Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Monuments / P Monuments

P-monuments

Municipality
Municipality
name
Name monument
type
type of building
period
period
building stone
name of the building stone
Variety
name of the building stone variety
Building part
part of building where the stone is used
Quantity
Quantity
Peer Grote Brogel, Sint-Trudokerk 71neogotisch Petit Granit plint, dorpels, hoekstenen
Peer Grote Brogel, Sint-Trudokerk 71neogotisch Maastrichtersteen maaswerk
Peer Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk 71neogotisch Maastrichtersteen overal
Peer Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk 3gotisch Maastrichtersteen toren
Peer Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk 71neogotisch Petit Granit plint, ondermuur
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maaskeien koor ondermuur
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Berggrind-ijzerzandsteen siderietisch? koor ondermuur
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maaskalksteen koorondermuur hoekstenen kruis
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 8restauratie Petit Granit plinten, ondermuur toren
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 8restauratie Maastrichtersteen Sibbesteen schip
Peer Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maastrichtersteen koor boven
Peer Peer-Deust, kapel kapel 4renaissance Maastrichtersteen speklagen
Peer Peer-Deust, kapel kapel 8restauratie Petit Granit koorramen
Pepingen Bellingen, Onze Lieve Vrouwkerk klooster 3gotisch Schiefer Oisquercq - Ripain abdijkerk Cantimpré opgraving 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Bellingen, Onze Lieve Vrouwkerk klooster 3gotisch Tubize arkose abdijkerk Cantimpré opgraving 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Petit Granit gedenksteen en hoekketting
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen daklijst, plint (klein), steunbeer en hoekketting 2 - opmerkelijk
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Tubize arkose parementsteen, in de steunberen en de hoekketting toren
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Schilfersteen parementsteen, in de steunberen en de hoekketting toren
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Ieperiaanse kalksteen nummulietenkalksteen hoekketting
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Doornikse kalksteen hoekketting, waterlijst, afdek in steunberen
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Porfier hogere delen toren
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Kwartsiet van Tienen hogere delen toren
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Bergsteen hogere delen toren 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Kalktuf hogere delen toren 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk aderkwarts hogere delen toren
Pepingen Bogaerden, Sint-Theodarduskerk Petit Granit jonger deel toren - westportaal
Pepingen Heikruis, kapel Brusseliaanse steen hoekketting
Pepingen Pepingen, De kinderschuur Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen plint en poortlijst 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen Pepingen, hoeve achter kerk 10vernaculair Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen ondermuur 2 - opmerkelijk
Pepingen Pepingen, hoeve achter kerk burg gebouw 10vernaculair Ledesteen ondermuur
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Kalktuf meerdere in ondermuur koor
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Basaltlava 1 steen in ondermuur koor 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Porfier 1 steen in ondermuur koor 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Bergsteen talrijk in ondermuur koor, enkele tussen ieperiaanplint en in veldsteenplint
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen maatstenen, hoekstenen lateien 2 - opmerkelijk
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Maaskalksteen zeldzaam in ondermuur koor
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet dominerend in ondermuur koor
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet centrale westbouw
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Ledesteen hoekstenen, steunberen toren
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet zuidelijke sacristie
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Famenniaanzandsteen zuidelijke sacristie
