Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0097.TXT

014E0097.TXT

LILLO - 14 E

97 (III)

PR0EFB0RING 15

uitgevoerd te : ZANDVLIET
bij : N.V. BASF (Z0UTDIJK)
door : N.V. SMET DESSEL
datum : N0VEMBER 1965
Topografische ligging opgetekend : door W. CLAESSENS V0LGENS PLAN DE 4/2/66
Grondstalen verzameld door : DE B00RMEESTER
Boringsmethode : DR00GB0RING
Hoogte van het maaiveld : 2
Totale diepte : 7.00 m


Aard der grondlagen             Diepte m

Beschrijving volgens boormeester
 
bruin leemhoudend fijn zand          0.50
grijsbruin leemhoudend fijn zand       1.50
grijs leemhoudend fijn zand          5.00
bruin veen                  6.50
grijs weinig leemhoudend middelm       7.00
Insert the GSB number to search all associated content