmerkelijk   0             bouwkundig erfgoed ID: 18362
Gent binnen Gent, Drankenhandel Bernard, kon elisabethln 43 Zwart marmer   70neoclassicistisch   mozaiktegeltjes inkomvloer   False 2 - opmerkelijk   0             bouwkundig erfgoed ID: 18362
Gent binnen Gent, Drankenhandel Bernard, kon elisabethln 43 Grijs marmer   70neoclassicistisch   mozaiktegeltjes inkomvloer   False 2 - opmerkelijk   0             bouwkundig erfgoed ID: 18362
Gent burg gebouw Gent, Frère Orbanlaan 49-56, Res. Majestic Petit Granit   12post-1960   voorgevel inkom en lage plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0         gefrijnd    
Gent burg gebouw Gent, Frère Orbanlaan 49-56, Res. Majestic Savonnières   12post-1960   voorgevel   True 6 - volledig gebouw   0   grof en rijk aan schelpengruislaagjes sterk kruisgelaagd        
Gent binnen Gent, Frère Orbanlaan 49-56, Res. Majestic Serpentiniet   12post-1960   inkomhal wand en vloertegels   False 1 - beperkter groen 0              
Gent binnen Gent, Frère Orbanlaan 49-56, Res. Majestic Wit marmer   12post-1960   inkomhal vloertegels en trap   False 1 - beperkter wit 0         klein vierkant    
Gent binnen Gent, Frère Orbanlaan 66-90, Res. Splendid marmer Valence 12post-1960   inkomhal wand   False 1 - beperkter oranje-geel 0     rode stylolietische voegjes   rechthoekige platen    
Gent binnen Gent, Frère Orbanlaan 66-90, Res. Splendid Serpentiniet   12post-1960   inkomhal vloer   False 1 - beperkter groen 0         vierkanten tegels    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gerard De Duivelsteen Doornikse kalksteen   2romaans   helemaal   True     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gouvernementsgebouw Petit Granit       portaalpoort   False     0              
Gent binnen Gent, Gouvernementsgebouw Rode marmer       vloer en trap binnen   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Gouverneurshuis, Kalandeberg Savonnières   74neorenaissance   volledig   True 6 - volledig gebouw   0              
Gent burg gebouw Gent, Graslei 12; Cooremetershuys Doornikse kalksteen       onderste deel plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Graslei 12; Cooremetershuys Ledesteen       lijsten en bovenste deel plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Graslei, Huis vd Vrije Schippers Ledesteen       voorgevel + raamlijsten   False 4 - in deel volledig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Graslei, Huis vd Vrije Schippers Brusseliaanse steen       voorgevel enkele stenen (6tal)   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Graslei, Huis vd Vrije Schippers Brusseliaanse steen       deel van de achtergevel   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Graslei, Huis vd Vrije Schippers Ieperiaanse kalksteen       voorgevel 2 kleine stukjes in pilaartjes naast de deur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gravensteen Doornikse kalksteen   2romaans   muren volledig   True 6 - volledig gebouw   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gravensteen Brusseliaanse steen   2romaans       False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gravensteen Oosterbantzandsteen Kwartsiet van Arras 2romaans   hoofdpoort   False 2 - opmerkelijk licht roestig 0   sedimentair-kwartsietische textuur     licht afgerond    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gravensteen Grès de Bray   8restauratie 1883 hoofdpoort buitenschil en torentjes   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleke tinten tot rosverkleurd 0   kwartsareniet met zandsteentextuur     60x22x20 ruw gescharreerd    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Gravensteen Ledesteen       ruine van binnenmuren   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Groot Vleeshuis Brusseliaanse steen       dominant   True     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Groot Vleeshuis Ledesteen       klein deel deur esargothuisje   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Groot Vleeshuis Gobertangesteen       laatste deel naar Graslei toe (toiletten)   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Grote Sikkel, hoogpoort-biezekapelstraat Doornikse kalksteen   3gotisch   helemaal   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Het Pand Doornikse kalksteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Het Pand Ledesteen       uitbreiding klooster naar het noorden   False     0              
Gent binnen Gent, Het Pand Comblanchien       vloer   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent binnen Gent, Het Pand Massangis       trappen   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Brusseliaanse steen   3gotisch 1451 voornaamste bouwsteen, samen met Ledesteen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0         22x9   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters; vermoedelijk veel Gobertange van 19de eeuwse retauratie
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Ledesteen Lede groenig putjes 3gotisch 1451 deels gevelopbouw   False 2 - opmerkelijk groenbruin 0             ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Gobertangesteen   8restauratie XIX tussen Brusseliaanse steen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0     sporen van laminaties   22x9 zoals Brusseliaanse licht afgerond ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters; vermoedelijk veel Gobertange van 19de eeuwse retauratie van oorspronkelijk Brusseliaanse steen
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Ledesteen Lede grof 3gotisch 1451 lijststeen, brede raamstijlen   False 2 - opmerkelijk geelgroenbruin 0 nummulieten, bioturbaties   ook sigaarvormige bioturbaties macroporeus 86x17, kruiskozijn tot 180x20x17   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Muschelkalk   8restauratie   deel van gevel kant Vrijdagmarkt, grotere hoekstenen en kraagstenen (lopen door naar binnen)   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs met oranje vlekken 0 vol schelpen lumachelle ofwel kleihoudende oranjebruine opvulling tussen de lumachelle, ofwel macroporeus onder schelpen 56x11 50x32x30 135x48x32 (vervangstenen)   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters; binnen- en buitengevels (lijkt recente restauratie)
Gent binnen Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Muschelkalk Muschelkalk polijstbaar 12post-1960   vloer en muurplaten   False 2 - opmerkelijk bruinig 0 veel ronde schelpdoorneden grofbioklastisch in fijnkorrelige mergelige kalkmatrix         ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters; toewijzing aan Muschelkalk onzeker
Gent burg gebouw Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Massangis   8restauratie 1981 raamstijlen, vervanging van Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         slanker dan raamstijlen in Ledesteen   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters
Gent beeld Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Ledesteen Lede geel 3gotisch 1451 Gildezaal kraagstenen onder moerbalken   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0         groot formaat   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters, oud-testamentische afbeeldingen
Gent beeld Gent, Het Toreken, Kammerstraat x Vrijdagmarkt Franse steen   8restauratie 1981 Gildezaal kraagstenen onder moerbalken (vervangi Ledesteen)   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgeel 0         groot formaat (zoals oorspronkelijke Ledesteen)   ID 26075, oorspronk. Gildehuis Huidevetters, oud-testamentische afbeeldingen; sculpt Gerard Thienpont
Gent burg gebouw Gent, hoek Vlasmarkt tegen Sint-Jacob Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen         False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent burg gebouw Gent, hoek Vlasmarkt tegen Sint-Jacob Gobertangesteen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, hoek Vlasmarkt tegen Sint-Jacob Ledesteen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, hoekhuis Philips van Artevelde Petit Granit   11traditioneel 1902 ondergevel   False 2 - opmerkelijk   0             arch. JG Semeij (eclectisch), NH Hoteles hoek Hoogpoort x Belfortstraat
Gent burg gebouw Gent, hoekhuis Philips van Artevelde Luxemburgse zandsteen Dillingen 11traditioneel 1902 ondergevel   False 4 - in deel volledig groenig geel 0   middelmatig kwartsareniet, poreus     groot 72x27   arch. JG Semeij (eclectisch), NH Hoteles hoek Hoogpoort x Belfortstraat
Gent burg gebouw Gent, Hof van Ryhove Doornikse kalksteen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hof van Ryhove Massangis           False     0              
Gent beeld Gent, Hoofdwacht (Corps de garde) Bentheimer zandsteen       2 arenden op de gevel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Hoofdwacht (Corps de garde) Krijtsteen       Gevel   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Hoofdwacht (Corps de garde) Doornikse kalksteen       plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Hoofdwacht (Corps de garde) Petit Granit       poortomlijsting   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 32 Doornikse kalksteen       middendeel gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 33 Brusseliaanse steen       gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 41 Ledesteen       gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 41 Brusseliaanse steen       verspreid tussen Ledesteen   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 41 Doornikse kalksteen       zijrand eerste verdiep rechts   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 43-49 Ledesteen       plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 62 Doornikse kalksteen       plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 62 Ledesteen       afwerking raam   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 62 Gobertangesteen       afwerking raam   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 62 Brusseliaanse steen       afwerking raam   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort 64 Doornikse kalksteen       gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort tegenover Sint-Jorishof Brusseliaanse steen       in plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort tegenover Sint-Jorishof Ledesteen       in plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hoogpoort tegenover Sint-Jorishof Gobertangesteen       in plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Hotel Gravensteen, Jan Breydelstraat 9-11 Petit Granit   93regionalistisch 1901 gelijkvloers omlijstingen   False 1 - beperkter   0             ID 19249, neotraditioneel, aannemer Ch. Van Driessche
Gent burg gebouw Gent, Hotel Gravensteen, Jan Breydelstraat 9-11 Doornikse kalksteen   93regionalistisch 1901 gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0         wild verband   ID 19249, neotraditioneel, aannemer Ch. Van Driessche
Gent burg gebouw Gent, Hotel Gravensteen, Jan Breydelstraat 9-11 Ledesteen   93regionalistisch 1901 verdieping volledig   False 3 - in hoeveelheid belangrijk vnl mostertbruin patina 0             ID 19249, neotraditioneel, aannemer Ch. Van Driessche
Gent burg gebouw Gent, Hotel Gravensteen, Jan Breydelstraat 9-11 Azul Bateig   8restauratie   vervanging Ledesteen op verdieping   False 2 - opmerkelijk   0             ID 19249, toewijzing onzeker
Gent burg gebouw Gent, huis aan Sint-Baafs Doornikse kalksteen       helemaal   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis 'De Inghel' Graslei 8 Ledesteen       dominant   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis hoek klein Turkije Ledesteen       schuine hoekuitsparing   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, huis hoek klein Turkije Doornikse kalksteen       muren   False 4 - in deel volledig   0              
Gent burg gebouw Gent, huis hoek klein Turkije Brusseliaanse steen       naast schuine hoekuitsparing   False 1 - beperkter   0              
Gent burg gebouw Gent, huis hoek nederpolder-zandberg Ledesteen       plint en afwerking ramen   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis hoek nederpolder-zandberg Doornikse kalksteen       plint deeltje noordkant huis   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis Nederpolder 1, Hotel Vanden Meersche Ledesteen   5barok   plint, grootste deel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis Nederpolder 1, Hotel Vanden Meersche Doornikse kalksteen   5barok   deel plint naast deur   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis Nederpolder 1, Hotel Vanden Meersche Brusseliaanse steen   5barok   in plint boven kelderraampje   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis rechtover Groot Vleeshuis Ledesteen       gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis rechtover Groot Vleeshuis Brusseliaanse steen       verspreid tussen Ledesteen   False     0              
Gent burg gebouw Gent, huis Van Monckhovenstraat 26 Petit Granit   75eclectisch   garagepoortrand   False     0              
Gent omheining Gent, huis Van Monckhovenstraat 26 Andenne zandsteen   75eclectisch   tuinmuur   False   bleekroze 0   matig grof homogeen gecementeerd     hoekig in wild verband    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Doornikse kalksteen   5barok 1642 plinten   False 2 - opmerkelijk   0   wackestone         ID 26026
Gent binnen Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Krijtsteen       gordelbogen en gewelven in de gangen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Massangis   8restauratie   raamlijsten   False 2 - opmerkelijk oranje (duidelijk roche jaune) 0   grof- en slecht gesorteerd bioklastisch, macroporeus          
Gent utiliteitsgebouw Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Azul Bateig   8restauratie   restauratie witte natuursteen van de gevels van het gymnasium   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Devoonkalksteen   8restauratie   bovenkant plint en ook boven plintlijst   False 1 - beperkter wat meer bleekblauw dan Doornike 0   wackestone witte calcietaders, witte calcietvlekken, oranje Fe-oxide houdende vlekken   ruwbehouwen   ID 26026 (vervanging Doornikse)
Gent utiliteitsgebouw Gent, Jezuïetencollege, Voldersstraat 3 Petit Granit   5barok 1642 portaal   False     0   wackestone         ID 26026
Gent kapel Gent, kapel? Brusseliaanse steen       muren   False     0             onvolledige data mdc
Gent kapel Gent, kapel? Ledesteen       rond ramen   False     0              
Gent kerk Gent, Kerk van de ongeschoeide karmelieten Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     voorgevel   False     0              
Gent kerk Gent, Kerk van de ongeschoeide karmelieten Brusseliaanse steen           False     0              
Gent kerk Gent, Kerk van de ongeschoeide karmelieten Savonnières       voorgevel   False     0              
Gent kerk Gent, Kerk van de ongeschoeide karmelieten Petit Granit           False     0              
Gent burg gebouw Gent, Kleine Sikkel, Nederpoort 2 Doornikse kalksteen   2romaans   helemaal   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Ledesteen   6classicistisch/rococo 1746 parementsteen   True 4 - in deel volledig   0 nummulieten, oesters, zee-egel grofkorrelig     65x28, ondermuur is kleiner formaat 55x9   ook: Huys van Oombergen, ID 25123, arch David 't Kindt in Louis XV stijl
Gent burg gebouw Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Ieperiaanse steen   6classicistisch/rococo 1746 zelden tussen Lede in ondermuur   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgroen 0   zandsteentextuur     lang en plat sterk afgeschilferd ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent burg gebouw Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Petit Granit   6classicistisch/rococo 1746 portaal en lomperik, ramen   False 2 - opmerkelijk   0             ook: Huys van Oombergen, ID 25123, arch David 't Kindt in Louis XV stijl
Gent burg gebouw Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Gobertangesteen       in ondermuur tussen Ledesteen   False 1 - beperkter   0             ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent beeld Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Doornikse kalksteen   6classicistisch/rococo 1746 sculpturen   False     0             ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent beeld Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Franse steen   8restauratie 1906 gevelsculpturen   False 2 - opmerkelijk   0             ook: Huys van Oombergen, ID 25123, oorspronkelijk Ledesteen?
