Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

D

monum
FUSIEGEMEE type NAAMNW STEENSRTN steensoort varieteit TIJDPERK jaar PLAATS_IN_ plaats detail DOMINANT_I hoeveel KLEUR BIORECEPTI FOSS TEXTUUR PRIMSTRUCT SECSTRUCT STEENVORM VERWERING OPMERKINGE
Lokeren kerk Daknam, Onze-Lieve-Vrouwe kerk Doornikse kalksteen   2romaans   muur, toren   False     0              
Lokeren kerk Daknam, Onze-Lieve-Vrouwe kerk Brusseliaanse steen       muur, toren   False     0              
Lokeren kerk Daknam, Onze-Lieve-Vrouwe kerk Ledesteen       raamlijst   False     0              
Lokeren kerk Daknam, Onze-Lieve-Vrouwe kerk Gobertangesteen       raamlijst   False     0              
Damme utiliteitsgebouw Damme, omwalling Doornikse kalksteen       volledig in kippendraad netten = nep ? Of herstelling   False 4 - in deel volledig grijs 0              
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Doornikse kalksteen   3gotisch   ondermuur zuilen bogen hoekstenen grafpla   False   ook brandsporen 0   veel siltig en grof afschilferend     tot 120x30x50   FOTO; veel Doornikse in 1, 2, 3de geleding (deels met gele Balegemse speklagen = binnenwand in3de geleding)
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Ledesteen   3gotisch   hoek spek   False   bleekgroenbeige 0 vol kleine ronde nummulieten 1-2 mm grof bioklastisch, zelden hyaliene kwarts     50x25 25x25   grote (h 35cm) gele alveolaire Balegem in koor (voor binnengebruik geplaatst, nu buiten) FOTO
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Caen   3gotisch   opvulling afsluitingsmuren; grote gele stenen   False   lichtgeel 0 vnl schelpen en foramfragmenten matig-fijne bioklastische redelijk compacte kalksteen, opgebouwd uit afgeronde bioklasten, ingebed in fijne poreuze (micritische) oranjegele matrix   talrijke holtes in matrix van enkele µ tot 200 µ door oplossing van micriet 30x14 30x24 enkele roestige knopen; alveolair slijpplaatje Gulinck; bijkomed monsterBE597
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine lumachellenkalksteen Cap-Gris-Nez lumachelle 3gotisch   opvulling afsluitingsmuren   False   oranje-okergeel 0 vol fijn schelpengruis, zelden grote fragmenten       tot 30x12 tapering (veldsteen) sterk afgerond langs steken FOTO; meer onderaan; vermoedelijk gerecycleerd
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Marquise   3gotisch   opvulling afsluitingsmuren   False 1 - beperkter bleekbeige-wit tot diep-oranje 0 opvallend: afwezigheid fossielen maar wel fossielgruis oospariet: grof-oolietische kalksteen (tot ca 1 mm met soms kleine holle kern), om de cm met millimeterdikke bandjes in matig-fijne deels holle oolieten (ritmische afzetting) met ca 15%) fijnsparietisch bindmiddel     tot 29x16   niet typisch: kleine dichte ooieden: pierre de Marquise, volgens Gulinck (slijpplaatje); krijtachtige steen met micrietische ooiden (BE596); typisch compact oolietisch in wisselende grootte (BE595)
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Veldsteen grof 3gotisch   opvulling afsluitingsmuren   False   donker opaalgrijs 0   lichtgrijze compacte en zware matig-grove kwartsareniet met kiezelcement (glazige kwartsiet-textuur) met enkele glauconietkorrels van dezelfde grootte     zeer ongelijk grijsbruin verwerend vermoedelijk gerecycleerd; bijkomend monster BE630
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Bentheimer zandsteen   6classicistisch/rococo   opvulling afsluitingsmuren   False   asgrijs - glazig grijs, roodkleuring 0   sterk poreuze zeer zuivere grofkorrelige (korrels bijna 1 mm groot) kwartsareniet met subhoekige kwarts, witachtig cement wavy bedding vrijwel zonder matrix die soms rode vlekken achterlaat vaak maatsteen afgerond; brandsporen; gemakkelijk verzandend FOTO; meer bovenaan 1ste geleding; vermoedelijk gerecycleerd
Damme funerair Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine marbre du Boulonnais   3gotisch       False   bleekbeigegrijs 0   intrabiopelmicriet als intraklasten in breccieuze textuur doortrokken door sparietcalcietaders   sterk gestylolitiseerde (en permeabele) breccie-achtige compacte marmer     slijpplaatje Gulinck: calcaire brèchique à pâte grumeleuse
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Kentish Rag   3gotisch       False   grijswit 0   vrij zachte fijn-poreuze matig-fijne kalksteen, fijngespikkeld door donkere fijne glauconiet, en glinsteringen, mogelijk zowel mica als gips, met kleine vacuolaire holtes op zaagvlak; fijne matrix mogelijk licht kleihoudend         mogelijk ook Baumberge
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Grès portlandien Baincthun 3gotisch   parement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bruinig grijs 0   middelmatige tot grove kwartsareniet (grove matte kwarts lijkt van vulkanische oorsprong) met witachtig kalkig bindmiddel, licht micahoudend, met tot 1 mm grote zwarte korrels (silexiet,uitzonderlijk iik houtskool) stratificaties roestsporen tot 48x19    
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Krijtsteen Crazannes 3gotisch       False     0   fijn micriet met middelmatige sparietkristallen door rekristallisatie van bioklasten         slijpplaatje Gulinck: pierre de Rochefort genoemd
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Baumberge Baumberge? 6classicistisch/rococo   boogsteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgroenig 0   middelmatige zandsteen met grof sparietcement, enkele verweerde bioklasten         slijpplaatje Gulinck
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Grès portlandien bioklastisch-oolietisch 3gotisch       False     0 forams, sponsen (deels met glauconiet gevuld) fijn glauconiethoudend en kwartshoudend, matig fijn verkiezeld bioklasthoudend, met frisse mica en hoornblende, chamosietbollen, kleine chalcedoonbolletjes, in opaalmatrix   macroporiën door oplossing van korrels     slijpplaatje Gulinck: gaize glauconifère à spongolithe globuleuse
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Veldsteen fijn 3gotisch       False 1 - beperkter   0   fijne kwarts met veldspaat en frisse mica van dezelfde grootte, matige calcietbioklasten met micrietwand soms vol ijzeroxide, grote vezelige gesaussuritiseerde korrels opaalmatrix met vlekjes van calciet, met mm-grote bioturbaties van zelfde gesteente met monokristallijn sparietcement geen glauconiet noch poriën     slijpplaatje Gulinck: grès calcareux lustré (mogelijk Baincthun)
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Kalktuf   3gotisch   verspreid in parement   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Graniet ballaststeen 3gotisch   verspreid in parement   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Amfiboliet ballaststeen 3gotisch   verspreid in parement   False 0 - zelden tot eenmalig bijna zwart 0         kleiner en meer verweerd dan graniet    
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Savonnières   71neogotisch   vervanging pierre de Caen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             oude restauratie
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Oosterbantzandsteen Le Quesnoy 3gotisch   gegroepeerd in parement   False 1 - beperkter wit met bruinig patina (waar bewaard) 0     vage stratificaties door verzanding   afgerond door verzanding suikerig maar ongelijk verzandend volgens hardheid (gemakkelijk vergruizelend)  
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Grès de Bray   3gotisch   verspreid in parement   False 0 - zelden tot eenmalig   0   compact met schelpachtige breuk         harder dan Bentheimerer
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Grès portlandien Baincthun grof-poreus 3gotisch   parement beperkter   False 1 - beperkter   0   grofkorrelig poreuze kwartsareniet gelijkend op veldsteen maar zonder glauconiet     plat fijnschilferig mogelijk toch veldsteen
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Vulkanische tufsteen Römer Tuff 3gotisch   gegroepeerd in parement actieve kerk   False 1 - beperkter beigebruin 0         groot baksteen    
Damme kerk Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Vulkanische tufsteen Ettringer 8restauratie   onderaan en tussen oude vulkanische tufsteen   False 0 - zelden tot eenmalig bleek beigebruin 0     veel donkere bims   gtoot baksteen gladgeschaafd    
Damme kerkbinnen Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Grijs marmer Barbençon 5barok   doopvontvoet   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met wit 0       brede ontegelmatige witte aders     Marmerboek
Damme kerkbinnen Damme, Onze-Lieve-Vrouwkerkruine Lutetiaankalksteen   10vernaculair   vloertegels   False 1 - beperkter geel 0 schroeven (turritella)            
Damme utiliteitsgebouw Damme, Sint-Janshospitaal Doornikse kalksteen   5barok   portaal   False   grijs beschilderd 0              
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Doornikse kalksteen   3gotisch   zijgevel onderste geleding   False   grijs, beige, lichtgrijs 0 geen wackestone (kalkrijk: lichtgrijs; siltrijk: grijs; kleirijk: beige     85x30x40 125x30x40 siltig: grofschilferend; beige fijnsplijtend bleekbeige aan de rand van grijze steen (onzuiverheden onvoldoende weggehakt) FOTO
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Ledesteen   3gotisch   zij- voorgevel boven, raam deu   False   bleekgroenbeige 0 grootste bioklasten: serpula, turritella en schelpenholtes FOTO groen: zeer dicht, middelmatig met grovere bioklasten, fijn glauconiethoudend soms sterk en duidelijk gebioturbeerd, nergens gelaagd   55x30 30x25 30x18x50 (sculptuur) groen: putjes; geel: alveolair (zuilen zijtoegang) voorgevel: deels vervangen door Gobertange; 2 kwaliteiten: groot geel en zacht, kleiner groenig en weinig verweerd; deurboog zijgevel: in kleurverband met Doornikse FOTO; poort zijkant: lichtgele midd
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Gobertangesteen   71neogotisch   voorgevel onder   False     0         plat 30x10 45x10 45x13x25 onder raam: FOdun afschilferend over volledig vlak jaar 1895
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Euville   71neogotisch   lateien ramen bordesrand   False     0             beneden: Balegem rond raam en Euville tussen Gobertange; boven omgekeerd: Euville rond ramen en Balegem als muuropvulling
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Luxemburgse zandsteen   71neogotisch   bordes   False   geel 0              
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Portland Stone   71neogotisch   bordes   False   wit 0              
Damme burg gebouw Damme, stadhuis Krijtsteen Crazannes 71neogotisch   trap   False     0   fijne biopelmicriet met grofkorrelig gerekristalliseerd sparietcement en ca 25% macroporositeit         slijpplaatje Gulinck
Damme beeld Damme, standbeeld Van Maerlant Bentheimer zandsteen   71neogotisch   beeld+sokkel op marktplein   False   grijsverwerend 0   poreus grof kwartsareniet zeer homogeen zonder gelaagdheid   150x100x100   Bentheimer FOTO
De Haan burg gebouw De Haan, gemeentehuis (Grand Hôtel de Coq-sur-Mer) Imitatie Petit Granit 11traditioneel 1936 omlijsting inkomhal   False 1 - beperkter gevlekt grijs 0   met bleke vlekken         ID 85850, bouwjaar 1898 in Victoriaanse stijl, maar modernisering door Léon Ide in 1936
De Haan burg gebouw De Haan, hotel La Tourelle, Vondellaan 4 Grès du Dévonien inférieur Grès d'Acoz 93regionalistisch 1928 ondergevels, omheining straatkant   False 3 - in hoeveelheid belangrijk rood bont tot geel en uitzonderlijk groen 0       zelden stringers van kwartsaders moellon in 2 formaten   ID 85960, arch Ch. Cooman, cottage stijl, jaartal benaderend, steensoort toewijzing onzeker (heel selectief uitgekozen)
De Haan burg gebouw De Haan, hotel La Tourelle, Vondellaan 4-6 Grès du Dévonien inférieur Grès d'Acoz kwartsiet 93regionalistisch 1928 omheining straatkant, trapneuzen   False 1 - beperkter geel tot grijsrood bont 0         moellon afgerond (kwartsiet), afschilferend (zandsteen) ID 85960, arch Ch. Cooman, cottage stijl, jaartal benaderend, steensoort toewijzing onzeker (heel selectief uitgekozen)
De Haan burg gebouw De Haan, Hotel Les Dunes, Leopoldplein 5-7 Porfier   93regionalistisch 1927 lage ondermuur, afwisselend porfier - hardsteen   False 1 - beperkter overwegend groenig, zelden roos verweerd 0         moellon   ID 214377 arch H. Bovée Brugge, verbouwd 1957 Léon Ide
De Haan burg gebouw De Haan, Hotel Les Dunes, Leopoldplein 5-7 calcaire tournaisien Petit Granit 93regionalistisch 1927 lage ondermuur, afwisselend porfier - hardsteen   False 1 - beperkter grijs 0 crinoiden van wisselende grootte gelaagd voorkomen van crinoiden     moellon   ID 214377 arch H. Bovée Brugge, verbouwd 1957 Léon Ide
De Haan tuindecoratie De Haan, Res. Westhinder, Zeedijk 34 Famenniaanzandsteen   10vernaculair 1933 flagstones schuine wand naar zeedijk   False 1 - beperkter groen tot bruingrijs 0         onregelmatig, wild verband   ID 85981, modernistische villa Goêlands, arch Jules Lippens
De Haan beeld De Haan, Res. Westhinder, Zeedijk 34 Euville   92modernistisch 1933 beeld liggend naakt (Nixe)   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit 0   zeer grofkorrelig (éveillé)         ID 85981; sculpt Jan Antheunis
