Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 017E / 017E0399.txt

017E0399.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
-----------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	017E
PLAAT:	Turnhout
Nr.:	399 (IX, c)			
Type Boring:	gekernd
Topografische kaart:	8/8
Uitgevoerd te:	Kasterlee (Rees)
Post nr.:		
Adres boorplaats:	

Opdrachtgever:	geol kaart MVG - ANRE - VLA97-4.3
Boorfirma:	Geololab bvba
Boordatum:	23/09/1998 - 29/09/1998
Stalen door:	
Boormethode:	holle avegaarmethode, steekboring
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	40m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	20.10
X:	192210
Y:			218431
NIS code:		

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - Buffel P. , 1998
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
-----------------------------------------------------------------------------
00.00m - 01.00m	donkerbruin, humusrijk leemhoudend zand met wortels: bodem.
01.00m - 01.15m	/
01.15m - 01.20m	zwartbruin, humusrijk leemhoudend zand
01.20m - 01.40m	licht olijfbruine leemhoudende zanden met humusrijke zwartbruine spikkels.
01.40m - 02.00m	licht olijfbruine leemhoudende zanden
02.00m - 03.30m	grijs-grijsbruine zanden met naar boven toe meer roestkleurige leemhoudende zanden.
03.30m - 03.70m	zeer heterogeen leemhoudend lichtgrijs zand met wit, doorschijnend, realtief goed afgerond kwartsgrind.
03.70m - 		Band met grove kwartsen (500µm) met grind.
03.70m - 04.60m	grijze leemhoudende zanden met zwarte grindfragmenten. Zeer licht glimmerhoudend.
04.60m -		CONTACT
04.60m - 06.00m	Donker-geelgroen(nat)tot geelgrijs (droog) glimmerhoudende fijn zand. Sterk gebioturbeerd, glauconiethoudend (?) Glauconietkorrels: kleiner dan zandkorrels, zeer donker, vaak gebroken, niet altijd magnetisch?)KG: 63-177µm
06.00m - 06.85	geelgrijs, heterogeen, matig fijn zand. Meer glauconiet en meer en grotere glimmers dan onder.
06.85m - 07.00m	/
07.00m - 07.30m	lichtbruin, matig fijn heterogeen kwartsrijk zand. Licht glauconiethoudend. Bruine klei aanwezig: kwartskorrels niet meer zuiver. Licht glimmerhoudend. 
07.30 - 07.50	Lichtgrijze tot grijsblauwe kwartsrijke zanden. Lichte fractie klei/organisch materiaal/humus aanwezig. KG: 63-500µm.
07.50m - 08.50m		Lichtbruin, matig fijn, zeer heterogeen kwartsrijk zand. Licht glauconiethoudend. Fractie bruine klei aanwezig: kwartskorrels niet meer zuiver.
08.50m - 08.70m	zeer heterogeen kwartsrijk (90%) zand met veel grind (melkkwasten en zwarte brokjes). Veel bioturbaties, geen glauconiet. (Vormt overgangszone).
08.70m - 12.65m	lichtgrijs (nat) tot wit (droog) zeer kwartsrijk met fijne glauconietkorrels. Relatief goed gesorteerd. 09.1m: zone met grindkeitjes (tot 05.cm), melkkwarts, silex, grijsblauw, goed afgerond. 
	09.40m: + gelaagde structuur. 
	10.65m: roestkleurige zone met pyriet. 
	11.10m: sporen van bioturbaties, sporadish glimmers, 12.00: roest-zwartkleurige pyrietconcreties. 
	KG 250-500µm
12.65m - 13.60m	zelfde type zand, maar veel grover: grijswit, zeer kwartsrijk met roestgele oxidatiezones (+pyriet) en enkele grindkeitjes (witbruine silex). Relatief grove, zwarte korrels (glauconiet?) aanwezig. Naar boven toe: inmenging van fijn materiaal.
13.60m - 14.40m	lichtgrijs (nat) tot wit (droog) zeer kwartsrijk zand met fijne glauconietkorrels. Relatief goed gesorteerd. KG: 177-350µm.
14.40m	contact
14.40m - 16.00m	lichtbruine, kwartsrijke (80%)matig grove zanden. Geen glimmers, geen kalk en weinig tot geen glauconiet. Doorspekt met zeer grijze zanden van hetzelfde type. KG:350-500µm
16.00m - 16.10m	lichtbruin, kwartsrijk grof zand met bioturbate vlek. (mogelijk verstoord door boring, want ook grindopvulling aanwezig).
16.10m -17.15m	grijsbruin (filmpje op kwartskorrels)zand, matig grof. Sporadisch grind (melkkwarts)en grijze kleivlekjes. Geen glimmers, glauconiet of kalk. KG:250-707µm
17.15m	CONTACT
17.15m - 19.00m	Grijs middelmatig fijn zand. Licht glauconiet- en micahoudend. Grijze, vette kleislierten. Sterk gebioturbeerd, geen kalk. KG: 177-250µm.
