Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0095.TXT

014E0095.TXT

LILLO - 14 E

BORING 14

95 ( III )

M.G. en R.V.

uitgevoerd te : Zandvliet
bij : BASF
door : SMET


Volgnummer    Aard der grondlagen              Diepte m

1        kleihoudend fijn zand               0.50
2 - 4      zeer fijn zand - bleekgrijs geel         2.00
5 - 6      leemachtig zand                  3.00
7 - 11      veen                       5.50
12 - 13     humeus zand                    6.50
14 - 16     bleek, geelachtig fijn, leemhoudend zand     8.00
17 - 18     bleek, licht humeus fijn zand           9.00
19 - 20     zeer fijn bleek, iets leemhoudend zand      10.00
21 - 24     bleek, fijn, kwartsig zand, iets grover aan de
         basis                      12.00           M. GULINCK.
           18/9/1969.       Vermoedelijke Aardkundige verklaring.
       -------------------------------------

       Holoceen :                  0.00 - 5.50
       Pleistoceen dekzand :             5.50 - 10.00
       Pleistoceen dekzand of Zand van Brasschaat : 10.00 - 12.00           R. VOETS.
           1979.

95 (III)

PR0EFB0RING 14

uitgevoerd te : ZANDVLIET
bij : N.V. BASF (Z0UTDIJK)
door : N.V. SMET DESSEL
datum : N0VEMBER 1965
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS V0LGENS PLAN DE 4/2/66
Grondstalen verzameld door : DE B00RMEESTER
Boringsmethode : DR00GB0RING
Hoogte van het maaiveld : 2 m
Totale diepte : 12.00 m

2de versie


Aard der grondlagen                Diepte m

     BESCHRIJVING V0LGENS B00RMEESTER
     
bruin leemhoudend fijn zand             0.50
bruingrijs leemhoudend fijn zand           1.50
grijs leemhoudend fijn zand             3.00
bruin veen                      5.00
bruin leemhoudend fijn zand             6.00
grijs weinig leemhoudend middelmatig zand      12.00
Insert the GSB number to search all associated content