De Haan kerk De Haan, Sint Monicakerk Petit Granit   71neogotisch 1902 hoek- en dekstenen, wijdingssteen   False 1 - beperkter   0           voorgevel onder cementpleister ID 54490, arch Pauwels & Hanot, Schaarbeek
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Savonnières   71neogotisch 1902 zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0   met schelpengruislagen, soms sparietisch op cm schaal vlakke kris-kras gelaagdheid   ronde segmenten van zuilen zoutschade zuidtransept ID 54490 ('witstenen zuilen'), arch Pauwels & Hanot, Schaarbeek
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Savonnières   11traditioneel 1952 retabel-achtige sculptuur in N transept   False 0 - zelden tot eenmalig   0             ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Zwart marmer     1952 altaar   False 0 - zelden tot eenmalig zwart 0         modern minimlistisch   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Grijs marmer Barbençon type 11traditioneel 1952 zijaltaar zuid tegels en panelen   False 1 - beperkter donkergrijs met wit 0 onduidelijke solitaire koralen   breccieuze calcieaders   tegels 32x32   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Rode marmer Rouge royal 11traditioneel 1952 inlegstuk zijaltaar zuid   False 0 - zelden tot eenmalig roze door rood met veel wit 0             ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Serpentiniet   11traditioneel 1952 zijaltaar noord tegels centraal deel   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0         10x10   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Rode marmer Rouge royal 11traditioneel 1952 zijaltaar noord tegels patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig bleekrood door rood met veel wit 0         10x10   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Zwart marmer Bleu belge 11traditioneel 1952 zijaltaar noord tegels patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met witte strepen 0       fijn wit dooraderd 10x10   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan kerkbinnen De Haan, Sint Monicakerk Grijs marmer Ste Anne 11traditioneel 1952 zijaltaar noord tegels patchwork   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met veel witte vlekken 0         10x10   ID 54490, jaar van inwijding vernieuwde kerk, mogelijk daterend van 1934 (uitbreiding met transept)
De Haan utiliteitsgebouw De Haan, tramstation Petit Granit   11traditioneel 1902 hoekstenen, ondermuur, neg, consoles, casementen, omlijstingen, sculpturen tussen gele baksteen   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0         speciale bewerking zoals zeer grof ijsbloem   arch G. Dhaeyer, Bruxelles in pittoreske stijl
De Haan utiliteitsgebouw De Haan, tramstation Petit Granit Petit Granit du Condroz 11traditioneel 1902 borduurstenen rond bakstenen stoep in visgraatverband   False 1 - beperkter blauwgrijs 0 beperkt grote crinoiden     brede calcietaders     arch G. Dhaeyer, Bruxelles in pittoreske stijl
De Haan burg gebouw De Haan, Van Eycklaan 11-17 x Rembrandtlaan 1 Emsiaankwartsiet   93regionalistisch 1930 ondergevel patchwork   False 1 - beperkter asgrijs, zelden roodachtig 0         moellon   Résidence Rembrandt, arch A. Laenen, anglo-normandisch
De Haan burg gebouw De Haan, Van Eycklaan 11-17 x Rembrandtlaan 1 Gileppezandsteen   93regionalistisch 1930 ondergevel patchwork   False 1 - beperkter grijsgroen 0         moellon   Résidence Rembrandt, arch A. Laenen, anglo-normandisch
De Haan burg gebouw De Haan, Van Eycklaan 11-17 x Rembrandtlaan 1 Waimes arkose   93regionalistisch 1930 ondergevel patchwork   False 2 - opmerkelijk bleek bruingrijs 0         moellon   Résidence Rembrandt, arch A. Laenen, anglo-normandisch
De Haan burg gebouw De Haan,Villa Pierre, Markstraat 11 x Wenduinestw Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen - rood 93regionalistisch 1913 ondergevel   False 2 - opmerkelijk rood, bontgevlekt (bigarré) 0         moellon   iov Mevr. Scattens - De Greef, Mons, cottage stijl
De Panne burg gebouw De Panne, Geitenweg 1-9, Arc-en-Ciel Coup de Vent Euville   75eclectisch 1900 volledige gevel   False 6 - volledig gebouw   0 crinoiden         soms uitgeëtst ID16172, met inbegrip van Morning Star, Zeedijk 81, kenmerken van cottage stijl met empirestijl afwerking
De Panne burg gebouw De Panne, Geitenweg 1-9, Arc-en-Ciel Coup de Vent Euville Senonville 8restauratie   dorpels   False 2 - opmerkelijk   0 grote crinoiden veel oranje micrietische matrix         ID16172
De Pinte kerk De Pinte, Sint-Niklaas van Tolentijnkerk Doornikse kalksteen       plint   False     0              
De Pinte kerk De Pinte, Sint-Niklaas van Tolentijnkerk Petit Granit       plint en afwerking   False     0              
Deerlijk kerk Deerlijk, Sint-Columbakerk Doornikse kalksteen       kleine plint, delen muur, sokkel calvarie   False     0             bovenaan in toren mogelijks nog andere steen, bxl? Veldsteen ?
Deerlijk kerk Deerlijk, Sint-Columbakerk Ieperiaanse kalksteen     1775 dorpel van klein venstertje   False 1 - beperkter   0 veel nummulieten            
Deerlijk kerk Deerlijk, Sint-Columbakerk Petit Granit       blokken in hoek   False     0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Veldsteen   2romaans   koor   True     0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Ieperiaanse steen     1631 voorgevel en plint voorste deel kerk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Ieperiaanse steen     1631 enkele in koor tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Doornikse kalksteen   2romaans   enkele tussen veldsteen in koor   False     0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Petit Granit       speklagen raamlijsten   False     0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Bergsteen       enkele in koor tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lierde omheining Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Andenne zandsteen       kerkhofmuur   False   bont 0              
Lierde kerk Deftinge, Sint-Ursmaruskerk Andenne zandsteen       enkele als restauratie veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig groene 0              
Deinze beeld Deinze, monument Reinaert De Vos Ledesteen       dominant kunst False     0              
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit       enkele vervangstenen   False     0              
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   3gotisch   overal   True   bleek - bleekgrijs - bleekbeig 0   wackestone, soms bruine schieferige rand   zelden rechte regelmatige calcietaders nieuw: groot regelmatig 70x25, fundering 100x40   in hoge schip en portaalzijde stenen met oppervlakkige rode brandkleur FOTO
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Veldsteen   2romaans   transept   False   groenig 0   compact, met middelmatige, uitverweerde glauconiet     tot 16x7   tussen veldsteen ook zwarte misbaksels (baksteen)
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ledesteen   2romaans   zeldzaam tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0 verspreide kleine nummulieten       30x10    
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Doornikse kalksteen   2romaans   kleinere formaten   False     0 soms grote bioklasten in oude, kleine stenen (o.a. Crinoiden, solitaire koraalkelken en brachiopoden) ook geelbruinig dolomietisch FOTO   dikwijls calcietader-oppervlak tot 30x20 min 10x6    
Deinze kerk Deinze, Onze-Lieve-Vrouwkerk Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen 2romaans   2 ex tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig roodbruin 0   matig grof poreus kwartsrijk goed gesorteerd     15x12 25x10   FOTO'S
Etterbeek stadorpsdeel Dekenstraat 4-34 rijhuizen Petit Granit   75eclectisch   volledige onderverdieping   True     0     vaak knollig veel geoden verschillende afwerking    
Lebbeke burg gebouw Denderbelle, oud gemeentehuis Franse steen       dunne speklaag   False     0              
Lebbeke burg gebouw Denderbelle, oud gemeentehuis Petit Granit       of doornikse, plint   False     0              
Lebbeke kerk Denderbelle, Sint-Martinuskerk Ledesteen       dominant   False     0              
Lebbeke kerk Denderbelle, Sint-Martinuskerk Brusseliaanse steen       dominant met Lede, speklagen   False     0              
Lebbeke kerk Denderbelle, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       enkele kleine stukjes tss Lede   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Lebbeke kerk Denderbelle, Sint-Martinuskerk Savonnières       deurlijst   False     0              
Lebbeke funerair Denderbelle, Sint-Martinuskerk Petit Granit       grafstenen   False     0              
Haaltert kerk Denderhoutem, Sint-Amanduskerk Franse steen   3gotisch   restauratie   False     0             onvolledige data mdc
Haaltert kerk Denderhoutem, Sint-Amanduskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   ondermuren, tussen lede   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Haaltert kerk Denderhoutem, Sint-Amanduskerk Ledesteen   3gotisch   koor, in muren   True     0             onvolledige data mdc
Haaltert kerk Denderhoutem, Sint-Amanduskerk Porfier   3gotisch   muur trap   False     0             onvolledige data mdc
Denderleeuw burg gebouw Denderleeuw, pastorie Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen   1783 muur   False 1 - beperkter   0             onvolledige data mdc
Denderleeuw burg gebouw Denderleeuw, pastorie Ledesteen     1783 muur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   steunbeer + muren   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             onvolledige data mdc
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Ledesteen   3gotisch   muren + muurtje   False     0             onvolledige data mdc
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Brusseliaanse steen       toren deels   False     0              
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Massangis       restauratie   False     0              
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Luxemburgse zandsteen       deur + raamlijsten   False     0              
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Ledesteen   3gotisch   toren schip   True   diverse facies, kakibruin pati 0 soms overvloedig kleine (-1 mm) nummulieten, weinig serpuliden, meer schelpgeesten, soms echiniden 2-3 cm compleet afgeplat of concaaf of schaalresten; soms oesterschalen of witgerande sigaarvormige bioturbaties diverse facies: 2)grof en holtes, soms beenresten (arduin), 2)meestal kwartsrijke bioklastrijke kalkzandsteen met kalkcement en veel kleine fossielen, zelden grover (1 mm) mat kwarts soms cm-grote witte kalkklasten naast fossielen; enige graafgangen opgevuld met grof bioklastenngruis en kwarts   toren 40x35 40x25 40x20 glazig grijze impregnatie op uitgeloogd ondulerend  
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Massangis   8restauratie   hoek plintlijst verspreid   False   creme (geen oranje) 0   (bio)klasten van onregelmatige grootte       gefrijnd  
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Luxemburgse zandsteen   71neogotisch   portaal zijbeuk plintlijst spu   False   bleek vaalgeel, beige, oranje 0   middelmatige poreuze homogene kwartszandsteen, plintlijst grof met wat kalkbioklasten en wat wit kleicement algemeen soms duidelijke, meest vage foresets (niet in portaal)   portaal 45x30 dwarsbeuk 70x18 45x22 95x15 55x18 licht afgesleten (schuurpapier) 1ste restauratie, latere restauratie in massangis; gevlekte schijn door impregnatie
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Doornikse kalksteen   3gotisch   sokkel zuilen   False   grijs 0   silteus         zuilen (behandeld) in Lede-arduin met kwarts, fijne glauconiet, aan de randen grote kalkschalen 80x25x30 80x35; andere zuilen vervangen door behandelde gelige Luxemburgse (?) zandsteen
Denderleeuw kerkbinnen Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Wit marmer   5barok   doopvont   False     0             vloertegels 30x30 in wit arabescatomarmer en vnl zwarte maar ook donkergrijze kalksteen vol cm-grote ronde donkere klasten en bioturbaties
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen 4renaissance   tussen Ledesteen, steunberen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk groenig, oranje nummulieten 0 grote (>1 cm nummulieten in dikke banken en dunne lenzen; ook grote langgerekte en rechte graafgangen 10x 1,5cm (FOTO)   geband (ook schuin) tot duidelijk gelamineerd (ook schuin), erosieve contacten nummulietenbanken en zandlagen nummulietenbanken grofsparietisch gekristalliseerd kops 70x28, numm.banken 100x25 grof afschilferend nummulietenbanken of sedimentaire structuren nauwelijks herkenbaar waar afgeschilferd
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Ledesteen Lede groenig 4renaissance   zijbeuk noord   False   groenig grijs 0 soms overvloedig kleine (-1 mm) nummulieten, weinig serpuliden, meer schelpgeesten, soms echinidengruis matig-fijn kwartsrijk met goed getrieerde (verspreide) kleine bioklasten soms regelmatig en fijngeband, soms grof gebioturbeerd, meestal structuurloos door fijne bioturbatie   75x25    
Denderleeuw kerk Denderleeuw, Sint-Amanduskerk Brusseliaanse steen   8restauratie   bovenste geleding toren   False     0             restauratie 1942-43