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Euville zuidelijke sacristie, portaal
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Leisteen dak en puin
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Gobertangesteen plint zuidelijke sacristie
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 11traditioneel Petit Granit ondermuur zuidelijke sacristie
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 2romaans Bergsteen zelden in westbouw
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 2romaans Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen ronde noordtoren ondermuur 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Tubize arkose Tubize arkose facies ondermuur koor
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 8restauratie Lutetiaankalksteen lateien
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Veldsteen groene en blauwe enkele in plint tussen ieperiaan, onderste del voorgevel, dominant in deel plint 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen Pepingen, Sint-Martinuskerk 3gotisch Doornikse kalksteen
Peruwelz Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen compact kassei
Peruwelz Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen kassei
Peruwelz Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours kerk 71neogotisch Doornikse kalksteen overal
Peruwelz Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Famenniaanzandsteen stoep voor kerk
Peruwelz Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours kerk 71neogotisch Petit Granit plintlijst
Peruwelz Peruwelz St.-Quentin 6classicistisch/rococo Petit Granit doopvont
Peruwelz Peruwelz St.-Quentin 6classicistisch/rococo Zwart marmer Noir de Tournai tegels
Peruwelz Peruwelz St.-Quentin 6classicistisch/rococo Petit Granit zuilen, lisenen, muurplaten
Peruwelz Peruwelz St.-Quentin 3gotisch Grandglise zandsteen ingebouwde toren
Peruwelz Peruwelz St.-Quentin 3gotisch Avendersteen medaillons
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Gobertangesteen portaal ramen lijsten hoekkettingen 3 - in hoeveelheid belangrijk
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Maaskalksteen keggen langs portaal 0 - zelden tot eenmalig
Perwez Thorembais Saint-Trond, église straatsteen 6classicistisch Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei kerkweg 1 - beperkter
Perwez Thorembais Saint-Trond, église straatsteen 6classicistisch Famenniaanzandsteen kassei voor kerkingang 1 - beperkter
Perwez Thorembais Saint-Trond, église funerair 4renaissance Maaskalksteen grafsteen rechts langs portaal 0 - zelden tot eenmalig
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Gobertangesteen moellon toren en ondermuur 4 - in deel volledig
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Gobertangesteen intraformationeel conglomeraat verspreid onderaan in toren 1 - beperkter
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Blanmont-Dongelberg kwartsiet quartzite du Devillien verspreid onderaan in toren en in fundering 2 - opmerkelijk
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Brusseliaan ijzerzandsteen verspreid tuusen Gobertange in zijmuur 0 - zelden tot eenmalig
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Kwartsiet van Tienen verspreid tuusen Gobertange in zijmuur 1 - beperkter
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 70neoclassis/neorenaiss Gobertangesteen aanbouw 1 - beperkter
Perwez Thorembais Saint-Trond, église kerk 70neoclassis/neorenaiss Petit Granit aanbouw dorpels en lintelen 0 - zelden tot eenmalig
Philippeville Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Kalktuf verspreid, vnl hoeksteen, ondermuur, sculptuur
Philippeville Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Devoonkalksteen Frasniaan kalkmudstone dominant, verspreid tussen kalktuf
Philippeville Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Devoonkalksteen Frasniaan verkiezeld vnl ondermuur vierkanten toren
Philippeville Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Famenniaanzandsteen roodverbrand in dwarsmuur kant kerk
Philippeville Roly, maisons en face du château-ferme burg gebouw 10vernaculair Devoonkalksteen Frasniaan kalkmudstone gevels
Philippeville Roly, maisons en face du château-ferme burg gebouw 10vernaculair Devoonkalksteen Frasniaan koraalkalksteen deurlijsten
