Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

F

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Kalktuf   10vernaculair   zelden in oud gedeelte kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Neffe gris clair 10vernaculair   overwegend in oud gedeelte kerkhofmuur   True 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs patina 0 soms witte brachiopodenschalen fijne packstone (finement grenu)   soms fijn dooraderd   soms Fe-rode stylolieten (groeve in verweringszone)  
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Neffe gris bioclastique 10vernaculair   samen met bleekgrijs in oud gedeelte kerkhofmuur   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs patina (iets donerder dan bleekgrijs) 0 solitaire koralen, fijne brachiopden, amphipora korrelige packstone (grenu); soms rand in donkrgrijze meer kiezelige kalksteen zeldzame beigebruine uitverweerde ronde kalkknollen soms fijn dooraderd tot 32x20, blokken met knollen tot 42x25    
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Lives 10vernaculair   zelden in oud gedeelte kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   fijngebande laminiet     klein en plat tot 20x5    
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Famenniaanzandsteen Ciney 10vernaculair   weinig maar opmerkelijk in oud gedeelte kerkhofmuur   False 1 - beperkter okerbruin met rode buitenkant 0   zeer fijnkorrelig met oranje schieferige flaserige voegen     plat met rechte onder- en bovenwand 16x9 brandsporen met fijne barstjes brandsporen wijzen op recyclage van oudere fase = Saint Pancrace (kerkhofmuur op grove bruingrijze schiefer met ontkalkte bleekbruine knollen gebouwd)
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève calcaire tournaisien Hastière 10vernaculair   zelden in oud gedeelte kerkhofmuur   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0 grof crinoiden, soms samengesteld       onregelmatig crinoiden uitgeprepareerd  
Dinant kerkbinnen Falmagne, Sainte Geneviève Maaskalksteen   72neoromaans 1885 vloertegels   False 2 - opmerkelijk bijna zwart en donkergrijs 0         22x22   mogelijk ook zwarte marmer van Dinant
Dinant beeld Falmagne, Sainte Geneviève Petit Granit Denée 2romaans XIII doopvont met 4 gesculpteerde koppen (romaanse stijl)   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs 0     geoden       toewijzing twijfelachtig
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Neffe petite brèche 10vernaculair   gegroepeerd in oud gedeelte kerkhofmuur   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs tot wit 0 verspreide grotere bioklasten fijnkorrelig, tussen grainstone en wackestone vaag stylolietisch tot breccie en met kleine geoden gevuld met geopetale grove calcietkristallen soms in lichtgrijze poreuze korrelige gedolomitiseerde matrix      
Dinant kerk Falmagne, Sainte Geneviève Petit Granit petit granit du Bocq 72neoromaans 1885 portaal voorgevel ramen roosvenster zuilen, latei en bewerkte hoeksteen achterdeur   False 2 - opmerkelijk eerder donkergrijs 0 lokaal zeer grote (1 cm) crinoiden en grote 'scampi'   traptreden in zelfde steensoort met fijne stratificaties       arch Rostenne
Dinant straatsteen Falmagne, Sainte Geneviève Famenniaanzandsteen   10vernaculair   kasseien in waaiervorm   True 4 - in deel volledig grijs tot bruingrijs verweerd 0         8x8 tot 11x8   alle hoofdstaten van Falmignoul - Falmagne op dezelfde wijze aangelegd
Dinant kerk Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Bayard 72neoromaans 1885 baies tussen bakstenen lisenen   True 4 - in deel volledig lichtgrijs 0   packstone, met chert soms fijnkiezelig in kleinere platte ruwbehouwen formaten   34x9 tot 43x15 tot 42x20    
Dinant kerk Falmagne, Sainte Geneviève Famenniaanzandsteen Ciney 72neoromaans   verspreid in de muur   False 0 - zelden tot eenmalig groenbruin 0   licht schieferig splijtende zeer fijnkorrelige zandsteen     68x16   getuigensteen van vroegere fase (gebouwd op Famenniaan)
