Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0084.TXT

014E0084.TXT

LILLO - 14 E

B0RING N

84 ( III c )uitgevoerd te : BERENDRECHT
bij : de Zeesluis langs de Scheldedijk
voor : de Antwerpse Zeediensten - Bestuur der Waterwegen.
door : R.I.G.
Datum : Maart 1963
Topografische ligging opgetekend : volgens plan op 1/5000 van R.I.G.
Geen grondstalen verzameld
Boringsmethode : puls - en lepelboor
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : 0,59 m.
Hoogte van het aanvangspeil : + 5,64 M.

AARD DER GR0NDLAGEN                Diepte m     Dikte m


BESCHRIJVING V0LGENS HET R.I.G. - B00RVERSLAG.


klei                         0,00      0,75
zandhoudende leem, plaatselijk veen en slibhou-
dend                         0,75      3,10
leemhoudend veen                   3,10      3,35
veenhoudende leem, plaatselijk zandhoudend      3,35      4,65
leemhoudend fijn zand                4,65      5,90
veen met rot hout; plaatselijk zandhoudend      5,90      8,10
fijn zand                      8,10     12,75
fijn zand met zandsteen               12,75     13,25
fijn zand                      13,25     14,25
fijn zand met zandsteen               14,25     14,75
fijn zand                      14,75     15,75
fijn zand met zeer fijn schelpgruis         15,75     19,75
fijn zand met schelpen en kleinoten         19,75     20,65
       Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.


       Holoceen :                 0.00 - 8.10
       Zanden van Merksem en Zandvliet :      8.10 - 20.65
               R. V0ETS.
               1979.
Insert the GSB number to search all associated content