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Petit Granit   6classicistisch/rococo 1709 Huis St.-Barbara, Begijnhof 24 rijkelijk portaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Ledesteen   6classicistisch/rococo 1709 Huis St.-Barbara, Begijnhof 24 ondermuur hoek en raamlijsten   False 1 - beperkter gelig 0           sterk schilferend en verzandend  
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Grès d'Ecaussines   6classicistisch/rococo 1709 Huis St.-Barbara, Begijnhof 24 raamkruis   False 0 - zelden tot eenmalig groenig 0   micahoudend (psammiet) fijngelaagd (kops)     sterke delaminatie  
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Ledesteen   5barok XVII Huis St.-Begga (Infirmerie), Begijnhof 25 in ondermuur   False 1 - beperkter groengeel 0           sterk schilferend  
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Massangis   8restauratie   Convent der Heilige Harten, Begijnhof 20 alle functionele elementen   False 2 - opmerkelijk   0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Massangis   8restauratie   Begijnhof 13 alle functionele elementen   False 2 - opmerkelijk   0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Begijnhof Ieperiaanse steen   5barok XVII Begijnhof 42 ondermuur lijsten   False 2 - opmerkelijk groenig 0   fijnkorrelige zandsteen, soms met nummulieten          
Dendermonde omheining Dendermonde, Brusselsepoort Gobertangesteen   70neoclassicistisch   poort   False     0             onvolledige data mdc
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Franz Courtensstraat 2 Euville   75eclectisch 1924 sierlementen tussen gele baksteen   False 2 - opmerkelijk   0             arch Hubert De Maer
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Franz Courtensstraat 33 Gobertangesteen   75eclectisch 1921 parement   False 2 - opmerkelijk   0             arch Alexis Sterck, classicerend
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Franz Courtensstraat 33 Petit Granit   75eclectisch 1921 kroonlijst consoles   False 1 - beperkter   0             arch Alexis Sterck, classicerend
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Heilige Maagd College Gobertangesteen   72neoromaans   dominerend gevel hoofdstraat kant dorp - CVO ?   True 6 - volledig gebouw   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Heilige Maagd College Petit Granit   72neoromaans   onderboord, deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Justitiepaleis Euville   75eclectisch 1923 witte lijsten   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch Valentin Vaerwyck, historiserend-expresionnistisch
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Justitiepaleis Euville   75eclectisch 1923 sculpturen   False 2 - opmerkelijk   0             sculpt Oscar Sinia en Geo Verbanck
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 28-30 Euville   75eclectisch 1921 volledige gevel   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0           vuil, bijna zwart  
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 28-30 Petit Granit   75eclectisch 1921 sokkel   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 33 Franse steen   75eclectisch 1921 sierelementen op verdiepingen   False 1 - beperkter   0             stadsarch Alexis Sterck voor mej Rachel Herssens
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 33 Petit Granit   75eclectisch 1921 omlijstingen op gelijkvloers   False 1 - beperkter   0             stadsarch Alexis Sterck voor mej Rachel Herssens
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 33 Famenniaanzandsteen   75eclectisch 1921 polychrome sokkel   False 1 - beperkter kakibruin en paarsrood 0         gebosseerd   stadsarch Alexis Sterck voor mej Rachel Herssens
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Kerkstraat 33 Andenne zandsteen Grès rose de Java 75eclectisch 1921 polychrome sokkel   False 1 - beperkter roosgrijs 0   grofkorrelig     gebosseerd   stadsarch Alexis Sterck voor mej Rachel Herssens
Dendermonde klein monument Dendermonde, Mechelse Poort Gobertangesteen   70neoclassicistisch   dominerend, zowel oude verweerde als nieuwe bij restauratie   False     0              
Dendermonde klein monument Dendermonde, Mechelse Poort Petit Granit   70neoclassicistisch   poortlijst, terras, paaltjes ervoor   False     0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Nationale Bank (voormalig) Kerkstr 22 Gobertangesteen   76neobarok 1923 vlak parement   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch E. Dhuicque, Franse neobarok (kastelenstijl)
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Nationale Bank (voormalig) Kerkstr 22 Euville   76neobarok 1923 gebosseerde lijsten   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             arch E. Dhuicque, Franse neobarok (kastelenstijl)
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Nationale Bank (voormalig) Kerkstr 22 Savonnières Liais de Morley 76neobarok 1923 sokkel trap   True 1 - beperkter wit maar geel op rafelige voegen 0   volle oolieten en bioklasten rafelige weinig doorlopende voegen       arch E. Dhuicque, Franse neobarok (kastelenstijl)
Dendermonde kerk Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Brusseliaanse steen   3gotisch XV grootste deel kerkmuren, soms in speklagen met lede   True 6 - volledig gebouw   0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Ledesteen   3gotisch XV oude deurlijst, onderste meter, sommige steunberen, soms in speklagen tss Bxl   False 4 - in deel volledig lichtbruin patina 0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Euville   8restauratie   deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk geel door lijnolie 0         28x28    
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Zwart marmer   6classicistisch/rococo   vloertegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0     gelamineerd   28x28 en 48x48    
Dendermonde funerair Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaten in kerkvloer   False 2 - opmerkelijk zwartgezoet 0         soms met witte marmer inlegstukken    
Dendermonde funerair Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Wit marmer carrara 6classicistisch/rococo   inlegstukken in grafplaten in kerkvloer enkleine vloertegels afwisselend met zwart   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Imitatie   5barok   zijaltaren   False 2 - opmerkelijk   0   verschillende soorten: rood, boulonnais, florence, type bleu belge          
Dendermonde beeld Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Doornikse kalksteen   2romaans   doopvont   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Ledesteen brabantse arduin 3gotisch   zuilen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     witgerande sigaarvormige graafgang   enorm 105x31 60x24 58x37 kapitelen ca 140 cm breed    
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Rode marmer Rance 5barok 1659 4 zuilen onder doksaal   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0 rattenstaarten, grote witte gebroken stromatoporen, lamellairestromatoporen            
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Wit marmer   5barok 1659 kapitelen 4 zuilen onder doksaal   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Zwart marmer   5barok 1659 sokkels 4 zuilen onder doksaal   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Grijs marmer Gris des Ardennes 5barok 1659 4 zuilvoeten onder doksaal   False 1 - beperkter   0             ook wijwatervat
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Rode marmer rouge royal 5barok 1631 zuilen, platen en kolombalustrade ter afsluiting van hoogkoor   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Wit marmer   76neobarok   groot wijwatervat zuiderportaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0             toegewezen aan A.Pompe door lokale gids
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Bentheimer zandsteen   5barok   4 gesculpteerde kaagstenen zijkapel ten noorden van hoofdaltaar   False 1 - beperkter   0   ruwzandig     sculpturen   toewijzing onzeker
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Grijs marmer genre Bleu belge 5barok 1631 balustrade achterkant hoogaltaar   False 1 - beperkter donkergrijs met witte lijnen 0       onregelmatig dooraderd      
Dendermonde funerair Dendermonde, Onze-Lieve-Vrouwekerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   grafplaten tegenkerkmuur buiten en binnen   False 1 - beperkter lichtgrijs, buiten blauwig grijs 0         dikke platen    
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, oude brandweer Gobertangesteen       plint , plintlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, oude brandweer Franse steen       deurlijst   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, oude brandweer Petit Granit       plint nieuw deel   False 2 - opmerkelijk   0              
Dendermonde beeld Dendermonde, Ros Beiaard standbeeld Ledesteen Balegemse steen 14natuur 1995 sokkel voor standbeeld Jan Desmarets sokkel False 0 - zelden tot eenmalig donkergeel 0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Sint-Gillis-Binnen Ledesteen       muren gemengd met Bxl   False     0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Sint-Gillis-Binnen Brusseliaanse steen       muren gemengd met Lede   False     0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Sint-Gillis-Binnen Doornikse kalksteen       smalle strook achteraan toren   False     0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Sint-Gillis-Binnen Petit Granit       deurlijst   False     0              
Dendermonde kerk Dendermonde, Sint-Pieter-en-Paulus-Basiliek Petit Granit   71neogotisch 1901 deurlijst, plint   False     0         ondermuur ruw gebosseerd 100x25   arch August Van Assche
Dendermonde kerkbinnen Dendermonde, Sint-Pieter-en-Paulus-Basiliek Petit Granit   71neogotisch 1901 zuilen (overigens baksteenkerk)   False     0             arch August Van Assche
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, stadhuis met belforttoren Gobertangesteen   71neogotisch   voorgevel parementsteen, achterkant belforttoren   True 4 - in deel volledig   0         30x18 45x14 groot    
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, stadhuis met belforttoren Ledesteen       afwerking smal raampje, achtergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, stadhuis met belforttoren Brusseliaanse steen       belforttoren vooraan   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0           meelzak  
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, stadhuis met belforttoren Euville       trapleuning   False 1 - beperkter   0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Vlasmarkt 7-9 Euville   art nouveau 1923 sierelemente op verdiepingen   False 1 - beperkter   0             arch Carlos Malfait en Bonte-Staes iov deurwaarder Odilon Van Ranst
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Vlasmarkt 7-9 Petit Granit   art nouveau 1923 gelijkvloers volledig   False 1 - beperkter   0             arch Carlos Malfait en Bonte-Staes iov deurwaarder Odilon Van Ranst
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Brusseliaanse steen   3gotisch   grootste deel van torentje   False 4 - in deel volledig   0         30x8    
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Ledesteen   3gotisch   grootste deel van gevel gemengd met Gobertange   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 serpula in plintlijst            
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 3gotisch   tussen andere witstenen   False 2 - opmerkelijk meestal groenig 0 in toren donkerbruine steen vol nummulieten, elders nummulietenlagen groen fijnzandig stratificaties aangeduid door platte nummulieten ook lange platte bruine steen van fijnkorrelige zandsteen      
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Gobertangesteen   71neogotisch   tussen Ledesteen in gevelparement   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Massangis   8restauratie   resto plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Savonnières   71neogotisch   achterbouw volledig, schouw trouwzaal   False 4 - in deel volledig   0   met schelpenlagen          
Dendermonde utiliteitsgebouw Dendermonde, Vleeshuis Massangis   8restauratie   buitentrao   False 1 - beperkter donkergeel 0              
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Zwartzustersklooster, Vlasmarkt 27 Euville   74neorenaissance 1921 plintlijst ramen deuren   False 2 - opmerkelijk   0             arch Henri Valcke
Dendermonde burg gebouw Dendermonde, Zwartzustersklooster, Vlasmarkt 27 Massangis   74neorenaissance 1921 sokkel   False 2 - opmerkelijk   0 cm-grote crinoiden vol-oolietisch met grote samengestelde gerolde klasten         arch Henri Valcke, massangis toewijzing onzeker: geschaafd en niet machinaal gezaagd zoals recente Massangis
