Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0087.TXT

014E0087.TXT

LILLO - 14 E

87 (IX/c)

Boring d(TL 56)

uitgevoerd te Antwerpen
bij : LIEFKENSHOEKTUNNEL
door : R.I.G.
datum : december 1978
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode: lepel- + pu1sboor
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op + 1.50 m
Hoogte maaiveld : + 2.63 m
Totale diepte : 9.00 m

Volgnummer  Aard der grondlagen                diepte m


1      bruine klei, kalkhoudend             0.50 m
2      bruingrijze fijn zandhoudende klei, kalk-  
       houdend                      l.00 m
3      bruingrijs kleihoudend fijnzand, kalk- 
       houdend                      1.50 m

4      grijs fijn zand met schelpgruis en leem- 
       lenzen                      2.00 m
5-8     veen                       4.00 m
9      grijze leem met houtresten, geen kalk       4.50 m
10      grijs kleihoudend fijn zand            5.00 m
11-14    groengrijs fijn zand               7.00 m
l5-16    idem, glauconiethoudend, met schelpgruis     8.00 m
17-18    groengrijs glauconiethoudend zand met  
       sche1pgruis                    9.00 m
   

 Vermoedelijke Geologische Interpretatie
 ---------------------------------------
 Kwartair :    0.00 - 9.00       P. Laga
       G. Lambrechts

       16.6.79Insert the GSB number to search all associated content