Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0089.TXT

014E0089.TXT

LILLO - 14 E


89 (IX/c)

Boring f (TL 63)

uitgevoerd te Antwerpen
bij LIEFKENSH0EKTUNNEL
door R.I.G.
Datum mei 1979
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : lepel + pulsboor
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 1.50 m
Hoogte van het maaiveld : + 3.16 m
Totale diepte: 12 m

Volgnummer  Aard der grondlagen               diepte m
                              van   tot
Beschrijving volgens boormeester

1      bruine klei met vegetatieresten, kalkhoudend 0.00 m  0.50 m
2      bruingrijs kleihoudend fijn zand met fijn   0.50 m  1.00 m
       schelpgruis
3      id., weinig kalkhoudend            1.00 m  1.50 m
4-5     grijsleemhoudend fijn zand met fijn schelp-  1.50 m  2.50 m
       gruis
6-9     veen                     2.50 m  4.50 m
10-11    grijs sterk kleihoudend fijn zand, geen kalk 4.50 m  5.50 m
12-13    groengrijs fijn zand             5.50 m  6.50 m
14      id., leemhoudend en kalkhoudend        6.50 m  7.00 m
15      grijs fijn zand met schelpgruis en vele    7.00 m  7.50 m
       kleistenen
16-18    groengrijs fijn zand met weinig schelpgruis  7.50 m  9.00 m
19-23    grijs glauconiethoudend zand met veel schel- 9.00 m 11.50 m
       pen
24      schelpenzand met grintjes          11.50 m 12.00 m

Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA & G. LAMBRECHTS - 15.6.79
---------------------------------------------------------------------------

Kwartair : 0 - 12 m

 89 ( IX/C)

 BORING F (TL 63)
 
 uitgevoerd te : ANTWERPEN
 bij : Liefkenshoektunnel
 door : R I G
 datum : Mei 1979
 Topografische ligging opgetekend volgens plan
 Boringsmethode : Lepel + Pulsboor
 Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 1.50 m
 Hoogte van het maaiveld : ± 3.16 m
 Totale diepte : 12 m


 Volgnummer  AARD DER GR0NDLAGEN                DIEPTE M

       Beschrijving volgens boormeester

 1      bruine klei met vegetatieresten, kalkhoudend  00.00 - 00.50
 2      bruingrijs kleihoudend fijn zand met fijn
       schelpgruis.                  00.50 - 01.00
 3      id. weinig kleihoudend             01.00 - 01.50
 4 - 5    grijsleemhoudend fijn zand met fijn schelpgruis 01.50 - 02.50
 6 - 9    veen                      02.50 - 04.50
10 - 11    grijs sterk kleihoudend fijn zand, geen kalk  04.50 - 05.50
12 - 13    groengrijs fijn zand              05.50 - 06.50
14      id. leemhoudend en kalkhoudend         06.50 - 07.00
15      grijs fijn zand met schelpgruis en vele klei-
       stenen                     07.00 - 07.50
16 - 18    groengrijs fijn zand met weinig schelpgruis   07.50 - 09.00
19 - 23    grijs glauconiethoudend zand met veel schelpen 09.00 - 11.50
24      schelpenzand met grintjes            11.50 - 12.00
     Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA & G. LAMBRECHTS
     15.6.79.
     -----------------------------------------------------------------


           Kwartair : 0 - 12 m
Insert the GSB number to search all associated content