Dinant kerk Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Neffe gris clair 72neoromaans   verspreid in de muur   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs 0         onregelmatig   getuigensteen van vroegere fase (gebouwd op Famenniaan)
Dinant omheining Falmagne, Sainte Geneviève Calcaire dinantien Bayard 10vernaculair 1885 NW zijde kerkhofmuur, ook onderste laag in muur zuid   False 2 - opmerkelijk grijs 0 uitgeprepareerde bioklasten packstone met chert ook donkergrijze kiezelige kalksteen blokken tot 42x17   regelmatig 28x16   jongere steen, vermoedelijk zijn delen van kerkhofmuur vernieuwd samen met de kerk
Dinant kerk Falmagne, Sainte Geneviève dolomie tournaisienne   10vernaculair   in noordmuur   False 0 - zelden tot eenmalig lichtgrijs 0 opgeloste grote crinoiden en brachiopodenschalen (holtes) gedolomitiseerde kalksteen (onregelmatige dolomitisatie)     28x23    
Dinant burg gebouw Falmignoul, ruine Château Thierry Calcaire dinantien Salet 4renaissance 1554 overal   True 6 - volledig gebouw gris bleuté 0   granoclassement, calcaire bioclastique mi-grossier au centre, aux bords plus finement grenus homogène, peu de macrofossiles   buitenparement équarris tot 68x42, binnenparelent kleiner en onregelmatiger   herbouwing van oudere burcht (stenen dus mogelijk ouder), verwoest sinds 1675
Dinant kerk Falmignoul, Saint Nicolas Calcaire dinantien Salet 70neoclassicistisch 1842 portaal hoekstenen   False 2 - opmerkelijk   0 soms grote schelpen   soms sterk dooraderd, uitzonderlijk boxwork       resto arch Lange 1892
Esneux straatsteen Fèchereux, Ravel bij sluiswachtershuis Famenniaanzandsteen   10vernaculair 1825 pavés   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0         tot 10x80   grote Famenniaanzandsteen kasseien en zeldzame petit granit ertussen
Esneux straatsteen Fèchereux, Ravel bij sluiswachtershuis Petit Granit   10vernaculair 1825 enkele tussen Famenniaan   False 0 - zelden tot eenmalig   0         10x20   grote Famenniaanzandsteen kasseien en zeldzame petit granit ertussen
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Famenniaanzandsteen   8restauratie   toren voorgevel   True   groenig bruin-grijs 0   matig fijn; micarijker is bruiner soms foresets in blekere stenen   40x10 tot 30x20   textuur van carboonzandsteen in romaanse toren nagebootst, maar zonder 1 andere steensoort ertussen; op afstand duidelijk groenig grijs
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Petit Granit   8restauratie   portaal   False     0              
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Maaskalksteen   2romaans   zijgevel patchwork   False   wit 0              
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Namuriaanzandsteen   2romaans   zijgevel opvallend ts maaskalk   False   mangaanzwart 0   dicht   soms vol gele pyrietspikkels, soms vol regelmatige kwartsaders 35x25 redelijk vierkant   naam voorbehouden voor zeer fijnkorrelige dichte soort met gladde Mn-bruinzwarte splijtvlakken
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Carboonzandsteen   2romaans   zijgevel   False   bruinig grijs 0         plat afschilferend  
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Andenne zandsteen   2romaans   zijgevel   False   bleker grijs 0   grofkorrelig; ook grit     kassei    
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin silex   2romaans   zijgevel zz   False 0 - zelden tot eenmalig caramelbruin 0           witverwerend  
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Romeinse zandsteen   2romaans   zijgevel   False     0             zowel carboonzandsteen als andenne zandsteen type
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Kalktuf   2romaans   zijgevel niet zz   False     0              
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Vulkanische tufsteen   2romaans   zijgevel zz (1 stuk gezien)   False 0 - zelden tot eenmalig wat lila 0   fijne bims (<0,5 cm)          
