Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

 
 
     
You are here: Home / HOME / Survey / HOME Survey 2020 NL

HOME Survey 2020 NL

Dit onderzoek heeft tot doel een catalogus te maken van de menselijke resten die in België in openbare en privécollecties worden gehuisvest
 
FR  NL  UK
 
 

Belgische federale wetenschappelijke instellingen (FWI's), universiteiten, gewestelijke en lokale instellingen en privé-entiteiten herbergen menselijke resten van verschillende geografische herkomst, periodes en contexten. Sommige van deze menselijke resten werden ontdekt in het kader van archeologische opgravingen. Andere werden specifiek verzameld door de Belgische administratie, kolonialen en leden van wetenschappelijke verenigingen en musea om collecties te creëren of om meselijke resten van archeologische sites te bewaren, met het documenteren van mensen van verschillende geografische en etnische origine tot doel. Sommige verzamelingen van menselijke resten zijn ook het resultaat van schenkingen door privéverzamelaars in de 19de en 20ste eeuw. Er bestaat momenteel geen volledige inventaris van deze collecties en de bijbehorende documenten.

Dit overzicht is ontworpen en geproduceerd door leden van het BELSPO BRAIN 2.0 project HOME (Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation) in samenwerking met FARO (Vlaams Interfacecentrum voor Cultureel Erfgoed). We werken ook samen met MEMOR, die een databank van Vlaamse archeologische skeletverzamelingen aanleggen.

Het doel van dit onderzoek naar menselijke resten is om de omvang en de reikwijdte van het aantal menselijke resten, gehuisvest in België, beter te begrijpen. We hebben getracht het onderzoek zo kort mogelijk te houden en tegelijkertijd zoveel mogelijk informatie verwerken. Dit omvat alle relevante documentatie in verband met deze overblijfselen.

Om de meest relevante informatie op een gerichte wijze in ontvangst te nemen, hebben we verschillende categorieën van verzamelingen van menselijke resten gecreëerd:
 

 

1. Menselijke resten van Belgische oorsprong en de historische tijd

Dit omvat alle menselijke resten die in België worden verzameld (bv. begraafplaatsen).

 

2. Menselijke resten van Europese oorsprong en de historische tijd
Dit omvat alle menselijke resten die in Europa werden verzameld (met uitzondering van België).
zie de lijst van Europese landen op de Worldometers

 

3. Menselijke resten uit de koloniale tijd en context

 
 • 3.a Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi
  Dit omvat alle menselijke resten die tijdens de koloniale periode zijn verzameld of die in een koloniale context zijn verzameld (bijv. de Onafhankelijke Congolese Staat). De menselijke resten als onderdeel van een artefact/reliek werden in een aparte  categorie geplaatst (zie hieronder).
 
 • 3.b Niet-Europese oorsprong maar geen Belgische kolonies
  Dit omvat alle menselijke resten die in een koloniale context werden verzameld (bijvoorbeeld uit kolonies van andere Europese landen). De menselijke resten als onderdeel van een artefact/reliek werden in een aparte categorie geplaatst (zie hieronder).
 

4. Menselijke Mummies
Dit omvat alle menselijke mummies (natuurlijke en antropische).

 

5. Menselijke resten als een deel van een artefact (incl. religieuze relieken, schedeltrofeëen etc) 

 
 • 5.a België
 
 • 5.b Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi
 
 • 5.c Rest van de wereld
   
 

6. Menselijke fossielen (Homo sapiens sapiens

 
 • 6.a België
  Dit omvat alle menselijke resten uit de prehistorie (Opper-Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Protohistorie)
 
 • 6.b Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi
  Dit omvat alle menselijke resten uit de prehistorische periode volgens de lokale chronologieën, maar pre-koloniale periode
 
 • 6.c Rest van de wereld
  Dit omvat alle menselijke resten uit de prehistorische periode volgens de lokale chronologieën, maar pre-koloniale periode
   
 

7. Fossiele hominiden
Dit omvat alle fossiele hominiden van andere soorten dan Homo sapiens sapiens.
(bv. Neanderthalers, vroege Homo)

 

8. Menselijke lichamen, delen van lichamen of menselijke organen
als onderdeel van een medische collectie (anatomische preparaten, natte collectie) Dit omvat alle menselijke anatomische preparaten van Homo sapiens sapiens.

 

9. Menselijke resten van onbekende oorsprong

Als de door u beheerde collectie uit minstens één van de hierboven beschreven categorieën van menselijke resten bestaat, neem dan deel aan onze bevraging: vraag eerst een gebruikersnaam en een wachtwoord aan. Dit kan gedaan worden vanuit een box aan uw rechterzijde. Vertel ons voor welke categorie(ën) u zich inzet. Wij bereiden uw enquête voor met alleen de gevraagde categorie(ën) om het voor u gemakkelijker te maken.

Zodra u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kunt u inloggen in het systeem. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een online hulpvenster tijdens het invullen van de enquête. In de enquête wordt gevraagd of u een van de vermelde menselijke resten in bezit heeft. Hiervoor hoeft u alleen het gedeelte in te vullen dat relevant is voor de stoffelijke resten die in uw instelling/collectie zijn ondergebracht.

Als onderdeel van de enquête kunt u beslissen of u akkoord gaat met het anonieme gebruik van uw gegevens in het kader van het HOME-project. U kunt ook beslissen of de gegevens of een deel ervan openbaar mogen worden gemaakt. Wij vragen u om aanvullende informatie over deze verzameling als deze beschikbaar is. Zoals onder andere inventarislijsten, herkomstinformatie en documentatie die bij de verzameling hoort. Dit zal ons helpen om de collecties beter te begrijpen en om een idee te krijgen van collecties in Belgische instellingen tot stand zijn gekomen. We willen ook weten of er aanvragen voor repatriëring van de menselijke resten die u in bewaring heeft zijn geweest. Tot slot zullen we u vragen of u uw collecties heeft gedigitaliseerd.

Zie de samenvatting voor meer informatie over het HOME-project.

 

Bij voorbaat dank voor uw deelname,

Het team van HOME en FARO 

 

 

 

 


 Aarzel niet ons te contacteren indien u hulp nodig hebt bij het invullen van de enquête  :
home-project@naturalciences.be

 

 

 

 

 

 

Log in


Forgot your password?
     
   

Help

Hulp

Aide