Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0091.TXT

014E0091.TXT

LILLO - 14 E

91 (II)

B0RING 6

uitgevoerd te : ZANDVLIET  
bij : BASF  
door : SMET 1965


Volgnummer Aard der grondlagen             Diepte m


 1-3     kleiige leem en fijn zand           1.50
 4-8     bleek grijs zeer fijn zand          4.00
 9-12    veen                     6.00
13-24    witachtig kwartsig 1/2 fijn zand       12.00
              M. GULINCK
              18/9/1969Vermoedelijke aardkundige verklaring


Holoceen                     0.00 - 6.00
Pleistoceen (zand van Brasschaat) : 6.00 - 12.00


              R. V0ETS 1979

91 (VI/a)

Boring 20 B

uitgevoerd te Antwerpen
door Moss
Datum : ± 1964
Topografische ligging opgetekend volgens uittreksel plan 1/10.000
Totale diepte 7.00 m


Aard der grondlagen          diepte m
                  van       tot
Beschrijving volgens boormeester

Ta                0.00 m     0.50 m
grijs fijn zand met weinig klei  0.50 m     1.60 m
grijze slappe klei                2.50 m
bruin vast veen                  3.55 m
grijze vaste klei met veel hout          6.00 m
grijs zeer fijn zand               7.00 m
Insert the GSB number to search all associated content