Ninove straatsteen Denderwindeke, boerderij Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     een steen in de muur, kasseien   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove landel burg geb Denderwindeke, boerderij op T-splitsing Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     1 datumsteen in muur   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Ninove landel burg geb Denderwindeke, Heirebaan 352 Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     1 steen in muur voor kapelletje, steen met ring   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Ninove landel burg geb Denderwindeke, hoeve Kerpelstraat Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     hoekketting, stukje plint   False 1 - beperkter   0              
Ninove landel burg geb Denderwindeke, huis aan Molenweg Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     trap, raamlijst, poortlijst, ingebouwd kapelletje, hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove landel burg geb Denderwindeke, huis aan Molenweg Doornikse kalksteen       raamlijsten vooraan   False 1 - beperkter   0   schilferig     x    
Ninove kapel Denderwindeke, kapel madame Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen     volledig   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Ninove kapel Denderwindeke, kapelletje Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     volledig   False 5 - volledig klein monument (beeld)   0              
Ninove kerk Denderwindeke, Sint-Petruskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen     kruisen achteraan, koor, plint, hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Ninove kerk Denderwindeke, Sint-Petruskerk Luxemburgse zandsteen       restauratie   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Dessel klein monument Dessel, dorpspomp Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   op marktplein   False     0             Marktplein heraangelegd in grijze syeniet met grote witte veldspaatkristallen en grote ronde donkergrijze insluitsels van omgezet nevengesteente
Dessel burg gebouw Dessel, oud gemeentehuis Savonnières   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur raam lijst   False   bleek creme 0   uitgeprepareerd grofbioklastisch met volle oolieten en met holle oolieten, met schelpgeesten (opgeloste schalen), niveaus rijk aan schelpengruis   met grote holtes, bruine voegen (wispy)   wordt grijs meestal savonniÞres-type; slechts weinig stenen met dominantie holle oolieten; gebouwd 1934
Dessel burg gebouw Dessel, oud gemeentehuis Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   bordes   False     0              
Dessel kerk Dessel, Sint-Niklaaskerk Gobertangesteen   3gotisch   plintlijsten   False     -1           grof afbladderend, korstmos  
Dessel kerk Dessel, Sint-Niklaaskerk Franse steen Reffroy - St. Joire 8restauratie   plintlijsten   False     0   grof bioklastisch (fijn schelpengruis) 1-2 mm met grote intergranulaire poriën       vuilopstapeling, ook korstmos  
Dessel kerkbinnen Dessel, Sint-Niklaaskerk Petit Granit   5barok   doopvont   False     0             deksel in messing
Dessel kerkbinnen Dessel, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer Doornikse marmer 71neogotisch   tegels   False   dofzwart 0             identificatie blijft hypothetisch: te zwart voor Naamse steen, niet zwart genoeg voor echte zwarte marmer
Waregem kerk Desselgem, Sint-Martinuskerk Doornikse kalksteen       kleine plint   False     0              
Waregem kerk Desselgem, Sint-Martinuskerk Franse steen       grote plint vooraan   False     0              
Sint-Martens-Latem burg gebouw Deurle, pastorie Brusseliaanse steen       enkele sierstenen parement   False     0              
Sint-Martens-Latem burg gebouw Deurle, pastorie Ledesteen       enkele sierstenen parement   False     0              
Sint-Martens-Latem kerk Deurle, Sint-Aldegondiskerk Doornikse kalksteen       rond grafsteen   False     0              
Sint-Martens-Latem kerk Deurle, Sint-Aldegondiskerk Petit Granit       plint   False     0              
Antwerpen tuindecoratie Deurne, Rivierenhof Avendersteen   6classicistisch/rococo 1780 Dianabeeld   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   krijtsteen         bemonstering L De Clercq 03082011: 2 monsters 1) sokkel en voet speelbeen, 2) borststuk; identificatierapport dd 9.8.2011
Lessines kerk Deux Acren, St.-Martin Veldsteen   2romaans   tour   False     0              
Lessines kerk Deux Acren, St.-Martin Bergsteen   2romaans   tour   False     0              
Lessines kerk Deux Acren, St.-Martin Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen 2romaans   tour   False 2 - opmerkelijk   0              
Lessines kerk Deux Acren, St.-Martin ??   2romaans   tour   False     0              
Machelen burg gebouw Diegem, Margapaviljoen Massangis Franse steen met grote crinoiden 8restauratie   lijsten nieuwbouwpaviljoen   False     0 met grote brede crinoiden witte gemicritiseerde middelmatig tot grove kalkbolletjes in dichte stapeling, maar geen cementopvulling          
Machelen burg gebouw Diegem, Margapaviljoen Ledesteen   3gotisch   poortgebouw volledig   True     0 met grof bioklastengruis; 1 grote dubbele schelpholte opgevuld met grof kiezelig gecementeerd zand zoals grotsteen kwartsrijker dan Gobertange; laminieten: eerder middelmatig; funderingsstenen zowel fijn als middelmatig tot grof en nog kwartsrijker gelamineerd facies   30x13x18, funderingssteen 35x15x25 grijs door stof waar beschut heropgebouwd paviljoen: vooral funderingsstenen gebruikt (groot, ongelijk) die normaal op omheiningsmuren worden teruggevonden
Machelen burg gebouw Diegem, Margapaviljoen Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 10vernaculair   lomperik binnenkant poortgebou   False     0   kwartsrijk zoals kassei     hoog en slank, doorsnede 10x15    
Machelen   Diegem, Sint-Catharinakerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 3gotisch   tegen kerkgebouw   False     0     massief grijs kwartsrijk of bleker fijngeband, zoals de muurstenen   tot 20x12 grijs en 15x10 of 5 fijngeband liesegang, vnl in grijze steen nieuwe steen Famenniaan; ook weinig gevarieerde andere stenen tussen de Brusseliaanse
Machelen kerk Diegem, Sint-Catharinakerk Ledesteen   3gotisch   gehele kerk   True 6 - volledig gebouw licht beige breukvlak, wit pat 0 kristallijne calcietplaten van grofgebroken schelpen licht fijn glauconiethoudend, meer zandhoudend dan Gobertange, met een weinig 1-2 mm grote grijze kwarts en grote bioklastkorrels regelmatiger geband dan Gobertange, nochtans met zelfde bioturbatie   opp licht gebombeerd tot 25x15 meestal x12   maat max 45x13x35 cm; afdekstenen veel groter met talrijke kwartsgranule en ook veel grote kalkbioklasten, nochtans steeds met laminaties; kerk- en dorpsmuren in zelfde gelamineerde steen doch ruwgesc
Machelen kerk Diegem, Sint-Catharinakerk Massangis   8restauratie   lijststenen   False     0              
Machelen kerk Diegem, Sint-Catharinakerk Gobertangesteen   3gotisch   dorpels   False     0     eikenhout   100x11    
Machelen   Diegem, Sint-Catharinakerk Massangis Franse steen met grote crinoiden 8restauratie   grote tegels   False     0 crinoiden tot 3 cm breed met verschillende geledingen            
Machelen klein monument Diegem, Sint-Catharinakerk Grotsteen   71neogotisch   voet calvarie tegen koor   False     0   grof kwarts met fijner glauconiet, vrij glad buitenvlak          
Machelen kerk Diegem, Sint-Catharinakerk Ledesteen   3gotisch   portaallijst   False   grijs-beige, geen wit patina 0   fijnkorrelig geen laminaties        
Machelen funerair Diegem, Sint-Catharinakerk Petit Granit   71neogotisch   grafplaten   False   blauwgrijs 0 soms grof crinoiden         soms sterk gebarsten  
Diepenbeek   Diepenbeek, gemeentehuis Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur, trap, raamlijsten   False   grijs patina 0             bovenraamlijsten en portaal in bleke grofbioklastische pokkerige Franse steen met gekruiste gelaagdheid en vuilgeelgrijze korst
Diepenbeek   Diepenbeek, gemeentehuis Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   ramen   False   bleek patina 0     foresets        
Diepenbeek   Diepenbeek, Sint-Servatiuskerk Petit Granit   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   bleek patina 0 Michelinia, productiden           kerkplein: kasseien en plavuizen in grijze graniet (Tarn) met grote witte veldspaatfenokristen met reactiezoom; andere steenpatronen in groene tot groenbruine witkristallijne diabaas (geen inheemse po
Diepenbeek   Diepenbeek, Sint-Servatiuskerk Maastrichtersteen   6classicistisch/rococo   speklagen   False     0 veel stenen met verspreide serpuliden, soms oesters of echinidenfragmenten, laagvormig afgezet            
Diest kapel Diest, Allerheiligenkapel Gobertangesteen       hoekmuren   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest kapel Diest, Allerheiligenkapel Petit Granit       portaalomlijsting   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest straatsteen Diest, Allerheiligenkapel Kwartsiet van Tienen       kasseien   False 2 - opmerkelijk zeer bleek 0              
Diest utiliteitsgebouw Diest, basisschool Station, Weerstandsplein Famenniaanzandsteen   93regionalistisch 1946 ondergevel   False 2 - opmerkelijk vnl grijsgroen tot grijsbruin, zelden paarsgrijs 0             KTA aan overkant Weerstandsplein in zelfde steen, echter meer gele en rode tinten
Diest utiliteitsgebouw Diest, basisschool Station, Weerstandsplein Petit Granit   93regionalistisch 1946 portaal, plintlijst, raamdorpels   False 2 - opmerkelijk   0         grofgebikt, met verschillende bewerking   KTA aan overkant Weerstandsplein: imitatie Franse steen voor zelfde functie
Diest utiliteitsgebouw Diest, basisschool Station, Weerstandsplein Bergsteen Kesterberg 93regionalistisch 1946 ondergevel rond portaal   False 2 - opmerkelijk   0   zeer grof, geen glauconiet dunne limonietbanden en kleine maar talrijke limonietringen, soms hol, soms oranje kern   ongelijk, gerecycleerd 38x24x24 28x13x12 62x20   zelfde facies en oorsprong als Weerstandsmonument, mogelijk Kesterbergse bergsteen, vermengd met Diestiaanse ijzerzandsteen
Diest utiliteitsgebouw Diest, basisschool Station, Weerstandsplein Diestiaan ijzerzandsteen   93regionalistisch 1946 ondergevel rond portaal   False 2 - opmerkelijk   0 wormgangen matig tot matig-grof vage bredere limonietbanden   ongelijk soms metselbijen (mogelijk uit vorig site) vermengd met Kesterbergse Bergsteen
Diest burg gebouw Diest, Begijnenstr 60, res. Comt in mynen hof Petit Granit   art nouveau   plint en functionele elementen   False 2 - opmerkelijk   0         soms zeer gedetailleerd bewerkt   niet in Inventaris Erfgoed
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance   buitenmuur   False 2 - opmerkelijk ook roodbruin 0   zeer grof, soms fijn (tot 1 cm) bruinverweerd silex en kwartsgrind;   veel uitstekende gelimonitiseerde banden en ringen; met oranje banden 50x20 35x8 30x12 20x20 heterogeen verzand (FOTOGENIEK) gelijkend op natuurlijke ontsluiting
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Diestiaan ijzerzandsteen   5barok   ondermuur raamlijst deurboog spek   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 redelijk wormgangen grof-heterogeen   ook limonietisch facies tot 60x30, 40x30   nr 16-18 ondermuur: 63x38 63x28 72x24; nr 3 plint verweerd 34x22 30x16
Diest straatsteen Diest, begijnhof Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 5barok   kassei (weinig)   False 0 - zelden tot eenmalig   0         zoals Tiens, afbrokkelend langgerekt    
Diest straatsteen Diest, begijnhof Kwartsiet van Tienen   5barok   voornaamste kassei   True 4 - in deel volledig rosbruin patina 0         10x8 15x7 15x11 ongelijk   ook wat porfier
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Gobertangesteen   5barok   raam- en deurlijsten latei heiligennis sierlijst buitendorpel   False 2 - opmerkelijk   0         gesculpteerd rond deur, 45x12x45 (tot 60x18)   gesculpteerd (dikste bank) met speciaal facies: grof, dicht gecementeerd, geen eikenhout
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   vnl poortgebouw, cult centrum   False     0              
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   weinig tussen Diestiaan   False     0              
Diest straatsteen Diest, begijnhof Gobertangesteen   5barok   kassei   False 2 - opmerkelijk   0             ca 5%, voornamelijk geconcentreerd in stoeprand
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Massangis   8restauratie   deurlijst dorpel   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Diest stadorpsdeel Diest, begijnhof Gobertangesteen   5barok 1671 Begijnhofpoort buitenportaal raamlijsten en kruiskozijnen heiligennis   False 4 - in deel volledig   0         38x13x28 kruiskozijn 155x11x13    
Diest straatsteen Diest, begijnhof Basaltlava   10vernaculair   kassei (uitzonderlijk tussen Tiense kwartsiet)   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Diest straatsteen Diest, begijnhof Porfier   10vernaculair   kassei (lokaal gebruikt als regengootsteen)   False 1 - beperkter   0             lokaal (tgo kerk) in ?Bierghes facies: bleke klasten in grijsblauwe detrietische gerekristalliseerde matrix
Diest funerair Diest, begijnhof Maaskalksteen   5barok   3 gebroken grafplaten tegenover kerk   False 0 - zelden tot eenmalig blauwgrijs 0   glad oppervlak op niet zeer fijne wackestone         Nederlandstalig opschrift (17-18de eeuws?)
