Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 015W / 015W0304.txt

015W0304.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:			15W
PLAAT:			EKEREN
Nr:				304
Type Boring:   		tijdelijke ontsluiting
Topografische kaart:	7/7
Uitgevoerd te:		Antwerpen
Postnr:			
Adres boorplaats:		tunnel kanaaldok TKI- thesis P.Laga

Opdrachtgever:		
Boorfirma:			
Boordatum:			
Topografie:			 
Stalen door:		
Boringsmethode:		
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaaknr:		
Totale diepte:		m
Stalen bewaard:		ja lithotheek
Maaiveld/ref. peil: 	m
X:				146610
Y:				222080
NIS-code:			  
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van   * 	tot   *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

zie figuur profiel - 015w0304.pdf in map raster

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *  STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR	
------------------------------------------------------------------------------
ref. 
Stratigrafie van de Plio-Pleistocene afzettingen uit de omgeving van Antwerpen met een bijzondere studie van de foraminiferen, doctoraatsthesis P. Laga, 1972, KUL. 

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	015w/304 KAARTBLAD: EKEREN
p. 1/1

***************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content