Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0082.TXT

014E0082.TXT

LILLO - 14 E

82 (I)

B0RING l=H

uitgevoerd te Zandvliet-Sluis
0pdracht 2300/2
door Rijksinstituut Grondmechanica
in 1960-1961
Grondstalen ingeleverd door het R.I.G. in november 1967
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 2,64 m.
             waterpeil + 2,47 m.


Volgnummer  Aard der grondlagen             Diepte basis m

1      Leem                      0,90
2-3     Veen                      1,50
5*      Bleek grijs fijn kwartszand          2,50
6      Grijsachtig 1/2 fijn kwartszand - leembrokjes 3,00
7      Grijs - iets groenachtig fijn zand       3,90
8*      idem                      4,00
9      grijsgroenachtig - glimmerhoudend fijn zand  4,50
11*     idem                      5,50
13*     Zeer fijn bleek grijsgroen, licht glauconiet-
       houdend zand                  6,50
14-15*    idem                      7,50
17-18*    idem                      9,00
20      fijn, bleek grijsgroen homogeen zand     10,00
23*-24    idem                     11,50-12,00
25      idem                     12,50
27*     idem                     13,90
28-29*    idem                     14,00-14,50
30-31    idem                     15,00-15,50
32-33*    idem                     16,00-16,90
34      idem                     17,00
37*-38    idem                     18,90-19,00
40-41*    idem - iets roestig              20,00-20,90
42      Zeer fijn, glimmerhoudend, iets roestig zand 21,00
45*     zeer fijn roestig zand met brokjes grijze
       fijn korrelige, harde sideriet-concreties
       met rode korst ("septaria"-achtig)      22,50
46      Zeer fijn, bruingrijsachtig zand       23,00
47*     idem met lenzen siderietische klei      23,90
48*     Paarse "septaria"-achtige concreties
       (sideriet)                  24,00
50*     Zeer kalkrijk fijn zand - roestig - wat 
       zeer fijn schelpengruis            25,00
51      idem - grijsachtig              25,50
52*     idem                     26,00
53*     idem - met mergelachtige lenzen        26,90
54*     Zeer kalkrijk grijs zand - fijn schelpengruis 27,00
55*     mergelrijk zand met schelpengruis       27,50
56*     mergel en zandhoudende, schelpenmassa     27,65
57*     Fijn, iets mergelhoudend, roestig, zand,
       enkele schelpen                28,10
60*     Zeer fijn poederachtig, zeer kalkrijk zand,
       enkele schelpbrokken             29,50
61*-62*-63* idem                     30,00-30,50-31,00
64*     Gebroken schelpenmassa - grote Pectens,
       0strea                    31,50
65*     Fijn, groengrijs zand - talrijke kleine 
       schelpen, Corbula               32,00
67*     Fijn tamelijk glauconietrijk zand, wat
       schelpengruis                 33,00
70*     idem - minder schelpengruis          34,50
74*-75*-76* idem - (type zand van Kattendijk)       36,50-37,50


                                 
.
               M. GULINCK   XII-1967
       Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.
       --------------------------------------------


       Holoceen :             0.00 - 1.50
       Pleistocene dekzanden : ?      1.50 - 3.00
       Zanden van Merksem en Zandvliet :  3.00 - 27.00
       Zanden van 0orderen :       27.00 - 31.50
       Zanden van Kattendijk :      31.50 - 37.50


               R. V0ETS.
               1979.

LILLO - 14 E

82

Boring 2=I

uitgevoerd te Zandvliet Sluis
door R.I.G.
in 1960-1961
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 2,83
            waterpeil : + 2,43 m.

