Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0083.TXT

014E0083.TXT

LILLO - 14 E

M. GULINCK

83

Boring 6-M

uitgevoerd te Zandvliet - Zeesluis
door R.I.G.
in 1960-1961
Hoogte van het maaiveld : + 4,80 (van op de Scheldedijk)
       waterpeil : 3,25 m.


Volgnummer Aard der grondlagen                Diepte basis
m

1-2     zandige leem                      1,00
4-5     zeer fijn bleek grijs iets leemhoudend, kalkrijk zand  2,50
7-8*    idem, geen leem                     4,00
9      zandrijke leem                     4,20
10-13    Veen                          6,00
14     zeer fijn leemhoudend zand - geen kalk - asgrijs    6,55
18-19    groenachtig fijn zand, glimmerhoudend       8,50-9,00
21-25    paarskleurig fijn zand - kleine ijzerhoudende
      concreties                       12,00
26-27*   fijn grijs zand - zeer fijne kalkstippels en
      verspreidde ijzerhoudende concreties          13,00
28-29*   idem                          15,00
..35*,   idem                          17,00
..39*    idem                          19,00
 ...
41*     idem (sideriet concreties)               20,00
42-43*   fijn, grijs zand-fijn schelpgruis-siderietconcreties  21,00
45-46*   idem - een gerold stukje geperforeerde septaria (?)
      paarse kleilenzen                   22,90
47-48*   zeer fijn, bleek grijs kalkrijk zand- zeer fijn
      kalkgruis                       23,50
49-50*   idem - lenzen paarse klei               24,00
52*     idem - paarse klei - schelpengruis Corbula, Pecten   25,50
54,56-57  grijs, sterk kleihoudend zand, kalkrijke schelpbrokjes
      paarse klei                      28,00
59*-60*   schelpenlaag                     
29,00-29,50
64     zeer fijn zand met schelpen (Cyprina, Pygocardia ?)  31,90
71*     heteromorf zand - bleek grijsgroen zand - ronde fos-
      faatconcreties - gecorrodeerde schelpen (Astarte)   35,00
72*     tamelijk fijn grijs groenachtig zand - homogeen -
      geen schelpen - licht kalkhoudend           35,50
73-74*   idem                          36,50

          M. GULINCK     XII - 1967


        Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.


        Holoceen :                  0.00 - 6.00
        Pleistoceen dekzand :             6.00 - 7.00
        Zanden van Merksem en Zandvliet :       7.00 - 26.50
        Zanden van 0orderen :            26.50 - 35.00
        Zanden van Kattendijk :           35.00 - 36.50


            R. V0ETS.
            1979.
Insert the GSB number to search all associated content