Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 003W / 003W0081.TXT

003W0081.TXT

   
SGB-BGD 003W0081  
X :   181703
Y :   239960
Depth : 188.00


     PL.MEERLE 3W           BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
     P.LAGA & E.HANSSEN
              
81 (VIII) FILTERPUT 4
     uitgevoerd te : MEERLE
     bij : waterwinning Hoogstraten Meerle
        watervangsputten 2de uitbr.
     door : FIRMA HAITJEMA UIT NEDERLAND
     in : 1976
     Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS
     volgens plan N.K. II.937
     Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER
     Boringsmethode : MET SPOELING
     Hoogte van het maaiveld : 16
     Totale diepte : 188 m


Volgnummer    Aard der grondlagen               Diepte m

1     fijn licht bruin zand                   2.00
2-3    fijn wit zand met kleibrokjes               4.00
4-5    grijs, fijn zand met silteuse kleibrokken         6.00
6     idem, met laagjes silteuse klei              7.00
7-15   grijs wit fijn, iets grover dan hoger, scherpe zone   16.00
16-19   + silteuse klei met fijn zand intercalaties       20.00
20    fijn bruin zand met plastische kleilensjes        21.00
21-24   grijze plastische klei                  25.00
25    bruine fijn, licht glimmerhoudend zand met kleibrokjes  26.00
26-29   grijze, plastische, licht glimmerhoudende klei      30.00
30-32   zelfde klei met veel meer zand intercalaties       33.00
33-35   bruin tot grijs fijn zand met zelfde kleibrokken     36.00
36    verwisseld monster
37    grijswit scherp zand met plastische kleibrokken     38.00
38-53   wit, tamelijk fijn, scherp zand wordt kalkhoudender
     naar de basis (schelprijker)               54.00
54-57   crag, met weinig zand, Littorina fijn grint versteend
     hout                           57.00
57-63   wit half grof, zeer schelprijk zand met concreties
     houtresten                        64.00
64-68   bruin, tamelijk fijn, schelprijk zand met kleibrokken  69.00
64-76   grijze, kalkrijke klei met zeldzame zandintercalaties
     met zeldzame grotere schelpen              76.00
77-80   Crag Pecten, Turritella                 81.00
81-89   tamelijk fijn, glauconiethoudend schelprijk zand     90.00
90-92   tamelijk fijn, glauconiethoudend, fijn, schelphoudend
     grijsgroen zand                     93.00
92-100  groen, fijn, glauconiethoudend, licht schelphoudend
     zand met beenderresten                 102.00
101-107  groen, glauconiethoudend, fijn zand, geen kalk     109.00
108-137  tamelijk fijn tot fijn, tamelijk scherp, licht
     glauconiethoudend zand met zandsteen op 128 - 135 -
     kleisteen 132 siderietische concreties op 138
138-186  fijn glauconietrijke zone - 141 verwisseld
     monster                         188.00     Interpretatie:

     Dekzanden               0.00 -  2.00
     Formatie (complex) van de Kempen   2.00 - 36.00
     Formatie van Merksplas        36.00 - 64.00
     Formatie van Lillo          64.00 - 93.00
     Zanden van Luchtbal         81.00 - 93.00
     Formatie van Kattendijk )      93.00 - 188.00
     Formatie van Diest    )

Insert the GSB number to search all associated content