Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0019.TXT

014E0019.TXT

LILLO - l4 E

M. MOURLON

19 (V)    Sondage au N. de Doel

    alp1  1* Argile des polders           0,80
    alr2  2  Argile molle              2,20
    alr1  3  Sable bleuâtre             0,50
                             ---- 
                             3,50


DIEPBORING 1 ( boring 18 )


N 19 ( V ) 1ste vervolguitgevoerd te : DOEL
bij : Kerncentrale - Traction et Electricité
door : N.V. SMET uit DESSEL voor R.I.G.
Datum : juni 1966
Topografische ligging opgetekend : volgens plan R.I.G. op 1/2000
Grondstalenverzameld door : de boormeester
Boringsmethode : Steekbuis
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen : 1,55 m.
Hoogte van het maaiveld : + 3,84m.
Totale diepte : 50.00 m.

Volgnummer        Aard der Grondlagen        Diepte m.

1       roestige kleiige leem              0.50
2       kleiige leem                  1.00
3       zandrijke leem met schelpen (Donax)       1.50
4-5-6     leemrijk zand                  3.00
7       zeer fijn grijs los zand            3.50
8       veen                      4.00
9       zeer fijn zand met veenbrokken         4.50
10-l2     veen                      6.00
13      leemhoudend zand; plantenresten         6.50
14-15     kalkrijke leem                 7.50
16-17     kleiige leem met plantenresten         8.50
18      venige klei met vivianiet            9.00
19      bruinzwart kleiachtig zand met schelpengruis  9.50
20      bleek groen fijn zand, iets samenhangend    10.00
21-23     fijn bleek groengrijs los zand         13.00
24      zeer fijn zand met wat fijn schelpengruis   14.00
25      los zand met hematietrood brokjes       14.50
26      grijs zand, wat roestig            15.00
27      grijs zand, wat roestig, sporen van schelpen  16.00
28      donker groen zeer fijn los zand        17.00
29      idem                      18.00
30      zeer fijn grijsgroen kleihoudend zand     19.00
31*      grijs kleiachtig, kalkrijk zand         20.00
32*             ---               21.00
33      zeer fijn kalkrijk licht kleihoudend zand   22.00
34      sterk kleihoudend zand met schelpen      23.00
35      fijn kalkrijk ( mergelig ) zand met schelpen  24.00
36*      idem                      25.00
37      idem                      26.00
38*      idem                      27.00
39      idem                      28.00
40*      fijn kalkrijk zand, weinige schelpen      29.00
41*      idem                      30.00
42*      idem                      31.00
43*      idem                      32.00
44*      licht kleihoudend groenachtig zand       33.00
45*      idem                      34.00
46*      idem                      35.00
47*      idem                      36.00
48*      idem                      37.00
49*      idem                      38.00
50*      idem                      39.00
51      idem                      40.00
52*      groen kleihoudend zand - sporen schelpen    41.00
53*      idem                      42.00
54*      idem                      43.00
55*      idem                      44.00
56*      idem                      45.00
57*      idem                      46.00
58*      idem                      47.00
59*      idem                      48.00
60*      idem                      49.00
61      klei                      49.50


M. Gulinck  1967
Interpretatie

Kwartair - Holoceen                 0.00 - 9.50
Kwartair - Pleistoceen
      of
Zanden van Zandvliet                 9.50 - 18.00
Formatie van Lillo                 18.00 - 28.00
Formatie van Kattendijk               28.00 - 40.00
Formatie van Berchem                40.00 - 49,25
Klei van Boom                    49,25 - 50.00

P. Laga 7/9/78.Beschrijving volgens de boorfirma.


Bruine polderklei                  0.00 - 1.00
groen : grijs kleiachtig zand            1.00 - 3.00
groen/grijsachtig fijn zand             3.00 - 4.00
Turf met grijs zand                 4.00 - 5.50
turf                         5.50 - 6.00
groen vette klei                   6.00 - 8.50
zwarte vette klei                  8.50 - 9.50
groen klei                      9.50 - 10.00
fijn groen zand                   10.00 - 13.00
groen grijsachtig fijnzand             13.00 - 14.00
fijn groen grijsachtig zand             14.00 - 19.00
fijn groen grijsachtig zand met stenen       19.00 - 20.00
fijn groen grijsachtig zand             20.00 - 21.00
fijn groen grijsachtig zand             2l.00 - 22.00
kleiachtig groen zand                22.00 - 22.50
fijn groen zand met stenen en schelpen       22.50 - 23.50
fijn groen grijsachtig zand             23.50 - 33.00
fijn groen zand met schelpjes en enkele steentjes  33.00 - 40.00
fijn groen zand met schelpjes            40.00 - 47.00
fijn groen vet zand                 47.00 - 48.00
bruine grijze harde boomse klei           48.00 - 50.00


N 19    1 ste vervolg (V)

Diepboring B 18
Uitgevoerd te : Doel
Bij : Kerncentrale Traction et Electricité
Door : N.V. Smet Dessel
Datum : 1966
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/2000 N 4518-66/17
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : steekbuis
Grondwaterstanden voor de eerste maal waargenomen : 1,55 m
Hoogte van het maaiveld, + 3,84 m
Totale diepte : 50,00 m
    2de versievolgnummer   Beschrijving volgens RIG              Diepte m


