Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 006E / 006E0106.TXT

006E0106.TXT

   
SGB-BGD 006E0106  
X :   154000
Y :   236845
Depth : 129.00

plaat KALMTHOUT 6E
R.PAEPE M.GULINCK

Nr  106 (I)

FILTERPUT n 4

Uitgevoerd te ESSEN
bij de PIDPA (Lot 1)

door  de N.V. SMET uit DESSEL
datum   1968
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS volgens plan P.2822 A0
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : met inspoelingg
Opeenvolgende doormeters : 281-201-186mm. filter lengte : 79.85 m
Grondwaterstanden :
bij ruststand :   2.03 m        tijdens het pompen : 9.58 m
met een debiet van  360.000   1/u
Hoogte van het maaiveld: 16
Totale diepte :  129.00 m


 Volgnummer      AARD DER GRONDLAGEN        Diepte
 nummer                           m

        Geen stalen van 1 - 4m
 1       grijs leemhoudend zand           5.00
 2 - 3     geen stalen                 7.00
 4       grijs zand met silteuse klei        8.00
 5 -12     grijs bleek 1/2 fijn zand         16.00
13 -14     geen stalen                18.00
15       grijsbruin zeer grof zand met ligniet 
        achtige brokken              19.00
16 -17     geen stalen                22.00
18       bleekgrijs 1/2 fijn zand          23.00
19 -21     geen stalen                26.00
22       grijs vrij grof bleekgrijs zand      27.00
23 -33     geen stalen                38.00
34 -42     bleekgrijs grof zand            47.00
43 -48     idem, grover                53.00
49       geen staal                 54.00
50       roestig grof kwarts zand met houtbrokken
        en siderietische mergel          55.00
51 -52     grijs zeer grof zand            57.00
53 -54     bleekgrijs zeer grof zand met schelpgruis
        (Littorina littorea)            59.00
55 -56     geen stalen                61.00
57*-58 -59   grijs zeer grof zand, veel schelpgruis
        (Littorina littorea)fosfaat concreties   64.00
60 -61     geen stalen                66.00
62 -64*    groenbruinachtig tamelijk fijn zand,
        mergelhoudend,schelpenrijk         69.00
65 -72     grijsachtig heterogeen, schelpenrijk zand 77.00
73*-76*    grijsgroen zeer grof glauconiethoudend 
        zand, veel fijn schelpgruis        81.00
77       geen staal
78       grijsgroen tamelijk grof glauconietrijk
        zand                    83.00
79 -80     idem                    85.00
81 -86     geen stalen                91.00
87 -100    grijsgroen zeer grof glauconiethoudend
        zand                   105.00
101 -107    idem, met limonietische zandsteen
        concreties                112.00
108      ontbreekt                 113.00
109      donkergroen grof glauconietrijk zand, 
        zandsteenconcreties            114.00
110 -120    idem                   125.00
121 -129    groenzwart tamelijk grof glauconietrijk
        zand                   133.00      Aardkundige Verklaring ~ M. GULINCK ~ R. PAEPE - 2.10.1969

      Oud Pleistoceen :
        continentaal facies           0.00 - 57.00
        estuarisch facies van Strijbeek     57.00 - 64.00 ?
        Merksemiaan - Scaldisiaan        64.00?- 81.00
      Deurniaan                  81.00 - 125.00 (?)
      Antwerpiaan                125.00 - 133.00
Insert the GSB number to search all associated content