Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 001E / 001E0044.TXT

001E0044.TXT

PL. ESSEN 1E
P. LAGA

44 (VIId)

PEILPUTTEN 13 Ba, b,c,d.
uitgevoerd te : ESSEN
bij : WATERTOREN VAN PIDPA
voor de Belgische Geologische Dienst
door : N.V. SMET-DB uit DESSEL
datum : 30.10.1979
Topografische ligging opgetekend ter plaatse
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER
Boringsmethode : inspoeling + gestoken (75 m tot 100 m)
        : 240 mm, verbuizing 2"
Grondwaterstanden : voor B13Ba : bij ruststand : 2,55m
tijdens het pompen : 8,5
met een debiet van 6.000 l/u.
Hoogte van het maaiveld : 14,92 ; meetpunt 13Ba : 14,78
Totale diepte : 120 m


Volgnr.       Aard der grondlagen          Bewaarde monsters

 1 - 2     bruin zeer fijn leemhoudend en humushoudend zand  2.00
 3       lichtgrijs fijn tot matig fijn hoekig kwartszand, 
        iets leemhoudend met kwartsgrindjes doorsnede
        2 tot 5mm                      3.00
 4*       zelfde zand, vermengd met zeer fijn silth zand
        met zelfde kwartsgrindjes              4.00
 5 -10*     lichtgrijs matig fijn hoekig kwarts zand donker - 10.00
11       grijs fijn tot zeer fijn siltrijk en kleih. zand
        glimmerh. met kleilensjes             11.00
12 -18*     zelfde zand, geen kleilensjes           18.00
19 -21     licht grijs geelachtig fijn kwartszand       21.00
22 -24*     zelfde zand, met kleiige brokjes en met
        kleilensjes in nr 23                24.00
25-28*-32*   zelfde zand, minder fijn, sporadisch enkele 
        kleiige brokjes                  32.00
33-36*-38    zelfde zand, fijn, hoekig, met enkele kleilensjes
        en meer klei in nr 36 en een brokje ligniet
        in nr 34                      38.00
39       zelfde zand, matig fijn, weinig of geen klei    39.00
40*-41     idem, met kleilensjes               41.00
42 -43     zelfde zand, half fijn, hoekig, brokje houtrest
        in nr 43                      43.00
44*-46     zelfde zand, iets fijner en met ligniethoudende,
        glimmerhoudende, kleiige brokken          46.00
47 -50*-54*   lichtgrijs en roestkleurig grof hoekig kwartszand 54.00
55 -56*-60*-64 zelfde zand, grijs en met een weinig schelpgruis  64.00
65 -66*     idem, met veel schelpgruis & glauconieth.     66.00
67 -70*     grijs bruinachtig matig fijn glauconieth. 
        zand met veel schelpgruis             70.00
71 -75*     zelfde zand, fijn, kleih. en met veel schelpgruis 75.00

gekernd van 75 tot 100 m

75 - 76 (1.00)
bruingrijs iets groenachtig fijn, glauconiethoudend iets kleih.
zand, heel homogeen, heel weinig schelpen, kalkrijk onderaan
en kleiig groen bandje, heel fijn schelpgruis.           75.50

76 - 77 (0.95m)
zelfde zand, meer schelpen, doch nog steeds verspreid, meer 
schelpgruis onderaan; enkele kwarts- en silex grindjes.       76.50


77 - 78 (1.00m)
zelfde zand, grote schelpen (o.a. Pecten, Lyropecten +
Pygocardia (?) ) + veel fijn schelpgruis zandsteenconc., verharde
siderietische klei, enkele grindjes.                77.50

78 - 79 zelfde zand, met zeer veel iets grover schelpgruis.
(spoelmonster)

79 - 80 (1m) 
0.00-0.50 licht grijs geelachtig en groenachtig glauconieth.
      fijn zand met zeer veel schelpgruis en gebroken 
      schelpen, o.a. Ostrea, en Pecten, ook Ditrupa;
      bovenaan grof grind uit zandsteen, fosfaatconc. en
      siderieth.verharde klei (ingespoeld) 79.20
0.50-0.60 lossere zone met veel kwarts - en zwarte
      silex grindjes - ingespoeld ?
0.60-1.00 zelfde zand met enkele voegen met grindjes
      (ingespoeld waarschijnlijk)               79.80