Diest funerair Diest, begijnhof Petit Granit   5barok 1780 3 grote grafplaten   False 0 - zelden tot eenmalig   0           donkergrijs korrelig door verdroogde biofilm  
Diest utiliteitsgebouw Diest, Bogaerdeklooster, ruïnes (verdwenen) Diestiaan ijzerzandsteen       funderingen en oude muren   False     0              
Diest utiliteitsgebouw Diest, Citadel Famenniaanzandsteen   10vernaculair   wallen   False     0     veel horizontaal gestratifieerd   tot 40x20 hoekige breuksteen afschilferend volgens gelaagdheid  
Diest utiliteitsgebouw Diest, Citadel Petit Granit   10vernaculair   portaal   False     0         100x35x80    
Diest burg gebouw Diest, De Fortuyn, hoek Moonsstr - Guido Gezellest Diestiaan ijzerzandsteen   93regionalistisch   plint onder winkelpui   False 2 - opmerkelijk   0             gebouw 16de eeuws, winkelpui vermoedelijk laat 19de eeuw
Diest burg gebouw Diest, Egide Alenusstraat 14 Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair   grote stenen tussen baksteen achter pleister   False 1 - beperkter   0             zichtbaar bij restauratie 08/2014
Diest burg gebouw Diest, Egide Alenusstraat 27 tot hoek Diestiaan ijzerzandsteen   13recent vernaculair   plint en poortlijst   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest burg gebouw Diest, flatgebouw Graanmarkt 3 - Peeterstraat 2 Brusseliaan ijzerzandsteen   12post-1960   ondergevel volledig   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         platen   aannemer Nolmans (info D. Das)
Diest burg gebouw Diest, Guido Gezellestraat 10 Diestiaan ijzerzandsteen   93regionalistisch   plint deurlijst   False 2 - opmerkelijk   0             art deco elementen
Diest burg gebouw Diest, Guido Gezellestraat 20-22 Gobertangesteen       deurlijst, raamlijsten, plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest burg gebouw Diest, Guido Gezellestraat 25 Gobertangesteen       plint muv enkele stenen Diestiaan   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest burg gebouw Diest, Guido Gezellestraat 25 Diestiaan ijzerzandsteen       enkele stenen in plint   False 1 - beperkter   0              
Diest burg gebouw Diest, Guido Gezellestraat 6 Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   plint sterke restauratie van oud gebouw   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest burg gebouw Diest, hoek Cabaretstraat Gobertangesteen       raamlijsten, stenen in zijmuur   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest burg gebouw Diest, hoek Cabaretstraat Ledesteen       stenen in zijmuur   False 1 - beperkter   0              
Diest burg gebouw Diest, hoek Ketelstraat Diestiaan ijzerzandsteen       één steenlaag onderaan   False 1 - beperkter   0              
Diest burg gebouw Diest, Hof van Nassau, Graanmarkt 21 Gobertangesteen   74neorenaissance XIX plint en top toren (recenter), raam- en poortlijsten, speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest burg gebouw Diest, Hof van Nassau, Graanmarkt 21 Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance 1510 hoekkettingen   False 2 - opmerkelijk   0       veel limoniet 38x19 32x26    
Diest burg gebouw Diest, Hof van Nassau, Graanmarkt 21 Leisteen Tubize leisteen 4renaissance 1510 stelwig tussen kopse Gobertange   False 0 - zelden tot eenmalig groen 0              
Diest omheining Diest, Keelsteeg muur Allerheiligenberg Diestiaan ijzerzandsteen       steunberen, muurdelen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest burg gebouw Diest, Koning Albertstraat 101 Diestiaan ijzerzandsteen ?? recent   grote blokken ondergevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest utiliteitsgebouw Diest, Lakenhalle Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch 1346 overal   True 6 - volledig gebouw   0     schuine stratificaties, bioturbaties (uitgeprepareerd) veel limonietbanden en grote holtes 48x22x26 42x30x27 onregelmatig verzand, soms bestreken emt grijze cement voorgevel classicistisch geschilderd en portaal kant kerk verminkt
Diest klein monument Diest, Lakenhalle Diestiaan ijzerzandsteen   10vernaculair   opgestapelde vloerplaten op marktpleintje voor de hoofdingang   False 0 - zelden tot eenmalig grijsbruin 0   zeer zandrijk en compact         voetstuk voor kanon 'de holle griet'
Diest utiliteitsgebouw Diest, Lakenhalle Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie XX verspreid   False 2 - opmerkelijk   0         33x19x27    
Diest utiliteitsgebouw Diest, Lakenhalle Ledesteen Lede putjes 3gotisch 1346 achtergevel portaal sierlijsten boven plint hoekketting kraagsteen (afwiss met Diestiaan)   False 2 - opmerkelijk   0 bioklastisch (verspreide serpula, schelpen)       zeer groot 45x35x64 !! sterk meelzak  
Diest utiliteitsgebouw Diest, Lakenhalle Massangis   8restauratie   plintlijst vervanging van Ledesteen   False 1 - beperkter   0             recente restauratie
Diest utiliteitsgebouw Diest, Lakenhalle Gobertangesteen   8restauratie XIX achtergevel ondermuur sierlijsten   False 1 - beperkter   0              
Diest burg gebouw Diest, Markt 32, De Roos Petit Granit     XVI lisenen hoeken, grote deurlijst, raamlijsten, plint   False 2 - opmerkelijk   0              
Diest beeld Diest, Monument van de Weerstand, Weerstandsplein Bergsteen Kesterberg 92modernistisch 1946 zuil   False 4 - in deel volledig   0   roodgeoxideerde glauconiet; kleine limonietkernen     45x22x28 ongelijk maar vlak afgewerkt   sculpt Marc Macken met arch Renaat Braem; ID 61104; mogelijk afkomstig van praalgraf Staf De Clercq op Kesterberg (in lokaal Bergsteen facies)
Diest beeld Diest, Monument van de Weerstand, Weerstandsplein Famenniaanzandsteen   92modernistisch 1946 sokkel   False 1 - beperkter groengrijs, zelden rood of bruin 0             sculpt Marc Macken met arch Renaat Braem; ID 61104
Diest beeld Diest, Monument van de Weerstand, Weerstandsplein Euville Lérouville 92modernistisch 1946 naamblokken   False 2 - opmerkelijk   0 Pentacrinus; cm lange crinoiden grof     tot 220x18x100   sculpt Marc Macken met arch Renaat Braem; ID 61104
Diest omheining Diest, muur vesten nabij parking Diestiaan ijzerzandsteen       deel muur, ook verspreid tussen baksteen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest kerk Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch 1253 overal   True 6 - volledig gebouw (donker)roestbruin 0   middelmatig-grof-heterogeen met kleiige matrix schuine laminaties veel holle concentrische limonietbollen en -banden (in reliÙf) 45x25, 40x17, 30x25 95x30 42x30x22 verzandend (vnl onderste rij)  
Diest kerk Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie 1898 transept, voorgevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk meer roodbruin 0   fijn-heterogeen   grauwe arduin (geen limoniet); wel veel kleine holtes 45x25, 30x20, 60x25, 60x30 95x28 grof afbladerend restauratie 1898 arch P Langerock
Diest kerk Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   ondermuur gevel, spek boven   False     0         50x12 dunne voeg   plintlijst h 17cm regelmatig dikbandig gelamineerd (lijkt stromatolietische maaskalksteen) onder grijze fijne korst, zeer fijnzandig en compact
Diest kerk Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1777 portaal   False 0 - zelden tot eenmalig grijswit patina 0   pseudo-oolietisch, vaak grof (+1 mm), soms oncolietisch soms fijn gestratifieerd, ook volgens kleine hoek soms stylolieten kops soms honigraat verwering Vinalmont facies, echter grover en minder kruisgelaagd; wordt grijsblauw op uitgesleten deurdorpel
Diest kerkbinnen Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Imitatie   6classicistisch/rococo 1754 hoofd- en zijaltaar   False 2 - opmerkelijk roodbruin en gestreept wit 0       zowel rode marmer als bleu turquin tot arabescatonabootsing     beeldhouwer Fr Somers de Oude en schrijnwerker Marcus Van de Plas naar ontwerp schilder Jan Van Campen
Diest binnen Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Petit Granit   8restauratie   plaat tegenonderkant binnenmuren   False 1 - beperkter   0         gezoet    
Diest kerkbinnen Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   vloertegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk licht- en donkergrijs 0     fijn gelamineerd   42x42 ook kleiner    
Diest kerkbinnen Diest, Onze-Lieve-Vrouwkerk Wit marmer   6classicistisch/rococo   vloertegels centrale gang afwisselend met maaskalksteen en zwarte marmer   False 1 - beperkter wit fijn gestreept 0         ruitvormig    
Diest utiliteitsgebouw Diest, Postgebouw, Koning Albertstraat 50 Gobertangesteen   74neorenaissance 1901 gevel   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 200065
Diest utiliteitsgebouw Diest, Postgebouw, Koning Albertstraat 50 Petit Granit   74neorenaissance 1901 plint, speklagen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0             ID 200065
Diest burg gebouw Diest, Refugium abdij Averbode, Refugiestraat 7 Diestiaan ijzerzandsteen paars 4renaissance 1519 korfboog inrijpoort   False 2 - opmerkelijk donker paars 0   glauconiethoudende vrij grove zandsteen         ontwerper Jan Geel, restauratie Das Natuursteen
Diest burg gebouw Diest, Refugium abdij Averbode, Refugiestraat 7 Diestiaan ijzerzandsteen   4renaissance 1519 kruisvensters, afwisselend met Gobertange   False 2 - opmerkelijk   0             ontwerper Jan Geel, restauratie Das Natuursteen
Diest burg gebouw Diest, Refugium abdij Averbode, Refugiestraat 7 Gobertangesteen   4renaissance 1519 kruisvensters, afwisselend met Diestiaan   False 2 - opmerkelijk   0             ontwerper Jan Geel, restauratie Das Natuursteen
Diest burg gebouw Diest, Refugium abdij Averbode, Refugiestraat 7 Franse steen Coulommiers 8restauratie 2015 kruisvensters, in plaats van Gobertange   False 1 - beperkter   0             ontwerper Jan Geel, restauratie Das Natuursteen
Diest burg gebouw Diest, Schotelstraat 7 Gobertangesteen   recent   plint tot raam en deurlijst   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0              
Diest kerk Diest, Sint-Catharinakerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   overal   True 6 - volledig gebouw veel roodbruin 0   grof-heterogeen [echter, zeer grove arduin, blijft goed zijn profiel behouden   uitgeprepareerde limonietbanden; ook donkerbruine steen vol kleine (1 cm) holle limonietknollen 30x25, 30x15x15, 50x25x25, 50x20x25 geheel gebouw lijkt in slechte staat vroeger bepleisterd met donkergrijze buitenlaag
Diest kerk Diest, Sint-Catharinakerk Brusseliaan ijzerzandsteen   8restauratie   beperkt   False 1 - beperkter   0             restauratie gemengd Diest en Brussel
Diest kerk Diest, Sint-Catharinakerk Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   beperkt   False 1 - beperkter   0             gemengd Diest-Bxl (vermoedelijk veel meer Diest met toevallige bijmenging van Brusseliaan)
Diest kerk Diest, Sint-Catharinakerk Gobertangesteen   3gotisch   waterlijst voor   False 1 - beperkter   0              
Diest funerair Diest, Sint-Catharinakerk Devoonkalksteen   4renaissance   grafplaat in deuropening   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs patina (vnl op knol 0 veel, o.a. bolle gastropoden, dubbelkleppige brachiopoden en oncolieten in centrum knollen; verder grove bioklasten (ook uitgerafelde koralen en enkelschalige brachiopoden) willekeurig verdeeld tussen knollen en matrix matrix donkergrijs, korrelig door bioklasten   knollenkalk (doormeter 5 cm, soms geamalgameerd tot 20 cm); stringers van brede calcietaders schuin door steen     lijkt op knollenkalk van Rhisnes
Diest kerk Diest, Sint-Catharinakerk Carrstone   8restauratie 2013 uitkragingen of dekstenen   False 1 - beperkter roestbruin met warme gloed 0   kwartsrijk glinsterend   kleine ronde holtes (cm-schaal) speciale maten   restauratie Renotec
Diest kerk Diest, Sint-Jan de Doperkerk - ruine Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   volledig   False 6 - volledig gebouw   0              
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   schip, koor, zijkapellen   True 4 - in deel volledig roestbruin soms mangaanzwart 0 soms ronde graafgangen variabel in oude stenen meestal grofkorrelig, vaal fijn granule van gebroken cachelon   stenen vol holle afgeplatte goethietkernen tot 10x3 cm met oranje losse kern 35x25, ook 40x20,25x20,70x18,25x12, gesculpteerd verzandend, afschilferend (vnl donkere en rode) sommige restauratiestenen donker paars (Brusseliaan-achtig), meeste restauratiesteen roestkleurig en middelmatig van korrelgrootte, grote stenen worden weggehaald 70x40x50 cm (middelmatig tot grof tot
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Leisteen   3gotisch   dak   False 3 - in hoeveelheid belangrijk grijs 0              
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Gobertangesteen   3gotisch   westertoren, spek in portalen   False 4 - in deel volledig rosbruin patina 0 soms opgeloste dubbelschalige schelp tussen eikenhout; grotere steenformaten vol grote verspreide bioklasten (vnl schelpafdrukken)   meest eikenhout, onregelmatige bioturbaties in dikke bioklastrijke stenen   50x14, 25x10, nauwe voeg afbladerend  