Philippeville Roly, rue Fraity landel burg geb 10vernaculair Kalktuf overal behalve deurlijsten
Pitgam Pitgam, église kerk 3gotisch Bergsteen delen van transept, koor en westgevel 2 - opmerkelijk
Pitgam Pitgam, église kerk 3gotisch Krijtsteen speklagen tussen boeksteen 2 - opmerkelijk
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Veldsteen schip (met baksteen speklagen), laatste traveeën (minder of niets), toren en noordkoor (volledig) 4 - in deel volledig
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 8restauratie Famenniaanzandsteen hoekstenen
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 3gotisch Ledesteen plintlijst hoek hoogkoor 1 - beperkter
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Veldsteen H. Godelieve ommegang: parement 2 - opmerkelijk
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Euville H. Godelieve ommegang: omlijsting topkruis kaagsteen waterlijst 2 - opmerkelijk
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen tussen veldsteen 0 - zelden tot eenmalig
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 71neogotisch Euville hoofdportaal, ramen, hoekstenen zijbeuken (1909) 2 - opmerkelijk
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen zeldzaam tussen veldsteen 0 - zelden tot eenmalig
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Petit Granit vierkantsokkel standbeeld pater Verbiest 0 - zelden tot eenmalig
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 11traditioneel Zwart marmer Basècles vloer 2 - opmerkelijk
Pittem Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 11traditioneel Wit marmer vloer wandelpad en koor 1 - beperkter
Poperinge Haringe, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Bergsteen grote muurpartijen, plint onder baksteen
Poperinge Haringe, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen een enkele tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge Haringe, standbeeld Blauwer beeld Bergsteen sokkel
Poperinge Krombeke, Sint-Blasiuskerk kerk 3gotisch Bergsteen plintlijst tss baksteen, plint, voorgevel tot ongev 2,5 m, delen muur
Poperinge Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 3gotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet heel hoge plint vooraan
Poperinge Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 2romaans Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet brede plint, hoekketting
Poperinge Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 2romaans Bergsteen in plint en tussen landeniaankwartsiet
Poperinge Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen torentje, hoekstenen vooraan
Poperinge Poperinge, stadhuis burg gebouw 71neogotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet plint rechts deel
Poperinge Poperinge, stadhuis burg gebouw 71neogotisch Petit Granit plint links deel, pijlers, afwerking
Poperinge Proven, Sint-Victorskerk kerk 3gotisch Bergsteen gedeeltelijk hoge plint, deels lage plint, deel voorgevel, losse stukken muur
Poperinge Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Bergsteen plintlijst tss baksteen, delen ondermuur, deurlijst, delen muur
Poperinge Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet enkele tss bergsteen
Poperinge Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen enkele tss bergsteen
Poperinge Roesbrugge, Sint-Martinuskerk kerk 70neoclassicistisch Petit Granit rond portaal
Poperinge Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Bergsteen in delen muren
Poperinge Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Krijtsteen 2 stenen tss bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Tuffeau 1 tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Porfier 1 tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch pierre d'Avoine hoek cordons 2 - opmerkelijk
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch pierre d'Avoine verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Famenniaanzandsteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Onder-Devoonzandsteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Devoonkalksteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Profondeville Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Devoonkalksteen lateien en raamdorpels 0 - zelden tot eenmalig
Profondeville Profondeville, Chaussee de Dinant 44-46 burg gebouw 10vernaculair Poudingue de Burnot gevel 6 - volledig gebouw
Putte Beerzel, Sint-Remigius kerk Brusseliaanse steen plint