Gent beeld Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Euville     1905 restauratie gevel sculpturen   False     0             ook: Huys van Oombergen, ID 25123, vervangt Krijtsteen
Gent binnen Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Rode marmer Griotte fleurie     vloertegels inkomhal afw met wit   False 1 - beperkter   0         46x46   ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent binnen Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Wit marmer       vloertegels inkomhal afw met rood   False 1 - beperkter   0         46x46   ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent kerk Gent, Kon. Vlaamse Acad. Taal & Lette(Dammansteen) Ledesteen       kelderlateien   False 0 - zelden tot eenmalig   0   gebioturbeerd     160x26x13   ook: Huys van Oombergen, ID 25123
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Euville   75eclectisch 1897 gevels   False     0             ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Gobertangesteen   75eclectisch 1897 zijgevels   False     0             ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Savonnières   75eclectisch 1897     False     0             ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Petit Granit   75eclectisch 1897     False     0             ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Franse steen Crazannes 75eclectisch 1897 gevelsteen gelijkvloers   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roomkleurig 0   korrelig met zeer fijne barsten tussen de componenten     groot met terugliggende voegen lijkt in goede staat ondanks de fijne barstjes ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent beeld Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Rode marmer   11traditioneel 1921 gedenkplaat inkom   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 25748
Gent utiliteitsgebouw Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Graniet Balmoral 75eclectisch 1897 2 vrijstaande korte obelisken voor de inkom   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0   grofkristallijn     gladgepolijst   ID 25748 arch Edmond de Vigne
Gent binnen Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg marbre du Boulonnais   11traditioneel   vloer inkom   False 2 - opmerkelijk   0     rubanné       ID 25748
Gent binnen Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg Comblanchien   11traditioneel   wandplaten verdieping   False 1 - beperkter   0   met verspreide cm-grote witgerande oncolieten         ID 25748
Gent binnen Gent, Koninklijke Nederlandse Schouwburg marbre du Boulonnais   11traditioneel   wandplaten verdieping tegen traphal en lift   False 1 - beperkter   0   met witte vlekjes in bussels (thallium van zeewier)         ID 25748
Gent utiliteitsgebouw Gent, Kuipke Rode marmer       pijlers in tuin   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Gobertangesteen     1890 rond venster en vervangsteen Ledesteen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Ledesteen   3gotisch 1425 muur   False   mostertbruin patina 0         48x9 28x13 sterk behandeld en harsneerlag  
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Doornikse kalksteen   3gotisch 1425 in de funderingen, pilaren kelderverdieping   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Petit Granit       trap   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Bentheimer zandsteen   8restauratie 1898 restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Brusseliaanse steen       restauratie   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Ieperiaanse kalksteen       enkele stenen in meest zuidelijke steunbeer kant plein   False 0 - zelden tot eenmalig   0 nummulieten            
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Massangis   8restauratie   deurlijsten in korte zuidgevel en verschillende restauratiestenen   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Euville Lérouville 8restauratie   plintlijsten raamstijlen kant Botermarkt   False 1 - beperkter   0   zeer grofkorrelig met afgeplatte klasten, sterk poreus          
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Euville   8restauratie   kelderpoort kant Botermarkt   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Lakenhalle Franse steen Reffroy - St.-Joire 8restauratie 1898 nieuwe schoorsteen   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Lange Violettestraat (huisje) Brusseliaanse steen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, Langemunt 24, De Hazewind Ledesteen   4renaissance 1570 volledige gevel (gelijkvloers vernietigd)   True 6 - volledig gebouw   0           hoofden sculpt restauratie 1893 E. Janssens ID 25296
Gent burg gebouw Gent, Langemunt 3 Petit Granit   6classicistisch/rococo 1759 volledige gevel   True 6 - volledig gebouw   0             ID 25280
Gent stadorpsdeel Gent, Langemunt en Hoogpoort Petit Granit       gevels huizen   False     0              
Gent stadorpsdeel Gent, Langemunt en Hoogpoort Ledesteen       gevels huizen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Leopoldskazerne Bontzandsteen Grès des Vosges         False     0              
Gent burg gebouw Gent, Limburgstraat x Henegouwenstraat Serpentiniet   12post-1960   gevelparement   False 6 - volledig gebouw donkergrijsgroen 0   eklogiet kataklastisch gebarsten, soms grote (40 cm) klasten     gevelplaten 96x72x4   geeft uit op Lieven Bauwensplein
Gent klein monument Gent, Mammelokker Petit Granit       voorgevel   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Gent klein monument Gent, Marmeren fontein Rode marmer Italiaans         False     0              
Gent burg gebouw Gent, Meerssstraat 95 Petit Granit   77art deco 1925 spatlijst en kelderramen   False 1 - beperkter   0         verschillende oppervlakteafwerking, mooi vormgegeven    
Gent burg gebouw Gent, Meerssstraat 95 Franse steen Reffroy - St.-Joire 77art deco 1925 raamdorpels en neggen, sierboog boven portaal   False 2 - opmerkelijk   0   grofbioklastisch met oolieten         verdieping: bewerkte cementlijsten aansluitend op afwerking in Reffroy op gelijkvloers
Gent burg gebouw Gent, Meersstraat 113, 117-119 Petit Granit   75eclectisch   lage plint, plintlijst   False 1 - beperkter   0              
Gent burg gebouw Gent, Meersstraat 113, 117-119 Savonnières   75eclectisch   lijsten en raamkaders   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, Meersstraat 113, 117-119 Grandglise zandsteen bont 75eclectisch   ondergevel   False 2 - opmerkelijk vuurrood tot roestgeel 0         ruwe blokken in wild verband tot 20x20    
Gent burg gebouw Gent, Metselaarshuis, Cataloniestraat 1 Ledesteen   3gotisch 1526 voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 met nummulieten       groot tot 48x35   ID 24570, bouwmeester Christoffel Vanden Berghe, ook bekend als Hotel de Graaf van Egmond
Gent burg gebouw Gent, Metselaarshuis, Cataloniestraat 1 Doornikse kalksteen   3gotisch 1432 zijgevel   False 4 - in deel volledig   0     uitzonderlijk meer compacte steen met chert   kleine formaten schieferig verweerd ID 24570, ook bekend als Hotel de Graaf van Egmond; bevat 1 kei van grijsgespikkelde kwartsietische zandsteen (paleozoisch)
Gent burg gebouw Gent, Metselaarshuis, Cataloniestraat 1 Massangis   8restauratie 1976 bordes en vervanging van Ledesteen in voorgevel   False 2 - opmerkelijk   0             ID 24570, ook bekend als Hotel de Graaf van Egmond
Gent burg gebouw Gent, Metselaarshuis, Cataloniestraat 1 Maaskalksteen   8restauratie 1852 sommige raamstijlen (vervanging Doornikse steen)   False 0 - zelden tot eenmalig grijs 0 met divere koralen       kleine formaten   ID 24570, ook bekend als Hotel de Graaf van Egmond; bevat 1 kei van grijsgespikkelde kwartsietische zandsteen (paleozoisch)
Gent beeld Gent, monument op Lieven Bauwensplein Petit Granit       sokkel standbeeld   False     0              
Gent beeld Gent, monument sleepstraat Brusseliaanse steen           False     0              
Gent beeld Gent, Muinkpark Doornikse kalksteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Museum voor Schone Kunsten Petit Granit       plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Museum voor Schone Kunsten Luxemburgse zandsteen       lijsten en versieringen   False     0              
Gent omheining Gent, muurtje St.-Pietersnieuwstraat Famenniaanzandsteen       muurtje   False     0              
Gent omheining Gent, muurtje St.-Pietersnieuwstraat Petit Granit       afwerking bovenaan   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 4 Doornikse kalksteen   71neogotisch   dominant in gevel   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 4 Ledesteen   71neogotisch   zijdeurtje afwerking   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 7, huis vandenbogaerde Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   delen plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 7, huis vandenbogaerde Ledesteen   6classicistisch/rococo   delen plint, afwerking deur   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 9-13 Ledesteen       in plint   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nederpolder 9-13 Brusseliaanse steen       in plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Nieuw gerechtsgebouw Basalt Chinese basalt van Fuding 13recent vernaculair       False     0              
Gent burg gebouw Gent, Nonnemeersstraat Rode marmer Baelen     enkele stenen in plint tussen groene stenen   False 1 - beperkter   0 crinoiden            
Gent utiliteitsgebouw Gent, Novotel, goudenleeuwplein 5 Doornikse kalksteen       muren in gruuthuuskelden en deel buiten, breuksteen   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Novotel, goudenleeuwplein 5 Petit Granit petit granit du Bocq     trappen buiten   False 2 - opmerkelijk   0 grote garnalen, stromatoporen            
Gent utiliteitsgebouw Gent, Novotel, goudenleeuwplein 5 Petit Granit       trappen buiten   False 2 - opmerkelijk   0           sterk verweerd  
Gent kerk Gent, OLV Sint-Pieterskerk Ledesteen Balegemse steen     buitenmuren bijna volledig   False 6 - volledig gebouw   0              
Gent kerk Gent, OLV Sint-Pieterskerk Massangis       restauratiestenen   False 1 - beperkter   0              
Gent kerkbinnen Gent, OLV Sint-Pieterskerk Rode marmer   5barok   verschillende pijlers, altaren, kist   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent kerkbinnen Gent, OLV Sint-Pieterskerk Zwart marmer   5barok   vloerbekleding, delen altaren   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent kerkbinnen Gent, OLV Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   5barok   delen traptreden, oude vloertegels   False 1 - beperkter   0              
Gent kerkbinnen Gent, OLV Sint-Pieterskerk Ledesteen   5barok   deel traptreden   False 1 - beperkter   0              
Gent burg gebouw Gent, Onderbergen 50-52 Petit Granit   75eclectisch   lijsten sierelementen   False 2 - opmerkelijk   0             2 gelijke rijhuizen, Inventaris Bouwkundig Erfgoed ID 25459, vroeg 20ste eeuw
Gent burg gebouw Gent, Onderbergen 50-52 Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 75eclectisch   bossage in ondermuur   False 2 - opmerkelijk bont: geel oranje rood 0     grote graafgangen in gele steen   hoekig in wild verband (rotsblokwerk)   2 gelijke rijhuizen, Inventaris Bouwkundig Erfgoed ID 25459, vroeg 20ste eeuw
Gent utiliteitsgebouw Gent, Opera Petit Granit   74neorenaissance       False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Opera Doornikse kalksteen   74neorenaissance       False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Opera Krijtsteen witte krijtsteen van Rochefort (en Hourdain) 74neorenaissance   gevelparement   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Opera Avendersteen   74neorenaissance   beeldhouwwerk   False     0              
Gent klein monument Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Petit Granit   70neoclassicistisch 1886 hoge sokkel standbeeld Hippolyte Metdepenningen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             beeldontwerp J. Dillen
Gent utiliteitsgebouw Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Petit Granit   6classicistisch 1836 portiek en steektrap   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           verweerd ID 25127, ontwerp Louis Roelandt
Gent utiliteitsgebouw Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Savonnières type 74neorenaissance 1836 ondergevels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   oolietisch, hol en vol, soms grote schelpen   soms brede liesegang vlakke bossage, groot 128x35x33   ID 25127, ontwerp Louis Roelandt
Gent utiliteitsgebouw Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Franse steen Anstrude 74neorenaissance 1836 gevels vlak parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   massief, fijn oolietisch met deels opgeloste oolieten (kleine putjes)         ID 25127, ontwerp Louis Roelandt
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Wit marmer Carrara 74neorenaissance 1926 gelijkvloers betegeling (met stroken Sainte Anne)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit met vage grijze aders 0         vierkant volgens patronen   ID 25127, vermoedelijk vervangen na brand van 1926; synthetische tegels op verdieping, op verdieping zuilen in wit imitatiemarmer (hout)
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Grijs marmer Ste Anne 74neorenaissance 1926 gelijkvloers betegeling (stroken tussen Carrara tegels)   False 1 - beperkter wit met vage grijze aders 0         langwerpige stroken   ID 25127, vermoedelijk vervangen na brand van 1926
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Zwart marmer Bleu belge 74neorenaissance 1926 trapleuning en pilasters   False 2 - opmerkelijk zwart fijn dooraderd 0             ID 25127, vermoedelijk vervangen na brand van 1926; geplaatst door Etienne, Mazy
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Jura-kalksteen   74neorenaissance 1926 traptreden   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige 0 type orthoceras waargenomen sterk bioklastisch met gevarieerde fossielresten lijkt op Comblanchien       ID 25127, vermoedelijk vervangen na brand van 1926
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Petit Granit   6classicistisch 1836 brede zuilen gelijkvloers   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 25127, ontwerp Louis Roelandt; muren in similisteen
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Rode marmer rudistes 13recent vernaculair   tafelblad achter petit granit zuil   False 0 - zelden tot eenmalig felrood met witte fossielen 0 serpuliden, algen en andere fossielen            
Gent binnen Gent, oud Gerechtsgebouw, Koophandelsplein Zwart marmer   10vernaculair 1919 gedenkplaat gesneuvelde oorlogsvrijwilligers   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 25127
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oud Postgebouw Luxemburgse zandsteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oud Postgebouw Gobertangesteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oud Postgebouw Petit Granit           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oude Houtlei x Posteernestraat Doornikse kalksteen   71neogotisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oude Houtlei x Posteernestraat Ledesteen Lede grof 71neogotisch   plintlijst   False 1 - beperkter   0 zeer fossielrijk (serpula, nummulieten, gote schelpen) grobioklastisch       wat afgerond  
Gent utiliteitsgebouw Gent, Oude Houtlei x Posteernestraat Petit Granit   71neogotisch   raamlijsten   False 1 - beperkter   0              
Gent klein monument Gent, Peperbus (torentje) Ledesteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Poldermolen Bourgoyen-Ossemeersen Doornikse kalksteen     13de e onderbouw   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent klein monument Gent, Poortje Bijloke oud Sint Elisabeth Petit Granit       poortlijst, lomperik   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent klein monument Gent, Poortje Bijloke oud Sint Elisabeth Ledesteen       enkele stenen plint poort False 1 - beperkter   0              
Gent klein monument Gent, Poortje Bijloke oud Sint Elisabeth Gobertangesteen       een enkele steen in plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent burg gebouw Gent, Prinses Clementinalaan 173 Petit Granit   art nouveau 1911 erkers consoles raam- en deurlijsten bossage   False 2 - opmerkelijk   0         divers vormgegeven   arch Edgard Van Hoecke als eigenwoonst; ID 18624
Gent burg gebouw Gent, Prinses Clementinalaan 173 Graniet Balmoral art nouveau 1911 'arduinen postamenten' onder raam bel étage   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0         ronde zuiltjes   arch Edgard Van Hoecke als eigenwoonst; ID 18624
Gent burg gebouw Gent, Prinses Clementinalaan 173 Famenniaanzandsteen groen art nouveau 1911 ondermuur   False 1 - beperkter groen 0         wild verband   arch Edgard Van Hoecke als eigenwoonst; ID 18624; korreltextuur en gelaaghdheid wijst niet op Gileppezandsteen
Gent utiliteitsgebouw Gent, Rabot Brusseliaanse steen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Rabot Ledesteen       delen muur   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Rabot Veldsteen       enkele straatkant   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Rabot Ieperiaanse steen           False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Gent, Redemptoristen, Voskenslaan Petit Granit   11traditioneel 1929 fijne plintlijst, lage plint portaal, fijne dorpels   False 1 - beperkter   0 fossielrijk           C. Malfait, bouwmeester