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Petit Granit   3gotisch   portaal, plintlijst   False 1 - beperkter bleekgrijs patina 0   fijnkorrelig met crinoiden   zeer veel openbarstende substylolieten, in verband     afkomstig uit groeve in Feluy (Doperé, bouwen in ijzerzandsteen)
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Avendersteen   3gotisch   roos en balustrade boven poort   False 0 - zelden tot eenmalig crÛme-wit 0              
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Euville   71neogotisch   zuidportaal, pilaren halfzuilen plint   False 1 - beperkter   0   grof         hier werd blauwe hardsteen verwacht
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Ieperiaanse steen nummulietenkalksteen 3gotisch   één steen in toren   False 0 - zelden tot eenmalig bruin 0 nummulieten            
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Bontzandsteen   71neogotisch   zuidportaal, bekroning halfzuilen   False 0 - zelden tot eenmalig rozerood 0   eerder fijn       grof afsplijtend  
Diest kerkbinnen Diest, Sint-Sulpitiuskerk marmer stalagmieten 5barok   inlegwerk in 2 zijaltaren   False 0 - zelden tot eenmalig geel 0   groeilijnen binnen stalagmieten         Italiaans (cf Langdorp)
Diest kerkbinnen Diest, Sint-Sulpitiuskerk Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   zuilen en binnenparement   True 4 - in deel volledig   0           gewit  
Diest kerk Diest, Sint-Sulpitiuskerk Brusseliaan ijzerzandsteen   71neogotisch   zuidportaal, parement   False 2 - opmerkelijk iets bleker dan Diestiaanse 0              
Diest omheining Diest, sportterrein, onderste steenlaag Diestiaan ijzerzandsteen       één steenlaag onderaan   False 1 - beperkter   0              
Diest kerk Diest, St.-Barbarakerk (kruisherenkerk, voorm Augu Diestiaan ijzerzandsteen   5barok 1656 voorgevel onder lisenen portaal raamlijsten voluten, steunberen hoekketting   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   0         45x26 steunberen 53x28x18 voorgevel deels roodbruin gecementeerd  
Diest kerk Diest, St.-Barbarakerk (kruisherenkerk, voorm Augu Diestiaan ijzerzandsteen   8restauratie   portaal   False 1 - beperkter   0         32x30x30    
Diest kerk Diest, St.-Barbarakerk (kruisherenkerk, voorm Augu Gobertangesteen   5barok   deel plint (aanpassing aan hoogtelijn)   False 1 - beperkter   0              
Diest kerk Diest, St.-Barbarakerk (kruisherenkerk, voorm Augu Doornikse kalksteen banc à moules 10vernaculair   buitentrap   True 1 - beperkter   0 ronde brachiopoden doorsneden       45x26 steunberen 53x28x18 voorgevel deels roodbruin gecementeerd  
Diest utiliteitsgebouw Diest, stadhuis Gobertangesteen   6classicistisch/rococo 1726 onderbouw, ramen, lisenen   False     0     eikenhout   dik 16 cm hoog, veel kops roodbruine roet-roestneerslag arch W.I. Kerricx; soms met dikke laag uitlopend hars bestreken; vervanging Euville
Diest utiliteitsgebouw Diest, stadhuis Euville   8restauratie   centrale raamstijl en dorpel   False     0   grof - poreus       vervuilend in poriën  
Diest utiliteitsgebouw Diest, stadhuis Maaskalksteen   6classicistisch/rococo 1726 portalen, siertrap   False   bleekgrijs patina 0 facies rijk aan gevarieerde macrofossielen (koralen, dunschalige grote brachiopoden (in aparte steen ook grote ronde samengespoelde oncolieten) fijne matrix die onderschied maakt met petit granit         ach W.I. Kerricx
Diest burg gebouw Diest, stadhuis Diestiaan ijzerzandsteen   3gotisch   onderbouw (in publieke kelder)   False     0              
Diest stadorpsdeel Diest, Warandepark amfiteater in voormalige groeve Diestiaan ijzerzandsteen       volledig, banken   False 6 - volledig gebouw   0              
Diest utiliteitsgebouw Diest, Warandepark burchtruine Diestiaan ijzerzandsteen       volledige ruines en put   False 4 - in deel volledig   0             traditionalistisch afgewerkt
Diest omheining Diest, Warandepark inkom Graanmarkt Gobertangesteen       pijlers   False 4 - in deel volledig   0              
Diest omheining Diest, Warandepark omheining kant Graanmarkt Diestiaan ijzerzandsteen       2 steenlagen in de muur   False 1 - beperkter   0              
Tongeren   Diets-Heur, boerderij tegenover kerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   portaalboog   False     0     Vinalmont facies (gekruiste gelaagdheid en algaire bollen)        
Tongeren   Diets-Heur, boerderij tegenover kerk Verkiezeld krijt   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False     0              
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   steunberen, portaal ondermuur   False     0 veel productiden, michelinia, syringopora           trappen: grote variÙteit: petit granit met bioturbaties en syringopora, mogelijk ook Naamse steen
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk silex   70neoclassis/neorenaiss   onderbouw   True     0       ook Spiennes facies (donkere uitgemagerde silex in grote blokken) grote blokken 28x20 25x18 20x15 45x16 verweringskleuren  
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Romeinse zandsteen   70neoclassis/neorenaiss   onderbouw   False   lichtgrijs;rood-oranjeverweerd 0   kwartsrijk, middelmatig, poreus, goed gecementeerd     romeins 17x8 10x9   ook roodachtige minder poreuze zandsteen met ijzeroer cement, met gelimonitiseerde bollen
Tongeren kerk Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Maaskalksteen   70neoclassis/neorenaiss   onderbouw, hoekbanden   False   bleek 0   wackestone, soms gelamineerd microstromatolietisch   65x28x23    
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Carboonzandsteen   70neoclassis/neorenaiss   onderbouw   False   grijsgroen 0         grote blokken    
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Verkiezeld krijt   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur   False   bleek 0         zoals vuursteen    
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Maastrichtersteen   70neoclassis/neorenaiss   ondermuur (weinig)   False     0         30x17    
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen 70neoclassis/neorenaiss   kerkmuur (zeldzaam)   False   paarsgrijs 0   compact, grofkorrelig, macroporeus   fijn dooraderd      
Tongeren   Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Franse steen Reffroy - St. Joire 70neoclassis/neorenaiss   kerkmuur (zeer zeldzaam)   False   romig wit 0   grofbioklastisch met gemicritiseerde klasten tot 0,5 cm     17x10 afgerond (recyclage)    
Tongeren funerair Diets-Heur, Sint-Cunibertuskerk Maaskalksteen   6classicistisch   oude grafkruisen   False 2 - opmerkelijk mooi bleekwit of lichtgrijs patina 0     bleek wackestone met soms fijnverdeelde bioklasten, of lichtgrijs patina packstone met grote solitaire koralen, brachiopoden en met brede calcietaders        
Ieper klein monument Dikkebus, Sint Jan Baptistkerk Bergsteen       basis calvarie calvarie False     0              
Ieper kerk Dikkebus, Sint Jan Baptistkerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet     plint   False     0              
Zwalm kerk Dikkele, Sint-Pietersbandenkerk Ledesteen   70neoclassicistisch   plint   False     0             onvolledige data mdc
Gavere beeld Dikkelvenne, Schepenbrief van Bochoute Ledesteen   10vernaculair   monument ode winning False 6 - volledig gebouw   0             onvolledige data mdc
Gavere kerk Dikkelvenne, Sint-Petruskerk Doornikse kalksteen       stuk kleine plint   False 1 - beperkter   0              
Gavere splits Dikkelvenne, Sint-Petruskerk Petit Granit       deurlijst, grafplaten   False 1 - beperkter   0              
Gavere kerk Dikkelvenne, Sint-Petruskerk Ledesteen       plint, hoekketting   False 2 - opmerkelijk   0              
Diksmuide beeld Diksmuide, Markt, standbeeld Jacques de Dixmude Petit Granit   10vernaculair   massieve sokkel van standbeeld   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Marquise   3gotisch 1333 grote kraagstenen beelden bewaard uit oude kerk   False 0 - zelden tot eenmalig   0 met kleine schelpjes grof oolietisch tot 2 mm groot, ook veel pseudo-oolieten (gerolde bioklasten)     zeer grote formaten (tot >1 m)   tentoongesteld in de kerk
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Avendersteen Lézennes 3gotisch 1535 sculpturen vroeger doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0   krijtachtig, niet gespikkeld         tentoongesteld in de kerk, laatgotisch doksaal door lokale steenhouwer J. Bertet (ID 78119)
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Wit marmer Carrara 3gotisch 1535 stukken van kleine zuiltjes en kapiteel vroeger doksaal   False 0 - zelden tot eenmalig   0         zuiltjes van ca 10 cm doormeter, kapiteel >0,5 m   tentoongesteld in de kerk, laatgotisch doksaal door lokale steenhouwer J. Bertet (ID 78119)
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Franse steen Crazannes 81wederopbouw 1923 ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk wit, gelig tot rozerood 0   fijnkorrelig, soms bijna krijtachtig (wit), soms meer korrelig     vlakke moellons 22x18 divers witte met alveolen, soms schilferige randen ID 78119, architect Jozef Viérin, mogelijk verschillende soorten
Diksmuide beeld Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer genre Bleu belge 77art deco   ronde zuiltjes onder bronzen beeld Pieta   False 0 - zelden tot eenmalig zwart met witte aders 0     talrijke fijne witte calcietaders, deels en echelon       beeldhouwer O. Sinia
Diksmuide beeld Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Rode marmer   77art deco   centrale balkvormige zuil onder bronzen beeld Pieta   False 0 - zelden tot eenmalig paarsrood, vaag nodulair zn met enkele kleine witte vlekjes 0             beeldhouwer O. Sinia
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer   71neogotisch 1950 tegels koor afgewisseld met wit   False 1 - beperkter zwartglanzend 0   echt zwart marmer     24x24   restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Wit marmer Carrara 71neogotisch 1950 tegels koor afgewisseld met zwart   False 1 - beperkter wit met vage grijze strepen 0         24x24   restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Ledesteen Lede nummulietenkalksteen 81wederopbouw 1923 ondermuur, zelden   False 0 - zelden tot eenmalig groenig gespikkeld door bioklasten 0 overvloedig nummulieten en ook serpula           restauratie Jozef Viérin
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Savonnières   81wederopbouw 1923 ondermuur, zelden   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs (grijzer dan andere stenen) 0   hol-oolietisch met fijn schelpengruis         restauratie Jozef Viérin
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Massangis   8restauratie 1993 ondermuur en steunberen, zelden groepsvormig voorkomend   False 1 - beperkter   0             restauratie D. en P. Seys
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Petit Granit   92modernistisch 1950 zijaltaar zuid 'Ecce Mater tua' altaartafel en traptreden   False 0 - zelden tot eenmalig donker met bleekgrijze vlekjes (crinoiden) 0         gezoet   restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Krijtsteen Rochefort 92modernistisch 1950 zijaltaar zuid 'Ecce Mater tua' zuiltjes   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   homogeen         restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Euville   81wederopbouw 1923 in plintlijst   False 0 - zelden tot eenmalig vuil grijswit 0   grofkorrelig met crinoiden en andere bioklasten       uitgeprepareerd restauratie Jozef Viérin
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk marmer Chauvigny 92modernistisch 1950 zijaltaar zuid 'Ecce Mater tua' altaar voetplaat   False 0 - zelden tot eenmalig vuil grijswit 0   gelijkmatige volle ooiden met fijne macroporiën ertussen         restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Wit marmer Arabescato 92modernistisch 1950 zijaltaar noord altaartreden   False 1 - beperkter wit met talrijke fijne grijze lijnen 0             restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940 (er staat geen altaar meer)
Diksmuide beeld Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Wit marmer   8restauratie 1925 doopvont voet met 4 hermen   False 0 - zelden tot eenmalig   0             replica van oorpronkelijk renaissance model van 1626, door O. Sinia
Diksmuide beeld Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Grijs marmer Ste Anne petit mélange 8restauratie 1925 doopvont breed bekken   False 0 - zelden tot eenmalig donkergrijs met bleekgrijze vlekken 0 talrijk ronde fossielen (stromatoporen)           replica van oorpronkelijk renaissance model van 1626, door O. Sinia
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Zwart marmer   8restauratie 1950 vloertegels   False 2 - opmerkelijk dofzwart 0       soms fijne aders 30x30   restauratie Jozef en Luc Viérin na brand 1940