Putte Beerzel, Sint-Remigius kerk Ledesteen enkele stenen tss bxl 0 - zelden tot eenmalig
Putte Beerzel, Sint-Remigius kerk Petit Granit raamlijsten
Putte Peulis, Mariagrot tuindecoratie Brusseliaanse steen enkele stenen tussen rest
Putte Peulis, Mariagrot tuindecoratie Petit Granit enkele stenen tussen rest
Putte Peulis, Mariagrot tuindecoratie Euville enkele stenen tussen rest
Putte Peulis, Mariagrot tuindecoratie Doornikse kalksteen enkele stenen tussen rest
Putte Peulis, Sint-Jozefkerk kerk Euville deurlijst
Putte Peulis, Sint-Jozefkerk kerk Petit Granit trappen
Putte Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Leisteen grijs talrijke brokstukken in de grond rond de kerk 1 - beperkter
Putte Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 3gotisch Ledesteen Lede groen zandig plint en plintlijst, enkel in koor 1 - beperkter
Putte Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Euville Lérouville ramen timpaan portaal (boven plint van Gobertange) 2 - opmerkelijk
Putte Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Gobertangesteen plint en plintlijst 1 - beperkter
Putte Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen buiten tegen kerkmuur nu afdeksteen boven gat 0 - zelden tot eenmalig
Puurs Puurs, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel kapel 92modernistisch Brusseliaanse steen achterdeeltje kapel, grote plint, speklagen tss baksteen, hoekketting
Puurs Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Ledesteen stenen tussen brusseliaanse 3 - in hoeveelheid belangrijk
Puurs Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Massangis restauratie 1 - beperkter
Puurs Puurs, Sint-Pieterskerk straatsteen 5barok Gobertangesteen zeldzaam, kasseien 0 - zelden tot eenmalig
Puurs Puurs, Sint-Pieterskerk straatsteen 5barok Brusseliaanse steen delen muur, kasseien 3 - in hoeveelheid belangrijk
Puurs Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Doornikse kalksteen klein deel koor 1 - beperkter
Puurs Ruisbroek, Sint Katharinakerk kerk Massangis grote delen toren en plint
Puurs Ruisbroek, Sint Katharinakerk kerk Ledesteen nog enkele stenen tussen massangis 0 - zelden tot eenmalig
Grote Brogel, Sint-Trudokerk kerk 71neogotisch Petit Granit plint, dorpels, afzaten, sacristiedeur 1 - beperkter
Grote Brogel, Sint-Trudokerk kerk 71neogotisch Maastrichtersteen maaswerk 1 - beperkter
Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk kerk 71neogotisch Maastrichtersteen overal 6 - volledig gebouw
Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk kerk 3gotisch Maastrichtersteen toren 4 - in deel volledig
Kleine Brogel, Sint-Ursulakerk kerk 71neogotisch Petit Granit plint, ondermuur 1 - beperkter
Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maaskeien koor ondermuur 2 - opmerkelijk
Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Berggrind-ijzerzandsteen siderietisch? koor ondermuur 0 - zelden tot eenmalig
Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maaskalksteen koor ondermuur hoekstenen kruis 2 - opmerkelijk
Peer, Sint-Trudokerk kerk 71neogotisch Petit Granit plinten, ondermuur en speklaag toren 2 - opmerkelijk
Peer, Sint-Trudokerk kerk 71neogotisch Maastrichtersteen Sibbesteen schip 4 - in deel volledig
Peer, Sint-Trudokerk kerk 3gotisch Maastrichtersteen koor boven
Peer-Deust, kapel kapel 4renaissance Maastrichtersteen speklagen 1 - beperkter
Peer-Deust, kapel kapel 8restauratie Petit Granit koorramen 1 - beperkter
Peer-Deust, kapel kapel 93regionalistisch Maaskeien bestrating rondom kapel 2 - opmerkelijk
Overpelt, Sint-Martinuskerk kerk 72neoromaans Famenniaanzandsteen ondermuur 1 - beperkter
Overpelt, Sint-Martinuskerk kerk 72neoromaans Petit Granit plint, hoekstenen, parement 1 - beperkter
Neerpelt, Sint-Nicolaaskerk kerk 71neogotisch Petit Granit plint, raamdorpels 1 - beperkter
Neerpelt, Sint-Nicolaaskerk kerk 3gotisch Bolderiaan zandsteen toren plint 2 - opmerkelijk
Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk kerk 71neogotisch Famenniaanzandsteen lage ondermuur 1 - beperkter
Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk kerk 71neogotisch Petit Granit plint, ramen, steunberen 1 - beperkter
Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk kerk 3gotisch Diestiaan ijzerzandsteen baksteentoren plint 1 - beperkter