1      grijze klei met bruine verweringssporen, kalkhoudend   0,50
2      grijze klei met kleine zwarte vegetatierestjes      1,00
3      bleekbruin grijs fijnzandhoudend leem, kalkrijk met
      enkele schelpenbrokjes                  1,50
4      idem, zonder schelpenbrokjes, samenhangend        2,00
5      idem                           2,50
6      idem                           3,00
7      grijs zeer fijn zand, zeer fijn verdeeld schelpengruis  3,50
8      bruingrijs zeer fijn zand, sterk leemhoudend, met
      kleine schelpenfragmenten                4,00
9      bruinzwart heterogeen veen                4,50
10     idem                           5,00
11     idem                           5,50
12     idem                           6,00
13     bruingrijs zeer fijn zand met veenbrokjes en 
      vegetatieresten, kalkrijk                6,50
14     grijs fijn zandhoudend leem, zeer kalkrijk        7,00
15     idem                           7,50
16     idem                           8,00
17     idem, kleine schelpenfragmenten, zwarte vegetatieresten 8,50
18     bruinzwart lemig veen (hard) met talrijke kleine
      schelpenfragmenten                    9,00
19     bruin achtig grijs fijn zandhoudend leem, humeus met
      schelpenfragmenten                    9,50
20     geelachtig bruin fijn zand, leemhoudend, kalkloos,
      samenhangend                      10,00
21     geelachtig grijs fijn zand, leemhoudend, kalkloos,
      samenhangend                      10,50
22     idem                          11,00
23     geelachtig groen zeer fijn zand, leemhoudend,
      samenhangend, kalkhoudend                11,50
24     idem                          12,00
25     idem                          12,50
26     idem, kalkrijk                     13,00
27     idem                          13,50
28     idem                          14,00
29     bruin humeus zeer fijn zand, kalkloos          14,50
30     groenachtig grijs zeer fijn zand, leemhoudend,
      kalkhoudend, samenhangend                15,00
31     idem, schelpjes                     15,50
32     idem                          16,00
33     idem                          16,50
34     idem                          17,00
35     groenachtig grijs fijn zand, kalkhoudend, samenhangend 17,50
36     idem, met schelpenbroken                18,00
37     idem                          18,50
38     idem, zeer kalkrijk, geen schelpjes           19,00
39     groenachtig grijs zeer fijn zand, zeer kalkrijk met
      een grote harde zandsteen, zwart (primair-       19,50
40     idem, zonder stenen                   20,00
41     bruingrijs, zeer fijn zand, leemhoudend, zeer
      kalkrijk, weinig samenhangend              20,50
42     idem                          21,00
43     idem                          21,50
44     idem                          22,00
45     grijs fijn zand met talrijke schelpenfragmenten,
      sterk samenhangend (zandsteenachtig)          22,50
46     grijze klei zandhoudend met talrijke schelpenfragmenten 23,00
47     bruinachtig grijs zeer fijn zand, schelpenbrokjes,
      kalkrijk, samenhangend                 23,50
48     idem                          24,00
49     idem                          24,50
50     idem                          25,00
51     idem,                          25,50
52     idem, zeer fijn                     26,00
53     idem                          26,50
54     idem                          27,00
55     idem                          27,50
56     idem                          28,00
57     grijze klei, sterk zeer fijn zandhoudend met talrijke
      schelpenfragmenten                   28,50
58     bruingrijs fijn zand, met talrijke schelpengruis,
      samenhangend                      29,00
59     idem, grijs groenachtig                 29,50
60     idem                          30,00
61     idem                          30,50
62     groenachtig grijs zeer fijn zand, leemhoudend
      samenhangen, zeer fijn verdeeldschelpengruis      31,00
63     idem                          31,50
64     idem                          32,00
65     groen zeer fijn zand, met schelpenbrokjes        32,50
66     idem                          33,00
67     weinig kalkhoudend                   33,50
68     idem, met kleine schelpenfragmenten           34,00
69     idem                          34,50
70     idem, iets grover                    35,00
71     idem                          35,50
72     groen fijn zand, samenhangend, kalkloos, en zeer
      heteromorf met grovere kwartskorrels          36,00
73     idem                          36,50
74     idem                          37,00
75     idem, sterk samenhangend                37,50
76     idem                          38,00
77     idem                          38,50
78     idem                          39,00
79     idem, met een dun kleilensje              39,50
80     zelfde zand, samenhangend                40,00
81     bruinachtig groen fijn zand, leemhoudend met fijn
      verdeeld schelpengruis                 40,50
82     idem, samenhangend                   41,00
83     groen fijn zand, samenhangend, weinig kalkhoudend,
      enkele schelpengruis                  41,50
84     idem                          42,00
85     idem, weinig kleihoudend                42,50
86     idem, kalkrijk                     43,00
87     bruinachtig groen fijn zand, samenhangend, kalkrijk   43,50
88     idem                          44,00
89     idem, met schelpenresten                44,50
90     idem                          45,00
91     idem, samenhangend                   45,50
92     bruinachtig groen fijn zand, samenhangend,schelpen-
      resten kalkrijk                     46,00
93     idem                          46,50
94     donkerbruin groen fijn zand, samenhangend met kleine
      schelpenbrokjes                     47,00 
95     idem                          47,50
96     idem                          48,00
97     idem                          48,50
98     idem                          49,00
99     grijsachtig bruine silteuze klei met zwarte
      vegetatierestjes, kalkloos               49,50
100     idem                          50,00


INTERPRETATIE :


  Kwartair : Pleistoceen   0,00 - 9,75 m
  Tertiair : Scaldisiaan   9,75 - 32,25 m
       Antwerpiaan   32,25 - 49,25 m
       Ruperliaan   49,25 - 50,00 m         DE VOGHEL  1/9/66
Insert the GSB number to search all associated content