Gent kerk Gent, Redemptoristen, Voskenslaan Euville   11traditioneel 1929 lijsten en afdekstenen   False 2 - opmerkelijk   0   grof crinoidisch, ongelijk van korrel     80x30x10 grof gefrijnd vuil geelgrijs door stof C. Malfait, bouwmeester
Gent burg gebouw Gent, Restaurant De gekroonde hoofden Ledesteen       speklagen, plint   False     0              
Gent tuindecoratie Gent, Sint-Annakerk Gobertangesteen   10vernaculair   palen parkje naast kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0             met petit granit sokkel en deksteen
Gent kerk Gent, Sint-Annakerk Azul Bateig   8restauratie   voorgevel parement   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   grote grijze bioturbaties mt glauconiethoudend zand     lijkt kops   sterk gelijkend op Gobertange
Gent kerk Gent, Sint-Annakerk Franse steen Crazannes 72neoromaans 1853 voorgevel sokkel portaal met zuilen en voet lisenen zijgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0   compact korrelig sterk poreus (macroporeus door opgeloste dolomiet) sparietische kalksteen zelden sporen van bioturbaties (graafgangen)       arch L. Roelandt & J. Van Hoecke
Gent kerk Gent, Sint-Annakerk Savonnières Morley 72neoromaans 1853 plintlijst   False 2 - opmerkelijk grijswit -1   compact hol oolietisch       korstmos arch L. Roelandt & J. Van Hoecke
Gent kerk Gent, Sint-Annakerk Gobertangesteen   72neoromaans 1853 zijgevels en koor lisenen en raamlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         kops (zeer slanke lijsten) in slechte staat arch L. Roelandt & J. Van Hoecke; oneigenlijk gebruik
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Vulkanische tufsteen Römer Tuff     verschillende stenen in muur   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     enkele stenen binnen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Ledesteen       enkele stenen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 3gotisch   deel 15e eeuws binnen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Bergsteen       enkele in buitenmuur   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Veldsteen       zeldzaam in muur   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Baafsabdij Doornikse kalksteen       Merendeel gebouw   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Ledesteen       muren vooral onderaan   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Gobertangesteen       restauratie plint aan deur ter vervanging Ledesteen, in muur ter vervanging Bxl   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Brusseliaanse steen       delen muur vooral bovenaan   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Doornikse kalksteen       delen muur   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Petit Granit       restauratie maaswerken   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Baafskathedraal Leisteen       dak   False     0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer Baelen 4renaissance XVI grafmonument bisschop Viglius Aytta plaat   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer griotte de rance 4renaissance XVI grafmonument bisschop Viglius Aytta kolommen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer Dinant 6classicistisch/rococo   vloertegels afwisselend met wit   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zwart 0   massief, niet fijn gelamineerd zeldzame rechte witte aders, vrij breed (tot 0,5 cm)   32x32 schelpachtige breukaan de rand  
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo   vloertegels afwisselend met zwart   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit met vage lichtgrijze strepen 0         32x32    
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara 5barok 1669 epitaaf Maximilian Van de Woestyne, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Ste Anne 5barok 1669 epitaaf Maximilian Van de Woestyne, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit 0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Barbençon type 5barok 1669 randstrook epitaaf Maximilian Van de Woestyne, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig bruingrijs met wit 0     brede witte aders verknoopt tot prikkeldraad structuur        
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer   15interbellum 1919 gedenkplaat 1914-1918, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Ste Anne 15interbellum 1919 rand gedenkplaat 1914-1918, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer   15interbellum 1919 kruis gedenkplaat 1914-1918, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             F2j marmer (Belgisch rood)
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Serpentiniet Vert patricia 15interbellum 1919 cirkel om kruis op gedenkplaat 1914-1918, bij inkomportaal   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer   6classicistisch/rococo   wijwatervat, doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0              
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Ferrières-la-Petite     voet sculptuur van wereldbol met slang   False 0 - zelden tot eenmalig bruin gevlekt 0           diepe verweringsrainures zou verwant zijn aan Belgisch rood maar gelijkt oppervlakkig op Marbre du Boulonnais
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal breccie       OLVrouw kapel kleine zuiltjes op altaar   False 0 - zelden tot eenmalig bruinroze 0   rafelig uitlopende klasten (geen sedimentaire breccie bestaande uit verplaatste fragmenten)         eerder variant op Belgisch rood marmer dan Waulsortbreccie
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Albast   5barok 1615 bevindt zich in OLVrouw kapel   False 0 - zelden tot eenmalig   0             deel van fries afkomstig van hoofdaltaar van gebr de Nole uit 1615
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Doornikse kalksteen   3gotisch   parement kooromgang, zuilvoeten, sommige zuilen   False 4 - in deel volledig grijs 0         zeer grote blokken    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Ledesteen   3gotisch   sommige zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         92x32    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Portor     voorste zijaltaar zuid, antependium   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met goudbruin 0     brede goudbruine aders     goudbruin is onzuiver en verweerd  
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer Byzantin noir     voorste zijaltaar zuid, vlakke altaarplaat   False 0 - zelden tot eenmalig helft is donkergrijs 0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara     voorste zijaltaar zuid, antependium   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Ste Anne     voorste zijaltaar zuid, antependium   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met wit 0              
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer       beeld Sint Pieter vlak voor koor, sokkel   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0           witte vlekjes als inwerking vleermuizenguano  
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Ste Anne rubanné     beeld Sint Pieter vlak voor koor, voetstuk   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met bruine tint 0   lamellaire stromatoporen, zonder witte calciet van brecciering         afwijkend facies
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Maaskalksteen marbre de Namur     traptreden naar kooromgang   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0   licht korrelig brede witte opgebroken ader, calcietvlekken en dunnen schalen van brachiopoden (verborgen onder neus bovenliggende trede)   zeer massief: volle dikte van trede    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer       afsluiting straalkapellen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zwart 0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara     fijne uitgefreesde balusters in afsluiting straalkapellen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0         balusters telkens in 3 stukken, scheiding vereschillend van hoogte    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Portor     afsluiting 1ste straalkapel noord: 4 kleine inlegstukken   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met goudbruin 0             straalkapel met schilderij Coxcie
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Marquise       vloertegels 1ste straalkapel noord   False 1 - beperkter lijnolie-geel 0   korrelig-oolietisch soms homogeen éénkleurig, soms grote ichnofossielen       straalkapel met schilderij Coxcie
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Barbençon     afsluiting 2de straalkapel noord: medaillon   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met wit 0   kleur van Bleu belge maar aders gelijkend op prikkeldraad          
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Seravezza     afsluiting 2de straalkapel noord: kleine inlegstukken   False 0 - zelden tot eenmalig wit met dikke polychrome aders 0   metamorfe breccie          
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Brèche de Waulsort       altaarzuilen 2de straalkapel noord   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer Griotte unie 6classicistisch/rococo 1778 epitaaf GG van Eversel   False 0 - zelden tot eenmalig bruinachtig rood 0 1 ronde blauwgrijze stromatopoor kleine bleke vlekken van bioklasten spaarzaam calcietaders   in de vorm van gedrapeerd doek    
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Ste Anne rubanné 6classicistisch/rococo 1778 epitaaf GG van Eversel   False 0 - zelden tot eenmalig grijs met bruine tinten 0   lamellaire stromatoporen, zonder witte calciet van brecciering     doodskist    
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Bleu turquin 6classicistisch/rococo 1778 epitaaf GG van Eversel   False 0 - zelden tot eenmalig grijsgestreept 0 eerder grijs dan blauwgrijs dichte opeenvolging van parallelle grijze bandjes gescheiden door witte strepen     2 voeten van doodskist    
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Giallo de Siena 6classicistisch/rococo 1778 epitaaf GG van Eversel   False 0 - zelden tot eenmalig goudgeel 0         plaat onder doodskist    
Gent funerair Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer byzantiné 6classicistisch/rococo 1778 epitaaf GG van Eversel   False 0 - zelden tot eenmalig grijs-rood 0         sokkel    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer Rance     altaarzuilen 3de straalkapel noord en ook volgende   False 2 - opmerkelijk   0 rattenstaarten            
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Avendersteen Lézennes 6classicistisch/rococo   zijdeur in koor noord   False 0 - zelden tot eenmalig lijnolie-bruin maar intern wit 0   wit krijt zonder glauconiet     gesculpteerde stenen chambranten enkele kleine mechanische inkepingen  
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer Versiglia     afsluiting 4de straalkapel noord en ook volgende   False 1 - beperkter rood met veel wit in sterk kleurcontrast 0   sedimentaire breccie met afgeronde fragmenten en veel witte calcietatrix ook veel vlekvormige onzuiverheden     onzuiverheden met pasta of cement gevuld  
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Albast       straalkapel noord naast zijdeur   False 0 - zelden tot eenmalig met rode strepen 0         liggend bisschopsbeeld    
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Barbençon français     afsluiting altaar langs kooromgang   False 2 - opmerkelijk grijs met veel wit 0     sterk dooraderd        
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara 6classicistisch/rococo   beeldengroep aanbidding van Maria naast hoogaltaar   False 1 - beperkter gebroken wit 0         maniëristisch   sculpt Jean Del Cour
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer Theux 6classicistisch/rococo   voet en sokkel van beeldengroep aanbidding van Maria naast hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0     fijne parallelle tektonische witte aders       sculpt Jean Del Cour
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Carrara 5barok   bisschopsbeeld links naast hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0             sculpt Duquesnoy
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Albast   5barok   bisschopsbeeld rechts naast hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer byzantin     hoogaltaar   False 1 - beperkter   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Serpentiniet       inlegstukken in afsluiting diverse straalkapellen   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal marmer Brocatelle     witmarmeren vloer met inlegstukken in kapel achter altaar   False 0 - zelden tot eenmalig roze 0   lijkt breccie-actig         andere inlegstukken lijken bleekgele marmer, Bleu belge en Waulsortiaanbreccie
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Brèche de Waulsort Landelies type     inlegstuk in straalkapel achteraan   False 0 - zelden tot eenmalig rode matrix 0   kleine beter gesorteerde fragmenten in olistostroom-breccie         geografische typering is tentatief (lijkt op overgang tussen conglomeraat en breccie)
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Grijs marmer Antique de Meuse     altaar onder Lam Gods (Vyt kapel)   False 0 - zelden tot eenmalig grijs geband 0   grote lamellaire stromatoporen          
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Gobertangesteen       tegels (afwisselend met zwart) in voorste straalkapel zuid   False 1 - beperkter lijnolie-geel 0   zandig-grijs in bioturbaties met wit-afgelijnde lichtgebogen graafgangen (ichnofossiel dat ook in Ledesteen voorkomt)   21x21   tegels zouden ook uit Formatie van Lede kunnen komen
Gent beeld Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer unie - poitée     pilasters in straalkapellen achteraan   False 1 - beperkter   0 lokaal veel witte crinoidenvlekken            
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Rode marmer rose     altaarzuilen xde straalkapel noord   False 0 - zelden tot eenmalig bleekrood tot rose 0 ronde stromatoporen   weinig dooraderd        
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Wit marmer Calacatta     inlegplaat xde straalkapel noord   False 0 - zelden tot eenmalig wit met donkergijs 0   wit marmer met dicht netwerk van geconjugeerde grijze aders          
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Baafskathedraal Zwart marmer Bleu belge     inlegplaat xde straalkapellen zuid   False 0 - zelden tot eenmalig wit met donkergijs 0   zwart marmer met geconjugeerde witte aders          
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Baafsplein Petit Granit           False     0              
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Baafsplein Porfier Italiaans         False     0              
Gent burg gebouw Gent, Sint-Baafsplein 11 Petit Granit   75eclectisch Xxa ondergevel   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, Sint-Baafsplein 11 Luxemburgse steen   75eclectisch Xxa gevel   True 4 - in deel volledig geelgrijs 0   zandtextuur: kwartsrijk met carbonaatmatrix     34x20x30 (Ledesteen formaat) zwartgespikkeld door roetdeeltjes  
Gent burg gebouw Gent, Sint-Baafsplein 11 Savonnières   75eclectisch Xxa sculpturen   False 1 - beperkter   0     gekruiste gelaagdheid        
Gent burg gebouw Gent, Sint-Baafsplein 11 Bontzandsteen Born 75eclectisch Xxa rode geïsoleerde sierstenen   False 1 - beperkter helrood 0   zandsteen met kleiige matrix       zacht oppervlak  
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Bavo, kapittelstraat Doornikse kalksteen       plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Bavo, kapittelstraat-Biezekapelstraat Ledesteen       op hoek boven rigel, een paar stenen tussen Bxl   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Bavo, kapittelstraat-Biezekapelstraat Gobertangesteen       een paar stenen tussen Bxl   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Bavo, kapittelstraat-Biezekapelstraat Brusseliaanse steen       dominant onder rigel   False     0              
Gent kapel Gent, Sint-Christoffelkapel, Brabantdam Ledesteen   5barok 1632 portaal (geblokt volgens Italiaanse renaissance) ramen hoekkettingen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige lijnolie kleurvlekken 0 veel grofbioklastisch rijk aan speldenkopjes (nummulieten) grofkorrelig kwartsrijk en fijn glauconiethoudend     tot 38x27x42 geïmpregneerd ID 18925 protestantse kerk, stijl 'laat-gotische renaissance = baroksstijl'
Gent kapel Gent, Sint-Christoffelkapel, Brabantdam Savonnières Morley 8restauratie 1898 achterhoek Sint Kristoffelstraat   False 1 - beperkter bleek 0 schelpenlagen halfvol oolietisch soms fijn kriskras gelaagdheid       ID 18925 protestantse kerk, stijl 'laat-gotische renaissance = baroksstijl'
Gent kapel Gent, Sint-Christoffelkapel, Brabantdam zandsteen   8restauratie 1898 plintlijst zijgevel   False 2 - opmerkelijk beigegrijs 0   matig grof, met regelmatig verdeelde macroporiën massief of fijn gestratifieerd       ID 18925 protestantse kerk, stijl 'laat-gotische renaissance = baroksstijl' (Tertiaire zandsteen)