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin Savonnières   2romaans   zijgevel zz (1 stuk gezien)   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   grof gemicritiseerde bioklasten met zeer grove porositeit         SavonniÞres maar lijkt op Euville qua textuur (echter geen crinoiden maar gemicritiseerde gevarieerde bioklasten) en met ongelijke grove poriÙn
Fexhe-le-haut-clocher   Fexhe, Saint-Martin silex   2romaans   zijgevel zz (1 stuk gezien)   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0         10x12 rechthoekig klievend   moeilijk te onderscheiden van mangaanzwarte Carboonzandsteen
Fleurus burg gebouw Fleurus, Hôtel de Ville Petit Granit   74neorenaissance   ondermuur trappenhuis sculptuur en decoratiewerk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         ondermuur: wild verband or ruw gebosseerd    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Joseph du Vieux Campinaire Petit Granit   71neogotisch   portaal, lijst   False 1 - beperkter   0              
Fleurus beeld Fleurus, Saint Joseph du Vieux Campinaire Wit marmer   71neogotisch   sculptuur boven portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             Mater Dolorosa
Fleurus kerk Fleurus, Saint Joseph du Vieux Campinaire Famenniaanzandsteen   71neogotisch   voorgevel   False 4 - in deel volledig groen, groengrijs, dolomietgeel, bruingrijs 0 gele dolomietische steen met holtes (opgeloste fossielen en intraklasten) fijnkorrelig soms gestratifieerd roestbruine diaklaasvlakken in bruingrijze stenen 22x12 17x13 in goede staat maar overwegend (donker)grijs door roet- en stofneerslag  
Fleurus kerk Fleurus, Saint Joseph du Vieux Campinaire calcaire tournaisien   71neogotisch   ondermuur   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 sterk fossielhoudend van wisselend formaat (crinoiden, brachiopoden, solitaire koralen, losse buisjes) grofkorrelig-heterogeen (meer dan bij gewone petit granit, ook meer fossielvariatie)     wild verband    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Joseph du Vieux Campinaire Devoonkalksteen   71neogotisch   ondermuur tussen Tournaisiaankalksteen   False 1 - beperkter asgrijs 0 vol koralen en stromatoporen (rifkalksteen)       wild verband    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Petit Granit   6classicistisch       False 1 - beperkter   0              
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Dolomie de l'Orneau   6classicistisch   schip patchwork   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0 crinoiden tot 0,5 cm (geode-achtig) matig korrelig secundair dolomiet, poreus met donkergrijze minder poreuze zones   regelmatig maar ongelijk groot 58x32 62x32    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Maaskalksteen   6classicistisch   schip patchwork   False 3 - in hoeveelheid belangrijk asgrijs tot wit 0 soms stromatolieten wackestone soms fijn gestratifieerd, soms opgebroken algaire laminiet, soms droogtespleten; ook afgewisseld met grijze maaskalksteen zelden brede bleekgrijze calcietaders 44x40 42x32 groot vierkant en vaak kops; ook veel kleinere formaten en meer afgeplat    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Maaskalksteen   6classicistisch   schip patchwork   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0 soms oncolieten, soms ringen van uitstekende onoplosbare microkwarts packstone soms afwisselend met witte wackestone; zelden kleine donkergrijze onvolledige verkiezelingen (poreus)   zoals witte maaskalksteen    
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor calcaire tournaisien   6classicistisch   raamkozijnen   False 1 - beperkter grijs 0 grof bioklastisch (crinoiden, solitaire koralen, syringopora packstone-grainstone met kleiiige intercalaties       afgerond en diepverweerd op kleiige intercalaties  
