Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 006E / 006E0130.TXT

006E0130.TXT

   
SGB-BGD 006E0130  
X :   154948
Y :   229688
Depth : 112.00

PLAAT KALMTHOUT 6 E

No 130 (VII/c)

Boring 74 DB 11
Uitgevoerd te : Kalmthout 
Voor : IGEAN in opdracht Vlaamse Gemeenschap
Datum : 3/06/80 
Topographische ligging opgetekend volgens coordinaten x : 154,900
                           y : 229,725
Boringsmethode : spoelboring met bemonstering om de 4 m
Filterdiepte : F1 : 59.10 - 109.80 D = 200/210 mm
        F2 : 64.00 - 66.00 D = 36/40 mm
Hoogte van het maaiveld : + 25,45 m T.A.W.
Totale diepte : 112 m

Nr monster       Aard van de monsters       Diepte in m
                            van   tot
 1    Bruin fijn zand met enkele grovere
     korrels                    0,00   4,00
 2    Gereduceerd fijn zand met gereduceerde
     kleibrokjes                  4,00   8,00
 3    Gereduceerde zware klei met een weinig
     gereduceerd fijn zand             8,00  12,00
 4    Gereduceerd bleek fijn zand met enkele
     gereduceerde kleibrokken           12,00  16,00
 5    Gereduceerd bleek fijn zand met sporadisch
     een gereduceerd kleibrokje          16,00  20,00
 6    Idem                     20,00  24,00
 7    Gereduceerd middelmatig zand met enkele
     gereduceerde kleibrokjes houtfragmenten en
     enkele grintkorrels             24,00  28,00
 8    Gereduceerd middelmatig zand         28,00  32,00
 9    idem                     32,00  36,00
10    Gereduceerd glaukoniethoudend middelmatig
     kleihoudend zand met enkel grintkorrels   36,00  40,00
11    Bruinachtig groengrijs glaukonietrijk fijn
     licht kleihoudend zand met fijn schelpengruis
     en enkele sederietkorrels          40,00  44,00
12    Grijsgroen glaukonietrijk fijn kleihoudend
     zand met schelpengruis en fragmenten, en
     enkele lichtbruine kleilenzen        44,00  48,00
13    Grijsgroen glaukonietrijk fijn kleiig zand
     met schelpengruis en -fragmenten en enkele
     kleilensjes                 48,00  52,00
14    idem                     52,00  56,00
15/a   Grijsgroen glaukoniet- en schelprijk fijn
     kleiig zand met enkele lichtbruine
     kleilensjes                 56,00  59,00
15/b   Idem, maar nog meer schelpenfragmentten
     (schelpenniveau)               59,00  60,00
16    Licht- tot grijsgroen glaukonietrijk fijn
     zand met zeer vele schelpenfragmenten
     (schelpenniveau)               60,00  64,00
17    Donker grijsgroen glaukonietrijk
     schelpenhoudend fijn tot middelmatig zand
     met enkele grintkorrels en silexfragmentjes 64,00  68,00
18    Donker grijsgroen glaukonietrijk
     middelmatig zand               68,00  72,00
19/a   idem                     72,00  74,00
19/b   Bruine zandsteenbanken afgewisseld met
     donkergroen glaukonietrijk fijn tot
     middelmatig zand met silexkeitjes      74,00  75,00
19/c   Donkergroen glaukoniet fijn tot middelmatig
     zand                     75,00  76,00
20    Donkergroen glaukonietrijk middelmatig
     tot grof zand                76,00  80,00
21    Zwartgroen glaukonietrijk middelmatig zand  80,00  84,00
22    idem                     84,00  88,00
23    Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn licht
     kleihoudend zand met schelpenfragmentjes   88,00  92,00
24    Groenzwart zeer glaukonietrijk fijn
     licht kleihoudend zand met enkele grovere
     korrels en schelpenfragmenten        92,00  96,00
25    Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn licht
     kleihoudend zand met schelpengruis      96,00  100,00
26    idem                    100,00  104,00
27    idem                    104,00  108,00
28/a   Zwart zeer glaukonietrijk zeer fijn kleiig
     zand met schelpengruis           108,00  109,00
28/b   Gereduceerde zware kompakte klei met kleine
     fosfaatknollen               109,00  112,00



     Vermoedelijke geologische verklaring :

     Dek- en stuifzanden      : 0 - 4 m
     Formatie van de Kempen     : 4 - 28 m
     Formatie van Merksplas     : 28 - 40 m
     Formatie van Lillo       : 40 - 64 m
     Formatie van Kattendijk    : 64 - 68 m
     Formatie van Diest       : 68 - 88 m
     Formatie van Berchem      : 88 -109 m
     Formatie van Rupel       :109 -  m
Insert the GSB number to search all associated content