Gent kapel Gent, Sint-Christoffelkapel, Brabantdam Franse steen Crazannes 8restauratie 1898 ondermuur plintlijst hoekketting voorgevel   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   middelmatig met gelijk verdeelde macroporiën, grotere holtes vaag gestratifieerd tot fijn gestraticuleerd   48x12   ID 18925 protestantse kerk, stijl 'laat-gotische renaissance = baroksstijl'; vervanging Ledesteen, toewijzing Crazannes onzeker
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Petit Granit       poortjes   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Ledesteen       plint en deurlijsten kerk   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     plint en deurlijsten kerk   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Doornikse kalksteen       plint en deurlijsten kerk   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Brusseliaanse steen       plint en deurlijsten kerk   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Elisabethkerk en voormalig begijnhof Gobertangesteen       plint en deurlijsten kerk   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Brusseliaanse steen   3gotisch XVII zijbeuken en zijgevel sacristie, lokaal dominant   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Doornikse kalksteen   2romaans XII oudste delen van kerk volledig   True 4 - in deel volledig   0             ID24493, daterend XII-XIII de eeuw + diverse restauartie en teru herstellen in ideale of oorspronkelijke staat
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Ledesteen   3gotisch XV koor en straalkapellen   False 4 - in deel volledig   0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Leisteen       dak   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Petit Granit   8restauratie XIX raamdorpels   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Petit Granit   8restauratie XXI raamstijlen   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Ledesteen   6classicistisch 1751 sacristie parement en steunberen   False 4 - in deel volledig vosbruin patina 0 soms vol nummuieten 2 facies grofbioklastisch met nummulieten of gebioturbeerd met soms liesegangringen (de meeste stenen) in plintlijst groen Ledesteen met nummulieten   48x26 verweerd oppervlak  
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Ledesteen   6classicistisch 1751 sacristie raamdorpels   False 2 - opmerkelijk bleekgroengrijs 0 met talrijke verspreide nummulieten als knopen in een fijner en zachter sedimentgeteente grofbioklastisch     80x23x45 sterk oppervlakkig verweerd en schilferig afgesleten  
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Savonnières   8restauratie 1870 sacristie, vervanging van Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vuil oude restauratie
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Gobertangesteen   8restauratie 1870 sacristie   False 1 - beperkter   0             restauratie olv Auguste Van Assche
Gent kerk Gent, Sint-Jacobs Doornikse kalksteen   6classicistisch 1751 sacristie ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0     met chert   groot formaat (veel groter dan Romaanse ssteen) minder verweerd dan Romaanse steen  
Gent burg gebouw Gent, Sint-Jorishof, Boterstraat-Hoogpoort Brusseliaanse steen       vooral onderaan   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Sint-Jorishof, Boterstraat-Hoogpoort Ledesteen       vooral bovenaan en afwerking   False     0              
Gent tuindecoratie Gent, Sint-Lukas Zwarte zusterstraat, binnenkoer Ieperiaanse kalksteen   3gotisch   beeld   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent tuindecoratie Gent, Sint-Lukas Zwarte zusterstraat, binnenkoer Ledesteen   3gotisch   raamroosters, pijlers, ornamenten   False 4 - in deel volledig   0              
Gent tuindecoratie Gent, Sint-Lukas Zwarte zusterstraat, binnenkoer Rode marmer       kleine pijlers   False 0 - zelden tot eenmalig   0           vaal van kleur  
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Michielsbrug Doornikse kalksteen       kern van de brug   False     0              
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Michielsbrug Gobertangesteen       parement   False     0              
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Michielsbrug Petit Granit       parement   False     0              
Gent stadorpsdeel Gent, Sint-Michielsbrug Luxemburgse zandsteen       parement   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Sint-Michielshelling Graaf van Egmond/Crypte Ledesteen       afwerking, raam- en deurlijst   False     0              
Gent burg gebouw Gent, Sint-Michielshelling Graaf van Egmond/Crypte Doornikse kalksteen       ondergevel   False     0              
Gent kerk Gent, Sint-Michielskerk Brusseliaanse steen           False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent kerk Gent, Sint-Michielskerk Doornikse kalksteen       1 steen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Gent, Sint-Michielskerk Ledesteen       blokken niet vervangen door restauratie   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent kerk Gent, Sint-Michielskerk Massangis       restauratie   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Gent, Sint-Michielskerk Leisteen       dak   False 4 - in deel volledig   0              
Gent kerk Gent, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen       dominant   True 6 - volledig gebouw   0         120x28 schieferig verweerd vooral aan bovenrand (te weinig weggeklopt)  
Gent kerk Gent, Sint-Niklaaskerk Petit Granit   8restauratie   muur restauratie   False     0              
Gent beeld Gent, Sint-Niklaaskerk Rode marmer Rouge royal     doopvont   False 1 - beperkter   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Niklaaskerk Doornikse kalksteen       dominant (zuilen, pilasters, muren)   True 6 - volledig gebouw   0         80x42 (dikke banken, hoge steen) oorspronkelijk deels roodgeverfd  
Gent kerk Gent, Sint-Niklaaskerk Ledesteen   3gotisch   retant boogstructuur zuidelijke toegangspoort   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerk Gent, Sint-Niklaaskerk Massangis   8restauratie   vervanging Ledesteen in zuidelijke toegangspoort   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Niklaaskerk Wit marmer   5barok   hoofdaltaar ambo   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Niklaaskerk Wit marmer Calacatta 5barok   hoofdaltaar 4 verticale platen   False 0 - zelden tot eenmalig   0   breccie van witte gelijkmatige marmerklasten in donkergrijze matrix          
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Niklaaskerk Serpentiniet Vert de Mer 6classicistisch   1ste zijaltaar noord achterplaat ambo   False 0 - zelden tot eenmalig donkergroen zijdeglans 0              
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Niklaaskerk Wit marmer Arabescato 5barok   hoofdaltaar achterkant afsluiting en centrale kapel achter hoofdaltaar gesculpteerde communiebank   False 1 - beperkter wit met grijze strepen 0             zijaltaar zuidkant in imitatie
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Gobertangesteen   72neoromaans 1930 bijna volledig   True 6 - volledig gebouw wit 0       vrij veel liesegang groot 30x15 regelmatig tot 32x20 in goede staat arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Ledesteen   72neoromaans 1930 plintlijst; enkele stenen in muur, vooral kerkhofmuur   False 1 - beperkter kaki 0 grote oesters, schelpfragmenten, serpula grofbioklastisch, met glauconiet en kwarts     28x12   arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Franse steen Anstrude 72neoromaans 1930 zuilen   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   dichtgestapelde volle oolieten schelpengruislagen       arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Doornikse kalksteen   72neoromaans 1930 een steen in muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0             arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Massangis   8restauratie   lokaal, vooral inkom   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Franse steen Reffroy - St. Joire 72neoromaans 1930 plintlijst   False 2 - opmerkelijk grijswit -1   grofbioklastisch met volle oolieten en veel op oplossing       vuil en ingevreten arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerk Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Franse steen Chauvigny 8restauratie   vervanging Reffroy in plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig asgrijs 0   grof pseudo-oolietisch, regelmatig gestapeld         oudere restauratie; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Larrys   72neoromaans 1930 brede ronde zuilen   False 2 - opmerkelijk bleekbeige 0   marmerachtig, met kleine gele tot bruine klasten lokaal grofkristallijne sparietopvulling       arch. Henri Valcke; ID 88928; vloer in kleine cementtegels; muren in similisteen met glinsterende calcietkristalschilfers, gebarsten
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Franse steen Anstrude 72neoromaans 1930 zuilvoeten, consoles beelden   False 1 - beperkter bleek 0   eerder fijn oolietisch en zeer compact         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 marmer Larrys type 72neoromaans 1930 preekstoel   False 2 - opmerkelijk bleekbeige 0 gastropoden, algen en andere fossielen marmerachtig, vage vlekken         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Savonnières   72neoromaans 1930 ondermuur en plintlijst, ingebouwde biechtstoel   False 1 - beperkter bleek 0   plintlijst vacuolair, parementsteen fine (homogeen hol-oolietisch)         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Comblanchien type 72neoromaans 1930 treden naar zijaltaren   False 0 - zelden tot eenmalig bleekbeige 0 lokaal koraaldoorsneden, ronde schelpen         aangevreten door reinigingsmiddelen arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Rode marmer byzantiné 72neoromaans 1930 altaar treden en tegels   False 0 - zelden tot eenmalig rose tot grijs 0   treden zijn rose, tegels meer grijs tot echte byzantin         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Rode marmer Griotte flammée 72neoromaans 1930 altaarblad en zuiltjes   False 0 - zelden tot eenmalig rood 0   grore stromatactis, enkel goed te zien in dwarsdoorsnede         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 marbre du Boulonnais ?? 72neoromaans 1930 doopvont en wijwatervaten   False 2 - opmerkelijk bruin 0   fijn nodulair - algair         arch. Henri Valcke; ID 88928
Gent kerkbinnen Gent, Sint-Pauluskerk, Smidsestraat 1 Porfier   10vernaculair   straatsteen op stoep voor inkom   False 2 - opmerkelijk paarsrood 0   zeer fijn met weinig lithoklasten zelden grotere veldspaatkorrels   tot 28x13   geen Bolzano (bevat meer vlekken)
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Pietersabdij Doornikse kalksteen     15xx gevel aan plein, op binnenkoer speklagen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Pietersabdij Brusseliaanse steen     15xx op binnenkoer met speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         min of meer baksteenformaat    
Gent utiliteitsgebouw Gent, Sint-Pietersabdij Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen   15xx steen aan tuin links van poort naar kerk toe   False 0 - zelden tot eenmalig   0 nummulieten, turritella            
Gent utiliteitsgebouw Gent, SMAK Petit Granit       raamomlijstingen plint trap   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, smal huisje beschermd aan boekentoren Ledesteen       deurlijst, hoekketting bovenaan   False 1 - beperkter   0              
Gent burg gebouw Gent, Spijker Doornikse kalksteen       muren   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Petit Granit   75eclectisch 1912 ondermuur, uitsprongen   False   lichtblauw gezandstraald 0         45x22   binnendecoratie afw. gezandstraald (bleek) en gezoet (donker)
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Ledesteen   75eclectisch 1912 parement speklagen   False   beige grijs of blauwig grijs 0 fossielrijk: talrijke schelpe, serpula, fijne foraminiferen (in verschillende stenen) met grove kwarts (1 mm) en glauconiet sterk gebioturbeerd, meestal geen sporen van gelaagdheid veel putjes door uitpreparering en oplossing fossielen (grote holten zijn met mortel gevuld) 45x22 (zoals pg) tot 80x25 licht uitgeprepareerd en behandeld sporen rosbruin patina; afwisselend gebruik beige en blauwe stenen; afkomstig uit groeve Steenberg te Bambrugge
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Massangis   8restauratie   stenen met ankers ipv Ledesteen   False   oranjebruine stippen 0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Luxemburgse zandsteen Montauban 75eclectisch 1912 muur spoorwegviaduct   False 3 - in hoeveelheid belangrijk kakibruin tot mostertbruingeel 0   matig-fijn schelpgeesten en vooral uitgeholde platte bruingerande intraklasten zelden vroegdiagenetisch barstenpatroon ruwbehouwen 38x20 23x22    
Gent binnen Gent, St.-Pietersstation Graniet Mondariz 8restauratie   vloerbekleding binnen   False     0              
Gent binnen Gent, St.-Pietersstation Gabbro Rustenburg 8restauratie   vloerbekleding binnen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Luxemburgse zandsteen   75eclectisch 1912 klokkentoren   False   gelig 0             arch L. Cloquet; ID 18369
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Petit Granit   75eclectisch 1912 muur spoorwegviaduct lijst en hoeksteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 fossielrijk (Michelinia, productiden)     met diepe substylolietische voegen groot gladgeschaafd in wisselend formaat    
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Petit Granit   75eclectisch 1912 ondermuur spoorwegviaduct   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         70x19 ruwgebikt    
Gent binnen Gent, St.-Pietersstation Graniet Balmoral 75eclectisch 1912 zuilen centrale hal   False 2 - opmerkelijk rood 0              
Gent binnen Gent, St.-Pietersstation Petit Granit   75eclectisch 1912 speklagen in pilasters en tussenschotten centrale hal   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent binnen Gent, St.-Pietersstation Doornikse kalksteen   75eclectisch 1912 speklagen in pilasters en tussenschotten centrale hal   False 2 - opmerkelijk blauwgrijs 0 weinig: soms niveau met bolle brachiopodenschalen fijnkorrelig (packstone) vaag geband met bioklastenlenzen uitzonderlijk witte aders     zou ook Maaskalksteen - Longpré kunnen zijn
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Gileppezandsteen   75eclectisch 1912 muur spoorwegviaduct buiten station   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groen 0         ruwbehouwen 38x20 23x22    
Gent utiliteitsgebouw Gent, St.-Pietersstation Famenniaanzandsteen rozerood 75eclectisch 1912 dwarsmuur spoorwegviaduct buiten station   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsrood 0         ruwbehouwen 38x20 23x22    
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Bollaertskamer Ledesteen mostertbruin patina 4renaissance 1580 gevel   True 6 - volledig gebouw   0         groot 38x34 68x30 56x28   arch Joos Rooman
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Bollaertskamer Ledesteen   4renaissance 1580 lateien zuilen   False 2 - opmerkelijk   0   zeer grof met holtes     latei 120x20x>45   arch Joos Rooman
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Bollaertskamer Petit Granit   4renaissance 1580 zuilvoeten   False 1 - beperkter   0             arch Joos Rooman
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Bollaertskamer Bentheimer zandsteen   4renaissance 1580 ionische zuilen verdieping   False 2 - opmerkelijk   0   bleekgrijs met rozige tint vage stratificatie (in verticale positie)   monoliet   arch Joos Rooman; identicatie onzeker
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Doornikse kalksteen   10vernaculair 1700 onderaan lisenen   False 2 - opmerkelijk   0         zeer groot tot 150x28 (kops), 82x27x13 schilferig aan bovenkant, te weinig afgekapt  
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Brusseliaanse steen   10vernaculair 1700 bovenaan   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           meelzak  
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Ledesteen   10vernaculair 1700 raamlijsten boven   False 2 - opmerkelijk mostertgeel patina 0           meelzak  
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Petit Granit   5barok 1700 portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0 met brachiopoden            
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Gobertangesteen   8restauratie   opvulling ondermuur ipv Doornike, raamdorpel ipv Lede (2 Gob voor 1 Lede)   False 0 - zelden tot eenmalig   0           behandeld met harsoppervlak  
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Ledesteen   5barok 1700 raamdorpel gelijkvloers   False 0 - zelden tot eenmalig   0 nummulieten grofbioklastisch       sterk schilferig  
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Conciergerie -stadhuissteeg Gobertangesteen   8restauratie   trapgevel   False 2 - opmerkelijk wit 0             toewijzing onzeker
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Brusseliaanse steen   3gotisch 1518 vlakke gevelbekleding achterkant   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Domien de Waghemakere & Rombout Keldermans
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Ledesteen   3gotisch 1518 lijstwerken, negblokken en andere versieringen   True 6 - volledig gebouw kakibruin patina (indien bewaard) 0         52x24 42x17   arch Domien de Waghemakere & Rombout Keldermans