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Luxemburgse zandsteen   81wederopbouw 1923 zuilen (ondergeschikt)   False 2 - opmerkelijk bleekgrijs tot oranjegeel 0   middelmatige zandsteen, poreus (komt voor tussen kalksteenvariëteit)         restauratie Jozef Viérin (mogelijk post WO II restauratie)
Diksmuide kerkbinnen Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Audun-le-Tiche   81wederopbouw 1923 zuilen (overwegend)   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekgrijs tot grijsgeel 0   kalksteen met zandtextuur, opgebouwd uit bioklasten tot >1 mm groot     90x40x70   restauratie Jozef Viérin; identificatie onzeker
Diksmuide kerk Diksmuide, Sint-Niklaaskerk Franse steen   81wederopbouw 1923 ondermuur, zelden maar gegroepeerd   False 0 - zelden tot eenmalig wit 0 turritella's zeer talrijk compact, sterk gecementeerd maar met talrijke oplossingsholtes (opgeloste bioklasten en vermoedelijk ook ooieden) foreset stratificatie aangeduid door meer compact gecementeerde babdeb   vlakke moellons 22x18 divers   ID 78119, architect Jozef Viérin
Diksmuide burg gebouw Diksmuide, stadhuis Pouillenay   81wederopbouw 1923 druiplijst   False 1 - beperkter donkerder oranje-beige 0 gote pentacrinus         fossielen licht uitgeprepareerd  
Diksmuide burg gebouw Diksmuide, stadhuis Franse steen   81wederopbouw 1923 ondermuur en plintlijst   False 2 - opmerkelijk romig wit tot rose-wit 0   fijnbioklastisch, dicht gecementeerd maar met oplossingsholtes, enkele grotere bioklasten vaag gebioturbeerd     fossielen licht uitgeprepareerd  
Diksmuide burg gebouw Diksmuide, stadhuis Euville   81wederopbouw 1923 portaal en sculpturen   False 2 - opmerkelijk witachtig 0   eerder fijnkorrelig       fossielen licht uitgeprepareerd  
Dilbeek kerk Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Ledesteen   3gotisch   overal waar nog niet vervangen   True   groenig (zij bleek-groenbeige) 0 bleke homogene stenen: glauconiethoudend, eerder fijnkorrelig, weinig kwarts, vnl bioklastenkorrels, wat heldere kwartsgranule donkerder stenen herkenbaar gebioturbeerd, vaak vol serpula, weinig nummulieten     40x20 45x25 sterk afschilferend, buiten (groen)zwart, rosbruin lokale oorsprong (Wolfsputten), in restauratie door Verstraete & Vanhecke NV: massale vervanging; binnen zuilen 80x20 (h 18-35) zoals buiten, meer beige, zeer compact; zijgevel rosbruin patina wanneer
Dilbeek   Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Massangis   8restauratie   massaal, toren hoek steunberen   False     0             laatste restauraties
Dilbeek   Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Euville   8restauratie   plintlijst   False     0   zeer grof       zeer vuil en bemost oudste restauratie
Dilbeek   Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Savonnières Liais de Morley 8restauratie   portaalomranding, boven plint   False   creme-grijs 0   grof met volle pseudo-oolietische bollen; weinig intergranulaire poriën gekruiste gelaagdheid: zandsteenachtig uitzicht       tweede restauratie [FOTO patchwork portaal] = pseudo-SavonniÞres
Dilbeek   Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Lutetiaankalksteen   8restauratie   verspreid ts Lede en Massagis   False   bleekgroengrijs 0 grote holtes van opgeloste fossielen (schelpen) lijkt op peperino (vulkanische tufsteen)   met donkere korrels en vlekken gladgefrijnd   derde restauratie, oorsprong als Franse steen onzeker
Dilbeek   Dilbeek, Sint-Ambrosiuskerk Luxemburgse zandsteen   8restauratie   muurpartijen   False   bleekwit-beige 0             info J. Elsen
Dinant kerk Dinant, Collégiale Notre-Dame Calcaire dinantien   3gotisch   geheel gebouw   True 6 - volledig gebouw   0              
Dinant kerkbinnen Dinant, Collégiale Notre-Dame Jaumont (Grandcourt) Dom-le-Mesnil 3gotisch   triforium   False 2 - opmerkelijk ochre 0             maîtrise MX Lecuit, 2014: Fm Longwy = Calcaires à débris, Bajocien inférieur
Beveren kerk Doel, O.L.Vrouw Tenhemelopnemingskerk Gobertangesteen   70neoclassicistisch   voorgevel lisenen   False     0         groot 22x50 14x50 ruwzandig oppervlak  
Beveren kerk Doel, O.L.Vrouw Tenhemelopnemingskerk Petit Granit   70neoclassicistisch   portaal   False     0           gezandstraald ppl monument gesneuvelden
Beveren funerair Doel, O.L.Vrouw Tenhemelopnemingskerk Petit Granit   5barok   grafsteen   False     0             einde 17de eeuw tot 19de eeuw
Beveren burg gebouw Doel, Scheldemolen Basaltlava   10vernaculair   3 grote molenstenen in tuin   False     0              
Herk-de-Stad   Donk, Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte kerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   hoekstenen, onderkant toren   False     0     gevarieerde structuren en spectaculaire gekruiste gelaagdheden stylolieten      
Herk-de-Stad kerk Donk, Onze-Lieve-Vrouw van Geboorte kerk Diestiaan ijzerzandsteen   6classicistisch/rococo XVIII zijkant onder, hoekstenen   False     0             recuperatie van vroegere kerk
Maldegem kerk Donk, Sint-Jozefkerk Savonnières   71neogotisch XIX deurlijst portaal   False 1 - beperkter   0              
Maldegem straatsteen Donk, Sint-Jozefkerk Indische zandsteen Kandla   2013 straatstenen   False 4 - in deel volledig   0              
Maldegem tuindecoratie Donk, Sint-Jozefkerk, mariagrot Veldsteen   71neogotisch XIX opbouwen van de grot   False 2 - opmerkelijk   0              
Maldegem tuindecoratie Donk, Sint-Jozefkerk, mariagrot Kwartsiet van Tienen   71neogotisch XIX opbouwen van de grot   False 1 - beperkter   0              
Maldegem tuindecoratie Donk, Sint-Jozefkerk, mariagrot Famenniaanzandsteen   71neogotisch XIX opbouwen van de grot   False 1 - beperkter   0              
Maldegem tuindecoratie Donk, Sint-Jozefkerk, mariagrot Graniet   71neogotisch XIX opbouwen van de grot   False 1 - beperkter   0              
Zoutleeuw   Dormaal, Sint-Martinuskerk Kwartsiet van Tienen   6classicistisch/rococo   ondermuur   False   grijs 0         regelmatig behouwd    
Zoutleeuw   Dormaal, Sint-Martinuskerk Maaskalksteen   6classicistisch/rococo   hoek raam portaal   False   asgrijs patina 0     zowel kriskras gelaagd als intraklastbollen (type Vinalmont)        
Zoutleeuw   Dormaal, Sint-Martinuskerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   lijst + tussen Tiens   False     0           vuil  
Heuvelland kerk Dranouter, Sint-Jan-de-Doperkerk Bergsteen   71neogotisch   toren en koor ondermuur   True     0              
Heuvelland kerk Dranouter, Sint-Jan-de-Doperkerk Doornikse kalksteen   71neogotisch   enkele tss bergsteen   False     0              
Heuvelland kerk Dranouter, Sint-Jan-de-Doperkerk Porfier   71neogotisch   1 tss bergsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Heuvelland kerk Dranouter, Sint-Jan-de-Doperkerk Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet 71neogotisch   ondermuur toren   False     0              
Heuvelland klein monument Dranouter, Sint-Jan-de-Doperkerk Bergsteen   71neogotisch   basis calvarie, tss bakst   True 0 - zelden tot eenmalig   0              
Linter   Drieslinter, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartk Maaskalksteen   71neogotisch   portaal plintlijst raamdorpels   False   lichtgrijs patina 0 veel dunne brachiopodenschalen en wat solitaire koralen fijne biospariet met gevarieerde bioklasten     volledig rustiek gefrijnd of gebouchardeerd   slechts 1 natuursteensoort, uit dezelfde groeve en bank, als sierelement gebruikt
Gent burg gebouw Drongen, Norbertijnenabdij Petit Granit   6classicistisch/rococo 1738 raamlijsten, mooist in Prelaatskwartier   False 2 - opmerkelijk   0             ID 26315 onder abt De Caesemaeker
Gent burg gebouw Drongen, Norbertijnenabdij Ledesteen   6classicistisch/rococo 1738 raamlijsten westvleugel prelaatskwartier   False 2 - opmerkelijk romig wit 0   korrelig maar dicht gecementeerd, zeer licht en zeer fijn gespikkeld       beschilderd, enkel te zien bij beschadigingen ID 26315 'contrareformatie-architectuur'; er is veel meer Ledesteen aanwezig binnen en buiten
Gent omheining Drongen, Norbertijnenabdij Ledesteen   10vernaculair 1879 zijingang   False 1 - beperkter groenig met bruin patina 0 nummulieten en serpula       zeer regelmatig, alle stenen van gelijke hoogte vochtig (vergroend), soms afgeschilferd ID 26315
Gent burg gebouw Drongen, Norbertijnenabdij Doornikse kalksteen   5barok 1655 plintlijst zuidvleugel (kant Leie)   False 2 - opmerkelijk   0             ID 26315
Gent omheining Drongen, Norbertijnenabdij Savonnières   10vernaculair   zijingang, zelden vervanging van Ledesteen   False 0 - zelden tot eenmalig romig wit 0   hol-oolietisch met schelpengruis         ID 26315, veel bleker dan Ledesteen
Gent utiliteitsgebouw Drongen, politiekantoor Ledesteen       poortlijst   False 1 - beperkter   0              
Gent kerk Drongen, Sint-Gerulfuskerk Ledesteen   5barok 1734 toren console verbinding tussen toren en kerk   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleek groenig 0   fijnkorrelig     kleinere maten veel witte korstvorming en blazen ID 26316, heropgebouwd onder prelaat Petrus de Caesemaeker bouwmeester de Stoop olv Bernard de Wilde
Gent kerk Drongen, Sint-Gerulfuskerk Petit Granit   76neobarok 1858 westgevel portaal zuilen hoge plint raamdorpels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0 veel stenen met mosselbanken           ID 26316; ontwerper F. Cardon (in zuidvleugel nog sporen van oudere kerk met doornikse steen en veldsteen)
Gent kerk Drongen, Sint-Gerulfuskerk Ledesteen   5barok 1734 toren omlijsting steekboogvensters   False 2 - opmerkelijk geel 0         grote formaten   ID 26316
Gent kerk Drongen, Sint-Gerulfuskerk Brusseliaanse steen   5barok 1734 toren boven en hoekketting   False 3 - in hoeveelheid belangrijk bleek 0         gelijkmatig platte stenen afgeronde hoeken ID 26316, mogelijk resultaat van restauratie in 1897
Gent beeld Drongen, Sint-Gerulfuskerk Ledesteen   5barok 1734 toren wapenschild prelaat Petrus de Caesemaeker   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0           zelfde afschilfering als Ledesteen ID 26316; toewijzing aan Ledesteen onzeker: Krijtsteen op basis van kleur maar lijkt veel te hard
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Caen   2romaans XII ruine zuilen, muurpartijen   False 2 - opmerkelijk helgeel 0 met 1 holle dubbelkleppige kalkschalige schelp; met ronde en linsvormige kleine (1 mm) bioklasten: forams? onregelmatig korrelige kalkzandsteen, met zeer fijne glauconietspikkels; sterke dominantie van bioklasten     ca 25 cm hoog grote alveolen; zeer grof afsplijtend (tot 3-4 cm) MONSTER afsplijtende oppervlakken; met sterke roodverkleuring (brandsporen); meer blootgestelde steen (vuilgrijs verkleurd) is minder brokkelig. Vergelijk met de zachte gele Balegemse voor binnen?
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Bentheimer zandsteen   71neogotisch   tussen Caen   False 0 - zelden tot eenmalig bleekgrijs vervuilend 0   zuiver kwarts, middenkorrelig         typisch Bentheimer zandsteen
Brugge straatsteen Dudzele, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   10vernaculair   kerkhofweg   False   eerder donkergrijs 0       talrijke chert die glad in relief uitsteekt (2 mm) 15x15   lijkt wat op basalt
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   70neoclassicistisch 1872 voorgevel platen   False   lichtgrijs patina 0 sommige platen bleek (kalkrijk) en fossielrijk met spectaculaire zeer regelmatige 'pas de loup' (ca 15 cm) en volledige strophonema (6 cm) FOTO           restauratie in petit granit
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Veldsteen   2romaans XII ruine   True 3 - in hoeveelheid belangrijk groenig grijs glazig 0   eerder fijnkorrelig, glauconietspikkels, micahoudend, met vlekken en nesten met witte korrelige matrix (nog kalkhoudend en minder verkiezeld?)     onregelmatig (ca 10-15 cm), boogstenen tot 35x18, kopse hoekafsluiting 36x20x5   MONSTER
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Petit Granit   70neoclassicistisch 1872 voorgevel platen portaal   False 2 - opmerkelijk   0              
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Zwart marmer Naamse steen 5barok 1687 tegels kerkvloer   False 3 - in hoeveelheid belangrijk zwart 0     fijngelamineerd   28x28 oppervlakkig verweerd  
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Wit marmer Carrara 5barok 1616 tegels koor tussen zwart   False 1 - beperkter wit 0         28x28   sommige met inscriptie
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Rode marmer   5barok 1687 roos in koorvloer   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Imitatie Carrara en Genre Bleu Belge 5barok XVII 3 portiekaltaren   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Doornikse kalksteen   5barok XVII zuilvoeten (deels in witsteen)   False 1 - beperkter   0              
Brugge kerkbinnen Dudzele, Sint-Pieterskerk Massangis   8restauratie   zuilvoeten (deels in Doorniks)   False 1 - beperkter oranjegeel 0             vervanging Brabantse arduin?