80 - 81
0.15-0.72 zelfde zand, iets groener en donkerder van
     kleur grote schelp op 0.65 (Laevicardium)        80,30
     onderaan meer schelpgruis en grindjes (kwarts
     zandsteen) + grote oester, bryoaan, koralen,
     stukjes echinoderm                    80,70
                                (gespoeld)
0.72-1.00 geel fijn zand, nog rijker aan org. kalkige
     resten + schelpen o.a. Ostrea, Pinna,Lyrospecten     80,80

81 - 82 (1.00)
0 - 0.30 zelfde zand, met grover schelpgruis onderaan.     81,05(schelp)
     kleine klep van Glycymeris variabilis (?)
     zeer witte schelpen met koralen, bryozoa en
     echinodermata                     81.40(schelp)
     bovenaan, en groter op 81.40; op 0.10 vage
     vlek met meer glauconiet.               81.50
0.30-1.00 zelfde zand, iets donkerder en groener van
     kleur, gelaagd door laagjes geelachtig fijn
     schelpgruis, ongeveer 1 à 3 cm dik,gescheiden door
     laagjes groener zand; kwartse silex grindjes

82 - 83 (1.00)
0.00-0.80 zelfde zand, heel vaag gelaagd, met
     verspreide fijne grindjes (of grove kwartsen)     82.50
0.80-1.00 zelfde zand, doch duidelijk gelaagd,
     afwisselend geelachtig & groenachtig zand;
     de groenachtige laagjes zijn ook meer
     kleihoudend; kwarts en silex grindjes in
     gespoeld monster.

83 - 84
spoelmonster  zelfde zand

84 - 85 (0.95)                          84.20
0.05-0.60 zelfde bleek zand met zeer veel schelpgruis,   84.35 84.80
     onderaan grove zandkorrels en fijn grind
     (silex, kwarts)
0.60-1.00 heel scherp contact met donker groen grijs
     fijn kalkh. en glauconietrijk zand met grote
     (doorsnede 0,50 cm - lengte : 2 - 3 cm) witte
     vlekken, onderaan een groenere vlek
     kleirijker zand en een laagje kleirijk zand      84.90

85 - 86 (0.90 m)
0.10-0.35 zelfde gevlekt zand, kalkh. doch minder
     talrijke vlekken, tenzij bovenaan met
     talrijke fijne vlekjes                 85.30
0.35-0.65 zelfde fijn zand, slechts vage bioturbatie
     en vage gelaagdheid.                  85.80
0.65-1.00 id. sterk en duidelijk gelaagd met groene
     kleiige laagjes; onderste 12 cm bleker groen
     en meer kleih., nog steeds kalkh. tot zelfs
     kalkrijk.

86 - 87 (1.00 m)
zelfde glauconietrijk zand, bleker van kleur met fijn
schelpgruis, gevlekt met meer glauconietrijke zones, heel vaag
gebioturbeerd tot 0.70; vanaf 0.70 tot onderaan, duidelijker
gebioturbeerd, en met 2 kleirijkere laagjes onderaan; kwarts &
silexgrindjes, zandsteen en verharde kleibrokjes.        86.50

87 - 88 (0.85 m)
0.00-0.30 bleek grijs groenachtig tam. fijn glauconietzand    87.20
     met veel schelpgruis, gevlekt door onduidelijke 
     bioturbatie, Ditrupa                  87.70
0.30-0.85 donker grijs groen tam. fijn hoekig glauconietrijk
     zand met duidelijk bleke vlekken door bioturbatie
     met enkele schelpstukken, kalkrijk, onderaan een meer
     kleihoudend laagje.

88 - 89 (0.80 m)
zelfde groen grijs tamelijk fijn glauconietrijk hoekig zand met
grotere blekere vlekken van bioturbatie, zeer broze onherkenbare
schelpen, enkele Ditrupa, kalkrijk, veel versteende kruipgangen
in het speelresidu.                       88.50

89 - 90 (1.00 m)
0-0.50  zelfde zand,matig fijn, hoekig, grijs bruin,      89.35
     schelpgruis, vage bioturbatie, een zandsteen
     op 0.32 m                       89.85
0.50-0.80 geleidelijk donkerder van kleur naar onder
     toe nog steeds schelpgruis, iets kleih.
0.80-1.00 idem, donker grijs groen, meer kleih. en een
     8-tal, vooral onderaan, kleirijke dunne fel
     groene bandjes.