19.00m - 20.30m	grijs middelmatig fijn zand met slechts enkele glauconietkorrels (glauconietgehalte daalt naar boven toe). Sterk gebioturbeerd en glimerhoudend. Grijze kleislierten. KG: 125- 250µm
20.30m - 21.00m	Groengrijs middelmatig fijn zand. Grove glauconiet en glimmers aanwezig. Sterk gebioturbeerd. KG: 125 -250µm
21.00m	Brokstuk grijze silt.
21.00m - 24.00m	Grijs, glauconiet- en glimmerhoudend silteus fijn zand. Met kleivlekjes, (Mn?-) sports en biotubaties. KG: 177-350µm.
24.00m - 24.30m	Bruin (geoxideerd?) fijn zand met groengrijze glauconiethoudende kleibrokken. Veel schelpgruis + 1 siltbrok met resten + afdrukken van schelpen
24.30m - 24.85m	groengrijze tot grijsblauwe glauconiet- en glimmerhoudende fijne zanden met licht aaneengekitte zandsteenbrokken.
24.85m - 25.00m	grijsgroen, glimmerhoudende zandsteenpakket met sterk geoxideerde bruine rand. (verbrokkelde zone).
25.00m - 25.60m	grijsgroen, glimmerhoudend silteus fijn zand, oxideert snel: bruine kleur. Aaneengekitte zandsteenfragmentjes, grint en glauconiet aanwezig. 25.50: aaneengekit zandsteenlaagje.
25.60m - 25.90m	zone van aaneengekitte zandsteenfragmenten (bindmiddel: sideriet), die een donkerbruine kleur hebben met roestkleurige vlekken. Veel schelpafdrukken (cm's). Bruin grind aanwezig.
25.90m - 33.00m	Blauwgrijs, matig fijn zand. Sterk glauconiet- en licht micahoudend. Met kleivlekjes. 
	26.70m: donkerbruin, micahoudend zandsteenfragment. 27.20m: donkerbruin, micahoudend zandsteenfragment. 28.86m: lichtjes aaneengekit, bleker (minder glauconiet) sediment. 
	28.92m: lichtjes aaneengekit, bleker (minder glauconiet)sediment. KG: 177 -350µm
33.00m - 33.10m	silteus fijn blauwgrijs zand, glauconiethoudend
33.10m - 34.00m	blauwgrijs, matig grof zand. Sterk glauconiethoudend met bioturbate sporen. Zandsteenbrokken aanwezig. KG 250-707µm.
34.00m - 35.00m	Groengrijs-blauwgrijs matig grof zand (relatief veel kwartsen). Zandsteenbrokken en bioturbaties aanwezig.
35.00m - 35.30m	/
35.30m - 35.50m	groengrijs-blauwgrijs, matig grof, glauconiethoudend zand. Met zandsteenlens.
35.50m - 35.80m	lichtgroene, glauconiet- en kleihoudende zandsteen.
35.80m - 36.00m	Groen glauconiet- en kleihoudende zandsteen.
36.00m - 	lichtgroene, glauconiethoudende steenbank.
36.00m - 36.50m	groengrijs-blauwgrijs matig tot grof zand. Glauconiethoudend en met bioturbaties KG: 177-500µm.
36.50m - 36.70m	lichtgroen, glauconiethoudende zandstenen.
36.70m - 37.20m	donkergrijsgroen, sterk gebioturbeerd fijn zand (silt). Licht glimmerhoudend; 
37.20m - 37.42m	Zone van glauconiethoudende zandstenen (lichtgroen) met inmenging van klei. (Bruine geoxideerde buitenrand.)
37.42m - 38.50m	donkergoen , sterk glauconiethoudend, geen glimmers 
38.50m - 39.70m	groen, middelmatig grof zand. Sterk glauconiethoudend, geen glimmers of kalk. Verspreide zandsteenlaagjes en brokjes. KG 250 - 707µm 
-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - boormeester
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                    
00.00m - 01.00m	teelaarde + zand
01.00m - 20.00m	fijn zand
20.00m - 21.00m	zand + zandsteen
21.00m - 23.00m	zand
23.00m - 24.00m	kleihoudend zand
24.00m - 25.00m	zand + zandsteen
25.00m - 26.00m	zand
26.00m - 27.00m	zand + zandsteen
27.00m - 33.00m	zand
33.00m - 37.00m	zand + zandsteen
37.00m - 38.00m	kleihoudend zand
38.00m - 39.00m	zand + zandsteen
39.00m - 40.00m	zand
-----------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
-----------------------------------------------------------------------------
Top * basis * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
-----------------------------------------------------------------------------
00.00m - 08.70m	formatie X
08.70m - 17.50m	Zanden van Mol X
17.50m - 20.00m	Zanden van Poederlee B
20.00m - 25.00m	Zanden van Poederlee A
25.00m - 33.50m	Zanden van Kasterlee
33.50m - 40.00m	zanden van Diest
-----------------------------------------------------------------------------
AUTEUR. Philip Buffel, 1998
-----------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	017E/0399 (IX, c) KAARTBLAD: Turnhout
p. 1/3
*****************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content