Brugge funerair Dudzele, Sint-Pieterskerk Marquise   5barok 1609 epitafen in kerk   False 0 - zelden tot eenmalig gelig 0   fijn oolietisch marmerkwaliteit         3 stuks van vergelijkbare ouderdom
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Ledesteen   2romaans XII ruine deel van parement   False 1 - beperkter geel 0         20x14    
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Krijtsteen Crazannes 2romaans XII ruine zuilen, boven op Caen   False 1 - beperkter wit 0             Pierre de Rochefort
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Ledesteen Lede groenig 2romaans XII ruine raamomlijsting aansluitend op Ledesteen-parement   False 1 - beperkter groenig 0 kalkkorrels (grovere bioklasten)       38x20x23    
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Luxemburgse steen Dillingen 8restauratie   ruine hoekketting   False 1 - beperkter mosterdgeel 0   matig-grof poreus kwartsareniet     44x21x19 nog scherpe hoeken    
Brugge kerk Dudzele, Sint-Pieterskerk Vulkanische tufsteen   2romaans XII ruine verspreid in parement tussen veldsteen   False 0 - zelden tot eenmalig   0         grote baksteen diep verweerd  
Duffel klein monument Duffel, monument gesneuvelden Savonnières   75eclectisch   geheel monument   True 5 - volledig klein monument (beeld)   0   fijne holle oolieten schuine stratificatie   150x70x90   sculpt J. De Cuyper, 1925
Duffel kerk Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Petit Granit   70neoclassis/neorenaiss   zuilen portaal en vloer, zijportalen   False 2 - opmerkelijk   0             mogelijk restauratie 1939-42
Duffel kerk Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Ledesteen compact Brabants facies 5barok   portaalboog ondermuren plintlijsten koor hoekstenen   True 3 - in hoeveelheid belangrijk   -1 kleine verspreide numulieten of opgeloste schelpen (turritella), serpula, schelpfagmenten, koraaltje matig fijne zandige kalksteen; soms grove doffe kwarts talrijke bioturbaties (sigaarvormige witgerande graafgangen); soms sporen van mergelige banden soms liesegang 35x18 28x21x29 42x16 plintlijst: korstmos; fijn afschilferend portaalboog: mosterdgeel door behandeling; koor: bestreken geel cement; diverse facies maar dezelfde oorsprong (onderscheid op zicht voornamelijk door al dan niet veel gaten nagelaten door oplossing)
Duffel kerk Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Ledesteen Lede grofzandig 5barok   plintlijst (deels)   False 1 - beperkter beige, oranjegeel verzandend 0 afgeronde bioklasten >1 mm matig-grof zandrijk     30x18 grof afschilferend  
Duffel kerkbinnen Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Rode marmer Gris des Ardennes 5barok   wijwatervaatjes   False 0 - zelden tot eenmalig overwegend wit op grijs 0     zeer sterk dooraderd       barokaltaar in imitatiemarmer
Duffel kerkbinnen Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Rode marmer Royal byzantiné 8restauratie   vloertegels en platen ondermuur   False 1 - beperkter grijsrood gevlamd 0         28x28   vermoedelijk bij vergroting kerk in 1939-42
Duffel kerkbinnen Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Gobertangesteen   8restauratie   vierkanten zuilen binnen   False 3 - in hoeveelheid belangrijk   0     eikenhout   32x14x13    
Duffel kerk Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Franse steen Reffroy - St. Joire 8restauratie   raamlijsten (beperkt, meestal Lede)   False 0 - zelden tot eenmalig witachtig 0   grofbioklastisch poreus         mogelijk restauratie 1939-42
Duffel kerk Duffel, Onze Lieve Vrouw van Goede Wil-kerk Gobertangesteen   8restauratie   in de plint   False 0 - zelden tot eenmalig   0   glauconiethoudend (in kalkfacies) doorlopende laminaties (geen typisch Gobertange-facies), met sigaarvormige graafgangen   53x13   mogelijk restauratie 1939-42
Duffel kerkbinnen Duffel, St.-Martinuskerk Zwart marmer   71neogotisch   trede hoogaltaar   False 0 - zelden tot eenmalig zeer donkergrijs, zwartglanzend, blauwig grijs fijnkorrelig verweringsvlak 0   fijne wackestone met siltpartikels   enkele fijne calcietaders     monster firma Monument
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Ledesteen Lede putjes 71neogotisch   funderingslaag   False niet te schatten bleekgroenig grijs nat, witachtig droog 0 verspreide kleine bioklasten (zelden mm-schaal) zeer compacte fijnkorrelige kwarts- en glauconiethoudende kalksteen met grote poriën door opgeloste schelpen en bioklasten         monster firma Monument
Duffel funerair Duffel, St.-Martinuskerk Petit Granit   71neogotisch   grafkruisen   False 1 - beperkter   0             omstreeks 1900
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Ledesteen Lede putjes 71neogotisch   ondermuur, raam-en deurlijsten, schip   True 3 - in hoeveelheid belangrijk bleekbeige tot groenig grijs 0 grove bioklasten, opgeloste schelpen, zeldzame serpula veel grove matte kwarts, vrij zandig van Ledesteen (met faciesvariabiliteit) sterk gebioturbeerd soms liesegang tot 38x24x19 (groene stenen) deels bestreken met cementpap arch. Jozef Schadde (wederopbouw 1924)
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Ledesteen Lede grofzandig 71neogotisch   in steunberen, naast putjesfacies en Gobertange   False 1 - beperkter groengrijs 0   veel grover en zandrijker, ook veel grove matte kwarts          
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   in steunberen, naast putjesfacies en grofzandig Lede, ook van koor   False 2 - opmerkelijk   0           in koor sterk bestreken met witte cementpap  
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   in schip, naast Lede   False 1 - beperkter   0         rustieke afwerking 30x8 met afgeschuinde hoeken   gelijkend op brusseliaanse steen (duidelijk ter vervanging gebruikt)
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Ledesteen   3gotisch   koor raamlijsten   False 1 - beperkter bruin patina 0         breder dan Gobertange/brusseliaan    
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Euville   8restauratie   steunberen   False 0 - zelden tot eenmalig   0              
Duffel kerk Duffel, St.-Martinuskerk Gobertangesteen   71neogotisch   in koor   False 2 - opmerkelijk   0   korrelig meer gelamineerd, weinig eikenhout (ander facies dan ontgonnen in Gobertange)   plat 60x8 mpet afgeronde hoeken   pseudobrusseliaanse, gotisch koor heropgebouwd samen met de rest van de kerk
Knokke-Heist kapel Duinbergen, kapel Euville   71neogotisch   ondermuur portaal sluitstenen   True   bleek creme 0 vrij veel gedeeltelijk holle oesterschalen tot 3 cm; soms crinoiden tot 4 mm en dikschalige (tot 0,5 cm) langgerekte (tot 3 cm) bioklasten, vermoedelijk echiniden zeer poreus met uitgeprepareerde 1 m grote spoelvormige monokristallen     78x18 60x18, meestal korter   zijgebouwtje (winkeltje) raamkozijnen ge´mpregneerd, zowel in zeer grofkorrelig als fijnkorrelig facies, hoe poreuzer hoe meer oranjegeel gekleurd
Knokke-Heist kapel Duinbergen, kapel Petit Granit   71neogotisch   dorpel   False     0 met grote crinoiden en solitaire koraalfragmenten     nodulair gevlekt; met witte, volledig gevulde calcietgeodes   afgesleten  
Knokke-Heist kapel Duinbergen, kapel Massangis   8restauratie   raamstijlen   False     0              
Knokke-Heist kapel Duinbergen, kapel Franse steen Reffroy - St. Joire 71neogotisch   dorpels   False   zoals savonnières 0   kleine volle oolieten en dikschalig schelpengruis          
Tervuren omheining Duisburg, Sint-Katharinakerk Gobertangesteen   6classicistisch/rococo   sacristieramen kerkhofpijlers   False     0     grof eikenhout, soms lang doorlopende laminaties (lokale bron?)   40x12 tot 18, deels kops   ook plint+plintlijst
Tervuren kerk Duisburg, Sint-Katharinakerk Euville   8restauratie   ramen   False     0             vervanging Gobertange
Tervuren kerk Duisburg, Sint-Katharinakerk Massangis   8restauratie   steunberen koor, rest versprei   False     0         60x11, 35x13    
Tervuren omheining Duisburg, Sint-Katharinakerk Brusseliaanse steen   6classicistisch/rococo   kerkhofmuur   False   meer bleekgrijs patina 0   goede poriÙnverdeling     groot    
Tervuren omheining Duisburg, Sint-Katharinakerk Brusseliaanse steen Brusseliaanse kassei 6classicistisch/rococo   kerkhoftoegang   False   grijswit 0     bioturbaties       vervanging door Famenniaanzandsteen; op kerkhof zelf vnl porfier
Tervuren straatsteen Duisburg, Sint-Katharinakerk Blanmont-Dongelberg kwartsiet   6classicistisch/rococo   afboording kerkhofweg   False   grijsblauw 0         18x11 zelfde maat    
Tervuren kerk Duisburg, Sint-Katharinakerk Brusseliaanse steen   3gotisch   overal behalve koor   True   creme-beige, ook roestig beige 0   middelmatige kalkzandsteen, homogeen bioturbaties, zeer weinig tot geen laminaties in dunne zandstenen   40x7-11; h 8 (roestig beige zandsteen) met liesegangringen noot: in VTB gids als ledische zandsteen omschreven; idem romaanse kern; roestig beige kleur is typisch Lede maar facies is typisch Brusseliaan
Tervuren kerk Duisburg, Sint-Katharinakerk Ledesteen   3gotisch   koor FOTO   False 4 - in deel volledig beigegeel 0   hyaliene en donkergrijze kwartsgranule; kalkrijk door kalkbioklasten FOTO       fijn afschilferend, meer liesegang verweringskleurverschil met Brusseliaan: meer beige en rosbruin patina, niet asgrijs patina (vooral op afstand gezien FOTO); echter Brusseliaan kan ook gelig zijn. Volledige restauratie steunberen doo
Sint Truiden kapel Duras, kapel d'Oultremont Euville   72neoromaans   volledige kapel   True     0              
Beersel burg gebouw Dworp, Hooghuys (vml brouwerij 't Hemelryck) Tubize arkose   3gotisch 1516 raamomlijsting verdiepingen   False 2 - opmerkelijk groen 0         ongelijk, soms groot en vierkant, soms dunne dorpel soms splijtend of grof afschilferend hoek Kerkstraat x Vroenenbosstraat
Beersel burg gebouw Dworp, Hooghuys (vml brouwerij 't Hemelryck) Ledesteen   3gotisch 1516 steenrijen onder dak in zijgevel   False 1 - beperkter roestig geel 0         regelmatig rechthoekig formaat   hoek Kerkstraat x Vroenenbosstraat, identificatie Ledesteen op grond van voorkomen als maatsteen met zekere hoogte
Beersel kerk Dworp, Sint-Gaugericuskerk Petit Granit   71neogotisch 1890 afboordingen, portalen, ondermuur   False 2 - opmerkelijk   0             arch. De Maeght, imposante en goed geproportioneerde kerk
Beersel kerk Dworp, Sint-Gaugericuskerk Doornikse kalksteen   71neogotisch 1890 ondermuur   False 2 - opmerkelijk lichtgrijs 0   meestal wackestone, zelden schieferig     ongelijk (ruwe steenvormen) kopse kalkschiefer (noordportaal) schilferig arch. De Maeght
Beersel straatsteen Dworp, Sint-Gaugericuskerk Porfier   11traditioneel   wegen leidend naar de kerk   False 6 - volledig gebouw   0             aansluitend bij later vernieuwde kerkweg in kleinere kassei
Beersel straatsteen Dworp, Sint-Gaugericuskerk Blanmont-Dongelberg kwartsiet   11traditioneel   wegen leidend naar de kerk, tussen porfier   False 2 - opmerkelijk vos 0           glad uitzonderlijk ook in ondermuur kerk beland
Beersel kerkbinnen Dworp, Sint-Gaugericuskerk Zwart marmer   71neogotisch 1894 tegels   False 3 - in hoeveelheid belangrijk donkergrijs (niet zwart) 0   fijnkorrelign vaag gelamineeerd     28x28 veel gebroken of aangetast volgens laminae arch. De Maeght
Beersel burg gebouw Dworp, voormalig gemeentehuis Brusseliaan ijzerzandsteen   74neorenaissance 1901 hoekstenen tussen gele baksteen, ondermuur   False 3 - in hoeveelheid belangrijk roestig bruin, soms roodachtig, oranje vlekken waar gebikt -1   middelmatig goed gesorteerd zelden grove bioturbaties (typisch fistuleus in zand van Brussel kleine ronde limonietnesten 44x28 tot 83x28 grofgebikt, ondrmuur ook ruw gebosseerd onderaan kleine alveolen; zelden afgeschilferd of verzand (fistuleuze bioturbaties vrijgemaakt) arch. Jacobs; geel korstmos
Beersel burg gebouw Dworp, voormalig gemeentehuis Petit Granit   74neorenaissance 1901 portaal, lage plint, console balkon, kraagstenen   False 2 - opmerkelijk   0             arch. Jacobs
Beersel burg gebouw Dworp, voormalig gemeentehuis Franse steen   74neorenaissance 1901 afwisselend met ijzerzandsteen in boog boven portaal   False 1 - beperkter lichtgeel 0             arch. Jacobs; geen identificatie
Beersel klein monument Dworp, voormalig gemeentehuis Petit Granit   11traditioneel   monument gesneuvelden WOI   False 0 - zelden tot eenmalig   0         mooi gesculpteerd