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Devoonzandsteen?   6classicistisch   zeldzame stenen in muur, meer in fundering   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0   fijnkorrelige dolomietische zandsteen   fijne barsten   afgeronde funderingsstenen oorsprong onbekend
Fleurus kerk Fleurus, Saint Victor Maaskalksteen   3gotisch   koor   True 4 - in deel volledig asgrijs, zelden grijs 0   vnl wackestone     grote blokken tot 60x40 90x35 115x30   ook enkele dolomietblokken; opzichtig monument gesneuvelden in petit granit
Flobecq tuindecoratie Flobecq, boerderij Bergsteen   10vernaculair   muurtje + bloembakrand   False 4 - in deel volledig roodbruin 0              
Flobecq kapel Flobecq, Chapelle St Anne Ieperiaanse kalksteen     1642 hoekketting, raamdorpel   False 1 - beperkter   0             Code DGO 4 : FLOBECQ/3
Flobecq straatsteen Flobecq, Chapelle St Anne Ieperiaanse kalksteen     1642 grote vlakke tegels voor de kapel   False 4 - in deel volledig   0             Code DGO 4 : FLOBECQ/3
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Veldsteen   2romaans 1100 in pachwork muren koor en transept en voorgevel   False     0              
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Bergsteen   2romaans 1100 in pachwork muren koor en transept en voorgevel   False     0              
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Ieperiaanse steen   2romaans 1100 in pachwork muren koor en transept en voorgevel   False 1 - beperkter   0              
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Doornikse kalksteen   2romaans 1100 in pachwork muren koor en transept en voorgevel   False     0              
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Ieperiaanse steen       plintlijst, raamlijst, hoekketting   False 1 - beperkter   0              
Flobecq kerk Flobecq, Saint Luc Ieperiaanse steen       aangebouwde zijdeurkapel   False 4 - in deel volledig zwart aan westgevel 0              
Flobecq tuindecoratie Flobecq, verlaten jeugdheem Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 10vernaculair   tuinversiering, gemende stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Flobecq tuindecoratie Flobecq, verlaten jeugdheem Veldsteen   10vernaculair   tuinversiering, gemende stenen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Flobecq burg gebouw Flobecq, Vieux Château calcaire tournaisien   4renaissance   inconnu   False   grijswit - blauwgrijs gevlekt 0 vnl grote crinoiden, ook bryozoa, brachiopoden, koraaltjes bioklastrijke peloidale wackestone fijngelaagd   fragment 10x8x3 cm dubbel verweerd: Tertiair en als bouwsteen document M. Gulinck, vanwege abbé Delcourt (1969): échantillon MS1
Flobecq burg gebouw Flobecq, Vieux Château Comblanchien   4renaissance   inconnu (vermoedelijk tegel)   False   bleekrozig 0   peloidale wackestone   fijn dooraderd fragment 5x3x1 cm uitwendig gebarsten document M. Gulinck, vanwege abbé Delcourt (1969): échantillon MS1
Flobecq tuindecoratie Flobecq, woonhuis Bergsteen   10vernaculair   versiering in tuin + tuinmuurtje   False 1 - beperkter   0              
Floreffe beeld Floreffe, abbaye Wit marmer Carrara 5barok 1648 ancienne église abbatiale statues St Augustin, Grégoire, Ambroise, Jérôme   False 0 - zelden tot eenmalig   0             sculpt Pierre Enderlin
Floreffe kerk Floreffe, abbaye Devoonkalksteen calcaire corallien 6classicistisch/rococo 1770 ancienne église abbatiale façade hoekstenen   False 1 - beperkter grijs 0 ronde koralen (Hexagonaria) en stromatoporen       kops schieferig verwerend en afsplijtend arch LB Dewez
Floreffe kerk Floreffe, abbaye Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1770 ancienne église abbatiale façade decoratieve elementen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         grote formaten   arch LB Dewez
Floreffe kerk Floreffe, abbaye Maaskalksteen   5barok XVII ancienne église abbatiale choeur et arcades   False 4 - in deel volledig   0             steentype niet verschillend van voorgevel
