Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0176.TXT

014E0176.TXT

LILLO - 14 E

176

Boring 1

Uitgevoerd te : Berendrecht Containerkaai aan de Schelde
Voor : R.I.G. opdrachtnr. 8992.86.2
Door : Smet-DB
Datum : 20 maart 1986
Topografische ligging opgetekend volgens plan op kaart 1/10.000
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : droog
Hoogte van het maaiveld : -0.40
Totale diepte : 25 mVolgnummer  Aard der grondlagen              Diepte m

1       Donkergrijs slibrijk fijn zand          0.10
2       Veen                       0.50
3       Idem                       1.10
4       Grijs fijn zand, weinig plantenresten      1.50
5       Lichtgrijs groenachtig fijn zand         2.00
6       Idem, veel plantenresten, glimmerhoudend     2.50 
7       Bleekgroen grijsachtig fijn hoekig zand     3.10
8       Donkerder felgroen fijn zand, kleihoudend    3.50
9       Idem, geen kalk, weinig kleihoudend,
       glauconiethoudend                4.00
10      Idem, duidelijk glauconiethoudend        4.60
11      Grijsgroenachtig fijn glauconiethoudend zand   5.00
12-15     Idem, geen kalk                 7.00
16      Zwak kalkhoudend                 7.50
17-21     Zelfde zand kalk- en glimmerhoudend       10.00
22-30     Zelfde zand, weinig kleihoudend, zacht
       aanvoelend, heel fijne kalkstippen       14.60
31-38     Zelfde zand, schelpresten, lichtgrijs
       groenachtig fijn zand, schelpstukjes      18.50
39      Donkerder grijsgroen fijn zand, meer kleih.   19.00
40      Idem, meer schelpgruis             19.60
41-42     Idem                      20.60
43      Donkergrijs sterk kleihoudend, zelfde fijn 
       zand, plaatselijk sterk kleih. (Chlamys-
       schelpje)                    21.00
44      Idem                      21.63
45      Lichtgrijs bruinachtig fijn sterk kalkh.
       zacht aanvoelend zand, glauconieth., tame-
       lijk veel schelpenresten, weinig kleihoudend 
       schelpstukjes met blauwgrijze reduktiekleur   22.00
46-47     Idem                      23.00
48-51     Zelfde zand, minder kleihoudend, minder 
       schelpgruis                   25.00


Interpretatie :
-------------
Kwartair                        0.00 - 3.50 m
Form. van Lillo : Zanden van Zandvliet :        3.50 - 7.00 m
         Zanden van Merksem :         7.00 - 18.50 m
         Zanden van Kruisschaus en Oorderen : 18.50 - 25.00 m
                            (geboord)

     P. LAGA & G. UTENS 12.06.1986
Insert the GSB number to search all associated content