Sint-Huibrechts Lille, Sint-Monulfus en Gangulfusk kerk 8restauratie Bontzandsteen toren plint, deurstijlen (vervanging ijzerzandsteen) 1 - beperkter
Overpelt, Sint-Martinuskerk funerair 4renaissance Maaskalksteen grafkruis 0 - zelden tot eenmalig
Neerpelt, Sint-Nicolaaskerk kerk 8restauratie Franse steen toren plint vervangsteen 0 - zelden tot eenmalig
Neerpelt, Sint-Nicolaaskerk tuindecoratie 93regionalistisch Maaskeien rondom kerk 2 - opmerkelijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Kalktuf meerdere in ondermuur koor 1 - beperkter
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Basaltlava 1 steen in ondermuur koor 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Porfier 1 steen in ondermuur koor 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Bergsteen talrijk in ondermuur koor, enkele tussen ieperiaanplint en in veldsteenplint 2 - opmerkelijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen maatstenen, hoekstenen lateien 2 - opmerkelijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Maaskalksteen zeldzaam in ondermuur koor 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet dominerend in ondermuur koor 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet centrale westbouw 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Ledesteen hoekstenen, steunberen toren 2 - opmerkelijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Tubize arkose Tubize arkose, kwartsiet en phylliet zuidelijke sacristie
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Famenniaanzandsteen zuidelijke sacristie
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Euville zuidelijke sacristie, portaal 1 - beperkter
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Leisteen dak en puin
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Gobertangesteen plint zuidelijke sacristie 1 - beperkter
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 11traditioneel Petit Granit ondermuur zuidelijke sacristie 1 - beperkter
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Bergsteen zelden in westbouw 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen ronde noordtoren ondermuur 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Tubize arkose Tubize arkose facies ondermuur koor
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 8restauratie Lutetiaankalksteen lateien 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Veldsteen groene en blauwe enkele in plint tussen ieperiaan, onderste del voorgevel, dominant in deel plint 0 - zelden tot eenmalig
Pepingen, Sint-Martinuskerk kerk 3gotisch Doornikse kalksteen
Pepingen, hoeve achter kerk landel burg geb 10vernaculair Ieperiaanse steen Nummulietenkalksteen ondermuur 2 - opmerkelijk
Pepingen, hoeve achter kerk burg gebouw 10vernaculair Ledesteen ondermuur 3 - in hoeveelheid belangrijk
Pepingen, De kinderschuur landel burg geb 10vernaculair Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen plint en poortlijst 3 - in hoeveelheid belangrijk
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Petit Granit gedenksteen en hoekketting
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Ieperiaanse steen Ieperiaan kalksteen daklijst, plint (klein), steunbeer en hoekketting 2 - opmerkelijk
Heikruis, kapel kapel Brusseliaanse steen hoekketting 1 - beperkter
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Tubize arkose parementsteen, in de steunberen en de hoekketting toren
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Schilfersteen parementsteen, in de steunberen en de hoekketting toren
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Ieperiaanse kalksteen nummulietenkalksteen hoekketting 2 - opmerkelijk
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk Doornikse kalksteen hoekketting, waterlijst, afdek in steunberen
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 2romaans Porfier hogere delen toren
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 2romaans Kwartsiet van Tienen hogere delen toren
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 2romaans Bergsteen hogere delen toren 0 - zelden tot eenmalig
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 2romaans Kalktuf hogere delen toren 0 - zelden tot eenmalig
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 2romaans aderkwarts hogere delen toren
Bogaerden, Sint-Theodarduskerk kerk 6classicistisch Petit Granit jonger deel toren - westportaal
