Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0086.TXT

014E0086.TXT

LILLO - 14 E

86 (IX/A)

Boring C (TL 53)

uitgevoerd te ANTWERPEN
bij LIEFKENSH0EKTUNNEL
Door RIG
Datum : december 1978
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : heisteekapparaat
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 3,35 m
Hoogte van het maaiveld : + 7,26 m
Totale diepte : 19,20 m
       

Volgnummer   Aard der grondlagen                Diepte m
         

        Beschrijving volgens boormeester :

1 - 4     grijs fijn zand met schelpgruis            2.00
5 - 9     grijs 1/2 fijn zand met schelpgruis met 2,80
        3,05 kleibrokken                   4.60
10       bruingrijze fijn zandhoudende klei met vegetatie-
        resten, kalkhoudend                  5.20
11       bruingrijs kleihoudend fijn zand met fijn schelp-
        gruis                         6.60
12 - 13    donkergrijs weinig kleihoudend fijn zand met
        fijn schelpgruis                   7.60
14       grijs fijnzand met fijn schelpgruis          8.20
15       kleihoudend veen, geen kalk              9.60
16 - 17    bruingrijze zware klei met veen, geen kalk      10.75
18       grijze vaste leem, kalkhoudend            1l.20
19       grijze fijn zandhoudende leem, kalkhoudend      12.70
20 - 22    veen met schelpen                  14.30
23       grijze zware klei, geen kalk             14.70
24       groen kleihoudend fijn zand, geen kalk        15.20
25       leem met fijn zand, geen kalk            15.70
26 - 27    grijs fijn zand met schelpgruis (fijn)        16.60
28       idem, met kleibrokken                17.20
29       grote grijze kleibrokken met schelpgruis en zand   18.30
30       BRUINachtig grijs fijn zand met Veel schelpgruis   18.60
31       grote grijze kleibrokken met schelpgruis en zand   19.20


 Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA en G. LAMBRECHTS
 l5.6.79  
 -----------------------------------------------------------------

 Aanvulling :                0.00 - 4.60 m
 Kwartair                  4.60 - 17.20 m
 Formatie van Lillo : Zanden van 0orderen : 17.20 - l9.20 m


86 (IX/a)

Boring c (TL 53)

uitgevoerd te Antwerpen
bij LIEFENSH0EKTUNNEL
door R.I.G.
Datum december 1978
Topografische ligging opgetekend volgens plan
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode heisteekapparaat
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen op 3.35 m
Hoogte van het maaiveld : + 7.26 m
Totale diepte 19.20 m


Volgnummer Aard der grondlagen             diepte m
                             van    tot

Beschrijving volgens boormeester


1-4     grijs fijn zand met schelpgruis       0.00 m   2.00 m
5-9     grijs 1/2 fijn zand met schelpgruis met   2.00 m   4.60 m
      2,80 m - 3,05 kleibrokken
10     bruingrijze fijn zandhoudende klei met 
      vegetatieresten, kalkhoudend         4.60 m   5.20 m
11     bruingrijs kleihoudend fijn zand met fijn
      schelpgruis                 5.20 m   6.60 m
12-13    donkergrijs weinig kleihoudend fijn zand
      met fijn schelpgruis             6.60 m   7.60 m
14     grijs fijn zand met fijn schelpgruis     7.60 m   8.20 m
15     kleihoudend veen, geen kalk         8.20 m   9.60 m
16-17    bruingrijze zware klei met veen, geen kalk  9.60 m  10.75 m
18     grijze vaste leem, kalkhoudend       10.75 m  11.20 m
19     grijze fijn zandhoudend leem, kalkhoudend  11.20 m  12.70 m
20-22    veen met schelpen              12.70 m  14.30 m
23     grijze zware klei, geen kalk        14.30 m  14.70 m
24     groen kleihoudend fijn zand, geen kalk   14.70 m  15.20 m
25     leem met fijn zand, geen kalk        15.20 m  15.70 m
26-27    grijs fijn zand met fijn schelpgruis    15.70 m  16.60 m
28     id., met kleibrokken            16.60 m  17.20 m
29     grote grijze kleibrokken met schelpgruis en 
      zand                    17.20 m  18.30 m
30     bruinachtig grijs fijn zand met veel 
      schelpgruis                 18.30 m  18.60 m
31     grote grijze kleibrokken met schelpgruis
      en zand                   18.60 m  19.20 m
      

Vermoedelijke geologische interpretatie - P. LAGA & G. LAMBRECHTS - 15/6/79

Aanvulling : 0 - 4,60 m
Kwartair : 4,60 - 17,20 m
Formatie van Lillo : Zanden van 0orderen : 17,20 - 19,20 m
Insert the GSB number to search all associated content