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Petit Granit   3gotisch 1518 vensterindelingen   False 1 - beperkter   0             arch Domien de Waghemakere & Rombout Keldermans
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Gobertangesteen   8restauratie XIX zijgevel Botermarkt volledig en in kapel (witte stenen)   False 4 - in deel volledig   0         groot 48x15    
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Ledesteen   3gotisch 1518 dorpel   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0 met nummulieten nummulieten als knopen in fijnere matrix     groot en dik schieferig verweerd (zoals St Jacobs sacristie) arch Domien de Waghemakere & Rombout Keldermans
Gent binnen Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Gobertangesteen       tegels trouwzaal, afwisselend met petit granit   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent binnen Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Petit Granit       tegels trouwzaal, afwisselend met gobertange   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent binnen Gent, stadhuis Schepenhuis Hoogpoort Ledesteen   3gotisch 1518 binnenmuur trouwzaal volledige wand   True 4 - in deel volledig   0             arch Domien de Waghemakere & Rombout Keldermans
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Petit Granit   4renaissance 1621 pilaren, cordon   False 2 - opmerkelijk zwartgeschilderd 0             arch Loys Heindrick, Arent Van Loo, Lieven & Pieter Plumion
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Massangis   8restauratie   zijgevel Poeljemarkt volledig, plintlijsten gevel Botermarkt   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Ledesteen   4renaissance 1621 originele parementsteen nog in voorgevel   False 2 - opmerkelijk   0             arch Loys Heindrick, Arent Van Loo, Lieven & Pieter Plumion; slechts beperkt bewaard
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Azul Bateig   8restauratie   voorgevel Botermakt (vnl uitstekende delen)   False 2 - opmerkelijk iets bleker dan Ledesteen 0         glad oppervlak   redelijk gelijkend op gladgezaagde Ledesteen
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Ledesteen Balegemse steen 8restauratie   vervanging Ledesteen   False 1 - beperkter   0   met putjes     40x18    
Gent binnen Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele marbre du Boulonnais       inkomhal   False 2 - opmerkelijk beige 0     rubanné        
Gent binnen Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Grijs marmer Ste Anne petit mélange     inkomhal   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, stadhuis Schepenhuis van Gedele Ieperiaanse steen   4renaissance 1621 1 steen naast inkom   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Gent burg gebouw Gent, Tweebruggenstraat 13 Petit Granit   75eclectisch 1904 gelijkvloers   False 2 - opmerkelijk   0         handgefrijnd   bouwmeester JG Semeij, eclectisch-empire (neorenaissance volgens onroerend erfgoed)
Gent burg gebouw Gent, Tweebruggenstraat 13 Doornikse kalksteen calcaire argileux du Tournaisien 75eclectisch 1904 gelijkvloers rustieke invulling tussen petit granit   False 1 - beperkter donkergrijs 0 diverse brachiopoden, Fenestella (Tn2c) zeer fijnkorrelig tot schieferig     driehoekig (wild verband)   bouwmeester JG Semeij, eclectisch-empire (neorenaissance volgens onroerend erfgoed)
Gent burg gebouw Gent, Tweebruggenstraat 13 Duitse zandsteen Obernkirchener 75eclectisch 1904 verdieping, sterk sculpturele elementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleek gelig-grijs met oranje strepen 0   glinsterende kwarts     grote blokken tot 50 h, in korte stukken gefrijnd   bouwmeester JG Semeij, eclectisch-empire (neorenaissance volgens onroerend erfgoed)
Gent utiliteitsgebouw Gent, Ugent, Letteren en Wijsbegeerte Petit Granit       paneel zijkant trap   False 1 - beperkter   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, UnitedBrands winkel Gobertangesteen       volledig   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Universiteitsgebouw tegenover boekentoren Savonnières       bovengevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Universiteitsgebouw tegenover boekentoren Petit Granit       ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Veldstraat (oud hotel) d'Haene Steenhuyse Krijtsteen       ornamanten van de voorgevel, en versieringen achtergevel   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Veldstraat (oud hotel) d'Haene Steenhuyse Ledesteen   5barok   basementen en plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Veldstraat (oud hotel) d'Haene Steenhuyse Petit Granit   6classicistisch/rococo   achtergevel   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Vlerick Hogeschool Petit Granit   11traditioneel   plint   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Vlerick Hogeschool Ledesteen   11traditioneel   boven plint en afwerking ramen   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Vlerick Hogeschool Maaskalksteen Visé 11traditioneel   plinten gevels aan de binnenplaats   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Vlerick Hogeschool Doornikse kalksteen   11traditioneel   plint straatgevels   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Vlerick Hogeschool Leisteen Herbeumont, Warmifontaine 11traditioneel   dak   False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, vml Pharmacodynamisch Instituut, J. Kluysken Petit Granit   75eclectisch 1901 sokkel, plint, speklagen (ook omheining), sierportaal Albert Baertsoenkaai   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 3053; arch Louis Cloquet; sterk polychroom effect met gele en rode baksteen, grijze en donbkergele natuursteen; gehele blok tot Apothekerstraat
Gent utiliteitsgebouw Gent, vml Pharmacodynamisch Instituut, J. Kluysken Luxemburgse steen Larochette 75eclectisch 1901 sierlijsten, balkons, pinakels en torentjes, omheining   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel 0   matig-fijn, kwartsrijk, kalkcement, met regelmatig verdeelde porositeit   sculpturen vervangen door oplossing kalk groot 62x42x62 in omheining afschilferend aan de randen, beschut restanten van zwarte korst ID 3053; arch Louis Cloquet, neogotisch formularium
Gent utiliteitsgebouw Gent, vml Pharmacodynamisch Instituut, J. Kluysken Doornikse kalksteen   75eclectisch 1901 plint kant Albert Baertsoenkaai   False 2 - opmerkelijk   0   met chert     groot 88x22   ID 3053; arch Louis Cloquet
Gent utiliteitsgebouw Gent, Volkhuis Ons Huis, Vrijdagmarkt 9-10 Petit Granit   75eclectisch 1900 ondergevel   False 4 - in deel volledig   0         zeer fjn bewerkt en gesculpteerd   ID 26052, arch Frans Dierkens, zijgevel Meerseniersstraat dd 1922 (egyptisch-oriëntaale stijl), niet in Euville, maar synthetisch (groot geel korrelig grof mica) siercement (id bovenverdiep Vrijdagmar
Gent burg gebouw Gent, Waaistraat z.n. (Ghent river hotel) Ledesteen   4renaissance 1518 onderaan gevel, deels in bovengevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijsgeel + groen (resauratie) 0         tot 35x32x18 kops, 48x32x22 deels afgeschilferd meerdere verbouwingsfasen
Gent burg gebouw Gent, Waaistraat z.n. (Ghent river hotel) Brusseliaanse steen   4renaissance 1518 bovenaan gevel, met wat Ledesteen   False 2 - opmerkelijk   0              
Gent burg gebouw Gent, Waaistraat z.n. (Ghent river hotel) Massangis       restauratie rond deur   False 1 - beperkter   0              
Gent burg gebouw Gent, Waaistraat z.n. (Ghent river hotel) Petit Granit       trede   False 0 - zelden tot eenmalig   0           afgesleten en uitgehold  
Gent burg gebouw Gent, Waaistraat z.n. (Ghent river hotel) Savonnières   8restauratie   kelderrraam   False 0 - zelden tot eenmalig   0   hol-oolietch, echter vol schelpengruis accumulaties         meerdere verbouwingsfasen
Gent burg gebouw Gent, Zeugsteeg, huis ? Doornikse kalksteen           False     0              
Gent burg gebouw Gent, Zeugsteeg, huis ? Ledesteen           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Zwembad Van Eyck Petit Granit           False     0              
Gent utiliteitsgebouw Gent, Zwembad Van Eyck Savonnières           False     0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, "muur" Veldsteen       muur   False     0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, "muur" Ieperiaanse kalksteen       muur   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen tuindecoratie Geraardsbergen, café Veldsteen       gewicht, afval, puin   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, cafe plein onderaan muur Grandglise zandsteen       muurtje aan zijkant   False   bont gekleurd 0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, Dierkost Veldsteen       bijna volledig toren   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, Dierkost Brusseliaanse steen       enkele stenen tussen veldsteen   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, Dierkost Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     raamlijst enkele stenen   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, Dierkost Bergsteen       een enkele steenin muur tss veldsteen   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, ex-drukkerij Grotestraat 73 Veldsteen   10vernaculair   binnen tussenmuren ongeveer 1m hoog   False 1 - beperkter   0             zichtbaar tijdens verbouwing 2014
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, huis Hoge Buizemont 12 Bergsteen   10vernaculair   Steen in muurtje tussen porfier   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 10 Ieperiaanse kalksteen       gevel volledig   False 4 - in deel volledig   0             ID VIOE 8542
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 11 Ieperiaanse kalksteen       hoekketting achteraan   False 1 - beperkter   0             ID VIOE8543
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 20 Petit Granit       gevel volledig   False 4 - in deel volledig   0             ID VIOE8547
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 45 Petit Granit       trappen deels, plint, raam-deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0             ID VIOE8561
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 45 Devoonkalksteen Givetiaankalksteen     trappen deels   False 2 - opmerkelijk   0 murchisonia, stromtoporen           ID VIOE8561
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Vredestraat 45 Ieperiaanse kalksteen       vensterbank uiterst links   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID VIOE8561
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Wegvoeringsstraat 12 Grandglise zandsteen       in plint, versiering   False 1 - beperkter bontgekleurd 0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, huis Wegvoeringsstraat 12 Petit Granit       plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, kaaimuur Veldsteen       muur   False   groen 0              
Geraardsbergen kapel Geraardsbergen, kapel OLV ziekenhuis marmer Waulsort     altaar   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen kapel Geraardsbergen, kapel OLV ziekenhuis Imitatie       plint   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen kapel Geraardsbergen, kapel op de Oudenberg ieperiaanse steen   10vernaculair   muurtje naar en rond kapel   False 4 - in deel volledig   0       grote blokken 1 m lang, 20 cm hoog      
Geraardsbergen kapel Geraardsbergen, kapel op de Oudenberg Savonnières   8restauratie   restauratiestenen   False 1 - beperkter   0             stijl neobarok
Geraardsbergen kapel Geraardsbergen, kapel op de Oudenberg ieperiaanse steen   76neobarok   grote plint, daklijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, kapel op de Oudenberg, zuil petit Granit       volledig   False 6 - volledig gebouw   0             uit restant Lessense poort
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Karmelietenkerk Petit Granit       plint vooraan (zijdeel is nep)   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Karmelietenkerk Imitatie       nabootsing franse steen vooraan   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Karmelietenkerk Euville       raamomlijsting zijgevel   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen klooster Geraardsbergen, Karmelietenklooster Petit Granit       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen klooster Geraardsbergen, Karmelietenklooster Rode marmer Rouge royal     onderste trap binnen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Karmelietenschool Sint-Jozef Ieperiaanse kalksteen nummulietenkalksteen     hoekketting oudste gebouw aan speelplaats   False 2 - opmerkelijk roestbruin 0              
Geraardsbergen tuindecoratie Geraardsbergen, klein frankrijkstraat, einde, tuin Veldsteen   13recent vernaculair   stenen rond boom   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen tuindecoratie Geraardsbergen, klein frankrijkstraat, einde, tuin Ieperiaanse kalksteen   13recent vernaculair   stenen rond boom   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen tuindecoratie Geraardsbergen, klein frankrijkstraat, einde, tuin Ledesteen   13recent vernaculair   stenen rond boom   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen omheining geraardsbergen, klein frankrijkstraat, wandmuurtje Veldsteen   10vernaculair   muurtje ter versteviging van bergwand   False 4 - in deel volledig   0              
Geraardsbergen omheining geraardsbergen, klein frankrijkstraat, wandmuurtje Ieperiaanse kalksteen   10vernaculair   enkele stenen in muurtje ter versteviging van bergwand   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen omheining geraardsbergen, klein frankrijkstraat, wandmuurtje Bergsteen   10vernaculair   enkele stenen in muurtje ter versteviging van bergwand   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, markthuis Veldsteen       poortlijst   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, molenhuis, Molenstraat 23 Ieperiaanse kalksteen       hoekketting, poortlijst, raamlijst, rond heilige   False 2 - opmerkelijk   0             ID vioe 8456
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, molenhuis, Molenstraat 23 Petit Granit       plint baksteenformaat   False 2 - opmerkelijk   0             ID vioe 8456
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, molenhuis, Molenstraat 23 Ledesteen       enkele stenen in hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0             ID vioe 8456
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Veldsteen       muur straat   False     0             nu muziekacademie
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     omlijsting vensters-deuren, 1 in muur tss veldsteen   False 2 - opmerkelijk   0             nu muziekacademie
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Gobertangesteen   71neogotisch   binnenkoer afwerking met ieperiaanse, plintlijst, geverfd   False 1 - beperkter   0             nu muziekacademie, stenen grijs geverfd VIOE : Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (ID: 8375)
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Luxemburgse steen   71neogotisch   omlijstingsmuurtje   False 2 - opmerkelijk   0             nu muziekacademie, stenen grijs geverfd VIOE : Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (ID: 8375)
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Rode marmer Rouge royal 71neogotisch   schouwmantel leslokaal   False 1 - beperkter   0             nu muziekacademie, stenen grijs geverfd VIOE : Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (ID: 8375)
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, Onze_lieve-Vrouwe-hospitaal Rode marmer rance 71neogotisch   tafelblad   False 0 - zelden tot eenmalig   0             nu muziekacademie, stenen grijs geverfd VIOE : Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (ID: 8375)
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, oude marbol in hospitaal Gobertangesteen       plint   False     0              
Geraardsbergen klein monument Geraardsbergen, oude marbol in hospitaal Ieperiaanse steen       torentje   False 1 - beperkter   0             mogelijks ledesteen, niet duidelijk
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, oude marbol in hospitaal Petit Granit       deurlijst   False     0              
Geraardsbergen straatsteen Geraardsbergen, Pachtersstraat Veldsteen       steunmuur langs helling straat   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, permanensjes toerisme Ledesteen   71neogotisch   enkele tss gobertange gevel   False 1 - beperkter roestgeel 0              
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, permanensjes toerisme Ledesteen   71neogotisch   delen gewelf met merktekens   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, permanensjes toerisme Gobertangesteen   71neogotisch   gevel   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, permanensjes toerisme Ieperiaanse kalksteen   71neogotisch   delen muren oud deel binnen   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, permanensjes toerisme Veldsteen   71neogotisch   delen muren oud deel binnen   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, permanensjes toerisme Petit Granit   13recent vernaculair   tegels vergaderzaal   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Veldsteen   2romaans       False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Ledesteen           False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Ieperiaanse steen           False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Ieperiaanse steen           False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Gobertangesteen           False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Brusseliaanse steen           False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Bergsteen   2romaans   enkele ts Doornikse   False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem marmer           False     0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, priorij Hunnegem Doornikse kalksteen   2romaans       False     0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   trapmuur, enkele in muur tussen andere   False     0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Veldsteen   3gotisch   overal   True     0 holle buizen (wortels?)       tot 40x15 alveolair  