Bellingen, Onze Lieve Vrouwkerk archeo/opgraving 3gotisch Schiefer Oisquercq - Ripain abdijkerk Cantimpré opgraving 0 - zelden tot eenmalig
Bellingen, Onze Lieve Vrouwkerk archeo/opgraving 3gotisch Tubize arkose abdijkerk Cantimpré opgraving 3 - in hoeveelheid belangrijk
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk omheining 10vernaculair Tubize arkose funderingsstenen kerkhofmuur bij ingang kerkhof (waar muur het hoogst is) 0 - zelden tot eenmalig
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk funerair 11traditioneel Petit Granit grafstenen en -monumenten 3 - in hoeveelheid belangrijk
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk funerair 11traditioneel Graniet naamplaten graf Carlier-Borremans 0 - zelden tot eenmalig
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk kerk 6classicistisch Petit Granit portaal hoekkettingen ramen plintlijst 2 - opmerkelijk
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk kerk 6classicistisch Tubize arkose in koor plint 1 - beperkter
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk kerk 6classicistisch Tubize arkose Tubize fylliet in koor plint (overwegend) 2 - opmerkelijk
Beert, Onze Lieve Vrouwekerk kerk 6classicistisch witsteen in koor plint 1 - beperkter
Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Grandglise zandsteen Grandglise zandsteen compact kassei
Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Emsiaankwartsiet Onder-Devoon zandsteen kassei
Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours kerk 71neogotisch Doornikse kalksteen overal
Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours straatsteen 10vernaculair Famenniaanzandsteen stoep voor kerk
Bonsecours, basilique Notre-Dame de Bon-Secours kerk 71neogotisch Petit Granit plintlijst
Peruwelz St.-Quentin beeld 6classicistisch/rococo Petit Granit doopvont 0 - zelden tot eenmalig
Peruwelz St.-Quentin kerkbinnen 6classicistisch/rococo Zwart marmer Noir de Tournai tegels
Peruwelz St.-Quentin kerk 6classicistisch/rococo Petit Granit zuilen, lisenen, muurplaten
Peruwelz St.-Quentin kerk 3gotisch Grandglise zandsteen ingebouwde toren
Peruwelz St.-Quentin beeld 3gotisch Avendersteen medaillons
Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Gobertangesteen portaal ramen lijsten hoekkettingen 3 - in hoeveelheid belangrijk
Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Maaskalksteen keggen langs portaal 0 - zelden tot eenmalig
Thorembais Saint-Trond, église straatsteen 6classicistisch Blanmont-Dongelberg kwartsiet kassei kerkweg 1 - beperkter
Thorembais Saint-Trond, église straatsteen 6classicistisch Famenniaanzandsteen Montfort facies voor kerkingang 1 - beperkter
Thorembais Saint-Trond, église funerair 4renaissance Maaskalksteen grafsteen rechts langs portaal 0 - zelden tot eenmalig
Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Gobertangesteen moellon toren en ondermuur 4 - in deel volledig
Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Gobertangesteen intraformationeel conglomeraat verspreid onderaan in toren 1 - beperkter
Thorembais Saint-Trond, église kerk 2romaans Blanmont-Dongelberg kwartsiet quartzite du Devillien verspreid onderaan in toren en in fundering 2 - opmerkelijk
Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Brusseliaan ijzerzandsteen verspreid tuusen Gobertange in zijmuur 0 - zelden tot eenmalig
Thorembais Saint-Trond, église kerk 6classicistisch Kwartsiet van Tienen verspreid tuusen Gobertange in zijmuur 1 - beperkter
Thorembais Saint-Trond, église kerk 70neoclassis/neorenaiss Gobertangesteen aanbouw 1 - beperkter
Thorembais Saint-Trond, église kerk 70neoclassis/neorenaiss Petit Granit aanbouw dorpels en lintelen 0 - zelden tot eenmalig
Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Kalktuf verspreid, vnl hoeksteen, ondermuur, sculptuur
Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Devoonkalksteen Frasniaan kalkmudstone dominant, verspreid tussen kalktuf
Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Devoonkalksteen Frasniaan verkiezeld vnl ondermuur vierkanten toren
Roly, château-ferme burg gebouw 3gotisch Famenniaanzandsteen roodverbrand in dwarsmuur kant kerk
Roly, maisons en face du château-ferme burg gebouw 10vernaculair Devoonkalksteen Frasniaan kalkmudstone gevels
Roly, maisons en face du château-ferme burg gebouw 10vernaculair Devoonkalksteen Frasniaan koraalkalksteen deurlijsten