Volgnummer   Aard der grondlagen             Diepte basis m

1-21      geen stalen 
22       tamelijk fijn grijsachtig homogeen zand      11,00
23-24*     idem                        12,00
29*      Zeer fijn homogeen zand              14,50
34*-35-36-37  Fijn, grijs, homogeen zand - zwak glauconiet-
        houdend - geen kalk                17,00-18,50
38       Idem - roestig                   19,00
40       Idem - lensvormige siderietconcreties       20,00
41       Idem                        20,90
43*      Zeer fijn grijs zand met talrijke lensvormige
        siderietconcreties (vormen een harde bank)     21,13
44-45     Idem - enkele siderietconcreties          22,00
46*      Fijn grijsgroen zand - glauconiethoudend      22,50
47*-48*    Fijn kalkrijk (zeer kleine kalkstippels)      23,50
49       idem - enkele kleine siderietbrokjes        24,00
51*      Iets roestig, zeer fijn zand - zeer fijn
        schelpengruis                   25,00
52*      Grijs, poederachtig, zeer kalkrijk zand - zeer
        fijn schelpengruis                 25,50
53       idem                        26,00
54*      Grijsgroen, mergelachtig zand met zeer fijn
        schelpengruis                   26,55
55*      idem                        26,85
56*      Grijs, fijn zeer kalkrijk zand met schelpen    27,50
57*      idem                        28,00
58*      idem                        28,90
59*      idem                        29,00
62*      idem                        30,50
64*      Grijsgroen zand - overvloedig - fijn schelpengruis 31,50
70*      Glauconiethoudend, 1/2 fijn, homogeen, los zand  34,50
72*      idem                        35,50
73*      idem - brokjes Pecten Gerardi (?)         36,00
79*      Grijsgroen, fijner, homogeen zand         39,00
80*-81*    idem - geen kalk                  39,50-40,10


            M. GULINCK        XII - 1967


     Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.
      -------------------------------------------

     Holoceen:              0.00 - 5.00
     Zanden van Merksem en Zandvliet :  5.00 - 26.00
     Zanden van 0orderen :        26.00 - 31.50 (?)
     Zanden van Kattendijk :       31.50(?) - 40.10

            R. V0ETS.
            1979.
LILLO - 14 E

82
Boring Put 2                        .
    3=J
uitgevoerd te Zandvliet (Zeesluis)
door R.I.G.
in 1960-1961
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 2,84
            waterpeil : + 2,44 m.

Volgnummer    Aard der grondlagen             Diepte basis m

1-15       geen stalen
16        Fijn grijs homogeen zand, zwak glauconiethoudend    8,00
24        Bleekgrijs, glimmerhoudend              12,00
40        id., een gerold silex, 1 ronde limonietzandsteen   20,00
41        roestig fijn zand, kleine ronde geoxideerde 
         siderietconcreties                  20,90
42        Bleekgrijs fijn zand met siderietische
         zandsteenconcreties                  21,00
43        idem                         21,50
45        fijn grijsgeelachtig (charnois) zand - veel zeer
         fijn schelpgruis - enkele, zachte limoniet-
         concreties                      22,50
46*       id., kleine lenzen paarse klei            23,00
50*       id.,                         25,00
51*       idem                         25,50
52*       Kleihoudend grijsgroen zand - wat fijn
         schelpengruis                     26,00
54*       Grijsgroen kleihoudend zand - wat fijn
         schelpengruis                     26,70
55*       Grijze mergelige klei- sterk zandhoudend -
         schelpgruis                      27,00
59*       Bleekgrijs, poederachtig, zeer kalkrijk zand     
         schelpengruis                     29,00
60        idem                         29,50
61*       Grijs zeer fijn, zeer kalkrijk zand met
         schelpgruis                      30,00
63*       zoals ne 59                      31,00
64*       id., - minder fijn ?                 31,50
65*       grijs heteromorf zand - schelpgruis, wat grof
         kwarts                        32,00
66*       id., gerolde fosfaatconcreties            32,50
67*       Groenachtig 1/2 fijn glauconiethoudend zand      
         fijn schelpgruis - (Type Deurne ?)          33,00
68*       idem                         33,50
69*       idem                         34,00
70-71*      idem                         35,00
72-73*      Fijn groenachtig homogeen zand - geen kalk      36,00
74-75*      idem                         37,00
76-77*      idem                         38,00
78-79*      idem                         39,00
80-81*      idem                         40,00          M. GULINCK        17/XI/1967



      Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.
      -------------------------------------


      Holoceen :             0.00 - 3.60
      Zanden van Merksem en Zandvliet : 3.60 - 25.50
      Zanden van 0rderen :       25.50 - 32.50
      Zanden van Kattendijk :      32.50 - 40.00               R. V0ETS.
               1979.
LILLO - 14 E

82

uitgevoerd te Zandvliet Zeesluis

bij Boring 4=K

door R.I.G.

in 1960-1961

Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 2,52
            aterpeil : + 2, 45 m.