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 3gotisch   hoek à   False 2 - opmerkelijk bruinig 0 weinig nummulieten, maar ook rijstkorrelgrind       65x25x25   ook verkiezelde nummulietenkalksteen als overgang naar veldsteen
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Luxemburgse zandsteen   8restauratie   deurlijsten   False   geelbruin 0   middelmatig, weinig poriÙn soms geband        
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Euville   8restauratie       False     0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Porfier   3gotisch   in groepen of verspreid   False   donkermangaanbruin 0   idiomorfe veldspaten          
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Bergsteen   3gotisch   zelden   False     0              
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Petit Granit   71neogotisch   bordes hoek voor plintlijst   False     0             enkel in meer prestigieuze delen van het gebouw (voorgevel)
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Brusseliaanse steen   71neogotisch   enkele   False 0 - zelden tot eenmalig   0   eerder fijnkorrelig, veel kalkcement, opgeloste glauconiet lange mergellaminaties        
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Ledesteen   3gotisch   hoek, 1ste geleding,   False   bleekgroeniggrijze, soms creme 0 kleine forams eerder fijnkorrelig, met grove kwarts en slechte sortering veel kalkcement, met opgeloste glauconiet, sterk gebioturbeerd     beter profiel dan Ieperiaan  
Geraardsbergen kerk Geraardsbergen, Sint-Bartholomeuskerk Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 71neogotisch   hoek restauratie   False 1 - beperkter   0 sporen van serpula fijne kwartsrijke zandsteen, glinsterend, mogelijk licht glauconiethoudend, regelmatig poreus banding        
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, stadhuis Gobertangesteen   71neogotisch   stadhuis zelf, grote onderboord   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit 0         15 x 20   VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, stadhuis Ieperiaanse kalksteen   71neogotisch   dakgoot zijtorentjes   False 1 - beperkter oker 0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, stadhuis Leisteen   71neogotisch   stelwig in zijtorentjes boven   False 0 - zelden tot eenmalig paars 0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, stadhuis Petit Granit   71neogotisch   traptreden binnen, vloertegels   False 1 - beperkter grijs 0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, stadhuis Travertijn   71neogotisch   vertikaal deel van de trappen binnen   False 0 - zelden tot eenmalig paars 0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, stadhuis Ieperiaanse kalksteen   71neogotisch   delen in wandversiering, schouwomranding raadszaal   False 1 - beperkter   0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen binnen Geraardsbergen, stadhuis Zwart marmer   71neogotisch   schouw trouwzaal   False 1 - beperkter   0             VIOE : Stadhuis (ID: 8431)
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, voormalige St Adriaansabdij Veldsteen       delen oude muur, kasseien   False 1 - beperkter   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, voormalige St Adriaansabdij Ieperiaanse kalksteen       deurlijst, hoekkettingen, ramlijst poortgebouw, pilasters   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, voormalige St Adriaansabdij Ledesteen       steunberen oude muren, enkele tussen ieperiaan   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Geraardsbergen, voormalige St Adriaansabdij Ijzerzandsteen       delen oude muur, kasseien   False 1 - beperkter   0              
geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, Weverijstraat 27 Ieperiaanse kalksteen       poortomlijsting   False 4 - in deel volledig   0              
Geraardsbergen tuindecoratie Geraardsbergen, woonhuis Hoge Buizemont ,tuin veldsteen   10vernaculair   verspreide stenen in tuin in situ   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, woonhuis Hoge Buizemont, muurtje Ieperiaanse steen   10vernaculair   stenen in muurtje tussen porfier   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, woonhuis Hoge Buizemont, muurtje veldsteen   10vernaculair   stenen in muurtje tussen porfier   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen omheining Geraardsbergen, woonhuis Hoge Buizemont, muurtje bergsteen   10vernaculair   1 steen in muurtje tussen porfier   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen burg gebouw Geraardsbergen, woonhuis karmelietengracht Ieperiaanse steen       plint en afwerking   False 2 - opmerkelijk   0              
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Bontzandsteen   2romaans   in toren   False   felrood 0   grofkorrelige zandsteen tot fijn conglomeraat met gebroken en verweerde vaak hoekige keitjes tot 1-2 cm meestal kleiner = Eifel facies [Burnot conglomeraat is grijsrood, Buntsandstein is feller rood maar meer gevarieerd, deels ontkleurd] hoge dichtheid (hoger dan ijzerzandsteen), licht ruw oppervlak (ruwer dan Burnotconglomeraat)   onregelmatig uitgeprepareerd belangrijk aandeel dieprood grof tot conglomeratisch (meestal hoekige slecht gesorteerde fragmenten) geen gladde oppervlakken maar toch vrij dicht (dichter dan gewoon Buntsandstein uit ontsluitingen)
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Diestiaan ijzerzandsteen siderietisch? 2romaans   in toren   False   donker tot rood-roestbruin 0   donkere steen bezit grotere dichtheid   verijzeringsringen     2 soorten: donkerroestbruin met limoniet hard maar geen mooie blokken
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskeien   2romaans   toren   True     0   zeer gevarieerde samenstelling     met visgraatmotief   visgraatverband enkel onderste helft toren (tot niveau waarop Buntsandstein de Carboonzandsteen hoekstenen vervangt); grijsrood rozerood zeer glad oppervlak middelmatig tot grofkorrelig en dooraderd (
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   2romaans   ondermuur, parement in toren   False   wit of grijs patina 0   hoofdzakelijk micrietische of bioklastische wackestone; ook enkele bleekgrijze zeer grof bioklastische (3-4 mm) goed gesorteerde encrinietische packstone; ook enkele donkere fijne kalkstenen (Devoon?) bijna nooit gelamineerd   grote blokken (afvalstukken) vervanging petit granit  
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maastrichtersteen   3gotisch   muren schip, ramen   True   bleek 0 Sibbe facies: oester-serpuliden slierten, weinig oester-serpulidenbanken soms grof bioklastisch     20x50 cm, zeer homogeen    
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Andenne zandsteen   2romaans   toren, tussen Maaskeien   False   bleekgrijs 0   microconglomeraat (grit) met veel grote ge´soleerde poriÙn; glazig uitzicht want dominerend kwartsrijk, alhoewel ook donkere afgeplatte keitjes tot 1 cm groot aanwezig zijn     enkele rechthoekige stenen    
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Bontzandsteen   8restauratie   hoekprofielen, boven ramen   False   grijs tot paarsrood 0   bleekroestkleurig tot groenig grijs met rode schijn, fijnkorrelig; liesegang ringen of fijne gekruiste gelaagdheden vervangt Karboonzandsteen als hoeksteen 2/3 Buntsandstein, 1/3 Naamse steen sterk afschilferend monster (2 stuks)
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   8restauratie   ondermuur   False     0 Michelinia   wolkig        
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   3gotisch   plint, ondermuur   False   grijs patina 0   overwegend fijn bioklastisch; ook gelamineerd tot geplooid stromatolietisch; plint fijn gelamineerd     gebikt    
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Carboonzandsteen   2romaans   hoekst toren, tussen Maaskeien   False   groenig grijs-bleekgroen 0   matig-grof horizontaal gestratifieerd (onderscheid Buntsandstein of Famenniaanzandsteen?), zelden grote foresets     sterk afschilferend, ook volgens gelaagdheid  
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Basaltlava   2romaans   toren, ook hoekstenen   False   zeer donker met bruine schijn 0   fijn vesiculair, zeer resistent, met sporen van grotere bleke fenokristen     plat gekapt    
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Vulkanische tufsteen   2romaans   toren, tussen Maaskeien   False   beige-bruin 0   zeer fijnkorrelig met weinig maar grote onregelmatige holtes; vaak sporen van fenokristen of klasten van wisselende grootte   zeldzame steen: in bleekgele, microconglomeratisch uitzicht met fijne siltige, pulverige matrix; de talrijke kwartsen steken in relief en zijn hoekig idiomorf, alle van dezelfde grootte (3 mm): lijkt vulkanisch - syenietisch of verweerde graniet! klein formaat (ca. 15 cm); bims+lava tot 5%    
Bree kerk Gerdingen, Onze-Lieve-Vrouwkerk Berggrind-ijzerzandsteen   2romaans   in toren   False   bleker roestgeelbruin 0           uitgeprepareerd in kleinere onregelmatige blokken 2 soorten ijzerzandsteen
Ath omheining Ghislenghien, Saint-Jean-l'Evangéliste Doornikse kalksteen       halve molensteen in oude kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Ath omheining Ghislenghien, Saint-Jean-l'Evangéliste Schilfersteen       enkele in oude kerkhofmuur   False 1 - beperkter   0              
Ath omheining Ghislenghien, Saint-Jean-l'Evangéliste tufsteen       enkele in oude kerkhofmuur   False 1 - beperkter   0              
Ath straatsteen Ghislenghien, Saint-Jean-l'Evangéliste Indische zandsteen   13recent vernaculair   tegels in voetpad kerkplein   False 4 - in deel volledig   0              
Aalst kapel Gijzegem, kleine kapel tegenover klooster Ledesteen       deurlijst   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Gijzegem, Sint-Martinuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur   False     0             onvolledige data mdc
Aalst kerk Gijzegem, Sint-Martinuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   muren   False     0             onvolledige data mdc
Oosterzele burg gebouw Gijzenzele, Gijzenzelestr 4 Ledesteen   10vernaculair   brievenbus   True     0              
Oosterzele kerk Gijzenzele, Sint-Bavokerk Ledesteen   3gotisch   koor, toren, ondermuur   True     0              
Oosterzele kerk Gijzenzele, Sint-Bavokerk Vietnam hardsteen   13recent vernaculair   roepsteen   False     0              
Oosterzele kerk Gijzenzele, Sint-Bavokerk Doornikse kalksteen   3gotisch   deel lage plint   False 1 - beperkter   0             eventueel uit oorspronkelijke romaanse kerk
Oosterzele funerair Gijzenzele, Sint-Bavokerk Ledesteen   10vernaculair   grafsteen oorlogsslachtoffers grafsteen False     0              
Oosterzele kerk Gijzenzele, Sint-Bavokerk Massangis   8restauratie   restauratie   False     0              
Charleroi kerk Gilly - Haies, Sainte Barbe Petit Granit   71neogotisch 1866 ondermuur portaal raamlijsten   False 2 - opmerkelijk   0              
Charleroi kerk Gilly - Haies, Sainte Barbe Petit Granit   8restauratie 2010 ondermuur   False 1 - beperkter   0         mechanisch gefrijnd    
Charleroi kerk Gilly - Sart-Culpart, N.D. De Lourdes Petit Granit   71neogotisch   ondermuur plintlijst dorpels portaal (spaarzaam)   False 2 - opmerkelijk   0         ondermuur grof gebosseerd 92x23    
Gingelom kerk Gingelom, Sint-Pieterskerk Petit Granit   71neogotisch   plint   False   grijs patina 0              
Gingelom kerk Gingelom, Sint-Pieterskerk Savonnières   71neogotisch   portaal, raamlijsten   False   lijk maastrichtersteen 0   holle oolieten gekruiste gelaagdheid (type SavonniÞres)     streepvormige vervuiling volgens foresets portaal: uitspringend sterk brokkelig en verweerd (raamdorpels: Euville)
Gingelom kerk Gingelom, Sint-Pieterskerk Maaskalksteen   71neogotisch   hoekstenen, buitenpilaren   False   witachtig patina 0   meestal wackestone, ook packstone banden foresets, oncolieten, hoekige klasten, klasten vol saccaminopsis stylolieten, wolkige nodulen hoeksteen gebouchardeerd   mooi kleurcontrast met petit granit (foto)
Gingelom kerk Gingelom, Sint-Pieterskerk Famenniaanzandsteen   71neogotisch   traptreden   False     0   micahoudend     flagstones    
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Petit Granit   13recent vernaculair   raam- en deurlijsten   False     0              
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Famenniaanzandsteen   13recent vernaculair   ondermuur (overwegend)   False 2 - opmerkelijk polychroom groengee, grijsgroen, rood 0   micahoudend ook intraformationeel conglomeraat met rode klasten   moellons, ruw gebosseerd   patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Emsiaankwartsiet   13recent vernaculair   ondermuur (zelden)   False 1 - beperkter bleek, gelig tot roze 0   eerder grofkorrelig     moellons, ruw gebosseerd   patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Maaskalksteen   13recent vernaculair   ondermuur (uitzonderlijk)   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit patina 0   eerder grofkorrelig     moellons, ruw gebosseerd   patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Gileppezandsteen   13recent vernaculair   ondermuur (zelden)   False 1 - beperkter groen 0         moellons, ruw gebosseerd   patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Grit   13recent vernaculair   ondermuur (zelden)   False 1 - beperkter bleek met roodachtige matrix tussen de korrels 0   zeer grofkorrelig tot granule     moellons, ruw gebosseerd   patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect; gelijkend op arkose van Haybe en maalstenen
Glabbeek utiliteitsgebouw Glabbeek, gemeentehuis Luxemburgse zandsteen   13recent vernaculair   ondermuur (frequent)   False 2 - opmerkelijk licht beige tot bleekbeigegrijs 0   middenkorrelig   brede oranjerode liesegangringen; lichtgrijze tot helrode tot oranjegele verweringskleur (oude bodemvorming) moellons, ruw gebosseerd suikerig ondulerend oppervlak patchwork van verschillende steensoorten met sterk polychroom effect; lijkt hergebruikte steen
Glabbeek kerk Glabbeek, St.-Nicolaaskerk Petit Granit   71neogotisch 1896 lage plint en raamdorpels   False 1 - beperkter   0              
Glabbeek kerk Glabbeek, St.-Nicolaaskerk Savonnières   71neogotisch 1896 ramen hoek- en sluitstenen, speklagen toren, roosvensters   False 2 - opmerkelijk witachtig 0     gekruiste gelaagdheid       portaal gecementeerd
Glabbeek kerk Glabbeek, St.-Nicolaaskerk Gobertangesteen   71neogotisch 1896 hoekketting steunberen onderaan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Glabbeek kerk Glabbeek, St.-Nicolaaskerk fylliet Pillarguri (zilverglans) 10vernaculair   bekleding baksteenkot naast portaal   False 1 - beperkter zilverglans, tot geel-roest 0   dwarsgebarsten amfibolietkristalnaalden tot 3 cm lang     kleine platen    
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Maaskalksteen Vinalmont 72neoromaans   plintlijst   False 2 - opmerkelijk asgrijs 0     kriskrasgelaagd en deels met ronde klasten        
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Maaskalksteen   72neoromaans   overal   True 6 - volledig gebouw bleek-beigegrijs 0 mooie rugose koraalkolonies zowel wackestone-packstone als bioklastische packstone     50x18 50x22 grofgebikt   beige kleur doet eerder aan Frasniaan denken
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Petit Granit   72neoromaans   portaal onder, hoekstenen (soms)   False 1 - beperkter lichtgrijis 0             gaat goed samen met Maaskalksteen
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Maaskalksteen siliceux 72neoromaans   traptoren; verspreid in zijwanden   False   bleekgrijs gezandstraald 0   fijne grainstone met banden in grovere packstone regelmatig gelaagd; donkere laagvlakken met onzuiverheden 'kops)     fijn afschilferend  
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Maaskalksteen Longpré 72neoromaans   zuidflank schip   False 3 - in hoeveelheid belangrijk lichtgrijs 0 solitaire koralen, tabulate buisjes, crinoiden, kleine brachiopoden            
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Maaskalksteen stromatoliet 72neoromaans   verspreid   False 1 - beperkter wit 0   wackestone met substylolietische laminaries          
Bassenge kerk Glons, Saint-Victor Petit Granit   8restauratie   verspreid tussen Maaskalksteen   False 1 - beperkter blauwig 0         grofgebikt   restauratie Franki, ca 1981
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelletje bloed Petit Granit       sokkel kapel   False 1 - beperkter grijs 0             kapel heropgebouwd in 1971 - vroeger sokkel in zandsteen ??