Floreffe klooster Floreffe, abbaye Maaskalksteen   6classicistisch/rococo XVIII abbaye, ondermuur, lisenen, lijsten, fronton…   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs overwegend 0             arch B. Gaine
Floreffe klooster Floreffe, abbaye Grès du Dévonien inférieur   2romaans   abbaye muuropvulling   False 2 - opmerkelijk donker grijs tot bruin 0         klein hoekig    
Floreffe straatsteen Floreffe, abbaye Andenne zandsteen   10vernaculair   pavés cour   False 4 - in deel volledig bleek rozig 0   korrelig     vierkant afgerond    
Floreffe kerk Floreffe, Notre Dame du Rosaire Maaskalksteen   6classicistisch   ondermuur voorgevel en zijbeuken   False 4 - in deel volledig   0   diverse facies, meestal wackestone, soms met laminieten, ook fijnbioklastisch met koraalbanken zelden uitgeprepareerde zwarte fosfaat laagje soms sterk maar onregelmatig dooraderd (lakaal facies) zeer groot 95x28 97x47   ook in grafkelders en grafstenen (1 grafkelder in rood marmer)
Floreffe kerk Floreffe, Notre Dame du Rosaire Maaskalksteen calcaire gris à coraux 6classicistisch   raamlijsten   False 1 - beperkter lichtgrijs 0 talrijke koralen            
Floreffe kerk Floreffe, Notre Dame du Rosaire Maaskalksteen   3gotisch   toren opvulling   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   tout venant (divere facies)     in wild verband, relatief klein    
Floreffe funerair Floreffe, Notre Dame du Rosaire Petit Granit   11traditioneel   monument et caveau funéraire famille de Dorlodot   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Floreffe kerk Floreffe, Notre Dame du Rosaire Famenniaanzandsteen   3gotisch   toren opvulling, zelden tussen maaskalksteen   False 0 - zelden tot eenmalig donker groengrijs 0   schieferig     klein sterk afsplijtend  
Froidchapelle kerkbinnen Froidchapelle, Sainte Aldegonde Rode marmer   6classicistisch/rococo 1751 maître autel   False 2 - opmerkelijk   0             Louis XV stijl, foto Balat
Froidchapelle kerkbinnen Froidchapelle, Sainte Aldegonde Wit marmer   6classicistisch/rococo 1751 maître autel   False 2 - opmerkelijk   0             Louis XV stijl, foto Balat
Froidchapelle kerkbinnen Froidchapelle, Sainte Aldegonde Grijs marmer Wellin Agathe type 6classicistisch/rococo 1751 maître autel zijpanelen   False 1 - beperkter   0   fijn gestratifieerd met intertidale kenmerken met fijn gelamineerde speleotheem in oorspronkelijke caviteit oranje microporeuze vlekken en karmijnrode verkleuring in gebande witte calciet     type Givetiaanmarmer, vermoedelijk van lokale oorsprong
Braives kerk Fumal, Saint Martin Maaskalksteen   3gotisch XV gehele kerk   True 6 - volledig gebouw grijswit, bleekgrijs tot grijs 0   meestal fijnkorrelige packstone tot grainstone stenen met laagvlakken, soms op breccie lijkend door ontwatering; weinig kriskras (Vinalmont facies)   moellons   grondig gerestaureerd in 1884
Braives kerk Fumal, Saint Martin dolomie de Namur   3gotisch XV zelden, verspreid tussen Maaskalksteen   False 1 - beperkter grijs 0 met witte spikkels van crinoiden   kleine putjes   moellons    
Braives kerk Fumal, Saint Martin Petit Granit   71neogotisch 1884 raamlijsten   False 2 - opmerkelijk   0             arch E. Jamar
Braives kerk Fumal, Saint Martin sokkelsteen schiste silteux de Fumal 3gotisch XV verspreid tussen Maaskalksteen   False 2 - opmerkelijk bruin geoxideerd 0         moellons schiefersplijting kerk gebouwd op ontsluiting in zelfde materiaal
Braives funerair Fumal, Saint Martin Maaskalksteen Vinalmont 4renaissance 1641 in koor ingemetst kruis   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0     kriskras gelaagd (Vinalmont facies)        
Braives stadorpsdeel Fumal, Saint Martin sokkelsteen schiste silteux de Fumal 3gotisch   ruine en bordure du cimetière en face de l'entrée à l'église   True 4 - in deel volledig bleuâtre, oxidation brune 0   schiste bleuâtre quartzeux devenanr brun     moellons réguliers jusqu'à 12 cm d'épaisseur .