Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0100.TXT

014E0100.TXT

LILLO - 14 E

FILTERPUT 1

100 ( II )

uitgevoerd te : ZANDVLIET
bij : de B.A.S.F.
door : de N.V. SMET uit DESSEL
Datum : Mei 1966
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS, volgens plan der Mij.
Grondstalen verzameld door : de boormeester
Boringsmethode : met inspoeling
Opeenvolgende doormeters : 4" filter : idem
Grondwaterstanden : bij ruststand : 9.60m.
tijdens het pompen : 24.20 m. met een debiet van : 26.000 1/u.
Hoogte van het maaiveld : + 1
Totale diepte : 66.00m.


Volgnummer  Aard der Grondlagen              Diepte m.

N.B. Deze topografische opname is vermoedelijk, daar de juiste gegevens
   ontbreken.

1 - 2    Witgrijs 1/2 fijn heteromorf zand         8.00
3      idem met grijsbruine kleiige lenzen        12.00
4      Witgrijs grof zand, met sporadische schelpen   16.00
5 - 9    idem, bruisend en wat kleiig           36.00
10 - 14   donker grijsgroen kleihoudend glauconiethoudend 
       l/2 fijn zand                   56.00
15      bleek grijsgroen kleihoudend fijn zand,
       veel kleiige lenzen                63.00
16      Bruingrijze kompakte klei             66.00
       klei van Boom.


         R.P.    23/9/69.        Interpretatie
        -------------

  Kwartair ( Holoceen en Pleistoceen )          0.00 - 16.00
  Formaties van Lillo, Kattendijk en (?) Berchem     16.00 - 63.00
  Klei van Boom                     63.00 - 66.00
                              ( geboord ).


          P. Laga    6/2/78.
Insert the GSB number to search all associated content