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 5barok   plintlijst zuid + enkele stenen plintlijst noord   False 1 - beperkter   0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne ledesteen   5barok   deurlijst, raamlijst, stenen grand cru   False   geel en lichtgroen 0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 5barok   hoekketting deur noord onderaan   False 1 - beperkter   0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne franse steen   5barok   vervanging raamlijst zuidzijde   False     0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne leisteen   5barok   stelwig   False     0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne doornikse kalksteen   5barok   kleine stukjes links vooraan   False     0              
Zottegem kapel Godveerdegem, kapelruïne Leisteen paars 5barok   dak   False     0              
Zottegem funerair Godveerdegem, kerkhof Ledesteen Balegemse steen 13recent vernaculair   grafsteen volledig grafsteen False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ledesteen   2romaans XII toren voorgevel voorste geledingen   True 4 - in deel volledig   0 zeer fossielrijk: kleine nummulieten, serpula, gastropoden, grote schelpafdrukken   met knolletjes van sideriet, met roestfalo rond verijzeringskernen   onregelmatig e en ruw 40x35 soms roos door brand verreoste doken
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ieperiaanse steen   3gotisch 1500 raamlijst, in plint, steunberen plintlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 zowel zonder als met nummulieten grijsgroene zandsteen met bandjes van grove nummulieten   grote regelmatige commerciële stenen zandsteen kops en sterk afsplijtend  
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Bergsteen   2romaans   meerdere   False 0 - zelden tot eenmalig   0             1 verweerde steen met kies, geklemd in kleine holte
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Veldsteen   2romaans   meerdere   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0     verschillende facies        
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ledesteen   3gotisch 1500 koor vlakke muur   False 4 - in deel volledig   0 fijne nummulieten, serpula, schelpen, complete zeeegel       ruw behouwen 78x52   grootte en afwerking wijzen op lokale oorsprong
Zottegem funerair Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Grotsteen   71neogotisch   grafmonumen op karkhof   False 0 - zelden tot eenmalig   0   kwartsareniet bioturbaties (lijkt op silex)        
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Basaltlava   2romaans   kleine stukken   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ledesteen   3gotisch 1500 transept   False     0 nummulietenfacies       ruw gekantrecht    
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Doornikse kalksteen   2romaans   zelden parementblokken, enkele stelwiggen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Savonnières   8restauratie   deurlijst, zelden parementsteen in klein formaat (vervangsteen)   False 1 - beperkter   0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ledesteen   4renaissance 1644 ondergevel schip en transept   False 2 - opmerkelijk   0 fossielrijk       regelmatig maar ruw 60x27, plintlijst 72x18   datum verbouwing
Zottegem funerair Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   grafsteen in zuidmuur   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs, soms gelig 0         vertcaal afschilferend en grote gelige vlekken  
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Massangis   8restauratie 1967 plintlijst   False 1 - beperkter   0           ruw oppervlak door verwering arch A Bressers
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Ledesteen   71neogotisch   sacristie hoekstenen   False 1 - beperkter   0 kleine nummulieten            
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Savonnières   71neogotisch   raamlijsten   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk Franse steen Reffroy - St.-Joire 71neogotisch   raamstijlen   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0              
Zottegem kerk Godveerdegem, Sint-Paulusbekeringkerk conglomeraat Onder-Devoon 2romaans   slechts 1x gezien   False 0 - zelden tot eenmalig wit met bleekrood 0   zandsteen van goed gesorteerde kwartsgranule met roodachtig cement          
Zottegem kapel Godveerdegem, Tweekerkenstraat, kapel Savonnières       bijna volledig   True     0              
Tienen   Goedsenhoven, donjon Kwartsiet van Tienen   3gotisch   overal   True     0             slottoren kasteel, nu: domein Huize nazareth
Tienen   Goedsenhoven, donjon Gobertangesteen   3gotisch   hoekkettingen   False     0              
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Blanmont-Dongelberg kwartsiet   75eclectisch   kerkhofondermuur   False   donkerblauwgrijs 0           soms ros oppervlak kleur ook bleekbruingrijs, glanzend bruin
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren   True   grijs 0 rosbruine wortelsporen       25x20, 30x20, 45x20x25, 65x20x18   kleur ook rood, beige
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   plintlijsten toren, verspreid   False     0         40x20 (lijst), 80x15, 35x17 groot resto synthetisch beton  
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Petit Granit   9modernistisch/mijnstijl   portaal   False     0              
Tienen funerair Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafstenen   False   lichtgrijs patina 0 bioklastische packstone         fossielen uitgeprepareerd  
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Lincent tufsteen   2romaans   schip lichtbeuk   False   geel 0           in goede staat niet bereikbaar
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   72neoromaans   sacristie, raamlijsten   False     0         gezaagd    
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   koor onder, achter kruisbeuk   False     0     gemamelonneerd (niet zelden)        
Tienen   Goedsenhoven, Sint-Laurentiuskerk Gobertangesteen   3gotisch   koor   True     0         30x14 gehouwen    
Geraardsbergen kerk Goeferdinge, Sint-Bavokerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen   1776     False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen kerk Goeferdinge, Sint-Bavokerk Veldsteen     1776     False   blauw en groen 0              
Geraardsbergen kerk Goeferdinge, Sint-Bavokerk Doornikse kalksteen     1776     False     0              
Geraardsbergen kerk Goeferdinge, Sint-Bavokerk Petit Granit     1776     False     0              
Melle kerk Gontrode, Sint-Bavokerk Ledesteen           False     0              
Melle kerk Gontrode, Sint-Bavokerk Doornikse kalksteen       met grote schelpen steen voor kerk   False     0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Petit Granit       plint   False     0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen     boordsteen   False 1 - beperkter   0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Ieperiaanse steen gemengd     plint, steunbeer, raamlijst en speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Bergsteen       enkele tussen Ieperiaansteen   False     0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Brusseliaanse steen       enkele tussen Ieperiaansteen   False     0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Veldsteen donkerblauw     enkele tussen Ieperiaansteen   False     0              
Gooik kerk Gooik, Sint-Niklaaskerk Bergsteen Ronse puddingsteen     één tussen Ieperiaansteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0   met rolkeien          
Gooik funerair Gooik, Sint-Niklaaskerk Petit Granit       grafsteen   False     0              
Sint Truiden   Gorsem, Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   ondermuur, hoekstenen   False     0         afwisselend met Gobertange    
Sint Truiden   Gorsem, Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, hoekstenen   False     0     mooie graafgangen   afw. Tienen kwartsiet, vervanging groene psammiet gave steen  
Sint Truiden   Gorsem, Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   portaal   False     0             naast portaal 2 grafkruisen, links met grote solitaire koralen (Caninia) en productiden, type donkere petit granit of Doornikse steen, rechts Naamse steen met bleek patina (mooi contrast)
Borgloon   Gors-Opleeuw, kasteel van Gors Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   zuilenportiek   False     0             verkeerdelijk als arduin aangeduid op monoliet aan kerk
Borgloon   Gors-Opleeuw, kasteel van Gors Leisteen   6classicistisch/rococo   dak   False   paars 0              
Borgloon   Gors-Opleeuw, Sint-Martinuskerk silex   3gotisch   toren onder   True     0              
Borgloon   Gors-Opleeuw, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren boven   False     0 echiniden en mesofossielen            
Borgloon   Gors-Opleeuw, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   plinten, ramen   False     0 koralen, brachiopoden en oncoiden rond schelpen           ook grafstenen met bleek patina en verwering en petit granit met koraalkolonies
Borgloon funerair Gors-Opleeuw, Sint-Martinuskerk Devoonkalksteen   4renaissance   grafsteen past Dionys Dickbeen   False   donkergrijs 0 goniatieten en orthoceren [foto] wackestone; ook gefosfatiseerde korrels     ronde steen in muur korrelig verwerend  
Borgloon   Gotem, Sint-Dionysiuskerk silex   2romaans   toren   True     0         mooi gekapt (restauratie?)    
Borgloon   Gotem, Sint-Dionysiuskerk Maastrichtersteen   2romaans   toren   False   geel 0 echiniden (grote fragmenten)       hoekstenen/witgekalkt    
Borgloon   Gotem, Sint-Dionysiuskerk Maaskalksteen   71neogotisch   sacristie   False     0   fijn bioklastisch foresets        
Borgloon   Gotem, Sint-Dionysiuskerk Lincent tufsteen   2romaans   muur, zijmuur   False   beige tot bleekgrijs 0 zeldzame witte fossielresten (kleine fragmenten van schalen) fijnzandig, ruw, poreus met kalkige klasten; deels verkiezelde kalkzandsteen roestverkleuring of verkiezeld 40x50 cm barstend  
Borgloon funerair Gotem, Sint-Dionysiuskerk Maaskalksteen   3gotisch   grafstenen   False   bleekgrijs patina 0   fijn micrietisch; een steen siltig afschilferend       siltiet afschilferend  
Borgloon   Gotem, Sint-Dionysiuskerk Petit Granit   8restauratie   portaal   False     0              
Deinze kerk Gottem, Sint-Martinus en Eutropiuskerk Veldsteen       grote plint samen met Doornikse kalksteen   False     0              
Deinze kerk Gottem, Sint-Martinus en Eutropiuskerk Doornikse kalksteen       grote plint samen met veldsteen   False     0              
Deinze kerk Grammene, Sint-Janbaptistekerk Doornikse kalksteen       plint   False     0             klein formaat
Deinze kerk Grammene, Sint-Janbaptistekerk Veldsteen       enkele aan zuidoostkant tussen Doornikse veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Beloeil   Grandglise, St.-Martin Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 71neogotisch   toren steunberen koor   True   bont: van rood tot mostertgeel 0   middelmatig kwartsrijk talrijke buisvormige witgerande graafgangen tot 10 cm lang onregelmatige rode strepen groot 85x38x30 gewoon 42x21 dorpel 190x18x45 in goede staat type-monument voor Grandglise zandsteen (kerk + kerkplein)
Beloeil   Grandglise, St.-Martin Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - bleekgroen 71neogotisch   zijgevel   False   grijsgroen met oranje vlekken 0   met zeer fijne glauconiet     70x38    
Beloeil   Grandglise, St.-Martin Grandglise zandsteen grijs moellon 10vernaculair   tuinmuren rondom kerkplein   True   bleekgrijs, asgrijs op fris breukvlak 0   matig fijn met weinig glauconiet soms graafgangen of schelpgeesten   moellon tot droge muur 30x7 25x8 lichtgrijs patina, soms roodachtige schijn  
Beloeil   Grandglise, woonhuis Grandglise zandsteen       volledig   True   alle tinten rood en oranje 0              
Gembloux burg gebouw Grand-Leez, maison communale Petit Granit   70neoclassicistisch 1866 portaal ramen lijsten ondermuur dorpel   False 2 - opmerkelijk   -1 opvallend grote Productiden, Syringopora, Siphonophyllia (sosm 5 cm doorsnede) fossielrijk gevlekt     verwering van kleihoudende matrix, substylolietisch klievend in raamstijlen; gele krostmos  
Gembloux kerk Grand-Leez, Saint-Amand Maaskalksteen   6classicistisch 1786 ondermuur hoek portaal   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs 0 grote brachiopoden, grote Siphonodendron kolonies; Syringopora soms oncolieten rond bolle brachiopoden afwezigheid van stromatolietisch facies witte aders; grote calciet-geodes zeer grote blokken 120x32 gezandstraald, soms afschilferend op kopse siltige vlakken arch. J.Fr. Wincqz
Gembloux kerk Grand-Leez, Saint-Amand Petit Granit   8restauratie       False 0 - zelden tot eenmalig   0           gefrijnd  
Oreye   Grandville St.-Servais Maaskalksteen   71neogotisch   portaal hoek lijst   False   lichtgrijs 0     gekruiste gelaagdheid       Vinalmont facies
Oreye   Grandville St.-Servais Maastrichtersteen   71neogotisch   ramen lisenen wimboog   True     0 echiniden       tot 35x35   anno 1864
Oreye   Grandville St.-Servais silex   71neogotisch   ondermuur   False     0              
Oreye   Grandville St.-Servais Verkiezeld krijt   71neogotisch   in ondermuur   False     0             tussen silex = vuursteeneluvium
Oreye   Grandville St.-Servais Andenne zandsteen   71neogotisch   in ondermuur   False   roodachtig 0   kwartszandsteen met macroporiÙn         tussen silex
Dendermonde kerk Grembergen, Sint-Margrietkerk Gobertangesteen           False     0              
Dendermonde kerk Grembergen, Sint-Margrietkerk Ledesteen           False     0              
Dendermonde kerk Grembergen, Sint-Margrietkerk Massangis           False     0              
Grimbergen burg gebouw Grimbergen, De Sleutel, Prinsenstraat 1 Ledesteen   6classicistisch/rococo   hofmuur + ts Brusseliaan   False   bleekgroenigbeige 0 soms veel fossielen (forams, meest opgeloste schelpen, serpula) middelmatig of grof kwartsrijk     tot 40x15 onregelmatig licht pokdalig uitzicht in huismuur ca 1/3 Ledesteen, 2/3 Brusseliaanse steen
Grimbergen burg gebouw Grimbergen, De Sleutel, Prinsenstraat 1 Ledesteen   6classicistisch/rococo   poort   False   beigegroen 0   fijn, meer kalkcement     meest 10, tot 40 hoog    
Grimbergen burg gebouw Grimbergen, De Sleutel, Prinsenstraat 1 Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   huismuur   False     0              
Grimbergen omheining Grimbergen, kerkhof, Veldkantstraat 123 Ledesteen       pijlers aan ingang   False 1 - beperkter   0              
Grimbergen straatsteen Grimbergen, kerkhof, Veldkantstraat 123 Gobertangesteen       kasseien aan ingang   False 2 - opmerkelijk   0              
Grimbergen   Grimbergen, Norbertijnenpastorie Ledesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur, lisenen, ramen   False   bleek groenig beige 0   eerder fijn; middelmatig in plintlijst     50x12    
Grimbergen   Grimbergen, Norbertijnenpastorie Petit Granit   6classicistisch/rococo   portaal   False     0              
Grimbergen   Grimbergen, Norbertijnenpastorie Euville   8restauratie   tussen Balegem   False     0              
Grimbergen   Grimbergen, Sint-Servatius abdijkerk Ledesteen   5barok   overal   True   rosbruin patina, fris: beige 0 grote bioklasten (forams, opgeloste schelpen) middelmatig, vol kalkcement, glauconiethoudend vaag gebioturbeerd   45x25 regelmatig en gelijk (1ste keuze) met "putjes" (licht pokdalig) plintlijst kwartsrijk, rijk aan grotere fossielen (forams, serpula, schelpen) lijkt op Ledsteen
Grimbergen   Grimbergen, Sint-Servatius abdijkerk Brusseliaanse steen   5barok   voorgevel boven   False   bleek, afstekend tegen Balegem 0         groot maar kleiner en onregelmatiger dan Balegem    
Grimbergen   Grimbergen, Sint-Servatius abdijkerk Euville Senonville 8restauratie   ts Balegem onderaan   False   zeer bleekbeige 0 gemicritiseerde bioklasten zeer grof bioklastisch (tot 0,5 cm ongelijk)       vuil wordend  
Grimbergen utiliteitsgebouw Grimbergen, Tommenmolen, Tommenmolenstraat 18 Ledesteen       enkele verspreid in muur   False 1 - beperkter   0              
Grimbergen utiliteitsgebouw Grimbergen, Tommenmolen, Tommenmolenstraat 18 Brusseliaanse steen       muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Grimbergen straatsteen Grimbergen, Tommenmolen, Tommenmolenstraat 18 Gobertangesteen       kasseien   False 1 - beperkter   0              
Grimbergen utiliteitsgebouw Grimbergen, vredegerecht, Charleroyhoeve, Lierbaan Ledesteen       deurlijst, plintlijst, poortlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Grimbergen utiliteitsgebouw Grimbergen, vredegerecht, Charleroyhoeve, Lierbaan Brusseliaanse steen       volledig achterwand, plint   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Grimbergen utiliteitsgebouw Grimbergen, vredegerecht, Charleroyhoeve, Lierbaan Gobertangesteen       in plint restauratie   False 1 - beperkter   0              
Tienen kapel Grimde, kapel O.L.Vrouw ten Steen Kwartsiet van Tienen   3gotisch   koor en schip (XVA)   True     0         clivage régulier    
Tienen kapel Grimde, kapel O.L.Vrouw ten Steen Gobertangesteen   3gotisch   koor en schip (XVA) hoekstenen   False     0              
Tienen straatsteen Grimde, St.-Pieterskerk Porfier   72neoromaans   kerkplein   False 2 - opmerkelijk   0         20x12    
Tienen kerk Grimde, St.-Pieterskerk Gobertangesteen   72neoromaans   speklagen, raamlijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0       veel roestverkleuring 40x12 38x12x24 zwartgespikkeld door biologische aantasting  
Tienen kerk Grimde, St.-Pieterskerk Petit Granit   72neoromaans   raamdorpels, lateien, zuilen portaal, plint vooraan   False 1 - beperkter   0              
Tienen kerk Grimde, St.-Pieterskerk Savonnières Morley 8restauratie   zijdeur   False 1 - beperkter bleek creme 0 met grotere kalkklasten, bryozoa, schelpengruis eerder fijne dichte oolieten poreus       vervanging Gobertange
Tienen kerk Grimde, St.-Pieterskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   72neoromaans   speklaag raam, hoek, portaal   False 2 - opmerkelijk donkerbruin 0 soms grote schelpgeesten meestal matig fijn soms geïsoleerde bioturbatiegangen soms kleine holtes met limoniet 45x40x12   veel gebruik van ogenschijnlijke herstelmortel in verbleekte mosterdbruine kleur, idem langs binnenkant ramen