Volgnummer   Aard der grondlagen              Diepte basis m


16       Zeer fijn los bleek grijs zand - geen kalk      8,00
17       idem                         8,90
25       roestig fijn zand met siderietconcreties       14,00
31       zoals n 16                     15,50
53*       Sterk kleihoudend grijs zand met schelpgruis     26,20 
54*       Grijsgroen iets kleihoudend zand - gebroken
        schelpen                       26,90
56*       Zeer fijn groenachtig zand - enkele schelpen     27,50
59* }      Grijsachtig zeer fijn zand kalkrijk         29,00
60* }      met schelpen (meesta1 dunschalig en klein)      29,50
65*       Heteromorf grijsgroen zand - met grof glauconiet -
        grof kwarts en zeer kleine fosfaat (?) keitjes    32,00
66       Groenachtig fijn, homogeen zand - geen kalk     32,90
69       idem                         34,00
70-71*     idem                         35,00
72-73*     idem                         36,00
75*       idem                         37,00
76 ... 81*-82  idem  (zand van Kattendijk)            40,50
 

         M. GULINCK         XII-1967      Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.
      -------------------------------------

       Holoceen :            0.00 - 4.60
       Zanden van Merksem en Zandvliet : 4.60 - 25.50
       Zanden van 0orderen :      25.50 - 32.00
       Zanden van Kattendijk :     32.00 - 40.50               R. V0ETS.
               1979.
LILLO - 14 E

82

Boring 5=L

uitgevoerd te Zandvliet / Zeesluis
door R.I.G.
in 1960-1961
Hoogte van het maaiveld, mondgat : + 2,57
             waterpeil : 2,53 m.


Volgnummer   Aard der grondlagen              Diepte basis m

 1       Bruine leem                    0,90
 2       Zeer fijn zand                  1,00
 7       Veen                       3,90
 8       Witgrijs zand met venige nesten          4,15
 9       Groengrijs heteromorf zand            4,55
10*       Bleekgrijs fijn, doch heteromorf zand       5,00
23       Grijs, glauconiethoudend, zeer fijn zand,
        homogeen zand                  11,50
26       idem, glimmerhoudend - 1 limonietconcretie    13,00
31       Zelfde zand - geen kalk             15,50
34       Idem, met wat zeer fijn schelpgruis       17,00
40*       idem                       20,00
41*       Zeer fijn groenachtig zand - veel zeer fijn
        schelpgruis                   20,50
45*       idem, - roestig                 22,50
46*       idem, - met lenzen paarse klei          23,00
47       idem                       23,50
48*       idem                       24,00
49       idem                       24,50
52*       Grijs, sterk kalkrijk en kleiig zand - zeer
        fijn schelpgruis                 25,70    
53*       idem                       26,25
60*       Zeer fijn grijsgroenachtig zand - enkele 
        schelpen Augulus ?                30,00
61*       Zandhoudend gebroken schelpenmassa
        Pecten - Corbula                 30,90
63*       Minder fijn, groen zand met keien (gerolde 
        Silex en kalkzandsteen) - gerolde Pectunculus  31,50
64*-65*     Tamelijk fijn, heteromorf groenachtig zand    32,00 - 32,50
66*       idem                       33,00
70*       Groen fijn zand, homogeen            35,00
72*       idem                       36,00
75*       idem - nog fijner                37,50
76.... 81    Geen stalen


           M. GULINCK     XII-1967


      Vermoedelijke Aardkundige Verklaring.
      ------------------------------------

      Holoceen :             0.00 - 3.90
      Pleistoceen (dekzanden ? ) :    3.90 - 5.00
      Zanden van Merksem en Zandvliet : 5.00 - 24.50
      Zanden van Oorderen :       24.50 - 31.50
      Zanden van Kattendijk :      31.50 - 37.50
                 
               R. V0ETS.     1979.


Insert the GSB number to search all associated content