Roly, rue Fraity landel burg geb 10vernaculair Kalktuf overal behalve deurlijsten 4 - in deel volledig
59284 Pitgam, église kerk 3gotisch Bergsteen delen van transept, koor en westgevel 2 - opmerkelijk
59284 Pitgam, église kerk 3gotisch Krijtsteen speklagen tussen boeksteen 2 - opmerkelijk
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Veldsteen schip (met baksteen speklagen), laatste traveeën (minder of niets), toren en noordkoor (volledig) 4 - in deel volledig
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 8restauratie Famenniaanzandsteen hoekstenen
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 3gotisch Ledesteen plintlijst hoek hoogkoor 1 - beperkter
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Veldsteen H. Godelieve ommegang: parement 2 - opmerkelijk
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Euville H. Godelieve ommegang: omlijsting topkruis kaagsteen waterlijst 2 - opmerkelijk
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Ieperiaanse steen Ieperiaanzandsteen tussen veldsteen 0 - zelden tot eenmalig
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 71neogotisch Euville hoofdportaal, ramen, hoekstenen zijbeuken (1909) 2 - opmerkelijk
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen zeldzaam tussen veldsteen 0 - zelden tot eenmalig
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk klein monument 71neogotisch Petit Granit vierkantsokkel standbeeld pater Verbiest 0 - zelden tot eenmalig
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 11traditioneel Zwart marmer Basècles vloer 2 - opmerkelijk
Pittem, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 11traditioneel Wit marmer vloer wandelpad en koor 1 - beperkter
Roesbrugge, Sint-Martinuskerk kerk 70neoclassicistisch Petit Granit rond portaal
Haringe, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Bergsteen grote muurpartijen, plint onder baksteen, vieringtoren 3 - in hoeveelheid belangrijk
Haringe, Sint-Martinuskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen een enkele tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet brede plint, hoekketting 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Bergsteen in plint en tussen landeniaankwartsiet 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Doornikse kalksteen torentje, hoekstenen vooraan 2 - opmerkelijk
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 3gotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet heel hoge plint vooraan 3 - in hoeveelheid belangrijk
Poperinge, stadhuis burg gebouw 71neogotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet plint rechts deel 2 - opmerkelijk
Poperinge, stadhuis burg gebouw 71neogotisch Petit Granit plint links deel, pijlers, afwerking 2 - opmerkelijk
Proven, Sint-Victorskerk kerk 3gotisch Bergsteen gedeeltelijk hoge plint, deels lage plint, deel voorgevel, losse stukken muur 2 - opmerkelijk
Krombeke, Sint-Blasiuskerk kerk 3gotisch Bergsteen plintlijst tss baksteen, plint, voorgevel tot ongev 2,5 m, delen muur 3 - in hoeveelheid belangrijk
Haringe, standbeeld Blauwer beeld Bergsteen sokkel 1 - beperkter
Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Bergsteen in delen muren 2 - opmerkelijk
Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Krijtsteen 2 stenen tss bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Tuffeau 1 tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Watou, Sint-Bavokerk kerk 2romaans Porfier 1 tussen bergsteen 0 - zelden tot eenmalig
Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Bergsteen plintlijst tss baksteen, delen ondermuur, deurlijst, delen muur 2 - opmerkelijk
Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet enkele tss bergsteen
Reningelst, Sint Vedastuskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen enkele tss bergsteen
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 3gotisch Doornikse kalksteen zuilen 2 - opmerkelijk
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 6classicistisch/rococo Wit marmer wijwatervat 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 3gotisch Ledesteen delen portaal 1 - beperkter
Poperinge, Sint-Janskerk kerk 3gotisch Oosterbantzandsteen Landeniaankwartsiet hoge plint - ondermuur 3 - in hoeveelheid belangrijk
Poperinge, Sint-Janskerk kerkbinnen 6classicistisch/rococo Wit marmer wijwatervat 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Sint-Janskerk kerkbinnen 3gotisch Avendersteen Lézennes zuidkoor spitsboogfries 1 - beperkter
