Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0079.TXT

014E0079.TXT

LILLO - 14 E

F. HALET

79 (III)

   BORING I uitgevoerd te BERENDRECHT
   door de firma SMET en Zoon te Desschel.
   Grondstalen verzameld door de boormeester
   Aanvang en einde der werken : 1938
   Diepte van het water, bij ruststand : 1 m.

   Benaderende hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel : 2

Volg-
nummer      AARD DER GRONDLAGEN         Diepte m.

                           van    tot


 1  Bruin zandig leem                0,00    0,25
 2  Grijze klei                   0,25    0,50
 3  Idem                      0,50    1,00
 4  Bruin zandig leem                1,00    1,50
 5  Turf                      1,50    2,00
 6  Zwart turfachtig zand              2,00    2,50
 7*  Grijs bruin, fijn, kwartsachtig zand      2,50    3,00
 8*  Fijn groen, kwartsachtig zand          3,00    3,50
 9*  Fijn kwartsachtig zand             3,50    4,00
lO  Idem                      4,00    4,50
11*  Grijs fijn, kwartsachtig, glauconiet zand    4,50    5,00
12  Idem                      5,00    5,50
13*  Kwartsachtig grijs, glauconiet zand       5,50    6,00
14  Idem                      6,00    6,50
15  Idem                      6,50    7,00
16  Idem                      7,00    7,50
17*  Idem                      7,50    8,00


   Vermoedelijke aardkundige verklaring (F. HALET, 7/3/1938) :


    Modern : 2 m 50
    Plistoceen : 5 m 50.
Insert the GSB number to search all associated content