Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0092.TXT

014E0092.TXT

LILLO - 14 E

BORING l2

92 (II)


R.V.en M.G.

uitgevoerd te : ZANDVLIET
bij : BASF
door : SMET XI - 1965


Volgnummer  Aard der grondlagen             Diepte m 


 1 - 5    min of meer kleihoudend zand met Bythinia   2.50
 6 - 7    bleekgrijs zand                3.50
 8 - 13    veen                      6.50
14 - 24    witgrijs kwartsig zand, halffijn       12.00


            M. GULINCK.
            18/9/1969.
        Vermoedelijke Aardkundige verklaring.


        Holoceen :              0.00 - 6.50
        Pleistoceen (Zanden van Brasschaat) : 6.50 - 12.00


            R. VOETS.
            1979.

92 (II)

B0RING 12 (waterstandpijp)

Uitgevoerd te : ZANDVLIET
bij : N.V. BASF (Z0UTDIJK)
door : N.V. SMET UIT DESSEL
datum : N0VEMBER 1965
Topografische ligging opgetekend : door W. CLAESSENS V0LGENS PLAN DE 4/2/66
Grondstalen verzameld door : DE B00RMEESTER
Boringsmethode : MET INSP0ELING
Hoogte van het maaiveld : 2 m
Totale diepte : 12.00 m

2de versie


 Aard der grondlagen             Diepte m

  Beschrijving volgens boormeester
     

zwartbruin leemhoudend fijn zand        0.50
zwartbruin leemhoudend zeer fijn zand      1.50
zwartgrijs leemhoudend zeer fijn zand      2.50
grijs leemhoudendfijn zand           3.50
bruin veen                   6.50
grijs weinig leemhoudend middelmatig zand   12.00


                         
Insert the GSB number to search all associated content