Poperinge, Sint-Janskerk kerk 8restauratie Massangis gevelbekroning luchtbogen vensters 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Janskerk kerk 3gotisch Doornikse kalksteen vieringtoren onderste geleding 3 - in hoeveelheid belangrijk
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerkbinnen 3gotisch Oosterbantzandsteen zuilen transept 2 - opmerkelijk
Poperinge, Onze-Lieve-Vrouwkerk kerk 3gotisch Oosterbantzandsteen ondermuur behalve westgevel 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Janskerk kerkbinnen 3gotisch Oosterbantzandsteen koor afsluiting 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Janskerk kerkbinnen 3gotisch Doornikse kalksteen zuilen 2 - opmerkelijk
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Ledesteen kolonnen langs oorspronkelijk poortje 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerkbinnen 8restauratie kunststeen scheiboog tegen koor, opvullingen van afgebroken steenoppervlakken 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Ledesteen lavabo-nis maaswerk 0 - zelden tot eenmalig
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerk 3gotisch Avendersteen parement aansluitend op lavabo-nis 1 - beperkter
Poperinge, Sint-Bertinuskerk kerkbinnen 8restauratie kunststeen basis middenzuil tussen zuid- en hoogkoor, opvullingen van afgebroken steenoppervlakken 0 - zelden tot eenmalig
Profondeville, Chaussee de Dinant 44-46 burg gebouw 10vernaculair Poudingue de Burnot gevel 6 - volledig gebouw
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch pierre d'Avoine hoek cordons 2 - opmerkelijk
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch pierre d'Avoine verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Famenniaanzandsteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Onder-Devoonzandsteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Devoonkalksteen verspreid in parement (patchwork) 2 - opmerkelijk
Lustin, Rue du Belvédère 5 landel burg geb 93regionalistisch Devoonkalksteen lateien en raamdorpels 0 - zelden tot eenmalig
Peulis, Sint-Jozefkerk kerk Euville deurlijst
Peulis, Sint-Jozefkerk kerk Petit Granit trappen
Peulis, Mariagrot tuindecoratie Brusseliaanse steen enkele stenen tussen rest 0 - zelden tot eenmalig
Peulis, Mariagrot tuindecoratie Petit Granit enkele stenen tussen rest
Peulis, Mariagrot tuindecoratie Euville enkele stenen tussen rest
Peulis, Mariagrot tuindecoratie Doornikse kalksteen enkele stenen tussen rest
Beerzel, Sint-Remigius kerk 3gotisch Brusseliaanse steen plint 2 - opmerkelijk
Beerzel, Sint-Remigius kerk 3gotisch Ledesteen enkele stenen tss bxl 0 - zelden tot eenmalig
Beerzel, Sint-Remigius kerk 8restauratie Petit Granit raamlijsten
Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Leisteen grijs talrijke brokstukken in de grond rond de kerk 1 - beperkter
Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 3gotisch Ledesteen Lede groen zandig plint en plintlijst, enkel in koor 1 - beperkter
Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Euville Lérouville ramen timpaan portaal (boven plint van Gobertange) 2 - opmerkelijk
Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 72neoromaans Gobertangesteen plint en plintlijst 1 - beperkter
Putte, Sint-Nicolaaskerk kerk 2romaans Doornikse kalksteen buiten tegen kerkmuur nu afdeksteen boven gat 0 - zelden tot eenmalig
Puurs, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortskapel kapel 92modernistisch Brusseliaanse steen achterdeeltje kapel, grote plint, speklagen tss baksteen, hoekketting 3 - in hoeveelheid belangrijk
Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Ledesteen stenen tussen brusseliaanse 3 - in hoeveelheid belangrijk
Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Massangis restauratie 1 - beperkter
Puurs, Sint-Pieterskerk straatsteen 5barok Gobertangesteen zeldzaam, kasseien 0 - zelden tot eenmalig
Puurs, Sint-Pieterskerk straatsteen 5barok Brusseliaanse steen delen muur, kasseien 3 - in hoeveelheid belangrijk
Puurs, Sint-Pieterskerk kerk 5barok Doornikse kalksteen klein deel koor 1 - beperkter
Ruisbroek-Sauvegarde, Sint Catharinakapel kapel 8restauratie Massangis grote delen toren en plint
Ruisbroek-Sauvegarde, Sint Catharinakapel kapel Ledesteen nog enkele stenen tussen massangis 0 - zelden tot eenmalig