90 - 91 (0.90)
0.10-0.90 bruin grijs matig fijn tot 1/2 fijn hoekig       90.50
     glauconietrijk zand, tss. 0.40 en 0.70
     talrijke grote bleke bioturbatievlekken
0.90-1.00 zelfde zand tam. fijn donkerder groen, met
     laagjes groen glauconietrijk & kleirijk zand

91 - 92 spoelmonster
zelfde bruin grijs glauconietrijk hoekig 1/2 fijn tot tam.
fijn zand, met een weinig schelpgruis, kalkh.

92 - 93 (1.00 m)
0.00-0.45 zelfde bruin grijs matig fijn hoekig          92.30
     glauconietrijk zand, met vage bioturbatie en
     een weinig schelpgruis, kalkh.             92.80
0.45-0.95 donker grijs groen tam. fijn zeer
     glauconietrijk zand met groene kleirijkere
     laagjes onderaan
0.95-1.00 zelfde zand, doch groen en kleiig, kalkrijk

93 - 94 (0.85 m)
0.15-0.80 zelfde bruin grijs gevlekt tam. fijn hoekig
     glauconietrijk zand met schelpgruis en met
     bioturbatievlekken.                  93.40
0.80-1.00 zelfde zand, doch met talrijke groene
     kleirijke laagjes, kalkh.               93.90

94 - 95 (1.05 m)
- - 0.05 zelfde zand met kleiige laagjes als hierboven
     kalkh.                         94.30
0.05-0.50 donker grijs tam. fijn glauconietrijk zand,      94.80
     geen kalk, heel weinig bioturbatie, enkele
     fijne vlekjes bovenaan.
0.50-1.00 zelfde zand, doch kleihoudend, geen kalk,
     enkele kleiige bandjes tss. 0.50 en 0.80.

95 - 96 (0.95 m)
0.05-0.45 bruin grijs tam. grof hoekig glauconietrijk
     los zand, enkele fijne grindjes, enkele vage
     bioturbatievlekjes rond 0.30 m
0.45-0.77 zelfde zand, half grof tot matig fijn, een
     grote witte kruipgang op 0,60, enkele
     kleinere op 0.50 kleiige laagjes onderaan.
0.77-0.80 bruine siderieth. (?) zandsteenconcretie.
0.80-1.00 zelfde groengrijs tam. fijn zand met talrijke
     groene kleirijke laagjes

96 - 97
bovenaan talrijk grote zandsteenconcreties
0.20-0.65 groen grijs bruin gevlekt 1/2 fijn hoekig        96.30
     glauconietrijk zand, een weinig kleih.
0.65-0.80 zelfde zand, afwisselend groen en bruin, doch
     gedeeltelijk verhard is                 96.30
0.80-1.00 zelfde donker groen grijs 1/2 fijn tot matig
     fijn zand met talrijke (11) groene kleirijke
     laagjes (veroorzaakt bij het steken ?)

97 - 98 (1.00)
grijs donker (groen heteromorf half grof glauconietrijk gevlekt,
hoekig zand, onderaan kleiiger en groener (door het steken!),   97.50
bleke grote (doorsnede tot 0.5 cm) kruipgangen, soms met 
glauconietconcentratie aan de randen - geen kalk.

98 - 99 (1.00)
0.00-0.30 zelfde zand, zeer hoekig, grof, heel weinig kruipgangen
 op 0.30 zandsteen, ongev. 2 à 3 cm dik             98.50
0.30-0.80 zelfde zand, half grof, zandsteen op 0.70
0.80-1.00 idem, doch sterker kleih. (verpulverd
     glauconiet door het steken?) - geen kalk

99 - 100 (1.00)
0.00-0.80 zelfde zand, grof tot half grof, grote witte
     vlekken (kruipgangen)
0.80-1.00 zelfde zand, doch kleirijker              99.50

spoelmonster van 100 tot 120 m

101 - 104* grijs (gespikkelt) tamelijk grof tot half grof, hoekig
108*- 112* heteromorf glauconietrijk zand,
116*- 120* geen kalkINTERPRETATIE

Zanden en Kleien van de Kempen   0.00 - 46.00
Zanden van Merksplas       46.00 - 66.00
Formatie van Lillo        66.00 - 84,60
Zanden van Luchtbal        80.70 - 84.60
Formatie van Kattendijk en Diest 84.60 - 120.00 (geboord)

                        P. LAGA
                        28/11/79
Insert the GSB number to search all associated content