Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0088.TXT

014E0088.TXT

LILLO - 14 E

88 (IX/C)

Boring C (TL 61)

uitgevoerd te Antwerpen
bij Liefkenshoektunnel
door RIG
Datum : december 1978
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : heisteekapparaat
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 40 cm
Hoogte van het maaiveld : + 2,53 m
Totale diepte : 14,20 mVolgnummer   Aard der grondlagen               Diepte m


1       bruine klei, kalkhoudend              0,50
2       bruingrijs kleihoudend fijn zand, kalkhoudend    1,00
3 - 4     grijs weinig kleihoudend fijn zand met fijn
        schelpgruis                     2,10
5 - 6     veen met klei                    3,10
7       veen                        4,20
8       bruingrijze fijn zandhoudende leem met houtresten,
        geen kalk                      4,60
9 - 10     groengrijs weinig kleihoudend fijn zand       5,60
11 - 13    groengrijs fijn zand                7,20
14       idem, met schelpgruis                7,75
15 - 16    idem,met veel leem                 8,70
17 - 22    groengrijs glaukoniethoudend fijn zand met schelp-
        gruis                       11,60
23 - 26    grote kleibrokken en glaukoniethoudend fijn zand
        met schelpgruis                  14,20


Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA en G. LAMBRECHTS -
15.6.79
---------------------------------------------------------------------
Kwartair                      0,00 - 8,70 m
Formatie van Lillo : Zanden van Merksem      8,70 - 11,60 m
           Zanden van 0orderen     11,60 - 14,20 m
LILLO - 14 E

88 (IX/c)

Boring e (TL 61)

uitgevoerd te Ontwerpen
bij LIEFKENSH0EKTUNNEL
door R.I.G.
Datum december 1978
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : heisteekapparaat
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 0.40 m
Hoogte van het maaiveld : + 2.53 m
Totale diepte : 14.20 m

Volgnummer  Aard der grondlagen              diepte m
                              van   tot
Beschrijving volgens boormeester

1      bruine klei, kalkhoudend           0.00 m  0.50 m
2      bruingrijs kleihoudend fijn zand, kalkhoudend 0.50 m  1.00 m
3-4     grijs weinig kleihoudend fijn zand met fijn  1.00 m  2.10 m
       schelpgruis
5-6     veen met klei                 2.10 m  3.10 m
7      veen                     3.10 m  4.00 m
8      bruingrijze fijn zandhoudende leem met hout- 4.00 m  4.60 m
       resten, geen kalk
9-10     groengrijs weinig kleihoudend fijn zand    4.60 m  5.60 m
11-13    groengrijs fijn zand             5.60 m  7.20 m
14      id., met schelpgruis             7.20 m  7.75 m
15-16    id., met veel leem              7.75 m  8.70 m
17-22    groengrijs glauconiethoudend fijn zand met  8.70 m 11.60 m
       schelpgruis
23-46    grote kleibrokken en glauconiethoudend fijn  11.60 m 14.20 m
       zand met schelpgruis


Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA & G. LAMBRECHTS - 15.6.79
---------------------------------------------------------------------------

Kwartair :                      0 - 8.70 m
Formatie van Lillo : Zanden van Merksem :     8.70 - 11.60 m
           Zanden van 0orderen :    11.60 - 14.20 m
Insert the GSB number to search all associated content