Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0085.TXT

014E0085.TXT

LILLO - 14 E

B0RING O

85 ( III c )uitgevoerd te : BERENDRECHT               
bij : de Zeesluis van Zandvliet, langs de Scheldedijk,
voor : de Antwerpse zeediensten - Bestuur der Waterwegen
door : R.I.G.
Datum : Maart 1963
Topografische ligging opgetekend : volgens plan R.I.G. op 1/5.000
Geen grondstalen verzameld
Boringsmethode : lepel - en pulsboor
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : 0,49 m. en 2,88 m.
Hoogte van het aanvangspeil : + 5.50 m.

AARD DER GR0NDLAGEN             Diepte m.     Dikte m.


 BESCHRIJVING V0LGENS HET R.I.G. - B00RVERSLAG .


 weinig zandhoudende klei            0.00       0,75
 zandhoudende leem; plaatselijk slibhoudend   0,75       5,40
 weinig zandhoudende veen            5,40       6,55
 weinig leemhoudend fijn zand          6,55       8,20
 fijn zand met zandsteen            8,20       9,25
 fijn zand                   9,25       9,75
 fijn zand met zandsteen            9,75      10,75
 fijn zand                   10,75      11,25
 fijn zand met zandsteen            11,25      15,25
 fijn zand met zandsteen + schelpen      15,25      16,25
 fijn zand met schelpjes            16,25      17,25
 fijn zand met kleinoten            17,25      18,25
 fijn zand met schelpen            18,25      20,50
        Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.


        Holoceen :                  0.00 - 6.55
        Zanden van Merksem en Zandvliet :       6.55 - 20.50
                R. V0ETS.
                 1979.


Insert the GSB number to search all associated content