Tienen kerk Grimde, St.-Pieterskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   72neoromaans   zelden speklaag raam, hoek, portaal   False 0 - zelden tot eenmalig donkerbruin 0   grof met verweerde silexgranule   vol grotere limonietholtes, doortrokken door limonietbanden volgens grote leisegangringen (overstijgen steenformaat)     bijzonder facies tussen de gewone ijzerzandsteen
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Massangis   8restauratie   ramen binnen   False 1 - beperkter   0             vervanging Gobertange
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Petit Granit   72neoromaans   kapitelen,   False 2 - opmerkelijk   0             bouwjaar 1882, arch Samyn, aannemer Hamesse & Melotte, Tienen
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Maaskalksteen Longpré 72neoromaans   vloertegels   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 schelpdoorsneden wolkige vlekken vol bioklasten     32x32 aantasting door zuren  
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Petit Granit   72neoromaans   vloertegels koor   False 1 - beperkter donker 0         gezoet    
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Zwart marmer Mazy 72neoromaans   vloertegels koor   False 1 - beperkter zwart 0              
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Maaskalksteen Lives 72neoromaans   vloertegels   False 2 - opmerkelijk donkergrijs 0     fijngelamineerd   32x32 aantasting door zuren  
Tienen kerkbinnen Grimde, St.-Pieterskerk Grijs marmer rudistes 8restauratie   vloertegels zijbeuk SW   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0 vol rudisten       32x32   vervanging Maaskalksteen, vermoedelijk Mediterrane oorsprong
Tienen kerk Grimde, voormalige St.-Pieterskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   toren (begin XIII)   False     0         clivage régulier   tour:pierres d'angle et plinthe taillées à la pointe; nef: pieeres d'angle et encadrement de la porte lissées à la pointe
Tienen kerk Grimde, voormalige St.-Pieterskerk Kwartsiet van Tienen   2romaans   koor (XIII)   False     0         clivage régulier, hoek en plint bewerkt met puntbeitel    
Tienen kerk Grimde, voormalige St.-Pieterskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch   dwarsbeuk zuid (voor 1410)   False     0         clivage régulier et taille à la pointe    
Tienen kerk Grimde, voormalige St.-Pieterskerk Kwartsiet van Tienen   3gotisch 1470 dwarsbeuk noord (1470)   False     0         clivage régulier    
Tienen kerk Grimde, voormalige St.-Pieterskerk Gobertangesteen   3gotisch   dwarsbeuk hoekstenen   False     0              
Geraardsbergen klein monument Grimminge, bakoven Helix Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen     vensterdorpels   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen kapel Grimminge, OLV Vreugde kapel Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen traditionele stijl XVI raamdorpel, deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen kerk Grimminge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     plint, hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen kerkbinnen Grimminge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Imitatie marmer     binnen   False     0              
Geraardsbergen kerkbinnen Grimminge, Onze-Lieve-Vrouwkerk Wit marmer       doopvont   False     0              
Geraardsbergen burg gebouw Grimminge, oud gemeentehuis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     blok voor gemeentehuis   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Grimminge, voormalige abdij Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen   1780 muren naast grote poort   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Geraardsbergen utiliteitsgebouw Grimminge, voormalige abdij Petit Granit       poortlijst en lomperik   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen burg gebouw Grimminge, woonhuis aan oprit oude abdij Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen     deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Geraardsbergen burg gebouw Grimminge, woonhuis Helix Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen     deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Sint Truiden   Groot Gelmen, Sint-Martinuskerk Petit Granit   72neoromaans   ondermuur, portaal,ramen   False     0              
Sint Truiden   Groot Gelmen, Sint-Martinuskerk Maastrichtersteen   72neoromaans   vensterbogen   False   geel 0 echinidengruis            
Dilbeek klein monument Groot-Bijgaarden, monument gesneuvelden Petit Granit   75eclectisch   voet perron   False     0       steken      
Dilbeek klein monument Groot-Bijgaarden, monument gesneuvelden Jaumont (Grandcourt)   75eclectisch   perron   False   stro- tot groengeel 0 schelpengruis tot 0,5 cm grof (0,5-1 mm) bioklastisch vol opgelost fossielgruis (= pseudo-oolietisch); zz fijne kwartsgranule met beige film rond korrels sterk kriskras gelaagd     vuil wordend  
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 5barok   stoep   False     0              
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Gobertangesteen   5barok   ondermuur afw Ledest, raamdorp   False     0         deels kops    
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Ledesteen   5barok   ondermuur afw Gobertange [FOTO   False   beigegrijs 0 uitgeprepareerde nummulieten met kwartsgranule          
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Ledesteen   5barok   portaal ondermuur ts Ledesteen   False     0 indien met serpula en grote schelpfragmenten: energierijker (ook meer kwartsgranule) vgl Ledesteen maar meer kalkcement en kalkbioklasten (nog altijd duidelijk kwarts)       liesegang  
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 5barok   1 raamlatei   False 0 - zelden tot eenmalig donkerroestbruin 0 cm-grote nummulieten en 5 cm grote schelpen fijn homogeen kwartsrijk zand met Fe-rijk cement         FOTO
Dilbeek burg gebouw Groot-Bijgaarden, Pampoelhuis Petit Granit   5barok   zijportaal   False     0 grof crinoidenrijk vol productiden           bouwjaar 1667
Dilbeek   Groot-Bijgaarden, Sint-Egidiuskerk Ledesteen   3gotisch   overal als voornaamste steen   True   bleekgeelgroen roestbruin pat 0 veel kleine nummulieten, ook grote bollen (2 mm) van gemicritiseerde bioklasten; serpula in groverklastische stenen middelmatig, duidelijk kwartshoudend, weinig glauconiet, soms fijne kwartsgranule; meer glauconiet en 2mm kwartsgranule in donkerder stenen; variabele verhouding kwarts-bioklast in de korrel en cement-poriÙn in de matrix fijne bioturbaties, soms uitgeprepareerde graafgangen (FOTO) soms afgewisseld met parallelle straticulaties   70x30 40x25 50x40 60x40x40 45x20   volledig gehydrofobeerd (hangt vol waterdruppels, storend bij opname); deels classicistisch herbouwd
Dilbeek   Groot-Bijgaarden, Sint-Egidiuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   zelden tussen Balegem   False     0     eikenhout   40x12    
Dilbeek   Groot-Bijgaarden, Sint-Egidiuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ramen   False     0              
Dilbeek   Groot-Bijgaarden, Sint-Egidiuskerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   toren boven   False   blauwe schijn 0         redelijk platte formaten (typisch oud Brussel)s    
Dilbeek   Groot-Bijgaarden, Sint-Egidiuskerk Ledesteen   6classicistisch/rococo   portaal   False     0             geen herbruikte steen [sacristie: Balegem, Gobertange en Brusseliaan door elkaar classicistisch of jonger]
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren bovenbouw speklagen   False     0              
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk silex   2romaans   toren   True   grijs, veel witverweerd 0         90%    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Carboonzandsteen   2romaans   toren   False   grijs 0   micahoudend, gemakkelijk splijtend     <1%    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Kalktuf   2romaans   toren   False     0         1%    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Romeinse zandsteen   2romaans   toren   False   groenbruin, grijs 0   soms roodgrijs soms fijngelamineerd   10%    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Famenniaanzandsteen   2romaans   voorkant toren   False   rood, roodgrijs, grijsgroen 0   compact, zonder mica     grote blokken    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Maaskalksteen   8restauratie   hoekstenen   False     0         grote stenen    
Borgloon   Grootloon, Sint-Servaaskerk Bolderiaan zandsteen   8restauratie   hoekstenen   False   bleekgrijs 0   glinsterend     grote stenen    
Peer   Grote Brogel, Sint-Trudokerk Petit Granit   71neogotisch   plint, dorpels, hoekstenen   False     0              
Peer   Grote Brogel, Sint-Trudokerk Maastrichtersteen   71neogotisch   maaswerk   False   geel 0   zeer fijn          
Bilzen   Grote Spouwen, Sint-Lambertuskerk Maastrichtersteen   3gotisch   toren   True     0 echinidengruis            
Bilzen   Grote Spouwen, Sint-Lambertuskerk Maaskalksteen   3gotisch   portaal, onderluur toren   False     0     mooi uitgeprepareerde ondulerende laminieten knollenkalk en verkiezelde oncoiden [foto]       gerecyclerde grafsteen in ondermuur in zelfde kalksteen; afdekking kerkhofmuur idem
Zottegem tuindecoratie Grotenberge parking kasteel ledesteen   10vernaculair   stenen rond parking, wegje ruwe stene als tegels   False 4 - in deel volledig   0              
Zottegem tuindecoratie Grotenberge, domein Breivelde ledesteen   10vernaculair   sokkel fontein, stenen op paden, trap tussen vijvers   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Zottegem klein monument Grotenberge, calvarie Ledesteen   10vernaculair   sokkel calvarie False 4 - in deel volledig   0              
Zottegem tuindecoratie Grotenberge, huis aan park ledesteen   10vernaculair   lomperik lomperik False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Zottegem klein monument Grotenberge, Lourdesgrot Ledesteen   10vernaculair   volledig grot False     0              
Zottegem klein monument Grotenberge, mariagrot Ledesteen   10vernaculair   enkele stenen tussen allerlei stenen bovenaan   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Zottegem utiliteitsgebouw Grotenberge, Museum voor Folklore Ledesteen       trappen voor en achterkant trap True   geel 0 ditrupa, nummulieten            
Zottegem utiliteitsgebouw Grotenberge, Museum voor Folklore Ieperiaanse steen       doopvont, vermoedelijk uit Sint Maria Horebeke   True 2 - opmerkelijk geel 0 enkele nummulieten            
Zottegem burg gebouw Grotenberge, oude posterij Ledesteen   10vernaculair   onderste trapsteen, lomperikken (geverfd)   False 0 - zelden tot eenmalig   0 kleine nummulieten, enkele turritella            
Zottegem kerk Grotenberge, Sint-Pieters-banden en Berlindiskerk Ledesteen       plint   False     0              
Zottegem tuindecoratie Grotenberge, trap in kasteeltuin ledesteen   10vernaculair   trap volledig   False 4 - in deel volledig   0              
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, commanderij Maaskalksteen   4renaissance   ramen   False     0              
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, commanderij Maastrichtersteen   4renaissance   speklagen   False   beige 0 verspreide kleine dikschalige echinidenfragmenten, uitgeprepareerd door verwering, zeldzame serpula, zeldzame dubbelkleppige bol-gladschalige rhynchonella's         buitenzijde zeer verduurd met grijs patina  
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, commanderij Leisteen   4renaissance   onder Maastrichtersteen   False   paars 0         gebroken leien buitenzijde zeer verduurd met grijs patina  
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Siderietzandsteen   71neogotisch   H.Hart van Jezusbeeld   False   bruin 0   hard          
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maastrichtersteen   3gotisch   overal   True     0 overwegend echinidenbrokken, soms grote fragmenten, zelden compleet; sommige stenen zeer rijk aan echinidengruis restauratie in harde ruwe gele steen (Sibbe) meestal zonder zichtbare bioklasten, enkel oesters en serpuliden, verspreid en in slierten, uitzonderlijk in banken       roet  
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maaskalksteen   3gotisch   plint, plavuizen   False   bleek blauwgrijs 0 vloertegels: volledig oncolietisch rondom grote bioklasten waaronder opvallende gastropoden aan SW kant: 3 stenen met fosfatische pellets in 2 banden fijngeband microstylolietisch, ook breksie-achtig; stromatolietisch soms met plooien; achter H.Hart van Jezusbeeld: stromatolietbanden op oncolietenlaag met granoclassement (groter naar boven, van 0,2 naar 0,5 cm, mooi rond) stenen splijten volgens stylolietische contacten tussen stromatolietbanden en volgens vertikale calcietaders   geen wit patina  
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Petit Granit   8restauratie   plint, hoekstenen   False     0         vervangen Naamse steen    
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maaskeien   71neogotisch   Lourdes grot   False     0   gebruikelijke variatie: aderkwarts, bruine-groen-rode zandsteen en kwartsiet, blauwig grijze kwartsofyllade, kwartsietische burnotconglomeraat     0,5-1 m    
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maastrichtersteen   71neogotisch   toren   True     0 Sibbe steen: oesters en serpuliden            
Meeuwen-Gruitrode   Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maaskeien   3gotisch   fundering   False     0   een blok kwartsiet nog zichtbaar rechts onderaan schip          
Meeuwen-Gruitrode kerk Gruitrode, Sint-Gertrudiskerk Maastrichtersteen Sibbesteen 8restauratie   tussen oorspronkelijke steen   False     0 oesters en serpuliden fijnkorrelig          
Kortessem   Guigoven, Sint-Quintinuskerk Maaskalksteen   72neoromaans   portaal, ramen, parement   False     0              
Gulpen-Wittem   Gulpen, Sint-Petruskerk Holset-zandsteen Nivelsteiner zandsteen 72neoromaans   overal   True   beigegrijs-groengrijs patina 0   middelmatig kwartszand, goed gecementeerd, zowel heldere kwartskorrels als gelige film rond de korrels geen structuren   onregelmatig tot 25x25 in rustiek verband, grote blokken tot 150x40   fijnbehouwen rond ramen en portalen: verschillende bewerkingswijzen; groene kleur o.i.v. algen
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk silex   3gotisch   toren onder, fundering   True     0              
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Tauw   3gotisch   toren onder   False     0 serpulabuisjes (Vechmaal facies)     soms glazig; veel verkiezeld krijt met grote holtes 50x20 (verkiezeld)    
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Zoetwaterkwartsieten   3gotisch   toren onder   False   bruingrijs tot bleekgrijs 0   fijnkorrelige kwartsiet     50x13x35 40x20x20    
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Kalktuf   3gotisch   toren onder   False     0              
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Romeinse zandsteen   3gotisch   toren onder   False     0         romeins    
Heers kerk Gutshoven, Sint-Mauruskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ramen   False   bleek 0              
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   hoekbanden   False     0              
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Bolderiaan zandsteen   3gotisch   toren onder zz   False   roodachtig 0   grofkorrelig, kwartsietisch tot poreus     18x13 hoekig    
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Famenniaanzandsteen   3gotisch   toren onder   False   geelbruin tot groenbruin 0   micarijk fijnkorrelig [foto] onduidelijke gelaagdheid; ontkalkte fossielresten (molluscen) (Evieux facies?)        
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Udelfanger zandsteen Udelfanger zandsteen? 8restauratie   hoekstenen   False   groengrijs roestverkleuring 0 met bioturbaties en dunne schelpgeest middelmatig poreus micahoudend     18x18x18    
Heers   Gutshoven, Sint-Mauruskerk Grès d'Ecaussines   8restauratie   roosvensters portaal   False   rozig beige grijs 0   eerder fijn kwartsrijk poreus soms schuine gelaagdheid   gebikt splijtend wanneer kops lijkt op Duitse steen
Heers funerair Gutshoven, Sint-Mauruskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   grafstenen   False 1 - beperkter bleek 0              
Sint Truiden   Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Lincent tufsteen   2romaans   zijmuren, plint en muur midden   True   bleekgeelgroen 0 zeldzame schelpen (pectinidae)       grote blokken 30x30 40x30 cm licht roestig en sterk verbrokkeld (gruis aan voet muur) sporen van bepleistering met baksteengruis; in contact met baksteen sterke terugschrijdende erosie (5 cm af), soms opgelapt met cementering maar slechte hechting (lost niets op)
Sint Truiden   Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Maastrichtersteen   8restauratie   ramen, boordstenen   False     0              
Sint Truiden straatsteen Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Kwartsiet van Tienen   8restauratie   koer (wandelpad)   False     0         kleine ronde kasseien    
Sint Truiden   Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Euville   8restauratie   zijportaal   False     0 zeer grofkorrelige crinoidenkalksteen            
Sint Truiden funerair Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Maaskalksteen Vinalmont 6classicistisch/rococo   grafsteen   False   wit patina 0     gekruiste gelaagdheid volgens grijze lineaties   kops    
Sint Truiden   Guvelingen, Heilige Kruisbasiliek Leisteen Fumay 8restauratie   stelwiggen tussen Lincent   False   paars en groen 0     fijnklievend        
Alveringem kerk Gyverinckhove, Sint-Pieterkerk Bergsteen       delen muur, plint, stenen tussen baksteen   False     0              
Alveringem kerk Gyverinckhove, Sint-Pieterkerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     1 enkele tussen bergsteen in muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0